Kusursuz güzellik bir kusur mudur? Diane Arbus`a göre evet.

Transkript

Kusursuz güzellik bir kusur mudur? Diane Arbus`a göre evet.
ATHENA’NIN TORUNLARI
Diane Arbus
Kusursuz güzellik bir kusur mudur?
Diane Arbus’a göre evet.
Yazı: Şebnem Ragıboğlu
ATHE
NA’N
IN TO
Sanat
tarihin
R
de iz b UNL ARI
sayıda
ırakm
anlatm
ış kadı
Arbus
ak iste
n sa
,s
d
dışı öl ıradışı yaşam iğim portre natçılar yaz
ümüyl
, yine
ı dizis
ıyla, sı
ind
ea
bi
bilmiş
r
ender dını sanat t a dışı fotoğr r fotoğrafçı e bu
. Dian
kadınl
aflarıy
arihi k
söz ed
e
ard
la
ita
ile
Sanat n sanatçılar an. 20. yy ’ın plarına hak ve yine sırak
tarihi
dan bi
ıy
ardınd
k
r
lundu
an, ad la yazdırağu say itabının toz i.
ından
l
a
u sayf
faya g
en çok
rimi k
ala
eld
ısı
Ben d p sayfaya ya iğimde önc rını çevirirk
eb
e irkil
kl
iyorum en, onun bu
fotoğr ir fotoğrafç aşıyorum.
. Sonr
ı olara
af çek
a gözl
tir
k,
muş d
ea bu in meye bile r bazen insan
azı ed
ları ve
sanlar
miş” d
eme
sik
ıb
iy
sanat t e soruyorum öyle fotoğra zken, “Bu k alık türü bir
fl
arihi k
adın n
a
k
r
endi
çekt
itaplar
a
okum
ına gir me. Ve niye irmeye ikna sıl olaya...
ebildiğ
benim
e
debil
ini anl
ıyorum değil de on un
, ve ba
şlıyoru
m
86
“Onlara tapıyorum.
Bir peri masalında sizi
durdurup soru sorabilecek
insanlar gibiler.”
G
eçtiğimiz yüzyılın cesur fotoğrafçılarından biri Diane. 1923 yılında
Amerikalı yahudi bir ailenin çocuğu olarak kusursuz bir ortama gözlerini
açıyor. Varlıklı bir baba, New York City’de
konforlu bir apartman dairesi, dadılar,
aşçılar, şoförler, gerçek dünyanın kapalı
kapıları ardında, her türlü zorlayıcı koşuldan muaf geçen bir çocukluk ve gençlik
dönemi.
Diane, durumunu şöyle dile getiriyor:
“Bana acı veren şey, hayatta hiçbir zaman
güç koşullar içinde bulunup acı çekmemiş olmamdır.” Belki de bu yüzden acının
ta kendisi olarak gördüğü insanları fotoğraflıyor. Devlerin, cücelerin, travestilerin,
çıplakların, zihinsel özürlülerin ve bedensel anormalliye sahip kişilerin fotoğraflarını çekiyor. Hayran olarak, büyülenerek
ve belki de özenerek...