BULU MAS - Ebilgi Eczane Teknolojileri

Yorumlar

Transkript

BULU MAS - Ebilgi Eczane Teknolojileri
!'
!"
!"#
$%$$"
"#&#
%%"(((
Bu günlerde mesleğimiz ile ilgili son derece vahim gelişmeler yaşanmaktadır. Hepimiz bu gelişmeleri doğru
okumak ve değerlendirmek zorundayız. İlaç eczacılık
alanında siyasi iktidarın ne yapmak istediğini anlamak
için medyum olmaya gerek yok, bu noktada tehlikeli
olan sağlık otoritesinin projeleri açıkça ortada dururken biz eczacıların örgütsel savrulmalar yaşamasıdır.
Bu durum kabul edilebilir hatalar değildir ama sıklıkla
yaşanmaktadır. Tüm dünyada eczacılık yükselme trendi içindeyken Ülkemizde yaşananları sadece sağlıkta
dönüşüm programını suçlayarak açıklamak ne kadar
mümkündür. Doğruyu bulabilmek ve çözüm için gereken özgüveni kazanabilmek için öncelikle sürecin
sorumluları kendi yaptıkları yanlışların öz eleştirisini
vermek zorundadır.
Daha bir yıl öncesinde 4 Aralık sürecinde TEB’in tavrı
ile bugünkü süreçte sergilenen tavır taban tabana zıttır.
İki olay arasındaki tek ve vahim benzerlik ise Merkez
Heyetimizin almış olduğu radikal kararlarla ilgili...
%)**+,-./0++(
!"#
Program Sayfa 7'de
3
!"#"
4
Değerli
Meslektaşlarımız;
11 Mart 2010 Perşembe günü aramızdan ayrılan
Odamızın fedakâr emekçisi, Genel Sekreterimiz
Ecz. Umut ÖZKUL’un anısını yaşatmak adına,
elbirliği ile yapacağımız anaokulunun inşaatına
başlıyoruz. O’nun adını taşıyan anaokulumuzu
en kısa zamanda inşa edip, geleceğimiz olan
çocuklarımıza armağan etme arzusu ile çıktığımız yolda; Olağanüstü Genel Kurul kararı
ile eczacılarımızın vereceği 300 (üç yüz) TL’lik
katkı payının yanı sıra, gönüllü bağışlarınızı
da bekliyoruz.
Bağış hesabına odamız bütçesinden öncelikle
50.000 TL tutarında ödenek aktarılmıştır. Ayrıca
Oda Yönetim ve Denetim Kurulu kampanyayı
20.000 TL bağış ile başlatmış bulunmaktadır.
Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği (TEKB) 50.000
TL ile ve Güney Ecza Kooperatifi Yönetim ve
Denetleme Kurulu toplam 10.000 TL bağış ile
kampanyaya katılmıştır.
Genel Kurul kararı olan 300 TL dışında gönüllü
bağış yapan kişi ve kurumların isimleri web
sayfamızda yayınlanmaktadır. (İsminin yayınlanmasını istemeyenlerin bu konuda odamıza
bilgi vermesi gerekmektedir.)
Bağışlarınız için;
“Mersin Eczacı Odası Ecz. Umut Özkul
Anaokulu Bağış Hesabı”
İş Bankası Uray Şubesine
(6607) 333-33-36 nolu hesaba havale, eft
ve elden yatırabilirsiniz.
( IBAN: TR63 0006 4000 0016 6073 3333 36 )
Odamıza elden veya kredi kartından
(Maxımum Karta üç taksit) da yatırabilirsiniz.
"
5
Merhaba
Merhaba
M
h b
Ecz. Mine YALÇIN
Bilim Kültür ve Yayın Komisyonu Adına
2010 yılının son bülteninden merhaba diyoruz. Akıp giden günler, mi tamamlayan parçalardan biri olmak bizim için de gurur ve
aylar içinde gündemlere yetişemediğimiz için Kasım – Aralık mutluluk kaynağı olacaktır.
bültenlerini tek sayıda toparladık. Sürecin hem içinde yer alarak
tüm ağırlığıyla yaşayıp hem de belgelemenin hızını yakalamaya Odamızın başarıyla yürüttüğü bir çalışma da Yeşil Kart Reçete
çalıştık. Umarız eksikliğimizi fark etmişsinizdir, çünkü buradan Kontrolleri. Yılsonu itibariyle yoğun tempoda çalışan özverili
izlendiğimiz sonucunu çıkarıp mutlu oluruz.
meslektaşlarımız ödemelerin zamanında olmasını sağlamış,
hatta bakılacak reçete kalmadığı için eczacılarımızdan Aralık
Bültenimizin Akademi bölümünde mesleğimizin icrasında yıllardır reçetelerinin 15 günlük bölümünü faturalandırarak odamıza
eksikliğini duyduğumuz, bir kayıp alan olan tıbbi ve aromatik teslim etmeleri istenmiştir. Bu ciddi ve önemli bir hizmettir.
yağlar konusuna yer verdik. Tıbbi ve aromatik bitki üretiminde Tamamen gönüllü çalışan meslektaşlarımıza, odamız görevli
dünyada 5. sırada yer alan ülkemizde bu konuda ciddi bir giri- eczacıları, Sağlık Müdürlüğü eczacıları ve odamız personeline
şimin olmaması, geleceğin değeri olacak bu pazarda söz sahibi yoğun emekleri için teşekkür ediyoruz. Yürümesi gereken düzeni
olmanın gereğiyle TEKB ve Güney Ecza Kooperatifi iştirakinde aksatmadan sürdürdükleri, sorunların çözümünde katılımcı
biz eczacıların bir markası doğdu. Tabia markasıyla bitkinin oldukları için.
yetiştirilmesinde, yağın üretiminde ve halka sunumunda eczacıların var olduğu, bilimsel ve güvenilir bir ürünün raflarımızda Bültenimizin Gündem başlıklı sayfasında da, aksayan İTS süreyer alması eczanelerimize ayrı bir saygınlık kazandıracaktır. cini Eczacı Ersin Servi değerlendirdi. Yaşanan, aslında yaşatılan
Alternatiflerinden üstünlüğü ve sadece eczanelerde satılacak sıkıntıların akışını ve mesleki yorumlarını bizimle paylaştı.
olması, danışman kimliğimizi öne çıkaracak ve SGK bağımlısı Katılmamak mümkün değil…
olmaktan kurtulmamız için yeni bir pazar olacaktır. Bakanlıkça
yayımlanan yönetmelikle de aktarların önü kesilmiş, bizim için Bu sürecin sinyalleri Kasım ayında Adana’da yapılan TEB Bölgeler
bir fırsat doğmuştur. Yıllar içinde elimizden kayıp giden alanlar Arası Toplantısında verilmişti. Ülke genelinde Eczacı Odaları
düşünüldüğünde boş bırakılamayacak, bize ait bir alana sahip yöneticilerinin ve eczacıların katıldığı toplantılarda bölgesel ve
çıkmamız gerektiği ortadadır. Ürünler incelendiğinde ve emek ulusal konular tartışılmıştır. Bölgemizde olan toplantıda Güney
verildiğinde elde edilecek sonuçlar, kabarık bir reçetenin verdiği Ecza Kooperatifimizin destekleri değerlidir ve katılımcıları
tatminden öte, bir mesleki doyumdur.
memnun etmiştir. Bölgeler arası toplantıda yapılan Başkanlar
Danışma Kurulu Toplantısında kooperatif gündem olarak ele
Bu konuyla bağlantılı olarak eczanelerimizde oluşturacağımız alınmıştır. TEKB ve Kooperatif yöneticileri ile de görüş alış
yeni pazarların planlanması ve uygulanmasında yol gösterici verişinde bulunulmuştur.
olacak bir organizasyon da bültenimizin kapak konusu: Güneyde
Eczacılık Buluşması. Güneydeki 8 Eczacı Odasının katılımıyla, Meslek gündeminde ne yaşanırsa yaşansın, hayatın akışında,
her yıl tekrarlanması planlanan bu organizasyon; eğitim ağırlıklı okullarını bitirip yeni mezun olarak, meslekten ve gelecekten
bir fuar olacaktır. Mersin Eczacı Odamızın da bir komisyonla büyük beklentilerle aramıza katılan, eczanelerini açan meslekiçinde yer aldığı bu etkinlik için eğitim konuları belirlenmiş, taşlarımıza da hoş geldiniz diyor, tüm hayallerinin gerçekleşkonuşmacılar davet edilmiş, sektördeki firmalardan da katılım mesini diliyoruz
sağlanmıştır. Fuar, özel satış koşullarıyla yer alacak firmalar ve
depoların sponsorluğunda 22-23 Ocak 2011 tarihleri arasında Bu sayımızda da hayatın içinden sayfalarımız var. Kültür-Sanat
Adana Hilton Otelde gerçekleşecek. Güney Ecza Kooperatifinin bölümümüzde biraz olsun eczacı değil, biz oluyoruz. Paylaşıyor,
de ana sponsorlardan biri olduğu bu etkinlik bölgemizde bir ilk. renkleniyoruz.
Elde edilecek tecrübe ve yararlar önemli olacaktır. Ayağımıza
kadar gelen mesleki açılımın, gelişimin içinde yer almalıyız, Her sayımızda Özel Haberler başlığıyla yayınladığımız doğum
dört duvar arasına kapanıp bize dayatılanları değil kendi ter- günlerimiz dergimizin yayınlanmadığı aylarda kesintiye uğradı.
cihlerimizi yaşamalıyız.
Bu nedenle şimdilik bu uygulamayı erteliyor, ileride çıkacak
dergilerimize bırakıyoruz. Doğum günlerini kutlamadığımız
Eczacı odamızın ortaya koyduğu çok önemli bir diğer proje de meslektaşlarımızdan özür diliyor, sevgiyle, huzurla, başarılarla
25. Bölge Mersin Eczacı Odası Ecz.Umut Özkul Anaokulu dolu yeni yaşlar diliyoruz.
projesidir. Tüm meslektaşlarımızın gönülden rızasıyla alınan
Genel Kurul kararıyla çalışmalarına başlanan, hem bir vefa hem Ben size yine elektronik posta adresimizi yazmak ve her türlü
de bir sosyal sorumluluk örneği olan bu proje hayata geçmeye yorumlarınızı beklediğimizi söylemek istiyorum. Önerileriniz,
hazırdır. Prosedürlerin tamamlanması uzun sürmüş olsa da, eleştirileriniz bize katkı verecektir.
sizlerden gelecek desteklerle en kısa sürede tamamlanacak, [email protected]
çocuklarımızın gelişiminde ve eğitiminde önemli bir yeri olan
okul öncesi eğitimde, bizim de katkımız olacaktır. Büyük res- Hoşça kalın…
!"#"
!'
/
yazının devamı...
Mevcut sözleşmenin güncel uygulamalar ve alınan yargı kararları sonucu kadük olmuş pek çok
maddesi nedeni ile bir an önce güncellenmesi gerekmektedir. Yeni sözleşmenin SGK’nın ve TEB’in
makul şartlarda uzlaşmaları ile imzalanması genel
beklentimizdir. Kurumun TEB’i devre dışı bırakıp
tek başına eczacı ile sözleşmeyi yapma arzusu ve
Yılın son günlerinde geçici karekodlu ürünlerle sözleşme bedeli üzerindeki baskısının masumane
ilgili yaşanan kaotik süreç açıkça gösteriyor ki; olmadığı tüm eczacılar tarafından bilinmektedir.
İTS, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında, bir güç göstergesi haline Bu talepler eczacının örgütlü yapısını ve ekonodönüşmüştür. Daha iki gün önce, global bütçe mik gücünü zafiyete uğratmaya yöneliktir. Bu
garabetine rağmen, hedeflerini tutturamayan düşüncelerden sıyrılarak masaya oturulmaz ise
SGK’nın, metazori olarak KKİ artırımı yapması, uzlaşı sağlamak kolay olmayacaktır. Birlik ise iyi
ortalama her eczanede % 7 ile 9 oranında stok bir protokol imzalamak isteğindedir. Bunun için
zararı oluşturmuşken, kurumun tek taraflı böyle masaya rasyonel taleplerle gidilmelidir. Eczacının
bir uygulamayı alelacele başlatması üzerine tuz bugün içinde bulunduğu ekonomik çıkmazlar
biber olmuştur. G2D’li ürünleri 2020 yılı sonu- ve sorunlar için, imzalanacak protokolden çok
na kadar geçerli kılan Sağlık Bakanlığı genelgesi daha üst düzey çözümler gerekmektedir. Bunun
yok sayılmış, hasta ve eczacının mağduriyeti için SUT’ta tanımlanmış “birinci basamak sağlık
önemsenmemiştir. Ayrıca bu durum SGK’nın sunucusu” ifadesinin yasalarda yer almasının
özerk ve kurumsal kimliğini oluşturamadığının sağlanması, Eczacılık meslek standartlarının
ve Bakanın vesayeti altında yönetildiğinin net belirlenmesi ve eczacının hızla eğitim ve dönübir göstergesidir. Maalesef bu tespit sadece SGK şüm sürecine çekilerek hak ettiği meslek hakkına
için değil, aynı zamanda TEB için de geçerlidir. kavuşması gerekmektedir.
eczacı tabanının, örgüt yöneticilerinin, hatta Merkez Heyeti üyelerinin bir kısmının karar sürecine
dâhil edilmemesidir. O gün alınan kararı veren
Heyetin ve onun bugünkü devamının önümüzdeki süreci nasıl yöneteceklerini düşünmek beni
endişelendiriyor.
Kurumsallaşamamış bu iki yapının gündeminde,
iki yıldır ertelenen sözleşme görüşmeleri var.
Eczacı nefesini tutmuş olacakları izliyor. Geçici
karekodlu ürünler konusunda yaşananlar, sözleşme sürecinin zorlu geçeceğinin belirtisidir. Belki
de bu durum sözleşme dönemine ilişkin gizli bir
gözdağıdır. Yoksa SGK’nın piyasada milyonlarca
kutu ürün varken, hasta ve eczacının mağdur olacağı ortada iken, G2D’lerle ilgili bu uygulamaya
geçmesinin nedeni nasıl açıklanabilir. Oysa olması
gereken bu iki kurumun birlikte Ülkenin sağlık
hizmetlerinde pek çok ortak proje üretmesidir.
Uygun ekonomik giderlerle daha sağlıklı hizmet
üretmenin yollarını bulmaktır. Modern ülkelerde
bu sinerji ile sağlanan başarılı proje örneklerine
sıklıkla rastlanmaktadır.
Eczacı gereksiz kavgalar istemiyor. Aldığı uzun ve
zorlu bir eğitimin ardından, ilacın gerçek sahibi
olarak; bir yandan kaliteli sağlık hizmeti sunmaya
çalışırken diğer yandan ekonomik olarak dengede
kalmaya çalışıyor. Eczacı sağlık hizmet sunumunu
yapabilmek için her anlamda huzur istiyor. Sıkıntılar ve acılarla dolu bir yılı bitirip, yeni bir yıla
girdiğimiz bu günlerde, her şeye, hatta SGK’ya
rağmen geleceğe umutla bakabilmeyi diliyorum.
Saygılarımla…
Ecz. Hüseyin ŞİMŞEK
7
!"#
22 – 23 Ocak 2011 tarihlerinde birincisini Adana’da
düzenleyeceğimiz “güneyde eczacılık buluşması”
nın eğitim ve konferansların düzenlendiği, aynı
zamanda sıkışan ilaç eczacılık alanına açılımlar
sağlamaya yönelik İlaç Dışı Ürünlerin sunulacağı
bir fuar tadında geçmesi planlanmaktadır.
Bu yıl Odamız ile beraber sekiz eczacı odasının
birlikte düzenlediği etkinlikte Kooperatifimiz ve
diğer dağıtım kanalları destek verecek olup, pek
çok firma kuracakları stantlarla eczacılarımızla
buluşacaktır. Bazı firmalar etkinliğe özel indirimlerle eczacılarımıza sıcak satış imkanı sunacaktır.
14.45-15.00 Ara,
15.00-16.00 Eğitim Salonu 2***
* Konu: “Kozmetik ve Dermokozmetik Kavramı; Eczane Dermokozmetiğinin Önemi ve
Ürün Seçimi”
* Konuşmacı: Orhan KOÇER
16.00-16.15 Ara,
16.15-17.15 Eğitim Salonu 3***
* Konu: “Esnek Satış Teknikleri ve Eczane
Mekan Dizaynı”
* Konuşmacı: Bahadır BÜLGİN
17.15-18.15 Ara,
20.00-24.00 Akşam Yemeği (Gala Yemeği)
*Sanatçı: Yonca LODİ
** 23-Ocak-2011 Pazar;
10.00-12.00 Konferans
*Konuşmacı: Üstün DÖKMEN
12.30-13.30 Öğle Yemeği,
13.45-16.00 Panel
*Konu: “Eczacılıkta Yeni Yönelimler”
*Panelistler:
Ecz.Erdoğan ÇOLAK (TEB Merkez Heyeti
Başkanı), Profesör Dr. Necdet ÜNÜVAR (AKP
Adana Milletvekili), Profesör Dr. Rümeysa
DEMİRDAMAR (Yakın Doğu Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi Dekanı) ve Ecz. Ahmet
ÜNLÜ (Ulkar(Nobel İlaç) Holding İcra Kurulu Başkanı)
Çok değerli konuşmacı ve eğitimciler ile sizler
için dolu dolu bir program hazırlandı. Program
detayı ve katılım şartları aşağıda sunulmuş olup,
üyelerimizin katılım bilgilerini en geç 07 Ocak
2011 CUMA gününe kadar mutlaka Odamıza
iletmeleri gerekmektedir. Konaklamalı katılım
yapmak isteyen üyelerimiz için Adana Hilton Otel’
den çok özel bir fiyat alınmış olup, konaklama
bilgilerinin öncelikle Odamıza iletilmesi rezervasyonun zamanında sağlanması için çok önemlidir. 16.00 Kapanış.
PROGRAM
KATILIM ÜCRETİ
YER - Adana HİLTON-SA
2 günlük katılım ücreti 50,00 TL dir.
** 22-Ocak 2011 Cumartesi;
KONAKLAMALI TERCİH
09.00-10.00 Açılış
10.00-12.00 Konferans
*Konuşmacı Ali POYRAZOĞLU,
12.00-13.30 Yemek,
13.45-14.45 Eğitim Salonu 1***
* Konu: “Geleceğin Eczanesi Davranış Modelleri-Hasta Sosyal Stilleri ve Yaklaşım
Modelleri”.
* Konuşmacı: Mustafa ÖZARSLAN
Katılım ücreti dahil 150 TL dir. (Odalar çift
kişiliktir. Tek kişi kalmak isteyen eczacılarımız fark ödeyerek tek kişi konaklayabileceklerdir.)
!"#"
* Katılım ve konaklama tercihine cafe break,
öğle yemeği ve gala yemeği ücretleri dahildir.
$%$$"
"GLUCAGEN HYPOKİT LİYOFİLİZE
FLAKON VE ŞIRINGA 1 mg" ADLI
ÜRÜNÜN BAZI SERİSİNE
UYGULANAN GERİ ÇEKME İŞLEMİ
HAKKINDA (28.10.2010)
Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti. tarafından Birliğimize gönderilen 26.10.2010 tarihli
yazıda,
Firma adına ruhsatlı bulunan 8699676790326
barkodlu “GlucaGen Hypokit Liyofilize Flakon
ve Şırınga 1 mg” adlı ürünün YW60461 no’lu
serisine üretimi sonrasında cam flakonda kısmen
kırık tespit edilmesi nedeniyle Farmasötik ve
Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri
ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik’e göre 2. Sınıf B
seviyesinde (eczane, ecza deposu, hastane vb.)
geri çekme kararı alındığı belirtilerek,
Geri çekme işleminin sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi için eczane stoklarında bulunan söz
konusu seriye ait ürünlerin, ilgili depolara iade
edilmesi gerektiği bildirilmiştir.
Gazete’de yayımlanan “Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel
Preparatların Toplanması Hakkında Yönetmelik”
gereğince 2. Sınıf B seviyesinde (eczane, ecza
deposu, hastane v.b.) geri çekme işleminin uygulanacağı belirtilerek,
22 Ocak 2010-25 Şubat 2010 tarihleri arasında
satışı gerçekleştirilen 9061736 lot numaralı (İ.T:
06.2009 S.K.T:06.2011); 27 Nisan 2010-26 Mayıs 2010 tarihleri arasında satışı gerçekleştirilen
9061787 lot numaralı (İ.T:06.2009 S.K.T:06.2011)
ve 26 Mayıs 2010-19 Temmuz 2010 tarihleri
arasında satışı gerçekleştirilen 9092273 lot numaralı (İ.T:09.2009 S.K.T:09.2011) “AugmentinBID 200/28 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak
İçin Kuru Toz, 70 ml” un geri çekilmesi kararına
bağlı olarak, stoklarda olan miktarının, eczane
iadelerinin, eczacıların, satın aldığı koşullarda
yapılması konusuna özen gösterilerek 26 Kasım
2010 tarihine kadar ticari ilişkilerinin olduğu ecza
deposuna iade faturası ile birlikte gönderilmesi
istenmiştir.
TSK PERSONELİ VE BUNLARIN
BAKMAKLA YÜKÜMLÜ
OLDUĞU KİŞİLERİN SGK'YA
DEVRİ HAKKINDA MİLLİ
SAVUNMA BAKANLIĞI'NIN YAZISI
(28.10.2010)
"AUGMENTIN-BID 200/28 mg
SÜSPANSİYON, 70 ml" ADLI
ÜRÜNÜN BAZI SERİLERİNE
UYGULANAN GERİ ÇEKME İŞLEMİ T.C. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Birliğimize
HAKKINDA (28.10.2010)
gönderilen Ekim 2010 tarihli yazı ile,
Glaxo Smith Kline İlaçları San. ve Tic. A.Ş. ta- Sosyal Güvenlik Reformu kapsamında, TSK’da görevli
rafından eczacılara gönderilen 27 Ekim 2010 askeri ve sivil personel ile bunların bakmakla yükümtarihli yazıda,
lü oldukları aile fertlerinin de, 09 Ekim 2010 tarihli,
27724 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Silahlı
Firma adına imal ruhsatına sahip olunan kuvvetlerinde Görev Yapan Askeri ve Sivil Personelin
“Augmentin-BID 200/28 mg Oral Süspansiyon Ha- GSS Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ” ile 15
zırlamak İçin Kuru Toz, 70 ml” adlı ürünün 9061736 Ekim 2010 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası
lot numaralı (İ.T:06.2009 S.K.T:06.2011) ve kapsamına alındığı,
9061787 lot numaralı (İ.T:06.2009 S.K.T:06.2011)
serilerine “fiziksel yönden firma spesifikasyonu- Bu yeni düzenleme ile birlikte, Bakanlıklarının, “211
na uygun bulunmaması nedeniyle, 9092273 lot Sayılı Kanuna Tabi Personel ve Aile Fertlerine Ait Tedavi
numaralı (İ.T:09.2009 S.K.T:09.2011) serisine ise Giderlerinin Ödenmesi” ve “Tedavi Giderleri Ödeme
“fiziksel ve kimyasal yönden firma spesifikasyo- Makamları” konulu yazılarının yürürlükten kaldırıldığı,
nuna uygun bulunmaması” nedeni ile T.C. Sağlık
Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün Yazı eki EK-A’da belirtilen personel grupları haricin15 Ağustos 1986 tarih ve 19196 sayılı Resmi
$%$$"
9
deki kişilerin, devlet ve üniversite hastaneleri ile özel
sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan muayene ve
tedavilerine ilişkin fatura bedellerinin, Sosyal Güvenlik
Kurumu tarafından karşılanacağı; muayene ve tedavi
giderleri MSB bütçesinden karşılanmaya devam edilecek
olan kişilerin kurs, geçici görev, izin, istirahat, sevk vb.
nedenlerle başka garnizonlarda bulunmaları halinde,
muayene ve tedavi giderlerinin muayene ve tedavinin
gerçekleştiği garnizondaki ilgili ödeme makamı tarafından karşılanacağı belirtilerek,
Ancak bazı eczacı odalarımız tarafından Birliğimize
yapılan bildirimlerden, TSK’da görev yapan askeri
ve sivil personel ile bunların bakmakla yükümlü
oldukları kişilerin sevk işlemlerinin nasıl olacağı
konusunda tereddütler yaşandığının anlaşılması
üzerine Birliğimiz tarafından T.C. Sosyal Güvenlik
Kurumu GSS Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık
Daire Başkanlığı’na gerekli yazılar ile başvurular
yapılmıştır.
Konu hakkında Kurumdan verilen bilgi;
Genel sağlık sigortası kapsamında yer almayıp, muayene
ve tedavi giderleri MSB Bütçesinden karşılanacak olan
ilgili mevzuatına göre belirlenmiş personel grupları yazı
eki EK-A’da, kurum ve garnizonlar itibarıyla ödeme
makamları ise EK-B’de bildirilmiştir. İlgili eklere web
sayfamızdan ulaşılabilir.
TSK'DA GÖREVLİ PERSONEL VE
BUNLARIN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ
OLDUKLARININ SEVK İŞLEMLERİ
HAKKINDA BİLGİLENDİRME
Bilindiği gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından
09 Ekim 2010 tarih ve 27724 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan “Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görev Yapan
Askeri ve Sivil Personelin Genel Sağlık Sigortası
Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ” ile Türk
Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan askeri ve sivil
personel ile bunların bakmakla yükümlü olduğu
kişilerin sağlık hizmetleri SGK tarafından 15.10.2010
tarihinden itibaren devralınmasına ilişkin usul ve
esaslar düzenlenmişti.
Ardından yine SGK tarafından 15 Ekim 2010 tarih
ve 27730 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sosyal
Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile TSK İç Hizmet
Kanununa tabi olarak TSK’da görev yapan askeri ve
sivil personelin alacağı hizmet MADDE 2’de;
Askeri ve sivil personelin ilk müracaatlarının var ise
öncelikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci basamak
sağlık ünitesine yapılmasının zorunlu olduğu, 2.
ve 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarına ise ancak sevk
ile başvurabilecekleri yönünde olup, bakmakla
yükümlü oldukları kişilerin ise sevk aranmaksızın
sağlık kuruluşlarına başvurabilecekleri şeklindedir.
SGK ADANA SSGM
MÜDÜRLÜĞÜ’nden
YURT DIŞI FATURA TESLİMLERİ
HAKKINDA (28.10.2010)
SGK Adana SSGM Müdürlüğü Odamıza göndermiş
olduğu yazıda; Yurtdışı sigortalılarına ait reçetelerin 01.11.2010 tarihinden itibaren karşılanması
esnasında raporlu reçetelerde;
- Rapor arkasının dolmuş olması halinde EK-1 deki
Raporlu Reçete Takip Formu’nun reçete arkasına
eklenmesi,(takip eden her reçetede bu formun
doldurulmasına özen gösterilmesi)
- Yurtdışı Reçeteleri karşılanırken EK-2 de yer alan
icmal listesindeki bölümlerin gerektiği şekilde
doldurulup sonlandırılması,
- Reçetelerin kuruma teslimi hazırlanırken en üste
ise EK-3 te yer alan form “Teslim Tutanağı” olmak
“Ancak 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet üzere sırası ile (EK-3 formundaki sırası takip ediKanununa tabi olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde lerek) fatura aslı ve Ek2 icmal listesi olacak şekilde
görev yapan askeri ve sivil personelin kendilerinin, düzenlenerek Kuruma teslim edilmesi gerektiği ,
mesai saatleri içerisindeki müracaatlarının var ise
öncelikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci basamak Bu şekilde teslim edilmeyen reçetelerin kabul
sağlık ünitelerine yapılması zorunludur.” İfadesi ile edilmeyeceği bildirilmiştir. İlgili eklere web sayfamızda ulaşılabilir.
düzenlenmişti.
!"#"
$%$$"
SGK'NIN, E-RAPOR UYGULAMASI
VE ETKEN MADDE KODLARI
HAKKINDAKİ DUYURUSU
(03.11.2010)
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU'NUN
SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ
HAKKINDA DUYURUSU (5)
(05.11.2010)
Bilindiği gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından,
01.11.2010 tarihinden itibaren e-rapor uygulamasına geçilmiştir.
Uygulama ile ilgili olarak, www.sgk.gov.tr de yayınlanan Etken Madde Kodları başlıklı duyuru ile,
tUBSçIççUçCBSçZMF.&%6-"TçTUFNçOç
kullanan tüm sağlık hizmeti sunucularının E-Rapor
uygulamasını kullanmak zorunda olduğu,
04.11.2010 tarihinde (bugün) www.sgk.gov.tr adresinde,
SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından
“Sağlık Uygulama Tebliği Hakkında Duyuru (5) ” başlıklı
bir duyuru yayınlanarak Sağlık Uygulama Tebliğinin
bazı maddelerinin uygulamasına açıklık getirilmiştir:
Yapılan açıklamaya göre;
1) 2010 Yılı SUT’un 6.1.1.A- Ayaktan tedavilerde reçetelerin düzenlenmesi başlıklı bölümünün (5) numaralı
t.&%6-"TçTUFNçOçLVMMBONBZBOTBƭM‘LIç[NFUç fıkrasında;
sunucularınca (1. Basamak sağlık kuruluşla- “Üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanerı, TSK 2. ve 3. basamak sağlık kurumları) lerinde ihtisas yapan asistanlar ile üst ihtisas yapmakta
düzenlenen ilaç raporlarının eskiden olduğu gibi olan uzman hekimler, eğitim aldıkları branş uzman
yine eczanelerce sisteme kaydedilmeye devam hekiminin yazması gereken ilaçlar ile SUT ve eki listelerde uzman hekimlerce yazılabileceği belirtilen ilaçları
edileceği,
yazabilir.” hükmü yer almaktadır. Bu hükümde “Eğitim
t&3BQPSVZHVMBNBT‘OEBTBEFDFKurum EK-2/D aldıkları branş” ifadesinden kastedilen asistanın tıpta
uzmanı olacağı branştır.
listesinde yayınlanan ilaçlara ait raporların
MEDULA hastane uygulamasına kaydedile- Uzmanlık öğrencilerinin (asistanların), rotasyon yapbileceği,
tıkları bölümlerde Sağlık Uygulama Tebliğine göre bu
bölüm uzman hekimlerce reçeteye yazılması gereken
ilaçları
reçetelemesi halinde bu reçetelerin kabul ediltEK-2/D listesi dışındaki ilaçlara ait raporların
MEDULA sistemine E-Rapor olarak kayde- mesi mümkün bulunmamaktadır. Ancak bu reçetelerde
dilemeyeceği, hastaneler tarafından çıkarılan ayrıca bölümün uzman hekiminin kaşe ve imzasının
da bulunması halinde söz konusu reçetenin bedelinin
bu tür raporların eskiden olduğu gibi eczaneler ödenmesinde uzman hekimin kaşe ve imzası esas alınır.
tarafından sisteme kaydedileceği,
Bu kapsamda Sağlık Uygulama Tebliği’ne göre belli bir
t&ULFONBEEFçMFçMHçMçFLMFONFTççTUFOçMFOCçMHçMFSçO uzmanlık dalında reçetelenmesi hüküm altına alınmış
ilaçlara ait reçetelerde, bu uzman hekimlerin dışında bir
açıklama alanına ilave edilmesi gerektiği,
diğer hekimin (uzman, pratisyen gibi) kaşe ve imzasının
Ayrıca, Kurumun sağlık hizmet sunucularına yö- da bulunması halinde Kurumumuzca Sağlık Uygulama
Tebliği’nde belirtilmiş bulunan uzman hekimin imza
nelik olarak yaptığı duyuru gereğince, 29.10.2010 ve kaşesi esas alınır.
tarihine kadar [email protected] adresine
yapılan bildirimler doğrultusunda etken madde 2)Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Kurulistesinin düzenlendiği ve ‘‘etken madde kodları’’ mumuz resmi internet sayfasında yayımlanan “Fatura
oluşumunda bu bildirimlerin dikkate alındığı, bu İnceleme ve Usul ve Esasları” başlıklı duyurunun “Diyaliz”
tarihten sonra yapılacak bildirimler için gerekli başlıklı 3.bölümünde; “Hastalara yapılan periyodik
tetkiklerin uygulama takviminin;
çalışmaların ayrıca yapılacağı bildirilmektedir.
$%$$"
Aylık tetkikler: HER AY
Üç aylık tetkikler: OCAK-NİSAN-TEMMUZ-EKİM
Altı aylık tetkikler: OCAK-TEMMUZ
Bir yıllık tetkikler: OCAK” olarak belirlendiği, Mart 2010
tarihinde tetkik yapan sağlık hizmet sunucularının
Nisan 2010’da bir kez daha tetkik yapmak zorunda
bırakılmamasını teminen, 3 aylık tetkiklerini MART
ayında yapan sağlık hizmet sunucularının bu tetkikleri
NİSAN ayında yapmış olarak kabul edilebileceği bildirildiğinden, reçete kontrol işlemlerinde bu doğrultuda
yapılması gerekmektedir.
liğin 6.2.13.B maddesi hükümlerinin, biyopsi raporu
sonucuna göre hasta siroz değilse konulan teşhise göre
tebliğin ilgili maddesinin hükümlerinin uygulanması
gerekmektedir.
c) 6.2.13.E-3-Erişkin Kronik Hepatit C hastalarında
yeniden tedavi bendine göre; daha önce genotip tayini
yapılmamış olan ve nüks etmiş (tedavi bitiminde HCV
RNA (-) olan ancak izlenimde HCV RNA yeniden pozitifleşen) hastalarda tedaviye başlanmakla birlikte
genotip tayininin de yapılması gerekmekte olup, yapılan genotip tayini sonucuna göre tebliğin 6.2.13.E-2.
3) 2010 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği’nin 6.2.9. Eritro- maddesi hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.
poietin, Darbepoetin, Sevelamer, Parikalsitol Kullanım
İlkeleri başlıklı bölümünün 6.2.9.A-(3) numaralı fık- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU'NUN
rasında yer alan;
SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ
HAKKINDA DUYURUSU (6)
“Eritropoietin alfa-beta-zeta, metoksipolietilen glikol
(10.11.2010)
epoetin beta ve darbepoetin endikasyon muadili
olarak birbirlerinin yerine kullanılabilirler” hükmü
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 01.11.2010
doğrultusunda,
tarihi itibariyle devreye alınan E-Rapor uygula“Eritropoietin alfa-beta-zeta, metoksipolietilen glikol maları ile ilgili olarak meslektaşlarımız ve Bölge
epoetin beta ve darbepoetin” etken maddelerinin Eczacı Odalarımız tarafından Birliğimize bildirilen
biri veya birkaçı için düzenlenmiş sağlık raporunu pek çok sorun çeşitli yazılarımızla Sosyal Güvenlik
dayanılarak; hekim tarafından bu sağlık raporunda Kurumu’na iletilmiştir.
yer almayan söz konusu etken maddelerden diğerleri
için de reçete düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 09.11.2010
tarihinde (bugün) www.sgk.gov.tr adresinde
“Sağlık
Uygulama Tebliği Hakkında Duyuru (6)”
4)2010 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği’nin;
başlıklı bir duyuru yayınlanarak Sağlık Uygulama
Tebliğinin
bazı maddelerinin uygulamasına açıklık
a) 6.2.13-5(b) bendine göre HbeAg negatif olan hastalargetirilerek
başvurularımıza toplu yanıt verilmiştir.
da oral antivirallerin kullanımı için, HBSAg pozitifliğini
gösterir laboratuar sonucunun yalnızca her yenilenen
sağlık raporuna eklenmesi gerekmektedir. Elektronik Yapılan açıklamaya göre;
rapor düzenlenmesi durumunda HBsAg pozitifliğinin Sağlık hizmet sunucularında ilaç temini amacıyla
raporun açıklama bölümünde yer alması ve her rapor oluşturulan sağlık kurulu raporlarının hazırlandüzenlenmesinde bu bilginin güncellenmesi gerekecektir. ması ile ilgili işlem basamakları 1.10.2010 tarihli
duyuru ile bildirilmiştir.
b) 6.2.13-B-Karaciğer sirozunda tedavi bendinde göre;
Karaciğer sirozunda tedaviye başlanabilmesi için HBV 1-Bu duyurunun 3 üncü maddesinde elektronik
DNA (+) veya HCV RNA (+) olması yeterlidir. Karaciğer raporların eczane tarafından kaydedilmesine izin
biyopsisi yapmak için kontrendikasyon bulunanlarda verilmeyeceği belirtilmiştir.
ve dekompanse sirozlarda biyopsi koşulu aranmaz,
bu durumların raporda belirtilmesi yeterli olacaktır. Ancak MEDULA sistemine giriş yetkisi bulunmaSiroz ön tanısı olsa bile (dekompanse siroz değilse) yan; Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık tesislerinde ve 1.
karaciğer biyopsisi yapmak için kontrendikasyonu basamak sağlık tesislerindeki Uzman Hekimler ile
olmayan hastalarda biyopsi yapılması gerekir. Biyopsi Aile Hekimliği Uzman Hekimlerince düzenlenmiş
raporu sonucuna göre siroz teşhisi konulanlara Teb- raporların anlaşmalı eczaneler tarafından sisteme
!"#"
$%$$"
kaydedilmesine devam edilecektir.
meli eczanelerin SUT hükümlerine göre eksikliği
bulunan elektronik raporlara dayanılarak reçete
2-Sağlık Uygulama Tebliği’nin “6.İlaç Temini karşılamamaları gerekmektedir.
Ödeme Esasları” başlıklı bölümü ve bu bölüm ile
ilgili eklerde, bazı ilaçların kullanımı için düzen- 5- Aile Hekimliği uygulamasında aile hekiminin
lenecek raporların ekinde belge ibraz edilmesine yokluğunda bu hekimlerin hastalarını muayene
ilişkin Tebliğ’de hükümler yer almaktadır. Elekt- eden diğer hekim veya aile hekimlerinin elektronik rapor düzenlenmesi durumunda Tebliğ’de
ronik reçetelerdeki doktor bilgilerini çizip kendi
rapora ekleneceği belirtilen belgelere ait bilgiler
rapor içinde belirtilecek olup, ayrıca belge isten- kaşelerini basmak suretiyle düzenlenen reçeteler
kabul edilmeyecektir.
meyecektir.
Örnek: SUT’un 6.2.28.B- Ezetimib (statinlerle
kombinasyonları dâhil) maddesi kapsamında
elektronik rapor düzenlenecek olması durumunda,
LDL düzeyi için ayrıca belge istenmeyecek olup,
raporun “Açıklama” bölümünde LDL değerinin
tetkik tarihi ile birlikte belirtilmiş olması yeterli
olacaktır.
Ancak; SUT’un 6.2.33. Makula Dejenerasyonunda
Kullanılan İlaçların Kullanım İlkeleri başlıklı maddesi gereği rapor ekinde aranan hasta anamnezi,
FFA ve lezyona ait renkli resim gibi belgelere ait
bilgiler, elektronik rapor içinde belirtilemeyeceğinden, bu belgeler sağlık kurumunda hasta
dosyasında muhafaza edilecek, belgelerin değerlendirilme sonucu raporun açıklama bölümünde
belirtilecektir.
SİKLOPLEJIN, EYE-VİSOL,
VİSİNE, TROPAMİD
STERİL,TROPAMİD FORT
STERİL,MYDFRİN %2,5 STERİL
GÖZ DAMLALARININ
REÇETESİZ SATILMAMALARI
HAKKINDA UYARI.
(10.11.2010)
T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından TEB’ne gönderilen yazıda;
Sikloplejin Göz Damlası, Eye-visol Göz Damlası,
Visine Göz Damlası, Tropamid Steril Göz Damlası,
Tropamid Fort Steril Göz Damlası, Mydfrin %2,5
Steril Göz Damlası isimli ilaçların kötüye kullanımı olasılığını engellemek amacıyla reçetesiz
satılmaması aksi durumun suç teşkil edeceği ve
Bu duyurunun 1 inci maddesinde belirtilen raporhalk sağlığına yönelik bir tehdit olduğu, bu durularda Tebliğ’deki rapora belge istenmesiyle ilgili mun tespiti halinde cezai müeyyide uygulanacağı
uygulamalar aynen devam edecektir.
bildirilmiştir.
3-211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet
Kanununa tabi olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde
görev yapan askeri ve sivil personelin kendileri,
mesai saatleri içerisindeki müracaatlarını öncelikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin 1. basamak sağlık
ünitelerine yapacağından, anılan personele 2.
veya 3. basamak sağlık kuruluşundan reçete düzenlenmesi halinde reçete ekinde mutlaka sevk
belgesinin bulunması gerekmektedir.
4- Kurumca ödemesi yapılacak ilaçlara ait reçete
ve raporların Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan
hükümler doğrultusunda düzenlenmiş olması
gerekliliği bulunmaktadır. Bu nedenle sözleş-
SOBOXONE 2MG/0,5 MG DİLALTI
TABLET VE SUBOXONE 8MG/0,5
MG DİLALTI TABLETLER
HAKKINDA (11.11.2010)
T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel
Müdürlüğü’nün İl Sağlık Müdürlüklerine göndermiş olduğu yazıda;
2009/74 sayılı genelgeye ek genelgede Buprenorfın
ve Nalokson içeren Soboxone 2mg/0,5 mg Dilaltı
Tablet ve suboxone 8mg/0,5 mg dilaltı tabletlerin
rapor durumu, bir kırmızı reçeteye yazılabilecek
maksimum dozu ile hekimlerin reçeteleme konu-
$%$$"
1
sundaki uzmanlık dali belirlenmiş olduğu,
Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığınca tamamlandığından
Ancak; tedavi Hizmetleri Genel müdürlüğü bünye- bundan sonra E-Rapor uygulamasına ilişkin
sinde faaliyet gösteren Madde Bağımlılığı Tedavi çalışmalar Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı tarafından
Usulleri Bilim komisyonunda alınan karar doğrul- yürütülecektir.
tusunda; detoksifikasyon tedavisinde; sadece ilk
reçetede detoks amaçlı adı geçen ilaçlar yazılacağı
YARDIMLAŞMA SANDIĞI KREDİ
için bu hususun reçetede belirtilmesi kaydıyla
FAİZ ORANLARI YENİDEN
“yapılan idrar tahlilinde opiat negatif çıkDÜZENLENDİ (22.11.2010)
mıştır” ifadesine gerek olmayacağı bildirilmiştir.
Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı’ndan
üyelerimize T.İş Bankası aracılığıyla kullandırılan
kredilerde, mevcut kredi kullandırım faiz oranımız
aylık %0,85 (yıllık %5,95) olarak uygulanmaktaydı.
Piyasa faiz oranlarındaki düşüş dikkate alınarak,
bu oran aylık %0,80 (yıllık 5,60) olarak yeniden
1. EK-2/D (Bedeli ödenecek ilaçlar) ve EK-2/E belirlenmiştir.
(Hastalığa Özel Diyet Ürünleri ile Tıbbi Mamalar)
listesin de bulunan ürünlere ait raporlar MEDULA sistemine E-Rapor olarak kaydedilebilecektir. Buna göre, Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma
Sandığı’ndan T.İş Bankası aracılığıyla kullan2. EK-2/G listesinde yer alan ilaçlar ile ilgili olarak dırılacak kredi oranları ve geri ödeme tablosu
düzenlenen raporlar ise E-Rapor kapsamı dışında 22.11.2010 tarihinden itibaren geçerli olmak
olduğundan bu tür raporlar hastaneler tarafından üzere yeniden düzenlendiği bildirilmiştir.(Kredi
yine yazılı olarak düzenlenecektir.
listesi web sayfamızda yayınlanmıştır.)
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU'NUN
E-RAPOR UYGULAMASI
HAKKINDAKİ DUYURUSU
(12.11.2010)
3. E-Rapor uygulamasında rapor onaylama yetkisi
başhekim haricinde, başhekimliklerce bağlı
bulunulan Kurum mevzuatları hükümleri
doğrultusunda görevlendirilecek ikinci bir
kişiye de tanımlanabilmektedir. Bu şifrenin tanımlanabilmesi için bağlı bulunulan sağlık sosyal
güvenlik merkezlerine başvurulması gerekmektedir.
4. MEDULA sisteminde E-Rapor uygulamasında
taslak olarak kaydedilen E-Raporların başhekimlik
tarafından onaylanmadığı ve bu nedenle kişilerin
mağduriyetlerinin oluştuğu tespit edildiğinden,
MEDULA sistemine taslak olarak kaydedilen
E-Raporların ‘‘ rapor onay ’’ yetkisi verilen kişiler tarafından http://medula.sgk.gov.tr/medula/
login.jsp adresinden onaylanması gerekmektedir.
5. Başhekim tarafından MEDULA sistemi üzerinden onaylanan raporlar ile eczanelerden ilaç temin
edilmesi durumlarında, bu raporların sağlık hizmeti
sunucularınca MEDULA sisteminden silinmesine
veya düzeltilmesine izin verilmemektedir. Bunun
haricinde değiştirilmesi gereken E-Raporlar ise
hastaneler tarafından silinip düzeltilebilecektir.
SGK SAĞLIK UYGULAMA
TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
29.11.2010
25.11.2010 tarih 27766 Sayılı Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.
Tebliğ ile yapılan değişiklik ve düzenlemeler
kapsamında;
MADDE 1 – (15.12.2010 tarihinde yürürlüğe
girer) 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı 1. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama
Tebliği”nin (SUT) 5.2.1 numaralı maddesinin
dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“(4-I) Sevk formunda sevk vasıtası belirtilmediği
6. E-Rapor uygulaması ile ilgili proje Genel Sağlık sürece mutat taşıt ücreti ödenir. Yerleşim yeri
dışındaki sağlık hizmeti sunucusuna yapılan
!"#"
$%$$"
2
sevklere istinaden mutat taşıt giderleri;
sağlık kurumlarında ise hastalıkla ilgili branşlardaki uzman hekimlerce düzenlenmiş, sağlık kurulu
a) 0-100 km arası mesafeler için fatura/bilet tuta- raporuna istinaden; yalnızca bu uzman hekimler
rını aşmamak üzere Ulaştırma Bakanlığı tarafından tarafından reçete edildiğinde bedeli ödenir.”
Resmî Gazetede yayımlanan Karayolları Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Önceki şekli: 1- Tıbbi onkoloji veya hematoloji
Taban Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ’de (bundan uzman hekimlerinin bulunduğu hastanelerde
sonra “ÜTHT” şeklinde kısaltılacaktır.) yer alan bu uzman hekimlerden en az birinin yer aldığı,
Karayoluyla Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığında bu uzman hekimlerden hiçbirinin bulunmadığı
Uygulanacak Taban Ücret Tarifesinde (bundan 3. basamak sağlık kurumlarında ise hastalıkla
sonra “Ücret Tarifesi” şeklinde anılacaktır) 101- ilgili branşlardaki uzman hekimlerce düzenlen115 km arası mesafe için belirlenen tutarın,
miş, tedavi protokolünü de gösterir uzman hekim
raporuna istinaden; yalnızca bu uzman hekimler
- 0-25 km arası mesafeler için 0,4
tarafından reçete edildiğinde bedeli ödenir.
- 26-50 km arası mesafeler için 0,5
- 51-75 km arası mesafeler için 0,7
MADDE 3 (Tebliğin yayımı tarihinden beş iş
- 76-100 km arası mesafeler için 0,8
günü sonra – 03.12.2010 tarihinde yürürlükatsayıları ile çarpımı sonucu bulunacak miktarlar ğe girer) – SUT’un 6.2.24 numaralı maddesine,
üzerinden,
6.2.24.D numaralı madde olarak aşağıdaki düzenleme ilave edilmiştir.
b) 101-2001 km ve üzeri mesafeleri için fatura/
bilet tutarını aşmamak üzere ÜTHT’ nde yer alan “6.2.24.D – Alerjik rinit ile birlikte seyreden astım
Ücret Tarifesi esas alınarak ödenecektir.
tedavisinde
(1) Montelukast ve antihistaminik kombi
(4-II) Ücret Tarifesini değiştiren yeni bir düzennasyonları, kulak burun boğaz uzman
leme yapılıncaya kadar mevcut tarifeler geçerli
hekimleri, iç hastalıkları, çocuk sağlığı
olacaktır. Yeniden belirlenecek tarifelerin hangi
ve hastalıkları, göğüs hastalıkları, alerji
tarihten itibaren uygulanacağı Kurumca belirleuzman hekimlerince veya bu uzman hekim
nerek duyurulacaktır.”
lerden biri tarafından düzenlenen uzman
hekim raporuna dayanılarak diğer hekim
lerce de reçete edilebilir.”
Önceki şekli: (4) Sevk formunda, sevk vasıtası
belirtilmediği sürece, mutat taşıt ücreti ödenir.
Mutat taşıt giderleri fatura/bilet tutarını aşma- MADDE 4 (19.10.2010 tarihinden itibaren
mak kaydıyla Ulaştırma Bakanlığı tarafından geçerli olmak üzere 25.11.2010 tarihinde
onaylanan en düşük fiyat tarifesi esas alınarak yürürlüğe girer) – SUT’un 6.2 numaralı madkarşılanır. Fatura/ bilet ibraz edilememesi halinde desine, 6.2.39 numaralı madde olarak aşağıdaki
düzenleme ilave edilmiştir.
de aynı şekilde ödeme yapılabilecektir.
MADDE 2 (Tebliğin yayımı tarihinden beş iş
günü sonra – 03.12.2010 tarihinde yürürlüğe
girer) – SUT’un 6.2.14.C numaralı maddesinin
üçüncü fıkrasının f bendinin birinci maddesi
aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“f) Rituksimab;
“6.2.39. Kseroderma Pigmentosum tedavisinde
güneşten koruyucu kremlerin kullanım ilkeleri
(1) Kseroderma Pigmentosum tedavisinde kullanılan güneşten koruyucu kremlerin bedelleri
aylık 162 Türk Lirasını geçmemek kaydıyla sağlık
kurulu raporu, reçete ve faturaya dayanılarak
1 – Tıbbi onkoloji veya hematoloji uzman he- Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezleri tarafından
kimlerinin bulunduğu hastanelerde bu uzman şahıs bazında ödenir.
hekimlerden en az birinin yer aldığı, bu uzman
hekimlerden hiçbirinin bulunmadığı 3. basamak
$%$$"
6
(2) Bu kremler, 3. basamak sağlık tesislerinde
düzenlenen en az bir cilt hastalıkları uzman
hekiminin bulunduğu sağlık kurulu raporuna
dayanılarak, tüm sağlık tesislerinde cilt hastalıkları uzman hekimlerince en fazla üç aylık dozda
reçete edilebilir.
SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ
VE ECZACILIK GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 2010/78
SAYILI TNF BLOKERLERİ KONULU
GENELGESİ 30.11.2010
(3) Bu kremler, UVA ve UVB ışınlarının her ikisini
de etkin şekilde bloke eden, SPF en az 30 olan,
fiziksel (çinko oksit veya titanyum dioksit içeren)
ve/veya kombine filtre içeren özelliklerde olmalıdır.”
Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel
Müdürlüğü’nün TEB’ne göndermiş olduğu
24.11.2010 tarih, 078340 sayılı (2010/78 sayılı
Genelge) yazı ekte iletilmekte olup, 2009/73
sayılı TNF Blokerleri konulu Genelgede yapılan
değişiklik bildirilmektedir.
MADDE 5 (Tebliğin yayımı tarihinden beş iş
günü sonra – 03.12.2010 tarihinde yürürlüğe
girer) – SUT’un “Hasta Katılım Payından Muaf
İlaçlar Listesi” nde (Ek-2) aşağıdaki düzenlemeler
yapılmıştır;
2010/78 sayılı Genelge ile; TNF alfa bloker ilaçlar
ile ilgili olarak yürürlükte olan 23.11.2009 tarih
ve 2009/73 sayılı Genelgenin ek 1 bölümünde
yer alan “TNF-Bloker İlaçlar Hasta Onaylama
Formu” nun revize edildiği, bundan sonra yapılacak işlemlerde 2009/73 sayılı Genelge kuralları
a) 7.1.4 numaralı maddesine, 7.1.4.5 numaralı doğrultusunda “İlaç Güvenlik İzlem Formu” nun
madde olarak aşağıdaki düzenleme ilave edilmiştir. kullanılmaya devam edeceği ve revize edilen “TNF
“7.1.4.5. Kinagolit*”
Bloker İlaçlar İçin Hasta Onay Formu” nun kulb) 9.2 numaralı maddesine, 9.2.20 numaralı madde lanılacağı bildirilmektedir. (İlgili form örnekleri
olarak aşağıdaki düzenleme ilave edilmiştir.
web sayfamızda yayınlanmıştır)
“9.2.20. Mikofenolat mofetil*”
c) 10.3 numaralı maddesine, 10.3.3 numaralı
METHOTREXATE EBEWE
madde olarak aşağıdaki düzenleme ilave edilmiştir.
KONSANTRE ENJEKTABL
“10.3.3 Blefarospazm
ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON İSİMLİ
10.3.3.1 Botulismus toksini Tip A”
MÜSTAHZARIN TÜM SERİLERİNE
d) 13 numaralı maddesine, 13.9 numaralı madde UYGULANAN GERİ ÇEKME İŞLEMİ
olarak aşağıdaki düzenlemeler eklenmiştir.
HAKKINDA 30.11.2010
“13.9 Epidermodisplasia verruciformis
13.9.1. İnterferon*
T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Mü13.9.2. Asitretin*”
dürlüğü resmi internet sitesinde 29.11.2010 tarie) 15 numaralı maddesine, 15.14 numaralı madde hinde yayımlanan "Methotrexat Ebewe Konsantre
olarak aşağıdaki düzenlemeler ilave edilmiştir. Enj. Çöz. İçeren Flakon" geri çekilmesi" başlıklı
duyuru ile;
“15.14 Pierre Robin Sendromu
- “Methotrexat Ebewe Konsantre Enjektabl
Çözelti İçeren Flakon 50mg/5ml” ve
15.14.1 Oral ve enteral beslenme ürünleri”
MADDE 6 (Tebliğin yayımı tarihinden beş iş “Methotrexat Ebewe Konsantre Enjektabl
günü sonra – 03.12.2010 tarihinde yürürlüğe Çözelti İçeren Flakon 500mg/5ml” adlı müsgirer) – SUT eki Ek-2/A listesinin “1-B) – 3. Kuşak tahzarların tüm serilerine, 15 Ağustos 1986 tarih
Sefalosporinler” maddesine aşağıdaki düzenleme ve 19196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve
ilave edilmiştir.
Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi
112 Seftibuten KY
ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik”e göre 2. sınıf
!"#"
$%$$"
/
B seviyesinde (eczane, ecza deposu, hastane vb.) %0,45 Sodyum Klorür Sol.500ml geri çekilmesi"
geri çekme işlemi uygulandığı bildirilmektedir. başlıklı duyuru ile;
“Polifleks %5 Dekstroz %0,45 Sodyum KloBilgilerinizi ve geri çekme işleminin sağlıklı bir rür Solüsyonu 500 ml” isimli müstahzarın,
şekilde tamamlanabilmesi için eczane stokla- D-0903014-2 (İT.03.2009-SKT.03.2011) seri
rında bulunan söz konusu müstahzarların, ilgili numaralısında ve D-0903015-3 (İT.03.2009depolara ve ruhsat sahibi firmaya iade edilmesi SKT.03.2011) seri numaralısında yapılan
gerekmektedir.
inceleme ve analiz sonuçlarına göre; numunelerin uygun bulunmaması nedeniyle,
CALCIDINE GRANÜL 75 g ADLI
MÜSTAHZARIN BAZI SERİLERİNE
UYGULANAN GERİ ÇEKME İŞLEMİ
HAKKINDA 30.11.2010
T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde 29.11.2010
tarihinde yayımlanan "Calcidine Granül 75g adlı
müstahzarın geri çekilmesi” başlıklı duyuru ile;
“Calcidine Granül 75g” adlı müstahzarın 1009052 (SKT:09.2013), 1009053
(SKT:09.2013), 1009054 (SKT:09.2013),
1009055 (SK T:09.2013), 1009056
(SKT:09.2013) ve 1009057 (SKT:09.2013)
seri numaralıları ile ilgili 15 Ağustos 1986
tarih ve 19196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
“Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri
Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik”e
göre 2. sınıf B seviyesinde (eczane, ecza deposu,
hastane vb.) geri çekme işlemi uygulandığı bildirilmektedir.
“Polifleks %5 Dekstroz %0,45 Sodyum Klorür Solüsyonu 500 ml” adlı müstahzarın söz
konusu serilerine; 15 Ağustos 1986 tarih ve
19196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme
ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik”e
göre 2. sınıf B seviyesinde ( eczane, ecza deposu,
hastane, v.b.) geri çekme işlemi uygulandığı
bildirilmektedir.
Bilgilerinizi ve geri çekme işleminin sağlıklı bir şekilde
tamamlanabilmesi için eczane stoklarında bulunan
söz konusu serilere ait ürünlerin, ilgili depolara ve
ruhsat sahibi firmaya iade edilmesi gerekmektedir.
ECZACI KAMUOYUNA
03.12.2010
2 Aralık 2010 tarihinde Adana’da bir araya gelen
Güney İlleri Eczacı Odaları toplantısı sırasında
SGK’nın Kamu Kurum İskontolarını artırmasına
ilişkin doğruluğu henüz kesinlik kazanmamış
olmasına rağmen çok önemli bilgiler elimize
ulaşmıştır.
Bilgilerinizi ve geri çekme işleminin sağlıklı bir
şekilde tamamlanabilmesi için eczane stoklarında Bu bilgi doğrultusunda aşağıda imzası olan eczacı
bulunan söz konusu serilere ait ürünlerin, ilgili odaları olarak;
depolara ve ruhsat sahibi firmaya iade edilmesi t4(,O‘OTBƭM‘LBMBO‘OEBUBTBSSVGVZBMO‘[DB
ilaç fiyat indirimi olarak algılaması nedeni ile
her yapılan yeni düzenleme eczane ekonomisini
POLİFLEKS %5 Dekstroz %0,45
daraltan, sermayesini eriten bir sonuç ortaya
Sodyum Klorür 500 ml İSİMLİ
çıkartmaktadır.
MÜSTAHZARIN BAZI SERİLERİNE
UYGULANAN GERİ ÇEKME İŞLEMİ t6[VOTàSFEçSFD[BOFFLPOPNçMFSçOçOZBOH‘O
yerine döndüğünü ifade eden, sektörün ve koHAKKINDA 30.11.2010
nunun en önemli tarafı olan eczacı ve örgütü bu
gelişmelerden en fazla etkilenmekte olmasına
T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Mü- rağmen; muhatap alınmamaktadır.
dürlüğü resmi internet sitesinde 29.11.2010
tarihinde yayımlanan "Polifleks %5 Dekstroz t)çÎCçS[BNBOçMBÎGçZBUçOEçSçNMFSçOFLBSƾ‘PM-
$%$$"
8
madık ancak, bu durum neticesinde stok zararı “Kurum tarafından ödemesi yapılacak ilaçlaoluşması nedeniyle sermayelerimiz erimektedir. ra ait reçete ve raporların Sağlık Uygulama
Tebliğinde yer alan hükümler doğrultusunda
t6ZHVMBOBOTBƭM‘LQPMçUçLBMBS‘OEBOPMVNTV[ZÚOEF
etkilenen, aynı zamanda sağlık hizmeti sunan düzenlenmiş olması gerekliliği bulunmakeczanelerimizin daralan ekonomilerinin çözümü, tadır. Bu nedenle sözleşmeli eczanelerin
SUT hükümlerine göre eksikliği bulunan
eczanelerimize meslek hakkı verilmesidir.
elektronik raporlara dayanılarak reçete
t½OàNà[EFLçTàSFDçOZçOFÚOFNMçCçSHàOEFNç karşılamamaları gerekmektedir.”
olan “SGK PROTOKOLÜNÜN” tek taraflı ve dayatmacı bir anlayışla yapılması kabul edilemez, Hükmüne yer verilmiştir.
eczacının yıkımı için ikincil bir durum olacaktır.
Bu hükme dayalı olarak, sağlık hizmet sunucuları
Bu düşüncelerimizin ışığında meslek deneyimle- tarafından düzenlenmiş ve eczaneler tarafından
rimizden yola çıkarak, çözümün eczacının birlikte, karşılanmış olan, ancak SUT hükümlerine göre
dik ve kararlı duruşunda olduğunu eczacı kamuoyu raporda yer alması gereken LDL, KMY, ALT, Hbs
ile saygılarımızla paylaşırız.
gibi değerler açısından eksikliği bulunan raporlara
Dağıtım;
ait reçete bedellerinin geri ödemesinde sorun
yaşanabileceği konusu gündeme gelmiş ve bu
1. 4. Bölge Adana Eczacı Odası
konuda meslektaşlarımız ve Bölge Eczacı Oda2. 8. Bölge Gaziantep Eczacı Odası
ları tarafından Birliğimize çok sayıda başvuru
3. 14. Bölge Kahramanmaraş Eczacı Odası
yapılmıştır.
4. 25. Bölge Mersin Eczacı Odası
5. 28. Bölge Hatay Eczacı Odası
Konu hakkında Birliğimiz tarafından Sosyal Gü6. 34. Bölge Aksaray Eczacı Odası
venlik Kurumu yetkilileri ile yapılan görüşmeler
7. 48. Bölge Osmaniye Eczacı Odası
sonucunda, Kurum tarafından 03.12.2010 tari8. 51. Bölge Adıyaman Eczacı Odası
hinde Sağlık Uygulama Tebliği Hakkında Duyuru
(7) yayınlanmıştır.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
TARAFINDAN YAYIMLANAN
ELEKTRONİK RAPORLARLA
İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU
03.12.2010
01.11.2010 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu
tarafından elektronik rapor uygulamasına geçilmiştir.
Sağlık hizmet sunucuları tarafından düzenlenecek
olan elektronik raporlar ile ilgili olarak Sosyal
Güvenlik Kurumu tarafından yapılan tüm açıklamalarda, söz konusu raporların kayıt edilmesiyle
ilgili raporun doğruluğuna ve geçerliliğine yönelik
sorumluluğun raporu düzenleyen hekim ve en
son raporu onaylayacak olan başhekimde olduğu
açıkça ifade edilmiştir.
Bu duyuruda,
“Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne yapılan
başvurulardan, Sağlık Uygulama Tebliği Hakkında
Duyuru (6) başlıklı metnin 4 üncü maddesi ile
ilgili olarak bazı yanlış anlaşılmalar olduğunun
ve anlaşmalı eczaneler tarafından LDL, KMY,
ALT, Hbs değerleri gibi SUT hükümlerine göre
raporda hekim tarafından yazılması gerektiği
halde açıklama kısmında bu bilgiler yer almayan
bazı elektronik raporlara dayanılarak reçeteler
karşılandığının belirlendiği,
Bu durumda hasta ve eczane mağduriyetine yol
açılmaması için 1.11.2010 tarihinden 5.12.2010
(5.12.2010 dahil) tarihine kadar anlaşmalı
eczanelerce reçetesi karşılanan ve laboratuar
tetkiki gibi hekim tarafından tamamlanması gereken bölümleri eksik olan elektronik
Ancak, 09.11.2010 tarihinde, Sosyal Güvenlik raporlara dayanılarak karşılanmış reçeteler
Kurumu Başkanlığı tarafından “Sağlık Uygulama için bu eksiklikler nedeniyle kesinti yapılTebliği Hakkında Duyuru (6)” yayımlanmış, bu mayacağı,
duyurunun 4 üncü maddesinde,
!"#"
$%$$"
06.12.2010 tarihinden itibaren elektronik
raporlarda yer alması gereken bilgileri eksik
olan (örneğin LDL, KMY, ALT, Hbs değerleri
gibi) reçetelerin kesinlikle karşılanmayarak,
hastaların gerekli düzenleme yapılmak üzere
ilgili hekime yönlendirileceği,”
Konularına açıklık getirilmiştir.
1) E-raporlara istinaden düzenlenen reçetelerin
karşılanması sırasında, raporun, ilgili ilaç için
Sağlık Uygulama Tebliği ile belirlenen geri ödeme
koşullarına uygun biçimde düzenlenmiş ve SUT
ile belirlenen bilgileri içeriyor olmasına dikkat
edilmesi;
devam ettiği belirtilmiştir.
Duyuruda açıklık getirilen konular şu şekildedir:
1. E-Rapor uygulamasında sadece SUT EK-2/D
(Bedeli ödenecek ilaçlar) ve EK-2/E (Hastalığa
Özel Diyet Ürünleri ile Tıbbi Mamalar) listesinde
bulunan ilaçlara ait raporlar MEDULA sistemine
E-Rapor olarak kaydedilecek, EK-2/G (Yurtdışı
İlaç Fiyat Listesi) de yer alan ilaçlar ile ilgili olarak düzenlenen raporlar ise, E-Rapor kapsamı
dışında olduğundan, düzenleme yapılıncaya kadar
bu ilaçlara hastaneler tarafından yine eskiden
olduğu gibi yazılı olarak rapor düzenlenecektir.
2. Oral kullanılan beslenme ürünleri için dü2) SUT ile belirlenen ve raporda hekim tara- zenlenecek E-Raporlarda etkin madde kodunun
fından tamamlanması gereken laboratuar “SGKDOB” Enteral beslenme solüsyonu seçilmesi
tetkiki gibi bölümleri eksik olan elektronik gereklidir.
raporu bulunan hastaların (LDL, KMY, ALT,
Hbs vb. değerleri, tedavi şeması gibi) bu 3. Etkin madde listesinde, kayıt edilmek istenilen
eksiklikleri tamamlanmak üzere ilgili hekime maddenin bulunamaması durumunda; öncelikle
yönlendirilmesi ve raporun eksiklikleri gideril- güncelleme yapılması gerekmektedir. (Zaman
meden reçete karşılanmaması gerekmektedir.
zaman etkin madde listesinde düzeltmeler
3) Ayrıca; SUT hakkında yapılan 6 nolu ve eklemeler yapılmakta olup, ayrıca liste
duyuru gereği LDL sonucunun e-raporda yayınlanmamaktadır)
belirtilmesi durumunda tetkikin yapıldığı
tarihinde e-raporda belirtilmesi gerekmek- 4. Yurtdışı sigortalılarına düzenlenecek ilaç ratedir. Bu durumun e-raporda belirtilmediği porları E-Rapor kapsamında değildir.,
hallerde onaylı tetkik sonucunun reçeteye
eklenmesi gerekmektedir.
E-Raporun girilmesi aşamasında; rapor teşhis
kodları, etken madde kodları ve SUT kuralları ile
ilgili
sorun yaşanması halinde öncelikle güncelleme
SGK BAŞKANLIĞININ E-RAPOR
yapılarak
tekrar deneme yapılmalıdır. Sorunun
UYGULAMALARI İLE İLGİLİ
devamı halinde; ayrıntılı şekilde (etkin maddelerle
DUYURUSU 08.12.2010
birlikte mümkün ise ilaç adının da belirtilmesi)
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından, [email protected] adresine, bunların
01.11.2010 tarihinde başlayan elektronik rapor dışında oluşan medula rapor servisi ile ilgili hauygulamalarında tereddüt yaşandığı belirlenen taların [email protected] adresine
bazı konulara açıklık getirilmek üzere, 07.12.2010 iletilmesi yada http://servismasasi.sgk.gov.tr
adresinden olay kaydı açılması gerekmektedir.
tarihinde bir duyuru yayınlanmıştır.
EKONOMİ YÖNETİMİ VE İLAÇ
Duyuruda, 01.11.2010 tarihi itibariyle MEDULA
SANAYİ ARASINDA VARILAN
sistemini kullanan tüm sağlık hizmeti sunucularının E-Rapor Uygulamasını kullanmak zorunda
MUTABAKAT HAKKINDA
olduğu, MEDULA sistemini kullanmayan sağlık
BİLGİLENDİRME 10.12.2010
hizmeti sunucuları (1.Basamak sağlık kuruluşları,
TSK 2. ve 3. Basamak sağlık kurumları) tarafından TEB’nin ekonomi yönetimi ve ilaç sanayi arasında
düzenlenen ilaç raporlarının daha önce olduğu varılan mutabakat hakkında bilgilendirme yazısı
gibi eczaneler tarafından sisteme kaydedilmeye aşağıda sunulmuştur.
$%$$"
:
“Bilindiği gibi, Ekonomi Yönetimi tarafından yapılan planlamada, 2010 yılında ilaç harcamaları için
14.6 milyar TL lik bir bütçe ayrılmış, bu bütçenin
aşılması halinde ise, kamu kurum ıskontosu artışı
ve ilaç fiyat düşüşü gibi yöntemler uygulanması
öngörülmüştür.
Sosyal Güvenlik Kurumunun 2010 yılına yönelik yaptığı değerlendirmelerde, ilaç harcamaları
için ayırdığı bütçenin aşıldığı tespit edildiğinden,
oluşan farkın telafisi için ilaç sanayi ile bir dizi
görüşme yapılmış, bu görüşmeler doğrultusunda,
KKİ artışı ve/veya ilaç fiyat düşüşlerinin olmasının
beklendiği 03.12.2010 tarihinde internet sayfamızda yayımlanan OLASI FİYAT DÜŞÜŞLERİ
VE KAMU KURUM ISKONTOSU ARTIŞLARI
HAKKINDA BİLGİLENDİRME başlıklı duyurumuzda da belirtilmiştir.
İlaç Fiyat Kararnamesinde,
- İlaç fiyatının Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık
Genel Müdürlüğünce açıklanması ile yeni fiyatın
uygulanmaya başlaması arasındaki sürenin 5 iş
gününden 15 güne çıkarılması,
- Bu uygulama ile başlamak ve bundan sonra
yaşanacak toplu ve haftalık tüm ilaç fiyat düşüşlerinde geçerli olmak üzere, fiyatı düşen ilaçların
karekodlarının İlaç Takip Sistemine kayıt edilmesi
suretiyle, fiyatı düşen bu ilaçların neden olacağı
stok zararının depolar kanalıyla ilaç sanayi tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenmesi,
Düzenlemelerinin yapılacağı bilgisi alınmıştır.
Yukarıda yer alan mutabakatın, tam ve eksiksiz
olarak Sağlık Uygulama Tebliği Değişikliği ve
İlaç Fiyat Kararnamesi Değişikliği olarak Resmi
Eczacı kamuoyuna çeşitli kaynaklardan yapılan Gazetede yayımlanması sonrasında kesinleşeceği
açıklamalarda, ilaçlara uygulanan kamu kurum açıktır.
ıskontosunun %15lik bir artışla, %23ten %38e
çıkarılacağı, ayrıca, referans fiyat uygulamasının Konu, ilgili taraflarca sözlü olarak teyit edilmiş
%66 dan %60a indirilerek, tüm ilaç fiyatlarında olup, Birliğimiz tarafından yapılan bu açıklama,
%10luk bir indirim sağlanacağı ve bu iki uygulama bilgilendirme niteliğindedir.
ile ilaç fiyatlarında yaşanacak yaklaşık %25lik
düşüşün eczanelerde yaratacağı stok zararının Ayrıca, Türk Eczacıları Birliği olarak, eczacıların
ilaç sanayi tarafından kesinlikle karşılanmayacağı kamu kurum ıskontosu artışından kaynaklanan
şeklinde bilgiler aktarılmıştı.
ciro kaybına bağlı olarak yaşayacakları ekonomik
kayıpların giderilmesi için akılcı ve kalıcı bir sistem
Merkez Heyetimiz tarafından gelişmelerin yakın- değişikliği yapılması ile, eczane stoklarında oluşan
dan izlendiği, gerekli görüşmelerin sürdürüldüğü
yönelik olarak bir defalık stok düzeltme
ve eczacı kamuoyunda belirsizlik ve tedirginlik farklılığa
hakkı
sağlanması
konularında Ekonomi Yönetimi
yaratan açıklamalara itibar edilmeden, konu
ile
görüşmelerimiz
ve çalışmalarımız devam etmekhakkında gerekli bilgilendirmelerin tarafımızdan
tedir.
Aynı
kapsamda,
Sosyal Güvenlik Kurumu
yapılmasının beklenmesi bildirilmiştir.
Bu kapsamda, Türk Eczacıları Birliği Merkez He- ile de protokol görüşmeleri sürdürülmekte olup,
yeti, konunun ilgili tarafları olan Sağlık Bakanlığı, bu çalışmalarla ilgili gelişmeler hakkında gerekli
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Ekonomi bilgilendirmeler internet sayfamız üzerinden
Koordinasyon Kurulu’nda görevli Bakanlar, Ba- duyurulacaktır.”
kanların müsteşarları ve ilgili Genel Müdürler ile
bir dizi görüşme gerçekleştirmiş, son olarak dün TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
akşam saat 21.30’da Sağlık Bakanı Sayın Prof. MERKEZ HEYETİ
Dr.Recep Akdağ ile bir görüşme yapmıştır.
Bugün (10.12.2010) sabah saatlerinde ekonomi NOT: Varılan mutabakat çerçevesinde, perakenyönetiminin ilaç sanayi ile yaptığı görüşmelerin de satış fiyatı 10 TL nin altında olan ilaçlarda
sonunda,
ilave kamu kurum ıskontosu uygulanmayacak,
perakende satış fiyatı 10 TL üzerindeki tüm
- Kamu kurum ıskontosu %23 olarak uygulanan ilaçlarda ilave %9,5 KKİ uygulanacaktır. %
ilaçlar için, kamu kurum ıskontosunda % 9,5 9,5 ilave KKİ uygulanacak ilaç sayısının 2666
luk artış yapılacağı konusunda taraflar arasında kalem olduğu, bu ilaçların kutu sayısı bazında
uzlaşmaya varıldığı,
pazarın % 45 ine, TL bazında ise yaklaşık % 63
üne
karşılık geldiği hesaplanmaktadır.
Ayrıca Merkez Heyetimizin talepleri doğrultusunda,
!"#"
$%$$"
SUT'DA UYGULANACAK İNDİRİM
ORANLARINI YENİDEN
DÜZENLEYEN TEBLİĞ 11.12.2010
TARİH 27782 SAYILI RESMİ
GAZETEDE YAYIMLANDI
13.12.2010
ya satış fiyatı 6,79 TL’nin üzerinde olan ilaçlara,
referans fiyat alana kadar %32,5 (baz iskonto
%11+ %21,5 birlikte) referans fiyat aldıktan sonra
%20,5 (baz iskonto %11+%9,5 birlikte) iskonto
uygulanacaktır.
(1) İlaçların kamu kurum iskontoları orijinal ve
jenerik ayrımı yapılmaksızın baz iskonto %11
(orijinal ilaçlar için referansa bağlı mahsuplaşmalar saklı kalmak şartıyla) olarak uygulanacaktır.
Aşağıdaki fıkralarda konu edilen ilave iskonto
uygulamalarında ilaçların, orijinal, jenerik, yirmi
yıllık olarak belirlenmesinde Sağlık Bakanlığı tarafından 3/12/2010 tarihine kadar yapılmış olan
düzenlemeler esas alınacaktır. Bu tarihten sonra
oluşabilecek grup değişikliklerine ilişkin iskonto
uygulamaları Kurum tarafından değerlendirilir.
(9) Piyasaya verilecek mevcut “Bedeli Ödenecek
İlaçlar Listesi”nde bulunmayan yeni moleküller ile
tedaviye yenilik getirecek ürünün “Bedeli Ödenecek
İlaçlar Listesi” ne kabulü halinde, giriş iskontosu,
1 yıl süre ile bütçe disiplini açısından uygulanacak
orta vadeli mali programın kapsamındaki ilave
iskontolardan muaf tutulur.
(4) Jeneriği olmayan orijinal ilaçlar için iskonto
%32,5 (baz iskonto %11+%21,5 birlikte), jene11.12.2010 tarih ve 27782 sayılı Resmi Gazete’de riği olan orijinal ilaçlar için iskonto %20,5 (baz
yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Ya- iskonto %11+%9,5 birlikte) olarak uygulanacaktır.
pılmasına Dair Tebliğ ile, SUT’un, Uygulanacak İndirim
Oranları başlıklı 6.4.1 Maddesi yeniden düzenlenmiştir. (5) Jenerik ilaçlar için %20,5 (baz iskonto
%11+%9,5 birlikte) iskonto uygulanacaktır.
11 Aralık 2010 CUMARTESİ
Resmî Gazete Sayı : 27782
(6) Referansın altında fiyat almış jeneriği olmayan
orijinal ilaçlar ile orijinali olmayan jenerik ilaçlar
TEBLİĞ
için yapılacak mahsuplaşma işleminde yukarıdaki
fıkralarda tanımlanan ilave iskontolar dikkate
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
alınacaktır.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPIL- (7) Mevcut iskontosu baz iskonto+ilave iskontonun
MASINA DAİR TEBLİĞ
üzerinde olan ilaçlar için ayrıca ilave iskontolar
uygulanmayacaktır.
MADDE 1 – 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı 1.
Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe (8) 20 yıldan eski ilaç statüsü kazanmış ve depogiren “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama cuya satış fiyatı 6,79 TL’nin altında olan ilaçlar,
Tebliği”nin (SUT) 6.4.1 numaralı maddesi aşağı- depocuya satış fiyatı 3,56 TL’nin altında olan
daki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
bütün ilaçlar, reçetesiz ilaçlar, kan ürünleri, tıbbi
mamalar, radyofarmasötik ürünler ve enteral
beslenme ürünleri için bu maddenin (3), (4), (5)
“6.4.1. Uygulanacak İndirim Oranları
ve (6) numaralı fıkraları uygulanmaz.
(2) Ancak, depocuya satış fiyatı 3,56 TL’nin altında
olan ilaçlar için perakende satış fiyatı (KDV dâhil)
üzerinden % 4 oranında indirim uygulanacaktır.
(3) 20 yıllık olarak belirlenmiş ilaçlardan depocu-
(10) Hastaneler, yatarak tedavilerde kullandıkları
ve kendi eczanelerinden temin ettikleri ilaçlara da
yukarıda belirtilen esaslara göre imalatçı/ithalatçı
indirimi ile % 3,5 oranında eczacı indirimi uygulayarak fatura edeceklerdir. Serbest eczane satışı
olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından “depocu
fiyatlı ilaçlar” şeklinde tanımlanan ürünlere, depocu satış fiyatı üzerinden “Bedeli Ödenecek İlaçlar
Listesi”nde gösterilen imalatçı/ ithalatçı indirimi
$%$$"
uygulanır, ayrıca eczacı indirimi uygulanmaz.
(11) Ayrıca tüm ilaçlara indirimli bedel üzerinden
eczacı indirimi yapılır.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayım tarihinden 5 iş günü
sonra yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’nden
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün
yazısı hakkında
2009/74 sayılı genelgeye ek genelgede Buprenorfın
ve Nalokson içeren Soboxone 2mg/0,5 mg Dilaltı
Tablet ve suboxone 8mg/0,5 mg dilaltı tabletlerin
rapor durumu, bir kırmızı reçeteye yazılabilecek
maksimum dozu ile hekimlerin reçeteleme konusundaki uzmanlık dali belirlenmiş olduğu,
Ancak; tedavi Hizmetleri Genel müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Madde Bağımlılığı Tedavi
Usulleri Bilim komisyonunda alınan karar doğrultusunda; detoksifikasyon tedavisinde; sadece ilk
reçetede detoks amaçlı adı geçen ilaçlar yazılacağı
için bu hususun reçetede belirtilmesi kaydıyla
“yapılan idrar tahlilinde opiat negatif çıkmıştır” ifadesine gerek olmayacağı bildirilmiştir.
Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel t,BZCPMBO3FÎFUFMFS
Müdürlüğü’nün İl Sağlık Müdürlüklerine gönder- Adana İl Sağlık Müdürlüğü’nün Mersin il Sağlık
miş olduğu yazıda;
Müdürlüğü’ne göndermiş olduğu yazıda;
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’ne bağlı
Sahil Sağlık Denetleme Merkezlerinde “Gemi İlaç Adana İlinde faaliyet gösteren Çukurova Cerrahi
ve tıbbi donanım Sertifikası Düzenlenmesinin Tıp Merkezi’nin iletmiş olduğu yazıda; adı geçen
Usul ve esaslarına Dair Yönerge” doğrultusunda merkezde kullanılmakta olan 06-YC/450840,
bulunması zorunlu ilaç ve tıbbi malzemelerin 06-YC/450840, 06-YC/450841, 06-YC/450842,
denetimini yaparak “Gemi ilaç ve tıbbi Dona- 06-YC/450843, 06-YC/450844, 06-YC/450845,
nım Sertifikası” düzenlemekte olduğu, Ancak; 06-YC/450846, 06-YC/450847, 06-YC/450848,
düzenlenen bu sertifika doğrultusunda geminin 06-YC/450849, 06-YC/450850, seri numaralı
kategorisine göre bulunması gereken kırmızı ve yeşil reçetelerin kaybolduğu bildirilmiştir.
yeşil reçeteye tabi eksik ilaçların tamamlatılması
ile yeşil ve kırmızı reçete temininde bazı sıkıntılar - Çorum İl Sağlık Müdürlüğü’nün Mersin il Sağlık
yaşandığı, söz konusu ilaçların rahat temin edi- Müdürlüğü’ne göndermiş olduğu yazıda; Çorum
lebilmesi için ekte Bakanlığın 20.04.2010 tarih devlet hastanesi Kardiyoloji uzmanı Dr. Füsun
ve 2487 sayılı makam oluru ile gemide bulun- İNCEER’e zimmetli 06-YC 509619 seri numaralı
durulması zorunlu yeşil ve kırmızı reçeteye tabi yeşil reçetenin ilk nüshasının (1/3) kaybolduğu
ilaçların Genel müdürlük hekimleri tarafından bildirilmiştir.
“gemi adına” yazılabilmesi için yeşil ve kırmızı
t Kaybolan Doktor Kaşesi;
reçete temininin sağlandığı bildirilmiştir.
Buprenorfın ve Nalokson içeren Soboxone 2mg/0,5 mg Dilaltı Tablet ve suboxone
8mg/0,5 mg dilaltı tabletlerin rapor durumu,
bir kırmızı reçeteye yazılabilecek maksimum
dozu ile hekimlerin reçeteleme konusundaki
uzmanlık dali hakkında
T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel
Müdürlüğü’nün İl Sağlık Müdürlüklerine göndermiş olduğu yazıda;
!"#"
İlimiz devlet hastanesi’nde Gastroenteroloji
Uzmanı olarak görev yapan Dr. Fulya ÖZCAN
ARI’ya ait doktor kaşesi ve İlimiz Mezitli Toplum
Sağlığı Merkezinde ebe olarak görev yapan Ferdağ
GÖZÜKARA’ya ait personel kimlik kartının kaybolduğu bildirilmiş olup, kullanılmasının tespit
edilmesi halinde en yakın emniyet birimine ve
İl Sağlık Müdürlüğü' ne bildirilmesi gerektiği
bildirilmiştir.
$%$$"
tơMBÎTVçTUçNBMç
- İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün Mersin il Sağlık Müdürlüğü’ne göndermiş olduğu yazıda Rauf
KAMACI isimli şahsın Rivotril Tb. isimli ilacı İstanbul İlinde çeşitli sağlık kurum ve kuruluşlarında
çalışan doktorlara reçete ettirmek suretiyle temin ettiği, söz konusu ilacın suistimalini gerçekleştirdiği bildirilmiştir.
- Adana İl Sağlık Müdürlüğü’nün Mersin il Sağlık Müdürlüğü’ne göndermiş olduğu yazıda; Abdülhalim KESKİN isimli şahsın başvurusu üzerine kardeşi ÖMER KESKİN’e ait 2701 sayılı hemofili takip
karnesine ait 1-136365 seri no’lu reçetenin kaybolduğu bildirilmiştir.
Yukarıda bahsi geçen ilaç suistimali, kaybolan reçetelerle ilgili olarak eczanelere başvuru
halinde En yakın emniyet birimine yada İl Sağlık Müdürlüğü’ne bilgi verilmesi gerekmektedir.
SGK ADANA SSGM MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
t4BIUF3BQPSMBS
SGK Adana SSGM Müdürlüğü’nün Odamıza göndermiş olduğu yazılarda;
* 15.11.2010 tarihinde web sayfamızda yayınlanan ve ekinde örneği bulunan İlaç Kullanım Raporlarının ÇÜTF Balcalı Hastanesi Başhekimliği ile yapılan yazışma sonucu sahte olduklarının tespit
edildiği bildirilmiştir.
* 06.12.2010 tarihinde web sayfamızda da yayınlanan SGK Adana SSGM Müdürlüğü’nün İl Sağlık
Müdürlüğü’ne göndermiş olduğu yazıda; Yapılan inceleme ve araştırma neticesinde aşağıda bilgileri
yer alan ilaç kullanım raporlarının sahte olduğunun tespit edildiği bildirilmiştir.
Hasta Adı Soyadı
CENGİZ MAKAS
CENGİZ MAKAS
SELDA HOROZ
DİLEK GÜZELKOKAR
T.C. No
26758817486
26758817486
34351557418
40120372694
Rapor Tarihi
16.12.2009
22.06.2010
24.04.2010
22.06.2010
Rapor No
66737(8526)
200248977-9
1014
1121
Raporu Düz. Doktor.
Dr. Semir ABACI
Dr.Işık ÖZTÜRK TEPELİ
Dr.Işık ÖZTÜRK TEPELİ
Dr.M.Necmettin KAYNAR
* 15.11.2010 tarihli web duyurumuzun ekinde örneği bulunan İlaç Kullanım Raporlarının ÇÜTF
Balcalı Hastanesi Başhekimliği ile yapılan yazışma sonucu sahte olduklarının tespit edildiği bildirilmiştir.
Eczacılarımızın raporlu reçeteleri karşılarken bu hususlara dikkat etmeleri kimlik ve TC
Kimlik No kontrolü yapmaları gerekmektedir.
"
1
İTS
STOK BİLDİRİMİ
KRİZİ
Her yıl Aralık ayında yaşamaya alıştığımız bir
kriz, bir dayatma, bir mücadele telaşı bu yıl da
yaşandı ve bizleri bu konuda yanıltmadı. Aslında
beklenen kriz ilaç fiyat düşmesi, Kamu Kurum
İskontosunun artışı ve SGK ile yapılan protokol
görüşmeleriydi. Bu beklenenlerin hepsi gerçekleşti ancak asıl gündem stok zararlarının İTS ye
bildirilip bildirilmemesi gibi göründü. Bu sanal
sorunun sebebi ise maalesef tepe örgütümüz Türk
Eczacıları Birliği oldu.
Her ilaç fiyat düşüşünde ve Kamu Kurum İskontosu artışında stok zararımızın olduğu ve bunların
tam anlamıyla bir türlü karşılanmadığı kesin.
Böyle bir durumun bu yıl da başımıza geleceği
gün gibi aşikârken TEB’in buna önceden bir çare
bulup bir çözüm önerisi getirmesi ve bunu Eczacı
Odalarıyla da paylaşması gerekirdi. Çünkü daha
önceden de denenen bazı modeller yasal bir zemine dayandırılamadığı için hiçbir zaman soruna
bir çare olamamıştır.
TEB ilaç fiyatları düşmeden ve Kamu Kurum
İskontoları değişmeden önce bir bilgilendirme
yazısı yazdı. Kararnamenin ne şekilde olacağını
ve düşüşlerin hangi oranda olacağını belirten
yazısında eldeki stok zararları için ise yeni bir
kararname çıkacağından, 5 günlük geçiş sürecinin 15 güne çıkacağından bahsetti. Stok zararları
için ise bir yöntem belirtmedi. Daha sonra ilaç
fiyatları referans fiyattan dolayı düştü, Kamu
Kurum İskontoları yükseldi, ancak bundan sonra
stok zararlarının karşılanması için bu ürünlerin
İTS’ye kaydının yapılması gerektiği söylendi. İşte
bahsettiğim beklenmeyen kriz burada patladı.
Çünkü meslek örgütümüz daha önce her fırsatta
İTS’den beklediklerimiz olmazsa, en önemlisi
Stok Düzeltme Hakkımız verilmezse kesinlikle
eczanelerin İTS ye stok bildirimi yapmayacağını
söylemişti. Akla ‘acaba yine bir kırmızıçizgimizden
ödün mü veriyoruz?’ sorusu geldi doğal olarak.
Bunun sonucu olarak da bazı Eczacı Odaları bu
uygulamaya şiddetle karşı çıktı ve bir Başkanlar
Danışma Toplantısı istedi. Ancak TEB anlaşılması
güç bir şekilde Odalarıyla paylaşmadan aldığı bir
!"#"
kararı, daha sonrasında da Odalarına anlatma
ihtiyacı duymadı.
Aslında burada önemli olan bu stok zararlarının
karşılanıp karşılanmayacağıydı. TEB’in belirlediği yöntem, ilk kez denenecek bir yöntemdi ve
sanayinin bu konuda tavrının ne olduğu da açık
değildi. Yani yine yasal bir düzenlemeyle bu stok
zararları güvence altına alınmadığı için çok ümit
veren bir uygulama değil gibi görünüyor. Sonuç
olarak birçok meslektaşımız ümitsiz de olsa bu
stok bildirimini yaptı ve TEB’den gelecek haberleri
beklemeye başladı. TEB ise bu bildirimin kesinlikle
bir stok bildirimi olmadığını ve sadece zararların
karşılanması amacıyla geçici bir bildirim olduğunu beyan etti. Ama ilginçtir; zararı karşılayacak
olan sanayi hala sessiz. Geçiş sürecini 5 günden
15 güne çıkaracak denen hükümet de sessiz. Yani
başroldekiler sessiz duruyor.
Bu krizde asıl sorun şu: Maalesef artık zararın
karşılanıp karşılanmaması alışılagelen bir durum
oldu. Ancak bu yıl TEB’in içine kapanık yönetim
anlayışı örgüte büyük zarar verdi. Son dönem
Merkez Heyeti gerçekten çok içine kapanık ve
birkaç kişiye dayanan bir yönetim anlayışı izliyor.
Aylardır beklenen bu olayda bile son ana kadar
tabanını ve odalarını bilgilendirmeyen yapı çok
sağlıklı görünmüyor. Başkanlar Danışma Toplantısı isteyen 23 Eczacı Odasının içerisinde Merkez
Heyetine 4 üye veren ve bunlardan birinin de
Sayman olduğu, Tekirdağ, Ankara ve Hatay Eczacı
Odalarının da bulunması bu konunun merkez
heyetinin tüm üyeleri tarafından da onaylanmadığı veya tartışılmadığı anlamına da gelebilir.
Bu yönetim zafiyeti stok zararımızdan çok daha
acıdır. Eczacı tabanının, Eczacı Odalarının TEB’e
güveninin azalmasına yol açar ki bu SGK’nın yıllardır tehditle yapmaya çalıştığı en temel şeydir.
Krizler doğru yönetilemezse yeni krizler doğurur.
Maalesef bu Aralık ayının krizi umulmadık yeni
bir kriz doğurmuştur. TEB kendince çok haklı
olduğuna inandığı basit bir stok zararı bildirimini
tabanıyla ve organlarıyla paylaşmadığı için bir
krize sebep olmuştur. Bence bunun sonucu olan
Türk Eczacıları Birliğinin saygınlık ve güven kaybı
stok zararımızdan daha büyüktür.
Ecz.Ersin SERVİ
"
2
TEB II. BÖLGELER ARASI
TOPLANTISI ADANA' DA YAPILDI
TEB 37. Dönem İkinci Bölgelerarası Toplantısı 4–7 Kasım 2010 tarihleri arasında, Adana
Eczacı Odası’nın ev sahipliğinde yapıldı. Maalesef beklenenin aksine büyük kongreler
kadar önemli bir Bölgeler Arası Toplantı daha, ne gündemde var olan çok önemli konulara
çözüm getirecek ne de mesleğin geleceğine ışık tutacak şekilde geçti. Toplantıdan geriye
akılda kalanlar ise Adana Eczacı Odasının bölgemize has misafirperverliği ile kooperatif
gündemli yapılan Başkanlar Danışma Toplantısı oldu. Hatalı formatı ve zamanlaması
nedeni ile bu toplantı amacına ulaşmamış olsa da en azından örgütün kooperatiflere
bakışının belirginleşmesi açısından önemlidir. Ayrıca Bölgeler Arası Toplantının sponsorluğunu bölgemiz kooperatifi üstlendi. Ayrıca tüm bölge odalarından gelen yönetici
ve delegelerin şehir içi transferleri de Güney Ecza Koop tarafından sağlandı. Odamız
yönetim kurulu ve delegeleri bölgeler arası toplantıya katılarak odamızı temsil etmişlerdir.
"
6
YEŞİL KART
REÇETE İNCELEMELERİ
ZAMANINDA TAMAMLANDI
Yılın son ayları, eczacılık mesleğine yine birçok sorunlar
sorunları
soru
beraberinde
raberinde getiriyordu.
g y
Bu sıkıntılı günlerd
günlerde
g
Reçete
ç
kontrol komisyonu olarak meslektaşlarımızın yüzünü
güldürebilmenin
güld
gül
ürebil
in bir yolu da yeş
yeşilkartt faturalarının
fatu aları
larının
2010 yılında ödenmesini
denmes sağlam
sağlamaktı.
tı.
Herr fatura
faturra teslim
fatu
m edildi
edildiği ay içerisinde
içer sinde kontro
kontrol
kkontr
ontr eedilip
yönlendirilikurum
rum
m eczacısı
ecz
eczaacısı vee tahakkuk memuruna
meemuru
una
na yönlendirili
yönl
yö
y
yordu. Ancak,
ncak,
cak,
k, sistemsel
sistem
s msel sıkıntılar
ıkıntıllar vee imza
im
imz aaşamasında
sında
da
yaşanacak gecikmeleri
ecikm
cik
ikmeleri
meleeri önlemek
önlem
mekk için
iiçi
çin Kasım
K m ve A
Aralık
Ara k
ayı için daha yoğun
oğun
ğun
un
n bir
bir program
progra
ram planlandı.
p
planlan
lanland
nlandı.
dı. Gönüllü
Gön
nüllü
ü
eczacılarımızın
n kimi
mi günler
gün
günlerr sab
sabahtan
sabaht
sabah
htan akş
akşamın
kkşam
kşa
amın
am
n geç sa
saaatlerine kadarr devam
evam
vam
m eeden
n ççalışm
çalışmala
çalışmalarıyla
lış larıyla
arı
ar
rıyyla Aralık
Aralı
A lıkayı
ayına
tüm faturaların
ın işlemleri
lem
mleritam
tamam
tamamlan
tamamlanarak
ma lanarak
anar
arakkkgi
girildi
girildi. Ayın
A
ilk gününden
n teslim
tesl
teslimi
eslimi
imi
mi istenen
isten
nen Kasım
K
Kas m ayı fat
faturaları
f
da
aynı hızla incelenmeye
ncelenm
celenm
lenme
e meye
eye
yeb
başlandı.
başlan
başlandı
aşla ı.ı Bu sırada,
sı
T.C. Sağlık
Bakanlığı
ğı Strateji
t t ji Geliştirme
tratej
Gel şttirm B
Başkanlığı tarafından
09.12.2010
010
10 tarihind
tar
tari
tarihin
tarihinde
ri dee yay
yayımlan
yayımlanan
ım
mla “Yeşil Kart Faturaları
ve Yıl Sonu
onu
nu
u İşle
İşl
İşlemleri”
şl mleri”
ri”” kon
konulu
ko
onul vve 13657 sayılı yazıda,
''Sağlık Kurumlarının
urumlarının
arın
nın 2010
10y
0yıl
0y
0
yılsonu
yyıllso işlemlerini sağlıklı
bir şekilde
dee yürütmek,
y
meek
m
k, kurumların,
kurumla
k
ku
kurumları
u
uru l
eczanelerin ve
optisyenlerin
n yyaşayabileceği
aşayabileceği
bilileceği
lec mali
m sıkıntıların
sıkı
sı
önüne
geçmek için ve Sağlık
geçm
ağlık
ğlık
ık
k Müdürlükleri'nin
Müdürlükleri'n
Müdürlükleri
ellerinde
!"#"
b
bulunan
yeşilkart ilaç faturalarını
ralarını
larını
nıı en kısa sü
sür
sürede inincelenerek
muhasebe müdürlüklerine
ve
ce
dürlüklerine
ürlüklerine
erin
rine
ine ulaştırması
u
ul
ulaşt
ulaştı
ş
ttahsilatları gerçekleştirmesi,
tirmesi,
rmesi,
si, ödenek
öd
dene
ene bu
bul
bulunmaması
halinde ise fatura tutarlarını
utarlar
tarlarını
arını “Bütçeleştir
“Bütçeleşt
“Bü
“Bütçeleştirilmiş
B tçe
çel
e
Borçlar
Hesabı”na alarak
arak
ak muhasebeleştirmesinin
muhasebeleştirm
muhas
m
gerektiği
belirtiliyordu
belirtiliyordu.
ordu.
du.
du
u.
Bunun
unun ü
u
üzerine
zerrrin ö
ze
ödeneklerin
ödenekl
ödenekler
denekk
aksamaması gönderilen
bütçenin
büt
ütçeni
enin
niin kullanılması
nin
k
ku
kullanılma
kullanıl
ullllanılm
nılması için Odamızda devam eden
yyoğun
oğu
ğun çalışmalara
ççalışm
lışmal
şşmalara
ma
daha da hız verildi. Çoğu zaman
eczanelerini
eczanele
ecza
aaneleri
elerini ihmal etmek pahasına çalışan gönüllü
eczacılarımızın emeğiyle 20'sinde teslimi istenen
eczac
ec
faturalar 15 Aralık itibariyle tamamlandı ve muhasebe
müdürlüğüne teslim edildi.
Ve mutlu son... Ekim ve Kasım ayı yeşilkart faturaları
ilk defa Aralık ayında eczacıların hesabına yatırılmış
oldu.
Bu süreçte, tahakkuk işlemlerinin de hızlanması için
bize destek veren kurum yetkililerine ve özverili ça-lışmalarından dolayı reçete kontrol ekibindeki tüm
meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.
"#&#
/
BURLESQUE
Moulin Rouge (Kırmızı Değirmen) tarzında filmlerden hoşlanır mısınız? Zamanında Evan McGregor ile Nicole Kidman ile olan tatlı macerayı hatırlıyorsanız yaşınız sanırım otuz-kırk küsür :) Ama eğer Zsa Zsa
Gabor ile Jose Ferrer ile olan macerayı hatırlıyorsanız yaşınız yetmişseksen. Ancak ikisine de hayransanız; müzikal için yaşıyor ve bizim gibi
yakından takip ediyorsunuz demektir. Ancak sevgili okur; klişelere hazır
hissettiğinizi hiç düşünmüyorum. Zira birbirinin aynı senaryosuna sahip iki eski müzikalde bile, bu klişelerin rahatsız etmediğini siz de bilirsiniz. Şimdi Hollywood menşeili ve içerisine advert (reklam öğeleri)
sıkıştırılmış ve sonu daha başından belli bir film; “Burlesque” vizyon
için gün saymakta. Sevgili okur; not defterine tek tek yazdıracağım notlar şunlar; Christina Aguilera ile Cher başrol oyuncularımız. Cher'in göz
doyurucu oyunculuğunu zannediyorum seyirciler “Mermaids” filminden Winona Ryder'ın annesi rolünde hatırlayacaklardır. 1946 doğumlu
oyuncu yaş-performans eğrisine uymayan esnekliği ve şıklığı ile parmak
ısırtacaktır. Burl-Şaka Dansı anlamına gelen bir kareografinin de oyuncu-dansçı yetiştiricisi olarak sağ köşede Cher'i, garsonluktan hırslı bir
biçimde dansçı olmaya can atan sol köşede Christina'yı bulacaksınız. Olmazsa olmazlardan feminen erkek organizatör olarak da Stanley Tucci;
Cher'in sağ kolu olarak hizmet etmekte. Efendim; Aguilera garsonluk
başvurusu için gittiği Burlesque tarzı eğlence mekanında daha ilk sahnede etkilenerek bu dansın kraliçesi olmaya and içer. Ancak bu kolay
olmayacaktır. Dansın seçmelerine katılmasına rağmen kendini tam ifade edemez. Eğer bütün bu yükseliş hikayesine şaşırabilecek ve eğlenebilecekseniz film görsel açıdan çok doyurucu olacak. Filmin vizyona giriş
tarihi : 17 Ocak olarak verilmiş.
BİUTİFUL
Babel ve Amorres Perros (Aşklar ve Köpekler-Paramparça) ve 21 Gram gibi
inanılmaz filmlerin sahibi, kurgunun babası, kesişen insan hayatlarının
canbaz yönetmeni Alejandro Gonzales İnarritu yeni filmiyle Ocak 17'de
karşımızda. Babel'de oyunculuğunu konuşturan, bunu da İnarritu'nun
yönetmenliği sayesinde olduğunu defalarca tekrar eden Brad Pitt'in yine
aynı filmde gözü yaşlı biçimde “Burada ne işimiz var?” serzenişini unutamamıştık. Sonrasında Amores Perros'taki beklenmedik bir kazayla kesişen hayatların; içinden çıkılmaz kurgusunu da unutamamıştık. Yine aynı
filmdeki Gael Garcia Bernal'in kaçma planı yaptığı yengesinin onu yarı
yolda bırakması ve Bernal'in “-Peki planlarımız?” serzenişine “Tanrıyı
güldürmek istiyorsan, ona planlarından bahset” deyişini nasıl unutabilir
ki insan? Veya veya bunun gibi binlerce ince detayın çaresizlikle süslenmiş olan acısını? 21 Gram'da DelToro'nun vicdan azabını? Neyse lafı kısa
tutabilirsem şunu demek isterim ki; bir filmi film yapan yönetmenidir.
İnarritu senaryoya kendi imzasını attı bu sefer. Arriaga (senaryo yazarı) ile yollarını ayırdı. Yine de Arriaga esintisi bulmamak mümkün değil ancak henüz konusunu açmadığım bir kartı var ünlü yönetmenin. O
da Javier Bardem. Yüksek kalitedeki oyuncuyu; beyazperde meraklıları
Kolera Günlerinde Aşk'tan, Vicky Christina Barcelona'dan, Yaşlılara Yer
Yok'tan, (benim favorim) İçimdeki Deniz ve Segundo Piel'den gibi sanatsal filmlerden hatırlayacaklardır. Oyuncu sağlam bir simaya ve mizaca
sahip. Aynı zamanda Akademi Ödüllü. Şimdi bir film düşünün ki bütün
bu açılan kartların yanında Barcelona gibi eşsiz güzellik ve tattaki bir
şehirde çekilmiş. Uxbal karakteri filmin fragmanında şöyle betimlenmiş;
“Sadık bir baba, çilekeş bir aşık, geride bırakılmış bir oğul, suç dünyasının işadamı, hayalleri olan ve hayata duyarlı bir adam. Bugünün Barcelona'sında kenarda kalan biri. Uxbal'ın hayatı basittir; komplex gerçekler
içinde hepimizin yaşadıklarına sahip benzer biri”. Şimdilik göz doyurdu
sanırım. Kilometre taşı olacağına inancım sonsuz.
"#&#
8
TRON LEGACY
Çizgi Roman düşünün ki '82 yılında yazılmış olsun (yazarı-çizeri Jean Giraud), zamanının çok ilerisinde öngörülere sahip olsun ve tam da bugünümüzden bahsetsin, ben mümkün olabileceğine ihtimal
vermezdim ki araştırmalarım sonucunda yanıldığımı anladım. Seksenlerde anime'den filme çevrilmiş
ve zamanının teknikleri içerisinde dudak uçuklatmış bir filmin; yeniden çekilmiş versiyonu ile karşı karşıyayız. Bahsettiği anahtar konular ise günümüzde bile; yeni yeni telaffuz edilmeye başlanmış.
Mesela bilgisayar programcılarının tanrısallaştırılması, sanal düzlem, hackleme, multimedya, endüstri
casusluğu, internet ağlarının kullanıcıları tarafından oluşan kitle ve ortak kurallar. Bu konulardan en
dikkat çekici olanı; sanal aleme ışınlanma, zannediyorum 82'den beri bir çok filme fikir vermiştir. Gerçek-üstü materyaller olsa da Tron'da yarışmacılar bir ana kodla karşı karşıyalar. Yarışmaların yenilen
tarafı kendi programının silinmesi ile ödüyor bedelini. Ancak günümüzde şaşırtıcılığını kaybettiğini
öne sürenler var. Görüp karar vermek size düşüyor. Filmde değişmeyen tek şey Jeff Bridges'in katkısı.
İlk Tron filminde yağız delikanlı haliyle var olan aktör; aradan geçen şu uzun zaman diliminde saçlara
ve sakala düşen aklar dışında yakışıklılığını korumuş. Oyuncu kadrosunda Garrett Hedlund ve Olivia
Wilde gibi tanıdık yüzler de var. Filmin vizyona giriş tarihi Ocak ortaları gibi. 3D seçeneği de bonusu
olacak sanırım.
!"#"
[email protected]Ƃ[email protected]«'NɌ«&DKCHMHY
Ecz. Ayşe YÜCE ÜNAL
YÜCE ECZANESİ
Göksu Mh. Celal
Bayar Cd.
Silifke / MERSİN
Tel : 324 – 712 26 02
Ecz. Fadime ÖZBEK
Ecz. Eser PEKDAĞ
ESER ECZANESİ
Dumlupınar Bulv.
Öğretmenler Mh.
Tarsus / MERSİN
Tel: 324 – 614 43 01
Ecz. Gönül SAY
ÜMİT ECZANESİ
Abdurrahman Şevk Cd. No:9/A
Erdemli / MERSİN
Tel: 324 – 515 32 33
YASEMİN ECZANESİ
Merkez Mh.52007 Sk.
Onursal Apt Altı
Mezitli / MERSİN
Tel: 324 – 358 49 10
Ecz. İrem LEVENTOĞLU
Ecz. Muammer DİKMEN
PERİM ECZANESİ
Bekirde Mh.Cumhuriyet
Cd. No:11
Akdeniz / MERSİN
Tel: 324 – 453 21 52
Ecz. Onur YILDIRIM
YILDIRIM ECZANESİ
Kuvai Milliye Cd.
Reşit Aşkın Apt.
Akdeniz / MERSİN
Tel : 324 - 336 95 90
DİKMEN ECZANESİ
Cumhuriyet Mh.
Donuktaş Cd.
Tarsus / MERSİN
Tel: 324 – 667 00 02
Ecz. Selvi Buket BOYACI
ŞANLI ECZANESİ
İhsaniye Mh. 121. Cd.
No:175/B
Akdeniz / MERSİN
Tel : 324 - 336 99 80
Ecz. Özge GÜLDALİ DUTLU
Ecz. Zekiye Nihan ERTEM
Mersin Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi
NİHAN ECZANESİ
GMK Bulv. Menderes
Mh. 717/B
Mezitli / MERSİN
Tel: 324 – 358 64 34
Ecz. Zehra BOZKIR
Ecz. Zuhal KURT
BOZKIR ECZANESİ
Ergenekon Mh.
Sokullu Mehmet Paşa Cd.
Tarsus / MERSİN
Tel : 324 – 627 32 00
6(!J
I,,;*K)K++*
K)( L,;*''
C;)=;E;
BA
A%)<
,;L+LL
%*BB+;*CJL
%?#%@%'
,A+;,=((+(B1:>!C1
#,
1211/1DEFGF1211/1
HHH(,;*,B(BI(CB*,C;@,;*,B(BI(C
,;*K)K+M**
LK,C;)*+(N
C
)(
MAYA ECZANESİ
Sanayi Sitesi Çarşı Grubu
Akdeniz / MERSİN
Tel : 324 – 235 67 87
!%#!"
(#("#('#(
;;<,;.=(68(6>
#,
121:26