Kulak zarı perforasyonu - Prof. Dr. İrfan Yorulmaz

Transkript

Kulak zarı perforasyonu - Prof. Dr. İrfan Yorulmaz
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI
Prof. Dr. Đrfan YORULMAZ
Güniz sok., No:14/3, Kavaklıdere, Ankara
Tel: (312) 428 51 12
KULAK ZARINDA DELĐK
(KULAK ZARI PERFORASYONU)
Kulak kanalının derininde dış kulak ile orta kulağı
ayıran kulak zarı bulunur. Kulak zarı, üzerine ses
dalgaları geldiğinde titreşen ince bir yapıdır ve
arkasında hava içeren bir boşluk olan orta kulak
bulunur.
Kulak zarının delinmesi çoğunlukla enfeksiyonlara
veya
yaralanmalara
bağlıdır.
Kulak
zarının
yaralanması çeşitli nedenlere bağlı olabilir:
• Kulak kanalında basınç artışına neden olan
darbeler veya kazalar
• Kulak kemiği kırıkları
• Şiddetli patlamalar
• Đğne, tığ, çubuk gibi batıcı veya delici cisimlerin kulağa sokulması
• Kulak kanalına asitli veya çok sıcak sıvıların kaçması
• Sualtı dalışlarda su basıncına bağlı
• Kulak zarına tüp takılmasını takiben
Orta kulak iltihabı (akut otitis media) sırasında veya müzmin orta kulak iltihaplarında
(kronik otitis media) kulak zarında delinme olabilir. Orta kulak iltihaplanmalarına bağlı
kulak zarı delinmelerinde çoğunlukla kulakta dolgunluk, ağrı, ateş ve işitme kaybını takiben
kulakta akıntı olur. Müzmin orta kulak iltihaplarına bağlı kulak zarı delinmelerinde akıntı ve
işitme kaybı vardır, ancak ağrı ve ateş çoğunlukla görülmez.
Đşitme kaybının şiddeti genellikle kulak zarındaki deliğin büyüklüğü ile
orantılı olarak artar, yani delik ne kadar büyükse işitme kaybı da o
kadar fazladır. Deliğin kulak zarındaki yeri de işitme kaybının
derecesini etkiler. Kulak zarındaki delik şiddetli bir travma veya
patlama nedeniyle olduysa işitme kaybı fazladır, iç kulak hasarı
olduysa kalıcıdır ve sıklıkla kulak çınlaması (tinnitus) eşlik eder.
Tedavi: Kulak zarındaki delinmeler çoğunlukla birkaç hafta, bazen de
birkaç ay içinde kendiliğinden iyileşir. Bu iyileşme süresi içinde kulağın su temasından ve
travmalardan korunması gerekir. Kendiliğinden iyileşmeyen kulak zarı deliklerinin
operasyonla onarılması gerekir.
Kulak zarının onarımında amaç banyo yaparken ve yüzerken orta kulağa su kaçmasını,
dolayısıyla orta kulakta enfeksiyon oluşmasını önlemek, işitmeyi düzeltmek ve kulak
çınlamasını azaltmaktır.
Kulak zarındaki delik küçükse deliğin kenarlarındaki iyileşme uyarıldıktan sonra delik
üzerine ince kağıt veya silikon yerleştirilerek, iyileşmeyi kolaylaştıran maddeler uygulayarak
kapatılmaya çalışılabilir. Bu yöntemlerle kapanmayan veya büyük kulak zarı deliklerinde
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI
Prof. Dr. Đrfan YORULMAZ
Güniz sok., No:14/3, Kavaklıdere, Ankara
Tel: (312) 428 51 12
cerrahi tedavi gerekir. Kulak zarının cerrahi olarak onarılması operasyonuna "miringoplasti"
adı verilir. Miringoplasti için birçok yöntem kullanılabilir. Kulak zarı onarımlarındaki temel
prensip kulak zarının bir doku yaması nakledilerek kapatılmasıdır. Nakledilen doku
çoğunlukla iki-üç hafta içinde iyileşir ve kulak zarı ile bütünleşir. Bu iyileşme süresi içinde
kulak kanalı bazı maddelerle doldurularak doku yamasının hareket etmesi önlenir. Kulak
kanalındaki destek maddeler eriyip kanal açılana kadar yapılan onarımın başarılı olup
olmadığı anlaşılmaz. Đşitmenin düzelmesi ise iki-üç ayı bulabilir.
Kulak zarı onarımının başarısı kulak zarındaki deliğin büyüklüğüne ve yerine bağlı olarak
değişir. Genel olarak tek bir operasyonla %80 oranında başarılı sonuç alınır. Kapanmayan
kulak zarı deliklerinde onarım işlemi tekrarlanabilir.

Benzer belgeler