PROJENİN AMACI: YÖNTEM: SONUÇ:

Transkript

PROJENİN AMACI: YÖNTEM: SONUÇ:
‘’MAKO-LAMP’’
Hazırlayan: Ömer Saltuk SUKAS
Danışman : Ayşe Büşra UZUN
PROJENİN AMACI:
Halihazırda sürdürülen hareket sensörlü aydınlatma sistemine altenatif bir mekanizma geliştirilerek
hem enerji tasarrufu konusunu ön planda tutmaya devam etmek, hem de enerji tasarrufu
konusunda verimi artırmak.
YÖNTEM:
1. Gözlem ve Problemin Tespiti:
- Sosyal alanlarda ortak kullanılan ve hareket sensörüyle çalışan
tuvalet aydınlatmaları incelenerek zamanlama ayarlarının
yeterliliği (eksikliği/fazlalığı) tespit edildi. (Tablo. 1)
- Sosyal ortamlardaki ortak tuvaletlerde kullanılan hareket
sensörlü aydınlatmaların süre ayarları için optimum bir süre
belirlenemediği sonucuna varıldı.
Kısa
Süreli
40%
Uzun
Süreli
60%
Tablo 1. Hareket sensörünün çalışma süresi
2. Literatür Taraması: Tespit edilen
problemle ilgili makale ve internet
sayfalarından faydalanılarak bu konuyla
ilgili yapılmış çalışmalar incelendi.
3. Hipotez Kurma: Makara sistemleri ve
basit elektrik devrelerinden
faydalanılarak turnikeli bir kapı geçiş
sistemi ile elektrik tasarrufu artırılabilir.
4. Maketin Hazırlanması: Basit makinalar ve basit elektrik devresi kurma yöntemlerinden
faydalanılarak yeni bir kapı girişine bağlı aydınlatma düzeneği hazılanmıştır. Düzenekte
turnikeye bağlı küçük 3cm çapında bir makara ile 8 cm çapında başka bir makara bir
lastik yardımıyla kasnak şekline getirilmiştir. Büyük olan diskin üzerine kurduğumuz
devrenin anahtarını kapatıp açmayı sağlayacak olan bir anahtar yerleştirilmiştir. Saat
yönünde dönüş olduğunda anahtarı kapatarak devreyi tamamlarken, zıt yöndeki
hareketiyle de devre anahatarını açarak çalışmaz hale getirmektedir.
5. Düzeneğin Test Edilmesi: Makara sistemi ile kurulan
turnike modeli (figür 1.) ile sensörlü çalışan bir aydınlatma
modeli hazırlanmıştır. Her iki devrede de özdeş üreteç ve
ampul kullanılmıştır. Daha sora bu iki modele de 5 dakika
aralıklarla 10 ar saniye süren temsili giriş ve çıkışlar
yapılmıştır. (*Maket boyutunda olduğu için hareketler el ile
gerçekleştirilmiştir.) Sensörlü sistemin süre ayarı 20 saniye
olarak yapılmıştır. 1 saatin sonunda harcanan enerji
miktarları hesaplanmıştır.
Figür 1. Makara Sistemi ile Kurulan Turnike Modeli
SONUÇ:
Deney sonucunda makara sistemindeki enerji tüketiminin
sensörlü sisteme göre daha az olduğu tespit edilmiştir. Enerjiden
tasarruf sağlanmak istenen hareket sensörlü sistemlerin verimli
kullanımının gerçekleştirilemediği ve sensörlerin çok kısa
sürelere zamanlandığı durumlarda alternatif bir çözüm olarak
makara yardımıyla giriş çıkışın sayıldığı bir düzenek ile anında
açma-kapama düğmesi gören bir sistem kullanılabilir.

Benzer belgeler

Kullanım Klavuzu

Kullanım Klavuzu harçın donması için yaklaşık 20 dk. beklenmelidir.) 6. Daha önceden hazırlanmış olan enerji ve data kabloları turnike bazasındaki kablo geçiş alanından geçirilir. 7. Turnike bazaları çelik dübeller...

Detaylı