Türkçe - Standard Profil

Yorumlar

Transkript

Türkçe - Standard Profil
l
TURKEY
l
BULGARIA
l
CHINA
l
S. AFRICA
l
SPAIN
l
MOROCCO
l
MEXICO
S t a n d a r d P r o f i l ’ i n k u r u m i ç i y a y ı n ı d ı r. P a r a i l e s a t ı l a m a z .
Y I L : 1 S AY I : 2 E Y L Ü L 2 0 1 5
www.standardprofil.com
Güney Afrika fabrikamız başarılarını
VDA 6.3
Kalite Belgesi’yle
taçlandırdı
Güney Afrika Fabrikası Genel Müdürümüz Murat AkmaN:
Cape Town’da bulunan Güney Afrika fabrikamız,
büyük bir başarıya imza atarak VDA 6.3 Kalite
Belgesi’ni almaya hak kazandı. Sektördeki
konumumuzu sağlamlaştırarak daha üst
seviyelere taşıyacak olan Kalite Belgesi,
Volkswagen Grubu’nun yeni proje teklifleri için
ön şartlarından biri olarak değerlendiriliyor. Bu
büyük başarı haberi, belgeyi almak için sınırlarını
zorlayarak çalışan Güney Afrika fabrikası
çalışanlarımıza tarifsiz bir sevinç yaşattı. SAYFA 4-5
Güney Afrika pazarında
tek yerel tedarikçiyiz
SAYFA 4-5
Standard
Profil Güney
Afrika Ailesi
2011 yılında 11 kişiyle faaliyetlerine başlayan Standard Profil Güney Afrika fabrikamız, bugün
yaklaşık 200 kişilik bir ekiple çalışmalarını sürdürüyor. 167 mavi yakalı ve 30 beyaz yakalıdan
oluşan ekip, “SP Güney Afrika’yı bir tedarik güç merkezi haline getirmeyi, ailelerimiz için yaşam
kalitemizi artırmayı ve bunları yaparken de eğlenmeyi arzu ediyoruz” diyor.
Standard Profil Global Yetkinlik
Sözlüğü’nü tüm çalışanlarımızın
katılımıyla hazırladık
Manisa’daki bakım ve İSG ekibimiz için
Şirketimizin ve çalışanlarımızın yüksek performans
göstermesinde kritik rol oynayan gözlenebilir ve ölçülebilir
bilgi, beceri, tutumları kapsayan davranışları
“Standard Profil Ailesi’’ olarak hep birlikte belirledik. SAYFA 2
“Önce İş Güvenliği Kültürü”
Manisa’daki Bakım, İş Sağlığı ve Güvenliği Departmanımız, 80 kişilik profesyonel ve güçlü bir ekibe sahip. Hem
çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği hem de makinelerimizin bakımı ve korunması onlara emanet. Bu sorumluluk
bilinciyle hareket eden ekip, “Güvenli, Bakımlı ve Kazasız Günler” için var gücüyle çalışıyor.
SAYFA 6-7
TURHAN SEMİZER / CEO
Hep birlikte kaliteye
odaklanmalıyız
SAYFA 2
Yeni projelerin
heyecanını
yaşıyoruz
SATINALMADAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCIMIZ SEZAİ AKDEMİR:
“Stratejik satınalma”
SAYFA 2
dönüşümünü gerçekleştirdik
SAYFA 3
2
GÜNCEL
Hep birlikte kaliteye
odaklanmalıyız
2015 yılı hedeflerimizden
bahsederken en sık
kullandığımız kelime
“KALİTE” oldu. SP
Gazete’nin bu sayısında,
kalitenin neden bu
kadar önemli ve
vazgeçilmez olduğundan
bahsetmek istiyorum.
Kalite; müşterilerimizin
memnuniyetini ve
dolayısıyla bağlılığını
sağladığı gibi, yeni
müşteriler ve potansiyel
projeler için de referans
oluşturmaktadır. Bu
bağlamda, kalite aslında
bizim geleceğimizdir.
Turhan Semizer / CEO
2014 başından bu yana
aldığımız aksiyonlarla
müşteriye teslimatını
yaptığımız parçaların kalitesinde ilerleme kaydettik. Tüm
fabrikalarımızda kalite seviyemizi yükselttik ve bu sayede
müşteri denetimlerini daha yüksek notlarla tamamladık.
Son olarak temmuz ayı itibarıyla BMW’den alınan LCI onayı
sonrası istisnasız tüm müşterilerimiz için teklif verebilir
tedarikçi konumuna ulaştık.
2014 yılında müşterilerimizin şirketimize fatura ettikleri
kalitesizlik maliyetini Nisan 2015 ayı itibarıyla önemli
ölçüde azalttık. Bildiğiniz gibi bu konu hem para, hem de
müşteri nezdinde itibar kaybetmemize neden olmaktadır.
Bu konuda yapılan iyileştirme doğrudan yeni iş almamızı
kolaylaştırmaktadır.
Öte yandan, Temmuz sonu itibarıyla şirket içi fire ve hurda
rakamlarımız çok sayıda yeni proje denemeleri dolayısıyla bir
önceki yıla kıyasla artmış bulunmaktadır. Acilen bu olumsuz
gidişatı tersine çevirmek için tüm kaynaklarımızı harekete
geçirmeli ve hep birlikte kaliteye odaklanmalıyız.
Bildiğiniz gibi kalite, çoğunlukla
sadece kalite bölümünün işi ve
sorumluluğu olarak algılanır. Oysaki
kalite hepimizin işidir. Otomotiv
dünyasının önemli isimlerinden
Henry Ford’un söylediği gibi: “Kalite
kimse bakmadığında da doğru olanı
yapmaktır.” (Quality means doing it
right when no one is looking)
İş yapış biçimlerimizi gözden geçirip, kaliteyi tüm
süreçlerimizin parçası haline getirdiğimizde her sene boşa
harcanan milyonlarca Euro tutarındaki maliyetleri daha
üretken konular için kullanabiliriz. Bunu yapmak için 5 kıtaya
yayılan farklı kültürlerde, farklı deneyimlere sahip 8000 kişilik
değerlerimizden faydalanmalıyız.
Ekiplerimiz arasında oluşturacağımız işbirliği ve bilgi/tecrübe
alışverişi, kurumsal hafızamıza kaydedilmeli ve gerektiğinde
tüm fabrikalarda paylaşılabilmelidir. Bu avantajımızı zenginlik olarak kullanarak süreçlerimize yansıtabileceğimiz standartlara bağlayabilirsek, hep sözünü ettiğimiz sürdürülebilir
büyümeyi garanti edebiliriz. Bu sayede Grubumuz için çetin
rekabet koşullarında fark yaratmanın yanı sıra, kişisel gelişimimiz için gereken projelere de kaynak yaratabiliriz.
Yukarıda ele aldığımız konunun aynı zamanda kişisel bir
sorumluluk olduğuna inanarak, sizleri iş yapış biçimlerimizi
gözden geçirmeye, kaynaklarımızı daha etkin, kaliteli ve
verimli olarak nasıl kullanacağımıza dair düşünmeye davet
ediyorum.
Kalite odağımızın daha da artacağı günler dileğiyle...
Yeni projelerin heyecanını yaşıyoruz
Standard Profil olarak yepyeni projelerle sektördeki konumumuzu daha da
sağlamlaştırıyoruz. Fabrikalarımız, otomobil dünyasının ünlü markalarına sızdırmazlık fitili
üretmeye devam ediyor. Fabrikalarımızda üretime başlayan yeni projeler ise şöyle:
Manisa 2
Audi Q7
Volvo XC 90
Tangier
Guanajuato
Mendevia
Renault Laguna
VW Golf
Renault Laguna XFD
Renault Espace
Audi Q5
Standard Profil Global
Yetkinlik Sözlüğü’nü
tüm çalışanlarımızın
katılımıyla hazırladık
Şirketimizin ve çalışanlarımızın yüksek performans göstermesinde kritik
rol oynayan gözlenebilir ve ölçülebilir bilgi, beceri, tutumları kapsayan
davranışları ‘’Standard Profil Ailesi’’ olarak hep birlikte belirledik.
S
tandard Profil Grubu olarak 2014 yılı başından itibaren yürüttüğümüz kurumsallaşma çalışmalarına devam ediyoruz. Aralık 2014’te adım attığımız “Yetkinlik Modelleme” projesini Nisan 2015 itibarıyla tamamladığımızı ve Yetkinlik Sözlüğümüzü Ekim 2015’te tüm
çalışanlarımızla paylaşacağımızı duyurmaktan
memnuniyet duyuyoruz. “Yetkinlik Modelleme
Projesi”nde uluslararası danışmanlık şirketi “Taurus Group Danışmanlık/DDI Türkiye”, çalışmamıza destek sağladı.
Çalışanlarımız
projeye değer kattı
Yetkinlik Modelleme Projesi; üst yönetimin katılımıyla şirketimizin vizyonu, misyonu, stratejik hedefleri ve değerlerinden yola çıkılarak üst yönetim yetkinliklerinin belirlenmesi adımıyla başlamıştır. Üst Yönetim, Stratejik Lider, Operasyonel Lider, Uygulamalı Operasyonel Lider, Ekip Lideri, Uzman ve Ekip Üyesi&İdari Destek olarak 7
iş ailesi belirlendi. SP Türkiye proje temsilcilerinin
katılımıyla İstanbul’da 16, SP Güney Afrika, SP Bulgaristan, SP Çin, SP İspanya ve SP Fas proje temsilcilerinin katılımıyla Logrono’da 9 olmak üzere,
toplamda 25 çalıştaya, 161 çalışanımızın katılımı
sağlandı. Anket yöntemi ile SP Grup şirketleri çalışanlarının belirlenen yetkinliklerle ilgili görüş ve
önerileri alınarak, Standard Profil Yetkinlik Sözlüğü oluşturuldu. Böylelikle tüm çalışanlarımız projeye değer katmış oldu..
Standard Profil’in
5 temel yetkinliği belirlendi
Tüm bu çalışmaların sonucunda yetkinlik modelimizde, 7 iş ailesi için toplam 41
yetkinlik tespit edildi ve tüm çalıştaylarda ortak olarak belirlenen 5 yetkinlik, Standard Profil’in temel yetkinlikleri olarak kabul edildi. Oluşturulan yetkinlik sözlüğü; performans değerlendirme, kariyer yönetimi,
seçme&yerleştirme ve eğitim gibi hemen hemen tüm insan kaynakları fonksiyonlarında
aşama aşama devreye alınmaya başlandı. Yetkinliklerin belirlenmesi sonrasında, Türkiye İnsan Kaynakları
ekibi “Hedefe Yönelik Seçim”
eğitimi aldı, yetkinlik bazlı mülakat rehberleri oluşturuldu ve seçme sürecinde
yetkinlik bazlı mülakat yöntemi kullanılmaya başlandı. Ocak 2015’te devreye aldığımız
ve ilk aşamada hedef odaklı olarak yönettiğimiz “Bireysel Görüşme” sürecine 2016 itibarıyla yetkinlikleri de dâhil ederek, hedef ve
yetkinlik bazlı bir performans değerlendirme
sistemi kurulması konusunda çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız.
3
GÜNCEL
Satınalmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcımız Sezai AKDEMİR
globalleşmenin otomotiv sektörüne etkilerini değerlendirdi
“Stratejik satınalma”
dönüşümünü gerçekleştirdik
1
Globalleşmeyle birlikte satınalma süreçlerinin de hızlı bir değişim içine girdiğini belirten Satınalmadan
Sorumlu Genel Müdür Yardımcımız Sezai Akdemir, otomotiv sektörünün global oyuncularından biri
olan Standard Profil’de, geleneksel satınalmanın yerini stratejik satınalmanın aldığını ifade ediyor.
990’ların başlamasıyla otomotiv
sektöründe en çok dikkat çeken
öngörülerden biri, mevcut otomotiv üreticilerinin (OEM) sayısının
hızla azalacağı, birkaç firmanın diğerlerini konsolide edip global olarak sektörde söz sahibi olacağıydı. Bugün bu öngörünün aynen gerçekleştiğini görüyoruz.
Bu kapsamlı değişiklikler olurken firmalar, gelmekte olan yeni düzene göre yapılanmalarını ve her fonksiyonun yeni
ölçekteki süreçlerini
yeniden tanımlamaya başladılar. Globalleşme, çokuluslu
yapıyı mecbur kıldığı için, bu ortamda iletişim, koordinasyon, gelişmekte olan pazarlarda verimli üretim
tesisleri ve onları çalıştıran ekipler kurulması hayati önem kazandı.
Bu kadar kapsamlı bir dönüşüm de, her
alanda daha stratejik tabanlı hareket
edilmesi gerekliliğini doğurdu. Tüm bunlar olurken rekabetin de hızla artmasıyla, satınalma alanında “Stratejik Satınalma” doğal olarak “Geleneksel/Taktiksel
Satınalma”nın yerini hızla aldı. Otomotiv
üreticilerindeki bu değişim, onların tedarikçilerini (Tier 1) de konsolide etmelerini, yerel/bölgesel tedarikçiler yerine
olabildiğince global tedarikçiler ile yola
devam etmeleri sonucunu yarattı. Bu
yolla orta ve uzun vadeli olarak riskleri
azaltmanın ve “sürdürülebilir gelişim”in
yolunu açtılar.
BÜYÜYEN İŞ HACİMLERİ VE
GLOBALLEŞEN TEDARİKÇİLER
Bu reaksiyonun faz farkıyla 1’inci seviye tedarikçi grubunda ve hatta yer yer
2’nci seviyede de zincirleme olarak devam ettiğini tahmin etmek zor değil.
Globalleşen 1’inci seviye tedarikçiler de
büyüyen iş hacimleri, globalleşmenin
benzer etkileri ve bizzat müşterilerinin (OEM) yönlendirmesi ile aynı yoldan
ilerliyorlar. Dolayısıyla, Standard Profil olarak bugün geldiğimiz boyutlarda,
otomotiv sektörünün global bir oyuncusu olarak, rekabette kalıcı bir başarı yakalayabilmemiz için satınalma alanında gideceğimiz yol zaten sektör tarafından belirlenmiş durumda. Şirket
yönetiminin bu vizyon ışığında vermiş
olduğu kararla, Eylül 2014’te bir dönüşüm yolculuğuna başladık.
Mevcut Satınalma Ekibi ile önce uzun
durum analizleri yaptık. Birebir ve gruplar halinde Direkt, İndirekt ve MakineEkipman Tedariki alanlarında veri
topladık. Bu verileri ilgili ekiplerle çalıştaylar düzenleyerek değerlendirdik. Mevcut problemleri, bunların şirketimize ve performansımıza etkilerini, onları sistematik olarak nasıl ortadan kaldırabileceğimizi, bunun için gereken kısa, orta ve
uzun vadeli eylemlerin
neler olduğunu saptadık. Ortaya çıkan
tablo aslında gayet beklenen doğrultuda idi: Global ölçeğe ulaşmış ancak satınalma sistemini henüz buna göre uyarlamamış olmanın sıkıntıları ve tabii ki bu
sıkıntıların temsil ettiği sınırsız fırsatlar. Dolayısıyla ilacı da zaten bulunmuştu: “Stratejik Satınalma”.
SATINALMADA
YAPISAL DÖNÜŞÜM
Eylül 2014’te başlayan çalışmalar, Mart 2015’te Global Satınalma
Organizasyonu’nun
yayınlanmasıyla resmileşti. Bu organizasyonla birlikte Direkt Satınalma alanında, Doğu/
Batı operasyonları bazındaki yapı, global yapıya dönüştü. Türkiye’deki ve
İspanya’daki deneyimli Direkt Satınalma Ekibi üyelerimizin her biri, belli alanlarda global olarak sorumlu oldular. Bu sayede hammadde alımlarımızı
artık daha global bir strateji üzerine kurabileceğiz. Arkadaşlarımız her iki operasyonun geçmişten gelen farklı deneyimlerini karşılaştırıp, daha iyi olanını global standart haline getirmek için
analizlere başladılar.
İndirekt alanında satın aldığımız çok çeşitli mal ve hizmetleri dünya standartlarında kategorize ettik ve her alan için
Kategori Liderleri ve Uzmanları atadık.
Bu ekipler kendi alanlarında bugüne kadar yapılmamış veri derlemeleri ve konsolidasyonlarını yaparak fırsat alanlarını
önceliklerine göre netleştirdi. Geleneksel, fabrika bazında “her satınalmacı her
şeyi satın alır” mantığını bırakarak, “her
satınalmacı kendi sorumluluk alanında,
bir stratejiye bağlı olarak satın alır” prensibine geçtik.
Bugün Düzce, Manisa ve İstanbul’daki arkadaşlarımızın her biri kendi
sorumluluk alanlarında tüm SP Türkiye için alım yapar hale geldiler.
Dolayısıyla alımlar, konsolide edilmiş olarak düzenlenen ihalelerle
yapılmaya, tedarikçi seçimleri tüm lokasyonların hem kısa hem de
uzun vadedeki ihtiyaçlarına göre yapılmaya başlandı. 7500 civarındaki
toplam tedarikçi sayımız ilk altı ayda tüm indirekt kategori alanlarında
yapılan çok sayıda ihale ile düşmeye başladı. Eylül 2014’ten bu yana bir
yandan Kategori Organizasyonu’nun altyapısını kurarken, bir yandan
da yapılan ihalelerle ortalamada %10’luk bir maliyet düşürme sağladık.
İndirekt alanında Türkiye’de başlattığımız bu iyileşmeyi tüm
SP Grubu’na yayarak 2016’da devam ettireceğiz.
MALİYETLERDE AZALMA
SAĞLANDI
Makine-ekipman alımlarımızı artık “Satınalma Komitesi” toplantılarıyla karara bağlıyoruz. Bu şekilde alımlarımızın kısa vadeli maliyet düşürme ve
uzun vadeli stratejik hedeflere (ucuz ülkelerde yeni tedarikçi altyapısı oluşturmak suretiyle maliyetlerin sürekli düşürülmesi ve global rakiplerimize karşı rekabetçi konumumuzun korunması, artırılması) uygunluğundan emin oluyoruz. Yine bu alanda da
Ocak 2015’ten bu yana
yapılan alımlarda geçmişteki benzer alımlara kıyasla %33 maliyet
düşürme sağlandı.
Yukarıda bahsi geçen radikal değişim
ve performansı planlarken/hayata geçirirken Satınalma Ekibimizin “Stratejik
Satınalma” konusundaki teorik ve pratik gelişimini de sadece “görev başında
eğitim”e indirgeyemezdik tabii ki. 2015
yılı Standard Profil Grubu’nda aynı zamanda dünya standartlarında bir satınalma eğitim programının da başladığı yıl oldu. Arkadaşlarımız, dünyaca
tanınan ve saygı gören, satınalma konusunda uzmanlaşmış bir kurumdan,
CIPS ( Chartered Institute of Purchasing & Supply) eğitim ve danışmanlık
hizmetleri almaya başladı.
Bu çalışmalar kapsamında bugün Direkt, İndirekt ve Makine-Ekipman
alanlarında şirketimizin global ve bölgesel satınalma stratejileri hazırlanıyor. Yani sadece fikir olarak stratejilerimizi belirlemiyor, onları kapsamlı bilgiler içeren resmi dokümanlara dönüştürüyoruz. Bu strateji dokümanları bu yıldan itibaren Yönetim Kurulu tarafından
her yıl gözden geçirilip onaylanacak. Bu
suretle,
şirketimizin Global Satınalma
Stratejileri herkes tarafından daha iyi bilinip anlaşılacak ve
uygulamalar sırasında kritik olan fonksiyonlar arası işbirliği daha etkin bir şekilde işler hale gelebilecek.
Standard Profil Ailesi’ne katılırken beni
heyecanlandıran bu büyük dönüşüm
projesinin hayata geçişine tanık olmak, daha da umut verici. Bunları sizlerle paylaşırken, arkadaşlarımın bugüne kadar gösterdikleri açık fikirlilik
ve değişim performansının, verdikleri
emeklerin altını çizmeden geçemeyeceğim. Uzun bir yolun hâlâ başlarındayız. Emeklerimizin, firmamızın büyüme
hedefine hak ettiği katkıları vermesi dileklerimle…
4
BİZDEN HABERLER
Cape Town’da
bulunan Güney
Afrika fabrikamız,
büyük bir başarıya
imza atarak VDA
6.3 Kalite Belgesi’ni
almaya hak
kazandı. Sektördeki
konumumuzu
sağlamlaştırarak
daha üst seviyelere
taşıyacak olan Kalite
Belgesi, Volkswagen
Grubu’nun yeni
proje teklifleri için
ön şartlarından
biri olarak
değerlendiriliyor. Bu
büyük başarı haberi,
belgeyi almak için
sınırlarını zorlayarak
çalışan Güney
Afrika fabrikası
çalışanlarımıza
tarifsiz bir sevinç
yaşattı.
S
tandard Profil Ailesi olarak başarılarımıza her
geçen gün yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Güney Afrika fabrikamızdaki
mevcut müşterimiz Volkswagen’in
(VW) özel isteği olan VDA (Verband
der Automobilindustrie) 6.3 proses
denetiminden, Haziran ayında 85
puan alarak başarıyla geçtik. Böylelikle, sektörde çok önem arz edilen bir kalite belgesini almaya hak
kazandık. Geçer puan aldığımız bu
belgeyle VW Grubu’nda VDA 6.3
onaylı tedarikçi konumuna yükselen Güney Afrika fabrikamız için
yeni VW projelerine teklif verebileceğiz.
Güney Afrika Fabrikamız
Başarılarını VDA 6.3
Kalite Belgesi’yle
Taçlandırdı
VDA 6.3 belgesi, üretim süreçleri çoğunlukta ve başta olmak üzere ürün geliştirme, satınalma, insan
kaynakları, bakım gibi tüm ana süreçleri VW’e özel sorular kapsamında içeriyor. Belgelendirme denetiminde başarılı olabilmek için bu süreçlere ait detaylı soruların her birine karşılık gelen cevaplarınız, kanıtlarınız ve uygulamalarınızın olması
gerekiyor. Güney Afrika fabrikamızda yer alan sistemsel süreçler tamamen VDA 6.3 gerekliliklerine göre iyileştirildi. 2011 yılında sadece 11 kişiyle
yola çıkan Güney Afrika fabrikamızda bugün 200 kişilik büyük ve dinamik bir ekiple böyle bir adım atmak
Grubumuz için gurur verici.
Çiğdem ALTINIŞIK
MERKEZ KALİTE SİSTEM YÖNETMENİ
Sınırları zorlayan
çalışanların sevinci
Merkez Kalite Direktörlüğü olarak kalite belgelerinin alınması sürecinde, Güney Afrika fabrikasını birçok kez ziyaret
ederek kendilerine destek verdik ve beraber projeler yürüttük. Projelerin devreye alınması ve iyileştirme çalışmaları esnasında tüm Güney Afrika ekibi sınırlarını zorlayarak
çalıştı. Tüm çalışmaların sonunda zafer elde edildiğinde ise
fabrikada yaşanan sevinç görülmeye değerdi. SP genelinde
bütün müşterilerimizin özel belgelendirme denetimlerini
ve belgelerini takip ediyoruz. 2015 son çeyreğinde Meksika ve Bulgaristan fabrikalarımızda VW VDA 6.3 denetimi gerçekleştireceğiz. Her iki fabrikamızda da tıpkı Güney Afrika fabrikamızda yaşandığı gibi yoğun bir hazırlık dönemi yaşanıyor. Bu fabrikalarımızdaki denetimlerin de başarıyla geçeceğine inanıyoruz.
BİZDEN HABERLER
Güney Afrika Fabrikası Genel Müdürümüz Murat Akman
Güney Afrika pazarında
tek yerel tedarikçiyiz
U
ludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunuyum. Otomotiv sektöründe 13 yılı aşkın süredir devam eden çalışma hayatım boyunca mühendislik, bakım, proje, üretim ve sürekli iyileştirme alanlarında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. Standard Profil Ailesi’ne bu yıl katıldım; Nisan ayından
itibaren Güney Afrika fabrikasının Genel
Müdürlüğü görevimi sürdürmekteyim.
Bu aileye katılmaya karar vermemdeki en önemli etken, yönetimin büyümeye ve gelişmeye yönelik dinamik ve profesyonel yaklaşımı oldu. Sektöründe liderlik hedefleri olan, global pazarda söz
sahibi bir şirketin üyesi olmak benim için
gurur verici.
Nomakaya MrausI
Takım çalışması yapıyoruz
Kasım 2011’de Operatör olarak SP Güney Afrika’da çalışmaya başladım ve şu an Son Kontrol Sorumlusu’yum. SP, benim için iyi bir
aile; gelişim fırsatları olan bir çalışma atmosferini ifade ediyor. Buradaki takım çalışmasının üretim ve sarfiyatı azaltmak için çok
önemli olduğunu düşünüyorum.
Müşteri portföyümüzü
genişletmeyi hedefliyoruz
Mevcut durumda tek müşterimiz
Volkswagen. Güney Afrika’da üretilen
VW240 ve VW250 modellerine üretim
yapıyoruz. 2017 yılında üretime başlayacak olan yeni Polo (VW270) için de proje
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Güney Afrika, Avrupa ile karşılaştırıldığında otomotiv sektöründe çok daha bakir bir pazar. Standard Profil olarak sızdırmazlık profili pazarında tek yerel tedarikçiyiz. Bunun avantajını kullanarak, müşteri portföyümüzü genişletmek (Nissan, Ford, Toyota, Mercedes, BMW vs.) en
önemli önceliğimiz.
Standard Profil adını
sağlamlaştıracağız
Bu hedeflerimize ulaşmak için Standard
Profil Güney Afrika ailesi olarak kaliteyi
ve müşteri odaklılığı önceliğimiz olarak
belirledik. Sürekli gelişen, öğrenen bir
organizasyon olmayı ve her seviyeden
katılımı destekliyoruz. Otomotiv sektörünün standartlarını ve beklentilerini iyi
anlayan ve buna göre kendini şekillendiren bir şirket olmak istiyoruz. Global organizasyonumuzun ve uzmanlığımızın
da desteğiyle Güney Afrika otomotiv yan
sanayi sektöründe adımızı sağlamlaştırmayı hedefliyoruz.
Andre DavIds
Yeni işleri dört gözle bekliyoruz
Geçer puan
aldığımız bu
belgeyle VW
Grup’ta
VDA 6.3 onaylı
tedarikçi
konumuna
yükselen
Güney Afrika
fabrikamızda,
yeni VW
projelerine teklif
verebileceğiz.
2011’den beri SP Ailesi’nin bir üyesiyim. Operatör olarak başlamıştım, şu an Kalite Teknisyeni olarak çalışmaktayım. SP, yeteneklerimi geliştirme ve yenilerini öğrenme fırsatını sundu. Çalışma ortamı bazı zorluklara sahip olsa da burada aile gibiyiz. Yeni
fırsat ve işlerin getireceği heyecanı her zaman dört gözle bekliyoruz. Kendi departmanımın, SP’deki departmanlar arasında birinci
sırada olmasını arzu ediyorum.
KhangelanI Tungela
Standard Profil, çok güzel fırsatlar barındırıyor
Nisan 2011’de SP’de çalışmaya başladım, Üretim Sorumlusu
olarak görev yapıyorum. SP Güney Afrika, bünyesinde gelişim
için çok güzel fırsatları barındıran bir çalışma ortamına sahip.
Burada odağımız, üretim ve kalitenin sürekli gelişimi için veri
analizi yapmak. Takım çalışması yapmak ise üretim, atıkların
azaltılması ve müşteri güvenini artırmak açısından çok büyük
önem taşıyor.
Cape Town’u tanıyalım…
Güney Afrika Cumhuriyeti’nin üç başkentinden biri olan Cape Town,
dünyanın en popüler dördüncü turist destinasyonu olarak da
tanınıyor. Afrika’nın en ucundaki bu güzel şehir, yaklaşık
4,5 milyonluk bir nüfusa sahip. Ümit Burnu ve Table MountaIn
(Masa Dağı), şehrin en turistik bölgeleri arasında yer alıyor.
5
6
EKİP RUHU
Manisa’daki bakım
ve İSG ekibimiz için
“Önce İş Güvenliği Kültürü”
Manisa’daki Bakım, İş Sağlığı ve Güvenliği Departmanımız, 80 kişilik profesyonel ve güçlü bir ekibe sahip.
Hem çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği hem de makinelerimizin bakımı ve korunması onlara emanet.
Bu sorumluluk bilinciyle hareket eden ekip, “Güvenli, Bakımlı ve Kazasız Günler” için var gücüyle çalışıyor.
M
anisa’daki fabrikalarımızda, diğerlerinde olduğu gibi her
şeyden önce çalışanlarımızın güvenliği ve sağlığı geliyor.
Fabrikalarımızda 4 tane iş sağlığı güvenliği uzmanımız, 5
tane destek elemanımız, 5 kişilik de çevre konusunda çalışan taşeron kadromuz bulunuyor. Bakım, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Ekibimiz, çalışanlarımızın sağlığına zarar verecek şartlardan onları korumak için metotlu, yasal mevzuat sınırları içerisinde gayretle çalışıyor.
Ekibimizin sistemli çalışması sonucunda 2015 yılında 14001 Çevre Yönetim Belgesi’ni aldık. “2016 Yılında 0 İş Kazası” sloganıyla yola çıkan
ekibimizin 2016 hedefleri arasında, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri çalışmalarına da başlamak bulunuyor.
Bir arızayı 21 dakikada
gidermeyi hedefliyorlar
66 mavi yakalı ve 14 beyaz yakalı olmak üzere toplam 80 kişiden
oluşan ekip, SP1 ve SP2’nin bakım işlerini yürütüyor. Makinelerin
bakımı konusunda zamanla yarışan çalışanlarımız bu konuda oldukça başarılı. Arıza henüz oluşmadan tespiti için iyileştirme çalışmaları yapıyorlar. Yönetimin desteğiyle kurulan “İyileştirme Pillarları”, üretimdeki durmaların önüne geçmek ya da bakım süresini kısaltmak için iyileştirme çalışmaları yapıyor. Mesela bir arızayı
21 dakikada çözme hedefindeler; önümüzdeki yıl için ise “Bu süreyi nasıl yüzde 10 daha düşürebiliriz?” sorusunun hesabını yapıyorlar. Durmak, yorulmak bilmeyen ekibimiz 2016 yılında ayrıca 50001
Enerji Yönetim Sistemleri çalışmalarına başlayacak.
Finisyon Ayar Bölümü,
sihirli dokunuşlar yapıyor
Bakım, İş Sağlığı ve Güvenliği Departmanı kapsamındaki bölümlerden biri de “Finisyon Ayar”. Bu bölümde, SP1 ve SP2’de toplam 23 kişi
görev yapıyor. Ürünleri bir araya getirmeden önce, teknik resimlerde
belirlenen ölçülerde kesme, boşaltma, delme gibi faaliyetleri teknik
olarak destekleyen bir bölüm burası. Bu bölümdeki çalışanlar daha
çok bireysel başarılarıyla ön plana çıkıyor. El becerileri, hızlı düşünme ve karar verme yönleri gelişmiş çalışanlarımız, deneyimli ve hızlılar. Yatırımlar ve Makina Montaj Bölümü de Bakım ve İş Sağlığı Müdürlüğü sorumluluğunda yer alıyor; bu bölümdeki çalışanlarımız ise
yeni projelerin devreye alınması sürecini yürütüyorlar.
Levent Arı / Bakım & İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Müdürü
Bakım çalışmalarının
temeli, planlı bakım
Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Zonguldak
Makine Mühendisliği mezunuyum. 1998 yılında Düzce
SP1 Fabrikası’nda Mekanik Bakım Şefi olarak işe
başladım. Ardından farklı pozisyonlarda görev aldım.
Bir dönem tüm SP fabrikalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
Çevre Müdürlüğü yaptım. Bursa ve Manisa fabrikalarının
kurulumunda proje lideri olarak çalıştım. Manisa
fabrikası kurulduktan sonra, son 5 yıldır ailemle birlikte
burada yaşıyorum.
Hırslı ve atılgan bir ekibiz
Öncelikle, Düzce’deki oturmuş bakım düzenini aynı
şekilde Manisa fabrikamıza da entegre etmek için çaba
sarf ettik. Bakım çalışmalarının temelini planlı bakım
oluşturuyor. Planlı bakım, arıza henüz oluşmadan tespit
etmeyi ve arıza oluşumunun periyotlarını belirleyerek
proaktif davranmayı gerektiriyor. Kurduğumuz bu sistem,
bakım maliyetlerini önemli ölçüde düşürmemizde büyük
rol oynadı. Bugün artık zaman kavramı ön planda. Bakım
için üretimi durdurmak büyük bir maliyet kaybı ve biz de
bunun önüne geçmek için zamanla yarışıyoruz. Hırslı ve
atılgan bir ekibiz. Ekibimdeki arkadaşlarım genç, dinamik
ve teknolojiyle yakından ilgili. Çok güzel bir enerjimiz var,
iyi bir çalışma ortamına sahibiz ve bu da başarılı işler
çıkarmamıza olanak sağlıyor.
İŞ DIŞINDA
Erkan Yıldız / SP1 Bakım Yönetmeni
Problem henüz baş
göstermeden takibini
yapabiliyoruz
Süleyman Demirel Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü
mezunuyum. 3,5 yılı Düzce ’de olmak üzere toplam 7 yıldır
SP’liyim. Bakım ve finisyon ayar bölümü aktivitelerinin planlanması,
yürütülmesi ve takibinden sorumluyum. Dinamik bir ekibiz, müşteri
odaklı bir anlayışa sahibiz. Çalışanın sürekli kendini geliştirebileceği
bir ortam var burada. SP’nin son dönemde yaptığı teknolojik
makine yatırımlarıyla finisyon ayar çalışmaları farklı bir noktaya
geldi. Artık problemlere çok kısa zamanda müdahale edip çözüme
ulaşabiliyoruz. Bir makinede problem henüz baş göstermeden
ömür tayini yöntemiyle önceden tespitini yapabiliyoruz.
7
DENİZ TUTKUNU Saim Hakan Göksoy
Dalmak
kendini büyülü bir
dünyaya bırakmak gibi
Hale Eyigül Korkut / SP2 İSG ve Çevre Sorumlusu
Çalışanlarımızın ramak kala
bildirimlerini bekliyoruz!
3 yıldır Standard Profil’de çalışıyorum. İş kazalarının, çevreye
verebileceğimiz zararların en aza indirilmesi yönünde çalışmalarımızı
yürütmekteyiz. Çalışma ortamından kaynaklanabilecek sağlık,
güvenlik ve çevresel riskleri tespit etmek, eğitim vermek, atıkları
kaynağında ayrı toplamak ve yasal mevzuatlar çerçevesinde bertaraf
edilmesini ve geri dönüşümünü sağlamak, önleyici tedbirlerin
alınmasını sağlamak, ayrıca ramak kala kazalarla ilgili gelen
bildirimlere yönelik aksiyonları almak için çalışıyoruz. İş güvenliği ve
çevre çalışmalarına tüm çalışanlarımızın katılımını sağlayarak onların
da bu kültürün bir parçası olması öncelikli hedeflerimizden.
İstanbul’da Satınalma Bölümü’nde çalışan Saim Hakan Göksoy,
10 yıldır su altının muhteşem güzelliklerini keşfediyor. Tüplü
dalış yapan Göksoy, 3 yıldız brövesini almak için çalışıyor.
Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1985 İstanbul doğumluyum. Eğitim hayatım İstanbul’da geçti. Lisans eğitimimi Yıldız
Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Bölümü, yüksek lisansımı Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik Yönetimi alanında tamamladım. Yaklaşık 3yıldır Standard Profil’de Satınalma Departmanı’nda çalışıyorum.
Ne kadar zamandır tüplü dalış
yapıyorsunuz? Ne zaman ve
nasıl başladınız?
Tüplü dalışa 2005’te, üniversitede
okurken Denizcilik Kulübü’nün açtığı kursla başladım ve 1 yıldız brövemi aldım. Şu anda fırsat buldukça devam ederek 3 yıldız brövesi
almaya çalışan bir dalıcıyım.
Bülent Şahin / Elektronik Bölümü Ekip Lideri
Ekipmanlarımız son
teknoloji ürünleri
18 yıldır SP Ailesi’nin bir üyesiyim. Bu ailede bulunmaktan çok
mutluyum. 3 yıl kadar önce Düzce’den Manisa’ya geldim. SP
yenilikleri sürekli takip ediyor; dolayısıyla biz de her zaman en son
teknolojiye ait ekipmanlarla işimizi yapıyoruz. Bu da işimize heyecan
katıyor. Yeni makinelere ait özel panoların imalatını yapıyor ve
programlarını yazıyoruz. Bunlar her defasında bizim kabiliyetimizi
geliştiriyor. Yeni bir makineyi sıfırdan ortaya çıkarıyoruz bir bakıma.
Yöneticilerimiz daima teknik ekipman desteği veriyor. Yenilikçi bir
ortamda çalışmak, iş motivasyonumuzu artırıyor.
Onur Çetindağ / Finisyon Ayar Bölümü Bakım Teknisyeni
Arızayı en kısa sürede
giderme tecrübesi kazandık
3 yıldır SP’de çalışıyorum. İşimiz üretimde, finisyon
tezgâhlarında bakım, onarım, revizyon ve iyileştirme
yapmak. Bizi en mutlu eden şey, önceki yıllara
oranla arızaların ciddi oranda azalması. Her geçen
gün daha profesyonelce çalışıyoruz. Arızanın
olduğu yere gittiğimizde bizden bu arızayı bir an
önce gidermemizi istiyorlar. Üzerimizde zaman
baskısı var. Biz de baskı altında hızla işi tamamlama
tecrübesi kazandık. Elim artık çok daha pratik ve
hızlı diyebilirim.
Tüplü dalış zor bir aktivite mi?
İyi bir dalış yapabilmenin
öncelikleri nelerdir?
Başlangıç ve ileri seviye eğitimleri,
taşınması gereken malzemeler göz
önüne alınırsa çok kolay bir spor
olduğu söylenemez. Ayrıca orta ve
uzun mesafeli seyahatler yapmak
zorunda da kalabiliyorsunuz. Muhteşem güzellikteki sualtı dünyasına yapılan gezilerde de diğer adrenalin sporlarındaki gibi tehlikeler
her zaman mevcut. Dolayısıyla iyi
bir eğitim almak ve dalış esnasında kurallara uymak önemli. Sonrasında kendinizi bu büyülü dünyanın
güzelliklerine bırakabilirsiniz.
Genellikle nerelerde dalış yapmayı
tercih ediyorsunuz?
Türkiye’de favorim Bodrum; Kaş da dalıcıların
gözde lokasyonlarından biri. İstanbul’a daha yakın olan Saroz körfezi ve Ayvalık da tercih ettiğim
lokasyonlar. Yurtdışında Türkiye’ye yakın ve gidebildiğim tek yer olduğundan Mısır favorilerimden.
Bunun dışında Malezya, Maldivler ve köpekbalığı
dalışı için fabrikamızın da olduğu Cape Town gitmek ve görmek istediğim yerler arasında.
Denizin altında uzun zaman geçirmek size
neler hissettiriyor?
Denizi seven bir kişi olarak mavinin çekiciliği ve
rahatlatıcılığıyla birlikte ait olmadığımız bu değişik dünyada sessizlik ve mutluluk içinde geçirilen süre insana büyük bir huzur veriyor. Sualtı
keyfi; kurulan dostluklar, yardımlaşma, gezilerdeki eğlenceyle birleştiğindeyse tahmin ettiğinizden
daha büyük bir keyif ve sosyal ortam sağlıyor.
8
İŞ DIŞINDA
10 yıldır balık tutan Ahmet Demir
Av arkadaşınızı iyi seçin
Manisa’daki fabrikamızda Üretim Ekip Lideri olan Ahmet Demir kendisini her ne kadar amatör
olarak tanımlasa da yıllar içinde profesyonel bir balıkçı haline gelmiş. Demir’in en büyük hayali
ise, fabrikada bir balıkçılık kulübü kurarak bu hobisini çok daha fazla sayıda kişiyle tanıştırmak.
Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1979 Manisa doğumluyum. 2013 yılından beri Standard Profil’de çalışıyorum. 6 yıldır evliyim, henüz çocuk sahibi değilim.
törce balık avlıyorum. Balık tutmak
büyük bir keyif kaynağı. Doğayla baş başa kalmanızı sağlayan,
sessiz bir ortam sunduğundan strese de birebir.
tehlikeli durumların önceden tespit
edilmesi gece av sırasında yaşanacak tatsız ve tehlikeli durumların önüne geçilmesi açısından
çok önemli.
Balık tutmaya nasıl karar verdiniz?
Arkadaş grubum sayesinde, tamamen teşvik üzerine balık tutmaya gittim. İlk deneyimim olmasına
rağmen çok eğlendim ve daha sonra bu hobi haline geldi benim için. 10
yıldan beri zaman buldukça ve hava
şartlarının uygunluğuna göre ama-
Yaşadığınız yerde balık tutabileceğiniz alanlar var
mı? Yoksa daha uzak lokasyonlara mı gidiyorsunuz?
Manisa’da balık avlamaya elverişli bölge yok. Fırsat buldukça kenar balıkçılığı yapmak için
Foça ve Aliağa’ya gidiyorum. Tekneyle açıldığımızda ise Çeşme’yi ve
Kuşadası’nı tercih ediyorum.
Fabrika genelinde SP1/SP2
Balıkçılık Kulübü kurmak
istiyorsunuz, değil mi?
Evet. Konuyla ilgili yönetimden destek bekliyorum. SP1’de
45 kişi, SP2’de ise 35 kişi kulüp
üyeliği için hazır bekliyor. Şimdilik
faaliyetlerimizi sosyal medya üzerinden yürütüyoruz. Balık avı grubumuzu resmileştirmek için balıkçılık avı kartı da çıkarttık. Kulübü kurabilirsek bunu profesyonel
anlamda destekleyip, organize sanayi bölgesinde bulunan diğer şirketler arasında bir yarışma yapmak ve medya yardımıyla bunu
tüm Manisa’ya yaymak istiyorum.
Bu kulüp, şirket markamızı da ön
plana çıkaracaktır.
Balık tutmak isteyen çalışanlarımıza neler yapmalarını önerirsiniz?
Balık avına çıkarken yakından tanıdıkları ve daha önce balıkçılık
tecrübesi olan arkadaşlarını tercih
etsinler. Av arkadaşı seçimi önemli.
Balık tutmaya gidilecek bölgeyi önceden görsünler. Varsa bölgedeki
Balık tutmanın en keyifli yanları sizce nelerdir?
Oltaya takılan balığı çekmek ve bu esnada balığın kalitesini
ve büyüklüğünü tahmin etmeye çalışmak. Bazen av
arkadaşlarımla bu konuda iddiaya giriyoruz. Ayrıca doğayla
baş başa, deniz kokusunu içine çekerek gece denizde
yaptığınız balıkçılık çok keyifli ve huzur verici.
Dokuz akvaryumu olan Mustafa Hızal
Balıklarım, köpeğim ve
Beşiktaş vazgeçilmezlerim
Düzce İnsan Kaynakları Destek Elemanımız Mustafa Hızal bir akvarist, yani akvaryum hobisiyle
ilgileniyor. Evi akvaryumlarla dolu olan Hızal uzun yıllardır tatlı su balıkları besliyor. Hızal’ın iki hayali var:
Deniz balıklarından da akvaryum kurmak ve kendi akvaryumunu tasarlayıp üretmek.
Sizi tanıyabilir miyiz?
1981 Düzce doğumluyum. Uludağ Üniversitesi Mobilya Dekorasyon Bölümü’nden
mezun oldum. Şu an Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü son sınıf öğrencisiyim.
8 yıldır Standard Profil İnsan Kaynakları bünyesinde Destek Elamanı olarak çalışıyorum. Balıklarım, köpeğim Ares ve
Beşiktaş vazgeçilmezlerim arasında diyebilirim.
Akvaryum hobiniz ne zaman başladı?
2009’da, işyerinde bulunan ağabeylerim
(Mustafa Demirel ve Mustafa Kileci) sayesinde başladım. İlk balıklarımı Mustafa Kileci getirmişti. İlk önce sarı prenses dediğimiz “cichlid” (ciklet) türü balıklar besledim. Şu anda bu balıklardan çok farklı bir
tür olan “frontosa blue zaire moba” besli-
yorum. Ufak bir akvaryumla başladığım bu
yolculukta dokuz akvaryumum oldu.
Beslediğiniz balıkları biraz anlatabilir misiniz?
“Blue zaire moba”nın anavatanı Afrika’daki Tanganyika Gölü. Zorluk seviyesi orta
olan bu balıklar 50-60 metre
derinliklerde yaşıyor. Kendi doğal ortamlarından alınması ve akvaryum
ortamlarına alıştırılma süreçleri en uzun
olan tatlı su balıkları. Malawi Gölü cikletlerinden (yunus, sarı prenses, yaşayan
kaya, iceman ahli) oluşan karma bir tankım vardı. Daha sonra tatlı su dünyasının
taçsız kralı “mobalar”la tanıştım. Frontosa türlerinde “burundi” baktım bu türde ilk olarak, ardından farklı bir tür olan
“mpimbwe”. Şu an bir tankımda “F0” diye
tabir edilen sertifikalı göl balıkları besliyorum. Bir tankımda 22 adet yavru olmak
üzere odamda iki akvaryumum var.
Akvarist (akvaryum hobisiyle
amatör/profesyonel ilgilenen
kişi) olmak zor mu?
Hobi diyerek başladığım bu yolculukta aslında böylesine bir akvarist olacağımı hayal etmiyordum.
Akvaryum içinde türlerin uyumu, balıkların nasıl yaşaması gerektiği, su ve ışık
şartları, akvaryumun odanızın neresinde
durması gerektiğine varıncaya kadar bir-
çok konuyu tecrübe ettim. Balıklara hastalık sürecinde yapılması gerekenler gibi
konuları da tecrübe etmek, iyice uzmanlaştırıyor insanı. Yine de birçok eksiğimin
olduğunu düşünüyorum hâlâ.
Bu hobiye yeni başlayanlara tavsiyeleriniz nelerdir?
İlk olarak nasıl bir tür besleyeceklerine karar versinler. Akvaryum ve ekipmanların seçimini balığa göre yapsınlar.
En önemlisi ne kadar zaman ayıracağınız!
Zaman ve ilgi ne kadar çok ya da az olursa
süreciniz ona göre şekilleniyor.
İlerisi için hedefleriniz nedir?
Şu an tatlı su canlıları bakıyorum. Birçok balık türünde bilgi sahibiyim. İleride bitkili ve
tuzlu su (deniz) akvaryumları kurmak gibi bir hayalim var. Kendim akvaryum tasarlayıp
üretmek istiyorum; bunu bir kâr aracı olarak değil, bir sanat olarak düşünüyorum.
BİZDEN HABERLER
İftar mutluluğunu
birlikte yaşadık
Ramazan ayının coşkusunu, beraberlik ruhunu ve bereketini birlikte yaşadık.
Standard Profil Ailesi olarak İstanbul, Düzce ve Manisa’da iftar etkinlikleri
düzenledik. Tüm çalışanlarımızın aileleriyle birlikte katıldığı iftar sofralarımızda
zaten sağlam olan birliğimiz, beraberliğimiz daha da güçlendi.
H
1200
ÇALIŞANIMIZIN
AİLELERİYLE
BİRLİKTE
KATILDIĞI
Düzce’deki
iftarımızIN
ARDINDAN
çocuklar
GÖNÜLLERİNCE
eğlendi.
DÜZCE
uzurun, paylaşmanın, bereketin ayı Ramazan’da tüm çalışanlarımız hep birlikte oruç açmanın mutluluğunu yaşadı. Standard
Profil tarafından düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı iftarlarımızda çalışanlarımız aileleriyle birlikte yer aldılar. Artık geleneksel hale gelen iftarlarımız, çalışanlarımız arasındaki bağları
daha da güçlendirerek birbirimizle olan
iletişimimizi pekiştirdi. Yoğun bir katılımın olduğu İstanbul’daki iftarımızda CEO’muz Turhan Semizer, birlik ve
beraberliğin önemine dikkat çekerken;
şirket olarak bir aile olmanın önemini böyle güzel günlerde çok daha güçlü hissettiğimizi söyledi.
2 bin 200 çalışanımız ve
ailelerinin oruç açtığı
Manisa’daki iftarımızın
ertesinde, macuN VE PAMUK
ŞEKER dağıtıldı.
Binlerce çalışanımız
aileleriyle birlikte
iftar sofrasındaydı…
İK ekiplerinin ve yöneticilerimizin de hazır bulunduğu Manisa’daki iftarımızda
toplam 2 bin 200 çalışanımız ve aileleri
oruç açtı. Standard Profil Manisa 1 Fabrikası Genel Müdürümüz Çağan Dikmen
ve Manisa 2 Fabrika Genel Müdürümüz
Ergenç İneler yaptıkları konuşmalarda,
kutsal Ramazan ayında hep bir arada olmanın önemine değindiler. Düzce’de de
1200 çalışanımız ve aileleri iftar mutluluğunu birlikte yaşadı. Düzce Fabrika Müdürümüz Teoman Yücel ise yaptığı konuşmada, “Standard Profil olarak bir aile
olmanın gereklerini yerine getirmek için
elimizden gelen her türlü gayreti bugüne kadar gösterdik. Bugünden sonra da
göstermeye devam edeceğiz” dedi.
İSTANBUL
İSTANBUL’DAKİ İFTARIMIZ
ÖNCESİNDE MOZAİKLERİYLE
ÜNLÜ KARİYE MÜZESİ
GEZİLDİ. İFTAR
KAPSAMINDA DÜZENLENEN
ETKİNLİKLERDEN BİRİ de
GELENEKSEL TÜRK SANATI
EBRU ÇALIŞMALARI OLDU.
MANİSA 2
MANİSA 1
9
10
B İ Z D EGNE ZH İA B E R L E R
“Atma Değerlendir, Meslek Okullarını
Güçlendir” kampanyasına destek olduk
Standard Profil olarak, Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) tarafından düzenlenen “Atma Değerlendir, Meslek Okullarını Güçlendir” sosyal sorumluluk kampanyasına destek verdik. Meslek okullarının laboratuvar ekipmanı ihtiyaçlarını temin etmeyi amaçlayan sosyal sorumluluk kampanyasının
pilot uygulamasında, Standard Profil’in de dâhil olduğu 8 TAYSAD
üyesi otomotiv yan sanayi firması, 6 meslek lisesine bu okullarda ihtiyaç duyulan ölçü aleti, laboratuvar ekipmanları gibi birçok
malzeme sağladı. Okullarda eğitim-öğretim için en çok ihtiyaç
duyulan bu malzemelerin öğrencilerin pratik eğitiminde büyük
fırsat sağlaması projenin önemini bir kat daha artırdı.
Öğrencilerimizi karne
hediyesiyle ödüllendirdik
İLK VE ORTA öğretimde okuyan başarılı çocuklarımız yaz tatiline Standard Profil’in karne hediyeleriyle başladı. Yaklaşık 1000 çocuğumuza,
çalışma kitabı ve hediye çekinden oluşan karne hediyeleri, İnsan Kaynakları Departmanlarımız tarafından teslim edildi. Eğitimin önemine
değinen İnsan Kaynakları’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcımız Ayhan İbrahim Tokcan, Standard Profil Ailesi olarak başarılı öğrencilerimizi ödüllendirmeye devam edeceğimizi söyledi.
Çocuklarımıza ilköğretim
başlangıç seti hediye ettik
Araç üzerinde görünüm
eğitimine 90 çalışanımız katıldı
90 çalışanIMIZIN katılım gösterdiği “Fiat Linea Projesi Araç Üzerinde Görünüm Eğitimi”
Temmuz 2015’te gerçekleştirildi. Linea aracı
fabrikaya getirilerek, Kalite Mühendisi Can Çevikel ve Üretim Proses Mühendisi Ahmet Cihan Uslu tarafından eğitim verildi. 2013 yılından beri çeşitli projeler için gerçekleştirilen bu
uygulamalı eğitimlerle, yapılan/yapılabilecek
hatalar ve müşteri şikâyetleri ile ilgili bilgiler
veriliyor. Diğer yandan ise, çalışanlar ürettikleri sızdırmazlık profillerini yakından inceleme
fırsatı buluyor. Çalışanlarımızdan eğitim sonrasında aldığımız geri bildirimler ise, yaptıkları işi daha iyi anladıkları ve hataların müşteride
nelere mal olacağını gördükleri yönünde.
Okul vakti geldi, miniklerimizi bir telaş aldı. Biz de onların ve ailelerinin bu
tatlı telaşına bir katkımız olsun istedik
ve çocuklarımıza İlköğretim Başlangıç
Seti hediye ettik. Standard Profil olarak, büyük bir aile olmanın sorumluluğu çerçevesinde aile bireylerini eğitime
motive etmeyi amaçlıyoruz. Bu bağlamda İstanbul, Manisa ve Düzce’deki
çalışanlarımızın çocuklarının eğitimine her yıl olduğu gibi bu yıl da destek
verdik. Tüm miniklerimize yeni eğitimöğretim yılında başarılar diliyoruz.
BASINDA STANDARD PROFİL
2015’in ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE
BASINDA ÇIKAN HABERLERDEN BAZILARI
11
HAYATIN İÇİNDEN
Çalışanlarımız kendilerini anlattı…
Hemen hepimizin işleri yoğun… Çalışırken belki de birbirimizi yakından tanımaya çok fırsat bulamıyoruz. SP
Gazetemiz’de çalışanlarımızın hayatlarına biraz daha yakından bakmaya bu sayımızda da devam ediyoruz…
Özden Bircan
Manisa 1 - Kalite Kontrol Operatörü
Ruhum hep
Fenerbahçe’de
1982 Manisa doğumlu olan Özden Bircan henüz bekâr.
3 kız kardeş arasında en küçüğü olan Bircan, Bankacılık
ve Sigortacılık ön lisans eğitiminden sonra Açıköğretim
İşletme Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamış. Beşiktaş
taraftarı, denk gelirse takımının maçlarını izlemeyi seviyor.
Yemeklerden mantı ve sarma favorisi, kendisi de gayet güzel
yapıyor. Her türlü müziği dinleyen Özden Hanım için şarkılarda
müzikten ziyade kelimelerin anlamı önemli. Oyunculardan
favorileri Gülse Birsel ve Özgü Namal. Zamanının çoğunu
fabrikada geçiriyor ve işyerini bir nevi ailesi olarak görüyor.
İlk defa böyle bir kurumsal şirkette çalıştığını ve bunun kendisini güvende
hissetmesini sağladığını ifade ediyor. Emekliliğine kadar olan hedeflerinde şu
anda yaptığı işin bir basamak olduğunu ve SP’de ilerlemek istediğini söylüyor
ve “SP geleceği ve devamlılığı olan büyük bir aile” diyor.
1985 Ankara doğumlu olan Tolunay Çam, TED Ankara Koleji
mezunu. Bilkent Üniversitesi Bankacılık Finans Bölümü’nü bitiren
Çam, 2 yıldır Standard Profil Ailesi’nin bir üyesi. “Ruhum hep
Fenerbahçe’de” diyecek kadar gönül vermiş Sarı Kanarya’ya…
Müzik dinleyerek çalışmayı ve yemek
yemeyi seven Çam, mantıya bayılıyor.
Türk oyunculardan Serra Yılmaz ve
Fikret Kuşkan’ı, yabancılardan Robin
Willliams’ı izlemekten keyif alıyor.
Tolunay Hanım’ın Standard Profil
ile ilgili duyguları ise şöyle:
“Paylaşan, sürekli gelişen, dinamik
ve global bir ailenin üyesi olmak
beni mutlu ediyor.”
Erkan Çıkılmazkaya / Düzce - Ürün Tasarımcısı
Doğacak bebeğimizin heyecanını yaşıyorum
1982 yılında Almanya’da dünyaya gelen Erkan Çıkılmazkaya, 2 yaşında Türkiye’ye dönmüş. Gazi Üniversitesi Makine
Öğretmenliği Bölümü mezunu olan Erkan Bey’in okul hayatı Marmara Üniversitesi Mekatronik yüksek lisansı ile
devam etmiş. Otomotiv sektöründeki 9 yıllık iş deneyiminden sonra Düzce SP’yi tercih etmiş ve bu kararından çok
mutlu. Evli ve 1 çocuk babası, heyecanla yakın zamanda onlara katılacak ikinci çocuklarını bekliyorlar. “Şanlı bir
Fenerbahçe” taraftarı olduğunu söylüyor gururla, maçlarını da kaçırmadığını ekliyor. “Karadeniz müziklerinden
vazgeçmem” diyecek kadar tutkun Karadeniz müziklerine. Favori oyuncusu ise Liam Neeson. Türkiye’nin sanayi
lokomotiflerinden biri olan Standard Profil’de çalışmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ediyor.
Osman Öğüz
Manisa 2 - Üretim Devreye Alma SorumlusU
İşe başladığımda
330 kişiydik,
şimdi 3 kıtadayız
SERBEST KÜRSÜ
1965 doğumlu olan Özlen Duman, çeyrek
asırdır Standard Profil’de çalışıyor. “Ben
başladığımda 330 kişiydik, şimdi 3 kıtadayız”
diye övgüyle anlatıyor şirketin
başarılarını. “Bu geçen
süre hiç kolay olmadı. Çok
uzun süreli çalıştım. Önce
öğrendim, sonra uyguladım
ve öğretmeye çalıştım.
Bunun için; Standard Profil
benim için okul, yuva,
ekmek kapısı aynı
zamanda” diyor… Fenerbahçe
taraftarı olan Duman,
takımının kulüp anlayışını
ve taraftar kitlesini beğendiğini söylüyor.
Yemeklerden taze fasulye ve makarnaya
bayılıyor. Özlen Hanım’ın en beğendiği
oyuncular ise Fatma Girik ve Julia Roberts.
STANDARD PR
EVLENEN VE
GEÇEN GÜN BÜYÜYOR.
ANLARIMIZIN
BEBEKLERİ OLAN ÇALIŞ
R SAYI BU
HE
I
RIN
LA
MUTLULUK
RUZ...
IYO
AŞ
YL
PA
DE
MİZ
ŞE
KÖ
TOLUNAY ÇAM
İstanbul - İÇ DENETİM YÖNETMENİ
Her türlü müziği
keyifle dinlerim
Özlen Duman
Düzce - Bütçe ve Strateji uzmanı
MUTLULUOFKİL AİLKESOİ HESR ESI
Lezzetli
patlıcan
kebabı nasıl
yapılır?
Manisa SP1 fabrikamızda Üretim Ekip Lideri olan Fatih
Yılmaz oldukça şanslı… Neden mi? Fatih Bey’in eşi Emel
Hanım tam bir yemek ustası. SP Gazete olarak kendilerinden
bize bir yemek tarifi vermelerini rica ettik. Emel Hanım bizi
kırmadı, Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden Patlıcan
Kebabı’nın yapılışını anlattı. Herkese afiyet olsun.
DÜZCE
- ZEKİ ÜSTÜNEL - ÖZKAN ÖÇAL - EBRU ÖÇAL - MUSTAFA YEŞİL
- KÖKSAL ATMACA - ÖZGE YEŞİL - KENAN DÜZGÖREN - İSMAİL ARI
- SAMET AYGÜN - ERHAN SAGLAM - SELİM ARSLAN - SEMİH KUL
- LEVENT ÜRÜN - CEMALETTİN AYGÜN - ALİ DEMİRTAŞ - HİDAYET ŞAHİN - GÖKHAN BÜYÜK - GÖLEN GÜNEY
- SEMİH TUTKUN - KAMİL ARABACI - EYÜP ÖKSÜZ - TAMER KAYIKÇI
- MUSTAFA FIRTINA - MELİH MET - ELİF MET - YUSUF ÇÖZ
- AVNİ İLHAN - ÖZGÜR TOKAÇOĞLU - AYDIN GÜLMEZ
- MUSTAFA METİN - BAYRAM CAPAR
İSTANBUL
- Burhan Kırmızı
MANİSA
- ÖZER SATILMIŞ - OKTAY GEVHER - SELÇUK ŞARMAN
- EMRAH YAVAŞ- SERCAN AYDIN - KADİR ERTAŞ - OBEN DİLARA YILMAZ
- UĞUR ÇEKİCİ - GÖKHAN DERELİ - PINAR CAN - BARIŞ TÜRKSOY
- BAKİ SAYKI - NESİM TURGUT - TUĞBA CENGİZ - FATMA ÇEVİKSOY
- AZİZE YİŞİN - GAMZE BARIŞ - DERYA TUTAL YAZAR
ÇOCUGU OLANLAR
DÜZCE
Dünya
tatlısı bir
kızım var
1987 Bursa/İznik
doğumlu olan Osman
Öğüz, Teknik Lise Motor
Bölümü mezunu. Evli
olan Öğüz, Zeynep Azra
adında, 5,5 yaşında,
dünya tatlısı bir kız babası. Galatasaraylı
olan Osman Bey, takımının maçlarını
takip ediyor ancak fanatik değil. Necati
Şaşmaz’ın oyunculuğunu başarılı bulan
Öğüz, rap müzik dinlemekten keyif alıyor;
en sevdiği şarkılar ise Sagopa Kajmer’dan
Baytar ve Pesimist. 3,5 yıl Bursa ve 3
yıl Manisa olarak toplamda 6,5 yıldır
Standard Profil’de çalışan Osman Bey,
ailesi Bursa’da olmasına rağmen işini
sevdiği için Manisa’ya kadar geldiğini
ve SP’nin insana değer veren bir firma
olduğunu söylüyor.
EVLENENLER
Tolgahan Çetinkaya
İstanbul - Satış Mühendisi
Kayseriliyim,
mantı ve yağlama
favori yemeklerim
1 yıldır Standard Profil’de çalışan
Tolgahan Çetinkaya, Makine Mühendisliği
bölümü mezunu. 5 yıldır evli olan
Çetinkaya, Fenerbahçe taraftarı. Tolgahan
Bey Kayserili, o yüzden mantı ve yağlama
favori yemekleri arasında başı çekiyor.
Yerli ve yabancı pop müzik dinlemekten
keyif alıyor. En sevdiği oyuncu Paul Walker,
onu rahmetle andığını özellikle belirtiyor.
Standard Profil onun için “sıcak bir
arkadaşlık ortamı ve samimiyet” demek…
- MUAMMER SELÇUK - EMRAH ERSOY - İRFAN GÜLDAL
- ÖZCAN İLHAN - MUZAFFER TEKİN - SEÇKİN ÖZBAY
- EMRAH POLAT - NURULLAH YILMAZ - HALİL KARAGÜZEL
- ERAY CAMGÖZ - HASAN ZENGİN - COŞKU DEMİR
- ÜMİT DOĞAN - CÜNEYT ÖZTÜRK - NUR GEL - YÜKSEL OLGUN
- HASAN UYSALLI - SELİM KAHVECİ - EROL SARIBAŞ
- MAHMUT ERAT - NURULLAH KABA - SALİH GÜROL
- İLKER GÜLEÇ - RECEP SİVRİKAYA - ERDİNÇ GÜLER
- AHMET TÜTÜNCÜ - KENAN TAŞLIDERE - SERDAR KABA
- UFUK ÇALIK - SERCAN GÖKMEN - DURSUN KOÇ
- OSMAN KOTAN - SERVET KORKMAZ - HAKAN YEŞİLYURT
- HASAN ERDEM - FERDİ ALTUN - GÖKHAN YEŞİLBAYRAK
- ÖMER YILMAZ - KEREM BİLGİN - DEMİR DOĞAN
- SEZGİN AKGÜLLÜ - HASAN ACAR - KERİM KIBRIS
- AHMET DİKİCİ - METİN ÖZ - SENEL ÖZDEMIR - SERDAR IŞIK
- YAKUP TORLAK - SALİH AKBAL
İSTANBUL
- Arzu Kaş - Selami Baranlı
MANİSA
- MEHMET ÖZÇIRACI - GAMZE AKGÜN FOÇALILAR - MELİH YERLİ
- ORHAN KURTULUŞ - AHMET TULAN - YAVUZ KORHAN
- AKIN TEKİN - BURÇİN KURT - ALİ RIZA ARDA - SERAP ARDA
- YELİZ YILMAZ - SEVİL AKAY - MAHİNUR MEZİKLİ
- FADİME BİÇEN - AYŞE KORHAN - TALİP YANIK - MEHMET KULAT
- İSMAİL TOMBAK - CÜNEYT ZORAVALİ - FİKRET YÜKSEL
- İSMAİL DEMİRKOL - SAVAŞ YURTSUZ - MURAT BEYDİLLİ
- MEHMET AKAKAN - FADİME ÖZKILIÇ - ZALİHA ÖZ - VESİLE KAYA
- AYNUR ALKAN - HALİT UYSAL - ESER SEVER - SİNAN GÜNEŞ
- ERSİN ÜZÜMCÜ - EYÜP SÖYLEMEZ - CELAL AYDIN
- HÜLYA KÖSE - GÖNÜL COŞKUN
Malzemeler
l 4 orta boy patlıcan l 2 orta boy soğan l 350 gr. kuşbaşı et
l ½ kilo mantar l 2 orta boy domates l 3-4 sivri biber
l 5-6 diş sarımsak l 4 çorba kaşığı sıvıyağ
l ½ limonun suyu l Tuz, karabiber, kekik
Yapılışı
Patlıcanları soymadan, uzunlamasına
2 eşit parçaya kesin. İç kısmını bıçak
yardımıyla hafifçe oyup kayık şekli
almasını sağlayıp, 1 çorba kaşığı
şeker ilave edilmiş suda yarım saat
bekleterek yıkayın ve kurulayın.
Kızdırılmış sıvı yağda kızarttıktan
sonra fırın tepsisine yerleştirin.
Tencereye etleri ekleyin ve etler
suyunu çekene kadar kavurun. Küp
doğranmış soğanları ve sarımsakları
ekleyip, soğanlar pembeleşene
kadar kavurmaya devam edin.
Küp doğranmış domatesleri, sivri
biberleri ve baharatları ekleyip yarım
dakika daha kavurun. Etlerin üzerini
2 parmak aşacak şekilde sıcak su
ve tuz ekleyip yumuşayana kadar
pişirin. Mantarları limonlu suda
haşlayarak ince uzun dilimler halinde
kesin. Haşlanan mantarları etlerin
üzerine alıp karıştırarak tencereyi
ateşten alın. Etli, mantarlı harcı sosu
ile birlikte patlıcanların karınlarına
doldurun. Fırın kabına 1 su bardağı
sıcak su ekleyip üzerini alüminyum
folyo ile kapatarak yemeği önceden
ısıtılmış 220 °C ısılı fırında pişirin ve
fırından alıp ılıtarak servis yapın.
OKUDUĞUNUZ BİR KİTAPTAN SEYRETTİĞİNİZ BİR FİLME, GİTTİĞİNİZ BİR TATİL BÖLGESİNDEN, DİNLEDİĞİNİZ BİR ALBÜME KADAR HER TÜRLÜ ÖNERİLERİNİZİ BİZİMLE PAYLAŞABİLİRSİNİZ. İLETİŞİM İÇİN: [email protected]
12
GÜNCEL
Metabolizmanızı
nasıl hızlandıracağınızı
biliyor musunuz?
Düzenli ve hızlı çalışan bir metabolizmayı kim istemez ki? Çünkü hızlı metabolizma,
daha fazla kalori yakımının yanı sıra kilo kontrolünü de beraberinde getiriyor.
Uzman Diyetisyen Serkan Tutar metabolizma hızını artırmanın yollarını anlattı.
8 ALTIN KURAL
Kas kitlesini artırmak: Kas kitlesi
direkt olarak kalori yakımı ile doğru orantılıdır. Eğer kas oranınız normale göre
yüksek ise bu, metabolizma hızınızın olması gerekenden daha
yüksek olduğu anlamına gelmektedir. Gün içerisinde yapılacak düzenli egzersiz ile kalori
yakımını iki katına yakın artırabilirsiniz. Egzersizin düzenli yapılması buradaki en önemli unsurdur.
Su ile fazla yakıt:
Bedeniniz işlevselliğini devam ettirebilmek
için suya ihtiyaç duyar.
Hatta hafif susuz iseniz
metabolizmanız yavaşlayabilir. Yapılan bir çalışmada günde 8 bardak
su içen kişilerin vücutlarının yakmış olduğu ka-
Baharat kullanın: Baharatlı gıdalar metabolizmayı yüksek vitese almak
anlamına gelmektedir. Kırmızı biber veya
diğer baharatların toplamda ortalama bir
çorba kaşığı olarak yemeğe eklenmesi
metabolizma hızınızı artırır.
lorinin 4 bardak içenlere göre daha fazla
olduğu gösterilmiştir.
Protein tüketin: Proteinli besinlerin
termojenik etkileri karbonhidrat ve yağlara göre daha yüksektir. Yani proteinli besinler sindirilirken vücudumuz daha fazla kalori
harcar. Bu durum da metabolizmanızın daha hızlı çalışmasını sağlar.
Kontrollü taurin alımı
önemli: Birçok enerji içeceği
içerisindeki kafein nedeniyle metabolizma hızlandırıcıdır. Ayrıca bazı enerji içecekleri içerisindeki taurin de metabolizmayı hızlandırır. Ancak bu içecekleri kullanmadan önce doktorunuza veya diyetisyeninize kesinlikle danışmalısınız.
Yeşil çay için: Yeşil çay kateşin
ve kafein içeriği nedeniyle metabolizmanın birkaç saat hızlanması için
kombine fayda sunmaktadır.
Söylediklerimiz var,
söylemediklerimiz var. Bir
de söyleyemediklerimiz...
Sözcüklerin bittiği yerde
başlayan bir başka dil var.
Konuşarak apaçık ifade
etmesek de, bedenimizin
hemen her hareketiyle
aktardığımız
bir gizli mesajı var.
Günahsız atıştırmalıklar: Genel olarak ana yemeklerin arasının uzun
süre açlık ile geçmesi metabolizma hızınızın yavaşlamasına neden olur. Sağlıklı ara
öğün alternatifleri ile hem metabolizmanız hızlanacaktır hem de bir sonraki ara
öğünde kalori alımı düşecektir.
Koyu kahve için: Bir kahve tiryakisi
iseniz sabah ritüeli olan kahve içiminin keyfini çıkarmalısınız. Çünkü kahve hem metabolizma
hızlandırıcıdır hem
de konsantrasyonu
artırır.
Sözcüklerin bittiği yerde
beden dili başlıyor…
H
ru olmadığını düşündürüyor. Örneğin
bir toplantı sırasında ellerinizi koltuk
altından birbirine bağlamanız iletişime
kapalı olduğunuzu, yarı kapanma (tek
el koltuk altında iken diğer el serbest)
iletişime geçmeye hazır, ikna edilmeyi bekliyor olduğunuzu, bacak bacak
üstüne atma kapandığınızı, parmakları kenetleme sıkıntılı, gergin durumda olduğunuzu, parmağı ya da bir objeyi ağza götürme (gözlük sapı, kalem
vb.) güvene ihtiyaç duyduğunuzu, çeneyi alttan destekleme konudan kopmamayı engellemek için fiziksel destek almaya uğraştığınızı, çeneyi kaşı-
epimizin bildiği gibi iletişimin iki
boyutu var: Dinlemek ve konuşmak. Konuşmak, ayrı bir sanat. Dinlemek, apayrı. Yapılan araştırmalar, iletişimde kelimelerin payının yüzde 10,
ses tonunun öneminin yüzde 30, beden dilinin öneminin ise yüzde 60 civarında olduğunu gösteriyor. Profesyonel hayat içinde oturma-kalkma
biçimimiz, yürümemiz, gülmemiz,
giyimimiz-kuşamımız bile içinde bulunduğumuz ruh durumu hakkında
başkalarına fikir verme konusunda aslında çok büyük ipuçları taşıyor.
İş’te yaşam için beden
dili kılavuzu
Göz hareketleriniz, konuşurken ellerinizi, kollarınızı oynatmanız sizi dinletiyor, size güven duyulmasını sağlıyor
ya da tam tersi, söylediklerinizin doğ-
Ofispark, Merkez Mah. Bağlar Cad.
No: 14/3 C1&2 Blok Kağıthane / İstanbul /
Türkiye Telefon: +90 212 313 31 00
İmtiyaz Sahibi: Standard Profil adına Turhan Semizer
Yazı İşleri Sorumlusu: Gülbin Gayretlier Dülger
w w w. st a n d a r d p r o f i l . c o m
Gülbin Gayretlier Dülger,
Doğa Özkan, Ayşe Fındık,
Derya Tatar, Olcay Özgiray
l
TURKEY
l
Gülbahar Mahallesi Eren Sokak Bozbey Apt. No: 4 / 1
Mecidiyeköy-İstanbul +90 (212) 264 00 92
[email protected]
www.noemailetisim.com
Ersan Çetin, Kağan Konçak,
Fotoğraflar: Yeryüzü Görsel İletişim Merkezi
Katkıda Bulunanlar: Burcu Gündoğan,
Yağmur Acar, Serkan Kuku, Carel Barends,
Baran Yücetin, Demet Gülerman
Yayın Danışmanı: Doğa Özkan
Editör: Ayşe Fındık
Kreatif Direktör: Erdi Bozkurt
Redaksiyon: Seyit Göktepe
B U LGA R I A
GÜVEN VERMEK İÇİN...
Diğer kültürlerden insanlarla iş yapıyorsanız, ellerinizin gözükmesine, cebinizde, masanın altında ya da arkanızda olmamasına dikkat etmeniz gerek.
Yine ellerinizle, yüzünüzle veya saçlarınızla oynamanız profesyonelce karşılanmayacaktır. Sözleri ve davranışları çelişmeyen kişiler her zaman daha
fazla güven veriyorlar.
Bir toplantı sırasında ellerinizi koltuk altından birbirine
bağlamanız iletişime kapalı olduğunuzu, yarı kapanma (tek
el koltuk altında iken diğer el serbest) iletişime geçmeye
hazır, ikna edilmeyi bekliyor olduğunuzu gösterir.
YAPIM
YAYIN KURULU
ma ise karar verme sürecinde olduğunuzu gösterir. Doğru göz temasını yakalamak, özellikle iş dünyasında ellerinizi gösterebilmek de çok önemli.
l
CHINA
l
S . A F R I CA
l
S PA I N
l
Yerel, süreli yayın olan
SP Gazete’nin tüm
telif hakları Standard
Profil’e aittir. Gazetede
yayımlanan yazı ve
fotoğraflardan, yayıncının
izni alınarak ve kaynak
belirtilerek, tam veya
özet alıntı yapılabilir.
MOROCCO
l
BASIM
Elma Bilgisayar Basın
Ambalaj San. Tic.
Paz. ve Ltd. Şti.
Halkalı Caddesi
No: 164 B4 Blok
Sefaköy - İstanbul
0212 697 30 30
M EX I C O

Benzer belgeler

Türkçe - Standard Profil

Türkçe - Standard Profil tandard Profil Grubu’na 2012 yılında katılan İspanya fabrikalarımızın üretime başlamasının üzerinden tam yarım asır geçti. Başarılı projelere imza atarak şirketimizin sektördeki konumunu güçlendirm...

Detaylı