Öğr. Gör. Mustafa ASLAN

Transkript

Öğr. Gör. Mustafa ASLAN
MUSTAFA ASLAN’IN ÖZGEÇMİŞİ
1951 yılında Yozgat’ta doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokulu Balıkesir ve Adana’da, liseyi
Yozgat’ta okudu. Yüksek öğrenimini Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
bölümünde tamamladı.
Edebiyat öğretmeni olarak Gümüşhane, Kayseri, Aksaray ve Trabzon’nda bulundu. Vatanî
görevini de Kuleli Askarî Lisesi’nde yerine getirdi.
Türk Dili Okutmanı olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde ve Erciyes Üniversitesi’nde
görev yaptı. Yüksek Lisans’ını ve Doktora’sını burada tamamlayıp 1998’de Gazi Osman Paşa
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne Yardımcı Doçent olarak
atanıp 2009’da kendi isteği ile emekli oldu. Girne Amerikan Üniversitesi’nde beş yıl görev yaptı.
Hece ölçüsü yanında daha çok aruzla “Cemâlî” mahlasını kullanarak şiirler yazan
Mustafa ASLAN’ın gazel, şarkı, tahmis, tesdis, tarih ve beyitler halindeki manzumeleri bir divan
oluşturacak miktardadır. Türk Sanat Mûsikîsi’ne ve hüsnühatta meyli olduğundan, araştırmalarından
bir kısmını bu konulara hasretmiştir. Ebced hesabına merak sardığından, tarih düşmek konusuyla da
ilgilenmekte ve on beş yılı aşkın bir zamandan beri tarih de düşmektedir. Düştüğü tarihler nisan 2015
itibariyle 2300 civarındadır. Tarih düştüğü olaylardan bazıları Marmara depremi, Galatasaray’ın
Avrupa Şampiyonluğu, II. Kırşehir Kültür Araştırmaları Bilgi Şöleni, II. Kırım Halk Kültürü
Sempozyumu, güneş tutulması, 2007 yılının Kurbam Bayramı ile peşpeşe gelişi, 2007 babalar
günü, 2007 Dünya Kadınlar Günü, futbul milli takımımızın Avrupa Şampiyonası elemelerinde
Yunanistan’ı kendi evinde 4-1 yenişi, 13 Mayıs Dil Bayramı, Türklerin Rumeli’ye geçişi,
İstanbul’un fethinin 554. yılı ve Kayseri’ye tramvay gelişidir.
Tarih düştüğü şahıslardan bazıları Abdülkerim ABDÜLKADİROĞLU, Ahmet Paşa, Mehmet
AKALIN, Osman Nihat AKIN, Sadri ALIŞIK, Ali ALPARSLAN, Teoman ALPAY, İsa Yusuf
ALPTEKİN, Reşit Rahmetî ARAT, Hüseyin Sadettin AREL, İmran ÂRİFŞAHOĞLU, Ârif Nihat
ASYA, Atatürk, Celal ATİK, Nihal ATSIZ , Ahmet Gazi AYHAN, Bâkî, Semih BALCIOĞLU, Nihat
Sami BANARLI, Refik BAŞARAN, Ali Haydar BAYAT, Yahya Kemal BEYATLI, Kaya
BİLGEGİL, Aydın BOLAK, İbrahim BOZYEL, Hacı Ârif Bey, Ahmet CAFEROĞLU, Hasan Nail
CANAT, Faruk Nafiz ÇAMLIBEL, Mehmet ÇAVUŞOĞLU, Âmil ÇELEBİOĞLU, Mehmet
ÇINARLI, Murat ÇOBANOĞLU, İbrahim Hakkı ÇUHADAR, Rauf DENKTAŞ, Dede Efendi, Cem
DİLÇİN, Meserret DİRİÖZ, Yaşar DOĞU, Muhlis Sabahattin EZGİ, Suphi EZGİ, Bülent ECEVİT,
Ebülfezl ELÇİBEY, Emir Sultan, Muharrem ERGİN, Mehmet Âkif ERSOY, Fatih Sultan Mehmet,
Şair Eşref, Refik FERSAN, Fuzûlî, Orhan Şaik GÖKYAY, Abdülbaki GÖLPINARLI, Çelik
GÜLERSOY, Erol GÜNGÖR, Yıldırım GÜRSES, Necmettin HACIEMİNOĞLU, Hafız Post, Hasan
Tahsin, Hayati HAMZAOĞLU, Kadir Has, Hayalî Bey, Abdülhak Şinasi HİSAR, Sadi HOŞSES,
Ayhan IŞIK, Sadi IŞILAY, Itrî, Selahattin İÇLİ, Şerif İÇLİ, İbnülemin Mahmut Kemal İNAL, Halûk
İPEKTEN, Mahir İZ, Ahmet KABAKLI, İbrahim KAFESOĞLU, Kânî (Tokatlı), Kaptanzade Ali Rıza
Bey, Kara Fazlı, Recep KARAATLI, Kani KARACA, Abdurrahim KARAKOÇ, Ali Fehmi
KARAMANLIOĞLU, Refik Halit KARAY, Sadettin KAYNAK, Keçecizade İzzet Molla, Rahmi
KENGER, Mithat KILIÇ, Fahrettin KIRZIOĞLU, Koca Râgıp Paşa, Vasfi Mahir KOCATÜRK, Reşat
Ekrem KOÇU, Orhan F. KÖPRÜLÜ, Halûk KURDOĞLU, Cemal KUTAY, Şaban KUZGUN, Fazıl
KÜÇÜK, Kürşad, Ahmet MADAZLI, Tahir Kutsi MAKAL, Barış MANÇO, Musa Süreyya Bey,
Kazasker Mustafa İzzet, Nâbî, Nahîfî, Nâilî, Selim Naşit, Necati Bey, Nigâr Hanım, Tayyib OKİÇ,
Necmettin Halil ONAN, Nedim, Nesîmî, Nev’î, Nevres-i Kadîm, Neylî, Ahmet Talat ONAY, Orhan
Seyfi ORHON, Hüseyin Namık ORKUN, Faik Ali OZANSOY, Halit Fahri OZANSOY, Adnan
ÖTÜKEN, Suphi Ziya ÖZBEKKAN, Şekip Ayhan ÖZIŞIK, Ömer Seyfettin, Nuri Halil POYRAZ,
Püryanî Baba, Şevket Rado, Yaşar Reyhânî, Sakıp SABANCI, Gültekin SAMANOĞLU, Sami
HAZİNSES, Muzaffer SARISÖZEN, Kadir SAVUN, Selahaddin-i Eyyûbî, Müzeyyen SENAR, Mustafa
Necati SEPETÇİOĞLU, Bekir Sıtkı SEZGİN, Âşık Veysel ŞATIROĞLU, Şehriyar, Şevki Bey, Şeyh
Gâlip, Tanburî Cemil Bey, Tanburî Mustafa Çavuş, Ahmet Hamdi TANPINAR, Ali Nihat
TARLAN, Ziya TAŞKENT, Faruk Kadri TİMURTAŞ, Fehmi TOKAY, Arif Sami TOKER, Harun
TOLASA, Osman Nedim TUNA, Mustafa Şekip TUNÇ, Güzin TURAL, Osman TURAN, Nida
TÜFEKÇİ, Mücteba UĞUR, Ömer Bedrettin UŞAKLI, Halit Ziya UŞAKLIGİL, Göktürk Mehmet
UYTUN, Recep YAZICIOĞLU’dur. Bunlardan bazılarına birden fazla tarih düşmüştür. Halen de
tarih düşmeye devam etmektedir.
Evli ve üç çocuk babası olup Arapça ve Farsça bilmektedir.
Şiirlerinden bazıları Türk edebiyatı, Erciyes, Kümbet, Polemik, Yeni Meşaleciler, Berceste
ve Yüzakı dergilerinde yayınlanmıştır. Hakemli dergilerde yayınlanmış 12 makale, dördü
uluslararası olmak üzere sempozyum ve kongrelerde sunulmuş 13 bildiri sahibidir.

Benzer belgeler