Diseksiyon makası Kaba Makas Portegü Langenbeck ekartör Tırmık

Transkript

Diseksiyon makası Kaba Makas Portegü Langenbeck ekartör Tırmık
BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORİDNATÖRLÜĞÜ
İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
Teklif Sahibinin
:
Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
:
Açık Tebligat Adresi
:
Vergi Dairesi ve Vergi Nosu
:
Telefon ve Faks Numarası
:
E-Mail Adresi ( Varsa)
:
İdarenizce İstenen fiyatlar aşağıda belirtilmiştir.
Cinsi ve Özellikleri
S.No
Miktarı
Ölçü Birimi
1
Bistüri Sapı
2
Adet
2
Dişli Penset
2
Adet
3
Tırmık ekartör
2
Adet
4
Langenbeck ekartör
2
Adet
5
Portegü
2
Adet
6
Diseksiyon makası
2
Adet
7
Kaba Makas
2
Adet
Birim Fiyat
Toplam Fiyat
8
TOPLAM
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Yukarıda belirtilen malzemelerin en az …... yıl garanti kapsamında olması gerekir
1- Teklifimiz ……….…/…..…..../ 20…….... tarihine kadar geçerlidir
2- Malı / hizmeti idarenin istediği tarihte teslim etmeyi taahüt ediyoruz.
3- Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.
İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak / yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum
4- içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.
5- Yukarıda belirttiğimiz Malzemelerin beyan edilenden farklı bir malzeme çıkması halinde yenisi ile değiştirileceğini taahhüt ederiz.
Resmi makamlarca yapılacak sorgulama sonrasında çıkacak olan vergi borcu, SSK prim borcu vb. türden borçlarımın hakedişimiden kesilmesini
6- kabul ediyorum.
7- İhale konusu işin tamamı için teklifimiz götürü bedel KDV hariç (Rakamla)
{(Yazıyla)
-TL
} dir.
Firma-Kaşe
Ayrıntılı bilgi için irtibat : Beytullah ÇITIR
Tel: 0380 542 11 00 / 1500
Fax: 0 380 542 11 15