Özgeçmiş - İktisadi ve İdari Bilimler

Yorumlar

Transkript

Özgeçmiş - İktisadi ve İdari Bilimler
ÖZGEÇMİŞ
KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı: Ali ACILAR
Ünvanı: Doç.Dr.
Birimi: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölümü: Yönetim Bilişim Sistemleri
Doğum Yeri/Yılı: Konya/1971
Telefon: (228) 214 15 12
Faks: (228) 214 11 92
E-Posta: [email protected]
Web Adresi: http://web.bilecik.edu.tr/ali-acilar/
İş Adresi:
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Gülümbe, 11210 Bilecik/ TÜRKİYE
EĞİTİM BİLGİLERİ
Derecesi
Doçent
Bölüm/Program
Yönetim Bilişim Sistemleri
Üniversite
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı
Yıl
2012
Doktora
Yüksek
Lisans
Lisans
İşletme
Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya
Rensselaer Politechnic Institute,
Troy, NY, USA
Hacettepe Üniversitesi, Ankara
2007
Yöneylem Araştırması ve İstatistik
İşletme
1998
1994
AKADEMİK GÖREVLER
Görev
Ünvanı
Doç.Dr.
Görev Yeri
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İİBF, Yönetim Bilişim Sistemleri
Bölümü
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü
2013-2014
Yard.Doç.Dr
Bilecik Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü
2008-2013
Öğr.Gör.Dr.
Bilecik Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü
2007-2008
Öğr.Gör.Dr.
Dumlupınar Üniversitesi, Bilecik İİBF, İşletme Bölümü
2007
Öğr.Gör.
Dumlupınar Üniversitesi, Bilecik İİBF, İşletme Bölümü
2005-2007
Arş. Gör.
Dumlupınar Üniversitesi, Bilecik İİBF, İşletme Bölümü
2002-2005
Doç.Dr.
Yıl
2014-
ÖZGEÇMİŞ, Ali ACILAR, 1 / 10
İDARİ GÖREVLER
Görev Ünvanı
Görev Yeri
Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi
Eğitim Bilişim Materyalleri
Değerlendirme Komisyonu Üyesi
Fakülte Kurulu Üyesi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İİBF
2015-
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İİBF
2014-
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İİBF
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İİBF,
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İİBF
2014-
Bölüm Başkanı
Dekan Yardımcısı
Eğitim-Öğretim Komisyonu Üyesi
Bölüm Başkan Yardımcısı
İİBF Fakülte Erasmus Koordinatör
Yardımcısı
İşletme Bölümü Erasmus
Koordinatörü
Yıl
20142013-2015
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İİBF
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İİBF, İşletme
Bölümü
2013-2015
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İİBF
2009-2013
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İİBF, İşletme
Bölümü
2009-2012
2011-2014
VERMİŞ OLDUĞU DERSLER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lisans
Sayısal Yöntemler I
Sayısal Yöntemler II
İstatistik I
İstatistik II
Matematik I
Matematik II
Yönetim Bilişim Sistemleri
Yöneylem Araştırması
E-Ticaret
•
•
•
Yüksek Lisans
Yönetsel Karar Verme
Yönetim Bilişim Sistemleri
E-Ticaret
AKADEMİK ÇALIŞMALAR
Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler (International Journal Articles)
•
Mersin, S. & Acılar, A. (2015). Exploring the Relationship between Facebook and SelfEsteem among Turkish University Students, International Journal of Cyber Behavior,
Psychology and Learning, 5(4), 62-72. DOI: 10.4018/IJCBPL.2015100105
http://www.igi-global.com/article/exploring-the-relationship-between-facebook-and-selfesteem-among-turkish-university-students/145794
•
Acılar, A. & Karamaşa, Ç. (2012). Factors Affecting the E-Commerce Adoption by Small
Hotels: A Comparative Case Study, International Journal of E-Adoption, 4(1), 1-10. DOI:
10.4018/jea.2012010101
http://www.irma-international.org/article/factors-affecting-commerce-adoption-small/64339/
ÖZGEÇMİŞ, Ali ACILAR, 2 / 10
•
Acılar, A., Markin, M. & Nazarbaeva, E. (2012). Exploring the Digital Divide: A Case of
Russia and Turkey, International Journal of Innovation in the Digital Economy (IJIDE),
3(3), 34-45. DOI: 10.4018/jide.2012070104
http://www.igi-global.com/journal/international-journal-innovation-digital-economy/1133
•
Acılar, A. & Koca, G. (2012). Undergraduate students’ negative attitudes toward online
shopping, AWERProcedia Information Technology & Computer Science, 1, 263-268.
http://www.world-education-center.org/index.php/P-ITCS/article/viewFile/762/395
•
Acılar, A. & Aydemir, M. (2012). Exploring Gender Differences in Attitudes toward
Software Piracy among Undergraduate Students in a Developing Country, International
Journal of Information Communication Technologies and Human Development, 4(4), 1-9.
DOI: 10.4018/jicthd.2012100101
http://www.igi-global.com/article/exploring-gender-differences-attitudes-toward/74058
•
Acılar, A. (2011). Exploring the Aspects of Digital Divide in a Developing Country, Issues
in Informing Science and Information Technology, 8, 231-244.
http://iisit.org/Vol8/IISITv8p231-244Acilar248.pdf
•
Acılar, A., Karamaşa, Ç. & Koca, G. (2011). Digital Divide Among Enterprises in a
Developing Country, International Jounal of eBusiness and eGovernment Studies, 3(2), 110.
http://www.sobiad.org/eJOURNALS/journal_IJEBEG/2011.htm
•
Acılar, A. & Karamaşa, Ç. (2011). Factors Affecting E-Commerce Adoption by Small
Businesses in a Developing Country: A Case Study of a Small Hotel, International Journal
of Information Communication Technologies and Human Development (IJICTHD), 3(3),
31-41. DOI: 10.4018/jicthd.2011070103
http://www.irma-international.org/article/factors-affecting-commerce-adoption-small/55957/
•
Lomo-David, Ewuuk; Acılar, Ali; Chapman, Betty Foust & Shannon Li-Jen, (2011).
University Students Computer Security Practices In Two Developing Nations: A
Comparative Analysis, Business Studies Journal, 3, Special Issue 2, 63-76.
http://www.alliedacademies.org/public/journals/JournalDetails.aspx?jid=26
•
Acılar, A. & Karamaşa, Ç. (2011). Kebab on the Web: A Case Study of Harran Kebap,
Innovations, Special Edition for the Global Entrepreneurship Summit Istanbul, Turkey,
December 3-6, 2011, 33-37.
•
Acılar, A. (2010). Demographic Factors Affecting Freshman Students' Attitudes towards
Software Piracy: An Empirical Study, Issues in Informing Science and Information
Technology, 7, 321-328.
http://iisit.org/Vol7/IISITv7p321-328Acilar817.pdf
•
Acılar, A. & Yörük, D. (2010). Gender Differences in Computer Ethics among Business
Administration Students, The Annals of “Dunărea de Jos” University, Fascicle I. Economics
and Applied Informatics, Years: XVI, No: 2, 5-14.
http://www.ann.ugal.ro/eco/Doc2010_2/Acilar_Yoruk.pdf
Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler (National Journal Articles)
ÖZGEÇMİŞ, Ali ACILAR, 3 / 10
•
Acılar A. & Mersin S. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Facebook Kullanımı ile
Mahremiyet Kaygısı Arasındaki İlişki, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(54), 103-114.
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/esosder/article/view/5000102058/5000120176
•
Acılar, A. (2012). Küçük Şehir Belediyelerinde Web Sitesi ve E-Belediye Kullanımı:
Bilecik Belediyesi Örneği, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 32(1), 125142.
http://sbe.dpu.edu.tr/dergi/0032.html
•
Acılar, A. & Karamaşa, Ç. (2011). Küçük İşletmeler İçin E-Ticarette Kritik Başarı
Faktörleri, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2), 13-22.
http://www.sobiad.org/eJOURNALS/dergi_YBD/arsiv_2011.html
•
Acılar, A. & Aydemir, M. (2010). An Empirical Study on Attitudes of Future Managers and
Employees toward Ethical Use of Computers, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi, 11(1), 29-54.
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ogusbd/article/view/5000080939
•
Acılar, A. (2009). KOBİ’lerde Bilişim Teknolojileri Güvenliği Sorunu: Tehditler ve
Önlemler, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 11(1), 1-16.
http://www.iibfdergi.aku.edu.tr/pdf/11_1/1.pdf
•
Acılar, A. (2009). İşletmelerde Bilgi Güvenliği ve Örgüt Kültürü, Organizasyon ve Yönetim
Bilimleri Dergisi, 1(1), 25-33.
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/oybd/article/viewFile/5000145137/5000132477
•
Aydemir, M. & Acılar, A. (2009). The Relationships between Ethical Climate and Sexual
Harassment: An Empirical Study with Nurses, İş Ahlakı Dergisi, 2(3), 75-95.
•
Başaran, B. & Acılar, A., (2008). KOBİ’lerde Stokların Etkin Yönetimini Belirleyen
Etmenlerin İncelenmesi: Görgül Bir Araştırma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi, 9(1), 79-97.
http://sbd.ogu.edu.tr/SayiDetay.aspx?50
•
Acılar, A. & Başaran, B. (2008). KOBİ’lerde Stokların Yönetiminde Bilgi ve Teknolojinin
Kullanımı Etkileyen Etmenler: Görgül Bir Araştırma, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Dergisi, 31, 165-186.
http://iibf.erciyes.edu.tr/dergi/sayi31/sayi_31.htm
•
Aydemir, M. & Acılar, A. (2005). Bilgiye Dayalı Rekabetin İki Önemli Aracı: Veri
Ambarları ve Veri Madenciliği, Vergi Dünyası, 289, 139-148.
Uluslararası Kongre Bildirileri (International Conference Papers)
•
Acılar, A. & Mersin, S. (2015). Undergraduate Students' Attitudes Toward Facebook Use,
CKS 2015 - Challenges of the Knowledge Society, May 22-23, 2015, Bucharest, Romania.
http://cks.univnt.ro/download/138_cks_2015.pdf
•
Rahman, H., Acilar, A. & Ramos, I. (2013). Adoption Of Open Innovation Strategies
Among SMEs: A Comparative Study In Portugal And Turkey, The 2013 Breckenridge,
Colorado International Academic Conference, August 5-7, 2013, Colorado, USA, 249-258.
•
Acılar, A. (2012). Positive Attitudes of Undergraduate Students toward Online Shopping,
ÖZGEÇMİŞ, Ali ACILAR, 4 / 10
3rd International Symposium on Sustainable Development, May 31-June 01, 2012,
Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. http://eprints.ibu.edu.ba/1147/
•
Acılar, A. & Koca, G. (2011). Undergraduate students’ negative attitudes toward online
shopping, 2nd World Conference on Information Technology, November 23-27, Antalya,
Turkey. [Published in AWERProcedia Information Technology & Computer Science, 1, 263268.]
•
Acılar, A. (2011). Exploring the Aspects of Digital Divide in a Developing Country,
Informing Science + Information Technology Education Joint Conference, June 20-23,
2011, Novi Sad, Serbia. [Published in Issues in Informing Science and Information
Technology, 8, 231-244.]
•
Acılar, A. & Karamaşa Ç. (2011). Exploring E-commerce Use in Meerschaum Products
Marketing: A Case Study, The 2nd International Symposium on Computing in Science &
Engineering (ISCSE 2011), June, 1-4, 2011, Aydın, Turkey.
•
Lomo-David, Ewuuk, Acılar, Ali, Chapman, Betty Foust, Shannon, Li-Jen (2011).
University Students Computer Security Practices In Two Developing Nations: A
Comparative Analysis, Third Annual General Business Conference, April 15-16, 2011, Sam
Houston State University, Texas, US., 167-180.
•
Acılar, A., Karamaşa, Ç. & Koca, G. (2011). Digital Divide Among Enterprises in a
Developing Country, International Conference on Business and Management, April 15-17,
2011, İzmir, Turkey. [Published in International Jounal of eBusiness and eGovernment
Studies, 3(2), 1-10.]
•
Acılar, A., Markin, M. & Nazarbaeva, E. (2011). Exploring the Digital Divide: A Case of
Russia and Turkey, The XII HSE International Aca¬demic Conference on Economic and
Social Development, April 5-7, 2011, Higher School of Economics (HSE) the National
Research University, Moscow, Russia. http://conf.hse.ru/en/2011/prog
•
Acılar, A. & Karamaşa, Ç. (2010). Factors Affecting the Adoption of E-Commerce by Small
Businesses: A Case Study, International Conference on Entrepreneurship, Family Business
and Innovation, October 21-23, 2010, Çankaya Üniversitesi, Ankara, 113-118.
•
Acılar, A. (2010). Demographic Factors Affecting Freshman Students' Attitudes towards
Software Piracy: An Empirical Study, Informing Science + Information Technology
Education Joint Conference, 19-24 June 2010, Cassino, Italy. [Published in Issues in
Informing Science and Information Technology, 7, 321-328.]
•
Acılar, A. & Aydemir, M. (2010). Students' attitudes towards software piracy-the gender
factor: a case of a public university in an emerging country, The Eleventh ETHICOMP
International Conference on the Social and Ethical Impacts of Information and
Communication Technology, April 14-16, 2010, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona,
Spain, 2-8.
•
Acılar, A. (2009). Gender Differences in Computer Ethics, 7. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim
Uluslararası Kongresi, 30 Ekim–1 Kasım 2009, Yalova, (CD) Bildiriler Kitabı, 117-125.
•
Acılar, A. & Aydemir M. (2009). Freshman Students’ Attitudes Towards Issues of
Computer Ethics, First International Symposium on Sustainable Development (ISSD’09),
June 9-10, 2009, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, Volume 2 Education Proceedings, IBU
Publications, 213-222.
•
Acılar, A. & Başaran, B. (2007). KOBİ’lerde Stok Yönetiminde Bilgi ve Teknolojinin
Kullanımı: Sektörel, Üretim Süreci ve Büyüklük Bazında Farklılıklar, 6. Bilgi, Ekonomi ve
ÖZGEÇMİŞ, Ali ACILAR, 5 / 10
Yönetim Uluslararası Kongresi, 26–28 Aralık 2007, İstanbul, Bildiriler Kitabı, Cilt II, 883891.
•
Yıldız, G., Acılar, A. & Aydemir M. (2007). İşletme Büyüklüğünün KOBİ’lerde İnternet
Kullanımına Etkileri: Görgül Bir Araştırma, 6. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Uluslararası
Kongresi, 26–28 Aralık 2007, İstanbul, Bildiriler Kitabı, Cilt II, 959-972.
Ulusal Kongre Bildirileri (National Conference Papers)
•
Acılar, A. (2015). Türkiye’de İşletmeler Sayısal Uçurumun Neresinde?, 2. Ulusal Yönetim
Bilişim Sistemleri Kongresi, 8-10 Ekim 2015, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Bildiriler
Kitabı, 1461-1469.
•
Acılar, A., Hatipoğlu, C. & Bingöl, H. (2015). İşletmelerin Üniversite-Sanayi İşbirliğinden
Beklentileri: Bilecik İli Örneği, Global İşletme Araştırmaları Kongresi (GİAK-2015), 4-5
Haziran, 2015, Işık Üniversitesi, Şile, İstanbul.
•
Acılar, A., Hatipoğlu, C. & Bingöl, H. (2015). İşletmelerin İhracat Yapmama Nedenleri:
Bilecik İlinde Bir Uygulama, Global İşletme Araştırmaları Kongresi (GİAK-2015), 4-5
Haziran, 2015, Işık Üniversitesi, Şile, İstanbul.
•
Acılar, A., Olgun, H. & Görür, A. (2015). Kamu Çalışanlarının İnternet'te Mahremiyet
Kaygısı, Global İşletme Araştırmaları Kongresi (GİAK-2015), 4-5 Haziran, 2015, Işık
Üniversitesi, Şile, İstanbul.
•
Acılar, A. & Mersin, S (2014). Üniversite öğrencilerinin İnternet’te mahremiyet kaygısı:
Facebook kullanan ve kullanmayanlar arasında bir karşılaştırma, Ulusal Yönetim Bilişim
Sistemleri Kongresi (YBS 2014), 16-17 Ekim 2014, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
•
Acılar, A. & Karamaşa, Ç. (2011). Küçük İşletmeler İçin E-Ticarette Kritik Başarı
Faktörleri, 4. Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, 8-9 Ekim, 2011, Kuşadası.
[Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2), 13-22. Yayınlanmıştır.]
•
Acılar, A. & Karamaşa, Ç. (2010). Mikro İşletmelerde E-Ticaretin Kullanılmasını Etkileyen
Faktörler: Bilecik'te Bir İşletme Örneği, Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği - 30.
Kongresi (YA/EM’10), 30 Haziran - 2 Temmuz, 2010, Sabancı Üniversitesi, İstanbul,
YA/EM’10 Bildiri Özetleri Kitabı, s.450.
•
Acılar, A., & Özcan G. (2009). İMKB’de İşlem Gören Metal Eşya, Makine Sektöründe
Faaliyet Gösteren İşletmelerin Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi ile Karşılaştırılması, 9.
Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 15-17 Ekim, 2009, Eskişehir Osman Gazi
Üniversitesi, Bildiriler Kitabı, 623-629. [Sunulmamıştır]
•
Acılar, A. (2009). İşletmelerde Bilgi Güvenliği ve Örgüt Kültürü, 2. Ulusal Yönetim ve
Ekonomi Bilimleri Konferansı, 24-25 Eylül, 2009, İzmir, Bildiriler Kitabı, 4. Cilt, 43-51.
[Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2009, 1(1), 25-33. Yayınlanmıştır.]
•
Acılar, A. (2009). Bilgi Güvenliği ve Bilgisayar Etiği: İşletme Öğrencileri Arasında Ampirik
bir Çalışma, Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği - 29. Kongresi (YA/EM’09), 2224 Haziran, 2009, Bilkent Üniversitesi, Ankara, YA/EM’09 Bildiri Özetleri Kitabı, s.113.
•
Acılar, A. (2008). İşletmelerde Bilişim Teknolojilerinin Benimsenmesini Etkileyen Örgütsel
Etmenler, Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği - 28. Kongresi (YA/EM’08), 30
Haziran - 2 Temmuz 2008, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul, YA/EM’08 Bildiri Özetleri
Kitabı, s.15, Kongre CD’si (tam metin).
•
Acılar, A. (2007). KOBİ’lerde İhracat ve İnternet Kullanımı, 4. KOBİ’ler ve Verimlilik
ÖZGEÇMİŞ, Ali ACILAR, 6 / 10
Kongresi, 7-8 Aralık, İstanbul, 2007, 333-341.
•
Acılar, A. (2007). Sektörel Farklılığın KOBİ’lerde İnternet Kullanımına Etkisi, 4. KOBİ’ler
ve Verimlilik Kongresi, 7-8 Aralık, İstanbul, 2007, 343-355.
•
Acılar, A. (2006). KOBİ’lerin Girdi Satın Alımı İçin İnterneti Kullanmama Nedenleri
Üzerine Bir Saha Araştırması, 3. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi, 17 - 18 Kasım, İstanbul,
2006, 387-394.
•
Başaran, B. & Acılar, A. (2006). Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Stok
Kontrolünde Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri, 3. KOBİ’ler ve Verimlilik
Kongresi, 17 - 18 Kasım, İstanbul, 2006, 417-426.
•
Acılar, A. & Özcan, G. (2006). Hata Türü ve Etkileri Analizi (HTEA) ve Orta Ölçekli Bir
İşletmede Uygulanması, 3. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi, 17 - 18 Kasım, İstanbul, 2006,
453-460. [Sunulmamıştır]
•
Acılar, A., Özcan, G. & Bezen, A. (2006). İki Kişili Sıfır Toplamlı Oyunların Eğitim
Amaçlı Simülasyonu, Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği - 26. Kongresi
(YA/EM’06), 3-5 Temmuz, Kocaeli, 2006, YA/EM’06 Bildiriler Kitabı, 398-401.
Kitap Bölümü (Book Chapters)
•
Acılar, A. (2015). The Use of Social Media in the Higher Education Institutions in Turkey:
A Case of the Higher Education Institutions in Istanbul. Amir Khanlari (Ed.), Strategic
Customer Relationship Management in the Age of Social Media (pp. 95-107). Hershey, PA:
Business Science Reference. DOI: 10.4018/978-1-4666-8586-4.ch006 ISBN 978-1-46668586-4
http://www.igi-global.com/chapter/the-use-of-social-media-in-the-higher-educationinstitutions-in-turkey/133511
•
Acılar, A. (2013). Factors Affecting Mobile Phone Use Among Undergraduate Students in
Turkey: An Exploratory Analysis. In I. Lee (Ed.), Strategy, Adoption, and Competitive
Advantage of Mobile Services in the Global Economy (pp. 234-246). Hershey, PA:
Information Science Reference. DOI:10.4018/978-1-4666-1939-5.ch013 ISBN: 978-1-46661939-5
http://www.igi-global.com/chapter/factors-affecting-mobile-phone-use/68085
•
Acılar, A. & Aydemir, M. (2010). Küreselleşme Sürecinde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin
Gelişmekte Olan Ülkelere Etkileri, Küreselleşme ve Türkiye’ye Etkileri (Ed.: Murat Ercan),
Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2010, 1-25. ISBN: 9786053954170
Doktora Tezi
•
Acılar A. (2007). Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin İnternet Kullanımını Etkileyen
Faktörler (KOSGEB Bursa Alt Bölgesinde Bir Alan Araştırması), Dumlupınar Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Kütahya.
Hakemlik ve Yayın Kurulu Deneyimi
Hakemlik
ÖZGEÇMİŞ, Ali ACILAR, 7 / 10
•
Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi-2016 (1 makale)
•
2. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi-2015 (1 makale)
•
İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi 2015 (1 makale)
•
16th Annual Global Information Technology Management Association (GITMA) World
Conference 2015 (1 makale)
•
Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi-2014 (4 makale)
•
Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi-2014 (1 makale)
•
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi-2014 (1 makale)
•
Electronic Commerce Research Journal (ECRJ)- 2013 (1 makale)
•
Eurasian Journal of Business and Economics- 2012 (2 makale)
•
a member of the Board of Reviewers for the INSITE 2013 Informing Science + Information
Technology Education Conference (1 makale)
•
a member of the Board of Reviewers for the INSITE 2011 Informing Science + Information
Technology Education Conference (3 makale)
•
a member of the Board of Reviewers for the INSITE 2010 Informing Science + Information
Technology Education Conference (3 makale)
•
a member of the Board of Reviewers for the INSITE 2009 Informing Science + Information
Technology Education Conference (3 makale)
Hakemlik (Kitap Bölümü)
•
SMEs and Open Innovation Global Cases and Initiatives (Eds: Hakikur Rahman & Isabel
Ramos) (2 makale)
Kongre Oturum Başkanı
•
2. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi (2015)
•
3rd International Symposium on Sustainable Development, May 31 - June 01 2012,
Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
INSITE 2011 Informing Science + Information Technology Education Conference
•
Kongre Bilim Kurulu Üyesi
•
The 6th International Conference on “Innovations in Learning for the Future, İstanbul.
(2016)
•
Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum. (2015)
•
Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul. (2014)
Yönetilen Tez
•
Karagüzel, M. (2014). İş tatmininin örgütsel bağlılığa etkisinin bir kamu kurumunda
araştırılması, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, S.B.E., İktisat Anabilim Dalı, Yüksek
ÖZGEÇMİŞ, Ali ACILAR, 8 / 10
Lisans Tezi.
Yönetilen Tezsiz Yüksek Lisans Projeleri
•
Görür A. (2015). Kamu çalışanlarının İnternette mahremiyet tutumu: Bursa valiliği üzerine
bir çalışma, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, S.B.E., İşletme Anabilim Dalı, Tezsiz
Yüksek Lisans Dönem Projesi.
•
Pehlivan, M. (2013). Kamu çalışanlarının bilgi ve bilgi teknolojileri güvenliği konusunda
bilgi düzeyleri: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde bir uygulama, Bilecik Şeyh Edebali
Üniversitesi, S.B.E., İşletme Anabilim Dalı, Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi.
Tez Juri Üyelikleri
•
Şişman, B. (2015). Olabilirsel doğrusal programlama ile kapalı döngü tedarik zinciri ağı
tasarımında kurumsal sosyal sorumluluğun etkisinin belirlenmesi, Afyon Kocatepe
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Doktora Tezi. (Danışmanı:
Doç. Veysel Ağca)
•
Güneş, K. (2014). Uluslar arası petrol fiyatlarındaki değişimin cari açık üzerine etkisiTürkiye örneği (1980-2012), Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, S.B.E., İktisat Anabilim
Dalı, Yüksek Lisans Tezi. (Danışmanı: Yard.Doç.Dr. İsmail Hakkı İşcan)
•
Kahya, D. (2014). Bilgi yönetimi sürecinin örgütsel performansa etkisi ve otomotiv
sektöründe bir araştırma, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, S.B.E., İşletme Anabilim Dalı,
Yüksek Lisans Tezi. (Danışmanı: Doç.Dr. İsa İpçioğlu)
•
Ediz, Ç. (2014). Süreç bazlı dinamik ürün ağaçlarıyla ürün izlenebilirliği modeli, Sakarya
Üniversitesi, S.B.E., İşletme Anabilim Dalı, Doktora Tezi. (Danışmanı: Prof.Dr. Erman
Coşkun)
•
Demirbaş, B. (2014). İş yerinde yalnızlığın işten ayrılma niyetine etkisinin belirlenmesine
yönelik bir uygulama, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, S.B.E., İşletme Anabilim Dalı,
Yüksek Lisans Tezi. (Danışmanı: Doç.Dr. Gürkan Haşit)
•
Semiz, T. (2013). Sağlıkta E-öğrenme kabul ve kullanımını etkileyen faktörler AHUZEM
örneği, Sakarya Üniversitesi, S.B.E., İşletme Anabilim Dalı, Doktora Tezi. (Danışmanı:
Prof.Dr. Gültekin Yıldız)
•
Nugay, U. (2013). Rusya’nın Putin dönemi Avrasya enerji politikası ve uluslar arası iktisadi
ilişkilere etkisi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, S.B.E., İktisat Anabilim Dalı, Yüksek
Lisans Tezi. (Danışmanı: Yard.Doç.Dr. İsmail Hakkı İşcan)
•
Bayram, E. (2013). Sosyal yardımların yoksulluk üzerindeki etkisi: Türkiye örneği, Bilecik
Şeyh Edebali Üniversitesi, S.B.E., İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. (Danışmanı:
Prof.Dr. Cüneyt Koyuncu)
•
Savaş, M. (2012). Ekonomik entegrasyonların rekabet gücüne etkisi: AB'ye beşinci
genişleme süreciyle üye olan ülkelerin rekabet güçlerindeki değişimin incelenmesi, Bilecik
Şeyh Edebali Üniversitesi, S.B.E., İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. (Danışmanı:
Yard.Doç.Dr. Hüseyin Altay)
•
Uzunses, F. (2012). Finansal piyasalardaki değişim süreci ve finansal inovasyon: 2008
küresel finans krizine bir bakış, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, S.B.E., İktisat Anabilim
Dalı, Yüksek Lisans Tezi. (Danışmanı: Yard.Doç.Dr. İsmail Hakkı İşcan)
ÖZGEÇMİŞ, Ali ACILAR, 9 / 10
•
Fidan, M. (2011). Yeni kurulan üniversitelerde çalışanların örgüt kültürü algısı: Bilecik
üniversitesi örneği, Bilecik Üniversitesi, S.B.E., İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
(Danışmanı: Doç.Dr. İsa İpçioğlu)
•
Erken, B. (2010). Çalışma ahlakının örgütsel vatandaşlık davranışı üzerine etkisi ve bir
uygulama, Bilecik Üniversitesi, S.B.E., İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
(Danışmanı: Doç.Dr. Muzaffer Aydemir)
Diğer
•
•
•
TOBB Bilecik Akademik Danışmanlığı
TOBB Bilecik Genç Girişimciler Kurulu Üyesi
Bilecik Ekonomi Dergisi Yayın Kurulu Üyesi
Yıl
201420142014-
ÖZGEÇMİŞ, Ali ACILAR, 10 / 10

Benzer belgeler