TTO`da Hangi Servislere Ulaşabilirim? Üzerinde çalıştığınız

Transkript

TTO`da Hangi Servislere Ulaşabilirim? Üzerinde çalıştığınız
TTO’da Hangi Servislere Ulaşabilirim?
Which services can be reached at TTO?
Üzerinde çalıştığınız konunun yenilik
içerdiğini düşünüyorsanız buluş bildirim
formumuzu
doldurarak
TTO’ya
iletebilirsiniz.
Buluş
bildirim
formuna buradan ulaşabilirsiniz.
If you consider that your work is including
novelty, you can fill our invention
disclosure form and send it to us. Invention
disclosure form can be reached from here.
TTO, buluş bildirimi yapılan çalışmaların
yenilik değerlendirmesi için patent/tasarım
araştırması yapar ve buluşu araştırma
sonuçları ile birlikte Inventram’a iletir.
Yenilik içeren çalışma teknik bir unsur
değil, görsel bir yenilik ise tasarım tescil
yoluna gidilir.
TTO makes patent search for evaluating
novelty of disclosed work and forward it to
Inventram with search results. If the novel
work is not technical and it is visual, design
application can be considered.
Inventram
tarafından
ticarileşme
potansiyeli olduğu tespit edilen buluş
bildirimleri için patent / tasarım başvurusu
ve başvuru sonrasında birebir yönetim
desteği sağlanır.
Invention disclosures that are determined as
having commercialization potantial are
supported for patent application and
prosecution. Inventions that are not suitable
for patent application can be evaluated as
trade secret.
Patent başvurusu yapılması uygun olmayan
çalışmalar
ticari
sır
olarak
değerlendirilebilir.

Benzer belgeler

buluş bildirim formu takip prosedürü

buluş bildirim formu takip prosedürü 7.3. Buluşçu doldurduğu formu varsa buluş ortakları ile birlikte imzalayarak iki kopya şeklinde APG’ye gönderir. Direktörlük ilgili takibi yapması için BBF’yi Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rek...

Detaylı