karapınar sözlüğü

Transkript

karapınar sözlüğü
KARAPINAR SÖZLÜĞÜ
A
ABA
ABOV
AFAT
AFİLİ
AĞIRŞAK
AĞIZ
AĞIZ YANIŞLAMAK
AĞMAK
AHIM-ŞAHIM
AHRAZ
AKIBAT
AKILDANE
AKRAN
ALDEN
ALENCİNGİRLİ
ALENGİRLİ
ALGIN
ALIK
ALIMINI ALMAK
ALLECELLO
ALLEK
ALLEM-GALLEM ETMEK
AMAN TAKMAK
AN
ANAH
ANCA
ANDIK
ANDIK
ANGUT
ANIRTMAK
ANIZ
ANKEBİT
ANOV
ANURLANMAK
APLAK
ARALIK
ARDİYE
ARGAÇ
ASBAP
ASİRİ
AŞIRAŞI
AŞNA FİŞNE
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
anne / abla
hayret sözü
afet / felaket
süslü
iğ altına takılan ağırlık
kuzulamış koyunun ilk sütü
taklit etmek
bir tarafa yüklenmek
yüksek kalite
sağır veya dilsiz olan
avukat
başkalarına akıl veren
aynı yaşta olan
akılsız
çok süslü
karmaşık
zayıf,cılız
şaşkın
yeterince sebeplenmek
düzensiz
akılsız
kurnazlık etmek
olumsuz lakap takmak
iki tarla arasındaki sınır
hayret sözü
ancak / yalnız, sadece
varolduğuna inanılan bir tür yabani hayvan
sırtlan
ahmak / yaban kuşu
bir şeyi zorlamak
ekin biçildikten sonra sürülmemiş tarla
hayali yaratık
hayret sözü
büyüklük taslamak
iri ve beyaz yüzlü
odalar arasındaki boşluk
depo
dokumalarda enine atılan ip
elbise
modern / çağdaş
aşure tatlısı
gizli dost
AŞŞIK
ATGI
ATININA DİKMEK
ATMA
ATMALI
AYAKYOLU
AYARSIZ
AYDINLIK
AYRAN YALAĞI
AYŞENE
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
eklem kemiği
boyunbağı / büyük yaba
elindekilerin hepsini almak
dam örtmeye yarayan uzun ağaç
duvara asmak için yapılan dokuma
tuvalet
dengeli olmayan
hediye bahşişi
suvat çeken hayvanın oluşturduğu çukur
bahçe mutfağı
B
BADAS
BAĞIR
BALAK
BALDIRCAN
BANGINOT
BARİME
BARNAK
BASTIRAK
BAŞI BAĞLI
BAŞI BOYDAK
BAŞINA KAKMAK
BATMA
BEKETMEK
BEL
BEL BELLEMEK
BELEK
BELERTMEK
BELİK
BELLEMEK
BESİ
BEZİ
BIHÇI
BINGILDAK
BİCİK
BİLİK
BİNİT
BİSELDEN
BİŞİRGEÇ
BÖRTLEMEK
BULUP-BUŞURMAK
BUYMAK
BÜKÜTMEK
BÜLÜK
BÜRÜNMEK
BÜYDÜRMEK
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
harman döküntüsü
göğüs
manda yavrusu
patlıcan
kağıt para
hiç olmazsa
parmak
yaylalarda yiyeceklerin konulduğu yer
nişanlı veya sözlü
evli olmayan / başı boş
yapılan bir şeyi yüzüne vurmak
hayvan yemliği
kapatmak
toprağı kazmaya yarar
toprağı ters yüz etmek
çocuk bezi
gözlerini iyice açmak
bölünmüş parça
toprağı işlemek
beslenmiş hayvan
bir tutam hamur
testere
bebeklerin kafatası boşluğu
göğüs
saç örgüsü
motosiklet
birazdan
ekmek pişirmeye yarar
haşlamak
bir şeyler bulmak
çok üşümek
kıvırmak
erkek organı
iyice örtünmek
su sızdırmak
C
CALASGAR
CANDARMA
CANGIL-CUNGUL
CAR
CARCAR
CARCUR
CARI
CECİĞİ ÇEKMEK
CEMİLE
CEREME
CIBILDAK
CICIK
CIDAV
CILBIR
CILK
CIMBIK
CIMBILDAMAK
CIMKIRTMAK
CINCIK
CINGAR
CIRCIR
CIRKIT
CISCIVLAK
CIZI
CIZIKDIRMAK
CIZZIK
CİKİRDEK
CİLDİR-CİLDİR
CİMCİK
CİMCİME
CİNGİL
CİREHETLİ
COŞNA
COZUTMAK
CÖKE
CUMBALAK
CÜLÜK
CÜMBE
CÜMLE KAPISI
CÜMLETEN
ÇABIT
ÇABUT
ÇAKI
ÇAKILDAK
ÇAN-ÇAN ETMEK
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
yük çeken, kriko
jandarma
çan sesi / anlaşılmayan ses
kadınlarda örtü
geveze / yüksek sesle konuşma
şarjör
gözü açık / yetenekli
canı sitemek
baharın habercisi cemre
başkasının verdiği zarar
çıplak
güzel, süs eşyası
yaramaz, kavgacı
yumurta ve yoğurtla yapılan yemek
bozuk / kötü
küçük ve sevimli çocuk
yerinde duramamak
su sıçratmak
cam süs eşyası
münakaşa
fermuar
bozuk eşya veya alet
bomboş
çizgi
karalamak
ağustos böceği
konuşkan, sevimli
gözleri açık
çimdikleme
küçük ve sevimli kız
bir tutam meyve
hastalıklı
şımarık
işi koyvermek
kısa boylu
takla atmak
civciv
kısa boylu
ana giriş kapısı
hep birden
bez parçası
bez parçası
duvara çakılan çeyiz
koyunlarda kuyruk altındaki kurumuş pislik
gevezelik etmek
ÇAVDIRMA
ÇEBİÇ
ÇEKİ
ÇEKİ DEMİRİ
ÇEKİŞMEK
ÇELEBİ
ÇELTEK
ÇEMKİRMEK
ÇEMREMEK
ÇENİLEMEK
ÇERÇİ
ÇETNEVİR
ÇIFIT
ÇIĞIRMAK
ÇIKIN
ÇIKLA
ÇIKRIK
ÇIMKIRTMAK
ÇINGAR
ÇINGIRAK
ÇINLAMAK
ÇİMMEK
ÇİNKE
ÇİTLEK
ÇİTME
ÇOLPA
ÇOR
ÇÖDÜRMEK
ÇÖĞMEL
ÇÖKGÜN
ÇÖMÇE
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
kesilmiş uzun kavak
bir yaşındaki keçi
başa sarılan yemeni
traktörle römorku birbirine bağlayan demir
kavga etmek
kocanın ağabeyi
çoban yardımcısı / çocuk işçi
karşı gelmek, sert cevap vermek
kol veya paça sıvamak
köpeklerin çıkardığı ses
köylerde satış yapan tuhafiyeci
çerez
düzenbaz, hileci
çağırmak / türkü söylemek
küçük bohça
tıpkı / aynı
makara
pislemek
kavga gürültü
küçük çan
ötmek
banyo yapmak / yüzmek
bir damla
çekirdek
tekme / tepmek
dağınık / beceriksiz
hastalık
küçük çiş yapmak
baston / asa
yaşlı / hasta
tahta kepçe
D
DADA
DAĞIL
DAĞLI
DAKNAŞMAK
DAL
DALAMAK
DAM
DAPLAK
DASTAR
DELME
DENK
DEPEK
DEPKİ
DEVRAMEL
DIKMAK
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
şeker
tozlu esen rüzgar
dağlık köy halkı
ağız dalaşı yapmak
sırt
dişlemek,ısırmak
evlerin üst kısmı
iri suratlı
başörtüsü
yelek
yük eşyası
deli
bel kullanırken ayak basılan paça
ayçiçeği
doldurmak
DIMDIZLAK
DİLME
DİNGİLDEK
DİREŞMEK
DİREZİLEMEK
DİRGEN
DİRMEK
DİŞİLETİ
DİTMEK
DİYNEK
DOLAMA
DOLAMAN
DOLUŞMAK
DOMA
DOMUŞMAK
DONYAĞI
DÖLEK DURMAK
DÖŞŞEK
DUNCUKMAK
DÜĞÜRCÜK
DÜRMEK
DÜRÜ
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
bomboş, tenha
dört köşe kesilmiş ağaç
dengesi bozuk
kararından dönmemek/dayanmak
gerdirmek
samanda kullanılan çatallı araç
biçmek
kadın
yünleri kabartma işi
değnek
parmak çıbanı
kırda yetişen yer mantarı
kalabalıklaşmak
yük taşımaya yarayan çıkrık
surat asmak
tepkisiz, hareketsiz
ağır başlı, uslu
yatak
rahat duramamak
ince bulgur
bir şeyi katlamak
düğün hediyesi
E
ECİNNİ
EFİR-EFİR
EHLİZ
EKE
EKSİK ETEK
ELGANEM
ELİ İYENTİLİ
EMEYATMAZ
EMMİ
EMSİZ
EMZADE
ERİNCEK
ERİNMEK
ERİŞTE
EŞGARE
EŞİGARA
EVDİNMEK
EVTİK
EYNEL
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
cin
rüzgarda dalgalanmak
evcil, uslu
çok bilmiş
kadın
fikirsiz
eli yatkın
işe yaramaz
amca
beceriksiz
amca çocuğu
üşengeç
üşenmek
kesilmiş ve kurutulmuş hamur
şekil
bir tür erik
oyalanmak
oyalanma işi
sıralama
F
FAKTAŞI
FALDIRAMAK
FANFİN ETMEK
FANGILLI
FARFARACI
FELDİREK
FICITMAK
FIRIKDIRMAK
FIRLAMAK
FIRLANMAK
FIRSAT YASİRİ
FIRTIK VERMEK
FIRTMAK
FIYNIK
FİLİK
FİNGİRDEK
FİNK ATMAK
FİRASETSİZ
FİRİK
FİSTAN
FİTLEMEK
FOSURDATMAK
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
çok ses çıkaran
çok üşümek
anlaşılmayan şekilde konuşmak
çok tüylü, saçlı
gürültücü, şamatacı
yalnız başına
uzağa atmak
kovalamak
aniden uzaklaşmak
etrafında dolaşmak
fırsak kollayan
uzaklaşmak
aradan sıyrılmak
hafif meşrep
keçi yünü
oynak / kırıtkan
hiçbir şeye aldırmadan hareket etmek
düşüncesiz
olgunlaşmamış tavuk
elbise
kışkırtmak
duman çıkartarak sigara içmek
G
GADANA
GALGIMAK
GALIN
GALİYET
GALLAVİ
GALLEKMEK
GAMAZ
GAMITMAK
GANARE
GARADAM
GARASBENNEK
GARINTI
GASAR
GASINTI
GATNAŞMAK
GAVCALAMAK
GAVURGA
GAVUŞLAMAK
GAYBAR
GAYBİYAR
GAYINTI
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
aşırı kilolu kadın
zıplamak
düğün için yapılan alış veriş
düğünlerde karşılıklı yapılan hediyeleşme
gösterişli / oturaklı
sac üzerinde yapılan kalın yufka
rüzgardan oluşan helezon
kendini beğenmek
başıboş avare
kiler
kasıtlı olarak, kasten
kesilmiş hayvan işkembesi
kas tutulması / kulunç
kendini beğenen
karışmak / iç içe girmek
kucaklamak
ateşte kavrulmuş buğday
sımsıkı sarmak
Karapınar
Karapınar
yemek dışında yenilen şeyler
GAYIR
GAYIŞ AŞIRMAK
GAYIT
GAYNATA
GAYSELENMEK
GEÇİNMEK
GEÇİRMEK
GEKLİĞİ AZMAK
GELENKİ
GELLABA
GENE
GEREGELMEK
GEREN
GERNEŞMEK
GEVEN
GEZ
GEZELEMEK
GEZENTE
GICIRGAN
GIÇ
GIDELİ
GIĞ
GILAM BÖREĞİ
GILAMBIK
GINIRDAMAK
GIRAN GİRMEK
GIRANTA
GIRCIMAK
GIREP
GIRGIR
GIRKIM
GIRNIŞMAK
GISMIR
GISTA
GIY
GIYADELİ
GIYDIRMAK
GIYLATTIRMAK
GİCİMİK BASMAK
GİCİŞMEK
GİDİ
GİNE
GOCUK
GOĞŞAK
GONAK
GONGURDAK
GONURSU
GORALAMAK
GOYURMAK
GÖBÜT
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
çakıl taşı
kaytarmak
eşya
kayınpeder
yaranın kuruması
vefat etmek
uğurlamak
midesi bozulmak
tarla faresi
gelin
asalak böcek
zorlanmak
verimsiz arazi
bedeni germek
dikenli ot
duvarcılık terimi
dolaşmak
gezilecek yer
salıncak
arka
gösterişli
küçük baş hayvan tersi
yufka ve peynirle yapılan börek
ince ottan yapılan süpürge
sessizce konuşmak
bitmek,tükenmek
tecrübeli, iyi giyinmiş erkek
soğumaya başlamak
ince eşarp
mekanik ev süpürgesi
koyun kırkmak
tikli yada yaramazlık
cimri
pay
bayanlarda hitap sözü
az aralıklı
nazlanmak, ağırdan almak
etrafını katlayıp dikmek
sıkıntılanmak
kaşınmak
ahlaksız
yine
mont
gönülsüz
saç kepeği
koyunlara takılan zil
yanmış bez veya çabut
kilitlemek
serbest bırakmak
tozlu toprak
GÖÇMEK
:
GÖDE
:
GÖDEK
:
GÖDELEK
:
GÖDEN
:
GÖKGÖRMEDİK
:
GÖLBET
:
GÖLEK
:
GÖLERMEK
:
GÖLÜK
:
GÖNEN
:
GÖPMEK
:
GÖRESİ GELMEK
:
GÖTÜN,GÖTÜN GİTMEK :
GÖVERÇİLE
:
GÖVERMEK
:
GÖYNEK
:
GÖZEMEK
:
GÖZER
:
GUBARMAK
:
GUBAT
:
GUBUZ
:
GUCUR
:
GUDUBET
:
GUFUT
:
GULLAP
:
GUNDULU
:
GURBAĞACIK
:
GURK
:
GUŞAK
:
GUŞANE
:
GUYAZ
:
GUYMAK
:
GUYNU
:
GUYŞURGU
:
GÜCÜN
:
GÜDEK
:
GÜĞMEK
:
GÜNİNDİ
:
GÜNÜLEMEK
:
GÜZLEK
:
bir yerden bir yere taşınmak
mide / karın
şişman
şişman, iri yapılı
işkembe / bağırsak
sonradan görme
giyim kuşam
su birikintisi
bayılmak
iri büyükbaş hayvan
nem,rutubet
aşırı yeme hali
özlemek
geri- geri, ters gitmek
nemden oluşan küflenme hali
yeşermek
içe giyilen entari
yama yapmak
kalın gözlü elek
kabarmak
kaba
kendini beğenmiş
ince çakıl taşı
sevimsiz, çirkin
ince öğütülmüş bulgur
kapı kolu
buğday çeşidi
bir çeşit hastalık
kuluçka
kuşak
tencere
ayaz / kuzey tarafı
kaymak veya yerine koymak
içten pazarlıklı
yorgan yatak konulan yer
zoraki
kuyruğu kısa olan
eğilmek
batı tarafı
kıskanmak
sonbaharda yapılan ekim
H
HACAT
HALAZA
HALEBÜKÜ
HAMİT
HANGIRA
:
:
:
:
:
ödünç eşya
tohum atılmadan yeşeren ekin
sarılmış yük eşyası
koşum atlarına takılan boyunluk
neresi
HANGIRDA
HANGIRDAMAK
HARAR
HARLAMAK
HAŞAT ETMEK
HATIL
HAVAS
HAVAYİ
HAVLİ
HAYAT
HAYBİYE
HAYRAT
HAYTA
HAZAR
HEDİK
HELECAN
HELEZON
HELİK
HELKE
HERENİ
HIKIŞLI
HILTA
HINKIRMAK
HIRIK
HIRLI
HIRTLAK
HONÇA
HOPUTMAK
HORA GEÇMEK
HORANTA
HOYRAZ
HÖLLÜK
HÖRFLENMEK
HÖRTLEK
HÖSÜNMEK
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
nerede
kahkahayla gülmek
büyük çuval
yüksek sesle konuşmak
bozmak, dağıtmak
duvar arasına konan ağaç
hevesli
zahire ölçeği
ev bahçesi
bahçe
boşuna
halk yararına yapılanlar
işsiz,işe yaramaz
herhalde
kaynatılmış buğday
heyecan
erezyon
taş duvar arasına konan küçük taşlar
bakraç ,kova
büyük kazan
sıkıntılı
köpeklerin boynuna takılan kancalı kemer
burnunu temizlemek
çelimsiz
yaramaz,şımarık,kötü
küçük kelek
düğünlerde tarafların hediyesi
sırtına almak
kıymetli olmak
ev ahalisi
poyraz,kuzey taraf
çok iri
otoriter olmak
sınır
korkmak, çekinmek
I
IÇCAK
IHTI
ILTAR
INCIK
INGILDAMAK
IPRIK
IRAMAK
IRGAT
IRILMAK
ISMARIŞ
ISTAR
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
sıcak
kuytu
çamaşır ipi
cam eşya
kıpırdamak
ibrik
uzaklaşmak
rençber
yorulmak
sipariş
dokuma işi
IŞILAK
: parlak
İ
İBALI
İÇİRİK
İĞ
İKİRCİKLİ
İLAARŞI
İLENMEK
İLEYENÇE
İLMELİ
İNEZ
İNGİL
İPBİCE
İPİGIRIK
İPSİZ
İRİŞMİYESİCE
İRİŞTE
İSİRANİ
İŞKİLLENMEK
İŞLİK
İŞMAR
İŞŞİK
İTDİRSEĞİ
İYENTİLİ
İZBE
İZBET
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
nemli
yatak doldurulan yün
ip eğirmeye yarayan araç
kararsız, tereddütlü
ele güne karşı
beddua etmek
leğen
dokuma türü
cılız,zayıf
düşük
epeyce
düzensiz
düzenbaz
beddua türü
erişte
hamur kesme aleti
şüphelenmek
gömlek
göz, kaş işareti
kapı önü, eşik
gözde çıkan arpacık
yatkın
loş, karanlık oda/ambar
yaşlı koyun
K
KABUKLU
KADEME
KAKIÇ
KAKILI
KAKİL
KANCIK
KAPLAMA
KASAR OLMAK
KAVURGA
KEBE
KEKRE
KELİK
KELKEÇE
KELLEMEK
KENCİK
KENDİR
KEPEK
KEREK
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
sünnet olmamış çocuk
kaldırım
kar küremeye yarayan alet
haddinden fazla dolu
perçem
dişi
saç böreği
kas tutulması
saç üzerinde kavrulmuş buğday
kalın örtü/kilim
tadı acımtırak,ekşimsi ve buruk olan
ayakkabı
az buçuk / idare eder
hastalanmak/bir hoş olmak
cimri-nekes
kalın halat
buğday kabuğundan olan yem
küçükbaş hayvanlara takılan zil
KEREMİT
KERME
KESEK
KESLEMEK
KIRI
KIRKIM
KİLEKMEK
KİNİKMEK
KİRKİT
KİRLİÇIKI
KİŞŞİK
KİYİK
KİYİŞ
KOLAN
KONAK
KOPUK
KOŞAN
KÖMBE
KÖN
KÖRSEK
KÖS
KÖSMEK
KÖSNÜ
KÖSÜLMEK
KÖŞŞEK
KÜCÜ
KÜCÜ GİBİ
KÜMÜK
KÜNCÜ
KÜNDE
KÜREMEK
KÜRNEŞMEK
KÜRTÜ
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
affet anlamında söz
hayvan dışkısından yapılan yakacak
parçalı toprak
hayvan yeminde olukta yem bırakılması
yeni doğmuş eşek yavrusu
davarların kırkılma işi
dertlenmek
kin duymak
halı dokuma aleti
zenginliği belli etmeyen
imece
tülü çeşidi
kilolu, şişman
örülmüş kalın bağlama ipi
kepek
ahlaksız, serseri
sağmak için koyunların birbirine bağlanması
tandır ekmeği
kurumuş hayvan tersi
loş / ışıksız
biçilmiş ekin alanı
uzatmak
tarla faresi
yatarak uzanmak
eşek sıpası
dokumada kullanılan ip yumağı
sapasağlam
ucu yuvarlak olan
susam
çamur taşımaya yarayan saplı tahta
kürekle atıp temizlemek
hayvanların birbirine sokulması
kuytu yerlerde toplanmış kar yığın
L
LALETDAYN
LANGIR-LUNGUR
LAVGAR
LENGER
LOĞ
LÖK
LÖKER
:
:
:
:
:
:
:
özensiz
dikkatsiz, savruk bir halde
çok konuşan
yavan ve büyük kap
dam toprağını sıkıştırmak için kullanılan ağırlık
iri ve hareketsiz
damat sağdıcı
M
MAÇCAN
MADİK ATMAK
: tencere
: hile yapmak, kandırmak
MAŞLAK
MAŞRAPA
MAVRA
MAYALI
MAYIŞMAK
MEHİL MÜNASİP
MEL-MEL BAKMAK
MERES
MERET
MERİME
MEŞŞİK
METEL
MEYMENETSİZ
MIKLA
MILIK
MISIRGA
MIYMINTI
MİLİZ
MİTİL
MİYANE
MUM TAHTASI
MÜDARE ETMEK
MÜLÜKÜ
MÜSMEK
MÜSTAMEL
MÜŞEFLİ
MÜYENCİ
MÜZEVİR
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
tek parçalı, kolsuz üstlük
su içme kabı
boş ve gereksiz laf
mayalanmış hamurdan yapılmış ekmek
gevşemek
uygun
anlamsızca bakmak
köpek-yaramaz hayvan
inatçı / uğursuz
meğerse
elin yumruk yapılarak baş parmağın aradan çıkarılması
masal
uğursuz / beceriksiz
bir yemek çeşidi
çelimsiz / hastalıklı
hindi
işe yaramaz / beceriksiz
uçan bir böcek
ince minder veya yorgan
kavrulmuş un
sehpa
yüze gülmek
bir yemek çeşidi
toslamak
kullanılmış
anlaşılmayan / gizli
aracı, tavassut
arada laf taşıyan
N
NACAK
NALIGIRIK
NAMAZLAĞI
NEMNE
NİKBET
NODA
NÖRDÜN
NÖRECEMİŞ
NÖRECEN
NÖRSÜN
NÖRÜN
NÖŞGÖRÜN
NURAYİ
NÜZÜL
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
balta
çocuklara takılma sözü
bir tür dokuma
ne idüğü belirsiz
düşkün, suratsız
üstü toprakla örtülmüş yığın
ne yaptın
ne yapacakmış
ne yapacaksın
ne yapsın
nasılsın
ne işyapıyorsun
iki yüzlü
felç
O
O DEĞİLDEN
OCAK DÖŞŞEĞİ
OCALAMAK
OCUTMAK
OHUN-SOHUN
OLÇUM
ONMAZ
ONMIYASICA
ONUŞMAK
ORUN
OSANMAK
OYULGAMAK
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
farkettirmeden
ince minder
masaj yapmak
acıtmak, zedelemek
bomboş / sahipsiz
kendini becerikli gösteren
iyileşme ihtimali olmayan
bir beddua sözü
iyi duruma gelmek
kibirli
bıkmak
kaba dikiş yapmak
Ö
ÖDÜ SITMAK
ÖFERTMEK
ÖĞÜRLEŞMEK
ÖNEZE
ÖRDÜM
ÖRK
ÖRKEN
ÖTTÜREK
ÖVENDİRE
ÖZEK
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
çok korkmak
abartmak
iç içe olmak, birbirine alışmak
öne çıkan
yaban
hayvan bağı
hayvanları bağlama işi
yemek borusu
hayvanları dürten ucu çivili deynek
boğaz
P
PAHA
PARÇ
PARPILAMAK
PIRTI
PİLİT
PİREN
PİŞKİR
POÇU
PONÇAK
POYTTURMAK
PUŞT
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
başlık parası
su içme kabı
azarlamak
ufak tefek ev eşyası
meşe ağacı meyvesi,palamut
yakacak olarak kullanılan yaban otu
havlu
kadınların dışarı örtüsü
püskül
aradan sıyrılmak
kaba sövgü sözü
R
S
SAKAV
SALLANGIÇ
SALMAK
SASI
SAVAT
SEDİR
SEKALTI
SEKİ
SEKLEM
SEKMEN
SEME
SENİT
SIKILAMAK
SIKMA
SINDI
SINIKCI
SIPSANAK
SIPSIDIR
SIRÇAN
SIRIM
SITARASIZ
SIYIRTMA
SIYKINTI
SIYRIKDIRMAK
SİFLİ
SİFTİNMEK
SİNAMEKE
SİRATA
SİVİŞMEK
SİVKİNMEK
SİYDİRMEK
SİYEK
SONLAMA
SOYKA
SUBUK TUTMAK
SUNTURLANMAK
SUSA
SUVAT ÇEKMEK
SÜREKESİZ
SÜYÜM
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
kalın palto
salıncak
göndermek, ulaştırmak
küf, çürük
köşe, kapı kenarı
ev içindeki yüksek oturma yeri
aralık
evlerin önündeki oturma yeri
eksik
merdiven
sersem, ahmak,alık
üzerinde yufka açılan düz tahta
iyice tembihlemek
dürüm
makas
kırık çıkıkla ilgilenen kimse
bilerek, bildiği halde
göz göre göre
fare
ince yapılı, güçlü
yüzsüz / bakımsız
ortası yenilen dikenli bitki
hastalıklı hayvan
aradan sıyrılmak
işsiz, sefil
oyalanmak
işe yaramaz, faydasız
boş, işi gücü olmayan
gizlice uzaklaşmak
çırpınmak
küçük çişini yapmak
sızıntı
en son doğan
kıymetsiz
düzen tutmak
ağlamaklı olmak, surat asmak
şose yol
hayvan yardımıyla kuyudan su çekmek
istikrarsız, devamsız
bir tutam
Ş
ŞAKKADANAK
ŞALAK
ŞAPLAK
: tam ortadan, aniden
: olgunlaşmamış karpuz
: tokat
ŞAVK
ŞAVKARTMAK
ŞAVLAK
ŞAVLI
ŞEBİT
ŞELEK
ŞERŞEM
ŞILIKMAK
ŞIRFINTI
ŞIRLAK
ŞIRLAMAK
ŞİKARE ÇEKMEK
ŞİMCİK
ŞİNİK
ŞİNİKMEK
ŞİPİDİK
ŞİPİLETMEK
ŞİPİRDEK
ŞİPTUTAN
ŞİŞEK
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
ışık, aydınlık
aydınlatmak
huysuz
inşaatta kullanılan ölçü aleti
yufka
bir deste
pek iştahlı
yılışmak
ahlaken düşük
parlak
parlamak
kendini naza çekmek
şimdi
zahire ölçüsü
şımarmak / sevinmek
terlik
hemen yapmak
sevimli / konuşkan
kapı kolu
koyun türü
T
TAHRA
TAKA
TAPRINDAN GİTMEK
TASLAMAK
TAVSIR
TEHLİ
TEHNE
TEKNE
TEKNE KAZINTISI
TELEME
TELİS
TELTİK
TEMRE
TEPİŞLEMEK
TEPİŞMEK
TEPSERMEK
TERME
TEŞNE
TEVATİR
TEVATÜR
TIKIRDAK
TIRTIR
TOKLU
TOKUÇ
TOKUŞMAK
TOL
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
küçük balta
küçükbaş hayvanlara takılan zil
arkasından gitmek
takip etmek
resim,fotoğraf
dikkatli, dengeli
ıssız, tenha
hamur yoğrulan tahta kap
en son doğan çocuk
az pişmiş
saman çuvalı
söylenmesi zor, akla gelmeyen
bir tür cilt hastalığı
hafifce vurmak
birbirini tekmelemek
kabarmak
bir tür yaban meyvesi
çok istekli
acayip, çok değişik
söylenti
küçükbaş hayvan zili
motorlu ve üç tekerlekli taşıma aracı
bir yaşında kuzu
çamaşır yıkamada kullanılan yassı tokmak
kafa kafaya vurmak
yayla evi
TOPAK
TOR
TÖK
TULUK
TUTURUK
TÜLÜ
TÜYMEK
:
:
:
:
:
:
:
bazlama
kadınların dışarı örtüsü / şal
anlayışı kıt / inatçı
içine peynir basılan deri
çok ekşi
kalın tüylü dokuma
kaçmak, uzaklaşmak
U
UĞRA
UĞUNMAK
URBA
UTLANMAK
UTLU
UYNAŞMAK
UYUNTU
UZ
:
:
:
:
:
:
:
:
kepekli un
ağlamaktan soluğu kesilmek
elbise
çekinmek / utanmak
terbiyeli
anlaşmak
uyuşuk, tembel
işe yatkın becerikli / sessiz, içine kapanık
Ü
ÜĞÜTLEMEK
ÜLEŞ
ÜLEŞMEK
ÜLÜ
ÜLÜBE
ÜLÜZ
ÜMBELLEMEK
ÜRMEK
ÜTME
:
:
:
:
:
:
:
:
:
seçmek
hayvan ölüsü
paylaşmak
düğün hediyelerinden birinin adı
kuru fasülye
bakımsız, çelimsiz
hayvanları sert bir şeyle uyarmak
havlamak
ateşte kızartılmış taze buğday
V
VARGEL
VAZIRDAMAK
VELEDİZNE
VELENSE
VELESBİT
VESAYİT
VINLAMAK
VIZZIK
VİRGİLİ
YAĞIR
YAĞLIK
YALAZ
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
dokuma tezgahında kullanılan bir aksam
ileri geri konuşmak
piç
bir tür dokuma / kalın battaniye
bisiklet
binilecek araç
ortadan kaybolmak
davranışı hafif olan
nişanlı veya sözlü genç kız
çok kirli, pasaklı
büyük mendil
alev
YALLIMŞAK
YANTİRİ
YARAŞ
YAREN
YAŞMAK
YAVCINMAK
YAVSI
YAVŞAN
YAYIM
YAYNIKDIRMAK
YAZIYA VARMAK
YEMENİ
YIKIŞMAK
YIKIVIRMAK
YİĞNİK
YİLKE
YİNLİ
YİRÇEL
YİRİK
YİRİN
YİRLİ-YİTME
YİTİK
YİTİK
YORUP-IRMAK
YOZ
YÖNLÜ
YUMUŞ
YUNMAK
YÜĞRÜK
YÜKLÜ
YÜKLÜK
YÜZ GÖRÜMLÜĞÜ
YÜZLENMEK
YÜZÜKMEK
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
iki yüzlü
ayak veya beli sakat olan
başkalarına yaranmaya çalışan
arkadaş,dost
başörtüsü / yemeni
içi kıyılmak,acıkmak
bir tür kene
yakacak olarak kullanılan yaban otu
hayvan otlatmak
gözden kaçırmak
evlenmek
bağsız erkek ayakkabısı/başörtüsü
güreşmek
bir araçla bir yerden bir yere götürmek
hafif
perçem
davranışları hafif olan
yemesi az olan
üst dudağı yırtık
çevik, kuvvetli
yerli yerince
yetişmiş, aklı eren
kayıp eşya
çok yormak
kısır koyun
hesaplı, ucuz
hizmet buyurma
yıkanmak, banyo yapmak
iyi koşan / bir çeşit hastalık
hamile
yorgan, yatak konulan yer
damadın düğün günü verdiği hediye
çok şımartılmak
utanmak, yüze bakamamak
Z
ZAĞAR
ZAHRA
ZAVAZİNGO
ZEPLEK
ZEVZEK
ZIBARMAK
ZIBITMAK
ZILLAMAK
ZILMAK
ZIMBI
ZIMKIRTMAK
ZIMZIK
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
herhalde
zahire
anlaşılmaz olan
gelişmiş genç kız
geveze
uyumak / ölmek
kaçmak
oyun bozanlık etmek
kaçmak, ortadan kaybolmak
güçlü,kuvvetli
zorlamak, üzmek
yumruk
ZINARMAK
ZINGADAK
ZINGIRDAMAK
ZIPI
ZIRANTA
ZIRDAL
ZIRTABOZ
ZIRZOP
ZIYINCAK
ZIYMAK
ZİBİL
ZİNİ
ZMAK
ZOBU
ZOM
ZONDAL
ZOPA
ZÜLBİYE
ZÜVERLİK
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
inatlaşmak / kabul etmemek
aniden
titremek
sağlam, bakımlı
eli boş, işsiz
gelişmiş, genç erkek
utanmaz, saygısız
delişmen, hayta
ele avuca sığmayan
kaymak
döküntü
sini
kaybolmak
kaba saba
çok sarhoş olan
kaba
soba
yemek çeşidi
yabani bitki
HAZIRLAYAN : CEYHAN YALÇIN
2004 / ANKARA