Ford Otosan Cargo Kamyon [EBRD

Transkript

Ford Otosan Cargo Kamyon [EBRD
Ford Otosan Cargo Kamyon
Ülke
Proje Numarası
İş Sektörü
Kamu/Özel
Çevresel Kategori
Yönetim Kurulu Tarihi
PÖB Açıklanma Tarihi
: Türkiye
: 45855
: Genel Üretim
: Özel
:B
: 30 Nisan 2014
: 1 Mayıs 2014
Proje Tanımı
AİKB, Ford Cargo kamyon yatırımı programı çerçevesinde yeni bir Ford Ecotorq motorunun
geliştirilmesi, üretim süreçlerinin modernleşmesi, hâlihazırda bulunan Cargo model
kamyonun geliştirilmesi, yeni bir Cargo model kamyonun geliştirilmesi ve Eskişehir’deki
İnönü fabrikasında kamyon üretim kapasitesinin arttırılmasını desteklemek için Ford
Otomotiv Sanayi A.Ş.’ye (Ford Otosan) 140 milyon EUR kredi vermeyi onaylamıştır.
Ekonomik Gelişim
Proje Banka’nın ülke çapında güçlü bir ekonomik gelişimi elde etmesi için oldukça iyi bir
fırsatı temsil etmektedir. Özellikle bu proje kapsamında sanayi, yerel üniversiteler ve yerel
tedarikçilerin iş birliğinden kaynaklanan inovasyon ve Ar-Ge gelişimi desteklenmektedir
Ayrıca, proje ile beraber iş yerinde fırsat eşitliği konusunda sektörde yeni kurumsal insan
kaynakları standartları belirlenecektir.
1. Yeteneklerin transferi ve dağılımı
Ford Otosan, yerel üniversiteler ve yerel tedarikçiler arasındaki iş birliği, çok katmanlı bir
yetenek transferi yaratmasının yanı sıra endüstrinin yüksek katma değerli aktivitelere
yönelmesi için gerekli olan inovasyon ekosisteminin oluşturulması aşamasında esas adımların
neler olduğunu gösterecektir.
2. Fırsat eşitliği konusunda kurumsal ve iş yönetimi standartlarının belirlenmesi
Kadınların sistemik olarak iş gücüne katılımı geliştirilmiş kurumsal standartların ve
pratiklerin uygulanmasıyla mümkün olacaktır. Şirket’te eğitim ve iş imkânlarına erişen
kadınların sayısı arttırılarak, kadınların iş imkânlarına erişiminin oldukça kısıtlı olduğu ve
gelişmiş ülkelere göre oldukça geride olduğu otomotiv endüstrisine genel bir etki yaratması
hedeflenmektedir.
Müşteri
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Türkiye’de kurulu, motorlu araç ve parça üretimi ve satışı yapan
bir anonim şirkettir. Şirket, Ford Motor Company ve Koç Holding’in %41’lik eşit hisse ile
kurduğu ortak bir girişimdir. Hisselerin geri kalanı Borsa İstanbul’da işlem görmektedir.
Koç Holding Türkiye’nin en önde gelen holdinglerinden bir tanesidir. Özellikle enerji,
otomotiv, dayanıklı tüketim malları ve bankacılık alanlarında oldukça güçlü faaliyetleri
bulunmaktadır.
Ford Motor Company dünyadaki en büyük motorlu araç üreticilerinden bir tanesidir. Ürettiği
araçlar altı farklı kıtaya dağıtılmaktadır.
AİKB Finansmanı
Toplam 140 milyon EUR olan uzun vadeli A/B kredisinin 70 milyon EUR’u AİKB ve geri
kalan 70 milyon EUR’u sendikasyon yolu ile uluslararası ticari bankalar tarafından
sağlanacaktır.
Proje Maliyeti
140 milyon EUR.
Çevresel Etkisi
2008 Çevre ve Sosyal Politikası çerçevesinde B olarak sınıflandırılmıştır. Şirket’in kurumsal
politikalar ve yöntemlerinin entegre denetimi, Şirket’in Türk ve AB mevzuatlarına göre
geçmiş ve mevcut performansı ve ilk olarak 2010’da gerçekleştirilen Banka’nın Performans
Gereklilikleri bu proje kapsamında yapılan çevresel ve sosyal değerlendirme sürecinde
güncellenmiştir. Aynı zamanda bu değerlendirme sürecinde mevcut yatırım planı kapsamında
yer alan Eskişehir Fabrikası’nın çevresel analizi de tamamlanmıştır. Detaylı değerlendirme
süreçleri Şirket’in çevresel ve sosyal konularda uluslararası en iyi uygulamalar çerçevesinde
faaliyet gösterdiğini ve önceki Çevre ve Sosyal Aksiyon Planı’nın (ÇSAP) zamanında
uygulandığını ortaya çıkarmıştır. ÇSAP en iyi çevre ve sosyal pratiklerinin uygulanması
konusunda Şirket’in Ar-Ge ortakları üzerinde sahip olacağı etkiyi yansıtacak bir şekilde
güncellenmiştir. Kadınların iş olanaklarına erişimini arttıracak bir fırsat eşitliği aksiyon planı
düzenlenmiş ve uygulanması ÇSAP çerçevesinde taahhüt edilmiştir.
Teknik Destek
Yok.
Firma İletişim Bilgileri
Burak Çekmece
Finansman ve Risk Yönetim Müdürü
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.
Denizevler Mahallesi
Ali Uçar Caddesi No: 53
Gölcük / Kocaeli TÜRKİYE
Tel: +90 262 315 6960
E-posta: [email protected]
İş Fırsatları
İş fırsatları veya tedarik için müşteriyle irtibata geçiniz.
Genel Bilgilendirme
Tedarik ile ilgili olmayan genel proje soruları için:
Tel: +44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380
E-posta: [email protected]
Kamu Bilgilendirme Politikası (KBP)
KBP, AİKB’nin bilgiyi nasıl paylaştığını düzenler ve AİKB’nin stratejileri, politikaları ve
operasyonlarının daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve daha büyük bir farkındalık yaratamak
için paydaşlarıyla yaptığı danışma kapsamını belirler.
KBP Metni.
Proje Şikayet Mekanizması (PŞM)
AİKB, PŞM’yi bir Banka projesinden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenebilecek yerel
gruplara banka işlemlerinden bağımsız olarak Banka ile ilgili şikayet ve uyarılarını
bildirmeleri için bir araç olarak kurmuştur. Şikâyette bulunurken izlenecek Yönergeler ve
Prosedür Kuralları www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf adresinden temin
edilebilir.
PŞM altında yapılabilecek herhangi bir şikâyetin, AİKB’nin projeyi nihai fonlamasından 12
ay sonrasına kadar teslim edilmesi gerekir. Şikayetlerin hangi dönem içinde yapılabileceğiyle
ilgili bilgileri bir PŞM memuruyla ([email protected] adresinden) ya da ilgili AİKB
Temsilcilik Ofisi ile temasa geçerek öğrenebilirsiniz.
Proje Özeti Belgeleri, projenin AİKB Yönetim Kurulu tarafından incelenmesinden önce
oluşturulur. Projenin ayrıntıları Proje Özet Belgesi’nin açıklanmasından sonra değişebilir.
Proje Özet Belgelerinin AİKB’nin resmi politikalarını temsil etmesi beklenemez.
Son güncelleme: 1 Mayıs 2014

Benzer belgeler

Tofaş Yeni Binek Araç

Tofaş Yeni Binek Araç desteğe yönelik olarak 75.000 EUR’ya kadar bir meblağ kullanılacaktır. Ayrıca, Teknik İşbirliği fonları; otomotiv sektöründe eğitimden istihdama, daha iyi bir geçiş yoluyla gençlerin sektöre katılı...

Detaylı