reklam sözleşmesi

Transkript

reklam sözleşmesi
REKLAM SÖZLEŞMESİ
REKLAM VERENİN TİCARİ BİLGİLERİ
REKLAM VEREN FİRMA
YETKİLİ KİŞİ
ADRES
TELEFON VE FAKS
E-POSTA
VERGİ DAİRESİ
VERGİ NUMARASI
REKLAM VERENİN İLAN BİLGİLERİ
İLAN EBATI
YAYIN SAYISI
23x28 CM
12
YAYIN SAYFASI
1
ÖDEME ŞEKLİ
REKLAM BEDELİ
DİĞER AÇIKLAMALAR
İKY DERGİSİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE TİCARİ BİLGİLERİ
DERGİNİN EBATLARI
23x28 CM
BASKI VE DAĞITIM
İnsan Kaynakları Yönetimi Dergisi - Süreli Yayın (aylık) / Yılda 12 sayı
REKLAM YAYINLANMA
PERİYODU
Ayda bir
KAĞIT CİNSİ
Kapak; 300 gr. Parlak Kuşe, İçler; 115 gr. Parlak Kuşe
İLAN ÖZELLİKLERİ
HESAP NUMARASI




Tam sayfa
4 RENK (CMYK)
23x28 cm
Halk Bankası Çallı Şubesi Antalya (1217)
Hesap No: 16100074
/
IBAN: TR87 0001 2001 2170 0016 1000 74
Reklam çalışması, firma veya ajans tarafından gönderilecek ise; jpg formatı veya renkli temiz baskılı örneği de 300 dpi ve CMYK
formatında hazırlanmış asıl çalışma ile birlikte gönderilmelidir. Jpg formatı veya renkli basılmış reklam örneği gönderilmeyen
baskılarından doğacak hatalardan İKY Dergisi sorumlu tutulamaz.
Sözleşme’de belirtilen özel sayfa ve yerler dışındaki rezervasyonlar için özel yer garantisi yoktur.
Ödemeler yukarıda yer alan banka hesap numarasına ya da makbuz karşılığında BEKAD İktisadi İşletmesi’ne yapılır. Ödemelerin
zamanında yapılmaması durumunda aylık % 8 vade farkı uygulanacaktır. Barter anlaşmalarında bu hüküm dikkate alınmaz.
İşbu sözleşme T.C. yasalarına göre yürütülür. Taraflar işbu sözleşmenin tatbik ve tefsirinden doğacak uyuşmazlıkları önce kendi
aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulh yoluyla halledilmeyen uyuşmazlıklarda Antalya Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.
Taraflar, ihtilaf halinde TİAD İktisadi İşletmesi’nin defter ve kayıtlarının kesin, geçerli, münhasır ve bağlayıcı olduğunu kabul ve
taahhüt ederler. İşbu madde delil sözleşmesi niteliğine haizdir.
İKY DERGİSİ
adına
……………………………
İmza-Kaşe
REKLAM VEREN
adına
……………………………
İmza-Kaşe
BEKAD- BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ
Fener Mah. Gazez Apt. K:13 D:30 Muratpaşa / ANTALYA
Tel: 0242 – 345 33 38 (pbx) Faks: 0242- 345 93 63
www.bekadyayinlari.com – www.bekad.org

Benzer belgeler