IZODER-Sunum-M.AKDAS

Transkript

IZODER-Sunum-M.AKDAS
ISI SU SES YANGIN YALITIMI
ÜRETİCİLERİ, SATICI VE
UYGULAYICILARI
Her tür yalıtım malzemesi üretici, satıcı ve
uygulayıcılarını temsil etmektedir.
Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımı olarak dört
temel kategoriye ayrılabilir.
2010 YILI TOPLAM ENERJİ TÜKETİMİ
110 milyon TEP
• Konutlardaki Tüketim
29 milyon TEP
TÜRKİYE TOPLAM ENERJİ İHTİYACININ %75’ini İTHAL
ETMEKTEDİR
2011 YILI TAHMİNİ TOPLAM İTHALAT - 230 Milyar $
2011YILI TAHMİNİ ENERJİ İTHALATI
55 MİLYAR US$
VİZYONUMUZ
•Yalıtım sektöründe sözü geçen tepe örgütü
olarak Cumhuriyetimizin 100.yılına kadar
yalıtım malzemeleri kullanımını AB
seviyesine çıkartmak ve bölgesel güç olmak.
MİSYONUMZ
•Sürdürülebilir bir gelecek için doğal kaynakları
verimli kullanarak, insan güvenliği ve çevre
sağlığına duyarlı yapılarla, yaşam kalitesi ve
konfor koşullarının arttırılmasını sağlamak ve
yarınlarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmaktır
İNSAN
KAYNAKLARI
•
•
•
•
•
•
•
MÜHENDİS
İŞLETME
HALKLA İLİŞKİLER
TEKNİKER
KİMYAGER
YAZILIMCI
DİĞER
5
1
2
3
1
3
7
TOPLAM ÇALIŞAN
22
7
TEBAR
TEST BELGELENDİRME ARAŞTIRMA
GELİŞTİRME A.Ş.
TEBAR TEST VE BELGELENDİRME LABORATUVARI, YALITIM
MALZEMELERİ ÜZERİNDE AB DİREKTİFLERİNE UYGUN
OLARAK BİRÇOK TEST YAPABİLME KABİLİYETİNE SAHİP,
İZODER İŞTİRAKİ OLAN YETKİLİ VE AKREDİTE BİR
ONAYLANMIŞ (2164) AB KURUMUDUR. ÜRETİCİLER, TEBAR
SERTİFİKALARINA DAYANARAK ÜRÜNLERİNE CE ,İŞARETİ
KOYABİLMEKTEDİRLER.
8
2011 ÜYE
PROFİLİ
• SANAYİCİ
75
• SATICI VE UYGULAYICI
115
• TOPLAM ÜYUE
190
9
BEP – TR BİNA ENERJİ PERFORMANS SERTİFİKASIYONU
• BEP-TR yazılımı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla işbirliği içinde
çalışılarak binalara enerji kimlik belgesi vermek üzere tamamlanmış ve
31/12/2010 tarihinde devreye alınmıştır.
VOC-TEST , QBECTIS
YALITIM SEKTÖRÜNDE YETERLİLİĞE DAYALI BELGELENDİRME
• AB Destekli projenin amacı, Avrupa Yeterlilik Çerçevesi kapsamında
VOC-TEST merkezi kurmak, geliştirmek ve işletmesini sağlamaktır. Bu
sayede, Ulusal Yeterlilik Çerçevesiyle uyumlu olarak Yalıtım Sektöründe
standart yeterliliklere sahip daha yetkin işgücü sağlanabilecektir.
10
REFORME-II
• Ab Projesi: e-Öğrenmenin, Reforme- İnşaat Sektöründe Eğitim Ağı’na Adapte
Edilmesi.
EURO Vet –C@mpus
• Ortaklık projesi: Avrupa’da birçok e-öğrenme modelini kapsayacak bir EUROVetC@mpus ağı kurmak için strateji geliştirmek.
ISKA Project
• İstanbul Kalkınma Ajansı Projesi: TEBAR Laboratuvarının test ve
sertifikayon kapasite ve kabiliyetini artırmayı amaçlamaktadır.
11
Kampanya: “Yalıtım Yatırımdır”
Enerji verimliliği ve yalıtım seçimi konularında kamuoyu
bilincini artırmaya yönelik olarak hazırlanan kampanyanın
lansmanı, bir basın toplantısıyla yapılmıştır.
12
Kampanya: “Yalıtım Yatırımdır”
Web sayfaları, dergilerde duryuru ve reklamlar ile gazete
ilanları sayesinde son tüketicinin yalıtım konusunda
bilincinin artırılması amaçlanmıştır.
13
YALITIM SEKTÖRÜ VERİLERİ
TOPLAM CİRO, YIL 2004
300 MILYON EURO
TOPLAM CİRO YIL 2010
3,5 MİLYAR EURO
SANAYİCİ ÜYELERİN TAHMİNİ CİROSU
2,25 MİLYAR EURO
SATICI VE UYGULAYICI ÜYELERİN CİROSU
500 MİLYAR EURO
IZODER ÜYELERİNİN SEKTÖRDEKİ TOPLAM
CİROLARI
2,75 MİLYAR EURO
IZODER ÜYELERİNİN PAZAR PAYI
%80
14
YALITIM SEKTÖRÜ VERİLERİ
2010 YILI ISI YALITIM MALZEMELERİ PAZARI
9.500.000 m3
KİŞİ BAŞI DÜŞEN YALITIM MİKTARI
0,13 m3/kişi
2010 BİTÜMLÜ MEMBRANM PAZARI
90.000.000 m2
UYGULANMIŞ SU YALITIM MALZEME MİKTARI
30.000.000 m2
2010 İNŞAAAT SEKTÖRÜ BÜYÜMESİ
%17,1
İNŞAAT SEKTÖRÜ/ GAYRİ SAFİ MİLLİ HASILA
%5,6
15
“EKO-KREDİ YALITIM”
EKO-KREDİ BAŞLANGICI
AĞUSTOS 2009
EN SON DEĞERLENDİRMEYE TABİİ AY
EYLÜL 2011
PROJE ADEDİ (APP.)
943 adet
BİNA ADEDİ
1.496 adet
KONUT ADEDİ
21.580 adet
UYGULANMIŞ YÜZEY ALANI
2.148.900 m2
M3 BAZINDA TASRRUF EDİLEN DOĞAL GAZ
47.063.000 m3
TL BAZINDA TASARRUF EDİLEN DOĞAL GAZ
33.414.000 TL
ENGELLENEN CO2 SALIMI
112.952 Ton
TOPLAM EKO-KREDİ BORÇLANDIRMA MİKTARI
85.580.000 TL
İGDAŞ NG Unit Price 4 October 2011
“İŞBİRLİKLERİ”
SEKTÖREL DERNEKLERLE BİRLİKTE İŞBİRLİĞİ PLATFORMU VE
AĞI KURMA ÇALIŞMALARI
• Ortak seminer, çalıştay, fuar organizasyonu yapmak ve bazı projelerde
ortaklık yapmak
• ISKAV: Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı
• İSKİD: İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği
• TTMD: Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
• DOSİDER: Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İşadamları Derneği
ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE YALITIM STRATEJİK
PLANLAMASI
ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE YALITIM STRATEJİK
PLANLAMASI
ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE YALITIM STRATEJİK
PLANLAMASI
21