Komut İstemi - Tolga Elbir

Transkript

Komut İstemi - Tolga Elbir
EPA‐ISCST3 MODELİNE VERİ HAZIRLAMA
Prof.Dr. Tolga ELBİR
Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü,
Tınaztepe Yerleşkesi, 35160 Buca/İzmir
E-mail : [email protected]
ISCST3 modelinin çalışabilmesi için 3 ayrı bilgisayar dosyasına ihtiyaç vardır:
1) Modelin uygulama dosyası
iscst3.exe (internetten)
2) Veri dosyası (ASCII text)
*.inp (hazırlanacak)
3) Meteoroloji dosyası (ASCII text)
*.dat, met, ... (hazırlanacak)
Modelin Bilgisayarda Çalıştırılması
1. Model DOS ortamında çalışır.
2. Microsoft Windows işletim sistemlerinden birisi ile çalışılıyorsa, modeli çalıştırma işlemleri Komut İstemi (Command Prompt) yardımıyla gerçekleştirilmelidir.
Türkçe Windows : Başlat – Tüm Programlar – Donatılar – Komut İstemi
İngilizce Windows : Start – All Programs – Accessories – Command Prompt
Komut İstemi (Command Prompt)
Windows 7 ve 8 (64 bit)
• ISCST3 modeli Komut İstemi ile çalışmaz.
• Komut İsteminin kullanılabilmesi için bir DOS Emülatörü (örneğin DOSBOX) kullanılmalıdır.
Modelin Bilgisayarda Çalıştırılması
3. Komut istemi ilk açıldığında standart olarak kullanıcı klasörünün içinde bulunur. 4. Bu klasörden model dosyalarının içinde bulunduğu hedef klasöre geçmek için CD (Change Directory) komutu kullanılır.
5. Sırası ile aşağıdaki komutlar yazılmalıdır:
CD\
CD MODEL (model dosyalarının C:\model klasörü içinde bulunduğu kabulü ile)
Modelin Bilgisayarda Çalıştırılması
6. Modeli çalıştırmak için aşağıdaki komut satırı yazılır:
C:\model> iscst3 veri.inp sonuc.txt
Oluşturulacak çıktı (sonuç) dosyasının adı
Hazırlanan veri dosyasının adı
Model çalışıyor !!
Model çalışması bitti !!
VERİ DOSYASINI HAZIRLAMA
Hatırlatma !!!
• Windows’un bölgesel dil ayarlarından sayılar için ondalık basamak ayıracı nokta işareti (.) olarak ayarlanmalıdır.
• Dosya ismi 8 karakteri geçmemeli ve dosya isminde Türkçe karakter kullanılmamalıdır.
• Dosyanın düzenlenmesi için tercihan Not Defteri (Notepad) kullanılmalıdır.
Bölüm kodu
Veri Dosyasının Yapısı
Parametreler (bilgiler)
Bölüm
Komutlar
Veri Dosyasından Örnek Bir Satır
CO MODELOPT DFAULT RURAL CONC
2 karakter Bölüm kodu
8 karakter
Komut
Parametreler
Bölüm Kodları :
1. CO – Control Options (Kontrol Seçenekleri)
2. SO – Source Information (Kirletici Kaynak Bilgileri)
3. RE – Receptor Information (Alıcı Ortam Bilgileri)
4. ME – Meteorology Information (Meteoroloji Bilgileri)
5. OU – Output Options (Sonuç Seçenekleri) Bölüm Örneği
• XX STARTING
•
•
•
•
•
...
...
...
...
...
• XX FINISHED
(CO, SO, RE, ME, OU)
Bir Bölümün 2 Farklı Yazım Biçimi
•
•
CO STARTING
TITLEONE Basit Bir Örnek
AVERTIME 3 24 PERIOD
MODELOPT DFAULT RURAL CONC
POLLUTID SO2
RUNORNOT RUN
CO FINISHED
•
•
•
•
•
•
•
CO STARTING
CO TITLEONE Basit Bir Örnek
CO AVERTIME 1 24 PERIOD
CO MODELOPT DFAULT RURAL CONC
CO POLLUTID SO2
CO RUNORNOT RUN
CO FINISHED