F: Şiddetli alev alıcı Özelliği

Yorumlar

Transkript

F: Şiddetli alev alıcı Özelliği
Kimyasalların işaretlemesinde kullanılan etiketler toplam 10 Sınıfa Ayrılır.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Kolay alevlenir
Alevlenir
Çok toksik
Toksik
Zararlı
Aşındırıcı
Tahriş edici
Çevre için tehlikeli
Oksitleyici
Patlayıcı
2
F: Şiddetli alev alıcı
Özelliği: Parlama noktası 21 °C’nin altında olan
“kolay alev alan sıvılar ile kolay tutuşan katıları”
belirtir.
Önlem: Çıplak ateşten, kıvılcımdan ve ısı
kaynağından uzak tutulmalıdır.
F+ : Çok şiddetli alev alıcı
Özelliği: Alevlenme noktası O °C’nin altında,
kaynama noktası maksimum 35 °C olan
sıvılardır. Normal basınç ve oda sıcaklığında
havada yanıcı olan gaz ve gaz karışımlarıdır.
Önlem: Önlem: Çıplak ateşten, kıvılcımdan ve
ısı kaynağından uzak tutulmalıdır.
3
Xn: Zararlı Madde
Özelliği: Solunduğunda , yutulduğunda ve
deriye temas ettiği durumda sağlığa zarar
verebilir.
Önlem: İnsan vücuduyla temas önlenmelidir.
Xi: Tahriş Edici Madde
Özelliği: Aşındırıcı olmamasına rağmen
deriyle ani, uzun süreli veya tekrarlı teması
iltihaplara yol açabilir.
4
O: Oksitleyici (Yükseltgen)
Özelliği: Organik peroksitler, herhangi bir
yanıcı madde ile temas etmeseler bile
patlayıcı
özelliği
olan
yükseltgen
maddelerdir. Diğer yükseltgenler ise,
kendileri yanıcı olmasalar bile, oksijen
varlığında alev alabilirler.
Önlem:
Yanıcı
maddelerden
uzak
tutulmalıdır.
E: Patlayıcı
Özelliği: Ekzotermik olarak reaksiyona giren
kimyasallardır. Ateşle yaklaştırıldıklarında
patlayabilirler.
5
T : Zehirli
Özelliği: Solunduğunda, yutulduğunda ve
deriye temas ettiği durumlarda sağlığa
zarar verebilir, hatta öldürücü olabilir.
Önlem:
İnsan
vücuduyla
temas
engellenmeli, aksi halde tıbbi yardıma
başvurulmalıdır.
T+ : Çok Zehirli
Özelliği: Solunduğunda, yutulduğunda ve
deriye temas ettiği durumlarda sağlığa
zarar verebilir, hatta öldürücü olabilir.
Önlem:
İnsan
vücuduyla
temas
engellenmeli, aksi halde tıbbi yardıma
başvurulmalıdır.
6
N : Çevre için tehlikeli
Özelliği: Bu tür maddelerin ortamda
bulunması, doğal dengenin değişmesi
açısından ekolojik sisteme hemen veya
ileride zarar verebilir.
Önlem: Risk göz önüne alınarak bu tür
maddelerin toprakla veya çevreyle teması
engellenmelidir.
C: Aşındırıcı (korozif)
Özelliği: Canlı dokulara zarar verir.
Önlem: Gözleri, deriyi ve kıyafetleri korumak
için
özel
önlemler
solunmamalı,
aksi
alınmalıdır.
halde
tıbbi
başvurulmalıdır.
7
Buharları
yardıma

Benzer belgeler

Erkek Prezervatifi - the NSW Multicultural Health Communication

Erkek Prezervatifi - the NSW Multicultural Health Communication > > Ne kadar etkilidir? Prezervatifler, doğru kullanıldıklarında her defasında çok etkili olabilir. Nasıl kullanıldıklarına bağlı olarak yüzde 85 ile 95 arasında etkilidirler. > > Prezervatifi kim ...

Detaylı

Dijital Basın Dosyası

Dijital Basın Dosyası Messer endüstriyel gazlar konusunda dünyanın öncü kuruluşları arasında yer alıp Avrupa, Asya ve Peru’da olmak üzere toplam 30 ülkede 60’ın üzerinde operatif kuruluş ile aktif durumdadır. Uluslarası...

Detaylı

kimyasal denklemler ve formüller

kimyasal denklemler ve formüller yanma tepkimeleri adı verilir. Hidrokarbon bileşiklerinin(metan gibi) tümünün yanma ürünleri karbondioksit ve sudur. Metan gazı ve oksijene tepkimeye giren maddeler(reaktif maddeler), karbondioksit...

Detaylı

Şekerin patlama tehlikesi var mıdır

Şekerin patlama tehlikesi var mıdır http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx

Detaylı