İspanya`nın Santander şehri “akıllı bir laboratuvara” dönüştü (http

Transkript

İspanya`nın Santander şehri “akıllı bir laboratuvara” dönüştü (http
(http://www.bilgicagi.com/Radyo.aspx)
(http://www.bilgicagi.com/)
D İJ İTAL G EL İŞ İM ( ht t p: //w w w . bi lgi ca gi . com/D i j i t a lG eli s i m. a s px )
AN A SAYFA (h t t p:/ / www.bilgic agi.c om )
TEC H TR EN D S ( ht t p: //w w w . bi lgi ca gi . com/TechTrends . a s px )
HAB E R LE R (h t t p:/ / www.bilgic agi.c om / Habe r le r .as px)
C IO F O R U M ( ht t p: //w w w . bi lgi ca gi . com/C i oF orum. a s px )
B LOG (h t t p:/ / www.bilgic agi.c om / B log.as px)
D İJ İTAL Y AŞ AM ( ht t p: //w w w . bi lgi ca gi . com/D i j i t a lY a s a m. a s px )
S Ü ROD Ü
R Ü L EBİL
EH/İR
L ER ( ht t p: //w
ww
. bi/lgi
ca gi
. com/S
rler.
a s px )
FOT
GALE
R İ (hİR
t tŞp:/
www.bilgic
agi.c
om
Gale
r i.as
px) urdurulebi
VİD E O li(hrSt ehi
t p:/
/ www.bilgic
agi.c om / Vide o.as px)
R ÖPOR T AJLAR (h t t p:/ / www.bilgic agi.c om / r opor t ajlar .as px)
K İT AP (h t t p:/ / www.bilgic agi.c om / kit ap.as px)
İN FOGR AFİK (h t t p:/ / www.bilgic agi.c om / 6 5 - in f ogr af ik.as px)
|
Ön c e ki Habe r
(h t t p:/ / www.bilgic agi.c om / Yaz ilar / 1 2 9 8 5 ge r c e k_t e m iz lik_gu n le r i_bas ladi.as px)
Ara
Son r aki Habe r
(h t t p:/ / www.bilgic agi.c om / Yaz ilar / 1 2 9 8 7 du n yan in _dibin de _h ayat .as px)
İspanya’nın Santander şehri “akıl l ı bir l aboratuvara” dönüştü
(http://www.bil gic agi.c om/Yazil ar/12986ispanyanin_santander_sehri_akil l i_bir_l aboratuvara_donustu.aspx)
DİJİTAL DEVLET
Haber Merkezi
19 Mart 2013 Salı
0 Yorum
Yazdır
PDF
Bütün dünya şehirlerinin ‘akıllı şehir’ kavramına ulaşmak için projeler geliştirdiği günümüzde, İspanya
bulunan Santander şehri, binlerce algılayıcı ve veri merkezi ile adeta bir açık hava laboratuvarına
çevrildi.
Bilgi Çağı Dergisi
Beğen 210.043
Dünyadaki birçok büyük şehir kendilerini akıllı şehir olarak
isimlendirmek içinbirçok değişik proje ortaya koyuyor. Fakat bu
projelerde ortak belirlenmiş standartların olmaması ve bu
kavramın içinin tam olarak doldurulamaması bu kavramın
oluşturulmasındaki birlikteliği olumsuz etkiliyor.
Takip et: @bilgicagi
10.1bin takipçi
346
Tüm bu belirsizliklerin arasında İspanya’nın Atlantik kıyısındaki
eski bir liman şehri olan Santander, yaşadığı mali zorluklara
rağmen tamamen akıllı şehir kavramında yapılandırılmış
durumda. Turistik anlamda hareketli olan şehrin ziyaretçilerinin
bir bölümünü de Google, Microsoft, IBM gibi büyük şirketlerden gelen heyetler oluşturuyor. Bu
ziyaretçilerin birçoğu 180 bin nüfuslu Santander’ı adeta bir açık hava laboratuvarı gibi görüyor.
Cantabria Üniversitesi’nde görevli BT Profesörü Luis Muñoz, Avrupa Birliği’nden de destek olarak
yaklaşık 9 milyon avroluk bir bütçeyleSantander’ı bir akıllı şehir prototipine çevirdi. Muñoz, şehir
merkezinde 6 kilometrekarelik bir alana 10 bin adet algılayıcı yerleştirdi. Bu algılayıcılar sayesinde ışık,
ağırlık, sıcaklık, nem oranı insan ve araç hareketlerine kadar ölçülebilecek olan her şeyi kayıt altına
alınıyor. Geçen her saniyede toplu taşıma araçları hız, mesafe ve konum bilgilerini hatta bulundukları
bölgedeki nitrik oksit ve kirlilik miktarına kadar Muñoz’un üniversitedeki laboratuvarına gönderiyor. Bu
bilgi aktarımı polis araçları ve taksiler için de aynı şekilde işliyor. Bunun yanında şehir sakinleri de şehre
özel mobil uygulamayı telefonlarına indirerek bütün bu verilere ulaşabiliyorlar.
Bütün noktalardan gelen bu bilgiler tek bir resim halineBeğen
getiriliyor. Buradan hareketle şehir sakinleri
hangi noktalarda trafik yoğunluğu olduğunu ve hangi bölgelerde havanın kirli olduğununu
görebiliyorlar. Gürültü ve ozon haritaları şehrin hangi bölgelerinin AB standartlarının altında
kaldığınıngörülebilmesini sağlıyor. Bunun yanında şehrin ışıklandırması da akıllı sistemlerle kontrol
ediliyor. Örneğin sokak lambaları dolunay olan bir akşamda yağmurlu bir akşama nazaran daha az ışık
veriyor. Parklardaki sulama işlemi de boşa su harcanmayacak şekilde akıllı sistemlerle kontrol ediliyor.
(http://run.admost.com/adx/goto.ashx?
pbk=169407-124912-18238)
Şuradayız:
Takip et
Konuyla ilgili daha detaylı bilgi için bu adresi kullanabilirsiniz.
(http://www.spiegel.de/international/world/santander-a-digital-smart-city-prototype-in-spain-a888480.html) - btnet
5
Beğen
2
Tw eetle
0
0
Paylaş
Share
(http://pinterest.com/pin/create/button/?
url=http://www.bilgicagi.com/Yazilar/12986ispanyanin_santander_sehri_akilli_bir_laboratuvara_donustu.aspx&med
İl g il i Ha b e rl e r
Yorum ekle...
Yorum Yap
F acebook sosy al eklentisi
BLOG YAZARLARI
OKURLARDAN
(h t t p:/ / www.bilgic agi.c om / B log/ 6 8 1 n as il_dah a_m u t lu _olabilir iz .as px)
N as ıl dah a m u t lu olabilir iz
(h t t p:/ / www.bilgic agi.c om / B log/ 6 8 1 n as il_dah a_m u t lu _olabilir iz .as px)
Ayşegül Güngör - 117 defa okundu
(h t t p:/ / www.bilgic agi.c om / B log/ 6 8 0 u n lu le r in _s os yal_m e dya_e t kile s im i.as px)
Ün lü le r in s os yal m e dya e t kile şim i
(h t t p:/ / www.bilgic agi.c om / B log/ 6 8 0 u n lu le r in _s os yal_m e dya_e t kile s im i.as px)
Tanol Türkoğlu - 149 defa okundu
(h t t p:/ / www.bilgic agi.c om / B log/ 6 7 9 ilk_gu n de n _du n ya_paz ar lar in i_h e de f _alm ak.as px)
İlk gü n de n dü n ya paz ar lar ın ı h e de f alm ak
(h t t p:/ / www.bilgic agi.c om / B log/ 6 7 9 ilk_gu n de n _du n ya_paz ar lar in i_h e de f _alm ak.as px)
Ersu Ablak - 101 defa okundu
(h t t p:/ / www.bilgic agi.c om / B log/ 6 7 8 oz gu r _ac ik_kayn ak_kodlu _yaz ilim a_ve _an adolu _par s in a_n
Öz gü r Aç ık K ayn ak K odlu Yaz ılım a ve
An adolu Par s ı’ n a n e de n ih t iyac ım ız var ?
(h t t p:/ / www.bilgic agi.c om / B log/ 6 7 8 oz gu r _ac ik_kayn ak_kodlu _yaz ilim a_ve _an adolu _par s in a_n
Nihan Yıldırım - 217 defa okundu
(h t t p:/ / www.bilgic agi.c om / B log/ 6 7 7 m u s t e r is i_ve lin im e t _olan _m ar kalar .as px)
M ü şt e r is i Ve lin im e t Olan M ar kalar
(h t t p:/ / www.bilgic agi.c om / B log/ 6 7 7 m u s t e r is i_ve lin im e t _olan _m ar kalar .as px)
Temel Aksoy - 154 defa okundu
Diğer Haberler >
A nasayfa
Spor
Ekonomi
Planet
02:34
Havalimanı'nda yolcu intihara kalkıştı
02:34
Nevruz uyarısı: Sorumlu davranın
02:29
Bloom İstanbul'da
02:21
TSK içeri PKK dışarı
02:20
PKK ile kucaklaştın
02:19
Şam suçladı, Erdoğan yanıt verdi
02:19
Türkiye'nin limanlarını da radara aldı
02:19
Zengin ülkenin krizi yoksulu da vuruy…
02:19
C ep'te şehire özel tarife
20.03.2013 Ç arşam ba
Bilgi Ç ağı Hakkında
Türkiye’de bilimsel inovasyon kültürü ve bilincini yayarak,
ülkenin bilgi ekonomisini canlandırmak ve dünya
pazarlarında tanınırlığını artırmak üzere farkındalığı
oluşturmak. Bilişim teknolojilerinin daha yoğun ve etkin bir
şekilde kullanılmasını sağlamak üzere, araştırma ve
geliştirme çalışmaları için ayrılan kaynakların en verimli
şekilde kullanılmasına öncülük etmek.
P lat form
Açık Radyo
94.9 Her
Cuma 16:30
Takip Et
İlet işim
Radyo Programı
(http://www.bilgicagi.com/Radyo.aspx)
Adres: Selahattin Pınar
Facebook
Cad. Cemal Sahir Sk.
(http://www.facebook.com/bilgicagicom)
Polat İş Merkezi No:29
Twitter
Kat:4- 5 D:45 Mecidiyeköy
(http://twitter.com/#!/bilgicagi)
/ İstanbul
Bilgi Çağı Web
(http://www.bilgicagi.com)
FriendFeed
(http://friendfeed.com/bilgicagi)
Bilgi Çağı Tv
(http://www.bilgicagi.tv)
Google Plus
(https://plus.google.com/108768973370429186008)
Bilgi Çağı Dergi
(http://www.bilgicagi.com/Sayilar.aspx)