Sikafloor-375 - Sika Türkiye

Transkript

Sikafloor-375 - Sika Türkiye
Ürün Bilgi Föyü
Düzenleme 26/01/2011
Revizyon no: 0
Identification no:
01 08 01 04 011 0 000005
Sikafloor-375
Sikafloor -375
®
Construction
2 bileşenli PUR esaslı, sert-elastik, çatlak köprüleyen zemin
kaplaması
Ürün Tanımı
Sikafloor®-375 , 2 bileşenli, solventsiz, düşük viskoziteli, sert-elastik, çatlak
köprüleyen zemin kaplamasıdır.
Kullanım Alanları
n Çatlak köprüleyen, trafiğe uygun, kaydırmaz aşınma tabakası olarak
Özellikleri / Avantajları
n
n
n
n
n
n Otoparklar, garaj zeminleri ve köprüler için
İyi çatlak köprüleme özelliği
Kum ile köreltildiğinde mekanik olarak dayanımlı
Sıvı geçirimsiz
Kolay uygulanır
Solventsiz
Deneyler
Onaylar/ Standartlar
DIN EN 1504-2 ve DIN V 18026’ e göre Yüzey Koruma Sistemi OS 11a ‘nın bir
parçası olarak sertifikalandırılmıştır.
DIN EN 1504-2 ve DIN V 18026’ e göre Yüzey Koruma Sistemi OS 13 ‘ün bir
parçası olarak sertifikalandırılmıştır.
Ürün Bilgileri
Yapı
Görünüm/ Renk
Bej
Ambalaj
A bileşeni:
B bileşeni:
A+B:bileşenleri
24 kg teneke kutu
6 kg teneke kutu
30 kg kullanıma hazır set
Depolama
Depolama Koşulları/ Raf Orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajında, serin ve kuru koşullarda +5°C
Ömrü
ile +30°C arasında doğru olarak depolandığında üretim tarihinden itibaren 12 aydır.
Teknik Bilgi
Kimyasal Yapısı
Poliüretan (PUR)
Yoğunluk
A bileşeni : 1,66 kg/l
B bileşeni: 1,24 kg/l
Karışım A+B: 1,55 kg/l
Katı madde İçeriği
~ %100 (hacimce)/ ~ %100 (ağırlıkça)
1
Sikafloor® -375
1/7
Mekanik/ Fiziksel
Özellikler
2
Çekme Dayanımı
11 N/mm
(DIN 53504)
Kopma Uzaması
% 110
(DIN 53504)
Dayanım
Kimyasal Dayanım
Pekçok kimyasala dayanıklıdır. Lütfen detaylı kimyasal dayanım tablosuna
başvurunuz.
Termal Dayanım
Etki *
Kuru sıcaklık
Sürekli
+50 C
Kısa süreli- maks. 7 gün
+80 C
o
o
* Sürekli kimyasal ve mekanik etki olmaksızın
USGBC
LEED Derecelendirmesi
®
Sikafloor -375 LEED EQ Credit 4.2: Düşük Salınımlı Malzemeler : Boyalar &
Kaplamalar gerekliliklerini karşılar
EPA Referans Test Yöntemi 24 VOC İçeriği < 100 g/l
Sistem Bilgisi
Sistem Yapısı
Yüksek çatlak köprüleme özellikli, kum pürüzlü, renkli kaplama (OS 11a, DIN EN
1504-2 ve DIN V 18026’ e göre):
Astar:
Sikafloor®-156/161 KK 0.4-0.7 mm ile hafifçe köreltilmiş
Ana kaplama:
Sikafloor®-350 Elastic
Aşınma tabakası: Sikafloor®-375 (20% kuvars kumu (0.1 - 0.3 mm ile dolgulu)
KK 0.7 - 1.2 mm ile aşırı köreltilmiş
Son kat:
Sikafloor®-358 veya Sikafloor®-359 N*
Yüksek çatlak köprüleme özellikli, kum pürüzlü, ana kaplaması püskürtme ile
uygulanan ve su yalıtımı yapan kaplama:
Astar:
Sikafloor®-156 /161/186 KK 0.4-0.7 mm ile hafifçe köreltilmiş
Ana kaplama:
Sikalastic®-821 LV
Aşınma tabakası: Sikafloor®-375 (20% kuvars kumu (0.1 - 0.3 mm ile dolgulu)
KK 0.7 - 1.2 mm ile aşırı köreltilmiş
Son kat:
Sikafloor®-358 veya Sikafloor®-359 N*
Kumla köreltilmiş, esnek, renkli kaplama (OS 13, DIN EN 1504-2 ve DIN V 18026’
e göre):
Astar:
tabakası:
Son kat:
Sikafloor®-156/161 KK 0.4-0.7 mm ile hafifçe köreltilmiş Aşınma
Sikafloor®-375
KK 0.4 - 0.7 mm veya 0.7 - 1.2 mm ile aşırı köreltilmiş
Sikafloor®-358 veya Sikafloor®-359 N*
®
*Dış hava koşullarına maruz alanlar için Sikafloor -359 N kullanılması zorunludur.
Eğimli/meyilli yüzeylerdeki uygulamalar için:
Aşağıdaki sistemlere tariflenen şekilde Sika® Extender T ilavesi yaparak uygulayınız
Uygulama Detayları
Sarfiyat
Yüksek çatlak köprüleme özellikli, kum pürüzlü, renkli kaplama (OS 11a)
Kaplam a Sistemi
Ürün
Sarfiyat
Astar (hafifçe köreltilmiş)
Sikafloor®-156 / -161
Kuvars kumu 0.4 - 0.7 mm
~ 0.3 - 0.5 kg/m
2
~ 0.8 kg/m
Ana kaplama
Sikafloor -350 Elastic
~ 2.2 kg/m
Aşınma katı
Sikafloor®-375 kuvars
kumu (0.1 – 0.3 mm) ile
dolgulu
Kuvars kumu (0.7 - 1.2
mm) ile aşırı köreltilmiş
~ 1.86 kg/m (1.55 kg/m
2
bağlayıcı + 0.31 kg/m kuvars
kumu 0,1-0,3 mm)
Son kat
®
®
Sikafloor 358 veya 359 N*
2
2
2
~ 6 - 8 kg/m
2
2
~ 0.7 - 0.9 kg/m
2
Yukarıdaki
2
Sikafloor® -375
2/7
Yüksek çatlak köprüleme özellikli, kum pürüzlü, ana kaplaması püskürtme ile
uygulanan ve su yalıtımı yapan kaplama
Kaplam a Sistemi
Ürün
Astar (hafifçe köreltilmiş)
Sikafloor -156 / -161 /-186
kuvars kumu 0.4 - 0.7 mm
Sarfiyat
Ana kaplama
Sikalastic -821 LV
Aşınma katı
Sikafloor -375 kuvars kumu ~ 1.5 kg/m (1.2 kg/m bağlayıcı
2
+ 0.3 kg/m kuvars kumu 0,1-0,3
0.1 – 0.3 mm ile dolgulu
mm)
®
®
~ 0.3 - 0.5 kg/m
2
~ 0.8 kg/m
~ 1.5 kg/m
2
2
®
Kuvars kumu (0.7 - 1.2 mm)
ile aşırı köreltilmiş
®
Son kat
2
Sikafloor 358 veya 359 N*
~ 6 - 8 kg/m
2
2
~ 0.7 - 0.9 kg/m
2
Cffvbfgv
Kumla köreltilmiş, esnek, renkli kaplama (OS 13)
Kaplam a Sistemi
Ürün
Sarfiyat
®
~ 0.3 - 0.5 kg/m
2
~ 0.8 kg/m
®
Astar (hafifçe köreltilmiş)
Sikafloor -156 / -161 /-186
kuvars kumu 0.4 - 0.7 mm
Aşınma katı
Sikafloor -375
~ 1.8 kg/m
Kuvars kumu (0.4-0.7 mm
veya 0.7 - 1.2 mm) ile aşırı
köreltilmiş
~ 6 - 8 kg/m
®
Son kat
Sikafloor 358 veya 359 N*
2
2
2
~ 0.7 - 0.9 kg/m
2
hjkhj
Eğimli/meyilli yüzeylerdeki uygulamalar için
Eğim (%)
Extender T (+20°C’ de Sikafloor®-375 ‘e
göre ağırlıkça -%)
0 - 2.5
-
2.5 - 5.0
1
5.0 - 10.0
2
10 - 15
2.5
15 - 20
3
Yukarıdaki değerler teoriktir ve yüzey porozitesine, profiline, tesviye farklılıklarına ve
zayiata bağlı olarak ilave malzeme ihtiyacını içermemektedir.
Yüzey Kalitesi
Beton yüzey temiz, sağlam ve yeterli basınç dayanımına sahip (minimum 25
N/mm2), minimum çekme dayanımı (pull off) 1.5 N/mm2 olmalıdır.
Yüzey temiz, kuru ve kir, yağ, gres, kaplama ve yüzey kür malzemeleri gibi yabancı
maddelerden arındırılmış olmalıdır.
Şüphe durumunda bir deneme uygulaması yapınız.
Yüzey Hazırlığı
Beton yüzeyler aşındırıcı ekipmanlar kullanılarak çimento şerbetini kaldırarak açık
gözenekli bir yüzey elde edecek şekilde hazırlanmalıdır.
Zayıf beton uzaklaştırılmalı, kuşgözü boşluklar, delikler tamamen açık hale
getirilmelidir.
Yüzey tamirleri, kuşgözü boşlukların/deliklerin doldurulması ve yüzeyin düzeltilmesi
Sikafloor®, SikaDur® ve SikaGard® grubu ürünlerden uygun olanlarla yapılmalıdır.
Beton veya şap yüzeyler astarlanmalı veya düzgün yüzey elde edilecek şekilde
tesviye edilmelidir.
Yüzeydeki yüksek yerler aşındırarak, zımparalanarak temizlenmelidir.
Tüm toz, gevşek ve oynak parçacıklar ürünün uygulamasından önce fırça ve/veya
elektrikli süpürge ile yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.
3
Sikafloor® -375
3/7
Uygulama Koşulları/
Sınırlamalar
Yüzey Sıcaklığı
En az +10 °C / En fazla +30°C
Ortam Sıcaklığı
En az +10 °C / En fazla +30°C
Yüzey Rutubeti
≤ %4 ağırlıkça rutubet içeriği
Test yöntemi: Sika-Tramex meter, CM- ölçümü veya Etüv-kurusu yöntemi
ASTM’ye göre nem çıkışı olmamalıdır. (Polietilen örtü)
Bağıl Hava Nemi
En fazla %80
Çiy Noktası
Yoğuşmaya dikkat ediniz!
Kaplama yüzeyinde yoğuşma veya kabarcık riskini azaltmak için yüzey ve kür
o
almamış kaplama, yoğuşma noktasının en az 3 C üzerinde olmalıdır.
Uygulama Talimatları
Karışım
A Bileşeni : B Bileşeni = 80 : 20 (ağırlıkça)
Karıştırma Süresi
Karıştırmadan önce A bileşenini kendi içinde mekanik olarak karıştırınız. B
bileşenini A bileşenine ekledikten sonra düzgün yayılı bir karışım elde edene kadar
2 dakika boyunca sürekli olarak karıştırınız.
Kuvars kumu eklenmesi için:
A ve B bileşenleri karıştırıldıktan sonra 0.1 - 0.3 mm kuvars kumunu ekleyiniz ve
düzgün yayılı bir karışım elde edene kadar 2 dakika kadar daha karıştırınız.
Karışımın tam olarak yapıldığından emin olmak için malzemeleri başka bir kaba
alınız ve tekrar düzgün bir karışım elde edene kadar karıştırınız.
Hava sürüklenmesini en aza indirmek için fazla karıştırmaktan kaçınınız.
Karıştırma Ekipmanları
Sikafloor 375 elektrikli karıştırıcıyla (300-400 dev/dak) veya başka uygun bir
mekanik karıştırma aleti ile karıştırılmalıdır.
Uygulama yöntemi/
Ekipmanlar
Uygulamadan önce yüzey rutubetini, rölatif nemi ve çiğ noktası şartlarının
uygunluğunu tesbit ve teyit ediniz.
Eğer yüzey rutubeti > %4 ise, Sikafloor® EpoCem® geçici rutubet bariyeri sistemi
olarak kullanılmalıdır.
Kumla köreltilmiş sistem:
Sikafloor® 325 dökülür, taraklı mala ile yayılır. Ardından düzeltilir, kirpi rulo ile
sürüklenen hava çıkartılır ve kuvars kumu serpilerek ilk aşamada hafifçe, ardından
tamamen kapatacak şekilde köreltilir.
Aletlerin Temizliği
Kullanımdan hemen sonra tüm alet ve ekipmanları Tiner C ile temizleyiniz.
Sertleşmiş ve/veya kür almış malzeme sadece mekanik olarak uzaklaştırılabilir.
Pota Ömrü (Potlife)
Katlararası Bekleme
Süresi
Sıcaklık
Süre
+10°C
~ 60 dakika
+20°C
~ 25 dakika
+30°C
~ 15 dakika
Sikafloor® -156/-161 üzerine Sikafloor® 375 uygulamadan önce:
Yüzey sıcaklığı
En az
En fazla
+10°C
24 saat
3 gün
+20°C
12 saat
2 gün
6 saat
1 gün
+30°C
®
®
Sikafloor -350 Elastic üzerine Sikafloor 375 uygulamadan önce:
Yüzey sıcaklığı
En az
En fazla
+10°C
24 saat
2 gün
+20°C
15 saat
24 saat
+30°C
8 saat
16 saat
4
Sikafloor® -375
4/7
®
®
Sikafloor -821LV üzerine Sikafloor 375 uygulamadan önce:
Yüzey sıcaklığı
En az
En fazla
+10°C
1 saat
2 gün
+20°C
30 dakika
2 gün
15 dakika
2 gün
+30°C
®
®
Sikafloor -358/359 N üzerine Sikafloor 375 uygulamadan önce::
Yüzey sıcaklığı
En az
En fazla
+10°C
24 saat
*
+20°C
12 saat
*
+30°C
5 saat
*
* Tamamen köreltilmiş yüzeyde kirlilik yoksa bekleme süresi üst sınırlam ası yoktur.
Süreler yaklaşık olarak verilmiştir. Değişen ortam koşulları, özellikle sıcaklık ve rölatif
rutubetten etkilenecektir.
Uygulama Notları/
Sınırlamalar
Nem çıkışının olduğu yüzeylerde Sikafloor®-375 ‘i uygulamayınız.
®
Taze uygulanmış Sikafloor -375 rutubetten, yoğuşmadan ve sudan en az 24 saat
süreyle korunmalıdır.
Astarın yüzeyde göllenme yapmasına izin vermeyiniz
Kür almamış malzeme suyla temasta reaksiyona girer (köpükleşme). Uygulama
esnasında taze Sikafloor® 375 üzerine ter damlası düşmemesine dikkat ediniz (alın
ve bileklik bandı kullanınız).
Ekipmanlar
Önerilen ekipman tedarikçisi:
PPW-Polyplan-Werkzeuge GmbH, Phone: +49 40/5597260, www.polyplan.com.
Düz yüzeyli kaplama için dişli mala:
e.g. Geniş-yüzey sıyırıcı No. 565, Dişli mala No. 25
Çatlakların doğru değerlendirilmemesi ve doğru işlemden geçmemesi servis
ömrünü azaltabilir ve çatlağın kaplamaya yansımasına sebep olabilir.
Eğer ortamı ısıtmak gerekiyorsa ise gaz, yağ, parafin veya diğer fosil yakıtlı
ısıtıcıları kullanmayınız. Bunlar yüzey görünümünü etkileyen yüksek miktarda CO2
ve H2O su buharı ortaya çıkarır. Isıtma amaçlı sadece elektrikli, ılık hava üfleyen
sistemleri kullanınız.
Kür Detayları
Uygulanmış Malzemenin
Kullanıma Hazır Olma
Süreleri
Sıcaklık
Yaya trafiği
Hafif trafik
Tam kür
+10°C
+20°C
24 saat
3 gün
7 gün
12 saat
30 saat
5 gün
+30°C
5 saat
24 saat
4 gün
Not: Süreler yaklaşıktır ve değişen ortam koşullarından etkilenebilir.
Notlar
Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuar deneylerine
dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki,
şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.
Yerel Sınırlamalar
Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık
gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen
yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.
Sağlık ve
Güvenlik Bilgileri
Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertaraf
edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer
güvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (MSDS)
başvurmalıdırlar.
5
Sikafloor® -375
5/7
Yasal Notlar
Sika ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son
kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Sika'nın tavsiyeleri
doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı
durumlar hakkında Sika'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi
niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte
oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Sika ürünlerini kullanırken, doğru
ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde
Sika tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen
bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Sika
sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Sika’nın ürünlerinin
özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları
gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut
şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Sika'ya başvurarak temin
edebilecekleri yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.
CE işareti
Harmonize Avrupa Standardı EN 13 813 “Şap Malzemeleri ve Zemine Uygulanan
Şaplar – Şap Malzemeleri – Özellikler ve Gerekler” zemin inşaatlarında kullanılan
şap malzemeleri ile ilgili gereklilikleri tanımlar.
Yapının yük taşıma kapasitesine katkıda bulunan yapısal şap veya kaplamalar bu
standardın dışında bırakılmıştır.
Çimentolu şap malzemelerinin yanı sıra reçine esaslı zemin sistemleri de bu
standarda dahildir. Ek ZA.3, Tablo ZA.1.5 ve 3.3’e göre CE-işareti almalı ve Yapı
Malzemeleri Direktifi (89/106)da verilen gereklilikleri sağlamalıdır:
Sika Deutschland GmbH
Kornwestheimerstraße 103-107
D - 70439 Stuttgart
04 1)
EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR 4
İç mekanlar için reçine esaslı harç/ kaplama
(Ürün bilgi föyündeki sistemler dahilinde)
Yangına direnç:
Efl 2)
Korozif maddelerin açığa çıkması:
(Synthetic Resin Screed):
SR
Su geçirgenliği:
NPD 2)
Aşınma direnci:
AR1 4)
Yapışma dayanımı:
B 1,5
Çarpma dayanımı:
IR 4
Çarpma nedeniyle oluşan sese karşı yalıtım:
NPD
Ses yutma:
NPD
Isıl direnç:
NPD
Kimyasal direnç:
NPD
1)
İşaretin alındığı yılın son iki basamağı.
2)
Almanya’da hala DIN 4102 geçerlidir. Girdiği sınıf B2.
3)
Performans tanımlanmamıştır.
4)
Kumla köreltilmemiş
6
Sikafloor® -375
6/7
CE İşareti
Harmonize Avrupa Standardı EN 1504-2 „ Beton yapıların koruması ve tamiri için
kullanılacak ürünler ve sistemler-Tanımlar, gereklilikler, kalite kontrol ve uygunlukBölüm 2: Beton için yüzey koruma sistemleri” EN 1504-9‘ da beyan edilen ürünler ve
sistemler için kullanılan metodlar hakkındaki prensipleri tanımlar.
Bu spesifikasyonun kapsamındaki ürünler, tanımlanan amaç ve ilgii maddeler, Annex
ZA. 1, Tablolar ZA.1a dan ZA 1g’ ye göre CE işareti almalı ve Yapı Malzemeleri
Direktifi (89/106) da verilen gereklilikleri sağlamalıdır:
Burada belirtilenler, standart tarafından belirlenen en düşük performans
gereklilikleridir. Belirli testlerle ilgili ürüne ait özel performans sonuçları için lütfen
yukarıdaki güncel Ürün Bilgi Föyü değerlerine başvurunuz.
Construction
0921
Sika Deutschland GmbH
Kornwestheimerstraße 103-107
D - 70439 Stuttgart
1)
08
0921–CPD–2017
EN 1504-2
Yüzey Koruma Ürünü
Kaplama 2)
Aşınma dayanımı (Taber testi):
< 3000 mg
CO2 geçirimliliği:
SD > 50 m
Su buharı geçirimliliği:
Class III
Suyun kapiler emilimi ve geçirimliliği:
w < 0.1 kg/m2 x h0,5
Şiddetli kimyasal etkiye dayanım: 3)
Class I
Darbe Dayanımı:
Class I
Pull-off testine göre yapışma dayanımı:
≥ 1.5 N/mm²
Yangın Sınıflandırması: 4)
Efl
1)
İşaretin alındığı yılın son iki basamağı
2)
Sikafloor®-156, Sikafloor®-375 ve Sikafloor®-358 ile oluşturulmuş sistemin bir
parçası olarak test edilmiştir..
EU Yönetmeliği 2004/42
VOC - Decopaint
Direktifi
3)
Sikafloor® Kimyasal Dayanım Tablosuna başvurunuz.
4)
En düşük sınıflandırma, lütfen ilgili test sertifikasına başvurunuz
EU-Direktifi 2004/42’ye göre, kullanıma hazır üründe izin verilen maksimum uçucu
organik bileşik (VOC) içeriği (Ürün kategorisi IIA / j tip sb) 550 / 500 g/l ‘dir ( 2007 /
2010 limitleri).
Sikafloor®-375’ in kullanıma hazır halinde maksimum VOC içeriği < 500 g/l ‘dir.
Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.
Deri Org. San. Böl. 2. Yol J–7
Parsel, Aydınlı, Orhanlı Mevkii,
34957 Tuzla, İstanbul, Türkiye
Çağrı Merkezi
Telefon
Faks
[email protected]
+90 216 444 74 52
+90 216 581 06 00
+90 216 581 06 99
www.sika.com.tr
7
Sikafloor® -375
7/7

Benzer belgeler

Sikagard 63 N - Sika Türkiye

Sikagard 63 N - Sika Türkiye ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde Sika® tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinl...

Detaylı

Sikafloor®-357

Sikafloor®-357 doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında Sika'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüze...

Detaylı

Sikagard-203 W

Sikagard-203 W Sika ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Sika'nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, mu...

Detaylı