(5-150) kg/h - Termo Isı Sistemleri

Transkript

(5-150) kg/h - Termo Isı Sistemleri
(5-150) kg/h
FUEL OIL BRÜLÖRLER‹
Yüksek Teknoloji
High Technology
Yüksek Performans
High Performans
HEAVY OIL BURNER
Yüksek Teknoloji
ECOSTAR Fuel Oil Brülörleri; 1964’ten
bugüne süren mühendislik deneyiminin,
devam eden üstün ÜR-GE çalıșmalarının
yüksek standartlardaki son teknoloji ile
birleșmesiyle elde edilen bir üründür.
ECOSTAR FUEL OIL BRÜLÖRLER‹
TERMO ISI Sistemleri Tic ve San A.Ș.
Türkiye’nin ısı sektöründe yenilikçi, güvenilir
ve köklü bir kurulușudur. 1964’ten bu güne
deneyimin ve sistemli çalıșmanın kazancıyla
uzman kadroları, yetkili bayii ve servisleri ile
brülörlerinde mühendislik, servis ve yedek
parça hizmetlerini güven, saygı ve özveri ile
sunmaktadır. Yüksek üretim standartları ve
satıș sonrası hizmet kalitesi ile Avrupa
standartlarında olup,Türkiye brülör pazarının
büyük bir bölümünü karșılamaktadır.
ECOSTAR HEAVY OIL BURNERS
Since 1964, of dynam›sm and experience of TERMO
ISI A.fi.,The company has developed professional
combustion systems and components and associated
servicing.
Advenced Technology
Over the years we have specialized in the
production of burners for high power
technical systems developing advanced
solutions suited to different technological
Heating needs.
Sorunsuz Yanma
ECOSTAR Fuel Oil Brülörleri; değișken
müșteri ihtiyaçlarına yönelik, daha geniș
kullanım aralığı elde edebilmek için
geliștirilen fanlarla, yüksek karșı basınçlı
kazanlarda bile sorunsuz yanma elde
eder.
Best Combustion Solutions
ECOSTAR Oil Burners, Provides best
combustion solutions. Using high technology
Burner fans, will help using for an
increasingly wider range of applications.
EM‹SYON DE⁄ERLER‹
Mükemmel Tasar›m
ECOSTAR Fuel Oil Brülörleri; uzun
yılların tecrübesi ve deneyimi ile olușan
a e ro d i n a m i k t a s a r ı m ı , Av r u p a
standartlarındaki özel malzeme yapısı
ile minimum gövde hacmine ve minimum
gövde ağırlığına sahiptir. Bu özelliği ile
bakım, onarım ve temizlemede büyük
kolaylık sağlar.
Unique Design
ECOSTAR Oil Burners designed with latest
technology, special light aluminum alloy
fan body, creating heating unit which are
extremely reliable which offer easy access
to every single component an important
factor when it comes to repairing, cleaning,
checking or servicing the burners.
Yüksek Verim
ECOSTAR Fuel Oil Brülörleri; çok hassas
çalıșan kontrol ekipmanları sayesinde
en ideal yakıt-hava karıșımını elde
ederek, maksimum yanma verimi sağlar.
High Efficiency
Ecostar Oil Burners, using the good quality
components, gives the best combustion
values for efficiency. Our policy has been
directed to the protection of the
environment, a philosophy quite a head of
its time; The outsanding results we have
obtained in connection with the reliability
of our products and extremely high full
performance levels reached.
EMMISSION VALUES
SES SEV‹YES‹
ECOSTAR Fuel Oil Brülörleri; ÜR-GE’nin
en son tasarımı olan özel hava emiș
sistemi, özel olarak alașımlandırılmıș
alüminyum gövdesi ve aerodinamik yapısı
ile çok sessiz çalıșır.
NOISE LEVEL
Ecostar oil burners, research and
devolopment center designed special air
intake system so the burners are working
with low noise level, you do not hear
anything in the boiler room.
SORUNSUZ ISINMA HEATING IS OUR JOB
Selenoid Ventiller
Termostatlar
ECOSTAR Fuel Oil
brülörlerinde kullanılan
selenoid ventiller, yakıtın
ani olarak püskürtülmesini
ve kesilmesini sağlar.
Yakıtın en iyi șekilde
pulverize olabilmesi için
yakıt sıcaklığının kontrol
altında tutulmasını sağlar.
Thermostats
In order to have best
atomisation of oil, best designed
thermostats, provides control of
oil temperature very precisely.
Yanma Bafll›¤›
K›zaklar
Özel türbülatörü sayesinde
en iyi yakıt hava karıșımını
olușturarak yüksek yanma
verimi elde edilmesini
sağlar.
Brülörün kazan üzerinden
sökülmeden servis
hizmetinin en kolay șekilde
verilmesini sağlar.
Sliding Pins
Firing Heat
In order to have the best
mixture of oil and air, Firing
head is designed with special
mixture system to have good
combustion.
Pot Depo
Pompa
İyi bir pulverize elde
edilebilmesi için yakıtın
135ºC sıcaklığa ulașmasını
sağlayarak yanma verimini
yükseltir.
Yakıtın pulverizasyonu için
gerekli basıncı (18 – 25
bar) sağlar. Hareketini özel
bir elastik kavrama ile fan
motorundan alır.
Preheater
In order to have best combustion
electrical preheather heates the
heavy oil up to 135°C.
Pump
In order to Atomise the oil, It
pressurize the oil up to 18-25
bar. It’s controlled by coupling
that is connected to the fan
motor.
Kumanda Panosu
Arıza tespitini
kolaylaștırmak için
kumanda panosuna ilave
edilmiș olan ikaz ıșıkları
kullanıcı için kolaylık
sağlamaktadır.
Control Pannel
You can easily detect the trouble
by installed indication lamps on
the control box.
These pins helps to slide the
whole burner body, to service
the burner very quick. This saves
time and easy montage.
Servomotor
Klape sistemi, mekanizmanın
servomotordan aldığı tahrik
ile çalıșıp bütün klapelerin
aynı anda eșit hareket
etmesini sağlayarak
brülörlerde hassas hava ayarı
ve ideal bir yanma temin
eder.
Air Actuator
High technological kalppe
designs allows to move all the
air klappe equivally that creates
the best consumbtion in the
boiler.
6
1
2
16
15
17
5
4
3
20
8
19
12
7
18
14
10
13
11
9
1. GÖVDE / Body
9. TÜRBÜLATÖR / Diffuser
17. HAVA KLAPES‹ / Air Klappe
2. FAN / Fan
10. ASKI M‹L‹ / Sliding Pins
18. ATEfiLEME S‹STEM‹ / Ignition System
3. ELEKTR‹K MOTORU / Motor
11. KAZAN BA⁄LANTI FLANfiI / Boiler Flange
19. ALEV BORUSU / Falme Tube
4. ELEKTR‹K PANOSU / Control Pannel
12. KAZAN ASKI FLANfiI / Boiler Connection Flange
20. POMPA MOTOR KAPL‹N‹ / Pump Coupling
5. ÜST KAPAK / Top Cover
13. ALEV BORU UZATMASI / Extension of Flame Tube
6. POMPA / Pump
14. YAKIT LANSI / Oil Gun
7. POT ISITICI / Preheater
15. NORMALDE AÇIK VENT‹L / N.O. Oil Valve
8. AMYANT CONTA / Sealing
16. HAVA KAFES‹ / Air Intake
ECOSTAR FUEL OIL BRÖLÜR NOTASYONU (TYPE DESCRIPTION)
MARKA
(Company Symbol)
ECO
ECOSTAR
MODEL
(Model)
2, 4, 5
GÖVDE BÜYÜKLÜ⁄Ü
Construction Size
YAKIT T‹P‹
(Fuel Type)
S
FUEL OIL BRÜLÖRÜ
Heavy Oil Burner
MOTOR DEVR‹
(Motor Speed)
C
2800 d/d
(Rev/Min)
1- TEK KADEME
(One Stage)
KADEME - (Stage)
1, 2, 3
2- ‹K‹ KADEME
(Two Stage)
3- ORANSAL
(Modulating)
KAPAS‹TE ARALI⁄I
(Capacity)
a, b
KAPAS‹TE ARALIKLARINI BEL‹RT‹R.
Capacity Range
Oransal Fuel Oil brülörlerinde lansın geri
dönüș yakıt hattına bağlanan ve geri dönüș
yakıt basıncını değiștirme imkanı sağlayan
yağ ayar ventili kullanılmaktadır. Lansın geri
dönüș yakıt basıncını değiștirmek suretiyle
lans memesinden çıkan yakıtın miktarı,
basıncı ve pulverizasyonu değișir. Daha iyi
bir pulverizasyonla max yanma verimi elde
edilir.
Special designed hydrolik nozzle oil otomisation
gun and modulating air and oil adjusting units,
provides high turn down ratio for burners. So
this gives costumer to have best combustion in
min. capacity.
Domestik sıvı yakıt brülörlerinde sıvı yakıtın basınçla
mekanik olarak püskürtülmesi ișlevini yerine getiren
hidrolik lans ve oransal mekanizma dizaynı sayesinde,
orta ve yüksek kapasiteli domestik brülörlere geniș
modülasyon aralığı kazandırılmıștır.
This valve is special designed by ECOSTAR, regulation
valve gives best ratio of oil and air by adjusting the
returned oil. This will change the capacity of oil in the
nozzle. It will prodives best atomisation and combustion
values by adjusting air cams and oil valves.
BRÜLÖR BOYUTLARI BURNER DIMENSIONS
A1
KAZAN BA LANTI FLAN I
BOILER CONNECTION FLANGE
G
R
C
B
T
P
flD
S
N
M
K
I
H
A
KAZAN BA LANTI FLAN I
BOILER CONNECTION FLANGE
E
G
B
T
flD
N
P
S
M
C
R
I
K
H
A
A1
B
C
D
E
G
H
K
L
M
N
P
R
S
T
ECO 2 - S
-
670
350
225
134
-
175
470
210
260
142
Ø168
142
9
71
71
ECO 4 - S
875
-
455
305
153
460
235
600
290
310
170
Ø168
215
10.5
129.5
85.5
ECO 5 - S (T.K.)
1040
-
535
355
207
475
260
630
300
330
260
Ø230
280
12.5
150
130
ECO 5 - S (Ç.K.)
1040
-
535
355
220
475
245
630
300
330
260
Ø230
280
12.5
150
130
KAPAS‹TE E⁄R‹LER‹ CAPACITY DIAGRAMS
BRÜLÖR T‹P
BURNER TYPE
KAPAS‹TE - CAPACITY
KCAL/H
ECO 2 O (S) C1
48.250
144.750
YAKIT TÜKET‹M‹
OIL CONSUMPTION
KW
56
KG/H
168
5
MOTOR GÜCÜ
POWER
GER‹L‹M
MAIN SUPPLY
YAKIT ISITICI
OIL HEATER
A⁄IRLIK
WEIGHT
KW
V
KW
KG
15
0.37
220 / 380
1.5
40
ECO 2 O (S) C1a
96.500
193.000
112
224
10
20
0.37
220 / 380
1.5
40
ECO 4 O (S) C1
115.800
337.750
135
393
12
35
1.5
220 / 380
3
79
ECO 5 O (S) C1
318.450
579.000
370
673
33
60
1.5
220 / 380
6
125
ECO 5 O (S) C1a
318.450
675.500
370
785
33
70
1.5
220 / 380
6
125
ECO 5 O (S) C1b
318.450
772.000
370
898
33
80
1.5
220 / 380
6
125
GER‹L‹M
MAIN SUPPLY
YAKIT ISITICI
OIL HEATER
A⁄IRLIK
WEIGHT
‹K‹ KADEMEL‹ FUEL OIL BRÜLÖRLER‹ - (TWO STAGE HEAVY OIL BURNERS)
BRÜLÖR T‹P
BURNER TYPE
KAPAS‹TE - CAPACITY
KCAL/H
YAKIT TÜKET‹M‹
OIL CONSUMPTION
MOTOR GÜCÜ
POWER
KG/H
KW
V
KW
KG
ECO 4 O (S) C2
115.800
482.500
135
KW
561
12
50
1.5
220 / 380
3
80
ECO 5 O (S) C2
318.450
1.013.250
370
1.178
33
105
1.5
220 / 380
6
130
ECO 5 O (S) C2a
318.450
1.447.500
370
1.683
33
150
2.2
220 / 380
6
130
GER‹L‹M
MAIN SUPPLY
YAKIT ISITICI
OIL HEATER
A⁄IRLIK
WEIGHT
ORANSAL FUEL OIL BRÜLÖRLER‹ - (MODULATING HEAVY OIL BURNERS)
BRÜLÖR T‹P
BURNER TYPE
KAPAS‹TE - CAPACITY
KCAL/H
YAKIT TÜKET‹M‹
OIL CONSUMPTION
MOTOR GÜCÜ
POWER
KG/H
KW
V
KW
KG
482.500
135
561
12
50
1.5
220 / 380
3
140
318.450
965.000
370
1.122
33
100
1.5
220 / 380
6
150
318.450
1.447.500
370
1.683
33
150
2.2
220 / 380
6
150
ECO 4 O (S) C3
115.800
ECO 5 O (S) C3
ECO 5 O (S) C3a
KW
• Katalogdaki verilen teknik doneler sadece bilgilendirme amaçlı olup ba¤layıcı de¤ildir; üretici firma önceden herhangi bir uyarı yapmadan de¤ifliklik yapma hakkına sahiptir.
V
DE
Monumento Plaza Esentepe Mah. Milangaz Cad.
No:75 Kat:3 Kartal / İSTANBUL
Tel.: (0216) 442 93 00 (Pbx) Faks: (0216) 370 45 03
E-mail: [email protected] www.termo-heat.com
01.2007
TEK KADEMEL‹ FUEL OIL BRÜLÖRLER‹ - (ONE STAGE HEAVY OIL BURNERS)

Benzer belgeler