Doküman için tıklayınız... - Okul Öncesi Eğitimi Kongresi

Transkript

Doküman için tıklayınız... - Okul Öncesi Eğitimi Kongresi
09.00-11.30
11.30-11.45
11.45-13.00
13.00-14.00
14.00-15.30
15.30-16.00
16.00-17.30
03.09.2015
DAVETLİ KONUŞMACILAR
ARA
PARALEL OTURUM C
ÖĞLE YEMEĞİ
PARALEL OTURUM D - ÇALIŞTAY 3 – POSTER SUNUMLARI
ARA
PARALEL OTURUM E - ÇALIŞTAY 4
PARALEL OTURUM E
E1 | 03.09.2015 16.00-17.30 | Salon C1
0343
Okul Öncesi Eğitime Devam Eden Çocukların Müdür Algılarının İncelenmesi
Hatice Uysal, Dila Nur Yazıcı, Şenay Özen Altınkaynak, Hilal Karakuş, Berrin Akman
0278
Anne/babaların çocuklarına hikaye kitabı okumalarının çocukların dil gelişimi üzerine etkisi
Sühendan Er, Müdriye Yıldız Bıçakçı, Neriman Aral
0416
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Suriyeli Sığınmacı Çocukların Karşılaştıkları Sorunlar
Elif Mercan Uzun, Eda Bütün
Erken Müdahale Uygulamalarında Bireyselleştirilmiş Aile Hizmet Planı ve Bireyselleştirilmiş
0469 Eğitim Programından Farklılıkları
Çiğdem Aytekin
E2 | 03.09.2015 16.00-17.30 | Salon C2
Moderators: Berrin Akman
0308
Okul öncesi öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumlarının incelenmesi
Elif Ünal Bozcan
Öğretim elemanı-öğretmen adayı arasındaki örtük programın öğretmen adaylarının başarı
0299 algıları oluşumundaki işlevi
Serhat Gündoğdu, Mustafa Yaşar
Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği Bölümlerinde Okuyan Öğretmen Adaylarının Öğrenme
0265 Stillerinin Karşılaştırılması: Konya İli Örneği
Onur Köksal, Asude B. Dağal
0467
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Düşünme Becerilerine İlişkin Görüşleri
Ümit Demiral, Tezcan Kartal
0464
Okul öncesi öğretmen adaylarının çevre ile ilgili metaforik algıları
Yakup Doğan
E3 | 03.09.2015 16.00-17.30 | Salon C3
Moderators:
Grup rehberliğinin okul öncesi eğitim alan 6 yaş grubu (60-72 ay) çocukların saldırgan
0529 davranışlarına etkisi
Mehmet Boyacı
Okul öncesi dönem çocuklarının mutluluk düzeyleri ile oyunculuk nitelikleri arasındaki
0106 ilişkinin incelenmesi
Sadiye Keleş
Okul öncesi dönemde ebeveyn kaybı ve yeniden uyum “Bütüncül yaklaşıma dayalı olgu
0434 çalışması”
Gürcan Seçim
Psikososyal gelişim temelli eğitim programının anasınıfına devam eden çocukların duygusal
0427 zekâlarına ve problem çözme becerilerine etkisi
Hakan Şahin, Esra Ömeroğlu
E4 | 03.09.2015 16.00-17.30 | Salon C4
0537
Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Aile İçi Rollerin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Yönünden
İncelenmesi
Yrd. Doç. Dr. Nilay Dereobalı, Yrd. Doç. Dr. Sibel Sönmez, Akın Şentürk
Erken Çocukluk Dönemini Koruma Altında Geçirmiş Bireylerin Aile ve Devlet Kavramlarına
0296 İlişkin Metaforlarının Belirlenmesi
Gülüzar Şule Tepetaş Cengiz, Fatma Elif Kılınç
0190
Sivil toplum kuruluşlarının çocuğa bakışı
Neslihan Avcı, Nihan Koran
Çocuk sosyolojisi açısından 60-72 ay yaş grubu okul öncesi dönem çocuklarının aile
0437 algılarının incelenmesi
Ümmühan Akpınar, Meral Beşken Ergişi, Baykal Biçer
E5 | 03.09.2015 16.00-17.30 | Salon C5
0533
Okul öncesi dönemde öğretmen-çocuk ilişkisinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
Mübeccel Gönen, Mefharet Veziroğlu Çelik, Ramle Gül Hazar, Şadiye Can Gül
Okul öncesi dönemde çocuğun alıcı dil becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
0536 Mübeccel Gönen, Ayça Ülker Erdem, Yekta Koşan, Zübeyde Zeynep Özen, Ayşegül Deniz,
Ramle Gül Hazar
Predictors of Preschool Children’s Body Mass Index: Parental Feeding Practices, Child Eating
0395 Behaviors and Breastfeeding Duration
Amy Encinger, Helen Raikes
Classroom factors related to socio-emotional and language growth in preschool-aged
0478 children attending a USA early childhood education program for low-income children
Amy Colgrove, Helen Raikes, Lixin Ren, Aileen Garcia
E6 | 03.09.2015 16.00-17.30 | Salon C6
0157
Motivations and Barriers in Promoting Preschool Education: The Case of Turkey
Ayşe Güler Küçükturan, Sadegül Akbaba Altun
0272
A nutrition guide for early childhood active stakeholders
D. Esra Angın, Nazan Aktaş, Muhammed Ali Cebirbay
0424
The Story of Acquiring Turkish as a Second Language
Zeynep Akdağ
Computer based mathematics instruction in early childhood education: A literature review of
0324 the recent empirical studies
Nursel Yılmaz
Play and toys of children who live in city center and rural area: (the samples of Erzurum
0313 city)
Fatma Tezel Şahin, Aslı Balcı, Zeynep Nur Aydın Kılıç, Ayşenur Yazar
E7 | 03.09.2015 16.00-17.30 | Salon B3
Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi (SİMİBT)’nin Geliştirilmesi ve Geçerlik0491 Güvenirlik Çalışması
Kezban Tepeli, Semra Er Şahin, Filiz Erbay
60-72 Aylık Çocuklar İçin Sosyal Duygusal Okul Olgunluğu Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik
0145 Çalışması
Şeyma Değirmenci, Gülcan Malıyok, Gülden Uyanık Balat
0336
48-72 aylık çocuklar için öz düzenleme becerileri ölçeği’nin geliştirilmesi
Dilan Bayındır, Ozana Ural
0361
Çaba gerektiren kontrol ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışmaları
Fahretdin Hasan Adagideli, Ozana Ural, Özgül Polat

Benzer belgeler