Revitacare Broşürü

Transkript

Revitacare Broşürü
REVITACARE Laboratuvarları
Estetik Tıp, Dermatoloji ve
Plastik Cerrahinin Hizmetinde
Güzellik cilt kalitesinde başlar
Anti - Aging
& Beauty
Trophy 2013
EN İYİ MEZOTERAPİ ÖDÜLÜ
REVITACARE’İN OLDU
REVITACARE
kozmetoloji,
estetik
tıp,
dermatoloji ve plastik cerrahide yaşlanma
etkilerinin
önlenmesi
ve
giderilmesinde
kullanılan implantlar ve ürünlerin araştırılması,
tasarlanması ve üretilmesinde uzmanlaşmış bir
Fransız laboratuvarıdır.
REVITACARE ürünleri tıbbi cihazlarla ilgili 93/42/
DEĞERLERİMİZ
EEC ve 2007/47/EC sayılı konsey direktiflerinin
temel gerekliliklerine uyumludur.
GÜVENLİK
EN ISO 13485 Sertifikası
Sınıf III Tıbbi Cihazlar
HA Kalitesi: Çapraz bağlı olmayan biyoteknolojik kökenli
KALİTE
ETKİNLİK
Yüksek mikrobiyolojik güvenlik
ISO 10993 uluslararası standartlarla uyumlulukta biyo
uyumluluk: Sitotoksik olmayan – Tahriş etmeyen –
Hassasiyet oluşturmayan – Mutajen olmayan.
GMP proseslerine uygun imalat süreci
Klinik kayıtlarla doğrulanmış in vitro çalışmalarla kanıtlanmış
etkinlik.
R E V IT A C A R E La b o r a t u v ar lar ı
RE V IT AC AR E L a b ora t uv a rl a rı
E s t e t i k T ı p , D e r m a t o loji ve
E s tetik T ı p , Derm a t ol oj i v e
P la s t i k C e r r a h i n i n Hi z m etin de
P las tik C er ra hi ni n Hi z m et i nd e
CYTOC ARE
502 - 516 - 532
Her yaş ve tüm cilt tiplerinde optimum etkinlik için yaşlanma karşıtı
ürün grubu.
Önleme, gençleştirme ve çizgileri doldurma.
CYTOCARE grubu, tüm yaş guruplarını ve cilt tiplerini tedavi etmeye yönelik 3 farklı
hyaluronik asit konsantrasyonundan oluşmuştur.
REVITAC ARE
Bio-Revitalisation
Cilt hasarlarının ve yaşlanma etkilerinin onarılmasında etkili.
Özellikle çapraz bağlı hyaluronik asitle tedavi edilemeyen kaz ayağı ve perioral
katlarda.
STRETCHC ARE *
Cilt dokularının sıkılaşmasına ve ciltteki çatlakların azalmasına yardımcı
olur.
Cilde özgün bir ton kazandırmak ve sıkılaştırmak üzere hyaluronik asit, DMAE,
mikrobesinler ve vitamin B5 ile özel olarak formüle edilmiştir.
CELLUC ARE *
Selülitleri ve portakal kabuğu görünümü azaltan yüksek
konsantrasyonlu solüsyon.
Üç ana bileşenden oluşmuştur: hyaluronik asit, kafein ve mikro besinler.
HAIRC ARE *
Hasar görmüş saçların ve saç dökülmesinin lokal tedavisi.
ANINDA VE SON DERECE DOĞAL BİR SONUÇ İÇİN
GÜVENLİK
KALİTE
ETKİNLİK
Etkinliği yüksek konsantrasyonda karıştırılan bileşenlerden formüle edilmiş olan
HairCare, özel formülü sayesinde saç problemlerinin giderilmesine yardımcı olur.
Her yaş ve her cilt tipinde
optimum etki için
3
farklı konsantrasyon
CYTOC ARE 502
Genç cildin korunması
Çizgilerin oluşumunun geciktirilmesi
Nemin korunması
Işıltının artırılması
CYTOC ARE
CYTOC ARE 516
İnce ifade çizgilerinin düzeltilmesi
HYALURONİK ASİT VE CT50 CİLT GENÇLEŞTİRME KOMPLEKSİNDEN OLUŞAN ÖZEL FORMÜL
Ton ve elastikiyetin artırılması
Cilt neminin normal düzeye getirilmesi
Cildin ışıltı kazanması
HYALURONİK ASİT (2mg -16mg- 32mg)
CT50 CİLT GENÇLEŞTİRME KOMPLEKSİ*
CYTOC ARE 532
Derinlemesine etki
Cilt elastikiyetinin
korunması
İnce çizgilerin dolması,
Epidermisi pürüzsüzleştirme,
Çizgilerin ve kırışıklıkların giderimi
FİBROBLASTLAR
Cildin yaşlanma sürecinin kontrolü
+
Cildin ışıltısının artırılması,
Yüzeyde etkinlik
Saldırılara karşı korunma
Oksitleyici ajanlardan koruma.
KERATİNOSİTLER
=
CİLDİN
YOĞUNLAŞTIRILMASI
Nem, ton ve elastikiyetin düzenlenmesi
Işıltının geri kazanılması
* Ammonyum Molibdat,
Ammonyum Metavanadat, Kalsiyum Klorür, Demir İskelet, Potasyum Klorür, Copper Sülfat, Magnezyum Klorür,
Manganez Sülfat, Sodyum Asetat, Sodyum Hidrojen Karbonat, Sodyum Klorür, Sodyum Hidrojen Fosfat, Sodyum Metasilikat, Sodyum Selenit,
Kalay Klorür, Çinko Sülfat, Alanin, Arjinin, Asparajin, Aspartik Asit, Sistein, Glutamin, Glutamik Asit, Glisin, Histidin, Izolösin, Lösin, Lizin,
Metiyonin, Fenilalanin, Prolin, Serin, Treonin, Triptofan, Tirosin, Valin, Adenin, Biotin, Kalsiyum Pantotenat, Kolin Klorür, Folik Asit, İnositol,
Nikotinamid, Piridoksin, Riboflavin, Tiyamin, Siyanokobalamin, Deoksitimidin, Glikoz, Putresin, Sodyum Piruvat, Lipoik Asit.
Yaşlanmaya karşı cildi onaran, canlandıran ve koruyan özel formül ile kombine etki!
HYALURONİK ASİT : Biyoteknolojik kökenli, çapraz bağsız hyalüronik asit
+
GENÇLEŞTİRİCİ KOMPLEKS : CT50 kompleksi; mineral tuzları, amino asitler, vitaminler ve diğer içerikler
CT50 Kompleksi: Aktif Bileşenleri
MİNERAL TUZLAR: Amonyum Molibdat, Amonyum Metavanadat, Kalsiyum Klorür, Demir Sülfat,
Potasyum Klorür, Bakır Sülfat, Magnezyum Klorür, Manganez Sülfat, Sodyum Asetat, Sodyum
Hidrojen fosfat, Sodyum Klorür, Sodyum Hidrojen Karbonat, Sodyum Metasilikat, Sodyum Selenat,
Nikel Klorür, Kalay Klorür, Çinko Sülfat.
AMİNO ASİTLER: Alanin, Arjinin, Asparajin, Aspartik Asit, Sistein, Glutamin, Glutamik Asit, Glisin,
Histidin, İzolösin, Lösin, Lizin, Metiyonin, Fenilalanin, Prolin, Serin, Treonin, Triptofan, Tirozin, Valin.
VİTAMİNLER: Adenin, Biyotin, Kalsiyum Pantotenat, Kolin Klorür, Folik Asit, İnozitol, Nikotinamid,
Piridoksin, Riboflavin, Tiyamin, Vitamin B12.
DİĞER İÇERİKLER: Deoksitimidin, Glukoz, Putresin, Sodyum Piruvat, Lipoik Asit.
Aktif Bileşenler
Kutu: 10 viyol x 5ml
Sterilizasyon: Aseptik filtrasyon
Apirojen
Kullanıma hazır
CT50 Kompleksi
Fibroblastların iyileşmesine yardımcı olur.
ÖZELLİKLER
Keratinositleri iyileşmesine yardımcı olur.
Cilt esnekliğinin korunması
Derinlemesine etki
Saldırılardan koruma
Yüzeydeki etki
Üç farklı hyalüronik asit konsantrasyonunun + CT50’nin cilde faydaları
CYTOC ARE 502
Erken yaşlanma belirtilerini önlemeye yardımcı olur.
İnce çizgilerin görülmesini geciktirmeyi destekler.
Hidrasyonu sürdürür.
Antioksidan etki sağlamaya yardımcı olur.
Parlaklığı destekler.
CYTOC ARE 516
Erken oluşan ince çizgileri ve kırışıklıkları doldurmaya yardımcı olur.
Tonusu ve elastikiyeti destekler.
Hidrasyona yardımcı olur.
Antioksidan etkiyi destekler.
Parlaklığı destekler.
CYTOC ARE 532
Belirgin ince çizgileri ve kırışıklıkları azaltmaya yardımcı olur.
Tonusu ve elastikiyeti destekler.
Antioksidan etkiyi destekler.
Parlaklığı destekler.
Saklama koşulları: 2°C - 30°C
Doğal pH değerine çok yakın
Iso-osmolar solüsyon
Enjeksiyon yöntemleri: Manuel veya tabanca ile
Önerilen Protokol: 3 hafta arayla 3 seans ve daha sonra
sonuçların devamlılığı için her 3 ayda 1 seans. Protokol ve
konsantrasyon cildin olgunluğuna göre uyarlanabilir.
Enjeksiyon bölgesi: Yüz veya boyunda orta dermis veya
süperfisyal dermis.
GLOBAL MEMNUNİYET *
• Hastaların memnuniyet düzeyi:
% 68.50 son derece memnun kalanlarla
birlikte
% 100 tam memnuniyet
• Doktorların memnuniyet düzeyi:
% 58.25 son derece memnun kalanlarla
birlikte
•
% 100 tam memnuniyet
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ:
•
İnce çizgilerin ve kırışıklıkların
doldurulması
•
Nemlendirme
•
Işıldama
REVITAC ARE
Bio-Revitalisation
Hastalar
OLGUN CİLTLER İÇİN DOĞAL VE ANINDA SONUÇ VEREN ANTI AGING TEDAVİSİ
Doktorlar
*Geriye dönük çalışma 44 hasta /2 merkez PROT/CLIN/RV002V01
KOMBİNE ETKİ
Kutanöz çöküntüleri doldurur,
Epidermisi nemlendirir ve pürüzsüzleştirir,
Hyaluronik Asit
40 mg
+
Cildi aydınlatır
Mültivitamin*
Çapraz bağsız
=
REVITACARE Bio-Revitalisation, cilde göz alıcı ışıltı sağlayan, yüksek viskoziteli,
çapraz bağlı olmayan Hyaluronik Asit ve Multivitaminlerin özel bir kombinasyonudur.
REVITACARE Bio-Revitalisation çapraz bağlı hyaluronik asitle tedavisi güç olan kaz
ayağı ve perioral katların doldurulmasında önerilir.
IŞILDAYAN CİLT TONU
EPİDERMİSİN PÜRÜZSÜZLEŞMESİ
DERMİSİN YENİDEN YOĞUNLUK
KAZANMASI
* Askorbik Asid, Kalsiyum Pantotenat, Ergokalsiferol, Nikotinamid,
Piridoksin, Retinol, Riboflavin, Tiamin, Tokoferol, Solutol HS 15.
ÖZELLİKLER
2 viyollük kutu: Hyaluronik Asit 4 ml + Multivitamin 10 ml
Sterilizasyon:
• Hyaluronik Asit: nemli ısı
• Multivitamin: Aseptik filtrasyon
İki viyol içeriğinin tamamını ihtiyaç oranında şırınga içinde
karıştırın
Saklama koşulları: 2°C - 30°C
Doğal pH değerine çok yakın
Iso-osmolar solüsyon
Enjeksiyon yöntemleri: Manuel veya tabanca ile
Önerilen Protokol: 3 hafta arayla 3 seans ve daha sonra
sonuçların devamlılığı için her 3 ayda 1 seans. Protokol ve
konsantrasyon cildin olgunluğuna göre uyarlanabilir.
Enjeksiyon bölgesi: Yüz, boyun ve dekolte bölgesinde orta
dermis veya süperfisyal dermis.
CYTOC ARE
Napaj – nokta-nokta – transdermal sistemler
502
CYTOC ARE
516
CYTOC ARE
532
REVITAC ARE
Bio-Revitalisation
Nokta-nokta – geriye doğru izleme (retrotracing) – fan
enjeksiyon tekniği – çapraz tarama (cross-hatching)
tekniği – transdermal sistemler
Nokta-nokta – geriye doğru izleme (retrotracing) – fan
enjeksiyon tekniği – çapraz tarama (cross-hatching)
tekniği – transdermal sistemler
Napaj – nokta-nokta – geriye doğru izleme (retrotracing)
– fan enjeksiyon tekniği – çapraz tarama (cross-hatching)
tekniği
AYRINTILI BİLGİ İÇİN LÜTFEN ÜRÜNÜN PROSPEKTÜSÜNE BAKINIZ
ENJEKSİYON TEKNİKLERİ
YARARLARI
SAÇ FOLİKÜLÜNÜN CANLANDIRILMASI
Arjinin, Glutamin, Glisin ve Ornitin hücre proliferasyonu için
önemlidir. Bu besinler, saç uzamasını desteklemek için kökü
güçlendirir.
KILCAL DAMAR LİFLERİNİN
GÜÇLENDİRİLMESİ VE KORUNMASI
Kılcal damar liflerini oluşturan keratinin iki ana bileşeni olan
sistein ve çinko, saça sağlık ve güzellik kazandırmakta
kullanılır.
BÜYÜMENİN HAREKETE GEÇİRİLMESİ
B grubu vitaminler, saç foliküllerinin yenilenmesini destekler
ve saç uzamasına yardımcı olur.
SAÇ DERİSİNİN BESLENMESİ VE
NEMLENDİRİLMESİ
Hyaluronik Asidin nemlendirici özelliği saç foliküllerinin
çevresindeki dokuları kurumaya karşı ve sonucunda da
kepeklenmeye karşı korur.
GÖZLE GÖRÜLÜR SONUÇLAR
HAIRC ARE
PATOLOJİK OLMAYAN SAÇ SORUNLARININ (YAVAŞ UZAMA, SAÇ DÖKÜLMESİ,
SAÇ İNCELMESİ, KURULUK, SEBORE) ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK ÖZEL FORMÜL
• Saç kalitesi iyileşir, saç yumuşaklığını, dolgunluğunu ve hacmini geri
kazanır.
• Saç derisi korunur ve kepeklenme ortada kalkar.
• Saç dökülmesi yavaşlar ve saçın yeniden çıkması harekete geçirilir.
ÖZELLİKLER
Kutu: 10 viyol x 5ml
Sterilizasyon: Septik filtrasyon
Saç derisini nemlendirir
Saç tellerini güçlendirir
Saç folikülünü canlandırır
Saç uzamasını harekete geçirir
Saç dökülmesini önler ve azaltır
Apirojen
Kullanıma hazır
Saklama koşulları: 2°C – 30°C
Uygulama bölgesi: Saç derisi
Protokoller: 2 hafta süreyle haftada 2 seans ve daha sonra 1 ay
süreyle haftada 1 seans
2014
YARARLARI
SELÜLİTE KARŞI
Yağ nodülleri görünümünden sorumlu tutulan kümeler
halindeki adipositleri hapsederek
Hyalüronik Asit
kullanımıyla hücre zarlarını hidrolize eder. Dokuların
sirkülasyon tıkanıklığını açar.
YAĞ DEPOSUNDA AZALMA, LİPOZİS
AKTİVASYONU
Yağ yakıcı içerik maddeleriyle formüle edilen CELLUCARE,
yağların giderilmesini harekete geçirir ve onları enerji
kaynağına dönüştürür. İçeriğinde yer alan mikro besinler ilgili
enzimlerin aktivasyonunu maksimize eder.
MİKRO DOLAŞIMI VE DİRENAJI ARTIRIR
Kafein kutanöz mikro dolaşımı güçlendirerek kırılmış yağ
asitlerinin ortadan kaldırılmasına katkı sağlar.
KUTANÖZ DOKUNUN DIŞ GÖRÜNÜMÜNDE
İYİLEŞME
Hyalüronik Asidin nemlendirici özellikleri cilde daha yumuşak
ve pürüzsüz bir görünüm kazandırır. Mikro besinler,
hücrelere cilt kalitesini güçlendiren yeni bir enerji sağlar.
CELLUC ARE
HYALÜRONİK ASİT, KAFEİN VE MİKRO BESİNLER: CİLT ALTINDAKİ YAĞ BİRİKİNTİLERİNİ VE
PORTAKAL KABUĞU GÖRÜNÜMÜNÜ AZALTAN VE SİLUET BİÇİMİNİ DÜZELTEN ÜÇ ANA BİLEŞEN
GÖZLE GÖRÜLÜR SONUÇLAR
• Yağ depolanan alanlar ortadan kalkar.
• Hastalar yoğun bir pürüzsüzlük etkisi hissederler; “Portakal kabuğu”
görünümü yok olur.
• Siluetin dış hatları yeniden belirlenir.
ÖZELLİKLER
Kutu: 10 viyol x 5ml
Sterilizasyon: Nemli ısı
Selüliti giderir
Depolanan yağları azaltır
Mikro dolaşımı ve direnajı artırır
Kutanöz dokunun dış görünümünü iyileştirir
Apirojen
Kullanıma hazır
Saklama koşulları: 2°C – 30°C
Doğal pH değerine çok yakın
Uygulama bölgesi: Kollar, karın, kalçalar, basen, uyluklar, dizler…
Protokoller: 2 hafta süreyle haftada 2 seans ve daha sonra 1 ay
süreyle haftada 1 seans
YARARLARI
SIKILAŞTIRICI ETKİ
DMAE sıkılaştırıcı ve kaldırıcı etkiye sahiptir. Cildi destekleyen
dokular geniş ölçüde güçlenir.
CİLT KALİTESİNDE İYİLEŞME
Hyaluronik Asit’ in nemlendirme ve yeniden yapılandırma
özellikleri hücrelere yeni bir güç verir: cilt canlılığını geri
kazanır.
CİLDİN DOĞAL SAVUNMA
MEKANİZMALARININ GÜÇLENDİRİLMESİ
Mikrobesinler ve vitamin B5 cildin doğal savunma
mekanizmalarının serbest radikallere karşı güçlenmesine
katkı sağlayarak, cilde daha genç ve berrak bir görünüm
kazandırır.
CİLTTEKİ ÇATLAK İZLERİNİN AZALTILMASI
DMAE, gevşemiş kolajen liflerini sıkılaştırır, lezyonların
genişliği ve tipik pigmentasyonlar azalır.
GÖZLE GÖRÜLÜR SONUÇLAR
STRETCHC ARE
CİLT SIKILIĞINI SAĞLAYAN VE DERİDEKİ ÇATLAK İZLERİNİ AZALTAN
HYALÜRONİK ASİT ESASLI, DMAE, MİKROBESİNLER VE VİTAMİN B5
• Cilt yeniden sıkılaşır. Daha keskin sınırlı biçim izlenir ve konturlar
görsel olarak daha belirginleşir.
• Cilt daha pürüzsüz, daha tonlu ve daha sıkı bir form kazanır.
• Ciltteki çatlak izleri belirgin bir şekilde azalır ve pigmentasyonlar
görsel olarak azalır.
ÖZELLİKLER
Kutu: 10 viyol x 5ml
Sterilizasyon: Nemli ısı
Apirojen
Kullanıma hazır
Cilt dokularına ton kazandırır
Cildin elastikliğini artırır
Lifting etkisi ile cilde genç ve taze bir görünüm kazandırır
Cilt çatlaklarını azaltır
Saklama koşulları: 2°C – 30°C
Doğal pH değerine yakın
Uygulama bölgesi: Yüz, kollar, kol altları, karın, göbek, kalça,
uyluklar …
Protokoller: yüz: 15 gün aralıklarla 3 seans
vücut: 8 – 10 gün aralıklarla 4 – 6 seans
REF : AIMP010 /V08-14-02
SELTEK ESTETİK PAZARLAMA VE TİC. A.Ş.
Okul Cad. Sezer Plaza N: 3 K: 6/7 34810
Kavacık / İstanbul
Tel: 0 216 680 34 44 pbx Fax: 0 216 680 34 48
[email protected]
www.seltekgroup.com