Teklif mektubu (Veteriner İlaç ve Mal

Transkript

Teklif mektubu (Veteriner İlaç ve Mal
 Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Sayı : 60422539-934-E.10136
Konu : Teklif mektubu (Veteriner İlaç ve
Malzeme)
04/05/2016
İLGİLİ FİRMALARA
Üniversitemiz Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye İşletmesinde
kullanılmak üzere, aşağıda yazılı ( 29 ) Kalem veteriner İlaç ve malzeme 4734 Sayılı Kamu İhale
Kanununun 22 (d) maddesi uyarınca doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.
Söz konusu veteriner İlaç ve malzemeler, firmanız tarafından temini mümkün ise, teklifinizi
06.05.2016 günü mesai bitimine kadar O.M.Ü. Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi
satınalma servisinde bulunacak şekilde faks veya elden göndermenizi rica ederim.
Kenan YURUM
Şube Müdürü
Firmanızın TC Kimlik/Vergi No
K.D.V Hariç
Toplam Fiyatı
Malzemenin Cinsi
Miktarı
ZİPPEKS PO 500 CC.
2
K.D.V.Hariç
Birim Fiyatı
OPTİCLOX POM.
1
BAKTERAL 50 CC.
1
SEPTİCOL 15 CC.
3
VİTCE 50 CC.
2
FLUMEGLİN 100 CC.
1
ENROCURE 100 CC.
1
TEKNOSOL B 12 100 CC.
3
BİYOTEKNİK POM.KAFUR
1
HİPRAMİNCHOK 100 G.
10
VETRİL 50 CC.
2
Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi 55139 Kurupelit / SAMSUN
Telefon: 0362 312 19 19-1126 Faks: 0362 457 60 88
Elektronik Ağ: http://www.omu.edu.tr/
Kep Adresi: [email protected]
Ertan AKMAN [email protected]
Dahili Tel: 1808
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile üretilmiştir.
Evrak teyidi https://ebyssorgu.omu.edu.tr adresinden 9IOL-97HR-8DM1 kodu ile yapılabilir.
1 / 3
TOBROFİN 50 CC.
2
NERVİT 50 CC.
1
HIPRACAL FM 500 CC.
2
CATASOL 50 CC.
1
FLUTRON 500 CC.
10
SEBACİL 250 CC.
3
BEROVİT B12 100 CC.
1
PEDERHIPRA SPREY
1
POM.RİVANOL
1
COGLOVAX 250 CC.
2
MİNESOL LİKİT 5 LT.
2
MIKNATIS
11
DALDIRMA KABI
2
BUZAĞI BİBERONU
1
KUZU BİBERONU
2
BİBERON UCU
1
VANODİN 5 LT.
2
SPERMA
10
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile üretilmiştir.
Evrak teyidi https://ebyssorgu.omu.edu.tr adresinden 9IOL-97HR-8DM1 kodu ile yapılabilir.
2 / 3 Not : Teklifinizin geçerlik süresi ve malzemelerin teslim tarihi belirtilecektir.
İDARİ ŞARTNAME :
1) Teklif mektuplarında; teklif edilen alet, cihaz ve diğer malzemelerin marka ve modelleri ile menşei
Ülke belirtilerek, fiyatların TL.sı cinsinden hem rakam hem de yazı ile silinti ve kazıntı yapılmadan
yazılması gerekmektedir.
2) Makine, alet, cihaz ve bilgisayar gibi teknik özelliklere sahip mal ve malzemeler ISO veya TSEK kalite
belgeli olacaktır. Varsa, TSE hizmette yeterlik belgesi ile birlikte istekliler, bu belgelerin asıllarını veya imza
ve kaşeleri ile tasdik edilmiş örneklerini tekliflerine ekleyeceklerdir.
2/a) İstekliler teklif etmiş oldukları ürünlerin yetkili satıcısı olduklarına dair üretici, genel dağıtıcı, distribütör
veya ilgili kurum ve kuruluşlardan alacakları yetki belgelerinin asıllarını veya imza ve kaşeleri ile tasdik
edilmiş örneklerinin tekliflerine ekleyeceklerdir.
2/b) İstekliler; tekliflerin teknik şartnameye uygunluğu yönünden değerlendirme çalışmalarında kullanılmak
üzere, teklif ettikleri ürünler hakkında tam bilgi verecek Türkçe katalog (Katalog yabancı dil ile düzenlenmiş
ise Türkçe çevirisi yapılarak orijinal katalog ile birlikte), izahat, prospektüs ve resimleri ile ürünlerin
(Alternatif teklifler dahil ) özelliklerini idari ve teknik şartnamede karşılık gelen maddelere göre
karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap vererek, her sayfasını, imza ve kaşeleri ile tasdik ettikten sonra
tekliflerine ekleyeceklerdir.
3) İstekliler, Teklif ettikleri ürünlerin garantileri ile garanti süresinden sonra, ürün için ihtiyaç duyulacak
yedek parçaların ve malzemelerin en az 10 (On) yıl süre temin edileceği garantisini tekliflerinde taahhüt
edeceklerdir.
4) Teklif edilecek ürünler en az 2(iki) yıl Garantili olacaktır. Garanti belgesi teslimatta ürünle beraber
verilecektir. Garanti süresi, cihazlarda cihazın çalışır durumda teslim edildiği tarihte, diğer ürünlerde eksiksiz
olarak malın teslim edildiği tarihte başlar.
5) İstekliler, teknik şartnamede istenilen şartları taşıması veya daha ileri teknoloji ürünü olması şartıyla
alternatif teklifler verebilirler.
6) Teklif mektuplarının; imzalanması ve kaşelenmesi zorunludur.
7) KDV Hariç fiyat teklif edilecek ve teklif mektuplarında malzemelerin KDV oranı ile KDV’nin Hariç
olduğu belirtilecektir.
8) Teklif isteme yazımızın kodu ve sayısının teklif mektubu konulan zarfın üzerine yazılmasına ve teklif
mektubu konulan zarfın yapıştırma yerlerinin firma tarafından imza ve kaşelenmesine özen gösterilmesi
gerekmektedir.
9) Teklif mektubunda yazılı alet, cihaz ve diğer malzemeler firma tarafından Üniversitemizin ilgili Birimine
teslim edilecektir.
10) Teklif isteme yazımıza cevap verilmesi önemle rica olunur.
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile üretilmiştir.
Evrak teyidi https://ebyssorgu.omu.edu.tr adresinden 9IOL-97HR-8DM1 kodu ile yapılabilir.
3 / 3 

Benzer belgeler