mobil çözümler

Transkript

mobil çözümler
SAĞLIK SİSTEMLERİ &
MOBİL ÇÖZÜMLER
HEALTHCARE &
MOBILE SOLUTIONS
HAKKIMIZDA
ABOUT
TURMAKS hızlı konuşlandırabilir, sivil ve askeri, sağlık ve diğer amaçlı
seyyar çözümlerde lider ve yenilikçi bir firma olarak sektörde yerini
almaktadır. Proje, tasarım, imalat, inşaat, mühendislik alanlarında yıllar
içinde kazanılan birikimini Mobil Sistem Çözümleri üzerine
yoğunlaştırmıştır.
TURMAKS is a company specializing in the planning, design and execution
of medical and related turnkey projects throughout the globe - with a
particular focus on fast support hospitals, mobile field hospitals (Level-II,
Level-II+, Level III) and trailer clinics.
TURMAKS, 1997’da kuruluşundan bugüne kadar Türkiye, Azerbaycan,
Cezayir, Darfur, Nijerya, Fildişi Sahili, Mali, Gana, Maldiv gibi farklı
coğrafyalardaki ülkelere Birleşmiş Milletler kampları ve çeşitli Sağlık ve
Savunma Bakanlıkları düzeyinde anahtar teslimi projeler sağlamıştır.
Today, TURMAKS is the foremost innovator in the field of integrated,
deployable and mobile healthcare solutions which have a proven record
of reliability and performance in various applications and environmental
conditions. Many talented experts who have worked at the highest of
strategic and operational levels in the medical and engineering sectors
and company’s core expertise give the capability of shaping end-to-end
technology to drive a client's concept of operations, by utilizing the latest
and most advanced technologies.
Sahra Hastaneleri, Prefabrik Yapılar, Araç-Üstü ve Mobil Sağlık
Çözümleri, Seyyar Kumanda Merkezi, Afet Komuta Merkezi gibi geniş bir
yelpazede yoğunlaşan konularda talebe özel, ekonomik, kısa teslim
süresine ve hızlı kuruluma sahip, dayanıklı, yüksek standartlara sahip,
kendilerini çeşitli saha ve çevresel şartlar içinde başarılı hizmetleriyle de
kanıtlamış anahtar teslimi projeler sunmaktadır.
TURMAKS en gelişmiş tekniklerle yaptığı bütünleşik, konuşlanabilir,
seyyar/mobilize sağlık sistemleri üretimi ve AR-GE faaliyetlerini 4400
m2’lik tesislerinde gerçekleştirmektedir.
TURMAKS was established in 1997 and has completed several healthcare
projects around the globe such as in Turkey, Azerbaijan, Darfur, Cote
d'Ivoire, Algeria, Mali, Nigeria, Gana and Maldives.
TURMAKS’ experiences in integrated health care solutions and its
dedicated R&D activities are committed to create solutions to the highest
level. TURMAKS manufactures many innovative mobile solutions in its
4400m2 facility in Ankara/Turkey.
İNDEKS
INDEX
MOBİL ÇÖZÜMLER
MOBILE SOLUTIONS
ROL 2+ SAHRA HASTANESİ
LEVEL 2+ FIELD HOSPITAL
HIZLI DESTEK HASTANESİ
FAST SUPPORT
BİR-ARTI-BİR
ONE-PLUS-ONE
TREYLER
TRAILER
ARAÇ ÜSTÜ ÇÖZÜMLER
ON WHEELS
PREFABRİK
PREFABRICATED
HEPSİ KONTEYNER
FULL CONTAINERIZED
ÜS / ANA KAMP
BASE CAMP
MAVNA HASTANE
RIVER BARGE HOSPITAL
HAVA KARGO UYUMLU
AIR CARGO COMPATIBLE
ÖZEL TASARIM KONTEYNER
SPECIAL DESIGN CONTAINER
PROJELER
PROJECTS
ÖZELLİKLER
FEATURES
GENİŞLEYEBİLİR KONTEYNER TEKNOLOJİSİ
EXPANDABLE CONTAINER TECHNOLOGY
OTO_LIFT KONTEYNER TEKNOLOJİSİ
AUTO-LIFT CONTAINER TECHNOLOGY
ŞİŞME ÇADIR
INFLATABLE TENT
DİĞERLERİ
MISCELLANEOUS
AVANTAJLAR / SERTİFİKALAR / BASIN
ADVANTAGES / CERTIFICATES / PRESS
İLETİŞİM
CONTACT
MOBİL ÇÖZÜMLER
MOBILE SOLUTIONS
SAHRA HASTANELERİ
FIELD HOSPITALS
MOBİL ÇÖZÜMLER
MOBILE SOLUTIONS
SAHRA HASTANELERİ
FIELD HOSPITALS
Orta vadeli kullanımlar için kapasite ve yetkinlik
açısından en uygun ve hızlı kurulabilir sistemdir.
This is the most common, optimized version of field hospitals
in terms of capacity, medical capabilities for mid term use,
with easy deployment.
KURULUM SÜRESİ
1-3 GÜN
DEPLOYMENT TIME
1-3 DAYS
MOBİL ÇÖZÜMLER
MOBILE SOLUTIONS
HIZLI DESTEK
HASTANELERİ
FAST SUPPORT
HOSPITALS
MOBİL ÇÖZÜMLER
MOBILE SOLUTIONS
HIZLI DESTEK
HASTANELERİ
FAST SUPPORT
HOSPITALS
Bir genişleyebilir otolift konteyner ve bir çadırdan
oluşan bu sistem acil durumlarda çok hızlı konuşlanmak
ve çalışmaya başlamak için tasarlanmıştır. Treylerden
farklı olarak standart ulaşım metodlarına da uyum
sağlamaktadır. Özellikle acil cerrahi amaçla
kullanılabilmesinin yanısıra komuta kontrol merkezi veya
aşevi olarak görev alabilir.
This is a very fast solution to meet the emergency
surgical needs. Needing only one truck for transport, it
consist of an auto-lift expandable container, a trailer
and an inflatable tent.
KURULUM: 15 DAKİKA
MOBİL ÇÖZÜMLER
MOBILE SOLUTIONS
BİR-ARTI-BİR
ONE-PLUS-ONE
MOBİL ÇÖZÜMLER
MOBILE SOLUTIONS
BİR-ARTI-BİR
ONE-PLUS-ONE
Bir genişleyebilir otolift konteyner ve bir çadırdan
oluşan bu sistem acil durumlarda çok hızlı konuşlanmak
ve çalışmaya başlamak için tasarlanmıştır. Treylerden
farklı olarak standart ulaşım metodlarına da uyum
sağlamaktadır. Özellikle acil cerrahi amaçla
kullanılabilmesinin yanısıra komuta kontrol merkezi veya
aşevi olarak görev alabilir.
This is a very fast solution to meet the emergency
surgical needs. Needing only one truck for transport, it
consist of an auto-lift expandable container, a trailer
and an inflatable tent.
KURULUM SÜRESİ:
15 DAKİKA
DEPLOYMENT TIME:
15 MUNITES
KURULUM: 15 DAKİKA
MOBİL ÇÖZÜMLER
MOBILE SOLUTIONS
ARAÇ ÜSTÜ
ÇÖZÜMLER
ON WHEELS
MOBİL ÇÖZÜMLER
MOBILE SOLUTIONS
ARAÇ ÜSTÜ
ÇÖZÜMLER
ON WHEELS
Bu sistem kullanıma geçildiğinde de tırlar ve römorklar üzerinde
kalan konteyner ve ünitelerden oluşur. Genel olarak üniteler
birbirlerine platform, körük veya çadırlarla bağlanarak kapalı bir
ortam oluşturur. Kapasitesi ve kabiliyetleri yüksek fakat bir o kadar
da mobil ve hızlı kurulabilen bir çözümdür.
This system consists of containers, units which stay on trailers
or trucks, as they are transported. Generally these units are
connected to each other by platforms of bellows or tents
creating a closed environment. It is a highly mobile solution
with a lot of capabilities and capacity.
KURULUM: 15 DAKİKA
MOBİL ÇÖZÜMLER
MOBILE SOLUTIONS
TREYLER
TRAILER
MOBİL ÇÖZÜMLER
MOBILE SOLUTIONS
TREYLER
TRAILER
Bir tır ile çekilen treyler üzerine kurulmuş çok hızlı
konuşlandırılabilir bir sistemdir. Boyu 6 metreden 13.5
metreye kadar değişebilir. Genişleyebilir oda teknolojisi
bu sisteme uygulanarak, hareket halindeki standart
genişlik 2,5 katına çıkarılabilir. Birden fazla treyler bir set
sistem oluşturabilir ve ayrıca sisteme şişme çadır
eklenebilir.
It is a very mobile stand-alone solution with a trailer
attached on a truck. Having a standard width but length
can vary 6 meters to 13.50 meters. The expanding
rooms can be adapted in order to increase capacity.
More than one trailers can be designed to be used as
aset. Also can be used with inflatable tents.
KURULUM: 15 DAKİKA
MOBİL ÇÖZÜMLER
MOBILE SOLUTIONS
PREFABRİK
PREFABRICATED
MOBİL ÇÖZÜMLER
MOBILE SOLUTIONS
PREFABRİK
PREFABRICATED
Bilinen prefabrik yapılara çok yakın olan bu çözümün
artıları Turmaks'ın hastane ve yerleşim alanlarındaki
uzmalığı ve daha da önemlisi tüm üniteleri ve
ekipmanları dahil olarak anahtar teslimi olarak
sunulmasıdır.
This is a very similar solution to commonly known
prefabricated buildings. Difference comes from
Turmaks' expertise in hospital and accomodation
environments and more importantly offering a turn-key
solution with all the systems and equipments included.
KURULUM: 15 DAKİKA
MOBİL ÇÖZÜMLER
MOBILE SOLUTIONS
HEPSİ KONTEYNER FULL CONTAINERIZED
Bu sistem tamamen konteynerlerden
oluşmaktadır. Daha sağlam ve dayanıklı
olmasının yanında zemin durumlarından daha
etkilenmektedir. Konteyner-çadır sistemlerine
göre daha hızlı kurulsa da daha fazla ulaşım
araçlarına ihtiyaç duymaktadır.
This solution consist of only containers, making
it more rigid and stable. Also it is less
dependent on the ground condition. Comparing
to contaner-tent sytems; it easier to deploy
although it needs more tranportation capacity.
MOBİL ÇÖZÜMLER
MOBILE SOLUTIONS
ÜS / ANA KAMP
BASE CAMP
Bu sistem konteynerler, inşa kurulum çadırlar,
prefabrik ünitelerinin birleşimi ile bazı altyapı
çalışmalarını içerir. Büyük çapta konaklama ve
bununla ilişkili bir çok tesisin ihtiyaçlarını
karşılayabilir
This is a combination of containers, constructed
tents, prefabricated units and some
infrastructural work. It meets the needs of big
numbers of accomodation with many facilities.
MOBİL ÇÖZÜMLER
MOBILE SOLUTIONS
MAVNA HASTANE
Nehir ve kıyı şeritlerine dağılmış nüfusa sahip
bölgelere hizmet etmek üzere tasarlanmış su
üzeri bir sistemdir. Bir mavna üzerine
yerleştirilmiş konteynerlerden oluşabilir ya da
istenirse bir gemiye yerleşik olarak
uygulanabilir.
RIVER BARGE
HOSPITAL
It is an on the water solution for regions having
population around rivers or coasts. Either it can
be a container-based mini hospital attached on
a barge or a built-in facility in a regular boat.
MOBİL ÇÖZÜMLER
MOBILE SOLUTIONS
HAVA KARGO
UYUMLU
AIR KARGO
COMPATIBLE
Bu sistem ulaşım için C-130 kargo uçağına
sığacak şekilde iki konteynere sığacak şekilde
tasarlanmıştır. Bu özellik sayesinde çok uzak,
ulaşılması zor bölgelere konuşlandırılabilir. İki
genişleyebilir otolift konteyner ve şişme
çadırlardan oluşur. Ayrıca havadayken de
operasyonel halde bulunması sağlanabilir.
It is a container-tent mini hospital designed to
fit in c-130 cargo airplane as two containers.
With this ability, surgical capabilities can be
transported to remote areas. It is possible to
make it operational while air transport.
MOBİL ÇÖZÜMLER
MOBILE SOLUTIONS
ÖZEL TASARIM
KONTEYNER
SPECIAL DESIGN
CONTAINER
Bu çözüm basit bir şekilde bir konteyner
oluşur fakat entegre sistemleriyle herhangi bir
görev için özelleştirilmiştir.
This is very basic accomodation solution in one
container.
TAMAMLANMIŞ PROJELER
COMPLETED PROJECTS
AZERBAYCAN
AZERBAIJAN
2 HIZLI DESTEK
HASTANESİ
2 FAST SUPPORT LEVEL2
HOSPITALS
2012
2012
TAMAMLANMIŞ PROJELER
COMPLETED PROJECTS
Ruanda
orta afrika
Rwanda
Central afrıcan rep.
Rol 2+ Sahra Hastanesi
ve Kampı
Level2+ Field Hospital &
Accommodation Camp
2015
2015
TAMAMLANMIŞ PROJELER
COMPLETED PROJECTS
TAMAMLANMIŞ PROJELER
COMPLETED PROJECTS
IRAK-SURİYE
(ALMANYA –GIZ)
ıraq – syrıa
(germany – gız)
7 MOBİL KLİNİK
7 MOBILE CLINICS
2016
2016
TAMAMLANMIŞ PROJELER
COMPLETED PROJECTS
TAMAMLANMIŞ PROJELER
COMPLETED PROJECTS
TÜRKİYE
TURKEY
SAĞLIK BAKANLIĞI
(AYHAN ŞAHENK VAKFI)
TIR ÜZERİ KLİNİK
MINISTRY OF HEALTH
(AYHAN ŞAHENK FOUNDATION)
TRAILER CLINIC
2016
2016
TAMAMLANMIŞ PROJELER
COMPLETED PROJECTS
TAMAMLANMIŞ PROJELER
COMPLETED PROJECTS
AFAD
AFAD
BİR ARTI BİR
ONE PLUS ONE
2014
TÜRKİYE AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ
BAŞKANLIĞI
2014
REPUBLIC OF TURKEY
PRIME MINISTRY DISASTER & EMERGENCY
MANAGEMENT PRESIDENCY
TAMAMLANMIŞ PROJELER
COMPLETED PROJECTS
MALDİVLER
MALDIVES
ACİL DESTEK ÜNİTESİ
EMERGENCY CLINIC
2014
2014
TAMAMLANMIŞ PROJELER
COMPLETED PROJECTS
FAS
MOROCCO
KLİNİK
CLINIC
TANCA
TANGIER
TAMAMLANMIŞ PROJELER
COMPLETED PROJECTS
MALİ, BM
MALI. UN
ROL2+ SAHRA HASTANESİ
LEVEL2+ FIELD HOSPITAL
TAMAMLANMIŞ PROJELER
COMPLETED PROJECTS
CEZAYİR
ALGERIA
MAMOGRAFİ TARAMA TIRI
MAMMOGRAPHY TRAILER
TAMAMLANMIŞ PROJELER
COMPLETED PROJECTS
FİLDİŞİ SAHİLİ, BM
IVORY COAST. UN
ROL2+ SAHRA HASTANESİ
LEVEL2+ FILED HOSPITAL
TAMAMLANMIŞ PROJELER
COMPLETED PROJECTS
DARFUR, BM
DARFUR, UN
ROL2+ SAHRA HASTANESİ
LEVEL2+ FIELD HOSPITAL
TAMAMLANMIŞ PROJELER
COMPLETED PROJECTS
DARFUR, BM
DARFUR. UN
ÜS KAMPI
BASE CAMP
TAMAMLANMIŞ PROJELER
COMPLETED PROJECTS
ERYAMAN HASTANESİ
ERYAMAN HOSPITAL
100 YATAK
100 BEDS
ANKARA
ANKARA
TAMAMLANMIŞ PROJELER
COMPLETED PROJECTS
DEVAM EDEN PROJELER
ONGOING PROJECTS
maldivler
maldıves
Tree top hastane kompleksi
Tree top hospıtal complex
180 YATAK 6 KATLI HASTANE
6 KATLI OTEL
OFİSLER VE RESTAURANT
180 BEDS 6 STOREY HOSPITAL
6 STOREY HOTEL
OFFICES AND RESTAURANT
DEVAM EDEN PROJELER
ONGOING PROJECTS
DEVAM EDEN PROJELER
ONGOING PROJECTS
GANA
GHANA
PREFABRİK HASTANE
PREFABRICATED HOSPITAL
120 YATAK
120 BEDS
DEVAM EDEN PROJELER
ONGOING PROJECTS
GANA
GHANA
BANK OF GHANA HOSPITAL
BANK OF GHANA HOSPITAL
70 YATAK
11.000 M2 KAPALI ALAN
70 BEDS
11.000 M2 TOTAL AREA
DEVAM EDEN PROJELER
ONGOING PROJECTS
300 YATAK
33.500 M2 KAPALI ALAN
8 AMELİYATHANE
300 BEDS
33.500 M2 TOTAL AREA
8 OPERATING THEATRES
GANA
GHANA
AKRA AIRPORT CITY
HASTANESİ
ACCRA AIRPORT CITY
HOSPITAL
ÖZELLİKLER
FEATURES
GENİŞLEYEBİLİR
KONTEYNER
TEKNOLOJİSİ
EXPANDABLE
CONTAINER
TECHNOLOGY
Ulaşımda standart ölçülerde kalmayı sağlayan
bu sistem kurulmasının ardından kapasiteyi
iki buçuk katına kadar çıkarabilir.
Özellikle Ameliyathane, Yoğun Bakım ve
Komuta Kontrol Merkezlerine uygun bir
teknolojidir
Expandable Container has two rooms expanding on
two long sides. When closed, it fits in the standard
dimensions for transport.
These rooms are nearly 4.5 meters long and 1.5
meters wide each, which makes a total of 32 m2 of
total area.
Have its own generator, integrated air condition,
optional medical gas.
Especially suitable for Operating Theaters, Intensive
Care Units or Command Posts.
Expansion Technology can be applied to other
systems like trailer to have more room after
deployment.
ÖZELLİKLER
FEATURES
OTO-LİFT
KONTEYNER
TEKNOLOJİSİ
AUTO-LIFT
CONTAINER
TECHNOLOGY
Oto-lift teknolojisi konteyneri 1.6 metre
yüksekliğe kadar kaldırabilen dört hidrolik
ayağın uygulamasıdır. Bu teknoloji sayesinde
bir aracın konteyner altına girebilmesi ve
konteynerin kendi kendini yükleyebilmesi
sağlanır. Hidrolik ayaklar ulaşım sırasında
köşe ceplerini otururak standart ölçülerin
içinde kalırlar.
Auto-lift technology consists of four hydraulic
jacks which lift container to 1.6 meters up.
This allows a truck to go under the container
and self-loading independently. The jacks are
settled in their corner rooms, thus having no
effect in outer dimensions while
transportation.
ÖZELLİKLER
FEATURES
ŞİŞME ÇADIR
INFLATABLE TENT
Şişme çadır, hava dolu borulardan oluşan bir
iskelete sahiptir. Yaklaşık 6 dakikada kolaylıkla
otomaitk olarak şişirilerek kullanıma hazır
hale gelmesi şişme çadırı acil durumlar için
ideal kılar. Toplandığında küçük bir hacme
sığmaktadır. Modüler tasarımı sayesinde çok
değişik düzenlerde sistemler oluşturulabilir.
Sert koşullara dayanıklı, yangın ve UV
geçirimsiz kumaşı, çadırın tamamında HF
kaynak tekniği ile tek parça oluşturacak
şekilde birleştirilmiştir.
Inflatable tent is a tent using pneumatic
arches as the framework. The speed and ease
of deployment makes it ideal for emergency
situtaions. When packed it fits in a relatively
small volume. Thanks to its modular design,
tents can be connected in every direction. It is
made of durable, fire and UV resistant PVC
coated fabric with additional insulation liners,
using HF welding to construct the cover and
floor into one enclosure.
With its electric inflator one or two persons
can install the tent in 5 minutes.
Inflatable tents are used mainly for wards and
connection/corridor areas.
ÖZELLİKLER
FEATURES
JENERATÖR
GENERATOR
MOBİL KLİMA
MOBILE AIR CONDITION
SU ARITMA
WATER TREATMENT
MUTFAK
KITCHEN
ÖZELLİKLER
FEATURES
ÇAMAŞIRHANE
LAUNDRY
TIBBI ATIK İMHA
INCINERATOR
MEDİKAL KONTEYNER
MEDICAL CONTAINER
TAŞIMA TREYLERİ
TRANSPORT TRAILER
AVANTAJLAR
ADVANTAGES
tailor-made design
Turmaks creates special solutions by examining the needs and conditions with expertise on the field
short delivery time
Turmaks delivers systems in a very short period of time thanks to its dedicated team and manufacturing capabilities
affordable
Turmaks offers best economical options to reach the areas in-need
short deployment time
Turmaks systems can be deployed much faster with relatively to units with same capabilities
easy maintenance
Turmaks systems are designed to be maintained and checked with basic common tools
robust-durable
Turmaks systems are manufactured to work in harsh conditions for a long time
easy disassemble-reassemble
Turmaks systems can be transferred to other locations when needed
self-sufficient systems
Turmaks systems can work with its own support units and minimum basic supplies
transport alternatives compliant
Turmaks systems complies with freight standard to ensure transportation everywhere
SERTİFİKALAR
CERTIFICATES
BASIN
PRESS
BASIN
PRESS
GROUP OF COMPANIES
SINCE 1955
İLETİŞİM
CONTACT
[email protected]
Ana Ofis
Refik Belendir Sokak 46/3 Yukarı Ayrancı 06540
Çankaya/ANKARA
Tel (+90 312) 441 99 41
Faks (+90 312) 440 10 35
Fabrika
Çankırı Yolu 7. km. Büğdüz Mah.
Akyurt/ANKARA
Tel (+90 312) 847 55 66 (pbx)
Faks (+90 312) 847 54 46
Main Office
Refik Belendir Sokak 46/3 Yukarı Ayrancı 06540
Çankaya/ANKARA
Tel (+90 312) 441 99 41
Fax (+90 312) 440 10 35
Factory
Çankırı Yolu 7. km. Büğdüz Mah.
Akyurt/ANKARA
Tel (+90 312) 847 55 66 (pbx)
Fax (+90 312) 847 54 46

Benzer belgeler