2016 Mali Yılı Ücret Tarifesi.

Transkript

2016 Mali Yılı Ücret Tarifesi.
T.C.
KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İSTANBUL
7.DÖNEM HAZİRAN AYI’NIN 1.TOPLANTISI’NIN
2.BİRLEŞİMİNE AİT
M E C L İ S K AR A R I D I R
KARAR NO: 2015/77
KARAR TARİHİ : 04.06.2015
KARARIN ÖZÜ:
2016 Mali Yılı Ücret Tarifesi
TEKLİF :
Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27.05.2015 tarih, 2015/13957 sayılı teklifi.
2016 Mali Yılı Ücret Tarifesi müdürlük teklifleri yazımız ekinde gönderilmiş olup teklifin meclise
havalesini arz ederim.(Müdür.)
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
BASKI MERKEZİ 2016 YILI ÜCRET TARİFESİ TEKLİF FORMU
TÜRÜ
2015 YILI İÇİN
UYGULANAN
2016 YILI İÇİN
TEKLİF EDİLEN
(TL)
KOMİSYO
NCA
UYGUN
GÖRÜLE
N
TDS 600 PLAN COPY ÇEKİMLERİ
A0 Pafta (841-1189 mm.)
Kağıt
2,75
3,00
3,00
A1 Pafta (594-841 mm.)
Kağıt
2,25
2,50
2,50
A2 Pafta (420-594 mm.)
Kağıt
2,00
2,20
2,20
A3 Pafta (297-420 mm.)
Kağıt
1,75
2,00
2,00
A0 Pafta (841-1189 mm.)
Aydınger
4,75
5,25
5,25
A1 Pafta (594-841 mm.)
Aydınger
3,25
3,50
3,50
A2 Pafta (420-594 mm.)
Aydınger
2,75
3,00
3,00
A3 Pafta (297-420 mm.)
Aydınger
2,25
2,50
2,50
A0 Pafta (841-1189 mm.)
Polyester
14,50
15,95
15,95
A1 Pafta (594-841 mm.)
Polyester
13,50
14,50
14,50
1
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
A2 Pafta (420-594 mm.)
Polyester
9,50
10,45
10,45
FOTOKOPİ
A3 KAĞIT
0,75
0,85
0,85
A4 KAĞIT
0,50
0,55
0,55
A3 AYDINGER
2,75
3,00
3,00
A4 AYDINGER
2,25
2,50
2,50
HP PLOTHER RENKLİ ÇEKİMLERİ
A-0 80 gr. Kağıt
13,50
14,50
14,50
Aydınger mt.
13,00
14,50
14,50
A-3 80 gr
2,25
2,50
2,50
A-5 ve A-4
0,75
0,85
0,85
Özel Kağıt (Opak) A-3 80 gr.
2,25
2,50
2,50
Özel Kağıt (opak) A-5 ve A-4
2,25
2,50
2,50
A4
4,00
4,40
4,40
101 – 200 sayfa A4
5,00
5,50
5,50
0 – 100 sayfa
4,50
4,95
4,95
5,50
6,00
6,00
RENKLİ LASER ÇEKİMİ
CD ÇOĞALTMA (CD BAŞINA)
Kurumdan verilecek data değeri
fiyat
kapsamında değildir.
DEĞİŞKEN DATA BASKISI
Data ilgilisince sağlandığı
takdirde fiyatlar % 50 oranında düşürülür.
0 – 500 adet arası Zarf adet
başına
500 – 5000 adet arası
“
“
5000 ve fazlası
SPİRAL CİLT
0 – 100 Sayfa
A3
101 – 200 sayfa A3
Çift yön çekimlerde fiyat % 50
0ranında arttırılarak uygulanır.
2
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
2016 YILI ÜCRET TARİFESİ TEKLİFİ
2015 Yılı İçin
Uygulanan
(TL)
TÜRÜ
2016 YILI İÇİN
TEKLİF EDİLEN
(TL)
KOMİSYON
CA UYGUN
GÖRÜLEN
150,00
- Basılı Evrak Ücreti:
150,00
150,00
Sıhhi Müessese Kapsamında Kalan İşyerleri
Sıhhi 1.Lokanta
(0-100 m2 arası+ilave her m2
için 10 TL)
(Soğuk Hava Deposu Olan
İşyerlerinden Ayrıca Soğuk
Hava Depo Ücreti Alınır.)
Sıhhi.2.Market
(0-200 m2 arası+ilave her m2
için 5 TL)
(Soğuk
Hava
Deposu
Olanlardan Soğuk HavaDepo
Ücreti Alınır.)
Sıhhi.3. Bakkal- BüfeKuruyemişçi- Ekmek Satış
Yeri-Unlu Mamuller Satış
Yerleri –Tatlı Satış Yeri
v.b.
Sıhhi.4.Pastane
1.SINIF: 3.000,00
2.SINIF: 2.500,00
3.SINIF: 1.250,00
1.SINIF: 3.000,00
2.SINIF: 2.500,00
3.SINIF: 1.250,00
1.500,00
1.500,00
650,00
650,00
1.SINIF: 2.500,00
2.SINIF: 2.000,00
3.SINIF: 1.500,00
1.SINIF: 2.500,00
2.SINIF: 2.000,00
3.SINIF:
1.500,00
1.SINIF: 2.500,00
2.SINIF: 2.000,00
3.SINIF:
1.500,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
800,00
800,00
800,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
600,00
600,00
600,00
750,00
750,00
750,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
Sıhhi.5.Şarküteri
(Soğuk
Hava
Deposu
Olanlardan Soğuk Hava
Depo Ücreti Alınır.)
Sıhhi 6.Kasap
(Soğuk
Hava
Deposu
Olanlardan Soğuk Hava
Depo Ücreti Alınır.)
Sıhhi.7. Kafeterya,Ayakta
Yeme İçme Yeri v.b.
Sıhhi 8.İşkembe Salonu
Sıhhi.9.Okul Kantinleri
Sıhhi.10.Lokaller
Sıhhi 11. Dersaneler,Özel
Eğitim Kurumları
(0-250 m2 arası+ilave her m2
için 5 TL)
1.SINIF: 3.000,00
2.SINIF: 2.500,00
3.SINIF: 1.250,00
3
1.500,00
650,00
Sıhhi 12. Çiğ Köfte Satış
Yeri
Sıhhi 13.Çay Ocağı
Sıhhi.14.Erkek Berberi
Sıhhi.15.Bayan Kuaförü
(0-100 m2 arası+ilave her m2
için 5 TL)
Sıhhi.16.Güzellik Salonu
(0-100 m2 arası+ilave her m2
için 5 TL)
Sıhhi.17.Güzellik
Salonu+Kuaför
(0-100 m2 arası+ilave her m2
için 5 TL)
Sıhhi.18.Özel Hastaneler
(0-5000 m2 arası+ilave her
m2 için 10 TL)
Sıhhi.19.Muayenehaneler
Sıhhi.20.Poliklinikler
Sıhhi.21.Eczaneler
Sıhhi.22.Banka Şubeleri
Sıhhi.23.Cep Telefon Satış
Yeri v.b.
Sıhhi 24.Taksi Durağı
600,00
600,00
600,00
500,00
500,00
500,00
1.SINIF: 500,00
2.SINIF: 400,00
3.SINIF: 350,00
1.SINIF: 1.500,00
2.SINIF: 1.250,00
3.SINIF: 850,00
1.SINIF: 500,00
2.SINIF: 400,00
3.SINIF: 350,00
1.SINIF: 1.500,00
2.SINIF: 1.250,00
3.SINIF: 850,00
1.SINIF: 500,00
2.SINIF: 400,00
3.SINIF: 350,00
1.SINIF: 1.500,00
2.SINIF: 1.250,00
3.SINIF: 850,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
10.000,00
(0-250 m2 arası +
ilave her m2 için 10
TL)
10.000,00
(0-250 m2 arası +
İlave her m2 için
10 TL)
10.000,00
(0-250 m2 arası +
İlave her m2 için
10 TL)
750,00
750,00
750,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
750,00
750,00
750,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
750,00
(0-100 m2 arası
+ ilave her m2
için 5 TL)
750,00
(0-100 m2 arası
+ ilave her m2
için 5 TL)
500,00
500,00
Sıhhi.25.Gözlük Satış Yeri
Sıhhi.26.İddaa Bayii
Sıhhi.27.Giyim Mağazaları
Sıhhi.28.Evcil Hayvan ve
Malzemeleri
Satış Yeri
Sıhhi.29 Yukarıda belirtilen işyerleri dışında hertürlü Sıhhi işyerleri.)( m 2 )
5,00
5,00
5,00
4,00
- 1001 m2 ve fazlasında her
bir m2 için
Sıhhi.30 Oto Satış Yerleri ve Galeriler v.b.( m2 )
4,00
4,00
25,00
25,00
25,00
12,50
12,50
12,50
2.500,00
2.500,00
2.500,00
500,00
500,00
500,00
500,00 (0-100 m2
arası+ilave her m2
1.000,00 (0-100 m2
arası+ilave her m2
1.000,00 (0100 m2
- 1000 m2 ye kadar her bir
m2 için
- 300 m2 ye kadar her bir
m2 için
- 301 m2 ve fazlasında her
bir m2 için
Sıhhi.31.Masaj Salonları
Sıhhi.32.Kırtasiye
Sıhhi.33.Büro
4
Sıhhi.34.Kuyumcu
için 7 TL)
için 7 TL
arası+ilave her
m2 için 7 TL
1.000,00
1.500,00
1.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
Sıhhi.35.Spor Salonları ( Kapalı ve Açık Spor Salonları )
Futbol, Basketbol
Saha vb.
Karate,judo vb.
,Halı
Açık veya Kapalı Havuz
Kapalı Spor Salonu
Kompleks şeklinde olan spor salonlarının içinde birden fazla faaliyet konusu (havuz,halı
saha,futbol,basketbol vb.) olan işyerlerinin ücretlendirilmesi ayrı ayrı yapılıp tarife de
belirtilen ücretin yarısı tahakkuk ettirilir.(Ayrıca tesisat ücretleri alınır)
A.1.Umuma Açık İşyerleri :
U.A1.İnternet Salonları:
U.A 2.Oyun Yerleri:(
Playstation vb. )
U.A3Oyun
Yerleri:(
Bowling
Salonu,Jetonlu
Oyun
Makinelerinin
bulunduğu vb. yerler)
(0-100 m2 arası+ilave her m2
için 5 TL)
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.Sınıf:2.000,00
2.Sınıf:1.500,00
3.Sınıf:1.000,00
1.Sınıf:2.000,00
2.Sınıf:1.500,00
3.Sınıf:1.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
1.Sınıf 6.000,00
2.Sınıf 5.000,00
1.Sınıf 6.000,00
2.Sınıf 5.000,00
1.Sınıf 2.500,00
2.Sınıf 1.500,00
1.Sınıf 2.500,00
2.Sınıf 1.500,00
5.000,00
5.000,00
1.Sınıf:4.000,00
2.Sınıf:3.500,00
3.Sınıf:3.000,00
1.Sınıf:4.000,00
2.Sınıf:3.500,00
3.Sınıf:3.000,00
1.Sınıf:3.500,00
1.Sınıf:3.500,00
U.A.4.Kahvehaneler
U.A.5.Saunalar ve
Hamamlar :
1.Sınıf:2.000,0
0
2.Sınıf:1.500,0
0
3.Sınıf:1.000,0
0
U.A.6.Düğün Salonları :
U.A.7.Lunaparklar :
U.A.8.Sinema Salonları :
U.A.9. Tiyatro Salonları :
U.A.10.Plaj,Kamping,v.b.:
U.A.11.İçkili Lokanta
(0-100 m2 arası+ilave her m2
için 5 TL)
U.A.12.Gazino,Diskotek,Pa
vyon,Dans
Salonu,
5
1.Sınıf
6.000,00
2.Sınıf
5.000,00
1.Sınıf
2.500,00
2.Sınıf
1.500,00
5.000,00
1.Sınıf:4.000,0
0
2.Sınıf:3.500,0
0
3.Sınıf:3.000,0
0
1.Sınıf:3.500,0
Taverna,
Açık
Hava
Gazinosu, Bar, Birahane,
Kokteyl Salonu v.b. (0-100
m2 arası+ilave her m2 için 5
TL)
U.A.13.Oteller
(m2 birim fiyatı)
U.A.14.Pansiyon (m2 birim
fiyatı)
U.A.15.Ganyan Bayii
U.A.16.Canlı Müzik İzni
2.Sınıf:3.000,00
2.Sınıf:3.000,00
0
2.Sınıf:3.000,0
0
1.Sınıf: 25,00
2.Sınıf: 20,00
3.Sınıf: 15,00
1.Sınıf: 20,00
2.Sınıf: 15,00
3.Sınıf: 10,00
1.Sınıf: 20,00
2.Sınıf: 15,00
3.Sınıf: 10,00
15,00
10,00
10,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
750,00
1.000,00
1.000,00
U.A.17.Mesul Müdür
Belgesi
Gayrı Sıhhi Müessese Kapsamında Kalan İşyerleri
Gayrısıhhi.1.Halı Yıkama ( m2 )
-
0-200 m2 ye kadar
-
201 m2 ve fazlası
her bir m2 için
1.000,00
1.000,00
1.000,00
5,00
5,00
5,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
5,00
5,00
5,00
Gayrısıhhi.2.Oto Yıkama ( m2 )
-
0- 200 m2 ye kadar
- 201 m2 ve fazlasında her
bir m2 için
Gayrısıhhi.3.Oto Tamir Ve Bakım Yerleri Vb. ( m2 )
- 300 m2 ye kadar her bir m2
için
5,00
5,00
5,00
- 301 m2 ve fazlasında her bir
m2 için
( Ayrıca Tesisat ücretleri alınır)
2,00
2,00
2,00
Gayrısıhhi.4.Her nevi Depo ve Motor gücü kullanmayan İşyerleri ( m2 )
- 1000 m2 ye kadar her bir
m2 için
5,00
5,00
5,00
- 1001 m2 ve fazlasında her
bir m2 için
4,00
4,00
4,00
Gayrısıhhi.5.Her nevi Fiktif ve Antrepo Depoları ( m2 )
- Fiktif Depolarından her bir
m2 için
20,00
20,00
20,00
- Antrepo Depolarından her
bir m2 için
25,00
25,00
25,00
10,00
10,00
Gayrısıhhi.6.İnşaat malzemeleri depo ve satış yerleri ( m2 )
10,00
- 3000 m2 ye kadar
6
15,00
15,00
15,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
- 3001 m2 ve fazlasında her
bir m2 için
Gayrısıhhi.7.Kuru
Temizleme
Gayrısıhhi.8 Gıda İmalathaneleri:
Ekmek Fırınları (Standart
ekmek üretenler ) Taş fırın,
LPG’li, Elektrikli,
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Doğalgazlı,Matador fırın
başına maktuen (Ayrıca
Tesisat ücretleri alınır )
Standart ekmek üretmeyen
fırınlar pide, lavaş,
lahmacun, taşfırınlar v.b.
500,00
500,00
500,00
adet
(Ayrıca Tesisat
ücretleri alınır )
Elektrikli, LPG’li,
Doğalgazlı fırınlar
300,00
300,00
300,00
(Börek, Pasta v.b.imalat)
adet
Yufka imalathaneleri
150,00
150,00
150,00
pişirme ocak başına
Soğuk Hava Depoları
1.500,00
1.500,00
1.500,00
(Ayrıca tesisat ücretleri
alınır)
İşyerleri içerisindeki her bir
250,00
250,00
250,00
Soğuk Hava Deposu için
Makine gücü kullanılan işyerlerinden ve soğuk hava deposu bulunan işyerlerinden ayrıca
aşağıda belirtildiği şekilde Muayene Rapor Ücreti hesaplanır.
Fenni Muayene ve Proje onaylarında alınacak ücretler:
1. Havalandırma Tesisatı( m3/h)
-Proje onaylarında m3/h
hava için
2. Elektrik tesisatı (Sorti)
-1000 Sortiye kadar her bir
sorti için
-1001 Sorti ve fazlasında her
bir sorti için
3. Elektrik Motorları (Hp)
0,10
0,10
0,10
1,50
1,50
1,50
1,00
1,00
1,00
15,00
15,00
10,00
10,00
50,00
50,00
5,00
5,00
5,00
4,00
4,00
4,00
1,00
1,00
-1000 Hp’ye kadar her bir
15,00
Hp için
-1001 Hp ve fazlasında her
10,00
bir Hp için
4. Her Türlü Kaynak Makinaları, v.b. (adet)
- Her bir adet başına
50,00
5.Elektrik Rezistanslı Cihazlar (Seramik Fırını) (KWA)
-1000 KWA ‘ya kadar her
bir KWA için
-1001 KWA ve fazlasında
her bir KWA için
6.Yük Ve İnsan Asansörleri (KG)
-Her bir KG için
7.Yemek Asansörleri (KG)
7
1,00
-Beher asansör için
180,00
180,00
180,00
800,00
800,00
800,00
50,00
50,00
50,00
40,00
40,00
40,00
200,00
200,00
200,00
750,00
750,00
750,00
900,00
900,00
900,00
120,00
120,00
120,00
150,00
150,00
150,00
250,00
250,00
250,00
450,00
450,00
450,00
600,00
600,00
600,00
100,00
100,00
100,00
120,00
120,00
120,00
8.Yürüyen Merdivenler
-Beher yürüyen merdiven
için
9. Vinç, Kreyn, Vb.(Ton)
-10 Tona kadar her bir ton
için
-10.1 Ton ve fazlasında her
bir ton için
- Herbir forklift için
10. Kantarlar (Ton)
-20 Tona Kadar
-20.1 ton ve fazlası için
11. Kompresörler (Hava Tankları) ( m3 )
- 0-0.25 m3 için
-0.26 – 0.50 m3 için
-0.51 - 1.00 m3 için
-1.01 - 2.00 m3 için
-2.01 m3 ve fazlası için
12. Buhar Kazanları, Buhar Jeneratörleri (
m2
- Her bir buhar jeneratörü
için
- 1 - 25
kazanı için
m2 buhar
)
-
25.1- 50 m2
buhar kazanı için
200,00
200,00
200,00
-
50.1- 100 m2
buhar kazanı için
250,00
250,00
250,00
-
100.1-150 m2
buhar kazanı için
350,00
350,00
350,00
150.1 m2 ve
fazlası için
13. Yangın Tesisatı ( m2 )
500,00
500,00
500,00
1,20
1,20
1,20
-
- 1000 m2 ye kadar her bir
m2 için
1,00
1,00
1,00
- 1001 m2 ve fazlasında her
bir m2 için
NOT : Oto Tamir-Yıkama Ve Halı Yıkama Faaliyetindeki İşyerleri İçin ayrıca Açık Kanal,
Portatif Lift, Elektrikli Lift ve Otomatik Yıkama Cihazı varsa aşağıdaki şekilde hesaplama
yapılır.
460,00
- Her bir Portatif Lift ve
Açık Kanal için
8
460,00
460,00
250,00
- Her bir Otomatik Yıkama
Cihazı için
250,00
250,00
150,00
150,00
150,00
-Her bir Lift için
NOT:
1-Ruhsatlı işyerlerinden ilave teçhizat için yapılan proje onaylarında yalnız ilave kısımları için
ücret alınır. Onaylı eski proje ibraz edilemez ise tüm teçhizattan alınır. İmar durumu (iskân)
olmayan tüm işyerlerinden bir buçuk kat ücret alınır.
2- İşyerleri devir işlemlerinde ve unvan değişikliklerinde hesaplanan ücret miktarının yarısı kadar
ücret tahsil edilir .
3- Birden fazla faaliyet konusu olan işyerlerinin ücretlendirilmesi ayrı ayrı yapılacaktır.
4-Motor gücü kullanımı 10 Hp’yi aşmayan Gayrısıhhi işyerlerinden ayrıca Gayrısıhhi 4 nolu
maddedeki m2 ücretleri alınır
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
2016 YILI ÜCRET TARİFESİ TEKLİFİ
TÜRÜ
2015 Yılı İçin
Uygulanan
(TL)
2016 YILI
İÇİN
TEKLİF
EDİLEN
(TL)
KOMİSYONCA
UYGUN
GÖRÜLEN
AĞAÇ KESME
Göv.Çapı 0, 35 cm.
185,00
200,00 200,00
Göv.Çapı 36 - 50 cm.
210,00
225,00 225,00
Göv.Çapı 51 - 100 cm.
295,00
310,00 310,00
101 cm. ve daha fazlası
310,00
325,00 325,00
AĞAÇ BUDAMA
Dal Çapı
0 - 35 cm.
185,00
200,00 200,00
Dal Çapı
36 - 50 cm.
210,00
225,00 225,00
Dal Çapı
51 - 70 cm.
295,00
310,00 310,00
15,00
Teknik elemen ücreti
ÜCRETLERE KDV DAHİLDİR
9
20,00
20,00
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
2016 YILI ÜCRET TARİFESİ TEKLİFİ
2016 YILI
İÇİN
TEKLİF
EDİLEN
(TL)
2015 Yılı İçin
Uygulanan
(TL)
TÜRÜ
TEZGAH KURMA BELGESİ
ÜCRETLERİ
Semt pazarlarında faaliyet gösteren
esnaflara verilen tezgah kurma belgesi
ücreti
Göv.Çapı 36 - 50 cm.
KOMİSYONCA
UYGUN
GÖRÜLEN
150,00
180,00 180,00
210,00
225,00 225,00
İLÇEMİZ SEMT PAZARLARINDA FAALİYET GÖSTEREN PAZARCI ESNAFININ
YERLERİNİ BAŞKASINA DEVRETMESİ HALİNDE ALINACAK YER TAHSİS VE DEVİR
ÜCRETLERİ :
Kategori Sıra
Tahsis Ücretleri
3.Şahıslara
Tahsis Ücretleri
3.Şahıslara
Günleri
Pazar İsmi
Mahallesi
Cevizli Mh.
Yukarı Mh.
110,00
110,00
125,00
125,00
Atalar Mh.
Orta Mh.
100,00
100,00
110,00
110,00
1
1
2
Salı
Cuma
Cevizli Pazarı
Kartal Merkez
2
1
2
Çarşamba
Atalar
Soğanlık
3
1
2
3
Pazartesi
Esentepe
Cumartesi UğurMumcu
Pazar
Topselvi
Esentepe Mh.
U.Mumcu Mh.
Yalı Mh.
90,00
90,00
90,00
100,00
100,00
100,00
4
1
2
3
Salı
Perşembe
Cuma
Hürriyet Mh.
Yakacık Mh.
Cumhuriyet Mh.
70,00
70,00
70,00
80,00
80,00
80,00
5
1
2
Çarşamba Soğanlık
Cumartesi Çavuşoğlu
Yeni Mh.
Çavuşoğlu Mh.
60,00
60,00
70,00
70,00
Hürriyet
Yakacık
Cumhuriyet
Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk ve Tahsilat Birimi- Emlak Vergi Bildirimi (Kayıt Suret Harcı -
10
Deprem Dönüşümü):2015 yılında 150,00.-TL. olarak uygulanmış olup 2016 yılı için 200,00.-TL.
önerilmektedir.
KURUMDAN TAHSİSLERDE DE AYNI ÜCRET GEÇERLİDİR. PAZAR YERİ HAKKINDA
YÖNETMELİK’İN TAHSİSİN DEVRİ MADDE 16-(1)(2)(3)(4) FIKRASININ ŞARTLARININ
OLUŞUMUNDA DEVİR ÜCRETİ TAHSİL EDİLMEZ
ÜCRETLERE KDV DAHİLDİR
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
HASAN ALİ YÜCEL KÜLTÜR MERKEZİ,
HÜRRİYET KÜLTÜR MERKEZİ, YAKACIK KÜLTÜR MERKEZİ,
UĞUR MUMUCU KÜLTÜR MERKEZİ, SOĞANLIK KÜLTÜR MERKEZİ
2016 YILI ÜCRET TARİFESİ
TÜRÜ
2015 YILI İÇİN
UYGULANAN
220,00
250,00
400,00
250,00
220,00
230,00
70,00
230,00
200,00
250,00
a.Çocuk Tiyatrosu (Seans)
b.Amatör Tiyatro (Seans)
c.Profesyonel Tiyatro (Seans)
d.Siyasi parti,Sendika,Koop.(Seans)
e.Özel Okul (Saati)
f.Dernek,Vakıf (Saati)
g.Provalar (Saati)
h.Özel Yuvalar (Saati)
ı.Nikah (Saati)
i.Konser (Saati)
j.Sivil Toplum Kuruluşları ve Amatör
Müzik ve Tiyatro Grupları
İlçemiz Sınırları
dahilinde faaliyet
gösteren Sivil
Toplum
Kuruluşları,
Amatör Müzik
Gurupları ve
Amatör Tiyatro
Guruplarının
Etkinliklerinin
ücretsiz olarak
halka sunmaları
halinde salonların
ücretsiz olarak tahsis
edilmesi,
11
2016 YILI İÇİN
TEKLİF EDİLEN
(TL)
220,00
250,00
400,00
250,00
220,00
230,00
70,00
230,00
200,00
250,00
KOMİSYONCA
UYGUN
GÖRÜLEN
220,00
250,00
400,00
250,00
220,00
230,00
70,00
230,00
200,00
250,00
İlçemiz sınırları
dahilinde faaliyet
İlçemiz sınırları
gösteren Sivil
dahilinde faaliyet
Toplum
gösteren Sivil
Kuruluşları,
Toplum Kuruluşları,
Amatör Müzik
Amatör Müzik
Grupları ve
Grupları ve Amatör
Amatör Tiyatro
Tiyatro Gruplarının
Gruplarının
etkinliklerini
etkinliklerini
ücretsiz olarak halka
ücretsiz olarak
sunmaları halinde
halka sunmaları
salonların ücretsiz
halinde
olarak tahsis
salonların
edilmesi
ücretsiz olarak
tahsis edilmesi
Resmi Okullar Ücretsizdir.
ÜCRETLERE K.D.V. DAHİLDİR.
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2016 YILI ÜCRET TARİFESİ
TÜRÜ
2015 Yılı İçin
Uygulanan
2016 Yılı
İçin Teklif
Edilen
(TL)
Komis
2015
yonca
Yılı İçin
Uygun
Uygula
Görül
nan
en
MAKİNA EKİPMAN
KULLANMA BEDEL
CETVELİ (Akaryakıt
kullanıcıya aittir)
MAKİNA VE
EKİPMAN CİNSİ
KAMU
1.Kamu Kuruluşları
2.Ev Eşyası Nakli İçin Kartal
Belediyesi Personeli
3.Üyeleri %80’ini K.B. Personelinin
oluşturduğu Koop.
2016 Yılı
İçin
Teklif
Edilen
(TL)
Komisyo
nca
Uygun
Görülen
ÖZEL
1.Müteahhitler
2.Taşeronlar
3.Yapı Koop.
4.Şirketler
5.Şahıslar
6.Dernekler
KAMYON TL/KM
0-5 Ton
6-9 Ton
1,65
1,80
1,85
2,00
3,35
5,10
3,70 3,70
5,60 5,60
10-15 Ton
2,70
3,00
6,75
7,40 7,40
2,90
3,20
7,70
8,50 8,50
3,30
4,20
3,65
4,65
9,65
13,25
10,60 10,60
14,60 14,60
50,90
56,00
60,00
66,00
60,00
66,00
75,50
83,10
16 Ton Yukarısı
ÇEKİCİ TL/KM
0-20 Ton
21 Ton Yukarısı
GREYDER TL/SAAT
0-130 HP
131 HP ve Yukarısı
132,8
5
177,1
0
146,10
146,10
194,80
194,80
194,80
194,80
203,80
203,80
DOZER TL/SAAT
0-160 HP
161 HP Yukarısı
12
177,1
0
185,3
0
YÜKLEYİCİ TL/SAAT
0-0,8 m3
0,9-1,2 m3
1,3-2,4 m3
2,5 m3 Yukarısı
EKSKAVATÖR
0-0,4 m3
0,5 m3 Yukarısı
KOMPRESÖR
TL/SAAT
0 -125 CFM
126-250 CFM
251-600 CFM
601 CFM Yukarısı
ASF.DİSTRİBÜTÖRÜ
TL/SAAT
0-8 m3
9 m3 Yukarısı
FİNİŞHER TL/SAAT
39,90
43,90
45,90
50,50
70,50
77,55
75,50
83,10
60,00
66,00
75,50
83,10
11,50
14,10
21,30
29,50
12,65
15,50
23,45
32,45
35,50
44,25
118,1
0
168,9
0
203,3
5
229,6
0
129,90
129,90
185,80
185,80
223,70
223,70
252,55
252,55
223,70
223,70
252,55
252,55
37,70
42,65
59,01
75,46
41,50
46,90
64,90
83,00
41,50
46,90
64,90
83,00
39,10
48,70
106,55
106,55
117,20
117,20
117,20
117,20
57,40
63,15
150,86
165,95
165,95
35,45
50,85
39,00
55,95
88,50
150,85
97,35
165,95
97,35
165,95
21,30
23,45
59,00
64,90
64,90
24,65
26,25
27,10
28,90
73,80
91,85
81,20
101,00
81,20
101,00
40,20
67,25
44,20
74,00
114,80
177,10
126,30
194,81
126,30
194,81
1,25
1,40
3,80
4,20
4,20
2,70
3,00
6,20
6,80
6,80
203,3
5
229,6
0
ARAZÖZ TL/SAAT
0-9 m3
9 m3 Yukarısı
SİLİNDİR TL/SAAT
0-5 Ton
6-10 Ton
11 Ton Yukarısı
VİNÇ TL/SAAT
0-10 Ton
11 Ton Yukarısı
MİDİBÜS TL/KM
OTOBÜS TL/KM
ÜCRETLERE
K.D.V.DAHİLDİR.
13
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2016 YILI ÜCRET TARİFESİ TEKLİFİ
2015 Yılı İçin
Uygulanan
(TL)
TÜRÜ
2016 YILI
İÇİN
TEKLİF
EDİLEN
(TL)
KOMİSYONCA
UYGUN
GÖRÜLEN
İNŞAAT ATIĞI (MOLOZ)
3,00
Çuval
Kamyon
İlçemiz sınırları içersinde
faaliyet gösteren işyerlerinden
toplanan evsel atık
konteynerlerinin her biri için
aylık
ÜCRETLERE KDV
DAHİLDİR
3,00 3,00
450,00
500,00 500,00
85,00
85,00 85,00
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
2016 YILI ÜCRET TARİFESİ TEKLİFİ
TÜRÜ
2015 Yılı İçin
Uygulanan
(TL)
ARAÇ ÇEKİM ÜCRETLERİ
14
2016 YILI İÇİN
TEKLİF EDİLEN
(TL)
KOMİSYONCA
UYGUN
GÖRÜLEN
a)10 kişiye kadar yolcu taşıyan taşıt araçları
ile 1 ton'a kadar (1 ton dahil) yük taşıyan
motorlu araçların nakli
b)11-24 kişiye kadar yolcu taşıyan taşıt
araçları ile 5 ton'a kadar (5 ton dahil) yük
taşıyan motorlu ve diğer taşıt araçların nakli
c)1. ve 2. Maddelerde yazılı araçlardan
büyük
olanlar ile 5 tondan ağır olan her cins eşya
nakli.
d) Yukarıda belirtilen ücretlere ilave olarak 5
km.den sonraki her km. için
75,00
75,00
75,00
77,00
80,00
80,00
75,00
80,00
80,00
15,00
15,00
15,00
TARTI ALETLERİ ÜCRET TARİFESİ
a) Tartı ağırlıklarının her birinden,
b) Uzunluk ölçülerinin her birinden,
c) Akıcı ve Kuru daneli maddelerin
hacim ölçeklerinin her birinden,
d) El terazilerinden,
e) Normal masa terazilerinden,
f) Otomatik terazilerden,
g) Elektronik terazilerden,
h) Kantar ve Basküllerden,
ÜCRETLERE K.D.V.DAHİLDİR.
15
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
3,00
3,00
3,00
6,00
9,00
12,00
15,00
30,00
6,00
9,00
12,00
15,00
3,00
6,00
9,00
12,00
15,00
3,00
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2016 YILI ÜCRET TARİFESİ TEKLİFİ
TÜRÜ
2015 Yılı İçin
Uygulanan
(TL)
2016 YILI
İÇİN TEKLİF
EDİLEN (TL)
60,00
66,00
Belediye Nikah Salonunda Mesai Harici
Yapılacak Nikah Ücreti
KOMİSYONCA
UYGUN
GÖRÜLEN
66,00
NİKAH SALONLARI DIŞINDA YAPILACAK NİKAH AKDİ ÜCRETLERİ
a.Oteller
350,00
400,00 400,00
b.Düğün Salonları
180,00
200,00 200,00
c. Evlerde kıyılacak nikahlar
120,00
150,00 150,00
d. Diğer yerlerde
155,00
180,00 180,00
e. İzin belgesi almış olanlar
50,00
75,00 75,00
ÜCRETLERE K.D.V.DAHİLDİR.
NOT:
1. 2015 yılı için 75.00-TL olan Nikah Cüzdanı Ücreti yukarıdaki ücrete dahil değildir
2. Belediye personeline ve 1. Derece yakınlarına ücretsiz.
3. Yeşil Kartlı olanlardan Belediye Nikah Salonlarında hafta hafta içi yapılacak nikah işlemlerinden
ücret alınmayacaktır.
4. Özürlü, engelliler ile Ceza evleri ve huzur evlerindeki nikah işlemlerinden ücret alınmayacaktır.
5. Şehit yakınları , gazi ile 1.derece yakınlarından ücret alınmayacaktır.
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2016 YILI ÜCRET TARİFESİ
TÜRÜ
2015 YILI İÇİN
UYGULANAN
2016 YILI İÇİN
TEKLİF EDİLEN
(TL)
LABARATUAR
TETKİKLERİ
16
KOMİSYONCA
UYGUN
GÖRÜLEN
AKŞ
5,00
5,00
5,00
Üre
7,00
7,00
7,00
Kreatinin
7,00
7,00
7,00
T.Kolesterol
7,00
7,00
7,00
Trigliserid
7,00
7,00
7,00
Kan Grubu
7,00
7,00
7,00
ASO
8,00
8,00
8,00
CRP
7,00
7,00
7,00
RF
7,00
7,00
7,00
Sedim
5,00
5,00
5,00
SGOT
9,00
9,00
9,00
SGPT
9,00
9,00
9,00
HDL Kolesterol
9,00
9,00
9,00
LDL Kolesterol
9,00
9,00
9,00
TİT
5,00
5,00
5,00
Hbsag (Kart-Test)
10,00
10,00
10,00
HCV (Kart Test)
12,00
HIV 1/2 (Kart Test)
12,00
VDRL
12,00
Hemogram
Evlilik Raporu
Tahlilleri
Hemoglobin
Elektroforezi
10,00
10,00
10,00
12,00
12,00
40,00
25,00
RÖNTGEN ÇEKİM ÜCRETLERİ
AC GRAFİSİ
12,00
12,00
12,00
12,00
GRAFİLER
EHLİYET
25,00
25,00
25,00
RAPORU
İSTİSNALAR :
a) Belediyemiz bünyesinde çalışan memurlar ve bakmakla yükümlülerden ücret
alınmaz.
b) Hiçbir sosyal güvencesi olmayan fakir vatandaşlardan ücret alınmaz. (Fakir İl
muhaberi getirmek şartı ile)
ÜCRETLERE K.D.V.DAHİLDİR.
17
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
2016 YILI TEKLİF ÜCRET TARİFESİ
TÜRÜ
İMAR DURUMU ÜC.
MÜRACAAT
0-100 M2
101-300 M2
301-500 M2
501-1000 M2
1000 M2 <
TEMDİTLERDE:İMAR
DURUM ÜCRETİNİN %50'Sİ
ALINIR
**Maxsimum ücret**
AVAN PROJE
KONUT TL/M2
İŞYERİ TL/M2
SOSYAL+KAMU TL/M2
KONUT TADİLATLARDAN
TL/M2
TİCARİ YAPI
TADİLATLARINDAN
TL/M2
B.Ş.B.B.+ İLÇE B.+OKUL
ÜCRETSİZ
PROJE İNCELEME VE
TAST.
KONUT TL/M2
TİCARET
2015 YILI İÇİN
İMAR VE
ŞEHİRCİLİK
MÜDÜRLÜĞÜNCE
UYGULANAN
19,03
19,77
32,21
40,99
84,92
172,7+(M2*0,01815)
1.297,19
0,38
0,86
0,54
2016 YILI İÇİN
İMAR VE
ŞEHİRCİLİK
MÜDÜRLÜĞÜNCE
TEKLİF EDİLEN
20,94
21,74
35,43
45,09
KOMİSYONC
A UYGUN
GÖRÜLEN
20,94
21,74
35,43
45,09
93,41 93,41
189,97+(M2*0,0
189,97+(M2*0,02)
2)
1.426,91 1.426,91
0,42 0,42
0,95 0,95
0,60 0,60
0,19
0,21 0,21
0,44
0,48 0,48
0,60
0,85
0,66 0,66
0,93 0,93
18
PLAN TADİLATI (TL/M2)
1-İNŞ. AL. ARTMASI
(ARTAN M2)
KONUT TL/M2
TİCARET
SANAYİ+K.SAN.+AKARYA
KIT İST.
2-FONKSİYON
DEĞİŞİKLİĞİ
KONUT TL/M2
TİCARET
SANAYİ+K.SAN.+AKARYA
KIT İST.
3-İSTİKAMET TADİLİ
KONUT TL/M2
TİCARET
SANAYİ+K.SAN.+AKARYA
KIT İST.
MAHALLEN TETKİK
(MAKTU)
TADİLAT PR.+ RUHSAT
TEMDİTİ
TAD.+TEMDİT %50
VAZİYET PL.TAS. (MAKTU)
TALEP ÜZERİNE PRJ.
İNCELEME
ENCÜMEN ÜCRETLERİ
TEVHİT-İFRAZ-TERK
TİCARET TL/M2
KONUT TL/M2
KAMU KURUMU
OKUL+CAMİ+HAST. MUAF
GEÇİCİ İNŞAAT
Çim saha ,spor tesisi avan proje
tasdik(m2)
KONUT 250 M2'E KADAR
TL/M2
İŞYERİ
100 M2'E KADAR
(MAKTUEN)
100 M2 SONRA
10,25
10,25
11,27 11,27
11,27 11,27
40,99
45,09 45,09
4,39
7,32
4,83 4,83
8,05 8,05
19,03
20,94 20,94
1,77
2,58
1,95 1,95
2,83 2,83
3,70
4,07 4,07
105,42
115,96 115,96
128,84
141,72 141,72
131,77
144,95 144,95
0,66
0,88
0,10
0,72 0,72
0,97 0,97
0,11 0,11
4,25
4,67 4,67
5,42
5,96 5,96
1.361,61
1.369,599+(M2*38,72
)
1.497,77 1.497,77
1.506,5589+(M2*42,59 1.506,5589+(M2
20) *42,5920)
İSKAN ÜCRETLERİ
1a- KONUT
MÜRACAT(MAKTU)
500 M2 KADAR
500-1000 ARASI
1000-2000 ARASI
2000-3000 ARASI
3000'DEN BÜYÜK
77,60
103,95
131,77
163,98
207,90
85,36
114,35
144,95
180,38
228,69
1b- İŞYERİ
MÜRACAT(MAKTU)
500 M2 KADAR
500-1000 ARASI
1000-2000 ARASI
152,27
260,61
415,80
167,49 167,49
286,67 286,67
457,38 457,38
19
85,36
114,35
144,95
180,38
228,69
2000-3000 ARASI
3000'DEN BÜYÜK
625,17
907,74
687,69 687,69
998,52 998,52
B-İSKAN VERİLDİĞİNDE
ALINACAK ÜCRETLER
KONUT
100 M2 KADAR
101-150 M2 ARASI
151 M2 VE DAHA BÜYÜK
36,60
73,21
149,34
40,26 40,26
80,53 80,53
164,27 164,27
68,81
105,42
75,69 75,69
115,96 115,96
DÜKKAN
0-50 M2 ARASI
51-100 M2 ARASI
100 M2'DEN BÜYÜK
(TL/M2)
İŞYERLERİ (YTL/m2)
OTEL VB. (ODA BAŞINA)
KAMU BİNALARI (TL/M2)
OKUL+CAMİ+HAST.+KAM
U MUAF
İRTİFAK TESİS ÜCRETİ
MAKTUEN
TEKNİK ELEMAN (HER
BAĞ.BÖL)
Konutlarda her bağımsız bölüm
için
100 M2 KADAR
101-200
200'DEN BÜYÜK
İŞYERLERİNDE HER
BAĞIMSIZ BÖLÜM İÇİN
100 M2 KADAR
100 M2'DEN BÜYÜK
KAT MÜLKİYETİ TESİSİ
Her bağımsız bölüm için
a) 2 ile 10 bağımsız bölüm için
b)11 - 20 bağımsız bölüm için
c) 20 'den fazla bağımsız bölüm
için
d) Kooperatif inşaatlarında
gecekondu önleme bölgesi
planı ve imar ıslah planı
uygulanan belgelerde ücretin %
50 si alınır.
FOTOĞRAF TASDİK
ÜCRETİ
a) 0 - 100 m2 brüt alanlardan
b) 101 - 200 m2
c) 201 - 500 m2
d) 501 - 1000 m2
e) 1000 m2 'den büyük
alanlardan
TABELA VE PLAKA
ÜCRETİ
Mesken ve İşyerlerinden
EKSPERTİZ RAPORU
TRETUVAR KULLANIM
ÜCRETİ
Bina Yol Cephesi X 2.00 m X
1,42
1,56 1,56
1,19
105,42
2,31
1,30 1,30
115,96 115,96
2,54 2,54
351,38
386,52 386,52
19,77
51,24
154,28
21,74 21,74
56,37 56,37
169,70 169,70
235,72
235,95+(M2*0,3267)
259,29 259,29
259,54+(M2*0,3
259,54+(M2*0,36)
6)
19,77
32,21
21,74 21,74
35,43 35,43
36,60
40,26 40,26
19,77
32,21
38,07
105,42
21,74
35,43
41,87
115,96
163,98
180,38 180,38
38,07
41,87 41,87
79,06
86,97 86,97
20
21,74
35,43
41,87
115,96
Gün X YTL
PROJE ONAY -ALT YAPI
PROJE İNCELEME ALTYAPI
Proje İnceleme
(Dükkan m2/ 50) X
(Daire sayısı/2)
KATILIM PAYI
Kanal Katılım Payı
Asfalt Katılım Payları
Pis Su Proje Onayları
Fosseptik
Asfalt Kaplama Farkı
TOPRAK DÖKÜM
1 M3 Döküm Bedeli
1 Kamyon Döküm Bedeli
TOPRAK DÖKÜM
TEMİNATLARI
0 - 100 M3
101 - 200 M3
201 - 300 M3
301 - 400 M3
401 - 500 M3
501 - 600 M3
601 - 700 M3
701 - 800 M3
801 - 900 M3
901 -1000 M3
1000 M3 ' den yukarı
TRETUVAR BEDELLERİ
Tretuvar Genişliği ( m )
0 . 50
0. 75
1 .00
1,50
2.00
2,50
3.00
4.00
AKARYAKIT SATIŞ VE
SERVİS İSTASYONLARI
a)Beher lift başına Portatif lift
ve
açık kanallarda % 50 ücret
alınır.
b)Beher otomatik yıkama
cihaz
c)Beher pompa cihazı( 2
kanal)
d)Beher 4 ekran pompa cihazı
(İçe dönük hizmet veren
istasyonlarda
%50 ücret alınır.)
2,09
2,30 2,30
36,60
36,60
36,60
40,26 40,26
40,26 40,26
40,26 40,26
459,73
64,42
149,34
54,17
42,46
505,70
70,86
164,27
59,59
46,70
505,70
70,86
164,27
59,59
46,70
7,32
36,60
8,05 8,05
40,26 40,26
196,19
215,81 215,81
376,86 376,86
342,60
489,01
683,73
780,37
859,43
1.043,90
1.140,53
1.307,44
1.433,35
2.983,84
537,91
752,11
858,40
945,37
1.148,29
1.254,59
1.438,19
1.576,69
3.282,22
83,45
99,56
115,66
153,73
185,94
216,69
245,97
322,10
91,80
109,51
127,23
169,10
204,53
238,36
270,57
354,31
537,91
752,11
858,40
945,37
1.148,29
1.254,59
1.438,19
1.576,69
3.282,22
91,80
109,51
127,23
169,10
204,53
238,36
270,57
354,31
13.641,02
15.005,12 15.005,12
2.338,46
2.572,31 2.572,31
15.589,74
17.148,71 17.148,71
23.384,61
25.723,07 25.723,07
21
PERİYODİK FENNİ
MUAYENELERDEN
ALINACAK ÜCRETLER :
AKARYAKIT TANKLARI
a)(0- 3) m2'ye kadar (3 dahil)
b)(3-l0) m2'ye kadar (l0 dahil)
c)(10-20)m2'ye kadar (20
dahil)
d) 20m2'den büyük tanklar
BUHAR KAZANLARI VE
BUHAR JENERATÖRLERİ
a)Buhar Jeneratörlerinin
herbiri için
b)Isıtma sathı(0-25)m2'ye
kadar her
kazandan ( 25 m2 dahil)
c)Isıtma sathı (26-50)m2'ye
kadar her
kazandan (50 m2 dahil)
d)Isıtma sathı (51-100)m2'ye
kadar her
kazandan (l00 m2 dahil)
e)100 m2'den büyük beher
kazandan
303,07
840,39
333,38 333,38
924,43 924,43
1.405,54
1.546,09 1.546,09
2.243,00
2.467,30 2.467,30
139,09
153,00 153,00
225,47
248,02 248,02
351,38
386,52 386,52
449,48
494,43 494,43
683,73
752,11 752,11
OTOKLAVLAR
a) Her tip otoklavlardan
322,10
354,31 354,31
KIZGIN YAĞ KAZANLARI
a) Her tip kızgın yağ kazanı
273,79
301,17 301,17
128,84
141,72 141,72
193,26
212,59 212,59
279,64
307,61 307,61
430,45
473,49 473,49
108,34
119,18 119,18
128,84
141,72 141,72
216,69
238,36 238,36
322,10
354,31 354,31
322,10
354,31 354,31
KOMPRESÖRLER VE
HAVA TANKLARI
a) (0- 0,2)m3 depo hacmi
olanlar
(0,2 m3 dahil )
b) (0,2-0,5)m3 depo hacmi
olanlar
(0,5 m3 dahil)
c) (0,5-1 )m3 depo hacmi
olanlar
(1 m3 dahil)
d) 1 m3 'den büyük depo
hacmi olanlar
VİNÇ,KREYN VE
BENZERİ KALDIRMA
MAKİNELERİ
a) Kaldırma kapasitesi (0-1)
tona
kadar (1 ton dahil )
b) Kaldırma kapasitesi (1-3)
tona
kadar ( 3 ton dahil )
c) Kaldırma kapasitesi (3-5)
tona
kadar (5 ton dahil )
d) Kaldırma kapasitesi (5-l0)
tona
kadar (l0 ton dahil )
e) Kaldırma kapasitesi l0
tondan fazla
22
İNSAN ASANSÖRLERİ
a) (0-320 )kg kapasitesi
b) (321- 480 )kg kapasitesi
c) 480 kg'dan büyük olanlar
YÜK ASANSÖRLERİ
a) (0-500 ) kg kapasitesi
b) 500 kg'lık taşıma
kapasitesinden büyük olanlar
c) Yemek Asansörleri
YÜRÜYEN
MERDİVENLER
a) Beher merdiven başına
216,69
237,18
322,10
238,36 238,36
260,90 260,90
354,31 354,31
237,18
260,90 260,90
494,87
544,35 544,35
247,43
272,18 272,18
1.286,94
1.415,64 1.415,64
NOT : 1- Basınçlı
kapların,Akaryakıtlarının,Vinç,
Kreyn ve
benzeri kaldırma
makinalarının periyodik fenni
muayenelerinin noksan
çıkması halinde alınacak
2- Buhar
Jeneratörleri,Buhar
Kazanı,Kızgın Yağ Kazanı,
Otoklav,her türlü
Asansörler,Yürüyen
Merdivenler,Vinç
Kreyn ve benzeri
kaldırma makinalarının
periyodik fenni
muayeneleri her sene
yapılacaktır.
3- Kompresörler ve Hava
Tanklarının Periyodik Fenni
Muayeneleri iki senede bir
yapılacaktır.
NOT : Akaryakıt tanklarının
periyodik fenni muayeneleri üç
senede bir yapılacaktır.
ELEKTRİK
JENERATÖRLERİ
a) 30 KVA'a kadar (30 dahil)
b) 50 KVA'a kadar (50 dahil)
c) 100 KVA'a kadar (l00
dahil)
d) 100 KVA'dan büyükler
için
108,34
279,64
119,18 119,18
307,61 307,61
430,45
473,49 473,49
751,08
826,19 826,19
11,71
12,88 12,88
TESİSAT PROJE ETÜD
(PROJELERİN TEKNİK VE
FENNİ UYGULAMA
RAPORLARINDAN
ALINACAK ÜCRETLER
MERKEZİ ISITMA
TESİSATI 1 KCAL/H.LIK
KAYBI İÇİN
a) İşyerlerinden
23
b) Meskenlerden
HAVALANDIRMA
TESİSATI VE KLİMA
TESİSATI
a) Kullanılan beher m3/h hava
için
SOĞUTMA TESİSATI
a) Her türlü soğutma
tesisatında 1 Kcal/h'lik ısı
kazancı
için
SIHHİ TESİSAT
a) Meskenlerde daire başına
b) Dükkanların beher m2'si
için
c) İşyerlerinde toplam inşaat
alanının beher m2 için
d) Otelde her bağımsız oda
e) Yangın dolabının beheri
10,25
11,27 11,27
11,71
12,88 12,88
23,43
25,77 25,77
46,85
51,54 51,54
0,79
0,87 0,87
0,86
0,95 0,95
90,77
38,07
99,85 99,85
41,87 41,87
24,89
42,46
52,71
4,39
27,38
46,70
57,98
4,83
NOT : Bir daire alanı 100
m2'yi geçen meskenlerden iki
katı
ücret alınır.
HAVAGAZI,DOĞALGAZ
TESİSATI SIHHİ TESİSAT
ÜCRETLERİNİN AYNISI
ALINIR.
ELEKTRİK TESİSATI
a) ( 0-10 ) Sorti için
b) (ll-20 ) Sorti için
c) (21-50 ) Sorti için
d) 50'den fazla beher sorti için
e) Dükkan,işyeri ve eğlence
yerlerinde
beher sorti için
f) Radyo,TV,Zil çağırma
,yangın ihbar, telefon vb.zayıf
ve
kuvvetli akım tesisatı
sortileri elektrik tesisatı gibi
alınır.
ELEKTRİK MOTOR VE
JENARATÖRLERİ
a) (0-1 ) HP'ye kadar (l dahil)
b) (1-5 ) HP'ye kadar (5 dahil)
c) 5 HP'den büyük beher
fazlası
ASANSÖRLER (YÜK VE
ŞAHIS)
a) MESKENLERDE
(0-320 )kg olanlar
(321-480)kg olanlar
480 kg dan büyük
b) İŞYERLERİNDE
(0-320 ) kg olanlar
27,38
46,70
57,98
4,83
5,86
6,44 6,44
26,35
52,71
28,99 28,99
57,98 57,98
5,08
5,59 5,59
215,22
322,10
366,03
236,74 236,74
354,31 354,31
402,63 402,63
313,32
344,65 344,65
24
(321-480 ) kg olanlar
(481-600) kg olanlar
600 kg'dan büyük
c) Her türlü yemek asansörü
d) Yürüyen merdivenler
453,87
570,00
751,08
247,43
1.427,50
499,26
628,10
826,19
272,18
1.570,25
499,26
628,10
826,19
272,18
1.570,25
PARATONER TESİSATI
322,10
354,31 354,31
HER TÜRLÜ TANK
a) 5 m3'e kadar
b) 5 m3'den fazla beher m3
89,31
19,03
98,24 98,24
20,94 20,94
32,21
35,43 35,43
57,10
62,81 62,81
0,88
1,19
0,97 0,97
1,30 1,30
ISI YALITIM PROJELERİ
a) Meskenlerde kalörifersiz
beher daire için
Kaloriferli beher daire için
b) Dükkan,işyeri ve eğlence
yerlerinde
Kalorifersiz beher m2 için
Kaloriferli beher m2 için
NOT : Daire alanı l00 m2'yi
geçen meskenlerden iki katı
ücret alınır.
HER TÜRLÜ DUBLEX
VB.VİLLA TİPİ
MESKENLERDEN
YUKARIDAKİ ÜCRETİN
İKİ KATI ÜCRET ALINIR
LİSTEDE BULUNMAYAN
TECHİZAT VE
TESİSATLARDAN İŞYERİ
RUHSAT KISMINDAKİ
ÜCRETLERİN AYNISI
ALINACAKTIR.
AKARYAKIT SATIŞ VE
SERVİS
İSTASYONLARINDA
BEHER POMPA CİHAZI
İÇİN
TESİSAT İSKAN:
ELEKTRİK TESİSATI
a) (1-10 ) sorti için
b) (11-20 ) sorti için
c) (21-50 ) sorti için
d) 50'den fazla beher sorti
e) Dükkan,işyeri ve eğlence
yerlerinden
beher sorti için
f) Radyo,TV.Zil
çağırma,yangın ihbar,telefon
vb.tüm zayıf ve
kuvvetli akım tesisatı
sürtileri elektrik tesisatı gibi
alınır.
SIHHİ TESİSAT
a) Meskenlerde daire başına
b) Dükkanların beher m2 için
c) İşyerlerinde toplam inşaat
alanın
2.456,76
2.702,44
2.702,44
36,60
74,67
128,84
5,86
40,26
82,14
141,72
6,44
40,26
82,14
141,72
6,44
8,78
9,66 9,66
36,60
1,76
40,26 40,26
1,93 1,93
1,76
1,93 1,93
25
beher m2 için
d) Otellerde her bağımsız oda
e) Yangın dolabının adedi için
f) Sprinkler(Yağmurlama
sistemi ) adedi için
156,66
55,64
172,32 172,32
61,20 61,20
14,64
16,11 16,11
0,010731853
0,0204974
0,012 0,012
0,02 0,02
0,02357201
0,03 0,03
0,0409948
0,05 0,05
NOT : Daire alanı 100 m2'yi
geçen meskenlerden iki katı
ücret alınır.
MERKEZİ ISITMA
TESİSATI 1 KCAL/H ISI
KAYBI İÇİN
a) Meskenlerden
b) İşyerlerinden
HAVALANDIRMA
TESİSATI VE KLİMA
TESİSATI KULLANILAN
BEHER M3/ H HAVA İÇİN
SOĞUTMA TESİSATI
K.CAL/KAZANCI İÇİN
HAVAGAZI,DOĞALGAZ
TESİSATI SIHHİ TESİSAT
ÜCRETLERİNİN AYNISI
ALINIR.
ELEKTRİK MOTOR VE
JENARATÖRLERİ
a) (0-1 ) HP'ye kadar (l dahil)
b) (l-5 ) HP'ye kadar (5 dahil)
c) 5 HP'den büyük beher
fazlası
38,07
74,67
41,87 41,87
82,14 82,14
7,32
8,05 8,05
PARATONER TESİSATI
Beher paratoner için
HER TÜRLÜ TANK
430,45
473,49 473,49
a) 5 m3 kadar
b) 5 m3 den fazla beher m3
103,95
20,50
114,35 114,35
22,55 22,55
UYDU ANTEN( MAKTUEN
)
285,50
314,05 314,05
HER TÜRLÜ
DUBLEX,TRİPLEX
VB.VİLLA TİPİ
MESKENLERDEN
YUKARIDAKİ
ÜCRETLERİN İKİ KATI
ALINIR.
LİSTEDE BULUNMAYAN
TECHİZAT VE
TESİSATLARDAN İŞYERİ
RUHSAT KISMINDAKİ
ÜCRETLER
ALINACAKTIR.
AKARYAKIT
İSTASYONLARINDA
POMPA CİHAZI
BAŞINA
2.595,85
İSKAN
26
2.855,43 2.855,43
MÜRACAATLARINDA
ALINACAK ÜCRETLER
a) Meskenlerde beher m2 için
b) Dükkanlarda beher m2 için
c) İşyerlerinde beher m2 için
d) Otellerde her bağımsız oda
0,88
1,684
1,684
155,19
0,97
1,85
1,85
170,71
0,97
1,85
1,85
170,71
NOT : YERİNDE
YAPILACAK TETKİK
SONUCUNDA BİNANIN
TESİSAT YÖNÜNDEN
NOKSAN ÇIKMASI
HALİNDE; YAPILACAK
2.MÜRACAATTA
YUKARIDAKİ
ÜCRETLERİN L,5 KATI; 3
VEYA DAHA SONRAKİ
MÜRACAATLARDA
YUKARIDAKİ
ÜCRETLERİN 2 KATI
ALINIR.
ISI YALITIM KONTROLÜ
MUAYENE ÜCRETİ
a) Mesken ve dükkanlarda
toplam inşaat
alanının beher m2'si için
b) İşyerinde toplam inşaat
alanının
beher m2'si için
0,89
0,98 0,98
1,684
1,85 1,85
13,18
14,49 14,49
13,18
14,49 14,49
NOT : ISI YALITIM
KONTROLU ÜCRETLERİ
BİR KEZ ALINACAKTIR.
TADİLAT PROJELERİ
Her türlü tadilat
projelerinde,tadil edilen
kısımlardan yukarıda
belirtilen ücretlerin yarısı
alınır.
ASLI GİBİDİR
a) Yazışmalardan her sayfa
için
b) Projelerden her M2 için
Suret Tasdik Ücreti-Ozalit
Serbest
Mimar,Mühendis,Müteahhit ve
Yapı Denetim Kuruluşları
Kayıt İşlemleri için
Teknikerler Kayıt İşlemleri
Sürveyanlar Kayıt İşlemleri
Mimar ,Mühendis,Müteahhit
ve Yapı Denetim Kayıt
Tazeleme için
Teknikerler Kayıt Tazeleme
Sürveyanlar Kayıt Tazeleme
1000 M2'ye Kadar Proje Tescil
Ücreti
1000 M2 'den sonra ilave her
292,82+Sayfa*2
322,102+Sayfa*2 322,102+Sayfa*2
322,10
354,31 354,31
190,33
108,34
209,37 209,37
119,18 119,18
87,85
96,63 96,63
54,17
42,46
59,59 59,59
46,70 46,70
96,63
106,29 106,29
96,80+M2*0,10
27
106,50+M2*0,11 106,50+M2*0,11
M2 için
1000 M2'ye kadar Mimar ,
Mühendis ve Yapı Denetim
Kuruluşları TUS Ücreti
1000 M2 'ye Kadar Teknikerler
ve Sürveyanlar TUS Ücreti
1000 M2' den sonra her m2 için
TUS Ücreti
ZEMİN ETÜDÜ KONTROL
ÜCRETİ
a)0-500 m2' ye kadar
b)501 m 2' den fazla beher m2
için
c)Jeoloji Haritası ve
Yerleşimine Uygunluk Haritası
1/1000 ölçekli A4 ücreti
Yapıya Ait Proje veya Projesi
Yoktur Yazısı
ÜCRETLERE KDV
DAHİLDİR.
201,31 201,31
183,01
83,45
198+M2*0,02
91,80 91,80
217,80+M2*0,0220
133,00
0,33
217,80+M2*0,02
20
146,30 146,30
0,36 0,36
75,00
82,50 82,50
150,00
200,00 200,00
KREŞ MÜDÜRLÜĞÜ
28
2016 YILI ÜCRET TARİFESİ TEKLİFİ
TÜRÜ
2016 YILI
İÇİN
TEKLİF
EDİLEN
(TL)
2015 Yılı İçin
Uygulanan
(TL)
KOMİSYONCA
UYGUN
GÖRÜLEN
Personel
200,00
200,00
200,00
Personel Dışı
400,00
400,00
400,00
%50
%50
Kardeş İndirimi
%50
ÜCRETLERE
K.D.V.DAHİLDİR.
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2016 YILI ÜCRET TARİFESİ TEKLİFİ
TÜRÜ
2015 Yılı İçin
Uygulanan
(TL)
29
2016 YILI
İÇİN
TEKLİF
EDİLEN
(TL)
KOMİSYONCA
UYGUN
GÖRÜLEN
Bodrum, kömürlük, arsa,
bahçe v.b. özel mülklerin
haşerelere karşı ilaçlanması (Her
100 m2 için)
Talep halinde resmi kurumların
haşerelere karşı ilaçlanması
(Uygun ilacın temin edilmesi
şartıyla )
Sahipli hayvanlara (kedi,köpek)
Kuduz aşısı yapılması
Sahipli hayvanlara (kedi,köpek)
Kuduz aşısı yapılması
Sahipli hayvanlara (kedi,köpek)
mikroçip takılması
100,00
95,00
100,00
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
ÜCRETLERE
K.D.V.DAHİLDİR.
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI ÜCRET TARİFESİ
TÜRÜ
Birim
30
2015 Yılı
Uygulanan
Birim
Fiyat (TL)
2016 Yılı
Komis
İçin
yonca
Teklif
Uygun
Edilen
Görül
Birim
en
Fiyat
(TL)
(TL)
PLANLAMA ŞEFLİĞİ
1. İlgililerince Talep Edilen 1/1000
ölçeli Uygulama İmar Planı
Teklifleri ve Plan Değişikliklerinin
Her m²'si İçin;
Konut
Ticaret, Turizm, Yönetici Merkez,
Fuar alanları
Depolama,Lojistik alanları, Konut
Dışı Kentsel Çalışma Alanı
Sanayi, Küçük Sanayi Alanları
Bakım ve Akaryakıt
Özel Sağlık- Okul- Sosyal ve Kültürel
Tesis-Spor-Otopark-Teknik Altyapı
Alanları vb.
Tarımsal ve Hayvansal Nitelikli
Hizmet Tesisleri
Günübirlik Tesis, Rekreasyon Alanları
vb.
m²
24,20
26,50 26,50
m²
48,40
53,00 53,00
m²
54,45
60,00 60,00
m²
76,45
84,00 84,00
m²
302,50
332,50 332,50
m²
24,20
26,50 26,50
m²
14,50
16,00 16,00
m²
17,00
19,00 19,00
m²
60,50
66,50 66,50
m²
60,50
66,50 66,50
m²
60,50
66,50 66,50
m²
60,50
66,50 66,50
m²
302,50
332,50 332,50
m²
30,25
33,00 33,00
m²
12,00
13,00 13,00
m²
12,00
13,00 13,00
69,20
76,00
2. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı Tekliflerinde Önerilen
Fonksiyonların İnşaat Alanının ve
Plan Tadilatlarında Artan İnşaat
Alanının Her m²'si için
Konut
Ticaret, Turizm, Yönetici Merkez,
Fuar
Depolama,Lojistik alanları, Konut
Dışı Kentsel Çalışma Alanı
Sanayi, Küçük Sanayi Alanları
Bakım ve Akaryakıt İstasyonları
Özel Sağlık- Okul- Sosyal ve Kültürel
Tesis-Spor-Otopark-Teknik Altyapı
Alanları vb.
Tarımsal ve Hayvansal Nitelikli
Hizmet Tesisleri
Günübirlik Tesis, Rekreasyon Alanları
vb.
3. Ozalit Çekim Ücreti
İmar Planı (1/1000 ölçekli 1 pafta)
76,00
AÇIKLAMALAR
1.
2.
3.
4.
5.
Ücretlere KDV dâhildir.
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi ile fonksiyon değişikliği ve
ilave fonksiyon eklenen taleplerden her m2 için Madde 1 de belirtilen değerler
üzerinden artan farklar alınır, değişen fonksiyonun değerlerinin eşit veya az
olması durumunda ise alanın her m2 si için 3 TL alınır.
Sosyal ve Teknik donatı alanlarının imara konu edilmesi ve karşılığında eş değer
miktarda aynı plan sınırları içerisinde donatı ayrılması durumunda imara konu
edilen alanın her m2 si için 3 TL alınır. Eşdeğer miktarın altında olması
durumunda fazla olan kısımda veya sosyal ve teknik donatıya ayrılan alan ile
imara konu edilen alandaki fonksiyon ve yapılaşmalarda farklılık olmaması
durumunda ek olarak tabloda belirtilen değerlere göre işlem yapılır.
Hem fonksiyon değişikliği, hem de inşaat artışı talebi olması halinde fonksiyon
değişikliği ve inşaat artışı için belirlenen ücretler ayrı hesaplanacaktır.
Plan tadilatı ile sosyal donatıya ayrılan yerler için ücret alınmaz.
31
6.
7.
8.
Kamuya terk edilen alanlardan ücret alınmaz.
Kamu kurum, kuruluş ve derneklerin plan tadilatı taleplerinden ücret alınmaz.
Yukarıda belirlenen ücretler, ilgilisinin müracaat tarihindeki geçerli tarife
üzerinden hesaplanır.
9. Hesaplanan ücretlerin %10'u makbuz kesilerek Belediye veznesine yatırılmak
suretiyle peşin alınır.
10. Plan tadilatı olumsuz karara bağlanırsa ilk yatırılan %10 bedel geri ödenmeyip
inceleme ücreti olarak gelir kaydedilir.
11. Teklif plan uygun bulunursa, hesaplanan ücretten eşit alınan %10'u düşülerek,
kalan kısmı tahsil edildikten sonra işlem tamamlanır.
12. Teklif plan kısmen uygun bulunursa, uygun bulunan kısmın müracaat tarihindeki
geçerli tarife üzerinden m2 fiyatı ile tahakkuk edilen ücret hesaplanır. Daha önce
ödenen %10 düşülerek makbuz bedeli tahsil edilir.
13. Mahkeme kararı gereği yapılan plan ve plan tadilatlarından ücret alınmaz.
14. 1/1000 ölçekli plan tadilatı taleplerinde, plan onandıktan sonra itiraz yoksa
onanan plan üzerinden, itiraz varsa itiraz sonuçlandıktan sonra onanan plan
üzerinden ücret alınır.
KENTSEL TASARIM VE PROJELER
ŞEFLİĞİ
1-İstanbul İmar Yönetmeliğinin 1.19 sayılı
maddesince birime başvuru yapıp talepte
bulunan ve talebi onaylanan her
başvurunun m2 için; (İstanbul İmar
Yönetmeliği şu anda yürürlükte
olmadığından Planlama Tip İmar
Yönetmeliğinin
10.Maddesine göre uygulama
yapılabilmektedir.)
m²
90,00
100,00
a) Turgut Özal Bulvarı'na cepheli parseller
m²
50,00
55,00
için
m²
40,00
45,00 100,00
b) Ana Artere cepheli parseller için
55,00
c) Diğer cadde ve sokaklara cephe parseller
45,00
için
HARİTA, NUMARATAJ VE SOSYAL
KONUT ŞEFLİĞİ
1. Harita kopyalama (1 pafta)
13,00
14,50 14,50
2. Harita kopyalama (1 pafta, Aydınger)
13,00
14,50 14,50
3. Harita kopyalama (1 pafta, Polyester)
24,00
26,50 26,50
13,00
14,50 14,50
110,00
120,00 120,00
143,00
157,50 157,50
156,00
171,50 171,50
4. Dijital ortamda harita kopyalama (1
pafta)
5. Halihazır Harita onama (1/500 ölçekli 1
pafta)
6. Halihazır Harita onama (1/1000 ölçekli 1
pafta)
7. Halihazır Harita onama (1/5000 ölçekli 1
pafta)
8. Poligon değeri (1 adet)
8,25
9,00 9,00
9. Nirengi değeri (1 adet)
11,00
12,00 12,00
10. Özel işlerde cilt teslimi
71,50
78,50 78,50
84,00
92,00 92,00
5,50
6,00 6,00
11. Kontur Gabari (1 parsel için)
Kotların hesaplanması (6 noktaya kadar)
Kotların hesaplanması (6 noktadan sonra her
nokta için)
Temel tespiti (1 bina için)
473,00
520,50 520,50
Temelden sonra oluşan her bağımsız birim için
48,00
52,50 52,50
Temel Üstü Ruhsatı için rölöve alımı
84,00
92,50 92,50
32
İlave her m² için
4,15
4,50 4,50
100 m²'ye kadar
61,50
67,50 67,50
100 m² ile 500 m² arasında
70,50
77,50 77,50
12. Yol Profil Kesit Ücreti
500 m²'den büyükse
m²x0.60
m²x0.65
m²x0.6
5
13. Revizyon İşleri
1 parsel için
142,50
156,50 156,50
1 ada için
425,50
468,00 468,00
95,50
105,00 105,00
8,25
9,00 9,00
14. Ağaç Revizyonu (1 parsel için)
10 adet ağaca kadar
10 adet ağaçtan sonra her ağaç için
Parselde ağaç yok ise ücret alınmaz.
15. Aplikasyon İşleri
Alanı 1000 m²'den küçük olan parselde
278,00
Alanı 1000 m²'den büyük olan parselde
m²x0.36
Yol aplikasyonlarında her metre için
1,30
305,00 305,00
m²x0.39
m²x0.3
9
1,40 1,40
16. Mevzi Harita Kontrolleri
5 hektara kadar
166,00
182,50 182,50
5 hektar ile 15 hektara arasında
298,00
327,50 327,50
15 hektardan büyükse
haX12
haX13 haX13
13,00
14,50 14,50
2,75
3,00 3,00
2,75
3,00 3,00
Halihazır haritaya kadastral parsel işlenmesi (1
parsel için)
17. İmar Uygulamalarında ifraz harcı (1
parselde beher m² için)
18. Tahsisen tescil işlemlerinde ifraz harcı
19. Yol Genişliğinin Mahallen Tespiti
Dilekçe ile itirazların tetkik edilmesi için talep
edilen yol genişliklerinin ölçülmesi
154,00
169,50 169,50
83,50
92,00 92,00
60,50
66,50 66,50
83,50
91,50 91,50
120,00
132,00 132,00
20. Teşekkül İstikametleri Tespiti
Malikinin dilekçesi doğrultusunda
mahallindeki mevcut binaların istikamet tespiti
(1 bina için)
21. İnşaat İstikamet Rölövesi (1 parsel için)
Alanı 500 m²'den küçük olan parselde
Alanı 500 m² ile 1000 m² arasında olan
parselde
Alanı 1000 m² ile 2000 m² arasında olan
parselde
Alanı 2000 m²'den büyük olan parselde
m²x0.07
33
m²x0.08
m²x0.0
8
22. Kot Kesit (1 parsel için)
Alanı 500 m²'den küçük olan parselde her
nokta için
Alanı 500 m² ile 1000 m² arasında olan
parselde her nokta için
Alanı 1000 m²'den büyük olan parselde her
nokta için
5,50
6,00 6,00
7,00
8,00 8,00
10,00
11,00 11,00
3,30
3,50 3,50
İlçe haritası
11,00
12,00 12,00
Adres tespiti (konutlar için)
28,50
28,50 28,50
Adres tespiti (iş yerleri için)
55,00
55,00 55,00
150,00
200,00 200,00
176,00
200,00 200,00
14,50
16,00 16,00
4,00
4,50 4,50
23. Numarataj Ücretleri
Mahalle haritası
Bina UAVT kodu
24. Orijinal pafta verildiğinde emanete
alınacak ücret (1 adet için)
25. Sayısal harita üzerinde bir noktanın
koordinatları (sisteme yüklenen her pafta
için)
10 Noktaya kadar
10 noktadan sonra her nokta için
26. Plotter Çizimi
Uygulaması
Yok
0-20 dakika
0-40 dakika
Uygulaması
Yok
0-60 dakika
Uygulaması
Yok
Uygula
Uygulaması Yok ması
Yok
Uygula
ması
Uygulaması Yok
Yok
Uygula
ması
Uygulaması Yok
Yok
27. Transformasyon
Transformasyon işlemi
Sayısal bilgi dönüştürme ücreti (1 ha.)
Uygulaması
Yok
Uygulaması Yok
Uygula
ması
Yok
83,50
92,00
92,00
Uygulaması Yok
Uygula
ması
Yok
Transformasyon raporu
28. Silüetler
Bir parsel için
29. Fotokopi - Ozalit Çekim Ücretleri
Küçük boy istikamet ve kot kesit ücret
Büyük boy istikamet ve kot kesit ücreti
Uygulaması
Yok
Halihazır harita (1/1000 ölçekli 1 pafta)
Anahtar pafta 1 adet
NOTLAR:
1) Öğrencilerin okullarından yazı getirmeleri durumunda talep edilen ücretin 1/4'ü
alınacaktır.
34
2) Kamu kuruluşları resmi yazı getirdikleri takdirde talep edilen ücretin yarısı
alınacaktır.
3) Sayısal bilgilerin verileceği teknik gereçler ( CD. Vb…) kişi ve kuruluşlarca
karşılanır.
4) Harita, Numarataj ve Sosyal Konut Şefliğince uygun görülen kamu kurum ve
kuruluşlarına dijital haritalar ücretsiz olarak bir protokol ile verilebilinir.
RAPOR :
Tarife Komisyonu'nun 03.06.2015 tarihli raporu.
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI’NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ: 2016 Yılı Ücret Tarifesi.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Mali Hizmetler Müdürlüğünden gelen ve 01.06.2015 tarihinde Komisyonumuza havale edilen;
1-Destek Hizmetleri Müdürlüğü Baskı Merkezi, tarafından teklif edilen 2016 Yılı Ücret Tarifesi teklif formu ve,
2-Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü,
3-Park ve Bahçeler Müdürlüğü,
4-Mali Hizmetler Müdürlüğü,
5-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, (Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi, Hürriyet Kültür
Merkezi, Yakacık Kültür Merkezi, Uğur Mumcu Kültür Merkezi, Soğanlık Kültür
Merkezi),
6-Destek Hizmetleri Müdürlüğü,
7-Temizlik İşleri Müdürlüğü,
8-Zabıt Müdürlüğü,
9-Yazı İşleri Müdürlüğü,
10-Sağlık İşleri Müdürlüğü,
11-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü,
12-Kreş Müdürlüğü,
13-Veteriner Müdürlüğü,
14-Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından teklif edilen 2016 Yılı Ücret Tarife Listeleri incelenmiştir.
2016 Yılı için teklif edilen değerler komisyonumuzca tablolarında olduğu gibi uygun bulunmuştur.
Yüce Meclisin Onayına Arz Olunur. (Tarife Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)
SONUÇ :
2016 Mali Yılı Ücret Tarifesi ile ilgili teklifin Tarife Komisyonu Raporu doğrultusunda KABULÜNE ; Belediye Meclis Üyeleri;
Temel YAZ, Hüseyin KARAKAYA, Fatma GENÇ ÜNAY, Yunus Fırat AYDIN, Ahmet KARAKIŞ, Müjdat KEÇELİ, H.Kubilay
SALİHVATANDAŞ, Muhammer BEKTAŞ, Nizamettin ALTINTAŞ, F.Filiz ELİBOL, Haydar GÖKSOY, Zekeriya DURANOĞLU,
Yüksel GÜLHAN, Bayram YÖNDEM, Metin BEKTAŞ, Halil KOYUN'un red oyuna karşılık Kartal İlçe Belediye Meclisi’nin
2015/HAZİRAN AYI TOPLANTISI’NIN 04.06.2015 TARİHİLİ 2.BİRLEŞİMİNDE OYÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.
ALİ EKBER ŞAHİN
BELEDİYE MECLİS
1.BAŞKAN VEKİLİ
MUSTAFA YÜKSEL
MECLİS KATİBİ
GÖRÜLDÜ
…./…./2015
OP.DR.ALTINOK ÖZ
BELEDİYE BAŞKANI
35
GÖKHAN YÜKSEL
MECLİS KATİBİ

Benzer belgeler

2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET

2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM HAZİRAN AYI’NIN 1.TOPLANTISI’NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K AR A R I D I R KARAR NO: 2015/77 KARAR TARİHİ : 04.06.2015 KARARIN ÖZÜ: 2016 Mali Y...

Detaylı

2016 Yılı Ücret Tarifesi İçin Tıklayınız

2016 Yılı Ücret Tarifesi İçin Tıklayınız T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM HAZİRAN AYI’NIN 1.TOPLANTISI’NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K AR A R I D I R KARAR NO: 2015/77 KARAR TARİHİ : 04.06.2015 KARARIN ÖZÜ: 2016 Mali Y...

Detaylı