Trafik Olcum Sistemleri-PDF

Transkript

Trafik Olcum Sistemleri-PDF
leri
Çözüm
TRAFİK
ÖLÇÜM
SİSTEMLERİ
İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir.
Trafik Ölçüm Sistemleri
Akıllı Ulaşım Sistemleri’nin temel bileşenlerinden biri olan
trafik ölçüm dedektörleri; hız ihlali, araç sayımı gibi trafik
ölçüm verilerini bir merkezde toplamak ve bunları anlık
olarak sunmak amacıyla kullanılmaktadır. Trafik ölçüm
dedektörlerinden toplanan veriler kullanılarak, vatandaşlar
bilgilendirilmekte, alternatif güzergahlara yönlendirilmekte,
trafik yoğunluğu artan bölgelerdeki talep azaltılarak, mevcut
yol ağ kapasitesinin en verimli şekilde kullanılmasına
çalışılmaktadır. Toplanan istatistiksel trafik verileri, mevcut
trafik yapısının iyileştirilmesinde ve ileriye yönelik trafik tahmin
algoritmalarında kullanılarak, trafikte kaybedilen zamanın
azaltılması hedeflenmektedir.
Dedektörlerden elde edilen veriler; anlık olarak web
sayfamızda, cep telefonu uygulamalarında, İstanbul genelinde
Mikrodalga Radar Sensör
Trafik ölçüm dedektörlerinden Radar Tabanlı RTMS (Remote
Traffic Microwave Sensor)’ler trafik algılama uygulaması için
özel tasarlanmış dedektörlerdir. Mikrodalga ışınlarının alanına
giren nesnelere olan uzaklığı ölçer. Menzil aralığı sayesinde
bu dedektörler; her türlü hava koşullarında yolda duran ve
hareket halindeki araçları, belirlenen bölgelerde tespit edebilir.
Konumlandırıldığı noktadaki anlık trafik akış bilgisini elde eder.
Özellikleri;
•
•
•
•
•
•
•
•
8 şeride kadar şerit bazında ölçüm imkanı,
Araç sayım bilgisi,
Araç hız bilgisi,
Trafik yoğunluk bilgisi,
En az %90 doğru ölçüm,
Güneş enerjili besleme sistemi ile en az 2 hafta
güneş olmadan çalışabilme,
GPRS veya 3G ile çalışabilme,
Windows tabanlı
yazılım,
• Kalibrasyon kolaylığı,
• Trafik Yoğunluk
Haritası’na data
sağlar.
seyahat sürasi tahmini ve interaktif dijital televizyon
uygulamaları ile Değişken Mesaj Panoları (DMS)’na aktarılan
AKICI-YOĞUN mesajların tespitinde kullanılmaktadır.
Trafik Ölçüm Dedektörleri olarak aşağıdaki sistemler
kullanılır;
• Mikrodalga Radar
• Bluetooth Sensör
• Loop Sensör
• Araç İçi Sayım Sistemleri
• Kablosuz Manyetik Sensör
• TVTS (Trafik Verisi Toplama Sistemi)
• RATOS (Radar Tabanlı Trafik Ölçüm Sistemi)
Loop Sensör
Loop Dedektörler, trafik taşıtlarının mevcudiyetini, sayısını ve hızını
tespit ederek bunlara ait bilgileri kavşak cihazlarına iletmek amacıyla
kullanılmaktadır.
Özellikleri:
• %99 oranında doğru uyarım,
• %0,02-%0,1 arasında üç kademe duyarlılık ayarı imkanı,
• Self-tuning özelliği,
• Devre dışında kalması durumunda otomatik alarm alma.
Bluetooth Sensör
Bluetooth sensörler, bluetooth özelliği açık ve görülebilir
durumda olan, sensöre asgari 100m uzaklıktan geçen
taşıtlarda bulunan cep telefonu, kulaklık, navigasyon cihazı,
araç kiti gibi cihazlardan yayılan bluetooth sinyallerini,
taşıtların hızının azami 150 km/saat olması halinde bile
algılayabilen sensörlerdir.
Bu sensörler, yol kenarında bulunan direklere ya da baş
üstü konstrüksiyonlara kurulmakta olup kurulum ve
bakım onarım sırasında yol üzerinde asfalt kesme gibi
herhangi bir çalışma gerektirmemektedir. Bu sensörlerin
algıladığı objelere ait kimlik kod bilgisi, zaman damgalı
olarak merkeze aktarılmakta ve sistem geliştirilen yazılım
aracılığıyla, algılanan kimlik kod bilgilerini kaydederek,
sensörlerin kurulduğu güzergah boyunca, ortalama seyahat
süresi bilgisi üretmektedir. Üretilen ortalama seyahat
süreleri, internet, mobil uygulamalar ve kritik lokasyonlara
kurulan bilgilendirme levhaları vasıtasıyla sürücü, yolcu ve
yayalara ulaştırılacaktır.
www.isbak.com.tr
Özellikleri:
• 6 şeritten 12 şeride kadar ölçüm imkanı,
• Açık frekans olan 2.4 Ghz bat genişliğinde çalışma,
• ARM 9 işlem ve Linux işletim sistemi,
• Modem üzerinden veya direkt SENSÖR’den bilgisayara
bağlantı sağlayacak giriş/girişler (USB, RS232, Ethernet
vb.) imkanı,
• Sensörlerin güvenlik duvarı ile sadece belli bilgisayar ya
da IP adresi ya da ağdan erişme imkanı,
• TCP/IP ve GPRS üzerinden uzaktan erişim, internet
tarayıcısı ile sensörlerin konfigürasyon kolaylığı,
• Saat senkronizasyonu yapmak ve konumlarını
belirlemek için dahili GPS (Global Positoning System)
modülü,
• Araçların bir noktadan bir noktaya varış sürelerini
belirleme.
Bluetooth
Sensör
İki nokta
arasındaki
seyahat süresini
belirler.
TVTS (Trafik Verisi
Toplama Sistemi)
Trafik Verisi Toplama Sistemi (TVTS), trafikteki araçlara
ait araç sayısı, hız, araç tipi gibi verileri algılayan
ve raporlayan bir sistemdir. Tüm verilere merkez
arayüz yazılımından veya cihazın kendi üzerindeki
hafızasından erişilebilir.
• Ethernet, GPRS, Bluetooth, USB Haberleşme,
• 220V 50Hz şebeke veya Solar Enerji Besleme ile
çalışabilme,
• 10 yıllık veriyi depolayabilme,
• 16 adet Giriş, 8 Adet Çıkış, 4 Analog Ölçüm,
• Loop Sensör, Manyetik Sensör, Radar Sensör ile
çalışabilme,
• Anlık canlı olarak geçen araçların merkezden takibi.
www.isbak.com.tr
Kablosuz Manyetik Sensör
Kablosuz Manyetik Sensor, trafik akışının olduğu yolda asfaltın
içine yerleştirilecek bir araç sensörü olup, üzerinden geçen
metal cisimleri (araçları) algılayabilen ve algılama sonuçlarını
kablosuz olarak iletebilen bir cihazdır. Özellikleri:
• Kablosuz iletişim,
• 10 yıla kadar pil ömrü,
• IP67 suya ve toza karşı koruma sınıfı,
• 70 metreye kadar çekim mesafesi,
• Otomatik kalibrasyon,
• Minimum %95 doğruluk oranı.
RATOS - Radar Tabanlı Trafik Ölçüm Sistemi
RATOS, radar tabanlı sensör yapısıyla trafikte araç sayım, hız, yoğunluk,
işgaliye ve araç sınıflandırma verilerini ölçmeye yarayan bir trafik ölçüm
sensörüdür. Trafik akışının olduğu tüm yollarda, yol üzerinde herhangi
bir çalışma yapmayı gerektirmeksizin, minimal ve modüler yapısı ile yol
kenarında herhangi bir direğe hızlıca kurulup çalıştırılabilecek bir yapıdadır.
Özellikleri:
• Tam modüler sistem ile sadece dışarıdan güneş paneli bağlantısı ile
çalışabilir yapı,
• Hız ölçümünde %99, araç sınıflandırma %95 üzeri doğruluk,
• 150 metre ölçüm mesafesi,
• Ethernet, GPRS, Bluetooth, USB haberleşme,
• Düşük güç tüketimi ile Solar Beslemeye uygun ve 220 V 50 Hz
şebeke ile çalışabilme,
• Hava koşullarından etkilenmeyen yapı.
Araç İçi Sayım Sistemleri
Yolcu Sayma Sensörleri
Yolcu Sayma Modülü sayesinde;
Otobüs, hat, sefer, durak bazında %95 oranında başarı ile yolcu sayımı yapılarak
optimum filo yönetimi sağlanır.
www.isbak.com.tr
AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ
TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ
ADAPTİF TRAFİK YÖNETİM SİSTEMİ (ATAK)
KONTROL MERKEZİ
TRAFİK SİNYALİZASYON SİSTEMLERİ
ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMİ (EDS)
HABERLEŞME SİSTEMLERİ
TRAFİK ÖLÇÜM SİSTEMLERİ
DEĞİŞKEN MESAJ SİSTEMLERİ
KAMERA VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ
TÜNEL SCADA YÖNETİM SİSTEMİ
AKILLI AYDINLATMA SİSTEMLERİ
İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ
ARAÇ TAKİP VE FİLO YÖNETİM SİSTEMİ (İSMOBİL)
Çözü
mler
i
İSBAK ‹stanbul Ulaşım Haberleşme ve Güvenlik Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Seyrantepe Mah. Cendere Cad. No:56 Kağ›thane / ‹stanbul
Tel: +90 (212) 301 90 00 Faks: +90 (212) 294 29 06
www.isbak.com.tr
İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir.
/isbakas