GAZİANTEP SANAYİ ODASI HALI ÜRETİCİLERİ REKABETÇİLİK

Transkript

GAZİANTEP SANAYİ ODASI HALI ÜRETİCİLERİ REKABETÇİLİK
GAZİANTEP SANAYİ ODASI HALI ÜRETİCİLERİ REKABETÇİLİK ÇALIŞTAYI
Gaziantep Dünya Halı Ticaret Merkezi Projesi, T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin
Desteklenmesi hakkında tebliği (URGE) kapsamında desteklenen bir projedir. Gaziantep Sanayi Odası’nın işbirliği
kuruluşu olduğu projede, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) danışman olarak yer almaktadır. Proje
kapsamında Gaziantep’te yer alan halı üreticisi firmaların küresel pazarlarda daha rekabetçi olabilmeleri için üretim,
tedarik, Ar-Ge ve pazarlama gibi alanlardaki ihtiyaçları tespit edilmiştir.
Projenin temel çıktısı olan ihtiyaç analizi raporundaki bulgular, projede yer alan firmaların, T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın
URGE Tebliğ’i kapsamında yararlanabilecekleri desteklerin belirlenmesine temel teşkil edecektir. İhtiyaç analizinde
önerilen faaliyetlerin organizasyonu, Gaziantep Sanayi Odası tarafından, Bakanlığın destekleriyle gerçekleştirilecektir.
TEPAV Proje Ekibi, projede yer alan halı üreticisi firmaları, yerlerinde ziyaret etmiştir. Bu ziyaretler sırasında,
firmaların performansları ve bu performansın ortaya çıkmasına neden olan temel unsurlar ortaya çıkarılmıştır. Firma
ziyaretlerinde toplanan verilerle yapılan analizler neticesinde, Gaziantep halı sektörünün bugünkü mevcut durumu ve
geleceği masaya yatırılmıştır.
Elde edilen bu ihtiyaç analizi sonuçları, halı sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın geniş katılımıyla birlikte 27-29
Kasım 2015 tarihlerinde Kıbrıs’ta yapılacak bir çalıştayla açıklanacaktır. Açıklanan verilere ve tahlillere yönelik
yürütülecek çalışmalar çerçevesinde, iki günlük çalıştay süresi boyunca halı üreticisi firmalarımızın sorunları ve
bunlara yönelik ortak hareket anlayışıyla üretilebilecek çözüm önerileri görüşülecektir. Çalıştayın ardından elde
edilen görüş ve öneriler, sonuç raporu haline getirilerek yine katılımcılara sunulacaktır.
TASLAK PROGRAM
27.11.2015 Cuma


Gaziantep - Kıbrıs uçuşu
Otele yerleşim
28.11.2015 Cumartesi
 BİRİNCİ OTURUM
-
GAZİANTEP HALI SEKTÖRÜ REKABETÇİLİK ANALİZİ SONUÇLARI
TEPAV SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ VE HALI SEKTÖRÜ İÇİN 3 YILLIK YOL HARİTASININ
AÇIKLANMASI
 İKİNCİ OTURUM
-
GRUP ÇALIŞMASI VE YUVARLAK MASA TOPLANTILARI
(Gaziantep Halı Sektörünün Temel Sorunları Ve Çözüm Önerileri )
29.11.2015 Pazar
 ÜÇÜNCÜ OTURUM
- “HALI SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ” KONULU PANEL
-Halı Sektöründe Kurumsallaşma ve Markalaşma
-Pazarlama Yöntemleri ve Etik Değerler
-Yalın Üretim Teknikleri
-İhracatta Devlet Yardımları
-İşletmelerde Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Kıbrıs - Gaziantep uçuşu