A CORNER IN THE WORLD 2

Transkript

A CORNER IN THE WORLD 2
A
CORNER
IN THE
WORLD
2
PERFORMING ARTS FESTIVAL
A Corner in the World |
Dünyada Bir Kö e
1-12 Ekim 2016
A
CORNER
IN THE
WORLD
stanbul’un Yeni Ba ımsız
Sahne Sanatları Festivali
STANBUL’DA BAMBA KA CO RAFYALARDAN
YEN L KÇ , ÇOK D S PL NL , ÇOK KÜLTÜRLÜ,
ALTERNAT F, BA IMSIZ PERFORMANSLARLA
YEPYEN B R SAHNE SANATLARI FEST VAL
Nancy Naous, Lübnan/Fransa
“Dünyada Bir Kö
”
e, Türkiye’de benzeri olmayan bir festival. Devamı gelmeli.
Mirza Metin (yönetmen) festival sanatçısı
“Festivalin alternatif mekanlara yayılması bir ke
if deneyimiydi benim için.
[Dünyada Bir Kö e] stanbul'daki yaratıcı bireylere, arkasında büyük bir kurum
”
olmadan da uluslararası ve çok disiplinli bir festival yapılabilece ini gösterdi.
Gökcan Demirkazık (küratör) festival seyircisi
“Gelecek yıllarda çok daha büyük ve önemli hale gelecek bu müthi
yolculu un
”
bir parçası olmak çok güzeldi. Dünyada Bir Kö e, kaçırılmayacak bir randevu.
Mia Habis (koreograf) Maqamat Dance Theater
A CORNER IN THE WORLD 2015
12 MEKAN
15 ETK NL K (T YATRO, DANS, KONSER, V DEO)
7 PROJE ORTA I
8 FARKLI ÜLKEDEN 59 SANATÇI
10 FARKLI D LDE ETK NL KLER
TOPLAM SEYIRCI SAYISI: 1081
ORTALAMA DOLULUK ORANI: %84
DA ITILAN BRO ÜR SAYISI: 3000
SOSYAL MEDYA TAKIPÇI SAYISI: 5026
ORTALAMA SOSYAL MEDYA GÜNLÜK GÖRÜNTÜLEME SAYISI: 524
E-MAIL TAKIPÇI SAYISI 1148
PROGRAM 2016
KONSEPT: [KÖ E]N N ARDINDA
Dünya yuvarlak. Bakı açınıza göre dünyanın orta yeri, dünyanın herhangi bir kö esi olabilir.
Kö eye çe itli açılardan bakabilirsiniz: Güvenli alanımız olan kö e, ardında beklenti, ya da
de i im barındıran döndü ümüz kö e, sıkı tı ımız kö e…
Biz kö enin neresindeyiz? Kö enin ardında bizi neler bekliyor? Kö enin ardını merak edenler
ve kafasını uzatıp o adımı atanlar bizler olaca ız. Dünyanın bu kö esinde bir dünya hayal eden
sanatçıların birbirleriyle bulu aca ı, ça da larıyla etkile im sa layacakları ve seyircilere zihin
açıcı deneyimler ya ataca ı çok sesli, çok renkli ve çok disiplinli özgür bir platform sunuyoruz:
Dünyada Bir Kö e. Bu kö e, hepimizin kö esi. Dünyanıza yeniden bakmaya hazır mısınız?
Performance
Corner
Suriye, Lübnan, ran, Irak ve Tunus’tan Türkiye’de ilk kez
gösterilecek sıradı ı 8 dans ve tiyatro performansından oluşan
muhte em bir seçki
Sanatçılar
Nancy Naous, Lübnan/Fransa
Mokhallad Rasem, Irak/Belçika
Adham Hafez, Mısır
Setareh Fatehi, ran/Hollanda
Enkidu Khaled, Irak/Hollanda
Hamdi Dridi, Tunus/Fransa
Mithkal Alzghair, Suriye/Fransa
Bassam Abu Diab, Lübnan
Setareh Fatehi, ran/Hollanda
Residency
Corner
Suriye’nin dünyaca ünlü iki tiyatro sanatçısının (Berlin’de yaşayan
Mohammad Al Attar ve İstanbul’da yaşayan Suhair Omran) ve
Romanya’nın önde gelen tiyatrosu DramaCum’un
yeni oyunları Mophratad Theater Fund desteğiyle
festival tarafından gerçekleştiriliyor.
Mohammad Al Attar, Suriye/Almanya
Local
Corner
Farklı mekanlar için özel olarak tasarlanmış,
Türkiye’den genç dans ve tiyatro sanatçılarını dünya piyasasında
görünür kılacak,İstanbul’da ilk kez sergilenecek yeni gösteriler
Music
Corner
Festivalin en renkli bölümünde
Club Quartier, Yeldeğirmeni Sanat ve Kargart gibi
açık ve kapalı birçok mekanda İstanbul seyircisini yepyeni
müzisyenlerle tanıştıracağız.
Colectif Medz Bazar, Club Quartier
Kadıköy
İnteraktif
Yürüyüşü:
[Köşe]bucak
Kadıköy
Kadıköy sokaklarını etkileşimli bir gece yürüyüşüyle geziyoruz.
Her köşenin ardından bir performans, bir sürpriz ve keyifli bir
konserle sonra erecek bir gece.
Visual
Arts
Corner
Suriyeli ünlü sanatçı Omar Berakdar’ın küratörlüğünde
tasarlanan sergi, festival boyunca Tophane’deki Depo
adlı galeride gezilebilecek. Serginin daha sonra Berlin’de
gerçekleşmesi için görüşmeler sürüyor.
Kadıköy Arthere, Video Sergisi 2015
Corner
Pro
3 gün boyunca dünyanın çeşitli yerlerinden kültür yöneticileri,
festival direktörleri ve sanatçılar paneller, özel gösterimler
ve toplantılara katılıp festivali takip edecek.
Kadıköy Theatron, Sanatçı Bulu ması 2015
ORTAKLARIMIZ
MEKANLAR
Festival stanbul’un iki yakasında, merak uyandıran, ba ımsız, tarihi ve ça da birçok
mekanda stanbullulara gerçek bir ke if deneyimi vaat ediyor.
Festival, a a ıdaki ana gösteri mekanlarının yanı sıra pek çok alternatif mekandaki etkinliklerle de
seyircinin kar ısında olacak.
Mimar Sinan Üniversitesi Bomonti ebnem Selı ık Aksan Sahnesi (Kapasite 200 ki i)
Fransız Kültür (Kapasite 150 ki i)
Club Quartier (Kapasite 400+ ki i)
Kargart (Kapasite 150 ki i)
Yelde irmeni Sanat (Kapasite 200 ki i)
Yücel Vakfı Abud Efendi Kona ı (Kapasite 300 ki i)
Çıplak Ayaklar Stüdyosu (Kapasite 80 ki i)
St. Joseph Lisesi Tiyato Salonu (Kapasite 150 ki i)
Tütün Deposu
2016 HEDEF KİTLE VE TANITIM
-5000 Bro ür,
-1000 afi ,
-Çözüm ortaklarımızla birlikte
35.000’in üzerinde sosyal medya
takipçimiz
-Yazılı ve görsel basın reklamları
Görsel malzemelerimiz Kadıköy
Belediyesi’nin billboardları ba ta olmak
üzere özellikle Kadıköy ve Taksim
çevresindeki birçok tiyatro, üniversite,
cafe, sinema ve barda sergilenecek,
sosyal medya üzerinden yapaca ımız
tanıtımlar ise ortak kurumlarımızla
birlikte günde ortalama 50.000 ki iye
ula acak.
İLETİSİM
.
Web: www.acornerintheworld.com
E-mail: [email protected]
Tel: +90 541 201 37 13
Facebook: facebook.com/acornerintheworld