Kofi Annan`ın Dünya AIDS Günü Mesajı`ndan “Şimdi bizi

Transkript

Kofi Annan`ın Dünya AIDS Günü Mesajı`ndan “Şimdi bizi
Kofi Annan’ın Dünya AIDS Günü Mesajı’ndan
“Şimdi bizi bekleyen mücadele, dünyanın tüm hükümetleri tarafından onaylanan (Binyıl Kalkınma
Hedefleri dahil olmak üzere) vaadleri yerine getirmek, ve HIV’nin yayılmasını 2015 yılına kadar
durdurmak ve tersine çevirmektir. Her kademeden liderler şunu bilmeli ki, AIDS’in yayılmasının
durdurulması, aslında uluslararası toplumun üzerinde anlaşmış olduğu ve 21’inci yüzyılda daha iyi bir
dünya yaratmak adına onayladıkları projenin de önkoşuludur. Liderler, bu konuda hesap verebilmeli ve
sorumlu tutulabilmelidir.
Bu yılki Dünya AIDS Günü’nün teması olan ‘sorumluluk’, her bir Başbakanın, Cumhurbaşkanın, her bir
meclis üyesi ve politikacının “AIDS benimle son bulur” diye düşünüp bunu ilan etmesini gerektirir. Bu
kişilerin, HIV ile yaşamak zorunda olanları, gençleri, seks işçilerini, iğneyle uyuşturucu alanları, erkeklerle
ilişkiye giren erkekleri ve tüm savunmasız grupları daha fazla koruma altına alması gerekir. Mücadelede
büyük önem taşıyan sivil toplum gruplarıyla omuz omuza çalışmaları gerekir.Kadınlara ve kızlara daha
çok güven ve güç kazandırabilecek ve toplumun her kesiminde kadınla erkek arasındaki ilişkinin biçimini
değiştirebilecek gerçek ve pozitif bir değişim getirmeleri gerekir.
Ancak, sorumluluk yalnızca mevki sahibi kişiler ait değildir. Bu, hepimiz için geçerlidir. Bir işadamı,
çalışma ortamında ve toplumun daha geniş kesiminde HIV’yi önlemek için çaba göstermeli, hastalıktan
etkilenen çalışanlarına ve ailelerine yardım etmelidir. Sağlık görevlilerinin, topluluk liderlerinin ve inanç
gruplarının önyargıdan arınmış olarak dinlemeleri ve yardım etmeleri gerekmektedir. Babalar, kocalar,
oğullar ve erkek kardeşler kadın haklarını onaylamalı ve desteklemelidir. Öğretmenler, genç kızların
hayallerini ve özlemlerini beslemelidir. Erkeklerin, toplumdaki diğer erkeklerin sorumluluğunu
paylaşması ve asıl erkekliğin diğerlerini tehlikeden korumak olduğunu öğrenmesi gerekmektedir. Ve
bizler de, her birimiz AIDS’in karanlıktan kurtularak günışığına çıkmasına yardımcı olmalıyız. Sessizliğin
ölüm demek olduğu mesajını herkese duyurmalıyız.
Yakın zamanda, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olarak görevim sona erecek. Ama gücüm yettiği
sürece, bu mesajı yaymaya devam edeceğim. Bu nedenle Dünya AIDS Günü benim için her zaman önemli
olacak. Bu yılki Dünya AIDS Gününde, sadece bugün veya bu yıl veya gelecek yıl değil, her gün hep
birlikte salgın tamamiyle fethedilene kadar sözümüzü tutmak için yemin edelim.”

Benzer belgeler