İttifak Holding A.S. Faaliyet Raporu 2011

Yorumlar

Transkript

İttifak Holding A.S. Faaliyet Raporu 2011
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 2
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 3
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 2
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 3
iÇiNDEKiLER
KONSEPT FOTOĞRAFLARI
Kapak: Meriç Köprüsü / Edirne, 1847, Sultan Abdülmecid dönemi
Fotoğraf: MUSTAFA CAMBAZ
Sayfa 4: Meriç Köprüsü / Edirne, 1847, Sultan Abdülmecid dönemi
Fotoğraf: MUSTAFA CAMBAZ
Sayfa 6: Koyun Baba Köprüsü, Çorum, 1489, II. Bayezid dönemi
Fotoğraf: HAYRETTİN OĞUZ
Sayfa 30: Fatih Sultan Mehmed Köprüsü (Vardar Taş Köprü),
Mimar Sinan eseri, Üsküp, 1469, Fatih Sultan Mehmed dönemi
Fotoğraf: HALİT ÖMER CAMCI
Sayfa 38: Tekgöz Köprüsü, Kayseri, 1203
Fotoğraf: HAYRETTİN OĞUZ
Sayfa 44: Beyşehir Köprüsü, Beyşehir, 1914.
Fotoğraf: MUSTAFA YILMAZ
Sayfa 52: Mostar Köprüsü, Mimar Hayreddin eseri, Mostar, 1566
Fotoğraf: İBRAHİM DIVARCI
Sayfa 58: Ceyhan Köprüsü, Kahramanmaraş, XV. yy ikinci yarısı
Fotoğraf: HALİT ÖMER CAMCI
Sayfa 64: Belkız Sultan Alaaddin Köprüsü, Antalya, I. Alaaddin Keykubat dönemi
Fotoğraf: İBRAHİM DIVARCI
Sayfa 68: Büyükçekmece Köprüsü, Mimar Sinan eseri, İstanbul, 1567, II. Selim dönemi
Fotoğraf: MUSTAFA CAMBAZ
Sayfa 72: Sivdin Köprüsü, Tunceli, XII-XIII. yy. Selçuklu dönemi
Fotoğraf: İBRAHİM DIVARCI
Sayfa 76: Dicle Köprüsü (On Gözlü Köprü), Mimar Sancaroğlu Ubeydoğlu Yusuf,
Diyarbakır, 1065, Mervanoğulları dönemi
Fotoğraf: İBRAHİM DIVARCI
Sunuş
5
İTTİFAK HOLDİNG KURUMSAL PROFİL
6
Türkiye’nin Yarınına Köprü Olmak İçin İttifak
8
Başkan’ın Mesajı
14
Ceo Mesajı
16
Üst Yönetim
18
Finansal Göstergeler
21
İnsan Kaynakları
24
İletişimde İttifak
26
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
27
Eğitim ve Gelişim Faaliyetleri
28
ADESE
30
KULE YÖNETiM
38
SELVA
44
SEHA YAPI
52
İMAŞ
58
SELET
64
Belya
68
Restore
72
Diğer Şirketler
76
İrent Plaza
78
AES Sigorta
79
Aden
80
İnvito
81
Adese Petrol
82
Elite Danışmanlık/Afta/Konestaş/Seleks /Big Planlama
83
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU
84
KONSOLİDE MALİ TABLOLAR
100
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 4
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 5
Köprüler insanlığa hizmet eder
İnsanoğlu binlerce yıldır, karşısına çıkan her engeli aşmanın çaresini
aradı ve genellikle de buldu. Geçit vermeyen vadileri, azgın akan nehirleri de aşmasını bildi. Köprüler yaptı. Her biri, kendine özgü bir rol
ve bütün içinde bir değer taşıyan on binlerce taşı kesti biçti, onlardan
güçlü ayaklar yapıp, kimi zaman onlarca ayağın tek bir gövdeyi taşıdığı devasa yapılar inşa etti.
Büyük mimarlar ve adı kitabelere yazılmış banileri, köprüleri inşa
ederken yalnızca o günün ihtiyacını düşünmediler; yaptıkları köprünün bir anıt olarak yüzyıllarca ayakta durmasını, dünya döndükçe insanlara hizmet etmesini ve kendi isimlerini yaşatmasını hayal ettiler.
Yaptıkları yalnızca bir yapı değildi. O büyük mimarlar, önce tasarlayıp
sonra inşa ettikleri köprünün her taşına; hayallerini, umutlarını, cesaretlerini, deneyimlerini, her şeyden önemlisi akıllarını nakşettiler.
O akıl ve deneyim; ince hesaplar, ayrıntılı planlar, kılı kırk yaran titizlik
demekti. Yüzyıllara meydan okumasını istedikleri o yapılarda amaçları sıfır hataydı. Bugün bizim şaşkınlık ve hayranlıkla izlediğimiz o
inanılması güç kemerleri böyle bir titizlikle tasarladılar.
O büyük mimarların ve varını yoğunu bu uğurda vakfeden banilerinin, köprüleri inşa edişlerinin temelinde insan vardı, insana faydalı
olmak vardı. Kimi zaman da bu köprüler, zafere giden yollardı.
Bütün ayaklar bir gövde için
Yüzlerce yıl önce inşa edilen bu köprüler halen; bütün gücü, dayanıklılığı ve ihtişamıyla nehirlerin, vadilerin, geçilmesi güç engellerin
iki kıyısını birbirine bağlamaya, insanları birbirine kavuşturmaya ve
hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor. Peşpeşe dizilmiş ve yere sağlam basan ayaklar, yüzyıllardır olduğu gibi, bugün de köprülerin koca
gövdesini taşımayı sürdürüyor.
İttifak Holding de tıpkı bu köprüler gibi, kurucularının ortak heyecanı,
umutları, hayalleri, deneyimleri ve ortak akıllarıyla kuruldu. Kuruluş
amacı, hizmet sunduğu tüketicilerine, bir değeri paylaştıkları ortaklarına, vazgeçilmez parçaları olan çalışanlarına ve diğer tüm paydaşlarına faydalı olmaktır. Adı üstünde “İttifak”tır, ortaklarını ve paydaşlarını birbirine bağlayan güçlü bir bağdır.
İttifak Holding’in kuruluşunda yalnızca bir heves değil; yıllarca yaşayacak bir kurum ortaya çıkarmayı, büyümeyi, gelişmeyi, başarmayı
ve insanlara hizmet etmeyi hedefleyen bir ideal vardır. Kurucuları, tıpkı bir köprünün ayakları gibi ana taşıyıcılar olsalar da gövdeyi
oluşturan, siz ortaklarsınız. Bu birlik ve güç sayesinde, ayakları yere
sağlam basan bir köprü olarak daha nice yıllar insanlığa hizmet edeceğimize yürekten inanıyoruz.
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 6
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 7
KÖPRÜ GÜÇ BiRLiĞiDiR
Köprülerin en büyük özelliği, yapıyı oluşturan binlerce taşın, ayaklar ve kemerler olarak mükemmel bir uyumla, tam bir güç birliği oluşturarak gövde haline gelmesi ve insanlara faydalı bir yapıya
dönüşmesidir. Bu muhteşem yapıyı oluşturan her bir taş kıymetli, etkin ve vazgeçilmezdir.
İttifak Holding, Türkiye’nin birikimiyle meydana gelmiş bir “güç birliği” modelidir. Onu oluşturan hissedarların her biri bu ülkenin ekonomisine katkı sunan, kıymetli paydaşlarıdır. İttifak’ın gücünü oluşturan
her paydaşı, İttifak’ın vazgeçilmez parçası demektir.
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 8
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 9
TÜRKiYE’NiN YARININA
KÖPRÜ OLMAK iÇiN iTTiFAK
Adı üstünde “İttifak”
Temelleri 1988’de, 20 idealist tarafından atılan İttifak’ın kuruluş öyküsü, tam anlamıyla bir birlik beraberlik girişimidir. 24
yıl önce Konya’dan yola çıkan, bugünse “Değerleri ve farklılıkları ile itibarlı, güçlü ve seçkin bir dünya şirketi olmak” vizyonuyla yoluna devam eden İttifak Holding, binlerce ortağıyla,
ismine yaraşır bir “İttifak” örneği olmuştur. İttifak, yalnızca
ülkemize değil tüm insanlığa sunduğu hizmet ve katkılarla
hızlı, istikrarlı yükselişine ve yarınlar için köprü görevini sürdürmeye devam ediyor.
“Kişisel hayalleri kolektif
gerçeğe dönüştürmek…”
Çok ortaklı yapıların başarıya ulaşabileceğinin somut bir ka-
nıtı, örnek bir modeli olan İttifak, farklı sektörlerdeki büyümesini takiben 1993 yılında holdingleşti. 1994’te “sermayesinin yüzde 100`ü halk ortaklığına açık bir ‘halk şirketi’ olmak”
hedefiyle Sermaye Piyasası Kurulu`na kaydolan İttifak, bilgi
ve tecrübesiyle birçok sektörde öncü rol üstlendi ve Anadolu’daki ekonomik kalkınma hamlesine büyük katkı sağladı.
Yüksek seviyede büyüme ve gelişim potansiyeli bulunan sektörlerdeki markalarıyla ulusal ve uluslararası pazarlarda da
rekabet edebilir noktaya ulaştı.
Kişisel hayalleri kolektif gerçeğe dönüştürmek, ülke ekonomisine katma değer sağlayarak sürdürülebilir kalkınma ve
sosyal gelişime destek olmak amacıyla kurulan İttifak, gelecekte de tüm paydaşlarının yaşamına değer katmayı; insanlığın, ülkemizin, toplumun ve hissedarlarının refah düzeyinin
artırılmasında daha etkin bir rol oynamayı hedefliyor.
24 yıl önce Konya’dan yola çıkan, bugünse
“Değerleri ve farklılıkları ile itibarlı,
güçlü ve seçkin bir dünya şirketi olmak”
vizyonuyla yoluna devam eden İttifak
Holding, binlerce ortağıyla, ismine yaraşır
bir “İttifak” örneği olmuştur.
Yüzde yüz yerli sermaye gücü
Şeffaflık, dürüstlük, güven ve istikrarı temel değerler olarak
benimseyen, binlerce ortağının desteğiyle çalışma alanlarını
genişletip çeşitlendiren İttifak, 24 yılda Türkiye’nin yüzde 100
yerli sermayeye dayalı gücü olarak inşaattan gıdaya, alışveriş
merkezlerinden makineye, hayvancılıktan tarıma farklı sektörlerde 5 bin kişiye doğrudan, yaklaşık 7 bin kişiye de dolaylı
olarak istihdam sağlıyor. Kalitesiz ürün ve hizmet arzını insan
hakları ihlali olarak gören İttifak Holding, kurumsal vatandaşlık ve sorumluluklarını hassasiyetle yürütüyor.
“Sürdürülebilir büyüme”, “verimlilik” ve “istikrar”ı faaliyetlerine ve iş geliştirme stratejilerine yön veren temel kavramlar
olarak benimseyen İttifak, bölgesel gücünü ulusal boyuta
taşıma hedefine yönelik çalışmalarına son yıllarda hız verdi. 2006’dan bu yana 157 milyon TL değerinde yatırım gerçekleştiren İttifak, 2011 yılını 891 milyon lira ciroyla kapattı.
Farklı sektörlerde bulunan yatırımları, ürettiği yüksek seviyede istihdam ve yakaladığı istikrarlı gelişim ivmesi ile ülke
ekonomisine önemli katkılarda bulunan İttifak Holding, 31
Aralık 2009 günü, 19 bini aşkın yatırımcısıyla İMKB’ye kote
oldu ve hisse senetleri borsada işlem görmeye başladı. 1
Temmuz 2010’da İMKB Ulusal 100 Endeksi’ne giren ve kurumsal hedeflerini bir adım daha öteye taşıyan İttifak; iştirak
şirketlerinin hedeflerini daha da yükseltti.
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 10
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 11
Adese, Seha Yapı, Selva, İmaş Makine ve Selet başta olmak üzere, 17 iştirakiyle
faaliyetlerini devam ettiren İttifak, ulusal ve uluslararası ölçekte daha etkin bir grup
haline gelme hedefi doğrultusunda tüzel kişilik merkezi Konya’da kalmak üzere icra
merkezini İstanbul’a taşıdı.
İttifak ve yeni yatırımlar
İttifak’ın ilk kuruluşu olan Selva Gıda; Türkiye’nin, markalı
makarna ihracatında en büyük makarna ihracatçısı konumunda yer alıyor. 70 ülkeye ihracat yapan Selva Gıda, LPG ile
makarnayı kurutan, bacasından siyah dumanın çıkmadığı,
kanalizasyon sistemine hiçbir atık bırakmayan, çevreye duyarlı üretim yapan Türkiye’nin ilk un ve makarna fabrikasına
da sahip. ”2011 Konya Ekonomi Ödülleri”nde ihracat, döviz ve
en büyük şirketler kategorilerinde üç ödül alan Selva, mevcut
kapasitesini 2011 yılı içinde yüzde 75 oranında arttırdı..
hisseleri borsada işlem görmeye başlayan bir marka haline
geldi. Halka arzın ardından büyümesine ivme kazandıran Adese, 2011 yılı sonunda 140 mağazaya ulaştı.
Doğası gereği, büyüme potansiyeli yüksek ve uluslararası rekabete açık bir işkolu olan ve ülkemizin en dinamik sektörlerinden birisi durumunda bulunan perakende sektöründe
İttifak, ülkemizin en önemli ve büyük perakende zincirlerinden
birisi olan Adese’yi Türkiye’nin en büyük ilk beş perakende
markasından biri konumuna taşımayı hedeflemektedir. 2012
sonunda 156 mağazaya ulaşmayı planlayan Adese, bu doğrultuda bünyesine 340 yeni çalışanı katmayı öngörmektedir.
2011 yılı içerisinde gerçekleştirdiği önemli yatırımlardan biri de
kojenerasyon tesisi olan Selva, kendi elektriğini kendisi üretmeye başladı. Bu tesisle üretim maliyetlerinde avantajlar sağlayan Selva, ülke ekonomisi için de katma değer oluşturuyor.
1978 yılında bağımsız bir şirket olarak kurulan ve 1992 yılında İttifak bünyesine katılarak hızlı bir büyüme sürecine giren
Seha Yapı ise yıllık ortalama 2 bin konut üretim kapasitesiyle
İttifak’ı inşaat sektöründe temsil ediyor.
İttifak, gıda perakendeciliği sektöründe önemli bir yere sahip
olan iştiraki Adese’yi de daha güçlü bir marka haline getirmeyi
hedefliyor. 3 Kasım 2011 günü İMKB’de seans, Adese’nin çaldığı gongla açıldı ve Adese, halka arz sürecini tamamlayarak
Konut üretiminin yanı sıra alışveriş merkezi, otel, turistik tesis,
hastane, ofis binaları, kültür yapıları, eğitim ve sağlık yapıları,
ticaret merkezleri, sanayi tesisleri, altyapı, köprü ve yol projeleri konusunda yetkin ve deneyimli olan Seha Yapı, 34 yıldır or-
taya koyduğu kalite, süre ve maliyet taahhütlerine uygun hareket etmesiyle sektörünün en güvenilir markaları arasında yer
alıyor. Konya’nın simgesi haline gelen 42 katlı Kule Plaza’nın
da inşaatını gerçekleştiren Seha Yapı, Anadolu’nun en büyük
inşaat şirketlerinden biri olarak dikkat çekiyor.
Seha; güçlü mühendislik ekibi, teknik ekipman ve kapasitesi
ile bölgesel olarak elde ettiği güç ve başarısını, ulusal ve uluslararası ölçeğe taşımak amacıyla yoğun çalışmalar yürütüyor.
Bu bağlamda Konya ve İstanbul Anadolu yakası başta olmak
üzere yurt içinde farklı bölgelerde yeni proje araştırmalarını sürdüren Seha Yapı, Uluslararası bazda Suudi Arabistan ve İran’da da fizibilite çalışmalarına devam ediyor. Suudi
Arabistan’da Seha İnternational Construction Contracting
Co. Ltd. adında firmalaşarak proje araştırmalarına başlayan
Seha, yeni dış yatırımlar için de fırsatları değerlendiriyor.
1989’da İttifak Makine Sanayii adıyla kurulan İmaş, 2003 yılında tamamladığı markalaşma çalışmaları sonunda ürünlerini;
değirmen makinelerinde “Milleral” ve sanayi tipi şeritli testere tezgahları için de “Cuteral” markalarıyla piyasaya sunmuş
bulunuyor. Değirmen makineleri üretiminde sektörünün ilk üç
şirketi arasında yer alan İmaş, 23 yıl içerisinde 60’a yakın ülkeye ihracat yapan bir şirket konumuna ulaştı. 90’lı yılların ikinci
yarısında, kendisine global bir oyuncu olma hedefi koyan İmaş,
ilk ihracatını 1997 yılında Mısır’a komple un fabrikası kurarak
gerçekleştirdi. İmaş bugün; Afrika ve Asya ülkelerinde referans olarak anılan bir marka haline gelmiş durumda. 2011 yılı
itibariyle değirmen makinelerinde üretiminin %86’sını, testerede ise yüzde 38’ini ihraç ediyor.
Tarım ve hayvancılık İttifak’ın büyüme kararlılığı olan sektörlerin başında geliyor. İttifak’ın bu sektörde faaliyet gösteren şirketi olan Selet, önümüzdeki dönemde farklılaşmaya gideceği
projeler geliştirmeyi sürdürüyor. Selet’in mevcut çiftliklerini
yenileyeceği proje, İttifak’ın tarım ve hayvancılık alanındaki tüm
faaliyetlerini entegre hale getirmeyi amaçlıyor.
İttifak ve şirketleri, özgüven, güçlü öz sermaye, ileri teknoloji,
uluslararası standartlarda deneyim, entelektüel birikim, evrensel standartlarda ahlaki değerleri benimseyerek sağladığı başarılarıyla, Türkiye’nin “güç birliği” misyonunda, ülkenin
öncü kuruluşlarından biri olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 12
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 13
Gelişim ve Yenilikçilik
Ahlaki ve Manevi Değerlere Bağlılık,
Farklılıklara Hoşgörü
ViZYON
Değerlerimiz ve farklılıklarımızla itibarlı, güçlü ve seçkin
bir dünya şirketi olmak.
MiSYON
Sermaye, teknoloji ve insan yeteneğini bir araya getirerek;
• Verimli ve sürdürülebilir,
• Yenilikçi ve gelişime açık,
• Güven ve istikrarla değer üreten,
• Uluslararası ölçekte işletmeler kurarak;
tüm paydaşlarımızın ve insanlığın, refah ve mutluluğuna
katkıda bulunmak.
DEĞERLER
İnsana Saygı
Bütün faaliyetlerimizde insanların ruhsal, sosyal ve biyolojik dengelerinin inşasına katkı üretmeyi öncelikli sorumluluklarımız arasında görürüz. Dengenin inşasının, insanların yaratılışıyla kazandıkları temel hak ve hürriyetlerin
korunmasıyla mümkün olacağını insana saygı anlayışımızın temeli kabul ederiz.
İnsanların ortak ruhi şekillenmesinde ahlaki ve manevi
değerleri belirleyici unsurlar olarak kabul ederiz. İnançlar
arasındaki farklılıkları insani değerlerin, akıl ve irade sahibi olmanın doğal bir sonucu olarak görür, bu farklılıkları
hoşgörüyle karşılarız.
Renk, dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin tüm insanlığın
refah ve mutluluk içinde yaşamasına katkıda bulunacak
teknolojik, bilimsel, sosyal ve kültürel gelişmeleri manevi
veya maddi olarak desteklemeyi, kurumsal olarak inisiyatif
sahibi olduğumuz alanlarda bunlara öncülük etmeyi veya
inisiyatif sahibi olanlara fikri katkıda bulunmayı onurlu bir
görev kabul ederiz.
Yüksek Kalite Anlayışı
İnsanların inançlarıyla birlikte gelenek ve kültürel farklılıklarına saygılı olmak da İttifak Holding’in temel değerlerindendir. Vizyonumuzu gerçeğe taşırken, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin ulusal ve kutsal değerlerini özenle
gözetir, bu değerlerini küçümseyen veya yok sayan iş ve
davranışlardan ısrarla kaçınırız.
Ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimizin, yönetim ve menfaat paylaşım ilkelerimizle paydaşlarımızın, ticari veya ticari
olmayan tüm ilişkilerimizde muhataplarımızın, sosyal sorumluluklarımızla toplumun memnuniyetini azami düzeyde sağlamak kalite politikalarımıza yön veren temel değerimizdir.
İş ve yönetişim süreçlerimizde ise; ahlaki ve manevi değerlerimize bağlılığı bireysel ve kurumsal reflekslerimizin
referans noktası olarak benimserken; çalışanlarımızın,
farklı görüşlere, inançlara ve kanaatlere sahip olmasını
da kurumsal bir zenginlik olarak görürüz. Onların inanç
ve geleneklerini rahatlıkla yaşayabilmelerine, farklı düşünce ve önerilerini özgürce dile getirebilmelerine imkan
sağlamayı katılımcı yönetim anlayışımızın gereği kabul
eder, evrensel iş etiği kurallarına uygunluğu iş süreçlerimizin temeline koyarız.
Yaşamın içerisinde var olduğumuz tüm alanlarda, kurumsal
ve bireysel ilişkilerimizin tamamında tüm muhatap ve paydaşlarımızın haklarını gözetmeye ve adil olmaya özen gösteririz.
Doğaya Saygı
İttifak Holding çalışanları olarak doğayı tüm güzellikleri ile
gelecek nesiller için korumayı önemseriz.
Ürün ve hizmetlerimizin üretimi ve tüketimi esnasında ekolojik dengenin korunmasına yönelik tedbirleri almayı önceliklerimiz arasında kabul ederiz.
Hukuka Saygı
Hukukun evrenselliğine inanır, iş ve yaşam süreçlerimizde
ahlaki, yasal ve yargı değerlerine saygıyı hukuka saygımızın
vazgeçilmez unsuru olarak benimseriz.
Yönettiğimiz alanlarda adil olmak ilkemize bağlılığı, yönetime muhatap olduğumuz alanlarda ise adil muamele görmeyi en temel insani ve kurumsal görevimiz ve hakkımız
olarak görürüz.
Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik
Ticari faaliyetlerimizin devamlılığı ve rekabet edebilirliği için
yasal olarak gizlemeye hakkımız olan ticari sır ve bilgilerimiz dışında hesap verebilirliğimizin göstergesi olan tüm bilgilere ilgililerin ulaşabilmesini sağlamayı önemseriz.
Kayıt dışı ve gayri yasal her türlü iş ve işlemden özenle kaçınır, resmi kurumlar ve paydaşlarımıza her koşulda hesap
verebilen bir kurum olarak anılmayı bizi güçlü kılan değerlerimizden biri olarak kabul ederiz.
Yatırım, işletmecilik ve yönetişim süreçlerimizin bütününde
yasal, ahlaki ve kurumsal yükümlülüklerimizin önceden
belirlenmiş değerlere uygunluğunun denetime açıklığını
doğal zorunluluk olarak benimseriz.
Denetime açıklığı; temel değerlerimize, ilkelerimize, vizyon
ve misyonumuza duyduğumuz sadakati, gelişim ve istikrarın vazgeçilmez unsurları olarak görürüz.
Dayanışma ve Paylaşım
Ticari, yönetsel, sosyal tüm faaliyetlerimizde çatışmayı değil dayanışmayı esas alırız.
Elde etmiş olduğumuz kazanımları paylaşarak gelişmeyi tüm
faaliyetlerimizde vazgeçilmez bir değer olarak kabul ederiz.
Faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde sadece kurumsal
kazanımlarımızı değil, sektörel gelişmeleri de önemseriz.
Rekabeti meslektaşlık olarak kabul eder, mesleki dayanışma ve yarışma koşullarının serbest piyasa ve genel ahlak
kuralları içerisinde yürütülmesini rekabet stratejimizin
esası kabul ederiz.
Değerlerlerimize Bağlılık
Bizi güçlü kılan ilke ve değerlerimiz tüm yönetsel ve ticari
faaliyetlerimize yön verir ve rehberlik yapar.
Ticari menfaatlerimiz için temel değer ve ilkelerimizden asla
ödün vermeyiz ve bizi geleceğe taşıyacak gücün, temel değerlerimize ve ilkelerimize bağlılığımız olduğunu kabul ederiz.
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 14
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 15
Başkan’ın Mesajı
Değerli İttifak Dostları,
Kıymetli Dostlar,
Geride bıraktığımız 2011 yılı, ülkemiz için önemli bir yıldı. Dünya, küresel mali krizle boğuşurken 2011’in kazananı Türkiye
oldu. Kriz Avrupa’da hükümetleri koltuğundan ederken Türkiye, rekor üstüne rekor kırdı; büyümede dünya liderliğine oynayan ülkemiz, istihdamını en fazla artıran ülke sıralamasında
ilk sırayı aldı. İhracatta da 2011 yılında cumhuriyet tarihinin rekorunu kıran Türkiye, dış ticaret açığındaki makası da daralttı.
Avrupa, kemer sıkma politikaları sebebiyle toplumsal tepkilere maruz kalırken, Türkiye hem sosyal bütçe yapan hem de
bütçe fazlası veren tek ülke olarak dikkat çekti; bir yandan da
geçmişten gelen borçlarını ödemeye devam etti.
Dünyanın büyük bir hızla değiştiği, geliştiği, bilgi ve teknolojinin
iletişim unsurlarının da desteği ile küresel rekabeti her geçen
gün daha acımasız hale dönüştürdüğü bir dönemde, ülkemizin gerek bölgesel anlamda gerekse dünya ölçeğinde istikrarlı
bir büyüme ivmesi yakalaması hepimize heyecan veriyor.
2011 yılı İttifak Holding için de önemliydi. Çünkü İttifak Holding 28 Mayıs 2011 tarihinde gerçekleştirdiği Olağan Genel
Kurulu’nda yeni kararlar aldı. Yönetim kuruluna yeni bir üye
katılırken, yönetim kurulumuzun göstermiş olduğu teveccüh
ile kuruluş öncesi, sırası ve sonrası olmak üzere tüm aşamalarında aktif olarak yer aldığım İttifak oluşumunun Yönetim
Kurulu Başkanlığı görevi de şahsıma tevdi edildi.
Dünya, küresel
mali krizle boğuşurken
2011’in kazananı
Türkiye oldu. Kriz
Avrupa’da hükümetleri
koltuğundan ederken
Türkiye, rekor üstüne
rekor kırdı; büyümede
dünya liderliğine oynayan
ülkemiz, istihdamını
en fazla artıran ülke
sıralamasında ilk sırayı
aldı.
Bu güne kadar İttifak ailesine hizmet etmiş tüm dostlarımıza
şahsım ve yönetim kurulum adına şükranlarımı sunuyorum.
Kurulduğumuz günden bu yana güven ve istikrar temelinde
gelişimimizi sürdürüyoruz. Tüm işletme faaliyetlerimizdeki
bu yaklaşım, yönetişim alanında da kurumsal reflekslerimize
yansıyor. Üst yönetim takımımızda da 2011 yılı içerisinde yeniden yapılanmamızı tamamladık. Holding birimlerimize ve İcra
Kurulu’muza yeni atamalar yaptık. Diğer taraftan 2009 yılından
bu yana İttifak Holding İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapan
ve grubumuza değerli katkılarda bulunan Ramazan Keser, görevini 15 yıldır İttifak’lı olan Tahir Atila’ya devretti.
Bizim için bir diğer büyük gelişmeyse önemli iştiraklerimizden
olan Adese’nin halka arzıydı. Adese’nin 3 Kasım 2011’de gerçekleşen halka arzı ile İttifak olarak önemli kurumsal hedeflerimizden birisini daha tamamlamış olduk.
İttifak Holding olarak biz de bu atmosferde, yolumuza “Değerlerimiz ve farklılıklarımızla itibarlı, güçlü ve seçkin bir dünya
şirketi olmak” vizyonuyla devam ediyoruz. Bu bağlamda; mevcut ve yeni planladığımız yatırımlarımızda uzmanlaşma ve verimliliğin artırılması, teknolojik alt yapımızın güçlendirilmesi ve
yeni teknolojilerin üretilmesinde öncüllük rolümüzün payının
artırılması, inovasyon ve Ar-Ge’ye olan ilgimizin yoğunlaştırılması ve çeşitlendirilmesi, yönetim ve organizasyon fonksiyonlarımızın dünya normlarına ulaştırılması, ihtiyaç duyduğumuz
yeni yeteneklerin hızla grubumuza kazandırılması, tüketici tercih ve beklentilerini odak alarak ürün, kalite ve çeşitliliğimizin
rekabette fark yaratacak değere ulaşması, gelişen bilgi ve teknoloji ortamının avantajlarını maliyet, kalite ve sürdürülebilirlik gibi değerlerle entegre edip, elde edilen pozitif farkların tüm
paydaşlarımıza sunulması, doğal, ülke ve kurumsal kaynaklarımızın tam ve etkin kullanımı, kârlılıkla birlikte kazanmak
ve paylaşmak ilkemizin tüm paydaşlarımızın memnuniyetini
sağlayacak şekle dönüştürülmesi, küçük ve âtıl sermaye birikimi haline dönüşen tasarrufların ekonomiye kazandırılması
ile bizzat kendisi bir sosyal sorumluluk projesi olan İttifak’ın,
insanlığın refahına daha büyük katkılar üretmesi gibi değerler,
yeni dönemde daha çok odaklandığımız konular oldu. Bundan
sonraki süreç de İttifak için bu çerçevede devam edecektir.
Paydaşlarımız, ülkemiz, milletimiz ve insanlık için değer üretme heyecanımızı paylaşan tüm İttifak dostlarına teşekkürlerimi sunuyorum.
Saygılarımla,
MEHMET ALİ KORKMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 16
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 17
Değerli paydaşlarımız,
Yüksek seviyede büyüme ve gelişim potansiyeli bulunan
sektörlerdeki markalarıyla Türkiye’nin en dinamik şirketlerinden biri olan İttifak Holding’deki çalışma hayatım 2012 yılı
Ocak ayı itibari ile yeni bir boyut kazandı. Yaklaşık 15 yıl önce
Selva Gıda bünyesinde göreve başladığım İttifak Holding’de
İmaş Makine Genel Müdürlüğü ve son olarak da İttifak Holding İcra Kurulu üyeliği görevlerinde bulundum. Bu güne
kadar binlerce insanımıza istihdam sağlamış, ülkemiz ve
milletimiz için ürettiği değerleri ile dikkat çeken, geleceğe
güvenle bakan bir yapılanmada şahsıma duyulan güven ve
tevdi edilen görevden dolayı onur duyuyorum.
CEO Mesajı
İttifak, Türk insanın girişimci ruhunu gerek Türkiye’de gerekse dünya piyasalarında başarılı bir biçimde gösterdi, göstermeye devam edecek. Profesyonel kadrolarımız ve köklü
geçmişimizin getirdiği birikim bu konuda ihtiyaç duyacağımız
gücü ve özgüveni bizlere vermeye devam edecektir.
İttifak Holding olarak
önümüzdeki dönemde
odaklandığımız
konular; verimlilik,
istikrar ve
sürdürülebilir büyüme
olmaya devam edecek.
10 yıllık süre zarfında
ülke gerçeklerine
dair öngörülerimiz
paralelinde 5 milyar TL
konsolide ciroya, 10 bin
çalışana, uluslararası
bazda yatırımları ve
ortaklıkları olan global
bir grup haline gelmeyi
hedefliyoruz.
İttifak Holding, kurumsal vatandaşlık ve sorumluluklarını
hassasiyetle yürütürken, “sürdürülebilir büyüme”, “verimlilik” ve “istikrar”ı faaliyetlerine ve iş geliştirme stratejilerine
yön veren temel kavramlar olarak benimsemiş bir kurumdur. İttifak, bölgesel gücünü ulusal ve uluslararası boyutlara
taşıma hedefine yönelik çalışmalarına 2011 yılında hız verdi
ve 2011 yılını 891 milyon liralık ciro ile kapattı. İttifak ve şirketleri, Türkiye’nin “güç birliği” misyonunda, ülkenin öncü kuruluşlarından biri olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
İttifak ve yeni yatırımlar
Türkiye’nin, markalı makarna ihracatında en büyük makarna ihracatçısı konumunda yer alan Selva Gıda’da yeni hat
yatırımı çalışmalarımızı 2011 yılında tamamladık ve kapasitesini yüzde 75 oranında arttırdık. Yatırım tutarı 6 milyon
Euro olan bu kapasite artırımının içinde, Türkiye’de ilk defa
kullanılacak olan tam otomatik entegre paketleme, kolileme ve paletleme sistemi de bulunmaktadır. Selva Gıda’daki
kapasite artırımımız paralelinde 2012 yılında satışlarda %30
büyüme hedefliyoruz.
Gıda perakendeciliği sektöründe önemli yere sahip iştirakimiz Adese’yi daha güçlü bir marka haline getirmeyi hedefliyoruz. 2011 yılı, Adese’nin İMKB’ye giriş yılı oldu. 3 Kasım
günü İMKB’de seans, Adese’nin çaldığı gongla açıldı ve Adese, halka arz sürecini tamamlayarak hisseleri borsada işlem
görmeye başlayan bir marka haline geldi.
Halka arzın ardından büyümesine ivme kazandıran Adese,
2011 yılı sonunda 140 mağazaya ulaştı. Büyüme potansiyeli
yüksek ve uluslararası rekabete açık bir işkolu olan perakende sektöründe Adese’yi Türkiye’nin en büyük ilk beş pe-
rakende markasından biri konumuna taşımayı hedefliyoruz.
2012 sonunda 156 mağazaya ulaşmayı planlayan Adese, bu
doğrultuda bünyesine 340 yeni çalışanı katmayı öngörüyor.
İnşaat sektöründe faaliyet gösteren markamız Seha Yapı, 34
yıldır ortaya koyduğu kalite, süre ve maliyet taahhütlerine
uygun hareket etmesiyle tanınır ve 2011 yılında her biri birbiriyle yarışan Kule Konaklar, Gardenya, Mimoza gibi şehrin en
modern yaşam alanları olmaya aday yenilikçi projelerini hayata geçirdi. TOKİ projelerinde de etkin olarak yer alan Seha
Yapı, Konya ve İstanbul Anadolu yakası başta olmak üzere
yeni proje araştırmalarını sürdürmektedir. Seha Yapı, yurtdışı
yatırımlar için fizibilite çalışmalarına da devam ediyor.
Değirmen makineleri üretiminde sektörünün ilk üç şirketi
arasında yer alan markamız İmaş, 23 yıl içerisinde 60’a yakın
ülkeye ihracat yapan uluslararası bir şirket konumuna ulaştı. 2011 yılı içerisinde katıldığı onlarca fuar programında yeni
işbirliklerine imza atan İmaş Makine, Nijerya, Paraguay ve
Rusya gibi ülkelerde yürüttüğü yeni değirmen fabrikası projeleri ile gücüne güç kattı. İmaş 2011 yılı itibariyle değirmen
makinelerinde üretiminin yüzde 86’sını, testerede ise yüzde
38’ini ihraç eder duruma geldi.
Diğer taraftan, tarım ve hayvancılık alanındaki büyüme kararlılığımızı Selet markamızla realize edeceğimiz ve sektörde farklılaşmaya gideceğimiz projelerle sürdürüyoruz.
Önümüzdeki dönemde Selet’in mevcut çiftliklerini yenileyip
İttifak’ın tarım ve hayvancılık alanındaki tüm faaliyetlerini
entegre hale getirmeyi amaçlıyoruz.
2023 için hedef 5 milyar TL konsolide ciro,
10 bin çalışan
İİttifak Holding olarak ülkemizin 2023 vizyonuna katkı sağlamayı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. 2023’te tüm
grup şirketlerimizi sektöründe öncü konuma getirmeyi planlıyoruz. 10 yıllık süre zarfında ülke gerçeklerine dair öngörülerimiz paralelinde 5 milyar TL konsolide ciroya, 10 bin doğrudan çalışana, uluslararası bazda yatırımları ve ortaklıkları
olan global bir grup haline gelmeyi hedefliyoruz.
2012 yılı İttifak Holding’in yeniden yapılanma çalışmalarının
sürdürüleceği bir yıl olacak. Bu bağlamda özellikle “verimlilik” üzerine odaklanacağımız 2012’nin ülkemize ve dünyaya
barış, huzur ve refah getirmesini temenni ediyorum.
Değer üretme heyecanımızı paylaşan ve desteğini esirgemeyen hissedarlarımıza, müşterilerimize, iş ortaklarımıza, yönetici ve çalışanlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum.
Saygılarımla,
TAHİR ATİLA
İttifak Holding İcra Kurulu Başkanı
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 18
YÖNETiM KURULU
Sıralama soldan sağadır.
MURAT KIVRAK / Yönetim Kurulu Üyesi
ALi KÖRPE/ Yönetim Kurulu Üyesi
FAHRi AKAY / Yönetim Kurulu Başkan Vekili
MEHMET ALi KORKMAZ / Yönetim Kurulu Başkanı
PROF. DR. ADEM ELGÜN / Yönetim Kurulu Üyesi
FERHAT GÜL / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 19
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 20
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 21
FiNANSAL GÖSTERGELER
İhracatımız
72.000.000
Yatırımlarımız
66.000.000
54.000.000
80.000.000
48.000.000
70.000.000
42.000.000
60.000.000
36.000.000
50.000.000
30.000.000
40.000.000
24.000.000
30.000.000
18.000.000
20.000.000
12.000.000
10.000.000
6.000.000
2001
900.000.00
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
İstihdam
Cirolarımız
5.000
800.000.00
0
700.000.00
0
4.000
600.000.00
0
3.000
500.000.00
0
400.000.00
0
2.000
300.000.00
0
200.000.00
0
1.000
100.000.00
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2001
2002
2003
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 22
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 23
FiNANSAL GÖSTERGELER
Sektörler
Net Kâr
Hizmet - Ticaret Organizasyon
97.3 milyn TL
30.000.000
İnşaat
84.7 milyon TL
25.000.000
10 %
20.000.000
9%
15.000.000
10.000.000
İmalat Üretim
164,7 milyon TL
5.000.000
2006
2007
2008
2009
2010
17 %
64 %
Perakende
613.4 milyon TL
2011
REKABET AVANTAJLARI
Kâr Marjı
• Çok ortaklı şirketleşme modeliyle tabana yayılmış sermaye yapımızın oluşturduğu sinerji.
• Güven, istikrar ve gelişimi temel felsefe olarak benimseyen yönetim anlayışımızın
iştiraklerimize sağladığı motivasyon ve aktardığı güç.
%5,00
• Yatırımlarımızın, yüksek seviyede büyüme ve gelişim potansiyeli bulunan sektörlerde yoğunlaşması.
%4,00
• Bilgi, tecrübe ve teknolojik kabiliyetleriyle, sektörlerinde öncü ve yenilikçi markalara sahip olmamız.
%3,00
• İşletme ve markalarımızın ulusal ve uluslararası ölçekte sahip oldukları pazar payları ve istikrarlı büyüme ivmesi.
%2,00
• Kültür ve değerlerimizle özellikle gelişen piyasaların ihtiyaçlarını sezme, algılama ve çözüm
üretme kabiliyetimizdeki hız ve tutarlılık.
• İnsan odaklı ve doğa dostu iş ve yaşam felsefemizle insanlığın ruhsal, biyolojik ve sosyal dengesinin korunmasını
ticari kazanımların önünde tutmamız. Bu bağlamda insan sağlığı ve doğal dengeyi negatif etkileyecek yatırımlardan
kaçınmamıza imkan veren yatırımcı ve sadık müşteri kitlesine sahip olmamız.
%1,00
%0,00
2006
2007
2008
2009
2010
2011
• Kalitesiz ürün ve hizmet arzını insan hakları ihlali olarak gören, kurumsal vatandaşlık ve
sorumluluklarımızı hassasiyetle gözeten iş süreçlerine sahip olmamız.
• Yenilikçi, gelişime açık ve motivasyonu güçlü yetkin insan kaynaklarımız.
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 24
iNSAN KAYNAKLARI
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 25
İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü, insan odaklı yönetim
anlayışıyla, bireysel potansiyelin örgütsel ihtiyaçlar ile
eşleştirebilmesi ve gelişim alanlarının holdingin stratejik
hedeflerine cevap verebilecek şekilde yürütülmesi için
çalışmalarını 2011 yılında da sürdürdü. Bu doğrultuda;
objektif performans kriterlerini şeffaflıkla ortaya koymak,
uygun hedefler belirlemek, geri bildirim sağlamak, etkin
ve verimli sonuçlara yönelik gelişim planlaması gerçekleştirmek, çağın gerektirdiği insan kaynakları niteliklerine
ve kadrolarına ulaşmak adına yenilikçi adımlar atıldı.
İnsan kaynakları konusunda, 2011 yılında yeniden kurgulanan tüm pozisyonların yetkinlikleri belirlendi ve her
bir pozisyonun İş Ailesi, Alt İş Ailesi, İş Değerlemesi ve
seviyelendirilmesi yapılarak evrensel standartlara uygun
hale getirildi.
Kariyer ve Yetenek Yönetimi
İnsan kaynakları süreçlerinin tamamı ile bilgi alışverişi
içerisinde çalışan yetenek yönetimi yaklaşımı kapsamında görev profilleri üzerinden pozisyon bazında kariyer
planlamaları ve yedekleme çalışmalarının alt yapısı oluşturuldu. İttifak Holding’in insan kaynakları konusundaki
hedefi, stratejik hedefler doğrultusunda mevcut yetenekleri elde tutmak ve yetenekli insan kaynağını kurum
bünyesine kazandırmaktır.
İttifak Holding’te insan kaynakları, 2011 yılında yeniden kurgulanan tüm pozisyonların yetkinlikleri belirlenerek ve her bir pozisyonun İş Ailesi, Alt İş Ailesi, İş Değerlemesi ve Seviyelendirilmesi yapılarak evrensel standartlara uygun hale getirildi.
İttifak çatısı altındaki tüm işletmelerin değer sistemini
kapsayacak şekilde, söz konusu kariyer ve yetenek yönetimi yaklaşımı çerçevesinde düzenlendi.
2011 yılı boyunca yapılan çalışmalar, İttifak Holding’in
yetkinlik bazlı insan kaynakları modelinin temelini oluşturmuştur. Bu çerçevede tüm gruba yönelik Kurumsal
Yetkinliklerimiz belirlenerek seviyelendirilmiştir.
Kurumsal hafıza,
kurum içi iletişim
Belit İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi, her türlü hakları İttifak’a ait olan, kendi ekipleriyle ortaya koyduğu bir
teknolojidir. 2011 yılında içeriğinde yer alan tüm verileri
gözden geçirilen, raporlama kabiliyeti artırılan, yöneten
ve yönetilen gruplarının ilgi ve etki alanları gözetilerek
hizmet odaklı revize edilen Belit İnsan Kaynakları Yönetimi Sistemi, dinamik kabiliyetlere kavuşmaya devam edecektir. Belit’in güçlü ve güncel veritabanı, karar destek
ihtiyaçlarına arzulanan ölçüde cevap vermektedir.
2011 yılında kurum içi iletişimi desteklemek amacı ile üç
ayda bir yayımlanması öngörülen e-dergi de Belit İnsan
Kaynakları Yönetim Sistemi üzerinden devreye alınmıştır.
Ayrıca sistem üzerinde çalışanların kendi bilgilerine ulaşabilmeleri ve mesaj gönderebilmelerine imkânı sağlanmıştır.
İnsan kaynağına daha hızlı erişebilmek ve yönetebilmek
adına güncellenen İttifak Kariyer sayfası, www.kariyer.
ittifak.com.tr internet sitesi üzerinden aktif olarak kullanılmaya başladı. Sosyal medyanın her geçen gün artan
gücünden yararlanmayı ve daha çok kitleye ulaşabilmeyi amaçlayan İttifak İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü,
sosyal medya mecrası olan facebook ve twitter üzerinde
İttifak Kariyer sayfası bağlantısı gerçekleştirerek, ilanları
bu mecra üzerinden yayınlanmaya başladı.
İş sağlığı ve güvenliği
Hedeflerle yönetim, performans yönetimi, ücret ve yan
haklar yönetimi, organizasyonel gelişim, kariyer gelişimi, yetkinlik bazlı davranış odaklı seçme ve yerleştirme,
Assesment Center (Değerlendirme Merkezi) sistemleri,
İttifak Holding’in üzerinde hassasiyetle durduğu İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda gereken yasal mevzuatlara uygunluk sağlandığı gibi, standartların yükseltilmesi amacıyla da danışmanlık hizmeti alınmaya başlandı.
İttifak Holding, insan odaklı değer anlayışı ile bütün iş süreçlerinde çalışanlarının sosyal, psikolojik ve fiziki dengelerinin korunmasını birinci önceliği olarak belirledi. Bu
amaçla çalışanların bilinçlendirilmesine yönelik olarak,
2011 yılı içerisinde yoğun bir şekilde verilen İş Sağlığı ve
Güvenliği eğitimlerine 2012 yılı içerisinde de aynı yoğunlukta devam edilmesi planlandı.
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 26
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 27
KURUMSAL
SOSYAL SORUMLULUK
iLETiŞiMDE iTTiFAK
İletişimin gücüne inanan İttifak, iletişim alanında benimsediği prensipler ve ilkeler, sahip olduğu açıklıkşeffaflık politikası ve özgün süreç modellemesiyle; ticari faaliyetleriyle olduğu gibi iletişim faaliyetleriyle de
tüm sosyal paydaşları için değer üretmeyi hedefliyor.
İttifak Holding, ulusal ve uluslararası ölçekte daha etkin bir şirketler grubu haline gelme vizyonu doğrultusunda, iletişim hedeflerini stratejik açıdan planlanmış
bir kurumsal iletişim süreci ile yönetmektedir.
Bu stratejik planlama kapsamında;
• Kurumsal algı araştırmaları,
• Kurumsal Algı ve Marka Yönetimi,
• Finansal İletişim,
• Medya İlişkileri,
• Kurumsal Sosyal Sorumluluk,
• Etkinlik Yönetimi,
• Sosyal Medya Yönetimi
• Sponsorluk Yönetimi ve İletişimi,
• Pazarlama İletişimi,
• Kurum içi İletişim,
• Konu Yönetimi
alanlarında sistemli, tutarlı ve birbirini destekleyen
aksiyonlar yürütülmektedir.
İtttifak stratejik iletişim modeli
(i-SiM)
Çok ortaklı yapılar için örnek bir model haline gelen İttifak Holding, kurumsal iletişim süreçlerinde de örnek
bir model olmayı hedeflemiş; bu süreçlerin yenilikçi,
tutarlı ve sürekli bir şekilde yürütülmesi amacıyla
özgün bir model ortaya koymuştur. “İttifak Holding
Stratejik İletişim Modeli (İ-SİM)” olarak tanımlanan
bu model, iletişim yönetiminde, Holding ve iştirakler
arasındaki standardizasyon ve entegrasyonun maksimum düzeyde gerçekleştirilebilmesini hedeflemektedir. Stratejik İletişim Planı, İttifak Holding’in ve
iştiraklerinin sosyal paydaşları nezdinde tanınma ve
beğeni düzeyini yükseltme, pazarlama hedeflerine
katkı sağlama ve güçlü rekabet ortamında tercih edilir
birer marka olmalarını destekleme yönündeki iletişim çalışmalarının tümünü kapsar.
İtttifak iç iletişim modeli (iÇiM)
İttifak Holding farklı alanlardaki 17 iştirakinde 5 bine
yakın çalışanı bulunan, bütün şirketlerinin “Aramızdaki Güçlü İttifak” ruhunda buluştuğu, kültür ve değerleri ile gelecek hedefleri olan büyük bir kurumdur.
İttifak Holding, kurumsallaşmanın temel gerekliliklerinden biri olan iç iletişim yönetimi alanında ortaya
koyduğu İttifak Holding İç İletişim Modeli (İÇİM) ile
çalışanların moral ve motivasyonunu, iş enerjisini üst
seviyede tutan, uzmanlık alanlarında gelişime imkan
tanıyan, takım ruhunu geliştiren, fikir üretmeye teşvik
eden, bilginin düzenli aktarım, paylaşım ve geri dönüşünü sağlayan sistemli ve planlı mekanizmaların
hayata geçirilmesine imkan tanıyan bir sistem ortaya
koymuştur.
İttifak Holding İç İletişim Modeli’nin amacı; İttifak’ın
kurumsal kültür ve değerlerini tüm çalışanlara dokunan bir sistem içinde, verimlilik, çalışan sadakati ve
motivasyon odaklı bir yaklaşımla, yetki ve sorumluluk
alanlarında katma değer sağlayacak şekilde planlamak, uygulamak ve ölçümlemektir. İÇİM, İttifak Holding ve şirketler bazında tüm çalışanların arasındaki
iletişimi sağlamak, yönetmek ve sürdürmek amacıyla
oluşturulan iç iletişim modelidir.
İttifak, ürün ve hizmetlerinin üretimi esnasında
ekolojik dengenin korunmasına yönelik tedbirleri
almayı öncelikleri arasında görür. İttifak bütün faaliyetlerinde
insanların
ruhsal, sosyal ve biyolojik
dengelerinin inşasına katkı
üretmeyi öncelikli sorumlulukları arasında görür.
Kurumsal vatandaşlık bilinci
Sürdürülebilir başarıyı hedefleyen her kurum, çevre, ekonomi ve toplumun birbirine bağımlı yapılar olduğunu kabul ederek iş süreçlerini
yönetmeli ve tüm paydaşlarıyla ilişkilerini yine bu farkındalıkla şekillendirmelidir. İttifak’ın bizzat kendisi de; bu farkındalıkla kurulmuş bir
sosyal sorumluluk projesi niteliğindedir.
Kazanırken kazandırma anlayışı
Kazanırken kazandırmak, İttifak’ın kuruluş felsefesidir. Çünkü başarıda ve gelişimde süreklilik, ancak kazancın toplumla paylaşılması
suretiyle sağlanır. Atıl serveti sermayeye dönüştürerek, işsize iş verebilmek ve gelir dağılım dengesini sağlamak gibi toplumun problemli
alanlarına sürdürülebilir çözümler getirmeyi hedefleyen İttifak, tüm
yatırımlarını kurumsal sosyal sorumluluk bilinci ile şekillendirmiştir.
Her alanda yaşam kalitesine katkı
İttifak; toplumun çevre, eğitim, kültür, sağlık gibi alanlarda ihtiyaçlarını
karşılamak ve gelişmişlik düzeyini en üst noktaya taşımak amacıyla
İttifak etmiştir. Genel olarak “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” stratejisi; toplumun, çevrenin ve ekonominin sürdürülebilirliği açısından
karşılaşılan problemlere çözüm sunmak ve gelişim için fırsatları
değerlendirmektir. Bu bağlamda İttifak; paydaşlarının beklentilerini
profesyonel yöntemlerle araştırmakta, grubun kurumsal değerleri
ve yönelimleri doğrultusunda kurumsal sosyal sorumluluk projeleri
üretmekte ve üretilmiş projelere destek vermektedir.
Refahın yayılmasına katkı için İttifak
İttifak, tek bir bireyden başlayarak tüm insanlığın refah ve huzurunu
önemser, aktüel çözümler yerine, orta ve uzun vadede ihtiyaçlara cevap veren, din, dil, ırk ayırt etmeksizin toplumun her kesiminden bireylerin yararına sunulacak projelere sahip tüm sivil toplum kuruluşlarıyla ve resmi kurumlarla işbirliği içerisinde proje üretim ve uygulama
süreçlerini şekillendirir.
İttifak; kurumsal bir vatandaş olarak faaliyet gösterdiği coğrafyaların
gelişimine kalıcı katkı sağlayacağına ve toplumun gelişimini sürdürülebilir kılacağına, insanlığın refah ve huzuruna fayda üreteceğine inandığı tüm projeleri desteklemeye devam edecektir.
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 28
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 29
Temel politika
EĞiTiM VE GELiŞiM FAALiYETLERi
İttifak Holding yürüttüğü tüm faaliyetlerde çalışanlarının
üstlendikleri görevlerdeki gayretlerinin, yenilik ve değişime uyum konusundaki hızları ve yüksek ahlak değerlerine
bağlılıklarının grubu geleceğe taşıyacağına inanmaktadır. Bu
inançtan hareketle eğitim politikası; tüm çalışanlarının işe
başladıkları ilk günden çalışma süreleri boyunca üstlendikleri görevlerde beceri, yetenek ve yetkinliklerini sürekli
olarak geliştirmek olarak belirlenmiştir.
İttifak Holding, tüm çalışanlarının mesleki başarısını geliştirmeye ve desteklemeye özen göstermekte, eğitime ayırdığı
kaynakları etkin ve verimli olarak kullanmaktadır; bu çerçevede hedeflenen başarının gerçekleşmesinin sadece eğitim
birimlerinin değil tüm yöneticilerin ortak sorumluluğunda
olduğunu kabul etmektedir.
Temel hedefler
• Ürün ve hizmetlerde yüksek müşteri memnuniyetinin ve kalitenin artırılması ve tüm kaynakların sadece ticari menfaatler
için değil, aynı zamanda toplumun menfaatleri doğrultusunda
etkin ve verimli kullanılmasına yönelik mesleki beceri ve davranış kazandırması,
• Sadece çalışanların değil, hizmet verilen veya üretim yapılan tüm alanlarda yer alan müşterilerin ve tedarikçilerin de
can güvenliğini ve sağlığını korumayı hedefleyen iş güvenliği,
iş sağlığı ve insan sağlığını korumaya yönelik hassasiyetlerin
kazandırılması,
• Takımdaşlığın ve çalışanlar arası iletişimin sürekliliğini ve gelişmesini destekleyecek bilincin her geçen gün geliştirilmesi,
• İttifak Holding misyonuna ve temel değerlerine gönül vermiş
ve Kurumsal vizyon doğrultusunda İttifak Holding’i geleceğe taşıyacak genç yönetici adaylarının geleceğe hazırlanması.
2011 Yılı eğitim faaliyetleri
• 2011 yılında İttifak Holding ve grup şirketlerinde 217 günde
toplam 895 saat eğitim organizasyonu gerçekleştirilmiştir.
• 2011 yılı eğitimlerinin ana teması olarak belirlenen “Yönetsel
Mükemmellik” teması çerçevesinde üst ve orta düzey yöneticiler bazında yönetim geliştirme eğitimlerine öncelik verilmiştir.
İlk Düzey Yöneticilik Sertifika Eğitim programının Pilot Eğitimi
gerçekleştirilmiştir.
İttifak’ın eğitim politikası; tüm çalışanlarının işe başladıkları ilk günden çalışma
süreleri boyunca üstlendikleri görevlerde beceri, yetenek ve yetkinliklerini sürekli
olarak geliştirmeyi amaçlamaktadır.
• Orta düzey yöneticilik programının müfredatı hazırlanmış ve
ülkemizin değerli üniversitelerinin görüşlerine sunulmuştur.
Program, 2012 yılı eğitim planında hayata geçirilecektir.
• 2010 yılında başlanılan “Perakende Mağaza Yöneticiliği” sertifika programı 2011 yılının başlarında tamamlanmıştır.
2012 YILI HEDEFLERi
Perakende mağaza yöneticiliği
sertifika programı
2010 yılında başlatılmış olan Perakende Mağaza Yöneticiliği
Sertifika Programı’na geliştirilen müfredat ile 2012 yılında da
devam edilecektir. Bu konuda partner eğitim kurumu olarak
geçmiş dönemde olduğu gibi yine Sosyal Perakende Okulu ile
yola devam edilecektir.
İlk düzey yönetici yetiştirme
programı için Konya Üniversitesi
ile iş birliği
Büyüme ve gelişim hedefleri doğrultusunda ilk kademe yönetici ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başarılı ve yönetsel
yetkinliklere sahip çalışanların ilk düzey yönetici olarak hazırlanmalarına ve yetiştirilmelerine yönelik hazırlanan ve pilot
eğitimleri 2011 yılı içinde gerçekleştirilen “İlk Düzey Yöneticilik
Sertifika Programı”, 2012 yılında Konya Üniversitesi iş birliği ile
devam edecektir. Bu iş birliği çerçevesinde eğitime katılanlar
Konya Üniversitesi tarafından hazırlanacak “İlk Düzey Yöneticilik Sertifikasına” sahip olacaklardır.
Kurum içi eğitim uzmanlığı
sertifika programı
Eğitim ihtiyaçlarının kurum içinden uzman personel tarafından
karşılanma oranının arttırılması amacı ile 2012 yılı içinde kurum içi eğitim uzmanı yetiştirilmesine yönelik olarak başlatılacak sertifika programı ile 2012 yılında 15 yeni kurum içi eğitim
uzmanının İttifak Holding Eğitim organizasyonuna katılması
hedeflenmektedir.
Et işleme ve unlu mamüller
ustalığı sertifika programı
Adese ve Selet markalarımızda yer alan unlu mamüller ve et
ürünleri ustalarının gelişimi için Selçuk Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümü ile iş birliği yapılmıştır. Bu iş birliği çerçevesinde 2012 yılında “Unlu Mamüller İmalat Ustalığı Sertfika Programı” ile “Et İşleme Ustalığı Sertifika Programı” icra edilerek
eğitimli personel ihtiyacının karşılanması hedeflenmektedir.
Hedef 300 günde
toplam 1200 saat eğitim
İttifak Holding Eğitim Koordinatörlüğü, 2012 yılı içerisinde 300
günde toplam 1200 saat eğitim organizasyonu gerçekleştirmeyi
hedeflemektedir.
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 30
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 31
KÖPRÜ OLMAK İNSANLARI KAVUŞTURMAKTIR
Ovalara bereket taşıyan nehirlerin yolumuzu kesmesi kaçınılmazdı. Büyük mimarlar, insanların
önünü açmak, birbirine kavuşturmak için, nehirlerin iki yakasını bir araya getiren görkemli,
anıtsal köprüler inşa ettiler. Hem de nehirlere saygıda kusur etmeden.
İttifak Holding; ürettikleriyle, geliştirdikleriyle, yatırımlarıyla yarınlara bir köprü oldu. Ülkemize, hizmet
sunduğu tüketicilerine, bir değeri paylaştığı hissedarlarına, vazgeçilmez parçası olan çalışanlarına ve
diğer tüm paydaşlarına daha yararlı olmak için 2011’de de çok çalıştı. Ciroda % 14.59, istihdamda
% 6.61 büyüdü. Hem de içinde yaşadığı topluma ve çevreye azami saygı göstererek.
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 32
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 33
PERAKENDENiN
YÜKSELEN DEĞERi
Kelime olarak mercek anlamına gelen Adese, yakından bakmayı, bilimselliği ve
detaycılığı; Adese’nin alışverişi oluşturan her sürece verdiği dikkati ve aynı zamanda
her tekil müşteriye gösterdiği özeni sembolize ediyor.
1991 yılında faaliyetine başlayan Adese Alışveriş Merkezleri A.Ş., 20 yılda; Anadolu’dan doğup ulusal bir değer haline
gelen, her geçen gün büyüyen ve borsada işlem gören bir
kuruluş olmayı başardı.
1994’te Konya’nın ilk ve en büyük hipermarketini açarak hizmete başlayan Adese, 2008 yılına İstanbul’da açtığı 101’inci
mağazasıyla girdi. Kısa sürede İzmit’te faaliyete başlayan
bir diğer mağazayla ulusallaşma sürecinde önemli bir adım
atan Adese, 2008 yılının ilk sekiz ayında toplam 19 yeni mağaza açarak büyüme sürecinde hızlı bir ivme yakaladı.
ADESE ALIŞVERiŞ MERKEZLERi TiCARET A.Ş.
2009 yılında Konya merkez ve Beyşehir’de açtığı iki yeni
mağazaya ek olarak İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’da hizmet
vermekte olan toplam 11 mağazayı satın alan Adese, Marmara Bölgesi’ndeki hizmet ağını genişletti. Adese, bu gelişmeyle birlikte Mersin’den İstanbul’a uzanan lojistik hattı
üzerindeki mağaza sayılarını artırmaya devam etti ve her ay
daha çok tüketiciye ulaşmaya başladı.
2010 yılında lojistik alt yapısını güçlendiren ve istikrarlı gelişimini devam ettiren Adese, 2011 yılında hizmet verdiği şehirlere Bolu’yu da dâhil etti. Bolu’da peş peşe dört mağa-
zayı hizmete açan Adese, Marmara Bölgesi’ndeki etkinliğini
giderek yoğunlaştırdı.
3 Kasım 2011 günü İMKB’de seans, Adese’nin çaldığı gongla açıldı ve Adese, halka arz sürecini tamamlayarak hisseleri borsada işlem görmeye başlayan bir marka haline
geldi. Halka arzın ardından büyümesine ivme kazandıran
Adese, 2011 yılı sonunda 140 mağazaya ulaştı.
Adesem: Yakın, hızlı, hesaplı…
“Yakın, hızlı, hesaplı alışveriş” sloganı ile hizmet üreten
Adesem’lerin üst yönetimi Adese tarafından yürütülmekte
birlikte satın alma ve bölge yönetiminde Adesem özel ekipleri kurulmuştur. 2011 yılı sonu itibarı ile Adesem mağazalarında satışa sunulan ürün çeşitliliği 2100 barkoda sabitlenerek standartlaştırılmıştır.
Fiyatı uygun, markası Adese
Adese, Türkiye’nin en seçkin markalarının yanı sıra, müşterilerine daha uygun, ancak kendi markasını üzerine koyabilecek kadar güvendiği ürünler de sunuyor. Adese, kendi markasını taşıyan ve sadece Adese ve Adesem mağazalarında
bulunan ve 61 grupta toplam 210 farklı private label ürünüyle
gıdadan temizliğe uzanan yüksek kaliteye sahip geniş bir
ürün yelpazesini uygun fiyata tüketicilerle buluşturuyor.
Adese ve Adesem mağazalarında satılan Selet ürünleri de
Adese’nin yalnızca fiyat odaklı değil, sürdürülebilir kalite
prensibiyle hizmet verdiğinin önemli bir göstergesi olarak
Adese müşterileri tarafından beğeni ve güvenle tüketiliyor.
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 34
Müşteri sadakati ve satış
geliştirme stratejilerinde Adese
Adese, büyümesine paralel olarak çeşitli müşteri sadakati projeleri de geliştirdi, bunlardan en önemlisi ise Adese
Kart. 2006 yılından bu yana, Adese müşterilerine avantajlı,
kolay ve sürprizlerle dolu alışveriş sağlayan Adese Kart’ın
tüm yazılım ve teknik altyapısı Adese tarafından geliştirildi. 2011 sonu itibariyle 1 milyon 250 binden fazla kullanıcısı
olan Adese Kart ile 2011 yılında, 15 farklı çekilişli hediye
kampanyası düzenlendi.
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 35
Adese’nin düzenlediği bir başka etkinlikse Yerel Ürünler
Panayırı oldu. Bu etkinlikle ülkemizin değişik yörelerine
özel, farklı lezzetler Adese müşterilerine sunuldu. Adese bu
etkinlikle aynı zamanda faaliyette bulunduğu bölgelerdeki
küçük ve orta ölçekli firmaları destekleyerek ülkemizin
bölgesel kalkınmışlığına da fayda üretti.
Adese, gelişimini sadece ekonomik olarak değil aynı zamanda kültürel olarak desteklemek, çok yönlü marka
kimliğini geliştirmek ve müşteri iletişimini daha renkli ortamlarda sürdürebilmek amacıyla aylık olarak yayımlanan
Aile Dostu dergisini tüm Adese ve Adesem mağazalarından
müşterilerine sunmaya devam ediyor.
Adese, kendi markasını taşıyan ve sadece Adese ve Adesem mağazalarında
bulunan ve 61 grupta toplam 210 farklı private label ürünüyle gıdadan temizliğe
uzanan yüksek kaliteye sahip geniş bir ürün yelpazesini uygun fiyata tüketicilerle
buluşturuyor.
Adese’ye ait markalar
Adese, yalnızca perakende ürünleriyle değil
Adese çatısı altında yer alan Restore Grup ile
Türk ve dünya mutfaklarının eşsiz lezzetlerini
de en sağlıklı ve hijyenik şekilde tüketicilerine
sunmaktadır. Restore Grup bünyesinde beş restoran ve bir unlu mamuller tesisi faaliyet göstermektedir. Ayrıca Konya’nın marka mekanları
konumuna gelen Kule Sini Restaurant ve Café
de, Restore Grup bünyesinde yer almaktadır.
Sektörünün öncü kuruluşu Adese, Aksaray ve
Ereğli Parksite Alışveriş Merkezleri’nde yer
alan iki ayrı Oyuncak Ülkesi mağazalarında,
müşterilere kaliteli oyuncak ve bebe malzemeleri ürünleri de sunmaktadır. İnsan sağlığına
zararlı oyuncaklara yer verilmeyen Oyuncak Ülkesi mağazalarında organik ve ahşap oyuncaklar da bulunmaktadır. Adese bünyesinde ayrıca;
bir adet Repose ayakkabı mağazası ve bir adet
Lesconspor giyim mağazası bulunmaktadır.
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 36
Perakende’de teknoloji gücü
Perakende sektöründe yerli yazılımı ilk kullanan, kullandığı bu yazılımı bizzat kendisi üreten ve günübirlik
muhasebeleştirmeyi ilk gerçekleştiren firma Adese’dir.
Kullanıcı sayısı bir milyonu aşan Adese Kart, tedarikçilerle gelişmiş sağlıklı bir iletişim sağlayan B2B ağı ve tüm
kurumun ortak kullandığı bir platform olan Belit sistemi
Adese’nin bilgi teknolojileri alanındaki başarıları arasında
yer almaktadır.
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 37
Donanımlı çalışan:
Memnun müşteri
Adese, yıllardan bu yana yürüttüğü kurum içi eğitim ve
personel yetiştirme uygulamalarıyla sektöründe “perakendeciliğin okulu” olarak anılıyor. Kurum içi eğitim ve
oryantasyon çalışmalarının yanı sıra, son olarak Konya
Karatay Belediyesi’nin, Avrupa Birliği Hibe Programları
çerçevesinde düzenlediği perakende eğitimlerine de destek
veren Adese, İş-Kur ile birlikte yürüttüğü, perakende sektörüne nitelikli eleman kazandıran programla kursiyerlerin
%85’ine iş imkânı sağladı.
Adese, 2011 yılında da çalışan hakları konusundaki başarısından dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödüllendirildi.
6 personel ile ayda ortalama 1500 çağrının cevaplandığı Adese Çağrı Merkezi, beklentileri daha iyi karşılamak,
ihtiyaçlara yönelik iyileştirici faaliyetlerde bulunmak ve
memnuniyeti artırmak için kulağını hep müşterisine açık
tutuyor. 2010 yılında16 bin 432 çağrıya cevap veren Adese
Çağrı Merkezi, 2011 yılında ise sadece 10 bin 836 çağrı aldı.
Müşterilerinin şikâyet ve önerilerine kulak vererek sürekli
iyileştirmeye giden Adese, şikâyetlerin gözle görünür derecede azalmasını sağladı ve kendi sektöründe şikâyetleri en
etkin şekilde yöneten üç şirketten biri oldu.
2012 vizyonu
Perakende sektörü gerek doğası, gerek büyüme potansiyeli, gerekse ulusalararası rekabete açık pozisyonu ile ülkemizde en dinamik sektörlerden biri. Bu paralelde Adese,
Türkiye’nin en büyük ilk beş perakende markası konumuna
yükselmeyi hedefliyor.
Adese, 2012’de Mersin’den İstanbul’a uzanan lojistik ağı
üzerinde yeni mağazalar açarak, yeni müşterilere ulaşmayı
hedeflerken, aynı zamanda yeni istihdam yaratmayı ve 340
yeni çalışanı bünyesine katmayı öngörüyor.
Adese, yalnızca perakende ürünleriyle değil Adese çatısı altında yer alan Restore
Grup, Konya’nın marka mekanları konumuna gelen Kule Sini Restaurant ve Café,
Oyuncak Ülkesi, Repose ayakkabı ve Lescon spor giyim mağazalarıyla da, müşterilerine
en iyi hizmeti sunmaktadır.
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 38
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 39
KÖPRÜ OLMAK SAĞLAM DURMAKTIR
Köprüleri inşa eden mimarlar, yalnızca estetik bir mimari anıt ortaya çıkarmak için bu işe soyunmadılar; onlardan beklenen, mühendislik dehalarını da ortaya koymalarıydı. İşte bu sebeple köprüler, yüzlerce, hatta binlerce yıl, sapasağlam ayakta durmaya ve insanları birbirine
kavuşturmaya devam edebildi.
İttifak Holding’i kuran 20 idealist girişimcinin ideali kazanmak ve paylaşmaktı. Bu doğrultuda onlar;
binlerce insana istihdam kapısı açan, büyüyen, gelişen, ülkesine katma değer ve paydaşlarına kazanç
sağlayan sağlam şirketler kurdular. iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 40
PROFESYONEL
ALIŞVERiŞ MERKEZi YÖNETiMi
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 41
Kule Yönetim Organizasyon ve Danışmanlık şirketinin yönettiği alışveriş merkezleri, modern bir ortamda alışveriş imkanı sunmanın
yanında bulundukları şehrin
nabzını tutan sosyo-kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapmaktadır.
İttifak iştiraklerinden Kule Yönetim Organizasyon
ve Danışmanlık A.Ş, 2004 yılında Adese’nin yatırımı olarak hizmete giren Kulesite Alışveriş ve Eğlence Merkezi projesine paralel olarak faaliyete
başlamıştır. Kule Yönetim, 2007 yılında Aksaray’da
faaliyete giren Kültür Parksite Alışveriş ve Eğlence
Merkezi ile 2009 yılında hizmet vermeye başlayan
Ereğli Parksite Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nin ve
Konya’daki 42 katlı Kule Plaza İş Merkezi’nin yönetimini üstlenerek hizmet halkasını genişletmiştir.
Kulesite: Konya’nın en
büyük AVM konsepti
KULE YÖNETiM ORGANiZASYON VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Konya’nın ve bölgenin metrekare büyüklüğü ve
marka mağaza sayısı itibarıyla en büyük Alışveriş
ve Eğlence Merkezi Kulesite’dir. Konya’nın yanı sıra
tüm bölgenin de çehresini değiştiren, Türkiye’nin
en modern alışveriş ve eğlence merkezlerinden biri
olan Kulesite, Seha Yapı tarafından yürütülen 11 aylık bir inşa sürecinin ardından, 2004 yılının Haziran
ayında hizmet vermeye başlamıştır. Kulesite, toplam 1.500 koltuk kapasiteli 9 sinema salonu, 7.000
metrekarelik eğlence merkezi, marka mağazaları,
hipermarketi, 1.300 araç kapasiteli kapalı otoparkı,
400 araç kapasiteli açık otoparkı, restoranlarıyla
Konya’da sosyal ve kültürel yaşamın merkezi konumuna yerleşmiştir. Kule Yönetim Organizasyon ve
Danışmanlık tarafından yönetilen Kulesite hafta içi
28 bin, hafta sonları 45 bin, bayram gibi özel günlerde ise günde 75 bin kişinin üzerinde ziyaretçi ağırlamaktadır. Mimarisi, konsepti ve önüne koyduğu hedefler bakımından kısa sürede hak ettiği yeri bulan
Kulesite ve hemen yanında yükselen KulePlaza İş
Merkezi, Konya’nın modern yüzünün sembollerinden biri olmuştur.
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 42
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 43
Kule Yönetim, bir alışveriş merkezinin başarısının içerisindeki markaların başarısı
ile doğru orantılı olduğunu bilir. O yüzden;
empati kurabilen, güler yüzlü, sıcakkanlı
ve samimi bir yönetim anlayışına sahiptir.
Mimarisi, konsepti ve hedefleri bakımından kısa
sürede hak ettiği yeri bulan Kulesite ve hemen yanında
yükselen KulePlaza İş Merkezi, Konya’nın modern
yüzünün sembollerinden biri olmuştur.
Ereğli Parksite
Kule Plaza İş Merkezi
Kültür Parksite
Müşavirlik, proje ve müteahhitlik hizmetleri bir başka İttifak şirketi olan Seha Yapı tarafından verilen Kule Plaza İş
Merkezi, her bir katı 740 metrekare kullanım alanı olan 40
büro katından oluşmaktadır. Büro katlarının üzerindeki iki
kat ise Döner Kule ve Seyir Terası olarak tasarlanmıştır. 360
derece kesintisiz dönerek ziyaretçilerine kentin panoramik
görüntüsünü izleme imkanı sunan bu katta açık ve kapalı
mekanlardan oluşan bir de restoran bulunmaktadır.
2007 yılının Haziran ayında hizmet vermeye başlayan Kültür Parksite Alışveriş ve Eğlence Merkezi, Aksaray’ın dünya standartlarındaki ilk alışveriş merkezidir. Müşterilerine,
Adese Alışveriş Merkezi’nin yanısıra 36 seçkin mağazayla
hizmet veren Kültür Parksite Alışveriş ve Eğlence Merkezi,
hafta içi 8 bin, hafta sonları ise 15 bin ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Kültür Parksite, nezih bir ortamda geniş seçeneklerle
sunduğu alışveriş imkanı, farklı büyüklükte 3 adet sinema
salonu, yiyecek alanı ve 250 araçlık otoparkı ile Aksaray’da
alışverişin vazgeçilmez adresi olarak hizmet vermektedir.
Günde ortalama 10 bin kişinin ziyaret ettiği Kültür Parksite
Alışveriş ve Eğlence Merkezi, nezih ve hijyenik bir ortamda ziyaretçilerine kusursuz bir hizmet sunmaktadır. Uygulanan modern güvenlik sistemleri alışverişi huzurlu hale
getirirken, iklimlendirmesiyle de ferah bir ortamda alışverişi keyfe dönüştürmektedir. Kentin göz bebeği haline gelen
Kültür Parksite, bölgesinde rakipsiz konumdadır.
Parksite Alışveriş ve Eğlence Merkezi, nüfusu, eğitim düzeyi
ve Türkiye’nin pek çok kentinin üzerindeki üretim potansiyeli ile dikkat çeken Konya Ereğli’de, 2009 yılında faaliyete girmiştir. Ereğli’nin buluşma noktası konumuna gelen Parksite,
30.000 metrekare kapalı alanda, aralarında Adese Alışveriş
Merkezi’nin de bulunduğu 44 seçkin mağazası, 5 sinema
salonu ve 400 kişilik yiyecek alanıyla hizmet vermektedir.
Ereğli’nin bir cazibe merkezi haline gelmesine önemli bir katkıda bulunan Ereğli Parksite, bölgenin sosyal yaşantısı ve ekonomisinin yanı sıra istihdamına da büyük katkı sağlamaktadır.
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 44
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 45
KÖPRÜ OLMAK HER ŞARTTA AYAKTA KALMAKTIR
Yüzlerce yıl önce yapılmış köprüler, sellere, afetlere, her türlü iklim ve doğa şartlarına direnebilmeyi ve dimdik ayakta kalarak bugüne kadar gelebilmeyi başarmışlarsa, bunun arkasında
üstün mühendislik, iyi malzeme ve derin tecrübeye dayalı bir ustalık aramak gerekir.
Sürdürülebilir stratejisi, sağlam sermaye yapısı ve doğru planlanmış risk yönetimiyle İttifak Holding,
küresel ekonomik krizlerin yaşandığı son yıllarda dimdik ayakta kalmış, Avrupa’da ekonomik darboğazlar nedeniyle hükümetlerin düştüğü 2011 yılında da bu sağlam duruşunu sürdürmüştür.
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 46
iLKLERi
SELVA GERÇEKLEŞTiRiR
Türkiye’de makarnanın ana yemek olarak algılanması ve Türk mutfağına
uygun makarna yemeklerinin keşfedilmesi konusunda çalışmalar yapan
Selva, geliştirdiği yenilikçi ürün ve fikirlerle bu amaca ulaşmayı hedefledi.
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 47
Selva Gıda 1988 yılında un ve irmik üretmek üzere, İttifak
Holding’in ilk işletmesi olarak kuruldu. 1998 yılında, kalite
ve lezzetten ödün vermeyen tecrübesini makarnaya aktardı. Yıllar içerisinde, bulunduğu sektörlerde yaptığı yenilikler
ve ilklerle anıldı. Hep aynı lezzet ve hep aynı kaliteyle tanındı. Sunduğu lezzetlerle tüm paydaşları için sürekli değer
üreten, yenilikçi bir firma olmayı kendisine misyon edinerek, sektöre girdiği ilk günden itibaren insanın yaşadığı her
yerde, damaklarda ve akıllarda kalıcı tat olma vizyonuyla
sektörünü dönüştürücü bir rol üstlendi. Türkiye’de makarnanın ana yemek olarak algılanması ve Türk mutfağına
uygun makarna yemeklerinin keşfedilmesi konusunda çalışmalar yapan firma, geliştirdiği yenilikçi ürün ve fikirlerle
bu amaca ulaşmayı hedefledi.
Selva üretimlerini, gıda güvenliği ve toplam kalite anlayışıyla gerçekleştirmektedir. Müşteri odaklı kusursuz kalite
anlayışı ile TSE EN ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi, TSE
EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve TSE EN
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemini uygulayan ve belgelendiren ilk makarna ve irmik üreticisidir. Selva
uyguladığı bu sistemler ile kalite, lezzet, sağlık ve mutlak
müşteri memnuniyeti anlayışını tescillemiştir. Ayrıca Kaizen, Otonom Bakım, Planlı Bakım, 5S ve Eğitim başlıklarından oluşan bir Japon yönetim sistemi olan TPM’i Türkiye
makarna sektöründe uygulayan tek, gıda sektöründe uygulayan ki firmadan biri olmuştur.
AB kalite ödüllü makarna
Onur dolu yolculuğunu her yıl aldığı yeni ödüllerle taçlandıran Selva, çeşitli tüketici derneklerinin ve sektörel dergilerin
yaptıkları araştırmalarda üst üste “En Çok Güvenilen Makarna Markası” olmuştur. “AB Kalite Ödülü”nü kazanan Selva
Gıda; Finasbank, Capital ve Ekonomist’e göre Anadolu’nun
“En İyi Markalaşma Stratejisi Ödülü”ne layık görülmüştür.
Selva, ambalajın Ay Yıldızları Yarışması’nda Vakumlu İrmik
Ambalajı ile Bronz Ambalaj ödülü almış, Uluslararası Ambalaj Birliği’nin Worldstar Yarışması’nda Türkiye’yi temsil
etmiş, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin En Çevreci Fabrika
ödülü ile de sektördeki farklılığını pekiştirmiştir.
İlkleri Selva gerçekleştirir
Tahıl ambarı Konya’nın tek makarna üreticisi olan Selva,
doğalgazlı tesisleriyle makarnayı kurutan, bacasından siyah duman çıkmayan ve altyapı sistemine hiçbir atık bırakmayan, Türkiye’nin çevreye duyarlı ilk un, irmik ve makarna
fabrikasına sahiptir.
Selva, Konya’da doğalgazı kullanan ilk sanayici ve 1 numaralı
abonesidir. Kullandığı doğalgazla 2011 yılı içerisinde Kojenerasyon Tesisleri’ni kurarak kendi elektriğini üretmeye başlamıştır. Ayrıca program yazılımı yerli olarak üretilen, Türkiye’nin
PLC otomasyonla çalışan ilk un fabrikasını kurmuştur.
İnovasyon şampiyonu Selva
SELVA GIDA SANAYi A.Ş.
İnovasyon, ARGE, Ürün Geliştirme, Yeni Pazarlama Stratejileri ve ilklere verdiği önemle Selva sektörünün en yenilikçi
markasıdır. Kurulduğu ilk günden itibaren makarna sektöründe farklılaşmak amacıyla ve makarnanın ülkemizdeki tüketiminin arttırılması konusunda yoğun çalışmalar
yapmıştır “Her nefeste dünya yenilenir.” yaşam felsefesi ile
kendini yenilemeye devam eden, ülkemizin en fazla makarna çeşidini üreten makarna markası olmuştur. Hiçbir
katkı ve koruyucu madde kullanılmadan sadece şekil ve
kalıp özellikleriyle üç dakikada pişen Şipşak Makarna da
ülkemizde ilk kez Selva tarafından yapılmıştır. Anadolu Lezzetleri adıyla irmikle zenginleştirilmiş ve ev yapımı tadında
mantı ve erişteler yine Türkiye’de ilk kez Selva tarafından
tüketicilerin beğenisine sunulmuş; Ispanaklı ve peynirli mantı çeşidiyle ise Selva, dünyada bir ilke imza atmıştır.
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 48
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 49
İrmiği vakumlu ambalajla tüketiciye sunarak önemli bir
çıkış yapan Selva; tamamen doğal meyve tozundan ürettiği
portakal, çilek, muz ve vanilyalı irmik çeşitleriyle ürün geliştirme sürecini devam ettirmektedir. Selva; Akademetre
tarafından yapılan araştırmalarda tüketiciler tarafından
en yenilikçi makarna markası olarak konumlandırılırken;
Marketing Türkiye’de yayınlanan, pazarlama profesyonellerinin makalelerinde makarna sektörünün fikri lideri olarak gösterilmektedir.
ısı teknolojisini kullanmaktadır. Eski sistemlere göre daha
yüksek ısıda kurutulan makarna daha homojen görünümde olmakta; piştiğinde de dağılmamakta, yapışmamakta
ve tabakta diri kalmaktadır. Tekrar ısıtılıp tekrar yenilebilmekte, formunda ve tadında bozulma olmamaktadır. Selva
ürünleri her zaman aynı lezzet, aynı kalite ve aynı estetik
felsefeyle üretilmektedir.
Selva iletişimde geleneksel yöntemlerin yanı sıra, yeni metotlar da kullanmaktadıer. Webrazzi.com, internet profesyonelleri arasında yaptığı ankette; Selva’yı sosyal medyayı en
iyi kullanan üç gıda markasından biri olarak göstermektedir.
Selva Gıda; İttifak Holding’in bir iştiraki olarak sahip olduğu
kurumsal değerleri, finansal ve yapısal gücü, üretim ve pazarlama yetenekleriyle Türkiye’nin en önemli gıda firmaları arasındadır.
Üretimde standardizasyon
17 üreticinin bulunduğu makarna sektöründe, Selva’nın iç
pazar payı %5,5’tir. 2011 yılı sonu itibariyle, Nielsen kayıtlarına göre pazar payı itibariyle 3. büyük makarna markasıdır.
Sektörün en genç oyuncularından biri olarak kısa sürede
3.’lük konumuna gelmiş ve bu konumunu güçlendirmektedir. Yüzlerce ulusal ve yerel üreticinin olduğu paket un sektöründe ise 5 büyük markadan biridir.
Selva Gıda, 300 ton/gün durum buğdayı kırma ve 210 ton/
gün makarna üretim kapasitesine sahiptir. Üretim tesisleri
özel yalıtımlı termos bina yapısı, bilgisayar kontrollü ısı ve
nem dengesi sayesinde yaz ve kış aynı iklimde üretim imkanı vermektedir. Selva Gıda’nın üretim tesislerinin hijyeni
monitörlerle izlenmekte her an kontrol edilmektedir. Özel
klima sistemiyle üretim ve depo binası içerisinde artı hava
basıncı oluşturularak, dışarıdan toz girmesine müsaade
edilmemektedir. Selva Gıda, makarna üretiminde yüksek
Selva yurtiçinde büyüyor
Yurt içinde distribütörlük sistemini kullanan Selva, ülke
çapında 6 bölge müdürlüğü, 60 bölge distribütörüyle faaliyetlerini yürütmektedir. 2011 yılında iç pazarda 448 bin ton
makarna tüketilmiştir.
Anadolu Lezzetleri adıyla irmikle zenginleştirilmiş ve ev yapımı tadında mantı ve
erişteler yine Türkiye’de ilk kez Selva tarafından tüketicilerin beğenisine sunulmuş;
Ispanaklı ve peynirli mantı çeşidiyle ise Selva, dünyada bir ilke imza atmıştır.
Yıllık tüketim büyüme oranı ortalama %2,1; yıllık kişi başı
tüketim 6.1 kg’dır. Sektörün hedefi ise kişi başına tüketimi
yıllık 8 kg seviyesine çıkarmaktır.
Dünyada makarna ürünlerine olan genel talep istikrarlı bir artış
içinde olmasına rağmen ülkemizdeki makarna tüketimi beklenen düzeye ulaşmamış olup, bölgesel ve sosyo ekonomik statü
gruplarına göre farklılıklar göstermektedir. Ülkemizde makarna kültürünün henüz gerçek anlamda gelişmemiş olması, mutfağımızda sos kültürümüzün olmaması, makarnanın itibarlı bir
ana yemek olarak algılanmaması ve alternatif ürünlerin tüketim fazlalığı tüketimde beklenen artışların yaşanmasını engellemektedir. Dünya makarna üretimi 12.586.000 tonlar seviyesinde olup birkaç ülkede yoğunlaşmıştır. İtalya 3.247.000 ton ve
%25 pay ile dünyanın en büyük üreticisidir. İtalya’yı %16 ile ABD,
%10 ile Brezilya ve %7 ile Rusya izlemektedir. Türkiye, dünya
makarna üretiminde 5. sırada olup, üretimdeki payı %5,9’dur.
Dünyada kişi başı makarna tüketiminde 26 kg ile İtalya ilk sırada yer alırken İtalya’yı 12 kg ile Venezüella ve 11,7 kg ile Tunus
izlemektedir.
Selva: Makarnada ihracat lideri
Selva Gıda makarna, irmik ve un olmak üzere 3 farklı ürün
grubu ihracatı gerçekleştirmektedir. Kurulduğu günden bu
yana 120’den fazla ülkeye ihracat yapan Selva, bugün itibariyle 80 ülke, 5 kıtaya ürünlerini göndermektedir. Şirket,
sadece kendi markasıyla ihracat yapma stratejisiyle, özellikle Japonya başta olmak üzere, Uzak Doğu pazarında kalıcı
büyümeyi sağlamıştır. Selva 2007 yılından bu yana markalı
makarna ihracat birincisidir ve halen markalı makarna ihracat birinciliğini devam ettirmektedir.
Türkiye 2011 yılı toplam makarna ihracatı 405.983 ton’dur.
2000-2011 yılları arasında; ülkemizde ve dünyada kuraklığın
etkin olarak yaşandığı 2007 ve 2008 yılları hariç tutulduğunda,
Türkiye’nin makarna ihracatı ortalama her yıl %36 büyümüştür.
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 50
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 51
Kapasite artışı
Selva farklıdır
Dış Ticaret ekibinin başarılı operasyonları sayesinde ve
mevcut kapasitenin ihracata yetmemesi dolayısıyla ilave
90 ton/gün kapasiteli uzun kesme hat yatırımı çalışmaları
tamamlanmıştır. 2011 yılının ikinci yarısında devreye alınan
bu yatırımla toplam makarna üretim kapasitesi 210 ton/
güne ulaşmıştır. Yatırımın maliyeti 6.000.000 Euro’dur. Bu
hat yatırımı içinde, Türkiye’de ilk defa tam otomatik paketleme, kolileme, ve paletleme sistemi de kullanılmaktadır.
Yeni hat yatırımı sayesinde Selva, toplam kapasitesini %75
oranında artırmıştır. Selva Gıda, yeni kapasitesi ile birlikte,
2012 yılında satışlarda %30 büyüme hedeflemektedir.
Makarnayı pişirirken çeşitlendirememe problemi, ülkemizde makarna tüketiminin önünde önemli bir bir engel olarak
durmaktadır. Makarnayı Türk tencere yemekleri ile birleştirerek yeme fikrini öneren Selva, dünyada ilk kez makarnayı pişirme önerisine göre kategorize etmiştir.
Selva kendi elektiriğini
kendisi üretiyor
Selva için özel olarak geliştirilen enerji üretim hattıyla,
fabrika kendi elektriğini kendisi üretmektedir. 1.000.000
Euro’luk yatırımla gerçekleşen Kojenerasyon tesisinde gaz
motoru kullanılmaktadır ve motorun yakıtı doğalgazdır. Tesis 2011 sonunda deneme üretimlerine başlamıştır.
2012 başında EPDK ’dan geçici kabul alınmıştır.
Bu tesisle Selva, üretim maliyetlerinde
avantajlar sağlamanın yanında ülke ekonomisine de katma değer
oluşturmaktadır.
ARGE ve pazarlama yatırımlarıyla sürekli yenilikçilik ilkesini benimseyen Selva, makarna sektörünün yenilikçi markası imajını zihinlere yerleştirmiştir. Selva fason ve private
label ürün üretmemeyi ana strateji olarak benimsemiş,
dünyanın her tarafına Selva markasıyla makarna ihraç
edilmektedir. Bu nedenle tüm dünyaya gönderilen paketlerin içeriği aynıdır.
Türkiye’de en fazla makarna çeşidine sahip olan Selva,
Türk ve dünya tüketicisi Selva’nın geliştirdiği yeni makarna
şekilleri ile buluşturulmuştur.
Selva’nın ilkleri
3 dakikada pişen şipşak makarnayı ülkemizde ilk kez
üreten de, 3 kilogramlık catering paketini piyasaya
sunan da Selva’dır.
Peynir ilaveli ıspanaklı mantı dünyada ilk kez Selva tarafından piyasaya sürülmüş, Türkiye’de ilk kez yumurtalı makarnayı Selva üretmiş, yüksek ısı teknolojisi ilk
kez Selva tarafından kullanılmıştır.
Türkiye’de ilk kez OPP-CPP ambalajı makarnada,
Selva kullanmıştır.
Türkiye’nin çevreye “0” atık bırakan ilk bilgisayar otomasyonlu un fabrikası Selva tarafından yapılmıştır.
Üretimde; bir Japon Verimlilik Yönetimi modeli olan
TPM’i sektöründe sadece Selva uygulamaktadır.
TPM’de “Benim Makinam, Benim Fabrikam” anlayışıyla; sıfır arıza, sıfır iş kazası, sıfır kusurlu ürün ve sıfır
duruş hedeflenmektedir.
Dünyada ilk defa tamamen doğal meyve tozundan
portakal, çilek, muz ve vanilyalı irmiği Selva üretmiş ve
ürettiği makarnayı el değmeden paketleyerek kolileyen
sistemi kurmuştur.
Kojenerasyon esisi ile kendi elektriğini üreten Selva,
Japonya makarna ithalatının toplam %2,5 ‘ini karşılayan
Türkiye’deki ilk firmadır.
Japonya makarna ithalatının toplam %2,5 ‘ini karşılayan
Türkiye’deki ilk firmadır.
Türkiye’nin markalı makarna ihracatında en büyük
makarna ve irmik ihracatçısıdır.
Konya’da doğalgazı ilk kullanan sanayici ve 1 numaralı
doğal gaz abonesidir.
Doğalgaz enerjisi ile makarnayı kurutan, bacasından
siyah dumanın çıkmadığı altyapı sistemine hiçbir atık
bırakmayan çevreye duyarlı, program yazılımı yerli
olarak üretilen Türkiye’nin PLC otomasyonla çalışan,
ilk un fabrikasını kurdu.
Tahıl ambarı Konya’nın tek makarna üreticisidir.
Doğal meyve tozlarından portakallı, çilekli, muzlu ve
vanilyalı irmiği dünyada ilk Selva üretmiştir.
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 52
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 53
ZAFERLERE GiDEN YOL KÖPRÜLERDEN GEÇER
Köprüler, tarihte olduğu gibi bugün de hala zaferlere giden yolda çok stratejik öneme sahip
yapılardır. Kimi zaman bir zafer, doğru noktaya inşa edilmiş, stratejik bir köprüye sahip olmakla mümkündür. Kimi zaman büyük zaferler için de yeni köprüler inşa edilmiştir
İttifak Holding, ülkemizin en önemli ihracatçı gruplarından biri olarak sınırlarımızı aşan bir başarının da
adıdır. Faaliyet gösterdiği alanlardaki üstün başarısının arkasında doğru sektörlerde doğru stratejiler
geliştiren ve uygulayan bir yönetim anlayışı yatmaktadır.
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 54
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 55
Üretiminin büyük bölümünü oluşturan
konut projelerinde müşterilerin ihtiyaç ve
beklentilerini aşan projeler üreten Seha
Yapı’nın insan yaşamına yaptığı katkılar
sadece mimari tasarımlar ve mühendislik
hizmetleri ile sınırlı değildir.
MUTLULUĞUN ANAHTARI SEHA YAPI
1978 yılında kurulan Seha, 1987 yılına kadar inşaat ve harita mühendislik hizmetlerinin yanında küçük ölçekli yapı ve
taahhüt hizmetleriyle faaliyetlerini sürdürmüş, 1992 yılında
İttifak’a katılarak hızlı bir büyüme trendine girmiştir. Sanayi
ve sağlık yapıları, alışveriş merkezleri, yol ve köprü inşaatları gibi yapı alanında bir çok üretimler gerçekleştiren Seha,
üretiminin büyük bölümünü oluşturan konut alanında, yılda
2 bin konut üretebilme kapasitesine ulaşmıştır.
Modern yaşamın teknolojisine uyumlu iş alanları, her biri
cazibe merkezi haline gelen alışveriş merkezleri, hızlı yaşamın yoğunluğunu taşıyan köprülü yol ve kavşaklar yapan
Seha Yapı, şehir estetiğini ve prestijini yükselten farklı türden yapılara da imza atmıştır. Konya’nın simgesi haline gelen 42 katlı Kule Plaza ve Kulesite de, Seha Yapı’nın imzasını
taşıyan önemli projeler arasında yer almaktadır.
Seha Yapı, 2011 yılı içerisinde Konya Selçuklu bölgesinde teslimini gerçekleştirdiği; Mimoza, Gardenya gibi modern konut
projelerinin yanında Konya’yı sıra dışı bir konsept ile tanıştıran Kule Konaklar projesiyle de kentin mimari estetiğine
büyük bir katkı sağlamıştır.
Mutluluğun anahtarı
Seha, yapı sektöründe “Mutluluğun Anahtarı” olma misyonuyla faaliyetlerini yürütmektedir. Ürettiği projelerde
yaşam kalitesi ile mimari tasarım arasındaki ilişkiyi temel
alan Seha, inşa ettiği her yapıda, mimari zekasını kalite, hız
ve güvenle bütünleştiren bir vizyona sahiptir.
SEHA iNŞAAT MÜH. MAD. TUR. SAN. VE TiC. A.Ş.
SEHA ŞELALE PARK KONUTLARI
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 56
Seha’nın üretmiş olduğu proje ve taahhüt işlerinin bütün
iş süreçlerinde uluslararası kalite yönetim standartları
uygulanmaktadır. Seha Yapı, üretim ve malzeme kalitesi ile
yapıların fonksiyonelliği gibi tüm iş süreçlerinde uygulamış
olduğu bu standartlarla, bireylerin güvenlik ve konforunu
da en üst seviyeye taşımaktadır.
Lokasyon seçiminden, projelendirmeye, üretim kabiliyetlerinden malzeme seçimine kadar kullanıcıların ihtiyaç
duyacağı tüm detayların düşünüldüğü yapılara imza atan
Seha, ileri teknoloji kullanımında da sektörünün öncü kuruluşlarından birisidir. Dijital ağlar, ses ve görüntü sistemleri, ışıklandırma, iklimlendirme, yalıtım, güvenlik ve peyzaj
düzenleme gibi yapılarda öne çıkan unsurları modern mimariyle bütünleştiren Seha, mimari tasarımlarıyla da şehir
estetiğine katkı sağlamaktadır.
Üretiminin büyük bölümünü oluşturan konut projelerinde
müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini aşan projeler üreten
Seha Yapı’nın insan yaşamına yaptığı katkılar sadece mimari tasarımlar ve mühendislik hizmetleri ile sınırlı değildir. Engelli bireylerden çocuklara, gençlerden ileri yaştaki
bireylere kadar tüm insanların rahatlığı ve konforu Seha
Yapı’nın ürettiği konutların doğal standartları arasında yer
almaktadır.
Kaliteli üretim, zamanında teslim
Ortalama 12-18 ay içerisinde projelerini teslim edebilme
yeteneğine sahip olan Seha Yapı, taahhüt ettiği, kaliteli
üretim ve zamanında teslim sözünü yerine getirmesiyle,
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 57
sektörün güvenilirliği yüksek markalarından biri olmuştur.
Bağımsız araştırma kurumları tarafından gerçekleştirilen
çalışmaların verilerine göre Seha; bölgesinin en güvenilir,
en hızlı teslim gerçekleştiren, en farklı projeleri üreten,
müşterilerine en kazançlı alternatifleri sunan firması olarak tanınmaktadır. Bu özellikleri ile sektöründe farklılaşmanın da öncüsü olan Seha Yapı’nın ürettiği konut projeleri,
henüz inşaatına başlanmadan % 60’ları aşan oranda satış
gerçekleştirmektedir.
Seha Yapı, proje ve taahhüt hizmetlerini kendi verdiği prestijli projelerinin yanında bu güne kadar Konya, Düzce, Anamur ve Kahramanmaraş gibi illerde TOKİ’nin çözüm ortağı
olarak toplu konut projelerinin üretimini gerçekleştirmiştir.
Neler yapıyoruz
Farklı alanlarda yeni proje fizibilite çalışmalarını sürdüren
Seha Yapı 2012 yılında Toplam 972 daireden oluşan Ankara
Simgeşehir Konutlarının 176 daire ve 4 bloktan oluşan 2.etabını, Konya’da 672 dairelik Yazır TOKİ konutlarını, Maraş’ta
742 dairelik TOKİ konutlarını teslim etmeyi planlıyor. Konya
Mevlana Üniversitesi Hastanesi’nin kaba inşaatını da üstlenen ve çalışmalarını büyük bir hızla sürdüren Seha Yapı’nın
2011 yılının ikinci yarısında projelendirdiği Şelale Park
Konutları’nın ilk etabının satışları da iki günde tamamlandı. Seha Yapı, fark yaratan ayrıntılarıyla Selçuklu bölgesinin
en şık projesi olmaya aday Şelale Park Konutları’nı, 2013
yılında teslim ederek şehir estetiğine yaptığı katkıları yinelemeyi hedeflemektedir.
Seha; güçlü mühendislik ekibi, teknik ekipman ve kapasitesi
ile bölgesel olarak elde ettiği güç ve başarısını, ulusal ve uluslararası ölçeğe taşımak amacıyla yoğun çalışmalar yürütmektedir. Bu bağlamda Konya ve İstanbul başta olmak üzere yurt
içinde farklı bölgelerde yeni proje araştırmalarını sürdürmektedir. Uluslararası bazda Suudi Arabistan ve İran’da fizibilite
çalışmaları bulunan Seha, Suudi Arabistan’da Seha İnternational Construction Contracting Co. Ltd. adında firmalaşarak
proje araştırmalarına başlamıştır.
Seha Yapı, İttifak Holding bünyesindeki diğer firmalarla da
ortak projeler üretmekte ve yürütmektedir. Bu bağlamda
Selva Gıda ve İmaş Makine ile ortak bir proje başlatmıştır.
İmaş Makine’nin anahtar teslimi üretmiş olduğu değirmen
sistemleri, Selva’nın ARGE çalışmaları ile birleşmekte, bina
ve teknik alt yapı çalışmaları ise Seha Yapı tarafından yürütülmektedir. Bu proje her üç şirketimizin de kendi alanlarındaki gelişimlerinde ARGE merkezi olarak çalışacak, bir
çok yeniliğin ve farklılaşmanın merkezi olacaktır.
Seha farklıdır
İç dünyamızın kapılarına
“Anahtar”
• Müşterilerinin kalite, hız ve güvenilirlikte en çok
itibar ettiği firmadır.
Bugüne kadar gerçekleştirdiği projelerle ülkemizin
ve bölgenin en büyük inşaat ve taahhüt şirketleri
arasında yerini alan Seha Yapı; toplu konut projeleri, alışveriş merkezleri, sağlık yapıları ve endüstriyel yapılar, yol-köprü projeleri gibi geniş bir hizmet
alanında faaliyet göstermenin yanında, insan odaklı
kurumsal kimliği ve ilkeleri doğrultusunda, bu coğrafyadan aldıklarını yine bu coğrafyaya ve insanına
sunmanın bir göstergesi olarak Anahtar dergisini
yayınlamaktadır.
• Güçlü bir organizasyon olan İttifak’a bağlı bir yapı
markasıdır.
• Projelerinin estetik ve fonksiyonelliğini sürekli
artırarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
• Güçlü bir teknik altyapıya sahiptir.
• Kuruluşundan bu yana, devam ettirdiği tüm proje
lerini vaat ettiği kalite ve tarihte bitirmektedir.
• Konut tesliminin ardından müşterilerinin ihtiyaç
duyduğu teknik destekleri, zaman sınırı olmaksızın
karşılamaktadır.
• İttifak’ın temel değerlerinden olan “insana saygı”
temelinde üretimler gerçekleştirmektedir ve bu
temel değeri bizzat yaşayan insan kaynaklarıyla
birlikte çözümler üretmektedir.
• İnsan kaynaklarına verdiği önemle ve uyguladığı
stajyer geliştirme programlarıyla insan kaynakla
rının en çok tercih ettiği kurumlardan birisi olarak
sektörün öncülerindendir.
• İş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda maksimum
önlemleri alır ve standartlara uymayan iş ve işlem
lerden kaçınır.
• Güncel teknolojiye sahip yaşam alanları oluşturur.
Yapıları tasarlarken her türlü detayı düşünen Seha
Yapı, aynı titizlik ve ve özeni Anahtar dergisinde de göstererek modern çağın insanına ve onun iç dünyasına
anlamlı bir pencere açmanın gayretini gösteriyor.
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 58
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 59
KÖPRÜLER GELİŞMİŞLİĞİN VE ZENGİNLİĞİN SİMGESİDİR
Tarihte ekonomik açıdan zenginleşen ve sosyo-politik açıdan gelişen toplumlar, günümüze
daha güçlü, daha görkemli, daha işlevsel ve sayıca daha fazla köprü bırakmışlardır. Çünkü
köprüler bir medeniyet işaretidir.
İttifak Holding, insanlığın, ülkesinin ve paydaşlarının yarınları için daha fazla fayda, daha fazla istihdam, daha fazla paylaşım ve iktisadi olarak daha yüksek değerler kazandırmayı hedefliyor; Türkiye’nin
gelişmişliğinde daha büyük roller üstlenmeyi istiyor.
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 60
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 61
iMAŞ, MAKiNE DEĞiL
SiSTEM ÜRETiR
Sektöre 1989 yılında İttifak Makine ismi ile küçük bir imalathanede, un değirmenlerinde kullanılan makine üretimiyle
başlayan İmaş, 1991 yılında üretim bandına metal kesiminde
kullanılan şerit testere imalatını da dahil etmiştir. 2003 yılında
kurumsallaşmasını tamamlayan İmaş, değirmen sistemlerinde Milleral, şeritli testere tezgahlarında da Cuteral markasıyla sektöre güçlü bir giriş yapmıştır. Sektöründe uluslararası dev firmalarla rekabeti hedefleyen Milleral ve Cuteral
markalı ürünler, İmaş Makine’nin kalite standartları, Ar-Ge
çalışmaları, kendi teknolojisini üreten insan kaynakları ve etkin pazarlama faaliyetleri sayesinde, dünya ölçeğinde aranan
ürünler haline gelmiştir. İmaş, kurulduğu günden bu yana,
edindiği kurumsal hafızası ile hedeflerine kararlılıkla yürümüştür. Her iki faaliyet alanında da sektörünü yakından takip
etmekle kalmamış, bilgiyi doğru yöneterek, farklılaşmayı ve
marka değeri oluşturmayı her zaman önemsemiştir.
iMAŞ MAKiNE SANAYi A.Ş.
İmaş, makine değil sistem üretir
Zamanla 10.000 metrekare kapalı alan ve 185 çalışanı ile
entegre makine üreticisine dönüşen İmaş, makine üreticisi
olmanın ötesine geçmiş ve müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda sistem üretir hale gelmiştir. Kalite, yüksek verim, ve satış sonrası servis desteği sunarak hizmetlerinde
mükemmeliyetçi bir anlayışı yansıtmayı hedefleyen İmaş,
en önemli sermayesi olarak gördüğü çalışanlarının bilgi
ve yeteneklerinin gelişmesi için her türlü olanağı sağlamış,
teknolojik yenilikleri takip etmiş, müşterilerine iş ortağı anlayışıyla hizmet etmiştir.
90’lı yılların ikinci yarısında, kendisine global bir oyuncu
olma hedefi koyan İmaş, ilk ihracatını 1997 yılında Mısır’a
komple un fabrikası kurarak gerçekleştirmiştir.
10 bin metrekare kapalı alana kurulu fabrikası ve 185 çalışanı ile entegre
makineler üreten İmaş, makine üreticisi olmanın ötesine geçmiş ve müşterilerinin
ihtiyaçları doğrultusunda sistem üretir hale gelmiştir.
Bugün; Afrika ve Asya ülkelerinde referans olarak anılan bir
marka haline gelen İmaş, 2011 yılı itibariyle değirmen makinelerinde üretiminin %86’sını, testerede ise yüzde 38’ini
ihraç etmektedir.
Toplam Kalite Yönetimi esasına göre faaliyet gösteren İmaş,
üretim kapasitesi ve yeni teknolojisi ile birlikte uluslararası
arenada büyük projelere imza atan bir güç olmuştur. Halen
60’a yakın ülkeye ihracat yapan İmaş, Orta Asya’dan Orta
Doğu’ya, Afrika ülkelerinden Türk Cumhuriyetleri’ne kadar,
60’a yakın ülkeye Milleral ve Cuteral markaları ile teknolojisini taşımaktadır.
Akademik işbirliği
TSE EN ISO 9001:2000, TSEK ve CE kalite standartlarında üretim yapan İmaş Makine’de, günümüz teknolojilerine
uyumlu makine ve sistem tasarımları ile üretimleri yapma-
nın yanında üniversite destekli, orta ve uzun vadeli gelecek
projeksiyonuna yön verecek olan deneysel metodlara göre
bilimsel çalışmalar da yapılmaktadır.
Ar-Ge faaliyetleriyle ürün kalitesini artıran İmaş Makine, Konya Teknoloji Geliştirme Derneği’nin kurucuları arasında yer
almaktadır. Aynı zamanda Selçuk Üniversitesi ve diğer üniversitelerle aktif işbirliği içinde olan İmaş Makine, üniversite - sanayi birlikteliğinde örnek teşkil etmektedir. Üniversite
öğretim üyelerinden aldığı teorik ve pratik danışmanlıklarla
düzenlediği teknik eğitim seminerleri, üniversiteyle geliştirdiği işbirliği çerçevesindeki uygulamalarıdır. İmaş’ın üniversite ile sürekli işbirliği, üniversite bünyesindeki Teknokent’te
bulunan ofisi ile daha aktif hale gelmektedir. Öğrenci staj
programları düzenleyerek de, mühendislik fakültesi öğrencilerine periyodik olarak staj imkânı sunmaktadır.
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 62
Ar-Ge faaliyetleriyle gelen
yüksek rekabet gücü
İmaş Makine’nin Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirdiği
“Hava Stabilizasyon Sistemi”, değirmen randımanında çok
önemli gelişmeler sağlamıştır. Kül oranını düşürerek randımanı %1 oranında arttıran sistem, sektörün gelişimiyle
paralellik gösteren İmaş Makine’nin Ar-Ge başarılarından
sadece biridir. İmaş Makine, “Servo Pnömatik Valsleri”ni
kendi patentiyle üreterek, “Otomatik Nem ve Akış Kontrol
Sistemli Otomatik Tavlama Makinesi”ni değirmen fabrikalarının hizmetine sunmuştur. Ayrıca Pistonlu Jet Filtresini
de kendi patenti altında üretmeye başlamıştır.
İmaş’ın öğretim üyelerinin danışmanlıklarını alarak uyguladığı bazı değirmen tesisleri ve öğütme teknolojileri araştırmaları da mevcuttur. En son geliştirdiği projelerden biri
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 63
de Ar-Ge pilot değirmenidir. İmaş Makine’nin, 2009 yılında
başlayıp, 2011 yılında tamamladığı “Yüksek rekabet gücüne
sahip değirmen teknolojisi ve yeni nesil değirmen makinelerinin geliştirilmesi” projesine hem Tübitak Teydeb hem de
TTGV tarafından destek sağlanmıştır. Bu proje kapsamında
toplam 3 adet yeni nesil makine ve 1 adet pilot değirmen
tamamlanmıştır.
Ar-Ge çalışmalarıyla teknik bilgisini sürekli artıran İmaş
Makine’nin sistematik bir temelde özgün tasarımlarla geliştirdiği ürünleri sektörün beğenisini kazanmıştır. İmaş Makine
‘Patent’, ‘Endüstriyel Tasarım’ ve ‘Faydalı Model’ gibi tescil
belgelerini de alarak bu başarılarını kanıtlamıştır. Ar-Ge çalışmaları sonucunda her yıl en az 5 adet “Patent”, “Endüstriyel Tasarım” veya “Faydalı Model” belgesi almayı hedefleyen
İmaş Makine, 2012 yılında 8 adet yeni makineyi daha prototip
çalışmalarının ardından üretim bandına almayı hedeflemiş
olup, bu yöndeki çalışmalarını sürdürmektedir.
İmaş sektörünün üzerinde bir
büyüme gerçekleştirdi
İmaş Makine, sürekli dinamik olunması ve pazarın sıkı takip
edilmesi gereken bir sektörde faaliyet göstermektedir. Zira
değirmen sektörü global pazarlarda sürekli değişkenlik arz
etmekte, üç yıl önce çalışılmakta olunan bir pazar bugün doyuma ulaşabildiği gibi yeni pazarlar da açılabilmektedir. İmaş
Makine, her yıl dünya ihracatının yaklaşık % 20 arttığı bu sektörde talep artışın devam edeceğini ve temel gıda maddesi
üretiminin stratejik öneme sahip olduğunu öngörmektedir.
İmaş’ın faaliyette olduğu bir diğer sektör olan testere tezgahları, üretim sektöründe kullanılan bir üründür. Avrupa
ülkelerinin 2009 yılında girmiş olduğu kriz nedeniyle dünya
ihracatı %40 küçülmüştür. 2009 yılından bu yana tekrar toparlanma sürecine giren sektör yıllık ortalama %10 seviyelerinde büyümektedir. Bu büyüme hızı ile 2014 yılında ancak 2008 yılındaki değerleri yakalayacağı öngörülmektedir.
Sektördeki bu gelişmeleri dikkate alan İmaş, 2011 yılında
yeni pazarlara yaptığı pazarlama faaliyetlerinin meyvesi
olarak değirmende sektörün yıllık büyümesinin iki katı kadar büyüme elde etmiştir. Testerede ise bir önceki yıla göre
%50 büyüme elde eden İmaş, 2012 yılında da 2011 yılına
paralel olarak ortalama %23 büyüme hedeflemektedir.
Milleral
İmaş, dünyanın birçok ülkesinde Milleral markasıyla anahtar teslimi un, irmik ve mısır unu fabrikalarını kurarak alanında üstün bir performans sergilemeye devam etmektedir.
Kurulan değirmen fabrikalarının zamanında teslim edilmesi, üretim performansı ve standardizasyonu, satış sonrası
hızlı teknik servisi gibi tüm aşamalarda sahip olduğu sorumluluk bilinci İmaş’ın etkin gücünü ortaya koyarak, güvenilirliğini her platformda korumaktadır.
Cuteral
Özel tasarım ve tekniklerle geliştirdiği Cuteral markasıyla
üretilen şeritli testere tezgahları, İmaş’ın uluslararası rakipleri arasında en çok tercih edilen markalardan biri olmasını sağlamıştır. Özel tasarım ve teknikler geliştirilerek
180, 220, 280, 350, 550, 800, 1200 mm kapasitelerinde metal kesimi yapabilen testere tezgahlarını Cuteral markasıyla
üreten İmaş, yarı ve tam otomatik şeritli testere tezgahları
da üretmektedir. Zamanla teknolojik yeniliklerin entegre
edildiği, İmaş’ın keskin zekasını yansıtan mikro kontrollü
akıllı testere tezgahları ise sahip olunan yenilikçi vizyonun bir göstergesidir. Özel tasarım ve teknikler geliştirilerek Cuteral markasıyla üretilen şeritli testere tezgahları,
İmaş’ın uluslararası rakipleri arasında en çok tercih edilen
markalardan biri olmasını sağlamaktadır.
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 64
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 65
KÖPRÜ OLMAK TiCARETiN DE ÖNÜNÜ AÇMAKTIR
Köprüler de tıpkı kervansaraylar gibi ticaretin önünü açan çok önemli yapılardır. Tarih boyunca
köprüler, ülkelerin, şehirlerin, insan topluluklarının birbirleriyle ticaret yapabilmesinde önemli
rol üstlenmişler, kimi köprüler konaklama imkanı da sağlayacak şekilde inşa edilerek ticarete
yol açmışlardır.
İttifak Holding, perakendeden inşaata, hizmet sektöründen bilişim ve imalata kadar çatısı altında
bulunan farklı sektörlerdeki şirketleriyle ticari hayatın birçok alanında faaliyet göstermektedir. İttifak,
ticaret için gerekli olan müteşebbis ruha ilke ve değerlerin eklenmesinin de adıdır.
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 66
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 67
SAĞLIKLI ŞARTLARDA
DOĞAL BESiCiLiK
Selet, üretiminin tüm aşamalarını kendi tesislerinde yürütmektedir. Veteriner
kontrolünde tutulan hayvanlar, besi tesislerinde, gelişimlerine uygun sağlıklı
şartlarda, en doğal şekilde beslenmektedir.
1993 yılında kurulan Selet A.Ş., tarım ve hayvancılık alanında
faaliyet göstermektedir.
Selet; Konya ve çevresindeki tesislerinde yumurta üreticiliği, yarka yetiştiriciliği, büyükbaş ve küçükbaş besiciliği, yem
üretimi, doğal gübre üretimi ve tarla ziraatı alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Selet bünyesinde ayrıca; entegre
et işleme tesisleri bulunmaktadır. Bu tesis modifiye atmosfer
paketleme sistemini içinde barındıran ülkemizin birkaç büyük tesisinden birisidir.
Yıllık ortalama 2 bin büyükbaş, 15 bin küçükbaş hayvan yetiştirme kapasitesine sahip Selet, et üretimine ilk adım olarak
tarımla başlamaktadır. Kendi bünyesindeki ziraat mühendisleriyle 2 milyon metrekare tarım alanına sahip olan Tömek
Tesisi’nde, ihtiyacı olan yem bitkilerini doğal yöntemler ve ileri sulama teknikleriyle üretir. Yetiştirilen doğal yem bitkileri,
Selet’in modern tesislerinde işlenerek yem haline getirilir.
Bu sayede hayvanların en sağlıklı şekilde beslenmesini sağlayan Selet, üretiminin tüm aşamalarını kendi tesislerinde
yürütmektedir. Veteriner kontrolü altında tutulan hayvan-
SELET ENTEGRE ET VE SÜT SAN. TiC. A.Ş.
lar, Tatlıcak Büyükbaş Besi Tesisi ve Tömek Küçükbaş Besi
Tesisleri’nde, gelişimlerine uygun sağlıklı şartlarda, en doğal
şekilde beslenmektedir. Gelişimleri ve sağlık durumları her
gün izlenen hayvanlar, en uygun zamanda ruhsatlı kesimhanelere gönderilmektedir.
Her aşama kontrol altında
Etin kalitesinin sadece kesim ve işlemeye değil, yetiştirilen
hayvana ve hayvanın yediği yeme bağlı olduğunu bilen Selet, bu amaçla et üretiminin her aşamasını kontrolü altında
tutmaktadır. Selet; tarım, soğuk zincir ve üretimin her aşamasında yapılan gıda kontrolleri ile müşterilerine güvenilir
ürünler sunmaktadır. Selet üretiminin her aşamasını kontrolünde tutmakta, özenle seçilmiş hayvanları besleyip yetiştirmekte, sağlıklı hayvanlardan elde ettiği etleri işlemekte ve
paketlemektedir.
Selet, kendi sektöründeki ileri teknolojik imkanları kullanmasıyla farklılaşmıştır. İşlemin belli aşamalarında
laboratuvar ortamında incelemeden geçen etler, hijye-
nik ortamda ve tam otomatik makinelerde işlenmektedir. İşlenmiş etler, Modifiye Atmosfer Paketlemesi anlamına gelen ve sektörde “MAP” olarak adlandırılan bir
sistem kullanılarak yüksek bariyerli tabaklarda ortam
havası emilerek, el değmeden paketlenmektedir. Yıllık
120 milyon yumurta üretim kapasiteli tesise de sahip
olan Selet, ürettiği yumurtaları gramajlarına göre tasnifleme sistemini bölgesinde ilk uygulayan kuruluştur.
Selet’in üretmiş olduğu tüm ürünler İttifak Grubu bünyesindeki perakende mağazaları olan Adese’lerde nihai
tüketiciyle buluşmaktadır.
SELET TESiSLERi
Tömek Zirai Alanı
Selet Konya-Ankara yolu 20. Km.’de bulunan Tömek Zirai
Alanları’nda, tamamı yağmurlama sistemi ile sulanabilen 2
milyon metrekare arazi üzerinde yem bitkileri yetiştirmektedir. Yetiştirilen yem bitkileri, Selet’in modern tesislerinde
işlenerek yem haline getirilmektedir.
Tömek Küçükbaş Besi Tesisi
Konya-Ankara yolu 20. Km.’de bulunan Tömek Tesisi, yıllık
15.000 küçükbaş hayvan yetiştirme kapasitesine sahiptir. Küçükbaş hayvanlar bu tesiste veteriner hekimlerin kontrolünde yetiştirilmektedir.
tesis, toplamda 44.032 metrekare alan üzerine kurulu bir
besi çiftliğidir. Selet’in ürettiği doğal yemlerle beslenen
hayvanlar sürekli veteriner denetiminde tutulmaktadır.
Gelişimleri ve sağlık durumları her gün izlenilen hayvanlar, kesime en uygun zamanlarda ruhsatlı kesimhanelere
gönderilmektedir.
Pamukçu Tavuk Çiftliği
Konya-Akören Yolu üzerinde bulunan Pamukçu Tesisi,
16.155 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 177.250
metrekare alana sahiptir. Pamukçu Tesisi’nde tavuk
kümesleri, yem fabrikası, gübre kurutma tesisi, soğuk
hava depoları, yarka yetiştirme kümesleri, lojmanlar ve
sosyal tesisler bulunmaktadır. 350.000 yumurta tavuğu,
160.000 civciv kapasitesine sahip olan Pamukçu Tesisi
ayrıca yıllık 120.000.000 adet yumurta üretim kapasitesine sahiptir. Üretilen yumurtalar gramaja göre yumurta tasnifi yapabilen makineler sayesinde kalibre edilip
paketlenmektedir.
Entegre Et Tesisi
Türkiye’nin ve Konya’nın ilklerinden olan Selet Entegre Et İşleme Tesisleri’nde soğuk zincir bozulmadan ve hijyenik açıdan
kusursuz olarak üretim yapılmaktadır. Gıda mühendisleri tarafından sağlık onayından geçen etler, işleme makinelerinde
el değmeden ve en hijyenik şekilde işlenmektedir. İşlenen etler
Tatlıcak Büyükbaş Besi Tesisi
MAP paketleme sistemi kullanılarak paketlenmektedir.
Konya-Ereğli yolu 18. km.’de bulunan yıllık 2000 büyükbaş yetiştirme kapasiteli 3441 metrekaresi kapalı olan
leri bölümünde sucuk çeşitleri ve pastırma Selet kalitesiyle
Entegre Et Tesisi’nde yer alan ileri işlenmiş kırmızı et ürünüretilmektedir.
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 68
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 69
KÖPRÜ OLMAK GELECEĞE UZANMAKTIR
Köprüler, yalnızca inşa edildikleri dönemin ihtiyacını karşılamak için değil, gelecek
kuşaklara da hizmet etsin diye yapıldılar. Her mimarın, inşa ettiği köprünün temelini
atarken, “dünya var oldukça ayakta dursun” duası ile başlaması bundandır.
Değerleri ve farklılıklarıyla itibarlı, güclü ve seçkin bir dünya şirketi olma vizyonuna sahip
İttifak, geleceği hedefleyen, perspektifini geniş tutan bir grup. İttifak, sermaye, teknoloji ve
insan yeteneğinin bileşiminden oluşturduğu guçle uluslararası ölçekte işletmeler kurarak, tüm
paydaşlarının ve insanlığın refahına katkı sağlamak istiyor.
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 68
70
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 71
Ar-Ge’ye dayalı çözüm ve uzmanlığını
etkin biçimde kullanarak, BT sektöründe
güçlü bir marka olmayı hedefleyen Belya,
her zaman “en iyi”lerle çalışarak, müşterilerine en iyi servisleri sunmaktadır.
Belya, İttifak Holding’in kurum içi kaynaklarının verimli
şekilde kullanmasına verilebilecek en iyi örneklerden biridir. Merkezi iletişim ve data entegrasyonunu tüm grup bünyesinde kurmak ve yerleştirmek üzere oluşturulan bilişim
koordinatörlüğü birimi, 2011 yılında grup şirketlerine daha
etkin hizmet verilebilmesi amacıyla yeniden yapılandırılmış ve holding bünyesindeki tüm bilişim faaliyetleri Belya
tarafından yürütülmeye başlanmıştır.
Ağırlıklı olarak İttifak Holding grup şirketleri için bilgi teknolojileri alanında hizmet veren Belya, 1995 yılında
kurulmuştur. ERP, MRP, Web Teknolojileri, El Terminali Uygulamaları, Mobil Uygulamalar ve CRM çözümleri
üretmektedir. Gelişen teknolojiye paralel olarak ürettiği
rekabetçi ürünleri ile hizmet verdiği markaların rekabet
gücünü arttıran Belya, müşteri ilişkileri yönetiminden
tedarik zincirine, planlamadan satın almaya, malzeme yönetiminden üretime, finans yönetiminden insan kaynaklarına kadar geniş bir yelpazeye yayılan bütünleşik projeler
sunmaktadır.
Teknokent vizyonu ile örtüşen bir geleneğe sahip olan Belya,
2009 yılında Selçuk Üniversitesi Teknokent’e yerleşerek üniversite ile iş dünyası arasında bir köprü oluşturma görevini
daha etkin bir şekilde gerçekleştirmeye başlamıştır.
BELYA A.Ş.
Araştırma geliştirmeye dayalı çözümleri ve uzmanlığını
etkin biçimde kullanarak, BT sektöründe güçlü bir marka
olmayı hedefleyen Belya, her zaman “en iyi”lerle çalışarak, müşterilerine en iyi servisleri sunabilme amacıyla
hizmet vermektedir.
Belya, sunduğu ürün, hizmet ve çözümlerde yüksek
müşteri memnuniyetini sağlamak için, gelişen bilgi ve teknoloji çağında bilgi birikimini ve ürün kalitesini üst düzeye
yükseltme gayreti içerisindedir.
Belya’nın 2011 yılı bilişim başarıları
İttifak Holding’in sürekli gelişim ve yenilik ilkesinin en
büyük yansımalarından olan bilişim faaliyetlerinde 2011
yılında da çalışmalar hızla ve titizlikle yürütülmüştür.
• 2010 yılında tamamlanan el terminal otomasyonu, 2011
yılı içinde yazılım ve kullanım kolaylıkları eklenerek iyileştirilmiş ve perakende otomasyon süreçlerinin tamamında
kullanılır hale getirilmiştir.
• Merkezi Data Entegrasyonu ile alt yapı hizmetlerinin
grup bütünlüğünde çözümlenmesi amacıyla çalışmalarını
yürüten Belya tarafından, İttifak Holding grup şirketlerini
kapsayan MPLS projesine başlanmıştır.
• İmaş Makine depo otomasyonu devreye alınmış ve
MRP sistemine entegre edilmiştir. Bu projede süreçler, el
terminali uygulaması ile takip edilmektedir. Aynı firmamızda MRP ile CAD otomasyonu da sağlanmıştır.
• 2010 yılında devreye alınan IK Programları Merkezi
Yapılandırması, yeni versiyon ve yeni modüller eklenerek
daha işlevsel hala gelmiştir.
• İttifak Holding’in perakende sektöründeki markası
Adese için geliştirilen depo-lojistik otomasyonuna, insan
inisiyatifini ortadan kaldıran; yönetilebilir, esnek ölçeklenebilir ve ürünleri optimum sürede ulaştırabilir bir sistem
kurulmuştur.
• 2010 yılında start verilen, Veri Madenciliği ve Bütçeleme Projesi 2011 yılında kullanılmaya başlanmış, ayrıca
IBM çözümü olan COGNOS ve TM1 kullanılmaya devam
edilmektedir.
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 72
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 73
KÖPRÜLER HEDEFE ODAKLANMANIN GÖSTERGESiDiR
Köprüler, hedefe giden yolda inanç, azim ve kararlılığın somutlaştığı yapılardır. Engelleri aşmanın, aşılan her engelle umudu yeniden tazelemenin nişanesidir. Köprüler, tabiata insan
eliyle eklenmesine rağmen, tabiata en uyumlu şekilde eklemlenmiş, adeta onun doğal bir
parçası olmuştur.
İttifak Holding, vizyoner bakışı, projeksiyonu ve bu doğrultuda geliştirdiği stratejik yaklaşımlarıyla, belirlenen hedef istikametinde ilerler. Kurulduğu günden itibaren bu istikrarlı ilerleyişiyle İttifak, hedefe
odaklanmanın da adıdır.
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 74
78
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 75
İttifak’ın restoran ve unlu mamuller alanında faaliyet gösteren markası Restore tüketicilere lezzetli ve güvenilir gıda
ürünleri sunmaktadır. Restore; Konya Otogar, Konya Ereğli
Parksite, Mersin Pozcu, Kocaeli Derince ve Ankara Etlik’teki restoranlarının yanı sıra Konya’nın marka mekanlarından
Kule Sini ve Restore Unlu Mamuller Üretim Tesisi ile hizmet
vermektedir.
Konya’nın en yüksek ve gelişmiş binası olan Kule Plaza’nın
42. katındaki restoran ve bir alt katında yer alan cafe ile hizmet veren Kulesini; prestijli konumu, etkileyici manzarası ve
sürpriz lezzetleriyle kısa sürede Konya’nın en önemli lezzet
mekanı haline gelmiştir. Kule Sini 360 derece dönebilen restoran katının sunduğu seyir zevkinin yanısıra, müşterilerine
Dünya ve Osmanlı mutfağının damak tadını da sunmaktadır.
Restore Unlu Mamuller Üretim Tesisi 2009 yılının Ocak ayında üretime başlamıştır. Restore, bu tarihten itibaren başta
ekmek olmak üzere zengin unlu mamul yelpazesiyle Adese
mağazalarının farklılaşma alanlarından biri haline gelmiştir.
Restore Grup, unlu mamuller, ala carte ve self servis restoran, cafe, toplu yemek ve servis hizmetleri alanında 6 restoran ve 2 unlu mamul üretim ve satış kanallarıyla faaliyet
göstermektedir.
Kulesini Restaurant& Cafe
Konya Kule Plaza üç katta toplam 1782 metrekarelik alanda 136 kişi kapasiteli a la carte, 78 kişi kapasiteli cafe ve 212
kişi kapasiteli açık büfe salonlarında 48 personelle Osmanlı
ve Dünya mutfaklarının seçkin lezzetlerini sunarken hafta sonları da brunch hizmeti vermektedir. Konya’nın seçkin
mekânlarından biri olarak hizmet çıtasını her geçen gün yükselten tesis, kısa sürede adından söz ettirmeyi başarmıştır.
Restore Pozcu
Mersin Pozcu, Adese’nin üst katında deniz manzaralı kapalı salon ve açık terasıyla toplam 2750 metrekarelik bir alanda 480
kişi kapasite ve 41 personelle Türk ve Dünya mutfaklarından
seçkin lezzetler ve her gün öğleye kadar brunch hizmeti sunarken fast-food bölümünde ise self servis hizmeti vermektedir.
Restore Etlik
RESTORE GRUP
Ankara Etlik Adese zemin katında 500 metrekarelik kapalı
restoran bölümü ve önündeki açık alanı ile toplam 122 kişi
kapasiteli Etlik tesisi hem menü zenginliğiyle hem de lezzetli
yemekleriyle bölgenin vazgeçilmez mekânlarından biridir. Tesiste 21 personel ile self servis olarak hizmet sunulmaktadır.
Restore Ereğli
Konya Ereğli Parksite’nin 2.katında 270 metrekarelik alanda
13 personeliyle ala carte servis hizmeti sunmaktadır. Ereğli
ilçesinin en nezih ve elit mekanlarından biri olan restoranımız 118 kişi kapasiteli olup, gerek sunduğu zengin ve değişik
yemek menüsü, gerekse hizmet kalitesiyle çok kısa sürede
adından söz ettirerek elit müşterilerin uğradığı bir mekan
haline gelmiştir.
Restore Derince
İzmit Derince Adese’nin üst katında 700 metrekarelik hizmet
alanı, 100 kişilik kapasitesi ve 15 personel ile Türk, Akdeniz
ve Konya mutfağının seçkin lezzetleri ve a la carte servis hizmetiyle faaliyetini devam ettirmektedir. Çocuklara sunduğu
alternatif ve kaliteli hizmetiyle kısa sürede Derince halkının
beğenisini kazanan Restore özellikle, etli ekmeği ile isminden
söz ettirmesini bilmiştir. Bölgedeki diğer Adese mağazaların
personel yemekleri de bu restorandan karşılanmaktadır.
Restore Otogar
Konya Otogar Adese katında kapalı ve açık olmak üzere toplam 1000 metrekarelik bir alanda a la carte servis hizmeti
sunan Restore, teras dahil 134 kişilik kapasitesi, oyun alanı
ve kaliteli hizmetiyle özellikle çocuklu ailelerin tercih ettiği
bir mekan olmuştur. Konya mutfağı, Türk mutfağı ve fast-food
çeşitlerinin yanı sıra tencere yemeği çeşitleriyle de hizmet veren Restore, ayrıca bölgedeki şubelerin öğle ve akşam yemeği
ile Seha Yapı ve taş örenlerinin üç öğün personel yemeğini de
karşılamaktadır.
Restore unlu mamuller üretim tesisi
Konya’da 67 personel ile ekmek ve mayalı grup çeşitleri,
gevrek, yaş pasta ve tatlı grubu üretimiyle Adese ve Adesem
şubeleri ile diğer toplu tüketim yerlerine hizmet vermektedir.
Alanında deneyimli ustalarıyla hem çeşitliliğini hem de kalitesini sürekli olarak geliştirmektedir.
Restore Kulesite unlu mamuller
Kulesite Adese’nin bünyesinde 23 personelle üretim ve satış
yapan Restore Unlu Mamuller, kalitesi ve zengin çeşitliliğiyle
Adese müşterilerinin beğenisini kazanmıştır. Her geçen gün
kalite çıtasını yükselten, ürün gamını geliştiren, görsel zenginliğini artıran Restore, birim ekmek çeşitleri, mayalı grup,
yaş pasta çeşitlerine sürekli yeni ürünler katmaktadır.
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 76
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 77
DiĞER
ŞiRKETLER
KÖPRÜLER GEÇMiŞLE KURULAN BAĞDIR
Köprüler, yapıldıkları dönemin ruhunu yansıtır. Sadece mekanları birbirine bağlamakla kalmaz, yaşadığımız zamandan geçmişe de bağ kurar. Köprüler, aynı zamanda gelenekten modern zamanlara ulaşan işaret taşlarıdır.
İttifak Holding, geleceğe doğru yürürken geçmişin birikimini, geleneğin değerlerini gözardı etmez. Bu bağı
korumanın, geleceğe yürünen yolda daha sağlıklı bir bakış, daha rasyonel bir vizyon sağlayacağına inanır.
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 78
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 79
iRENT OTO KiRALAMA TiCARET A.Ş.
1997 yılında faaliyete başlayan İrent, Türkiye’nin en büyük
Hyundai bayilerinden biridir. ISO 9001 kalite belgesine sahip olan İrent, 40 araç giriş kapasiteli 3000 metrekarelik
servis alanı, 600 metrekarelik showroom ve 6900 metrekarelik araç park alanı ile toplam 10.500 metrekarelik
alanda hizmet vermektedir. Türkiye’nin en çok araç satışı
yapan bayilerinden biri olarak satış sonrası hizmetleri de
gerçekleştirmektedir.
Hyundai İrent Plaza satış sonrası hizmetleri profesyonel
ekibiyle ve son teknoloji ürünü cihazlarıyla ilk seferde
müşteri memnuniyetini hedeflemektedir. Aracın satışı ile
yeni bir süreci başlatan İrent, son teknoloji ile donatılmış
günlük 40 araç girişli servisinde garanti çerçevesinde en
kapsamlı şekilde araç kontrollerini gerçekleştirmektedir.
Gerekli ölçümler ve testler tam otomatik makinelerle yapılmakta ve araçlardaki 50 farklı nokta bilgisayar yardımıyla kontrol edilmektedir.
AES SiGORTA ARACILIK HiZMETLERi A.Ş.
Satışta da sonrasında da tam destek
Hyundai İrent Plaza satış sonrası hizmetleri profesyonel
ekibiyle ve son teknoloji ürünü cihazlarıyla ilk seferde
müşteri memnuniyetini hedeflemektedir. Aracın satışı ile
yeni bir süreci başlatan İrent, son teknoloji ile donatılmış
günlük 40 araç girişli servisinde garanti çerçevesinde en
kapsamlı şekilde araç kontrollerini gerçekleştirmektedir.
Gerekli ölçümler ve testler tam otomatik makinelerle yapılmakta ve araçlardaki 50 farklı nokta bilgisayar yardımıyla kontrol edilmektedir.
Müşteri odaklı yaklaşımı, sigortacılık sektöründe yılların
getirdiği uzmanlık ve mevzuat bilgisi ile Türkiye ve dünyanın
önde gelen sigorta şirketlerinin kaliteli ürün ve hizmet
seçeneklerini sunan AES, profesyonel yaklaşımla müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap vermektedir.
AES Sigorta, 2011 yılında yeniden yapılandırılmış ve merkezini Kule Plaza İş Merkezi’ndeki yeni ofisine taşımıştır.
Axa Sigorta, Ergo Sigorta, Güneş Sigorta ve Allianz
Sigorta’nın yetkili acentesi olarak hizmet veren AES Sigorta, faaliyetlerini, Kule Plaza’daki merkez ofisinin yanı sıra
İrent Plaza’daki şubesinde de sürdürmektedir.
AES Sigorta, Konya Kule Plaza’daki yeni merkezinde kadrosuna dahil ettiği yeni uzmanlarıyla, daha geniş bir müşteri portföyüne hizmet etmeyi amaçlıyor. Trafik, Kasko,
deprem (DASK), Konut, Yangın, İşyeri, Nakliyat, Sağlık ve
Ferdi Kaza sigortası seçenekleri ile müşterilerine hizmet
veren AES Sigorta, aynı zamanda İttifak Holding grup şirketlerinin sigorta işlerini de yürütmektedir.
AES Sigorta’nın kurumsal zenginlik ve profesyonel yaklaşımının en önemli özelliği; oluşturduğu güven ve hizmet
politikası ile müşterilerinin tüm risklerini güvence altına
almak ve onların huzurlu yaşamalarını sağlamaktır. AES
Sigorta, uzman kadrosu ile müşterilerini, gerçek taleplerini dikkate alarak yönlendiren, müşterilerine uygun tüm
ürün alternatiflerini sunan, “çözüm odaklı” bir yaklaşımı
benimsemektedir. Sigortacılık sistemine olan güveni geliştirme vizyonuyla çalışmalarını sürdüren AES Sigorta,
Türkiye’nin önde gelen sigorta şirketlerinin kaliteli ürün ve
hizmetlerini, düzenlediği kampanyalar ile daha cazip hale
getirerek müşterilerine sunmaktadır.
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 80
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 81
ADEN GAYRiMENKUL
Aden, İttifak Holding’in gayrimenkul sektöründeki çatı şirketi Seha Yapı’nın ürettiği konut ve iş merkezleri için alım,
satım ve kiralama hizmetleri sunmaktadır. Gayrimenkul
almak isteyen bireysel ve kurumsal müşterilerine güvenli
ve akılcı danışmanlık ve aracılık çözümleri üretmek amacıyla faaliyet göstermektedir.
Müşterileri ile yaşam boyu sürekli işbirliğini hedefleyen bir
yönetim ve hizmet anlayışına sahip olan Aden’in önceliği;
danışmanlık ve aracılık hizmetlerinde müşterilerinin haklarını korumak ve ticaretin gerektirdiği gizliliği sağlamaktır.
iNViTO KUYUMCULUK TiC. A.Ş.
Kiralama ve satış hizmeti verdiği konutların site yönetimini
de yapan Aden Gayrimenkul, Konya’da Seha Yapı tarafından inşa edilen Mimoza, Seha Gardenya ve Kulekonaklar
projelerinin yönetim çalışmalarını da gerçekleştirmektedir.
Uzun yıllara dayanan deneyim ve uzmanlığını Aden aracılığı
ile konut satış ve kiralama alanına da taşıyan Seha Yapı’nın,
teslim ettiği konutlarda kullanım sırasında oluşabilecek
aksaklıkların giderilmesi ve müşteri memnuniyetinin sürekli kılınmasına yönelik proje yönetim hizmetlerini Aden
Gayrimenkul’ün uzman ekipleri başarıyla yürütmektedir.
İttifak Altın ismiyle faaliyetini sürdüren şirket, 2009 yılında kurumsal kimliğini yenilemiş ve İnvito ismini almıştır. Kulesite ve
Ereğli Parksite’deki iki şubesi ile hizmet vermektedir.
2009 yılında yaşanan bu yenilik beraberinde büyümeyi de
getirmiştir. Yine bir İttifak Holding iştiraki olan ve Konya’nın
Ereğli ilçesinde faaliyete giren Ereğli Parksite Alışveriş ve
Eğlence Merkezi’nde de bir şube açan İnvito, 2009 tarihinden itibaren Ereğlilere de hizmet vermeye başlamıştır.
Tam ayarında
İnvito’nun kuyumculuk sektöründe on beş yıldır güvenilir
olarak tanınmasını sağlayan, altını “tam ayarında” sunmasıdır. İnvito Kuyumculuk, altını sadece en güvenilir şekilde sunmakla kalmıyor, aynı zamanda, müşterilerine “altına yakışır zarafetle” tasarlanmış seçkin ve yenilikçi takı
modelleri de sunuyor. Klasik tercihlerin yanı sıra özgün
ve farklı takı koleksiyonları, İnvito Kuyumculuk’un Konya
Kulesite ve Ereğli Parksite’deki mağazalarında, “gerçek
altın”ın değerini ve takı estetiğini önemseyenlerin beğenisine sunuluyor.
On beş yıldır “güvenilirlik” ve “müşteri memnuniyeti” ilkesine bağlı kalarak hizmet veren “İnvito”, bir İttifak Holding
kuruluşu olmanın sorumluluğuyla müşterilerine yüksek
kalitede hizmet sunmaya devam ediyor.
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 82
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 83
adesepetrol
PETROL ÜRÜNLER‹ TAfiIMACILIK SAN. VE T‹C. A.fi.
ELiTE DANIŞMANLIK
AFTA
İttifak iştiraki olarak grup şirketlerine reklam,
tanıtım ve danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulan Elite Danışmanlık, özellikle grup içi hizmet
verdiği firmaların markalaşma düzeyine etkin
katkı sağlamaktadır.
İttifak Holding’in grup içi şirketlerine ithalat
ve ihracat işlemlerinde danışmanlık hizmeti
vermektedir. Bu tür işlemlerin daha rantabl
yürütülebilmesi, finans ve vergi planlamalarının
yapılabilmesi için kurulmuştur.
SELEKS
BiG PLANLAMA
Seleks, holding bünyesinde yer alan bütün kuruluşların yurtiçi ve yurtdışı pazarlama faaliyetlerine
destek vermektedir. Başta Avrupa ülkeleri olmak
üzere dünyanın dört bir yanına ulaşan bir ticaret
ağına ve ayrıntılı bir veri tabanına sahiptir.
Big Planlama’nın kuruluş amacı, İttifak Holding
ve iştiraklerine yönetim ve yatırım alanlarında
danışmanlık hizmeti vermektir.
KONESTAŞ
Konsestaş Konya Gıda Petrol Hayvancılık Eğitim
Sanayi ve Tic. A.Ş. unlu mamuller imalatı konusunda faaliyet göstermektedir.
ADESE PETROL
Petrol satış ve taşımacılığı alanlarında hizmet veren Adese Petrol, 1995 yılında kurulmuştur. Konya’da altı petrol istasyonu
ve bir spor tesisi ile hizmet veren Adese Petrol, benzin istasyonlarının yol üzerinde “durmaya değer mekânlar” olabilmesi
prensibiyle faaliyet göstermektedir.
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 84
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 85
KURUMSAL
YÖNETiM
iLKELERi
UYUM
RAPORU
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 86
KURUMSAL YÖNETİM
İLKELERİ UYUM RAPORU
1-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE
UYUM BEYANI
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal
Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanması
konusunda şirketimiz azami gayret sarf etmekte
olup, uygulanamayan hususların en kısa süre içerisinde
giderilmesine yönelik çalışmalarına devam etmektedir.
Uygulanan hususlarla ilgili hiçbir çıkar çatışması meydana
gelmemiştir.
BÖLÜM I – PAY SAHiPLERi
2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV No: 41 Tebliğinin 7.
Maddesi, şirket anasözleşmemizin 11. Maddesi ve Şirketimizin
Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çalışmaları çerçevesinde
Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminin oluşturulmuştur.Birimimizin
başlıca görevleri ;
a) Pay sahiplerinin şirket ile ilgili bilgi taleplerini yanıtlamak,
(Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır
niteliğindeki bilgiler hariç tutulur.)
b) Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği
dökümanları hazırlamak,
c) Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili
raporların pay sahiplerine gönderilmesini sağlamak,
d) Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas
sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak
yapılmasını sağlamak,
e) Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel
olarak tutulmasını sağlamak,
f) Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu
aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.
Pay sahipleri birimi yönetici isimleri,iletişim bilgileri aşağıdadır:
Zafer DÜNDAR Pay Sahipleri Birimi Sorumlusu
[email protected] Tel – 0 332 236 95 60
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme
Haklarının Kullanımı
Dönem içerisinde muhtelif zamanlarda birçok pay sahibi şirketimizden bilgi talebinde bulunmuş, içerik olarak genelde sorulan
konular, hisse senetlerinin değişimi, devri, kaydileştirilmesi,
temettü ödemeleri ve şirketimizde devam
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 87
eden yatırım faaliyetleri ile mali tablo bilgilerinin analizlerine
yönelik olmuştur. Ana sözleşmemizde haricen, özel denetçi
atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş
olup, şirketimiz Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri dahilinde bağımsız denetim
şirketinin ve kanunlar dairesinde inceleme yetkisine sahip tüm
kamu kurum ve kuruluşlarının denetimlerine açık ve tabidir.
4. Genel Kurul Bilgileri
Şirketimizin 2010 yılı faaliyet dönemine ilişkin A Grubu İmtiyazlı
Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 28.05.2011 Cumartesi günü
saat:15:00’de, Olağan Genel toplantısı da 28/05/2011 Cumartesi
günü saat 15:30’da, Feritpaşa Mahallesi Kule Caddesi KulePlaza
No:2 Kat:37 Selçuklu/ Konya adresinde, Konya İl Sanayi ve
Ticaret Müdürlüğü ‘nün 27.05.2011 tarih ve 2938 sayılı yazılarıyla
görevlendirilen Bakanlık Temsilcilerinin gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü
gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret
Sicil Gazetesi’nin 11/05/2011 tarih ve 7813 sayılı nüshasında
, 10/05/2011 tarihli Ulusal, Yeni Şafak Gazetesinde,
10/05/2011tarihli Yerel, Merhaba Gazetesinde ilan edilmek
suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi
içinde yapıldığı tespit edilmiştir.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 30.000,000,00.–
TL.’lik sermayesine tekabül eden 30.000.000 adet hisseden
ISIN kodu TREITFK00018 B Grubu 27.000.000 adet hisseden
1.105.966.-TL.’lik sermayeye karşılık 1.105.966adet hisseden
829.867 adedi asaleten , 276.099 adedi vekaleten , ISIN kodu
TREITFK00026 A Grubu 3.000.000 adet hisseden 107.399.-TL.’lik
sermayeye karşılık 107.399 adet hisseden 98.332 adet hisse
asaleten, 9.067 adet hisse vekaleten, A ve B Grubu toplam
1.213.366 .-TL’lik sermayeye karşılık 1.213.366 adet hisseden
928.199 adet hisse asaleten, 285.166 adet hisse vekaleten
toplantıya katılmışlardır.
Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan konular
tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir
yöntemle aktarılmakta; pay sahiplerine eşit şartlar altında
düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilmekte ve
sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılmaktadır. Yönetim Kurulunun
2.500.000.-TL’lik kar dağıtım teklifi, Yönetim Kurulu üyelerinin
seçimi ve görev sürelerinin tespitinde Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi adayı olarak Ferhat GÜL, diğer yönetim kurulu üyesi olarak
Adem ELGÜN ile birlikte İmtiyazlı Genel Kurulda belirlenen
Murat KIVRAK , Mehmet Ali Korkmaz, Fahri AKAY, Ali KÖRPE,
3 yıl süre ile oy birliği kabul edildi. Denetim Kurulu üyelerinin
seçimi ve görev sürelerinin tespitinde Yusuf KOYUTÜRK, Veli
ÜLVAN ile birlikte İmtiyazlı Genel Kurulda belirlenen Mevlüt
PINARKARA 3 yıl süre ile ve oy birliği ile kabul edildi. Oluşturulan
“Etik Kuralları” genel kurul bilgisine sunuldu. Can Uluslararası
Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ile yapılan sözleşme ve konu
ile ilgili yönetim kurulu tarafından alınan 15.03.2011 tarih 38
sayılı karar oybirliği ile kabul edildi.
5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları
Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında asaleten veya
vekâleten temsil olunan her bir payın bir oy hakkı vardır.
Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin seçiminde ve azlinde
(A) grubu payların her biri 15 (onbeş) oy hakkı, (B) grubu payların
her biri 1 (bir) oy hakkına sahiptirler. Yönetim Kurulu üyelerinin
ve Denetçilerin seçiminde oyda imtiyaz taşıyan paylar dışında
imtiyaz taşıyan pay ihraç edilemez.
6. Kâr Dağıtım Politikası ve
Kâr Dağıtım Zamanı
İttifak Holding Anonim Şirketi, Sermaye Piyasası Mevzuatınca
belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere, Türk
Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşmesinde yer alan hükümler
çerçevesinde Genel Kurul’da alınan karar doğrultusunda
dağıtılacak kâr payı miktarının belirlenmesi ve yasal süreler
içerisinde dağıtılması esasını benimsemiştir.
Şirketimiz kar dağıtımında; uzun dönem stratejileri, yatırım
ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu ile ülke
ekonomisinin ekonomik ve politik gelişmeleri, içinde yer
aldığı sektörün durumu analiz edilerek pay sahipleri menfaati
ile şirketimiz menfaati arasında tutarlı, adil ve sürdürülebilir
bir politika benimsenmeye çalışılmaktadır.
Genel kurulda alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak
temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde
olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse
şeklinde de belirlenebilir.
Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, genel kurul tarafından
kararlaştırılan yıllık karın ortaklara dağıtımının Sermaye
Piyasası Kurulu tarafından belirlenen yasal süreler içinde en
kısa sürede yapılmasına azami gayret gösterilir.
Kar payının dağıtılmasında ana sözleşmenin 24’ncu maddesi
çerçevesinde, Holding’in genel masrafları ile muhtelif
amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca
Şirket’çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile
Holding tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu
vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap
yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra
geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan
varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra TTK’nun
466’ıncı maddesi 1. Fıkrası hükmüne göre bilanço karının
%5’i kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Pay sahipleri için
Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan miktar ve oranda
birinci temettü hissesi ayrılır mevcut payların tümüne eşit
olarak dağıtılır.
7. Payların Devri
Şirket Esas Sözleşmesi’nde pay devrini kısıtlayan bir hüküm
yer almamaktadır.Şirket ana sözleşmesinin hisse senetleri
devri başlıklı 9.maddesi gereğince ; Esas mukavelenin 7.
maddesi kapsamında çıkartılan hisse senetlerinden nama
yazılı olanların devri, ciro edilmiş senedin devralana teslimi
ile olur; devir şirkete karşı ancak pay defterine kayıtla hüküm
ifade eder. İşleme yetkili yönetim kurulu T.T.K.’ nun 418.
maddesi uyarınca sebep göstermeksizin dahi kayıttan imtina
edebilir. A grubu paylar kendi aralarında, B grubu paylar
kendi aralarında tedavül edilebilir. Sermaye artışlarında
hissedarların Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri
çerçevesinde haiz oldukları rüçhan hakları kendi grupları
dahilinde kullanılır. Rüçhan haklarının kullanımından sonra
kalan (A) grubu paylar satış için öncelikle diğer (A) grubu
pay sahiplerine teklif edilir. Bu durumda dahi satılamayan
pay olması durumunda kalan paylar (A) grubu dışındaki pay
sahiplerine veya yeni pay sahibi olacak gerçek veya tüzel
kişilere Yönetim Kurulu’nun onayı ile verilir ve pay defterine
işlenir.Hamiline hisse senetlerinin devri ise şirket ve üçüncü
şahıslar hakkında teslimle hüküm ifade eder.
BÖLÜM II –
KAMUYU AYDINLATMA VE
ŞEFFAFLIK
8. Şirket Bilgilendirme Politikası
SPK mevzuatı gereği şirket, dönemsel faaliyet sonuçlarına ilişkin
mali tablolar, raporlar ve kamuya açıklanması gereken özel durumları
SPK mevzuatına uygun olarak ve sürelerinde İMKB aracılığı ile düzenli
olarak kamuya açıklamaktadır. Bilgilendirmeler www.ittifakholding.
com.tr adresli internet sayfasından da kamuya duyurulmaktadır.
Şirketimize ait bilgiler bilgi talebinin düzeyine göre Yönetim Kurulu
Başkanı ve Üyeleri, İcra Kurulu Başkanı ve üyeleri, Mali ve İdari İşler
Direktörlüğü ve Pay Sahibi İlişkileri Birimi tarafından yazılı veya sözlü
olmak üzere cevaplandırılır. Bu kişiler dışında kalan diğer çalışanlar
soru taleplerini cevaplamaya yetkili değildir.
9. Özel Durum Açıklamaları
Şirketimiz 2011 yılı Ocak – Aralık döneminde SPK düzenlemeleri
uyarınca 17 adet özel durum açıklaması yapmıştır.
31.12.2011tarihine kadar geçen süre içinde yapmış olduğumuz
özel durum açıklamalarına istinaden SPK tarafından herhangi bir
ek açıklama talep edilmemiştir. Şirketimiz tarafından zamanında
yapılmamış özel durum açıklaması bulunmamaktadır.
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 88
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 89
Ramazan KESER
İcra Kurulu Başkanı
Ahmet BUĞA
İcra Kurulu Başkan Yrd.
Hasan ÖZÜLKÜ
Mali ve İdari İşler Koordinatörü
Bahri BIÇAKCI
Finans Koordinatörü
Şirketimizin
internet adresi www.ittifakholding.com.tr ’ dir.
Şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerini bilgilendirme
kapsamında aşağıdaki bilgiler yer almaktadır;
Murat ÇAKIRKAYA
İç Denetim Koordinatörü
Cemil COŞGUN
Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
Yusuf AVŞAR
Denetim Komite Üyesi
- İttifak Holding ve İştirakleri Hakkında Bilgiler
- Şirket Misyonuve Vizyonu
- Yönetim Kurulu Bilgileri
- Şirket Ortaklık Yapısı
- Ticaret Sicili Bilgileri
- Şirket Ana Sözleşmesi
- Mali Tablo ve Dipnotlar
- Yıllık ve Ara Dönem Faaliyet Raporları
- Özel Durum Açıklamaları
- İzahname ve Halka Arz Sirküleri
- Genel Kurul Bilgileri (Gündem, Tutanak, Hazirun Cetveli )
- Şirket Bilgilendirme ve İnsan Kaynakları Politikası
- Komiteler
- Şirket Etik İlkeleri
- İçerden Öğrenenler Listesi
- Basın Bildirileri
- İMKB’de İttifak Holding ( Hisse Senedine İlişkin Rasyo ve Grafik
Bilgileri)
Murat ALTUN
Denetim Komite Üyesi
Ecevit ÖKSÜZ
Kurumsal İletişim Koordinatörü
Mustafa BUĞA
Yatırımcı İlişkileri Birimi Uzmanı
Zafer DÜNDAR
Pay Sahipleri Birimi Sorumlusu
Reşat KARABIYIK
Yatırım Danışmanı BMD Genel Müdür
Fatma SELÇUK
Yatırım Danışmanı BMD Genel Müdür Yrd.
Süleyman DÖNMEZ
Can Uluslararası Bağımsız
Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.
tarafından zamanında yapılmamış özel durum açıklaması
bulunmamaktadır.
10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği
11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/
Sahiplerinin Açıklanması
Şirketimizde gerçek kişi nihai hakim pay sahibi yoktur
12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan
Kişilerin Duyurulması
Şirketimizin yetkili durumda olan kişilerin listesi yıllık faaliyet
raporlarında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Yönetim başlıkları
altında yer almakta ve faaliyet raporları ile kamuya
duyurulmuş olup aşağıda yeniden sıralanmıştır.
Mehmet Ali KORKMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı
Fahri AKAY
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Murat Kıvrak
Yönetim Kurulu Üyesi
Adem ELGÜN
Yönetim Kurulu Üyesi
Ali KÖRPE
Yönetim Kurulu Üyesi
Ferhat GÜL
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Veli ÜLVAN
Denetim Kurulu Üyesi
Yusuf KOYUTÜRK
Denetim Kurulu Üyesi
Mevlüt PINARKARA
Denetim Kurulu Üyesi
BÖLÜM III
MENFAAT SAHİPLERİ:
15. İnsan Kaynakları Politikası
Vizyonumuz,kurumun en değerli varlığını insan olarak kabul
ederken, kurumsal ve bireysel kariyer hedeflerinin kesiştiği
alanların çoğaltılabilmesi sorumluluğunun bilincinde olan,
gereken yönetim yetkinliğine sahip bir insan kaynakları
Misyonumuz,İttifak Holding stratejisi ve hedefleri ile eşgüdümlü bir
süreç ortaya koyarken mevcut entellektüel sermayenin evrensel
standartlarda katma değeri yüksek sonuçlar sunmasına ortam ve
iklim oluşturabilmek.
İnsan Kaynakları ana politikası , İnsan Kaynaklarında etkinliği
ve verimliliği kabul edilmiş bir yapıyı muhafaza etmek, Genel bilgi
beceriler ve genel tutum davranışlar kapsamında detaylandırılmış
performans yönetimi ve kariyer planlamasında ölçülebilir, açık ve
anlaşılır olmak, Karlılığa katkı sağlarken cazip bir işveren olabilmeyi
başarmak, Sosyal sorumluluklarının farkında olarak bireysel
ve kurumsal açıdan sürekli iyileştirme ve geliştirme alanları
sunmak,Küresel gereklilikler kapsamında yetkin ve güvenilir bir
insan kaynakları yapısı ortaya koymaktır.
Şirketimizde çalışanlarla ilişkileri yürütmek üzere temsilci
atanmamıştır. Şirketimizin uyguladığı insan kaynakları politikasına
ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet olmamıştır.
16.Müşteri ve Tedarikçilerle
Hakkında Bilgiler
İlişkiler
Şirketimiz, üretim ve hizmetin tüm aşamalarında kalitenin
ve standardın sürekliliğini gözetir. Müşteri ve tedarikçilerin
ticari sır kapsamındaki bilgilerinin gizliliğine özen gösterilir.
Müşteri memnuniyeti Şirketimizin temel prensipleri içinde yer
almaktadır
17. Sosyal Sorumluluk
İttifak Holding A.Ş. müşterilerine, çalışanlarına ve topluma karşı
sosyal sorumluluklarının bilincindedir ve bu sorumlulukları
en
iyi şekilde yerine getirme çabasındadır. Şirketimiz
sosyal sorumluluk kapsamında üstüne düşen görevlerini
organizasyon komitelerine ve ilgili kurumlara yaptığı bağışlarla
yerine getirmektedir. Çevre konusu ile ilgili aleyhimize açılmış
bir dava bulunmamaktadır
BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU
18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu
ve Bağımsız Üyeler
Halihazır görev başında olan yönetim kurulu üyeleri aşağıda
gösterilmiştir.
Mehmet Ali KORKMAZ:
Görevi : Yönetim Kurulu Başkanı
Fahri AKAY:
Görevi: Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Murat KIVRAK:
Görevi: Yönetim Kurulu Üyesi
Adem ELGÜN:
Görevi: Yönetim Kurulu Üyesi
Ali KÖRPE:
Görevi: Yönetim Kurulu Üyesi
Ferhat GÜL:
Görevi: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
Üyeler SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV.Bölümünün 3.1.1,
3.1.2 ve 3.1.5. maddelerinde yer alan niteliklere sahip olup, bu
husus ayrıca ana sözleşmemizde yer almamaktadır. Yönetim
Kurulu üyeleri kendi alanlarında öncü ve lider vasıflı kişilerdir.
Şirket bünyesinde yürütülen projelerde kendi alanlarında
edinmiş oldukları tecrübe ve bakış açısı ile yönlendirici görev
almak üzere Genel Kurul tarafından seçilmişlerdir.
20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
İttifak Holding’in misyonu; Sermaye, teknoloji ve insan
yeteneğini bir araya getirerek;
• Verimli ve sürdürülebilir,
• Yenilikçi ve gelişime açık,
• Güven ve istikrarla değer üreten,
• Uluslararası ölçekte işletmeler kurarak tüm paydaşlarımızın
ve insanlığın, refah ve mutluluğuna katkıda bulunmak.
İttifak Holding’in vizyonu;Değerlerimiz ve farklılıklarımızla
itibarlı, güçlü ve seçkin bir dünya şirketi olmaktır.
Şirketimizin misyon ve stratejik hedefleri www.ittifakholding.
com.tr adresinde yer almaktadır.
İttifak Holding, bu misyonunu; entelektüel sermayesinin üstün
performansı, sürekli gelişen ve kendini yenileyen yönetim
anlayışı, dünya standartlarında ürün ve hizmetleri, güvenen ve
güven veren bir kurumsal kimliği ile başaracağına inanır.
21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
Risk yönetimi Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu
Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği doğrultusunda 21.06.2009
tarihli yapılan Genel kurulumuzda Risk Yönetimi Komitesi
kurulması kararlaştırılmıştır.
Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan komitenin amacı,
Şirketin maruz kalabileceği risklerin izlenmesi ve risk yönetimi
süreçlerinin yürütülmesi için gerekli politikaların
geliştirilmesidir.
22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu
ve ana sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri
yerine getirmekle yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse işbu
ana sözleşme düzenlemelerine göre Genel Kurul kararını
gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından
deruhte olunur.
Yönetim Kurulu özellikle;
- Holdingin belirlenen finansal ve operasyonel performans
hedeflerine ulaşması için çalışır,-Holdingin misyon ve vizyonunu
belirleyerek kamuya açıklar,
- Yönetim Kurulu görev ve sorumluluklarını yerine getirirken
yöneticilerle sürekli ve etkin işbirliği içinde çalışır.
- Holdingin amaçlarına ulaşması için gerekli kararları alır,
faaliyetleri planlar ve denetler.
- Gereken özeni göstererek holdingi temsil eder.
- Holdingin karşı karşıya kalabileceği risklerin etkilerini en aza
indirebilecek bir risk yönetim ve iç denetim düzeni oluşturur ve
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 90
bunların sağlıklı işlemesi için gerekli önlemleri alır,
- Holding faaliyetinin mevzuata, ana sözleşmeye, iç
düzenlemelere uygunluğunu gözetir,
- Holdingin pay sahipleri ve halkla ilişkilerine ilişkin yaklaşımını
belirler, Holding ile pay sahipleri arasında yaşanabilecek
anlaşmazlıkların giderilmesinde öncülük eder,
- Yıllık iş programı, bütçe ve personel kadrosunu belirleyip
onaylar, bunlarda gerekebilecek değişiklikleri irdeler ve
kararlaştırır,
- Bilanço ile gelir tablosunun, dönemsel mali tabloların ve
yıllık faaliyet raporunun Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal
Yönetim İlkeleri de dahil olmak üzere mevzuat ve uluslararası
standartlara uygun olarak hazırlanması, gerçeğe uygun ve doğru
düzenlenmesi ve gerekli yerlere sunulması sorumluluklarını
taşır,
- Holdingin son bilançosunun aktif toplamının % 10’unu aşan
tutarlardaki harcamaların kullanımı denetler,
- Holdingin bilgilendirme politikasını belirler,
- Holding yapısının günün koşullarına uygunluğunu sağlamak
için gerekli önlemleri alır, yöneticilerin ve sair çalışanlarının
işbaşı eğitimi ve kariyer planlamalarını düzenler, etkinliklerinin
ölçülmesi ve ödüllendirilme esaslarını saptar,
- Holding ve çalışanları için etik kurallarını belirler,
- Genel Kurul toplantılarının yasa ve ana sözleşmeye uygun
olarak yapılmasını gözetir,
- Genel Kurul kararlarının yerine getirilmesini sağlar,
- Holding bünyesinde oluşturulacak komiteleri ve çalışma
esaslarını belirler, bunların üyelerini saptar.
Yönetim Kurulu gerek yasa ve gerekse işbu ana sözleşme ile
kendisine yüklenen görev ve sorumluluklarını yerine getirirken
bunları kısmen şirket bünyesindeki komitelere ve/veya şirket
yöneticilerine işlevlerini de açıkça belirlemek suretiyle ve fakat
kendi sorumluluğunu bertaraf etmeksizin devredebilir.
Yönetim kurulu başkan veya üyelerinin Şirketin işleri hakkında
bilgi alma, defter veya belgelerini inceleme hakkı yönetim
kurulunun alacağı bir kararla her zaman genişletilebilir
Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket ile iş yapması ve rekabet etmesi
Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. maddelerindeki hükümlere
tabidir.
Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirketin ve pay sahiplerinin çıkarlarını
korumak, gözetim, izleme, yönlendirme ve denetim amacına
yönelik olarak, Holding Şirketlerinin yönetim kurullarında görev
alabilirler. Bunun haricindeki görevler Yönetim Kurulunun kabul
edeceği kurallar dahilinde ve onayı ile mümkündür
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 91
23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Şirket 2011 yılı içinde 29 adet Yönetim Kurulu toplantısı
gerçekleştirmiştir. Yönetim Kurulu, şirket işlerinin lüzumuna
göre Başkanlığın daveti veya üyeler, gerekçe göstererek
Başkandan Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırmasını
isteyebilirler.Yönetim Kurulu’nun ayda en az bir defa toplantı
yapması mecburidir.Toplantılar şirket merkezinde veya lüzum
görülen hallerde başka bir yerde veya şehirde toplanmayı
kararlaştırabilirler. Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi
Şirket Yönetim Kurulu Başkanının mevcut yönetim kurulu üyeleri
ve İcra Kurulu Başkanı ile görüşmesi sonucu oluşmaktadır. 2011
yılında yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu üyeleri tarafından
alınan kararlar aleyhine farklı görüş açıklanmamıştır.
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin IV.Bölümü’nün 2.17.4’üncü
maddesinde yer alan konular karara bağlanmıştır.
24-Şirketle Muamele Yapma ve
Rekabet Yasağı
Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket ile iş yapması ve rekabet
etmesi Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335.maddelerindeki
hükümlere tabidir. Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirketin ve pay
sahiplerinin çıkarlarını korumak, gözetim, izleme, yönlendirme
ve denetim amacına yönelik olarak, Holding Şirketlerinin
yönetim kurullarında görev alabilirler. Bunun haricindeki
görevler Yönetim Kurulunun kabul edeceği kurallar dahilinde ve
onayı ile mümkündür.
25. Etik Kuralları
Etik Kurallarımız
Dürüstlük
Tüm faaliyet ve ilişkilerimizde dürüstlük temel ilkemizdir.
Kurumsal itibarımızın her türlü kazanç ve kardan daha önemli
olduğuna inanır, gerçek dışı beyan ve getiremeyeceğimiz
vaatlerde bulunmayız.
Ahlaki Değerlerle Kazanmak
Kazancımızın ahlaki ve yasal yollardan elde edilmesini
önemser, kazancın ve menfaatin büyüklüğüne bakmaksızın
grubumuzun veya bir başkasının haksız kazanç sağlayacağı
faaliyetlerde bulunmayız.
Kanaatkarlık
Kazanma arzumuzun; değerlerimizin ve ilkelerimizin
önüne geçmesine, saygınlığımızı tehlikeye düşürecek hırsa
dönüşmesine izin vermeyiz.
Mütevazılık
Kurumsal ve bireysel olarak, kurum içi ve dışı ilişkilerimizde
sadelik, centilmenlik, saygı, onur ve vakar mütevazılığımızın
sınırlarını belirler. Kurumsal başarılarımızın ve bireysel
unvanlarımızın, ilişkilerimizde ve davranışlarımızda karşılıklı
saygının ve nezaketimizin önüne geçmesine izin vermeyiz.
Şirket Kaynaklarının Kişisel Çıkarlar İçin Kullanılmaması
Kaynaklarımızı, statü ve yetkilerimizi, kurumsal ilişki veya
anlaşmaları, bireysel menfaat ve statü kazanmak için
kullanmayız.
Kayıtların Doğruluğu
Kayıt dışı ekonomik faaliyetleri toplumun refahı ve
kalkınmasının önünde en büyük engel olarak görür yasal
yükümlülüklerden kaçınmayı toplumun diğer fertlerinin
haklarına saygısızlık olarak kabul ederiz. Tüm kayıtlarımızı
yasalara uygun ve gerçeği yansıtacak şekilde tutar hiçbir
menfaat va kazanım için kayıt dışı faaliyette bulunmayız.
Gizlilik
Grubumuzun faaliyetleri ile ilgili ticari sır niteliğindeki bilgiler ile
kamuoyuna açıklanmamış mali ve diğer bilgilerin korunmasına
özen gösteririz.
Adil Olmak
Faaliyetlerimizde muhataplarımıza adil davranırız. Yaratılıştan
kaynaklanan tüm hakların kutsal olduğuna inanır, “Kul Hakkına
Saygıyı” adalet ilkemizin temeli kabul ederiz.
Rekabet ve Rakiplerle İlişkilerimizde İlkelerimiz
Rakiplerimizi meslektaş olarak kabul eder, rekabeti kalite ve
topluma fayda üretmede yarışmak olarak algılarız.
Rekabet stratejilerimizde ve meslektaşlarımızla ilişkilerimizde
bize kılavuzluk eden ve bizi saygın bir meslektaş kıldığına
inandığımız ilkelerimiz şunlardır;
- Rekabet edebilirlik adına yürüttüğümüz tüm faaliyetlerimizde,
dürüstlüğümüzden taviz vermeyiz.
- Rekabet stratejilerimizin ve yöntemlerimizin içinde
bulunduğumuz pazar ve sektörü geliştiren ve büyüten şekilde
olmasına özen gösteririz.
- Haksız ve etik olmayan rekabetin önlenmesi için düzenlenmiş
mevzuata ve ilgili kurumların kararlarına özenle uyarız
- Meslektaşlarımızın itibarlarını rencide edici beyan ve
davranışlarda bulunmayız.
- Meslektaşlarımız hakkında etik ve yasal olmayan yöntem ve
yollardan bilgi toplamayız.
Müşterilerimiz ile İlişkilerimizde İlkelerimiz
Müşterilerimizin, ürettiğimiz ürün ve hizmetlere olan
teveccühünün, varlığımızın sürdürülebilmesi için vazgeçilmez
gereklilik olduğunu unutmayız. Bu nedenle müşteri
odaklılığımızın, müşteri memnuniyetinin ve müşteri nezdindeki
güvenilirliğimizin sürdürebilirliği için aşağıdaki ilkeleri kılavuz
kabul ederiz
- Müşterilerimizle ticaretimizi dürüstlükle, yasalara uygun ve
müşteri haklarına saygı göstererek yürütürüz.
- Ürün ve hizmetlerimizin üretiminden, müşteri veya tüketiciye
ulaşana kadar olan tüm aşamalarının insan hayatını veya
sağlığını tehlikeye düşürecek tüm tehditlerden arındırılmasına
dikkat gösteririz.
- Faaliyet gösterdiğimiz bölge ve ülkelerde müşterilerimizin
inançlarına, geleneklerine ve değerlerine saygı gösteririz.
- Ürün ve hizmetlerimizin müşteriye sunumunda ve her türlü
tanıtım faaliyetinde müşterilerimizi yanıltıcı, aldatıcı veya yanlış
yönlendirici bilgiler vermekten veya müşterimizin piyasa, ürün
veya sektör bilgisinin zayıflığından yararlanmak suretiyle
kazanç sağlamaktan kaçınırız.
- Müşterilerimizin veya piyasadaki tüketici bilgi ve verilerinin
toplanmasında ve saklanmasında yasal ve etik olmayan
yöntemlere başvurmayız
- Müşterilerimizin bilgilerini yasal zorunluluklar olmadığı
sürece 3. Kişi veya kuruluşlarla paylaşmayız.
- Müşterilerimizin isteklerine, şikayetlerine ve önerilerine her
zaman sorumluluk hissi ile ve çözüm odaklı yaklaşırız.
İş Ortaklarımız ve Tedarikçilerimiz ile İlişkilerimizde İlkelerimiz
Tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızla uzun soluklu ve karşılık
güvene dayanan bir ilişki kurmayı hedefler, müşterilerimiz için
en doğru çözümlerin üretilmesinde ve müşteri memnuniyetinin
sağlanmasında tedarikçilerimizin ve iş ortaklarımızın iş
birliğinin önemine inanırız. İş Ortaklarımız ve tedarikçilerimizle
ilişkilerimiz de aşağıdaki ilkeler çerçevesinde hareket ederiz.
- İş ortaklarımız ve tedarikçilerimizle ticaretimizi ve
ilişkilerimizi dürüstlükle, yasalara uygun ve karşılıklı kazanma
amacına yönelik olarak yürütürüz.
- İş ortaklarımızın ve tedarikçilerimizin çıkarlarına, sınai ve fikri
mülkiyet, lisans ve patent haklarına saygı duyarız.
- İş Ortaklarımız ve tedarikçilerimizle ilişkilerimizde yanıltıcı,
aldatıcı, yanlış yönlendirici davranış ve beyanlarda ve yerine
getiremeyeceğimiz taahhütlerde bulunmayız.
- İş hayatını ve çalışma koşullarını düzenleyen mevzuata uygun
davranmayan, insan sağılığını ve hayatını tehlikeye düşüren
ortamlarda üretim yapan, yasal olmayan yollardan kazanç
sağlayan kişi ve kuruluşlarla tedarikçi ve iş ortağı ilişkisine
girmekten özenle kaçınırız.
- İş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz hakkında bilgi toplarken
yasal ve etik olmayan yöntemler kullanmayız.
- İş ortaklarımız ve tedarikçilerimizle ilgili hiçbir bilgiyi yasal
zorunluluk doğmadığı sürece 3. Şahıslarla paylaşmayız.
Topluma Karşı Sorumluluk İlkelerimiz
Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde toplumun refahına,
kalkınmasına ve gelişimine katkıda bulunmayı amaçlarız.
Topluma karşı sorumluluklarımız için kılavuz kabul ettiğimiz
aşağıdaki ilkelerimize faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde
ayrım yapmaksızın uymayı taahhüt ederiz.
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 92
- Ürettiğimiz ürün ve hizmetlerin, yatırımlarımızın, sosyal
sorumluluk projelerimizin toplum için ürettiği faydayı bir
performans kriteri olarak kabul ederiz.
- Sadece kanunlar önünde hesap verebilmek için değil aynı
zamanda içinde yaşadığımız toplumun haklarına saygımızın
göstergesi olması sebebi ile mali ve idari yükümlüklerimizi
eksiksiz yerine getirmeyi görev kabul ederiz.
- Toplumu yanıltıcı beyan ve davranışlarda bulunmayız.
- Siyasi faaliyette bulunmayız ancak siyasi makamların
alacağı kararlara veya çıkaracağı yaslara, toplum yararına
olmak koşulu ile fikri katkıda bulunmayı, talep edildiğinde
oluşturulan komisyon veya komitelere katılmayı temel
sorumluluklarımız içinde kabul ederiz.
- Toplum düzenini ve sağlığını tehdit eden hiçbir faaliyet içinde
bulunmayız.
- Toplumun ahlaki ve manevi değer farklılıklarına saygı gösterir
bunları rencide eden faaliyetlerde bulunmayız.
İş ve Yatırım İlkelerimiz
İttifak Holding olarak işimizin paydaşlarımıza sağladığı
kazançlar kadar insanlığın refah ve kalkınmasına olan
katkılarını da önemseriz. İstihdam yaratan, insana değer katan,
faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin gelişimine katkıda bulunan ve
kazanırken kazandırabileceğimiz yatırımlara öncelik veririz.
Kaynaklarımızı yatırımlara yönlendirme ve yatırımlarımızı
yönetme süreçlerimizde aşağıdaki ilkeleri kılavuz kabul ederiz
- Kazancın ve karlılığın büyüklüğüne bakmaksızın temel
değerlerimizle ve etik ilkelerimizle bağdaşmayan hiçbir iş ve
yatırım yapmayız.
- Yatırım projelerinin ve alternatiflerinin değerlendirilmesinde
topluma fayda üretebilmeyi belirleyici kriterler arasında kabul
ederiz.
- İşlerimizin yönetiminde sürdürülebilirliği hedefler, kısa vadeli
ve fırsatçı kazanımlar için orta ve uzun vadede istikrarlı
kazanımların riske atılmasına izin vermeyiz.
- Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde; ürettikleri ile insanı
yücelten, kalite standartlarını sürekli geliştiren, yenilikçi,
teknolojiyi takip eden, sektörü ve pazarı geliştiren, araştırma ve
geliştirmeyi önemseyen işletmeler kurarız.
- Kullandığımız doğal ve nakdi kaynakları toplumun bize verdiği
bir emanet olarak görür israf edilmesine, verimsiz
kullanılmasına, kötü yönetilmesine göz yummayan bir risk
yönetim sistemini uygularız.
- Yatırımlarımızda ve iş yönetimimizde bilimsel gelişmeleri
takip ederiz.
Doğa ve Doğal Hayatın Korunması ile İlgili İlkelerimiz
İttifak holding olarak “Doğaya Saygı”’ya temel değerlerimiz
arasında yer vermemiz, doğaya ve doğal hayatın korunmasına
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 93
verdiğimiz önem ve önceliğin göster gesidir.
“Adil Olmak” ilkemizin temelini oluşturan “Kul Hakkına Saygı”
prensibimizin sadece insanlar için değil yaratılan her şey için
uygulanması ve doğal hayatın yaratılmış her bir parçasının
insan varlığını tehdit eden sebepler oluşmadığı sürece
korunmasının gerektiğine inanmaktayız.
Doğa ve doğal hayatın korunmasında aşağıdaki ilkeleri kılavuz
kabul ederiz.
- Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde doğanın ve doğal hayatın
korunmasına yönelik her türlü mevzuata uygun davranırız.
- Her hangi bir kanuni zorunluluk bulunmasa dahi
müesseselerimizin doğaya ve doğal hayata zarar verecek
tehditlerden arındırılması için iş süreçlerimizde alınabilecek
tüm tedbirleri alırız.
İşletme İçi İlişkiler ve Çalışma Ortamımızla ilgili İlkelerimiz
Çalışanlarımızı kaynak olarak değil kıymet olarak görmekteyiz.
Kazandığımız başarıların çalışanlarımızın üstlendikleri görev ve
faaliyetlerdeki gayretleri ve katkıları ile gerçekleştiğine inanırız.
Yönetim kültürümüzün, işletme içi ilişkilerimizin ve iş
ortamlarımızın tüm çalışanlarımız için çalışılmaya değer olarak
kabul edilmesini sağladığına inandığımız aşağıdaki ilkelerimize
sadık kalırız.
- İşletme içi ilişkilerimizde dürüstlük en önemli ilkemizdir.
- Çalışanlarımıza dürüstlükten taviz verilmeyen, adaletin
önemsendiği, karşılıklı saygının ve nezaketin hakim olduğu,
insan onuruna yakışan bir iş ortamı sağlamayı tüm yöneticilerin
ortak sorumluluğu kabul ederiz.
- Çalışanlarımızın sağlığını ve hayatını tehlikeye düşürecek
çalışma koşullarının bulunmaması, işçi sağlığı ve iş güvenliğini
korumaya yönelik yasal mevzuatın gerektirdiği düzenlemelere
uyulması, çalışanı koruyucu teçhizat ve donanımın hazır
edilmesi konularından taviz vermeyiz.
- Ücret yönetiminde adil olmak ve çalışanlarımızın
sürdürülebilir en iyi ücreti alabilmelerini sağlamak temel
ilkemizdir.
- Çalışanlarımızın görevlendirilmelerinde, iş yükünün adil
dağılımı, yetki ve sorumluluk dengesinin kurulması, amaca ve
hedeflere uygunluk, beceri ve yeteneklerle örtüşme
prensiplerini gözetiriz
- Yönetim faaliyetlerimizde tarafsızlık, objektiflik ve
profesyonellik prensiplerinden taviz vermeyiz.
- Hiçbir çalışanımızın fiziksel veya psikolojik taciz, etnik veya
dini ayrımcılık, taraflı değerlendirme, kişisel değer ve hedefleri
ile alay, aşağılama ve dışlama gibi onur kırıcı ve insani
değerlerle uyuşmayan davranışlara maruz kalmasına izin
vermeyiz.
- Çalışanlarımızın etnik, siyasi, kültürel ve dini farklılıklarını bir
zenginlik olarak kabul eder insan yönetiminde en önemli
başarının farklılıkları yönetmek olduğuna inanırız.
- Çalışanlarımızın yasalardan ve kurum içi mevzuattan
kaynaklanan tüm haklarının eksiksiz, doğru ve zamanında
verilmesini taahhüt ederiz.
- Unvan, makam, pozisyon ve statü farklılıklarından
kaynaklanan yetkilerin çalışanlarımızı rencide edici, aşağılayıcı,
küçümseyici ve çalışanların haklarını kısıtlayıcı şekilde
kullanılmasına izin vermeyiz.
- Yönetim kültürümüz, çalışanlarımızın kendilerini ifade
etmelerine imk n veren, yeni fikirlerini ve sorunlarını üstleriyle
rahatlıkla paylaşabildikleri katılımcı yönetim yaklaşımlarını
destekler.
- Çalışanlarımızın kişisel ve özel bilgilerini yasal zorunluluklar
olmadığı sürece 3. Kişilerle paylaşmayız, bu bilgileri
çalışanlarımıza şantaj veya tehdit edici şekilde kullanılmasına
izin vermeyiz.
Değerlerimizin ve İlkelerimizin Yaşatılması Sorumluluğu
Değerlerimiz ve ilkelerimiz vizyonumuza olan yürüyüşümüzü ve
İttifak Holding çatısı altında yürüttüğümüz faaliyetleri anlamlı
kılmaktadır.
Değerlerimizin, ilkelerimizin ve bunlara bağlı olarak hazırlanan
çalışma kurallarımızın, bizleri kısıtladığına değil çabalarımıza
değer kattığına inanırız.
Değer ve ilkelerimizle şekillenen İttifak Holding kültürünün
kuşaklar boyu gelişerek sürdürülebilmesi her çalışanımızın
aşağıdaki sorumlulukları üstlenmesi ile mümkün olacaktır.
Ortak Sorumluluklar
Pozisyonu ve görevi ne olursa olsun İttifak Holding ailesinin her
üyesi
- İttifak Holding değerleri, etik ilkeleri ve bunlara bağlı olarak
oluşturulmuş kural ve politikaları öğrenmeyi, öğretmeyi ve tüm
çalışmalarında bunlara bağlı olarak hareket etmeyi,
- Kararlarının veya uygulamalarının değerlere ve ilkelere
uygunluğu konusunda tereddüde düştüğünde yöneticisine veya
etik kuruluna içtenlikle danışmayı,
- Değerlerin ve etik ilkelerin ihlal edildiğini düşündüğü karar
veya uygulamaları açık yüreklilik ve cesaretle yöneticisine veya
Etik Kurulu’na olarak bildirmeyi,
- İhlaller için Etik Kurul veya ilgili yöneticiler ile yürütülecek
soruşturmalara gönüllü olarak katılmayı,
ortak ve temel sorumlulukları olarak kabul etmişlerdir.
Yöneticilerin Sorumlulukları
İttifak Holding çatısı altında yöneticilik pozisyonlarında görev
yapanlar Temel Değerlerin ve ilkelerin yaşatılmasında ortak
sorumluluklara ek olarak
- Değerlerimizin, etik ilkelerimizin ve bunlara bağlı olarak
oluşturulan kural ve politikaların yaşatıldığı bir çalışma
ortamını sağlamayı,
- Değerlerimizin ve etik İlkelerimizin uygulanmasında;
kararları, uygulamaları ve davranışları ile örnek olmayı ve
bunları yönetiminde bulananlara öğretmeyi,
- Çalışanlarının değerler ve etik ilkelerle ilgili bilgi taleplerini
samimiyetle yerine getirmeyi
- Çalışanların değerlerimizin ve etik ilkelerimizin ihlali
konusundaki bildirimlerini mutlaka işleme almayı ve etik
kuruluna açık yüreklilikle iletmeyi,
Yönetsel sorumlulukları içinde kabul ederler.
Değer ve Etik İlke İhlallerinin Bildirilmesi ve Değerlendirilmesi
Etik Kurul
İttifak Holding Etik Kurulu; 1 Başkan, 2 Asil, 3 Yedek üyeden
olmak üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Etik kurul üyeleri kurul çalışmaları esnasında bağlı
bulundukları üst yöneticiler tarafından baskı veya etki altında
bırakılamazlar ve kurul kararlarındaki tercihleri sebebi ile
eleştirilemezler.
İhlallerin Bildirilmesi
İttifak Holding çatısı altında görev yapsın veya yapmasın tüm
paydaşlarımız, yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak temel
değerlerin, etik ilkelerin ve bunlara bağlı olarak oluşturulmuş
kuralların ihlal edildiğini düşünmeleri halinde; bu düşüncelerini
şüphe dahi olsa Etik Kuruluna;
[email protected] mail adresine e posta ile
veya İTTİFAK HOLDİNG ETİK KURULU
Ferit Paşa Mah. Kule Cad. No:2
Kule Plaza K:36 Selçuklu/KONYA adresine mektup ile
veya 0332 221 3999 nolu telefona sözlü olarak
İsimli veya isim beyan etmeksizin bildirebilirler.
İhlallerin Bildirimlerinin İşleme Alınması
Hangi yöntemle veya kimden gelirse gelsin Etik Kurulu’na gelen
her ihlal bildirimi Etik Kurul’un yapacağı ilk olağan veya olağan
üstü toplantı gündemine alınmak üzere işleme alınır.
Etik Kurulu Başkanı veya üyeleri de d hil olmak üzere, hangi
düzeyde olursa olsun hiçbir yönetici yapılmış bir ihlal
bildiriminin işleme alınmamasını talep edemez.
İhlal Bildirimlerinin Etik Kurul tarafından Görüşülmesi ve
Değerlendirilmesi
Bildirimde bulunulan ihlalin niteliğine göre Etik Kurul Başkanı,
ihlal bildirimini en az iki ayda bir yapılan ilk olağan toplantının
gündemine alabileceği gibi gerek görmesi halinde Etik
Kurulunu olağan üstü toplantıya çağırarak da görüşmeye
açabilir.
Etik Kurul, İhlal Bildirimlerinin görüşülmesi ve
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 94
değerlendirilmesi esnasında aşağıdaki ilkelere bağlı olarak
çalışır.
- İhlal Bildirimlerinde bulunan kişilerin biliniyor olması halinde
isimleri kesinlikle gizli tutulur.
- Etik Kurul İhlal Bildiriminin görüşülmesi ve değerlendirilmesi
esnasında gerek görmesi halinde ihlal bildirimi yapılmış karar
veya uygulamalar için;
o İlgili Yönetici veya çalışanlardan yazılı veya sözlü savunma
veya rapor isteyebilir,
o Konuyla ilgili belge talep edebilir,
o Yerinde inceleme yapabilir,
o Etik Kurulu üyesi olmayan İttifak Holding mensubu olan veya
olmayan kişilerden görüş isteyebilir.
- Görüşme ve değerlendirme süreci gizlilikle yürütülür ve yazılı
tutanaklara bağlanır.
- İhlal bildiriminin niteliğine bağlı olarak soruşturma süresince,
ihlal şüphesinin olduğu karar ve uygulamaları durdurabilir, ihlal
ile ilgili yöneticiyi açığa alabilir.
İhlal Bildirimlerinin Etik Kurul Tarafından Karara bağlanması
Etik Kurul ihlal bildirimlerini bildirimin gündeme alındığı
toplantı tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde karara bağlar.
Ancak karar ve uygulamanın durdurulduğu veya ilgili
yöneticinin açığa alındığı ihlal bildirimlerinde bu süre 10 günü
geçemez.
Etik Kurul kararlarını oy çokluğu esasına göre alır ve karar
tutanağı tüm üyeler tarafından gerekirse şerh düşülmek sureti
ile imzalanır.
Etik kurul kesinleşmiş ihlalin niteliğine göre;
- İhlale sebep olan kararın veya uygulamanın düzeltilmesi veya
durdurulması
- İhlale sebep olan kişiler için yazılı uyarı, görev değişikliği,
tenzil’i rütbe, yazılı veya sözlü özür dileme ve işten çıkarma
- İhlal sonucu oluşmuş maddi zararların ihlale sebep olan kişi
veya şirket tarafından tazmini
- İhlalin yasalara muhalefet olması halinde sorumluların yasal
mercilere bildirilmesi veya sorumlulara dava açılması
gibi yaptırımlar talep edebilir.
Etik Kurul Üyeleri ile İlgili İhlal Bildirimlerinde Uygulanacak
Yöntem
Etik Kurul asil üyelerinden birisi hakkında yapılmış ihlal
bildirimlerinin görüşüldüğü görüşme ve değerlendirmelere
yedek üyelerden birisi katılır.
Etik Kurul’un karar ve uygulamaları ile ilgili olarak yapılan ihlal
bildirimlerinde Etik Kurul yedek üyeleri kendi aralarında
başkan seçerek etik kurul ile ilgili ihlal bildirimlerini
değerlendirir ve karara bağlar.
26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve
Bağımsızlığı
Şirket Yönetim Kurulu’na bağlı olarak Kurumsal Yönetim
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 95
Komitesi,Denetim Komitesi ve Risk Komiteleri oluşturulmuştur.
Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketin kurumsal yönetim
ilkelerine uyumunu izlemeklesorumlu olup özellikle aşağıdaki
hususların gerçekleştirilmesi ile görevlidir:
-Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin ne ölçüde uygulandığını
araştırıp uygulanmaması halinde
bunu nedenlerini saptamak ve tam uygulamama sonucu gelişen
olumsuzlukları belirleyerek
iyileştirici önlemlerin alınmasını önermek,
-Yönetim Kuruluna önerilecek üye adaylarının saptanmasında
şeffaflık sağlayacak yöntemler
belirlemek,
-Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin sayısı konusunda
çalışmalar yaparak öneriler geliştirmek,
-Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin performans
değerlendirmesi ve ödüllendirilmeleri
konusunda ilke ve uygulamalara ilişkin öneriler geliştirip
uygulamaları izlemek,
-Pay Sahipleri İlişkileri Biriminin çalışmalarını denetlemek,
Kurumsal Yönetim Komitesiyle ilgili bilgiler aşağıdadır:
şirket ticari sırlarının kötüye kullanılmasınıönleyebilecek
düzenlemelerin saptanması
Denetim Komitesiyle ilgili bilgiler aşağıdadır:
Adı Soyadı
Ünvanı
Murat ÇAKIRKAYA
Komite Başkanı
Murat ALTUN
Komite Üyesi
Yusuf AVŞAR
Komite Üyesi
Risk Komitesinin görev ve sorumlulukları şunlardır:
Komite ,Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye
düşüren sebeplerin erken teşhisi, bununiçin gerekli önlemler
ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla
kurulmuştur ve her ikiayda bir veya gerekli göreceği hallerde
hazırlayacağı raporu yönetim kuruluna,denetçiye ve
denetimkomitesine sunar
Risk Komitesiyle ilgili bilgiler aşağıdadır:
Adı Soyadı
Ünvanı
Ahmet BUĞA
Komite Başkanı
Bahri BIÇAKCI
Komite Üyesi
Hasan ÖZÜLKÜ
Komite Üyesi
27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar
Adı Soyadı
Ünvanı
Hasan ÖZÜLKÜ
Komite Başkanı (Sermaye Piyasalarına
Uyumdan Sorumlu)
Cemil COŞGUN
Komite Üyesi
Ecevit ÖKSÜZ
Komite Üyesi
Denetim Komitesinin görev ve sorumlulukları şunlardır :
Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, Genel Kurul tarafından
Şirket’in mali durumuna göre her biri için ayrı ayrı tespit edilir.
Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyesine ve yöneticiye borç
verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi
kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi
teminatlar verilmemiştir.
Denetim Komitesi, her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve
şeffaf bir şekilde yapılması için
gerekli tüm tedbirlerin alınmasından ve Sermaye Piyasası
Mevzuatı ile verilen görevlerin
yürütülmesinden sorumlu olup özellikle aşağıda belirtilen
hususların gerçekleştirilmesinden görevli
ve sorumludur:
- Kamuya açıklanacak mali tabloların ve dipnotlarının mevzuat
ve uluslararası muhasebestandartlarına uygunluğunun
denetlenmesi ve onaylanması,
- Bağımsız denetim şirketinin seçimiyle ilgili araştırmaların
yapılması, ön onaydan sonra yönetim
kuruluna sunulması,
- Şirket muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya
açıklanmasının, bağımsızdenetimin ve şirket iç kontrol
sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi,
- Şirket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle
ilgili şikayetlerin incelenmesi ve
sonuçlandırılması,
-Yönetim Kurulu Üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar
arasındaçıkabilecek çıkar çatışmalarının önlenmesi ile
ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME FAALİYETLERİ
İttifak Holding A.Ş. iştirakleri,ürettikleri mamüllerin kalitesini
en üst düzeyde tutmak,yeni teknolojileri takip etmek,ürün
portföyünü geliştirmek,müşteri şikayetlerini değerlendirmek
ve en aza indirmek amacıyla Ar-Ge faaliyetlerine önem
vermekte ve bu yönde çalışmalar yapmaktadır.Bu amaçla
üretim yapılan her işletmede ürünün özelliğine ve kalitesine
uygun olarak laboratuar,kalite kontrol ve kalite güvence birimi
oluşturulmuştur.
İDARİ FAALİYETLER
Şirketimizin 2011 yılı üst düzey yönetim kadrosu ve görevleri
aşağıda gösterildiği gibidir.
ÜST YÖNETİM
İcra Kurulu Başkanı
Ramazan KESER
İcra Kurulu Başkan Yrd.
Ahmet BUĞA
Mali ve İdari İşler Koordinatörü
Hasan ÖZÜLKÜ
Finans Koordinatörü
Bahri BIÇAKCI
İç Denetim Koordinatörü
Murat ÇAKIRKAYA
Eğitim Koordinatörü
Nail ŞENGÜN
Kurumsal İletişim Koordinatörü
Ecevit ÖKSÜZ
YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
01.01.2011 – 31.12.2011döneminde 1.064.585.-TL tutarında
bağış ve yardım bulunmaktadır.
DİĞER HUSUSLAR
Finansal tablolarda ve faaliyet raporunda yer almayan ancak
kullanıcılar için faydalı olacak başka bir husus bulunmamaktadır.
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 96
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 97
YÖNETİM KURULU RAPORU
ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU
DÖNEM İÇERİSİNDE YAPILAN ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
Dönem içerisinde Ana sözleşme değişikliği yapılmamıştır.
İttifak Holding Türkiye’de şube benzeri işletmeleri ve bağlı ortaklıkları ile birlikte farklı sektörlerde faaliyet göstermektedir. Şirket’in
faaliyet gösterdiği alanlar ve söz konusu sektörlerde faaliyet gösteren bağlı ortaklıkları aşağıdaki gibidir:
Perakende Faaliyetleri :
Şirket bağlı ortaklıklarından İnvito Kuyumculuk Tic. A.Ş., Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş. aracılığıyla perakende faaliyetlerinde
bulunmaktadır. Adese AVM 9 ilde toplam 62 mağazada, Adesem adlı şirket bünyesinde ise toplam 78 mağazada, 18 adet diğer mağazalar
olmak üzere (perakende satış yapan ayakkabı, oyuncak mağazaları ve unlu mamüller satışı ve benzeri mağazalar) toplam 158 mağazada
faaliyet göstermektedir. Şirket’in sahip olduğu mağazaların toplam alan 183.943 m2 dir.
İmalat Faaliyetleri:
Holding Şirket bağlı oraklıklarından Selva Gıda Sanayi A.Ş., İmaş Makine Sanayi A.Ş. ve Selet Ent. Et ve Süt Ürünleri San. Tic. A.Ş.
aracılığıyla üretim faaliyetlerinde bulunmaktadır. Selva Gıda Sanayi A.Ş makarna ve irmik üretimi, Selet Ent. Et ve Süt Ürünleri San.
Tic. A.Ş. et ve süt ürünleri üretiminde, İmaş Makine Sanayi A.Ş. her türlü değirmen makineleri, zirai makineler ve diğer makinelerinin
üretiminde bulunmaktadır.
İnşaat Faaliyetleri:
Şirket bağlı ortaklıklarından Seha İnşaat Müh. Mad. Turizm San. ve Tic. A.Ş. konut, alışveriş merkezleri, toplu konut projeleri, köprü v.b.
projelerin yapımını üstlenmektedir.
Ticaret-Hizmet-Organizasyon Faaliyetleri:
İŞTİRAKLERİMİZ
Şirketin
Sermayedeki
Payı (%)
Şirket
İle
Olan İlişkinin
Niteliği
Ticaret Unvanı
Faaliyet Konusu
Adese Alışveriş Merk.Tic.A.Ş.
Perakende mağazacılık ve işyeri kiralama
85,99
Bağlı Ortaklık
Seha İnşaat Müh.Mad.Tur.San.ve Tic.A.Ş.
İnşaat
99,97
D.Bağlı Ortak
Selva Gıda San.A.Ş.
Makarna,un ve irmik üretimi
100
D.Bağlı Ortak
Big Planlama ve Yön.Müş.A.Ş.
Yatırım organizasyon
100
Bağlı Ortaklık
İmaş Makine San.A.Ş.
Değirmen ve zirai makine üretimi
99,7
D.Bağlı Ortak
Adese Petrol Ür.Taş.San.Tic.A.Ş.
Petrol ve Petrol Ür.Satışı,Opet bayiliği
98,77
D.Bağlı Ortak
Afta İşletme Dan.İç ve Dış Tic.A.Ş.
Zirai ürünlerin alım satımını yapmak
99,16
D.Bağlı Ortak
Şirket’in yukarıda sayılan faaliyetleri yürüten şirketlerin dışında kalan şirketleri bu grupta faaliyet göstermektedir. Bu grupta petrol ve
petrol ürünleri satışı, otomobil satış faaliyetleri, dış ticaret faaliyetleri ile yönetim organizasyon ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.
Gayrimenkul alım satım ve bunlarla ilgili
Aden Gayrimenkul Yön.Yatırım İç ve Dış Tic.A.Ş. komisyonculuk
61,98
D.Bağlı Ortak
ORTAKLIK YAPISI
İnvito Kuyumculuk Tic.A.Ş.
Perakende altın ticareti
99,15
Bağlı Ortaklık
Şirketin çıkarılmış sermayesi 30.000.000 (Otuz milyon) Türk Lirasıdır.Şirketimizin sermayesinin %5 ‘inden fazlasına sahip ortağı %5,82
payıyla Adese Alışveriş Merkezleri Tic.A.Ş.dir.
Sermayenin müfredatı aşağıdaki gibidir.
Belya Turizm İnş.EnerjiBlş.San.Tic.A.Ş
Bilişim ve yazılım hizmetleri
94,49
D.Bağlı Ortak
Elite Dan.Ar Ge Rekl.ve Halkla İlişk.Tic.A.Ş.
Reklamcılık ve tanıtım hizmetleri
80
D.Bağlı Ortak
Konestaş Konya Gıda Petrol Hayv.Eğit.San.
Tic.A.Ş.
Unlu mamüller imalatı
99,97
D.Bağlı Ortak
Kule Yön.ve Org.ve Danışmanlık A.Ş.
Yönetim ve organizasyon
99,60
D.Bağlı Ortak
Selet Entegre Et ve Süt Ür.San.Tic.A.Ş.
Et ürünleri üretimi ve toptan satışı
99,90
D.Bağlı Ortak
Seleks İç ve Dış Tic.A.Ş.
Gıda ve tarım ürünlerinin ihracatını ve
ithalatını yapmak
99
D.Bağlı Ortak
İrent Oto Kiralama Tic.A.Ş.
Oto kiralama ve oto satışı
99,32
D.Bağlı Ortak
Aes Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.
Sigorta aracılık hizmetleri
12,5
D.Bağlı Ortak
Grubu
Nama/Hamiline
Toplam Nominal Değer (TL)
Sermayeye Oranı (%)
İmtiyaz Türü
A
Nama
1,00
10,00
İmtiyazlı
B
Hamiline
1,00
90,00
İmtiyazsız
Hisse senetlerinin kaydileştirme sürecine ilişkin MKK’nın genel duyuruları doğrultusunda ve Sermaye Piyasası Kanunun Geçici
6.maddesi uyarınca hak sahibi hissedarlarımızın hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece ortaklık haklarını kullanmaları mümkün
değildir.İttifak Holding A.Ş. hisseleri 03.05.2010 tarihinde itibaren İMKB’nin Ulusal Pazarda işlem görmektedir.
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 98
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 99
DÖNEM İÇİNDE YÖNETİM VE DENETİM KURULLARINDA YER ALAN ÜYELER
YATIRIMLAR
Şirketimiz, 01.01.2011 – 31.12.2011 yılında toplam 19.469.378.-TL yatırım yapmıştır.
Adı Soyadı
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta
Üstlendiği Görevler
Ortaklıktaki
Sermaye Payı (%)
FİNANSAL DURUMDAKİ DEĞİŞİKLİKLER
01.01.2011 – 31.12.2011 yılı finansal sonuçlarına göre İttifak Holding’in toplam konsolide satış gelirleri bir önceki senenin aynı dönemine
göre % 14,59 artışla 891.442.301.-TL’ye;faaliyet karı ise % 9.42 azalışla 26.846.667 .-TL olmuştur. 01.01.2011 – 31.12.2011 tarihi itibariyle
İttifak Holding’in dönem karı 3.533.028.-TL,ana ortaklık net kar payı 2.484.848.-TL olmuştur.Şirketin 01.01.2011 – 31.12.2011 tarihi
itibariyle konsolide özet finansal bilgileri aşağıdaki gibidir:
Mehmet Ali
KORKMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı
İlahiyatçı
Yönetim Kurulu Üyesi
0,157
Fahri AKAY
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Sanayici
Yönetim Kurulu Üyesi
0,035
Murat KIVRAK
Yönetim Kurulu Üyesi
İş Adamı
Ortak
2,40
Adem ELGÜN
Yönetim Kurulu Üyesi
Öğretim Görevlisi
Yok
0,058
Ali KÖRPE
Yönetim Kurulu Üyesi
Finansçı
Genel Müdür
0,027
Ferhat GÜL
Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi
Emekli Kamu Yöneticisi Yok
Veli ÜLVAN
Denetçi
Öğretmen
Denetçi
0,0004
Yusuf KOYUTÜRK
Denetçi
Esnaf
Denetçi
0,106
Denetçi
İnşaat
Mühendisi
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
Değişim %
Toplam Gelirler
891.442.301
777.952.318
14.59
Brüt Kar
172.328.798
143.201.307
20.34
26.846.667
29.640.234
-9.42
Vergi Öncesi Karı/Zararı
4.221.854
22.947.258
-81,60
Dönem Karı/Zararı
3.533.028
21.510.791
-83,57
Azınlık Payları
1.048.180
-60.638
1729,6
Ana Ortaklık Payları
2.484.848
21.571.429
-88,48
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
Değişim %
Toplam Varlıklar
807.789.017
718.949.106
12.36
Toplam Özkaynaklar
418.517.451
382.601.454
9.38
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
366.325.488
381.212.696
-3.91
Faaliyet Karı /Zararı
Mevlüt
PINARKARA
Ortak
0,026
SATIŞ HASILATI VE İHRACAT
Şirketin 01.01.2011– 31.12.2011 ile 01.01.2010 - 31.12.2010 dönemleri satış rakamları karşılaştırıldığında 01.01.2011 - 31.12.2011
döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre toplamda % 14,59 oranında artış yaşandığı görülmektedir.
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
Yurtiçi satışlar
823.994.454
744.621.842
Yurtdışı satışlar
72.595.657
41.453.634
Diğer gelirler
3.188.565
3.052.842
Toplam Satışlar
899.778.676
789.128.318
Satıştan iadeler (-)
-4.945.421
-6.458.257
Satış iskontoları (-)
-3.111.667
-4.345.861
-279.287
-371.882
Toplam
-8.336.375
-11.176.000
Net Satışlar
891.442.301
777.952.318
Diğer İndirimler
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
01.01.2011–31.12.2011 döneminde çıkarılan sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 100
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 101
İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE
HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLAR VE
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 102
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 103
iTTiFAK HOLDİNG A.Ş.
31 ARALIK 2011 TARiHi iTiBARiYLE HAZIRLANAN
BAĞIMSIZ DENETiM RAPORU
Görüş
İttifak Holding A.Ş.
13 Nisan 2012, İstanbul, Türkiye
Görüşümüze göre, ilişikte yer alan konsolide finansal tablolar, İttifak Holding A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık
2011 tarihi itibariyle konsolide finansal durumunu ve aynı tarihde sona eren döneme ait konsolide finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde
doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.
Yönetim Kuruluna
İttifak Holding A.Ş.’nin ve bağlı ortaklıklarının (birlikte “Şirket” olarak anılacaktır) 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle hazırlanan
ve ekte yer alan konsolide bilançosunu ve aynı tarihde sona eren döneme ait konsolide kapsamlı gelir tablosunu, konsolide
özkaynak değişim tablosunu, konsolide nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotlarını denetlemiş bulunuyoruz.
Can Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.
Finansal tablolarla ilgili olarak işletme yönetiminin sorumluluğu
Sorumlu Ortak, Başdenetçi
İşletme yönetimi bu konsolide finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata
veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir
şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini
içermektedir.
Bağımsız denetim kuruluşunun sorumluluğu
Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak
gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru
ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.
Bağımsız denetim, konsolide finansal tablolarda yer alan tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi,
finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere
önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız
iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak
tasarlamak amacıyla, işletme yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi
ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca işletme yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile
yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve konsolide finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun
değerlendirilmesini de içermektedir.
Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve
uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz
A member firm of INPACT International
Süleyman Hilmi DÖNMEZ
Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok
Kat: 16 No: 457 Yeşilköy – İSTANBUL
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 104
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 105
İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.
31 ARALIK 2011 VE 2010 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
KONSOLİDE BİLANÇO
İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.
31 ARALIK 2011 VE 2010 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
KONSOLİDE BİLANÇO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
(Seri:XI, No:29 Konsolide)
Yeniden Düzenlenmiş
Dipnot
Ref.
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Bağımsız
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
341.639.079
263.355.574
Nakit ve Nakit Benzerleri
6
45.826.621
33.161.886
Finansal Yatırımlar
7
-
-
57.690.573
48.765.406
Ticari Alacaklar
-İlişkili Taraflardan Alacaklar
36
1.095.495
950.468
-Diğer Ticari Alacaklar
10
56.595.078
47.814.938
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12
-
-
Diğer Alacaklar
11
1.528.164
3.525.824
Stoklar
13
189.520.766
140.988.797
Canlı Varlıklar
14
2.438.925
657.683
15
-
-
26
44.634.030
36.255.978
466.149.938
455.593.532
Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden
Alacaklar
Diğer Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Ticari Alacaklar
10
-
-
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12
-
-
Diğer Alacaklar
11
1.200.988
1.401.066
Finansal Yatırımlar
7
454.927
372.388
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16
-
-
Canlı Varlıklar
14
834.395
349.611
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17
217.735.851
219.864.239
Maddi Duran Varlıklar
18
232.678.404
223.641.730
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19
4.118.351
4.185.615
Şerefiye
20
-
-
Ertelenmiş Vergi Varlığı
34
-
-
Diğer Duran Varlıklar
26
9.127.022
5.778.883
807.789.017
718.949.106
TOPLAM VARLIKLAR
Ekteki dipnotlar konsolide mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluşturur.
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
(Seri:XI, No:29 Konsolide)
Dipnot
Ref.
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
-İlişkili Taraflara Borçlar
-Diğer Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Borç Karşılıkları
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Borç Karşılıkları
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Düzeltmesi Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Hisse Senedi İhraç Primleri
Değer Artış Fonları
Yabancı Para Çevrim Farkları
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Kar/(Zararları)
Net Dönem Karı/(Zararı)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
TOPLAM KAYNAKLAR
8
9
36
10
11
15
12
24
34
22
26
8
9
10
11
12
21
22
24
34
26
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2011
Yeniden Düzenlenmiş
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2010
291.804.033
145.333.612
115.144.823
1.635.145
113.509.678
12.741.243
2.120.661
1.101.285
1.690.799
13.671.610
97.467.533
74.957.728
9.567.253
12.865.701
76.851
418.517.451
366.325.488
30.000.000
2.387.303
(1.747.014)
30.123.750
219.688.092
82.539
1.464.959
81.841.011
2.484.848
52.191.963
807.789.017
259.267.838
116.647.873
124.986.371
1.869.467
123.116.904
8.317.169
605.685
154.618
1.660.819
6.895.303
77.079.814
54.944.320
8.123.174
13.927.777
84.543
382.601.454
381.212.696
30.000.000
2.387.303
(1.747.014)
11.946.967
245.792.814
1.464.959
69.796.238
21.571.429
1.388.758
718.949.106
Ekteki dipnotlar konsolide mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluşturur.
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 106
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 107
İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2011 VE 1 OCAK - 31 ARALIK 2010
TARİHLERİNDE SONA EREN YILLARA AİT
KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOLARI
İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2011 VE 1 OCAK - 31 ARALIK 2010
TARİHLERİNDE SONA EREN YILLARA AİT
KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
(Seri:XI, No:29 Konsolide)
Dipnot
Ref.
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
(Seri:XI, No:29 Konsolide)
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
1 Ocak –
31 Aralık 2011
Yeniden Düzenlenmiş
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
1 Ocak –
31 Aralık 2010
Satış Gelirleri
28
891.442.301
777.952.318
Satışların Maliyeti
28
(719.113.503)
(634.751.011)
172.328.798
143.201.307
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
1 Ocak –
31 Aralık 2011
3.533.028
Yeniden Düzenlenmiş
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
1 Ocak –
31 Aralık 2010
21.510.791
4.487.866
13.339.361
27
277.003
1.195
34
(224.393)
(665.061)
VERGİ SONRASI DİĞER KAPSAMLI GELİR
4.540.476
12.675.495
TOPLAM KAPSAMLI GELİR
8.073.504
34.194.956
32.553.438
(98.051)
(24.479.934)
34.284.337
Dipnot
Ref.
NET DÖNEM KARI
Diğer Kapsamlı Gelir
BRÜT KAR
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri
29
(128.972.392)
(118.431.022)
Genel Yönetim Giderleri
29
(24.601.976)
(26.376.694)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29
(454.541)
(314.091)
Diğer Faaliyet Gelirleri
31
13.621.586
37.444.728
Diğer Faaliyet Giderleri
31
(5.074.808)
(5.883.994)
26.846.667
29.640.234
FAALİYET KARI
Finansal Gelirler
32
8.792.710
10.990.088
Finansal Giderler
33
(31.417.523)
(17.683.064)
4.221.854
22.947.258
VERGİ ÖNCESİ KAR
Duran varlıklar değer artışındaki değişim
Özel fonlarındaki değişim
Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin vergi
geliri
17,18,19
Toplam Kapsamlı Gelir Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ana Ortaklık Payları
Vergi:
Dönem Vergi Gideri
34
(1.939.061)
(1.982.386)
Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)
34
1.250.235
545.919
3.533.028
21.510.791
DÖNEM KARI
Dönem Karının Dağılımı:
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27
1.048.180
(60.638)
Ana Ortaklık Payları
27
2.484.848
21.571.429
35
0,08283
0,71905
Hisse Başına Kazanç
Hisse Başına Kazanç
Ekteki dipnotlar konsolide mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluşturur.
Ekteki dipnotlar konsolide mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluşturur.
-
-
30.000.000
Maddi duran varlık ve yatırım amaçlı
gayrimenkuller değer artış / (azalışı)
ertelenen vergi etkisi
Özel fonlar
Ödenen Temettüler
Net dönem karı / (zararı)
31 Aralık 2010 Bakiyesi
2.387.303
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.387.303
-
-
2.387.303
Sermaye
Düzeltme
Farkları
11.946.967
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11.946.967
-
-
11.946.967
Hisse
Senedi İhraç
Primleri
245.792.814
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
516
Yabancı
Para
Çevrim
Farkları
(667.066)
13.379.458
-
-
-
-
233.079.906
-
(25.420.980)
258.500.886
Değer Artış
Fonları
1.464.959
-
-
-
-
-
-
-
-
256.244
1.208.715
-
-
1.208.715
Kardan
Ayrılan
Kısıtlanmış
Yedekler
-
-
30.000.000
-
-
-
30.000.000
Yeniden değerleme değer artış
fonunda yapılan düzeltmeler
Dönem kar zararını etkileyen
düzeltme ve sınıflamalar
31 Aralık 2010 Bakiyesi Düzeltilmiş
Hisse senedi ihraç primleri
Önceki dönem karının birikmiş
karlara transferi
Kontrol gücü olmayan paylardaki
değişim
Maddi duran varlık ve yatırım
amaçlı gayrimenkuller değer
artış / (azalışı)
Maddi duran varlık ve yatırım
amaçlı gayrimenkuller değer
artış / (azalışı) ertelenen vergi
etkisi
Özel fonlar
Bağlı ortaklık değerlemesi
Ödenen Temettüler
Net dönem karı / (zararı)
31 Aralık 2011 Bakiyesi
2.387.303
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.387.303
-
-
2.387.303
Sermaye
Düzeltme
Farkları
30.123.750
-
-
-
-
-
-
-
-
18.176.783
11.946.967
-
-
11.946.967
Hisse
Senedi
İhraç
Primleri
219.688.092
-
-
277.003
1.388.512
(27.770.237)
-
-
-
245.792.814
-
(889.976)
246.682.790
Değer Artış
Fonları
82.539
-
-
82.539
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Yabancı
Para
Çevrim
Farkları
1.464.959
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.464.959
256.244
-
1.208.715
Kardan
Ayrılan
Kısıtlanmış
Yedekler
81.841.011
-
(2.354.224)
-
(277.003)
-
-
(6.895.429)
21.571.429
-
69.796.238
2.609.795
-
67.186.443
Geçmiş Yıl
Karları
2.484.848
2.484.848
-
-
-
-
-
-
(21.571.429)
-
21.571.429
(2.297.823)
-
23.869.252
366.325.488
2.484.848
(2.354.224)
82.539
-
1.388.512
(27.770.237)
(6.895.429)
-
18.176.783
381.212.696
568.216
(889.976)
381.534.456
52.191.963
1.048.181
-
-
860.059
(1.612.905)
32.258.103
18.249.767
-
-
1.388.758
3.112
-
1.385.646
418.517.451
3.533.029
(2.354.224)
82.539
860.059
(224.393)
4.487.866
11.354.338
-
18.176.783
382.601.454
571.328
(889.976)
382.920.102
Toplam
Özkaynaklar
382.601.454
21.510.791
(2.936.478)
1.195
(665.061)
13.339.361
(177.111)
(73.054)
506.392
-
351.095.419
2.841.529
(25.420.980)
373.674.870
Toplam
Özkaynaklar
Kontrol
Gücü
Olmayan
Paylar
1.388.758
(60.638)
-
679
2.005
(40.097)
(177.111)
-
-
(19.779)
1.683.699
15.734
-
1.667.965
Kontrol
Gücü
Olmayan
Paylar
Ana
Ortaklığa Ait
Özkaynaklar
Toplamı
381.212.696
21.571.429
(2.936.478)
516
(667.066)
13.379.458
-
(73.054)
506.392
19.779
349.411.720
2.825.795
(25.420.980)
372.006.905
Ana
Ortaklığa Ait
Özkaynaklar
Toplamı
Dönem Karı
/ (Zararı)
69.796.238 21.571.429
Ekteki dipnotlar konsolide mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluşturur.
(1.747.014)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(1.747.014)
-
(1.747.014)
31 Aralık 2010 Bakiyesi - Önceden
Raporlanan
30.000.000
Sermaye
Karşılıklı
İştirak
Sermaye
Düzeltmesi
-
-
-
-
-
-
-
- 21.571.429
(2.936.478)
-
-
-
-
(73.054)
506.392
İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.
01 OCAK - 31 ARALIK 2011 VE 01 OCAK - 31 ARALIK 2010
TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Seri: X1, No: 29 Konsolide)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.
3.417.414
2.825.159
-
592.255
Dönem
Karı /
(Zararı)
(15.654.375) (3.417.414)
87.953.753
636
-
87.953.117
Geçmiş Yıl
Karları
Ekteki dipnotlar konsolide mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluşturur.
(1.747.014)
-
-
-
-
-
-
Maddi duran varlık ve yatırım amaçlı
gayrimenkuller değer artış / (azalışı)
-
Kurumlar vergisi düzeltme etkisi
-
(1.164.676)
(582.338)
-
-
(582.338)
Kontrol gücü olmayan paylardaki
değişim
-
20.000.000
Önceki dönem karının birikmiş
karlara transferi
Tasfiye edilen bağlı ortaklık etkisi
10.000.000
-
31 Aralık 2009 Bakiyesi - Düzeltilmiş
-
Dönem kar zararını etkileyen
düzeltme ve sınıflamalar
10.000.000
Yeniden değerleme değer artış
fonunda yapılan düzeltmeler
31 Aralık 2009 Bakiyesi - Önceden
Raporlanan
Sermaye
Karşılıklı İştirak
Sermaye
Düzeltmesi
(Seri: X1, No: 29 Konsolide)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.
İTTİFAK HOLDİNG A. Ş.
01 OCAK - 31 ARALIK 2011 VE 01 OCAK - 31 ARALIK 2010
TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 108
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 109
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 110
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 111
İTTİFAK HOLDİNG A. Ş.
01 OCAK - 31 ARALIK VE 01 OCAK - 31 ARALIK 2011
TARİHLERİ İTİBARİYLE NAKİT AKIM TABLOSU
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Vergi öncesi dönem karı
Faaliyetlerde kullanılan nakit akıma ulaşmak için yapılan düzeltmeler
Amortisman ve itfa ve tükenme payları
Kıdem tazminatı karşılığı
İzin karşılıkları
Maddi duran varlık değer düşüklüğü gideri / iptali
Yatırım amaçlı gayrimenkul değer artışları
Dava karşılıkları
Maddi duran varlık satış karı, net
Şüpheli alacak karşılığı gideri
Şüpheli alacak karşılığı iptali
Ertelenmiş finansman geliri
Ertelenmiş finansman gideri
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı
İlişkili şirketlerden alacaklardaki (artışlar) / azalışlar
Ticari alacaklardaki artışlar (artışlar) / azalışlar
Diğer alacaklardaki artışlar (artışlar) / azalışlar
Stoklardaki (artışlar) / azalışlar
Canlı varlıklardaki (artışlar) / azalışlar
Diğer dönen ve duran varlıklarda (artışlar) / azalışlar
İlişkili şirketlere borçlardaki artışlar / (azalışlar)
Ticari borçlardaki artışlar / (azalışlar)
Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki artışlar / (azalışlar)
Diğer yükümlülüklerdeki artışlar / (azalışlar)
Esas Faaliyet ile İlgili Olarak Oluşan Nakit
Ödenen kıdem tazminatları
Ödenen vergiler
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Canlı varlıklardaki değişim
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı
Yatırım amaçlı gayrimenkul artışları
Yatırım amaçlı gayrimenkul satış hasılatı
Yatırım Faaliyetlerinde (Kullanılan) / Elde Edilen Nakit
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Banka kredisi ödemeleri
Finansal yatırımlardaki artışlar
Hisse senedi ihraç primleri
Özel fonlardaki fonlarındaki değişim
Kontrol gücü olmayan paylardaki değişim
Tasfiye edilen bağlı ortaklığın etkisi
Bağlı ortaklık kurumlar vergisi düzeltme etkisi
Kontrol gücü olmayan paylara ödenen temettüler
Ödenen temettüler
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
01 Ocak –
31 Aralık 2011
4.221.854
Yeniden Düzenlenmiş
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
01 Ocak –
31 Aralık 2010
22.947.258
15.155.753
4.277.182
1.514.976
(165.180)
(5.081.381)
29.980
(4.749.700)
1.991.521
(1.131.946)
(3.245.871)
3.144.740
15.961.928
(145.027)
(10.784.529)
2.040.052
(48.531.969)
(1.781.242)
(11.726.191)
(234.322)
(8.399.675)
4.420.076
6.768.615
(52.412.284)
(2.833.103)
(992.394)
(56.237.781)
13.897.575
6.120.169
536.364
536.588
(19.820.332)
1.660.819
(10.971.133)
1.422.799
(5.088.372)
(2.022.262)
2.590.443
11.809.916
286.477
12.413.297
(3.340.503)
(29.260.279)
1.465.634
(6.029.240)
(287.369)
(5.695.613)
182.423
(3.414.649)
(21.869.906)
(2.420.467)
(2.558.140)
(26.848.513)
14
18-19
18-19
17
17
(966.238)
(19.469.378)
7.827.392
4.610.795
(7.997.429)
(179.915)
(8.949.425)
12.904.058
(777.774)
2.516.167
5.513.111
8
7
27
27
27
27
27
27
27
48.699.147
18.176.783
277.003
12.101.236
(2.354.224)
76.899.945
26.511.815
(372.142)
516
(48.825)
506.392
(73.054)
(36.478)
(2.900.000)
23.588.224
12.664.735
33.161.886
45.826.621
2.252.822
30.909.064
33.161.886
Not
17-18-19
24-29
24-29
18-31
17-31
22-31
31
10-11-31
10-31
32
33
36
10
11
13
14
26
36
10
11
26
24
34
6
Ekteki dipnotlar konsolide mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluşturur.
1. ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
İttifak Holding A.Ş. (Şirket), Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, 18 Mayıs 1993 tarihinde Konya’da kurulmuş ve
tescil edilmiştir.
İttifak Holding A.Ş.’nin şirket merkezi Feritpaşa Mah. Kule Cad. Kule Plaza İş Merkezi Kat:36 Selçuklu – Konya’dır.
Şirket’in 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle çalışan personelin ortalama sayısı sırasıyla 4.971 ve
4.663’dir.
İttifak Holding Türkiye’de şube benzeri işletmeleri ve bağlı ortaklıkları ile birlikte farklı sektörlerde faaliyet göstermektedir. Şirket’in faaliyet gösterdiği alanlar ve söz konusu sektörlerde faaliyet gösteren bağlı ortaklıkları aşağıdaki
gibidir:
Perakende Faaliyetleri :
Şirket bağlı ortaklıklarından İnvito Kuyumculuk Tic. A.Ş., Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş. aracılığıyla perakende faaliyetlerinde bulunmaktadır. Adese AVM 9 ilde toplam 62 mağazada, Adesem adlı şirket bünyesinde ise toplam 78 mağazada, 18 adet
diğer mağazalar olmak üzere (perakende satış yapan ayakkabı, oyuncak mağazaları ve unlu mamüller satışı ve benzeri mağazalar) toplam 158 mağazada faaliyet göstermektedir. Şirket’in sahip olduğu mağazaların toplam alan 183.943 m2 dir.
İmalat Faaliyetleri:
Holding Şirket bağlı oraklıklarından Selva Gıda Sanayi A.Ş., İmaş Makine Sanayi A.Ş. ve Selet Ent. Et ve Süt Ürünleri
San. Tic. A.Ş. aracılığıyla üretim faaliyetlerinde bulunmaktadır. Selva Gıda Sanayi A.Ş makarna ve irmik üretimi, Selet
Ent. Et ve Süt Ürünleri San. Tic. A.Ş. et ve süt ürünleri üretiminde, İmaş Makine Sanayi A.Ş. her türlü değirmen makineleri, zirai makineler ve diğer makinelerinin üretiminde bulunmaktadır.
İnşaat Faaliyetleri:
Şirket bağlı ortaklıklarından Seha İnşaat Müh. Mad. Turizm San. ve Tic. A.Ş. konut, alışveriş merkezleri, toplu konut
projeleri, köprü v.b. projelerin yapımını üstlenmektedir.
Ticaret-Hizmet-Organizasyon Faaliyetleri:
Şirket’in yukarıda sayılan faaliyetleri yürüten şirketlerin dışında kalan şirketleri bu grupta faaliyet göstermektedir. Bu
grupta petrol ve petrol ürünleri satışı, otomobil satış faaliyetleri, dış ticaret faaliyetleri ile yönetim organizasyon ve
danışmanlık hizmetleri verilmektedir.
İttifak Holding, bağlı ortaklıkları ve şube benzeri işletmeleri birlikte bundan sonra “Şirket” olarak tanımlanacaktır.
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 112
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 113
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
1.ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (devamı)
1.ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (devamı)
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle, İttifak Holding A.Ş.’nin direkt ve endirekt olarak sahip olduğu ve tam konsolidasyona tabi olan
bağlı ortaklıkları, bu şirketlerin faaliyetleri ve kuruluş yılları aşağıda belirtilmiştir:
Adese Petrol Ürünleri Taş. San. Tic. A.Ş.
Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş.
Adese Petrol Ürünleri Taş. San. Tic. A.Ş. 1995 tarihinde Konya’da kurulmuş olup, petrol ve petrol ürünleri satışı alanında
faaliyet göstermektedir. 31.12.2011 tarihi itibariyle personel sayısı 91’dir.
Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş. 1991 yılında Konya’da Simpaş Seydişehir İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi ünvanıyla kurulmuştur. 1993 yılında şu anki ünvanını almıştır.
Şirket’in kayıtlı adresi Fatih Mah. Eski Sanayi Futbol Sahası Yanı No:10/C Selçuklu / Konya’dır.
Şirket’in esas faaliyet konusu, sahibi olduğu Adese ve Adesem adlı mağazalarında temel ihtiyaç maddeleri, dayanıklı tüketim maddelerinin perakende satışını gerçekleştirmektir. 31.12.2011 tarihi itibariyle personel sayısı 3.765’tir.
Afta İşl. Danışmanlık İç ve Dış Tic. A.Ş.
Şirket’in kayıtlı adresi Hacı Yusuf Mescid Mah. Gül Çiçek Sok. No:4 Karatay / Konya
Afta İşl. Danışmanlık İç ve Dış Tic. A.Ş. 1990 tarihinde Konya’da kurulmuş olup, zirai ürünlerin alım satımı alanında faaliyet
göstermektedir. 31.12.2011 tarihi itibariyle personel sayısı 1’dir.
Seha İnşaat Müh. Mad. Tur. San. Tic. A.Ş.
Şirket’in kayıtlı adresi 2. Organize Sanayi Bölgesi Lalehan Cad. No:61 Selçuklu / Konya’dır.
Seha İnşaat Müh. Mad. Tur. San. Tic. A.Ş. 1988 tarihinde Konya’da kurulmuş olup, inşaat alanında faaliyet göstermektedir.
31.12.2011 tarihi itibariyle personel sayısı 208’dir.
Aden Gayrimenkul Yönetim Yatırım İç ve Dış Ticaret A.Ş.
Şirket’in kayıtlı adresi Feritpaşa Mah. Kule Cad. Kule Plaza İş Merkezi Kat: 33-34 Selçuklu / Konya’dır.
Aden Gayrimenkul Yönetim Yatırım İç ve Dış Ticaret A.Ş. 1999 tarihinde Konya’da kurulmuş olup, gayrimenkul alış, satış ve
kiralama alanında faaliyet göstermektedir. 31.12.2011 itibariyle personel sayısı 3’dir.
Selva Gıda Sanayi A.Ş.
Selva Gıda Sanayi A.Ş. 1988 tarihinde Konya’da kurulmuş olup, makarna, un ve irmik üretimi alanında faaliyet göstermektedir. 31.12.2011 tarihi itibariyle personel sayısı 283’tür.
Şirket’in kayıtlı adresi Fatih Mah. Eski Sanayi Futbol Sahası Yanı No:10/C Selçuklu / Konya’dır.
Şirket’in kayıtlı adresi Feritpaşa Mah. Kule Cad. Kule Plaza İş Merkezi Kat: 34 No:2/58-C Selçuklu / Konya’dır.
İnvito Kuyumculuk Tic. A.Ş.
İnvito Kuyumculuk Tic. A.Ş. 1993 tarihinde Konya’da kurulmuş olup, perakende altın ticari alanında faaliyet göstermektedir.
31.12.2011 tarihi itibariyle personel sayısı 9’dur.
Şirket’in kayıtlı adresi Feritpaşa Mah. Kule Cad. No:8/5 Selçuklu / Konya’dır.
Big Planlama ve Yön. Müş. A.Ş.
Big Planlama ve Yön. Müş. A.Ş. 1977 tarihinde Konya’da kurulmuş olup, yatırım ve organizasyon alanında faaliyet göstermektedir. 31.12.2011 tarihi itibariyle personel sayısı 12’dir.
Şirket’in kayıtlı adresi Feritpaşa Mah. Kule Cad. Kule Plaza İş Merkezi Kat:36 No:2/61-A Selçuklu / Konya’dır.
İmaş Makine Sanayi A.Ş.
İmaş Makine Sanayi A.Ş. 1989 tarihinde Konya’da kurulmuş olup, değirmen ve zirai makine üretimi alanında faaliyet göstermektedir. 31.12.2011 tarihi itibariyle personel sayısı 180’dir.
Şirket’in kayıtlı adresi 2. Organize Sanayi Bölgesi Lalehan Cad. No:61 Selçuklu / Konya’dır.
Belya Turizm İnş. Enerji Blş. San. ve Tic. A.Ş.
Belya Turizm İnş. 1995 tarihinde Konya’da kurulmuş olup, bilişim ve yazılım hizmetleri alanında faaliyet göstermektedir.
31.12.2011 tarihi itibariyle personel sayısı 18’dir.
Şirket’in kayıtlı adresi Selçuk Üniversitesi Tekn. Gel. Bölg. TGB-1 Alanı Teknokent Safir Panaroma Blok: F-102-103-104
Ardıçlı Mah. Gürbulut Sok. No:67 Selçuklu / Konya’dır.
Elite Danışmanlık Ar-Ge Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Ticaret A.Ş.
Elite Danışmanlık Ar-Ge Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Ticaret A.Ş. 1996 tarihinde Konya’da kurulmuş olup, reklam, tanıtım
ve danışmanlık alanında faaliyet göstermektedir. 31.12.2011 itibariyle personel sayısı 1’dir.
Şirket’in kayıtlı adresi Fevzi Çakmak Mah. Kosgeb Cad. No:65 Karatay / Konya’dır.
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 114
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 115
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
1. ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (devamı)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
Konestaş Konya Gıda Petrol Hayvancılık Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
2.1. Sunuma İlişkin Temel Esaslar
Konestaş Konya Gıda Petrol Hayvancılık Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1975 tarihinde Konya’da kurulmuş olup, unlu mamuller imalatı alanında faaliyet göstermektedir. 31.12.2011 itibariyle çalışan personel bulunmamaktadır.
Finansal Tabloların Hazırlanış Temelleri ve Belirli Muhasebe Politikaları
Şirket’in kayıtlı adresi Hacıyusuf Mescit Mah. Gül Çiçek Sok.No:4/C Karatay / Konya’dır.
Şirket’in konsolide finansal tabloları Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından kabul edilen finansal raporlama standartlarına (“SPK Finansal Raporlama Standartları”) uygun olarak hazırlanmıştır.
Kule Yönetim ve Organizasyon ve Danışmanlık A.Ş.
Kule Yönetim ve Organizasyon ve Danışmanlık A.Ş 2000 tarihinde Konya’da kurulmuş olup, yönetim ve organizasyon alanında faaliyet göstermektedir. 31.12.2011 itibariyle personel sayısı 19’dur.
Şirket’in kayıtlı adresi Feritpaşa Mah. Kule Cad. No:8 Selçuklu / Konya’dır.
Selet Entegre Et ve Süt Ürünleri San. Tic. A.Ş.
Selet Entegre Et ve Süt. Ürünleri San. Tic. A.Ş. 1993 tarihinde Konya’da kurulmuş olup, et ürünleri üretimi ve toptan satışı
alanında faaliyet göstermektedir. 31.12.2011 tarihi itibariyle personel sayısı 80’dir.
Şirket’in kayıtlı adresi Hacı Yusuf Mescid Mah. Gül Çiçek Sok. No:4/B Karatay / Konya’dır.
Seleks İç ve Dış Ticaret A.Ş.
Seleks İç ve Dış Ticaret A.Ş. 1994 tarihinde Konya’da kurulmuş olup, gıda ve tarım ürünlerinin ihracatı ve ithalatı alanında
faaliyet göstermektedir. 31.12.2011 tarihi itibariyle personel sayısı 1’dir.
Şirket’in kayıtlı adresi 12. Organize Sanayi Bölgesi Lalehan Cad. No:61 Selçuklu / Konya’dır.
İrent Oto Kiralam Tic. A.Ş.
İrent Oto Kiralama Tic. A.Ş. 1996 tarihinde Konya’da kurulmuş olup, oto satışı alanında faaliyet göstermektedir. 31.12.2011
tarihi itibariyle personel sayısı 36’dır.
Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), Seri: XI, No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”
ile işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul
ve esasları belirlemektedir. Bu tebliğ, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerine ait ilk finansal tablolardan
geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş olup, SPK’nın Seri: XI, No: 25 sayılı “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları
Hakkında Tebliğ”i yürürlükten kaldırılmıştır.
Bu tebliğe istinaden, işletmelerin finansal tablolarını Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Finansal
Raporlama Standartları (“UMS/UFRS”)’na göre hazırlamaları gerekmektedir. Ancak Avrupa Birliği tarafından kabul edilen
UMS/UFRS’nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (“UMSK”) tarafından yayımlananlardan farkları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (“TMSK”) tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS’ler uygulanacaktır. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, TMSK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (“TMS/
TFRS”) esas alınacaktır.
Finansal tabloların hazırlanış tarihi itibariyle, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS’nin UMSK tarafından yayımlananlardan farkları TMSK tarafından henüz ilan edilmediğinden, konsolide finansal tablolar SPK’nın Seri: XI, No: 29
sayılı tebliği ve bu tebliğe açıklama getiren duyuruları çerçevesinde, UMS/UFRS’nin esas alındığı SPK Finansal Raporlama
Standartları’na uygun olarak hazırlanmıştır. Konsolide finansal tablolar ve bunlara ilişkin dipnotlar SPK tarafından 17 Nisan 2008 ve 9 Ocak 2009 tarihli duyurular ile uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler
dahil edilerek sunulmuştur.
Şirket’in kayıtlı adresi Ankara Yolu Üzeri No:138 Karatay / Konya’dır.
AES Sigorta Arac. Hizm. A.Ş.
AES Sigorta Arac. Hizm. A.Ş. 1999 tarihinde Konya’da kurulmuş olup, sigorta aracılık hizmetleri alanında faaliyet göstermektedir. 31.12.2011 tarihi itibariyle personel sayısı 6’dır.
Şirket’in kayıtlı adresi Feritpaşa Mah. Kule Cad. Kule Plaza Zemin Kat, No:4/2-A Selçuklu / Konya’dır.
31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle, Şirket’in özkaynak ve oransal konsolidasyon yöntemine göre muhasebeleştirilen iştirakleri yoktur.
Konsolide finansal tablolar İttifak Holding A.Ş.’nin ve bağlı ortaklıkların yasal kayıtlarına dayandırılarak ve farklı muhasebe
politikaları benimsenerek düzenlenen finansal tablolarına, SPK Finansal Raporlama Standartları’na uygunluk sağlaması
amacıyla, bazı düzeltme ve sınıflandırma kayıtları yansıtılmak suretiyle hazırlanmıştır. Düzeltme kayıtlarının başlıcaları,
tam konsolidasyon muhasebesi yapılması, inşaat faaliyetleri gelirlerinin ilgili sözleşmenin tamamlanma oranı metodu ile
finansal tablolarına yansıtılması, işletme birleşmelerinin kayda alınması, bina ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe
uygun değer düzeltmeleri, ertelenmiş vergi hesaplaması, alacak, borç ve diğer yükümlülüklerin iskonto edilmesi, kıdem
tazminatı ve diğer karşılıkların hesaplanmasıdır. Konsolide finansal tablolar, gerçeğe uygun bedelinden gösterilen satılmaya
hazır finansal varlıklar, yatırım amaçlı gayrimenkuller ve maddi varlıklar içinde yer alan arsa ve binalar haricinde, tarihi
maliyet esasına göre düzenlemiştir.
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 116
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 117
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.1. Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı)
2.5. Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem finansal tabloların düzeltilmesi (devamı)
Konsolide finansal tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından 9 Nisan 2008 tarihinde yayımlanan Seri XI No:29 numaralı tebliğinde belirlenen ve uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmuştur.
Şirket’in 31 Aralık 2010 tarihli güncellenmiş mali tabloları:
Düzeltmeler /
2.2. Fonksiyonel ve Raporlama Para Birimi
Şirket’in her bir bağlı ortaklığının finansal tablo kalemleri, söz konusu şirketin içinde bulunduğu ve operasyonları sürdürdüğü ana ekonomide geçerli olan para birimi cinsinden ölçülmüştür. Konsolide finansal tablolar ana şirketin fonksiyonel ve
raporlama para birimi olan TL cinsinden sunulmuştur.
Önceki Rapor
Güncellenmiş
Sınıflamalar
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
264.296.664
263.355.574
941.090
Nakit ve Nakit Benzerleri
33.161.886
33.161.886
-
Ticari Alacaklar
49.100.576
48.765.406
335.170
950.468
950.468
-
48.150.108
47.814.938
335.170
3.765.015
3.525.824
239.191
140.988.797
140.988.797
-
657.683
657.683
-
36.622.707
36.255.978
366.729
458.010.535
455.593.532
2.417.003
1.401.066
1.401.066
-
Finansal Yatırımlar
372.388
372.388
-
Canlı Varlıklar
349.611
349.611
-
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
221.724.384
219.864.239
1.860.145
2.5. Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem finansal tabloların düzeltilmesi
Maddi Duran Varlıklar
190.016.185
223.641.730
(33.625.545)
Şirket’in mali tabloları Şirket’in mali durumu, performansı ve nakit akımlarındaki eğilimleri belirlemek amacıyla önceki dönemlerle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlaması açısından
karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır ve önemli farklılıklar açıklanır.
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
38.367.665
4.185.615
34.182.050
5.779.236
5.778.883
353
722.307.199
718.949.106
3.358.093
31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 konsolide finansal tabloların onaylandığı tarihler itibariyle T.C. Merkez Bankası döviz alış
kurları aşağıdaki gibidir:
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
ABD Doları
Avro
-Diğer Ticari Alacaklar
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
1,8889
1,5460
Diğer Alacaklar
2,4438
2,0491
Stoklar
2.3. İşletmenin sürekliliği
Şirket finansal tablolarını işletmenin sürekliliği ilkesine göre hazırlamıştır.
2.4. İşlevsel ve raporlama para birimi
Konsolide finansal tablolar ana şirketin işlevsel ve raporlama para birimi olan TL cinsinden sunulmuştur. Konsolide finansal tablolar, makul değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlüklülerin dışında, tarihi maliyet esası baz alınarak
hazırlanmıştır. Şirket ve Türkiye’de kayıtlı olan bağlı ortaklıkları muhasebe kayıtlarını ve finansal tablolarını TL cinsinden
Türk Ticaret Kanunu, vergi mevzuatı ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılmış tekdüzen muhasebe planına uygun olarak
hazırlamaktadır.
Canlı Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Diğer Alacaklar
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 118
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 119
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.5. Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem finansal tabloların düzeltilmesi (devamı)
2.5. Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem finansal tabloların düzeltilmesi (devamı)
Şirket’in 31 Aralık 2010 tarihli güncellenmiş mali tabloları: (devamı)
Şirket’in 31 Aralık 2010 tarihli güncellenmiş mali tabloları:
Düzeltmeler /
Önceki Rapor
Güncellenmiş
Düzeltmeler /
Sınıflamalar
KAYNAKLAR
Önceki Rapor
Güncellenmiş
774.750.388
777.952.318
(3.201.930)
(631.810.135)
(634.751.011)
2.940.876
142.940.253
143.201.307
(261.054)
(115.066.729)
(118.431.022)
3.364.293
(27.735.206)
(26.376.694)
(1.358.512)
(314.091)
(314.091)
-
Diğer Faaliyet Gelirleri
38.403.037
37.444.728
958.309
Diğer Faaliyet Giderleri (-)
(6.294.415)
(5.883.994)
(410.421)
FAALİYET KARI
31.932.849
29.640.234
2.292.615
9.027.110
10.990.088
(1.962.978)
Finansal Giderler (-)
(15.151.905)
(17.683.064)
2.531.159
VERGİ ÖNCESİ KAR
25.808.054
22.947.258
2.860.796
(1.982.386)
(1.982.386)
-
(3.294)
545.919
(549.213)
23.822.374
21.510.791
2.311.583
Satış Gelirleri
258.256.569
259.267.838
(1.011.269)
Finansal Borçlar
116.647.873
116.647.873
-
Ticari Borçlar
124.339.195
124.986.371
(647.176)
2.125.711
1.869.467
256.244
122.213.484
123.116.904
(903.420)
8.317.169
8.317.169
-
-
605.685
(605.685)
154.618
154.618
-
Borç Karşılıkları
1.660.819
1.660.819
-
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.136.895
6.895.303
241.592
81.130.528
77.079.814
4.050.714
Finansal Borçlar
54.944.320
54.944.320
-
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar
12.223.153
8.123.174
4.099.979
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
13.878.512
13.927.777
(49.265)
84.543
84.543
-
ÖZKAYNAKLAR
382.920.102
382.601.454
318.648
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
381.534.456
381.212.696
321.760
30.000.000
30.000.000
-
2.387.303
2.387.303
-
Vergi
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
(1.747.014)
(1.747.014)
-
- Dönem Vergi Gideri
Hisse Senedi İhraç Primleri
11.946.967
11.946.967
-
- Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)
246.682.790
245.792.814
889.976
1.208.715
1.464.959
(256.244)
Geçmiş Yıllar Kar/(Zararları)
67.186.443
69.796.238
(2.609.795)
Net Dönem Karı/(Zararı)
23.869.252
21.571.429
2.297.823
1.385.646
1.388.758
(3.112)
722.307.199
718.949.106
3.358.093
Kısa Vadeli Yükümlülükler
-İlişkili Taraflara Borçlar
-Diğer Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Düzeltmesi Farkları
Değer Artış Fonları
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
TOPLAM KAYNAKLAR
Satışların Maliyeti (-)
BRÜT KAR
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
Genel Yönetim Giderleri (-)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Finansal Gelirler
NET DÖNEM KARI
Sınıflamalar
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 120
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 121
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.5. Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem finansal tabloların düzeltilmesi (devamı)
Şirket’in 31 Aralık 2010 tarihli güncellenmiş mali tabloları: (devamı)
31 Aralık 2010 mali tablolarında dönem kar zararındaki düzeltmeler ve ertelenmiş vergi etkisi aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2010 Raporlanan Net Dönem Karı
23.822.374
Ertelenmiş finansman gideri düzeltme tutarı
611.487
Amortisman giderleri düzeltme tutarı
(51.642)
Ambalaj malzemelerinin giderleştirilmesi
Kıdem tazminatı karşılık gideri düzeltme tutarı
İzin karşılığı düzeltme tutarı
(1.483.038)
125.920
2.7. Konsolidasyon esasları (devamı)
Konsolide mali tablolarda İttifak Holding A.Ş. ve konsolide edilen bağlı ortaklıklar “Şirket” olarak adlandırılacaktır. İttifak
Holding A.Ş.’nin Şirket içindeki iştirak payları aşağıda verilmiştir:
Doğrudan/Dolaylı Sahiplik Oranı
İmaş Makine Sanayi A.Ş.
Selet Entegre Et ve Süt Ürünleri San. Tic. A.Ş.
Selva Gıda Sanayi A.Ş.
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
99,70%
99,70%
99,90%
99,90%
100,00%
100,00%
(536.364)
Seha İnşaat Müh. Mad. Turizm San. ve Tic. A.Ş.
99,97%
99,93%
Konusu kalmayan karşılık düzeltme tutarı
(159.111)
Adese Alışveriş Merkezleri Tic.A.Ş.
85,99%
100,00%
Yatırım amaçlı gayrimenkul gerçeğe uygun değer farkı düzeltme tutarı
(449.616)
İnvito Kuyumculuk Ticareti A.Ş.
99,15%
99,15%
Belya Turizm İnş. Enerji Blş. San. ve Tic. A.Ş.
94,49%
94,49%
Afta İşl. Danışmanlık İç ve Dış Tic. A.Ş.
99,16%
99,16%
Ertelenmiş finansman geliri düzeltme tutarı
Şüpheli ticari alacaklar düzeltme tutarı
Davalar için ayrılan karşılık düzeltme tutarı
(1.255.066)
342.523
(214.996)
İştirak değer düşüklüğü düzeltme tutarı
282.894
Diğer düzeltmeler
(73.787)
Ertelenmiş vergi etkisi
549.213
31 Aralık 2010 Yeniden Düzenlenmiş Net Dönem Karı
21.510.791
2.6. Netleştirme / Mahsup
Finansal varlıklar ve yükümlülükler, yasal olarak netleştirme hakkı var olması, net olarak ödenmesi veya tahsilinin mümkün olması veya varlığın elde edilmesi ile yükümlülüğün yerine getirilmesinin eş zamanlı olarak gerçekleşebilmesi halinde,
bilançoda net değerleri ile gösterilirler.
2.7. Konsolidasyon esasları
a) Konsolide finansal tablolar, aşağıda (b)’den (c)’ye kadar olan paragraflarda yer alan hususlar kapsamında, Ana Şirket ile Bağlı
Ortaklıklarının hesaplarını içermektedir. Konsolidasyon kapsamı içinde yer alan şirketlerin finansal tabloları, konsolide finansal tabloların tarihi itibariyle ve yeknesak muhasebe ilke ve uygulamaları gözetilerek gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yapılarak SPK
Finansal Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanmıştır. Bağlı Ortaklıkların faaliyet sonuçları, satın alma veya elden çıkarma işlemlerine uygun olarak söz konusu işlemlerin geçerlilik tarihlerinde dahil edilmiş veya hariç bırakılmışlardır.
b) Bağlı Ortaklıklar, Şirket’in ya doğrudan ve/veya dolaylı olarak kendisine ait olan hisseler neticesinde Şirketlerdeki hisselerle ilgili
oy kullanma hakkının %50’den fazlasını kullanma yetkisi veya kontrol gücünü elinde bulundurma kanalıyla; mali ve işletme politikalarını Şirket’in menfaatleri doğrultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahip olduğu şirketleri ifade eder.
Kule Yön. Ve Org. ve Danışmanlık A.Ş.
99,60%
99,60%
100,00%
100,00%
Seleks İç ve Dış Ticaret A.Ş.
99,00%
99,00%
Konestaş Konya Gıda Petrol Hayv. Eğt. San.Tic.A.Ş.
99,97%
99,97%
İrent Oto Kiralama Tic. A.Ş.
99,32%
99,32%
Adese Petrol Ürünleri Taş. San. Tic. A.Ş.
98,77%
98,77%
Elite Danş. Ar-Ge Rek. Ve Hlk. İlş. Tic. A.Ş.
80,00%
80,00%
Aden Gayrimenkul Yön. Yat. İç ve Dış Tic. A.Ş.
61,98%
61,98%
AES Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. (*)
12,50%
12,50%
Big Planlama ve Yön. Müş. A.Ş.
(*) Şirket, %12,50 oranında iştirak ettiği AES Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.’nin yönetim kurulunun atanmasını gerçekleştirerek finansal faaliyet ve politikalarını idare etme yetkisine ve kontrol gücüne sahip olduğundan, AES Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş tam konsolidasyon kapsamına alınmıştır.
(1) Bağlı Ortaklıklara ait bilançolar ve gelir tabloları, tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide edilmekte olup Şirket ve Bağlı
Ortaklıklarının sahip olduğu payların kayıtlı değeri, ilgili özkaynaklardan mahsup edilmektedir. Şirket ile Bağlı Ortaklıkları arasındaki
işlemler ve bakiyeler konsolidasyon kapsamında karşılıklı olarak silinmiştir. Şirket’in ve Bağlı Ortaklıklarının, Bağlı Ortaklıklarda sahip
olduğu hisselere ait temettüler, sırasıyla, özkaynaklardan ve ilgili dönem gelirinden çıkarılmıştır.
Bağlı Ortaklıklar, kontrolün Şirket’e geçtiği tarihten itibaren konsolidasyona dahil edilmektedir. Gerektiğinde, Bağlı Ortaklıklarla ilgili
muhasebe ilkeleri, Şirket tarafından uygulanan muhasebe politikalarına uygunluğun sağlanması için değiştirilmiştir.
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 122
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 123
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.7. Konsolidasyon esasları (devamı)
2.8. Muhasebe politikaları ve tahminlerindeki değişiklikler ve hatalar
(2) Şirket’in doğrudan ve dolaylı oy hakkı %50’nin üzerinde olmakla birlikte konsolide finansal tablolar açısından önemlilik
teşkil etmeyen bağlı ortaklıklar maliyet bedelleri üzerinden varsa değer kaybı düşüldükten sonra konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır.
Bağlı Ortaklıklar, faaliyetleri üzerindeki kontrolün Şirket’e transfer olduğu tarihten itibaren konsolidasyon kapsamına alınmıştır. Gerekli görüldüğünde, Bağlı Ortaklıklar için uygulanan muhasebe politikaları Şirket tarafından uygulanan muhasebe
politikaları ile tutarlılığın sağlanması amacıyla değiştirilmiştir.
Şirket cari dönemde Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) ve UMSK’nın Uluslararası Finansal Raporlama
Yorumları Komitesi (UFRYK) tarafından yayınlanan ve 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren geçerli olan yeni ve revize edilmiş
standartlar ve yorumlardan kendi faaliyet konusu ile ilgili olanları uygulamıştır.
Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik olarak uygulanır.
2.9. Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları
Bağlı Ortaklıkların bilançoları ve gelir tabloları tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide edilmiş ve Şirket’in sahip
olduğu Bağlı Ortaklıklar’ın kayıtlı değerleri ile özkaynakları karşılıklı olarak netleştirilmiştir. Şirket ile Bağlı Ortaklıklar
arasındaki grup içi işlemler ve bakiyeler konsolidasyon sırasında mahsup edilmiştir. Şirket’in sahip olduğu hisselerin kayıtlı
değerleri ve bunlardan kaynaklanan temettüler, ilgili özkaynakları ve gelir tablosu hesaplarından netleştirilmiştir.
c) Bağlı Ortaklıkların net varlıkları ve faaliyet sonuçlarında ana ortaklık dışı paya sahip hissedarların payları, konsolide
bilanço ve gelir tablosunda “kontrol gücü olmayan paylar” olarak gösterilmektedir.
Konsolide finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibariyle raporlanan varlıklar ve yükümlülüklerin tutarlarını,
şarta bağlı varlıkların ve yükümlülüklerin açıklanmasını ve hesap dönemi boyunca raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların kullanılmasını gerektirmektedir. Bu tahmin ve varsayımlar, Şirket yönetiminin
mevcut olaylar ve işlemlere ilişkin en iyi bilgilerine dayanmasına rağmen, fiili sonuçlar varsayımlardan farklılık gösterebilir.
Gelecek finansal raporlama döneminde, varlık ve yükümlülüklerin kayıtlı değerinde önemli düzeltmelere neden olabilecek
tahmin ve varsayımlar aşağıda belirtilmiştir.
(a) Karşılıklar
Şirket’in mevcut bağlı ortaklığının sermaye payındaki değişiklikler:
Şirket’in bağlı ortaklıklarındaki sermaye payında kontrol kaybına neden olmayan değişiklikler özkaynak işlemleri olarak
muhasebeleştirilir. Şirket’in payı ile kontrol gücü olmayan payların defter değerleri, bağlı ortaklık paylarındaki değişiklikleri
yansıtmak amacıyla düzeltilir. Kontrol gücü olmayan payların düzeltildiği tutar ile alınan veya ödenen bedelin gerçeğe uygun
değeri arasındaki fark, doğrudan özkaynaklarda Şirket’in payı olarak muhasebeleştirilir.
Şirket’in bir bağlı ortaklığındaki kontrolü kaybetmesi durumunda, satış sonrasındaki kar/zarar, i) alınan satış bedeli ile
kalan payın gerçeğe uygun değelerinin toplamı ile ii) bağlı ortaklığın varlık (Şerefiye dahil) ve yükümlülüklerinin ve kontrol
gücü olmayan payların önceki defter değerleri arasındaki fark olarak hesaplanır. Bağlı ortaklığın varlıkların gerçeğe uygun
değer ile veya yeniden değerlenmiş tutarları ile değerlenmesi ve buna ilişkin birikmiş kazancın/zararın diğer kapsamlı gelir
içinde muhasebeleştirilmesi ve özkaynakta toplanması durumunda, diğer kapsamlı gelir içinde önceden muhasebeleştirilen
ve özkaynakta toplanan tutarlar, Şirket’in ilgili varlıkları satmış olduğu varsayımı üzerine kullanılacak muhasebe yöntemine
göre kayda alınır (örneğin; konuyla ilgili UFRS standartları uyarınca, kar / zarara aktarılması ya da doğrudan geçmiş yıl
karlarına transfer). Bağlı ortaklığın satışı sonrası kalan yatırımın kontrolünün kaybedildiği tarihteki gerçeğe uygun değeri,
UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçüm standardı kapsamında belirlenen başlangıç muhasebeleştirmesinde gerçeğe uygun değer olarak ya da, uygulanabilir olduğu durumlarda, bir iştirak ya da müşterek olarak kontrol edilen bir
işletmedeki yatırımın başlangıç muhasebeleştirmesindeki maliyet bedeli olarak kabul edilir.
Şirket’in özkaynak yöntemine ve müşterek konsolidasyon esasına göre konsolide edilen varlıkları bulunmamaktadır.
Karşılıklar, Şirket’in geçmiş olaylar sonucunda, elinde bulundurduğu yasal ya da yaptırıcı bir yükümlülüğün mevcut bulunması ve bu yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla geleceğe yönelik bir kaynak çıkışının muhtemel olduğu, ayrıca ödenecek
miktarın güvenilir bir şekilde tahmin edilebildiği durumlarda ayrılmaktadır. Bu kapsamda Şirket 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık
2010 tarihleri itibariyle aleyhine açılmış olan yasal takip ve tazminat davalarını değerlendirmiş olup, kaybetme olasılığının
%50’den daha fazla olduğunu tahmin ettikleri için gerekli karşılığı ayırmıştır.
Finansal tablolara yansıtılan tutarlar üzerinde önemli derecede etkisi olabilecek yorumlar ve bilanço tarihinde var olan
veya ileride gerçekleşebilecek tahminlerin esas kaynakları göz önünde bulundurularak yapılan varsayımlar ve değerlendirmeler aşağıdaki gibidir:
• Şüpheli alacak karşılıkları, Şirket yönetiminin bilanço tarihi itibariyle var olan ancak cari ekonomik koşullar çerçevesinde tahsil edilememe riski olan alacaklara ait gelecekteki zararları karşılayacağına inandığı tutarları yansıtmaktadır.
Alacakların değer düşüklüğüne uğrayıp uğramadığı değerlendirilirken ilişkili kuruluş ve anahtar müşteriler dışında kalan
borçluların geçmiş performansları piyasadaki kredibiliteleri ve bilanço tarihinden finansal tabloların onaylanma tarihine
kadar olan performansları ile yeniden görüşülen koşullar da dikkate alınmaktadır. Ayrıca karşılık tutarı belirlenirken bilanço tarihi itibariyle elde bulunan teminatların dışında yine finansal tabloların onaylanma tarihine kadar geçen süre zarfında
edinilen teminatlar da göz önünde bulundurulmaktadır. İlgili bilanço tarihi itibariyle şüpheli alacak karşılıkları dipnot 10 ve
dipnot 11’de açıklanmıştır.
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 124
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 125
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.9. Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları (devamı)
• Dava karşılıkları ayrılırken, ilgili davaların kaybedilme olasılığı ve kaybedildiği taktirde katlanılacak olan sonuçlar Şirket
hukuk müşavirlerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmekte ve Şirket Yönetimi elindeki verileri kullanarak en iyi
tahminlerini yapıp gerekli gördüğü karşılığı ayırmaktadır.
• Stok değer düşüklüğü ile ilgili olarak stoklar fiziksel olarak incelenmekte, teknik personelin görüşleri doğrultusunda kullanılabilirliği belirlenmekte ve kullanılamayacak olduğu tahmin edilen kalemler için karşılık ayrılmaktadır.
Stokların net gerçekleşebilir değerinin belirlenmesinde de liste satış fiyatları ve yıl içinde verilen ortalama iskonto
oranlarına ilişkin veriler kullanılmakta ve katlanılacak satış giderlerine ilişkin tahminler yapılmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda net gerçekleşebilir değeri maliyet değerinin altında olan stoklar için karşılık ayrılmaktadır (dipnot 13).
• Dipnot 2.9’da belirtilen muhasebe politikası gereğince, maddi ve maddi olmayan varlıklar elde etme maliyetlerinden
birikmiş amortisman ve varsa değer düşüklüğü düşüldükten sonraki net değeri ile gösterilmektedir. Amortisman,
maddi varlıkların faydalı ömürleri baz alınarak doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır. Faydalı
ömürler yönetimin en iyi tahminlerine dayanır, her bilanço tarihinde gözden geçirilir ve gerekirse değişiklik yapılır.
• Ertelenmiş vergi varlıkları gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle geçici farklardan ve birikmiş zararlardan
faydalanmanın kuvvetle muhtemel olması durumunda kaydedilmektedir. Kaydedilecek olan ertelenmiş vergi varlıkların tutarı belirlenirken gelecekte oluşabilecek olan vergilendirilebilir karlara ilişkin önemli tahminler ve değerlendirmeler yapmak gerekmektedir.
Hasılat
Gelirler, faaliyetler ile ilgili olarak Şirket’e ekonomik getiri sağlanmasının muhtemel ve getirinin güvenilir olarak
ölçülebilmesinin mümkün olduğu zaman muhasebeleştirilir. Gelirler verilen iskontolar ile katma değer vergileri düşülerek hesaplanır. Gelirin kaydedilebilmesi için aşağıdaki belirli kriterlerin öncelikle gerçekleşmesi gerekir:
Mal Satışları - Perakende
Şirket bağlı ortaklıklarından Adese Alışveriş Merkezleri Tic. A.Ş.’nin ana faaliyet konusu olarak, yiyecek ve içecekler ile dayanıklı tüketim mallarının satışı için perakende zincirlerinde faaliyet göstermektedir. Mal satışı, malın mülkiyeti müşteriye
geçtiğinde kaydedilir. Perakende satışlar genellikle nakit veya kredi kartı karşılığında yapılır.
Satıcılardan elde edilen gelirler, ciro primleri, satıcılardan elde edilen indirimler, satıcıların hizmetlerden faydalandıkları
dönem içinde tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilir.
2.9. Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları (devamı)
Hasılat (devamı)
Mal Satışları – Toptan
Mal satışı, toptancıya malların teslim edildiğinde ve toptancının malları kabul etmesini engelleyecek yerine getirilmeyen
herhangi bir yükümlülüğün olmadığı durumda kaydedilir. Malların belirlenen yere nakledilmesi, malların kaybolma veya
zarara uğrama riskinin toptancıya geçmiş olması, satış sözleşmesine göre toptancının malları kabul etmesi, kabul etmeme
hakkının yürürlükten kalkması veya Şirket’in kabul edilme şartlarının hepsinin gerçekleştiğini gösterecek kadar objektif
delil olmasına kadar teslimat gerçekleşmiş sayılmaz. Satışlar, belirlenen fiyattan satış sırasında varsa iskontolar ve iadeler
düşüldükten sonraki tutarlar kaydedilir.
İnşaat sözleşmesi faaliyetleri
Sözleşme gelir ve giderleri, inşaat sözleşmesinin getirisi doğru bir şekilde tahmin edilebildiği zaman, gelir ve gider kalemi
olarak kaydedilir. Sözleşme gelirleri, sözleşmenin tamamlanma oranı metoduna göre finansal tablolara yansıtılmaktadır.
Dönem itibariyle gerçekleşmiş olan toplam sözleşme giderlerinin sözleşmenin toplam tahmini maliyetine oranı sözleşmenin tamamlanma yüzdesini göstermekte olup bu oran sözleşmenin toplam gelirinin cari döneme isabet eden kısmının
finansal tablolara yansıtılmasında kullanılmaktadır.
Maliyet artı kar tipi sözleşmelerden doğan gelir, oluşan maliyet üzerinden hesaplanan kar marjıyla kayıtlara yansıtılır.
İnşaat sözleşme maliyetleri tüm ilk madde – malzeme ve direkt işçilik giderleriyle, sözleşme performansıyla ilgili olan
endirekt işçilik, malzemeler, tamiratlar ve amortisman giderleri gibi endirekt maliyetleri kapsar. Tamamlanmamış sözleşmelerdeki tahmini zararların gider karşılıkları, bu zararların saptandığı dönemlerde ayrılmaktadır. İş performansında, iş
şartlarında ve sözleşme ceza karşılıkları ve nihai anlaşma düzenlemeleri nedeniyle tahmini karlılıkta olan değişiklikler
maliyet ve gelir revizyonuna sebep olabilir. Bu revizyonlar, saptandığı dönemde konsolide finansal tablolara yansıtılır. Kar
teşvikleri gerçekleşmeleri makul bir şekilde garanti edildiğinde gelire dahil edilirler.
Devam eden inşaat sözleşmelerinden alacaklar, konsolide finansal tablolara yansıtılan gelirin kesilen fatura tutarının ne
kadar üzerinde olduğunu; devam eden inşaat sözleşmeleri hakediş bedelleri ise kesilen fatura tutarının konsolide finansal
tablolara yansıtılan gelirin ne kadar üstünde olduğunu gösterir.
Ticari faaliyetler
Ticari faaliyetler sonucu satışlardan elde edilen kazançlar, malın mülkiyeti alıcıya geçtiği zaman gelir olarak gerçekleşir.
Net satışlar, faturalanan mallardan indirimler ve iadelerden arındırılmış değerini yansıtmaktadır.
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 126
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 127
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
2.FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.9. Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları (devamı)
2.9. Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları (devamı)
Hasılat (devamı)
Kiralama faaliyetleri
Faaliyet kiralaması kapsamında kiracılardan alınan kira gelirleri, aylık olarak kazanıldığında konsolide finansal tablolara
yansıtılır. Peşin alınan kiralar, kazanılmamış (ertelenmiş) gelir olarak kabul edilip, kiralama süresince aylık olarak itfa edilir.
Hizmet gelirleri
Gelir tamamlanma oranı dikkate alınarak muhasebeleştirilmektedir.
Faiz gelir ve gideri
Faiz gelir ve giderleri etkin getiri metodu kullanılarak tahakkuk esasına göre kayıt edilmektedir. İşletme tarafından tahsis
edilmiş kredilerin tahsilatı şüpheli duruma düştüğü zaman ilgili faiz gelir tahakkuku kayıtlara yansıtılmaz.
Temettü
Ortakların kar payı alma hakkı doğduğu anda gelir kazanılmış kabul edilir.
Ticari alacaklar / borçlar
Doğrudan bir borçluya / alıcıya mal veya hizmet tedariki ile oluşan Şirket kaynaklı ticari alacaklar / ticari borçlar, etkin faiz
yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden değerlendirilmiştir. Belirtilmiş bir faiz oranı bulunmayan kısa vadeli ticari alacaklar / ticari borçlar, faiz tahakkuk etkisinin önemsiz olması durumunda fatura tutarından değerlendirilmiştir.
Şirket’in, ödenmesi gereken meblağları tahsil edemeyecek olduğunu gösteren bir durumun söz konusu olması halinde
ticari alacaklar için bir alacak risk karşılığı oluşturulur. Söz konusu bu karşılığın tutarı, alacağın kayıtlı değeri ile tahsili
mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek meblağlarda
dahil olmak üzere tüm nakit akışlarının, oluşan ticari alacağın orijinal etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilen değeridir.
Değer düşüklüğü tutarı, zarar yazılmasından sonra oluşacak bir durum dolayısıyla azalırsa, söz konusu tutar, cari dönemde diğer
gelirlere yansıtılır.
Stoklar
Stoklar, elde etme maliyeti ve net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlendirilmiştir. Maliyetin içinde her stok
kaleminin bulunduğu yere ve duruma getirilmesi sırasında oluşan bütün harcamalar dahil edilmiştir. Maliyeti, ortalama
yöntemi ile hesaplanmaktadır. Net gerçekleşebilir değer, olağan ticari faaliyet içerisinde oluşan tahmini satış fiyatından
satış anına kadar oluşacak ek maliyetler düşüldükten sonraki tahmini değeridir. Şirket stoklarından satılamayacağı / kullanılamayacağı düşünülen stoklar için stok değer düşüklüğü karşılığı ayırmaktadır.
Maddi duran varlıklar
Binalar ve arsalar dışındaki maddi duran varlıklar maliyet bedelinden birikmiş amortisman ve değer düşüklüğü karşılığının
düşülmesi suretiyle gösterilmektedir. Arsalar amortismana tabi değildir. Maddi duran varlıklar satıldığı zaman bu varlığa ait
maliyet ve birikmiş amortismanlar ilgili hesaplardan düşüldükten sonra oluşan gelir ya da gider, konsolide gelir tablosuna
dahil edilmektedir.
Binalar, rayiç değerlerinden birikmiş amortismanın düşülmesi suretiyle gösterilmektedir. Maliyet değeri ile rayiç değeri
arasındaki fark ertelenmiş vergiden netleşmiş şekilde özkaynakların altında “değer artış fonları” hesabında takip edilmektedir. Yeniden değerlenen varlık kullanıldığı müddetçe yeniden değerlenmiş tutarı üzerinden hesaplanan amortisman ile
ilk maliyet bedeli üzerinden hesaplanan amortisman arasındaki farkın ertelenmiş vergi etkisi düşüldükten sonra yeniden
değerleme fonundan düşülerek birikmiş karlar hesabına alacak kaydedilerek takip edilir.
Maddi duran varlığın maliyet değeri; alış fiyatı, ithalat vergileri ve iadesi mümkün olmayan vergiler, maddi varlığı kullanıma
hazır hale getirmek için yapılan masraflardan oluşmaktadır. Maddi duran varlığın kullanımına başlandıktan sonra oluşan
tamir ve bakım gibi masraflar, oluştukları dönemde gider kaydedilmektedir. Yapılan harcamalar ilgili maddi varlığa gelecekteki kullanımında ekonomik bir değer artışı sağlıyorsa bu harcamalar varlığın maliyetine eklenmektedir.
Maddi duran varlıklar, kapasitelerinin tam olarak kullanılmaya hazır olduğu durumda aktifleştirilmekte ve amortismana
tabi tutulmaktadır. Amortismana tabi varlıklar, tahmini ekonomik ömürlerine dayanan oranlarla doğrusal amortisman yöntemine göre kıst usulü amortismana tabi tutulmaktadır.
Ekonomik ömür ve amortisman metodu düzenli olarak gözden geçirilmekte, buna bağlı olarak metodun ve amortisman
süresinin ilgili varlıktan edinilecek ekonomik faydaları ile paralel olup olmadığına bakılmaktadır.
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 128
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 129
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.9. Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları (devamı)
2.9. Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları (devamı)
Maddi duran varlıklar (devamı)
Maddi duran varlıkların 31 Aralık 2011 ve 2010 yılları itibariyle faydalı ömürleri (amortisman süreleri) aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2011
Faydalı Ömür (Yıl)
31 Aralık 2010
Faydalı Ömür (Yıl)
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
10 - 25
10 - 25
Binalar
20 - 50
20 - 50
Tesis makine ve cihazlar
4 - 20
4 - 20
Taşıtlar
4 -7
4 -7
Demirbaşlar
3 - 20
3 - 20
Özel maliyetler (*)
5- 20
5- 20
Diğer maddi duran varlıklar
4-7
4-7
Maddi duran varlıklar
(*) Özel maliyetler, kiralanan gayrimenkul için yapılan harcamaları kapsamaktadır ve faydalı ömrün kira sözleşmesinin
süresinden uzun olduğu hallerde kira süresi boyunca, kısa olduğu durumlarda faydalı ömürleri üzerinden amortismana
tabi tutulur
Şirket ve bağlı ortaklıklarının sahibi olduğu arsa ve binalar için, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan 21.04.2006 tarihinde gayrimenkul değerleme yetkisi almış olan Vektör Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından değerleme raporu hazırlanmıştır.
Sözkonusu değerleme işlemlerine ilişin Şirket ve bağlı ortaklıklarının arsa-arazi ve binalarının net defter değerleri ile
değerleme tutarları arasındaki ilişki 18 nolu dipnotta açıklanmaktadır.
Maddi olmayan duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar elde etme maliyetleri üzerinden kayda alınırlar. Yazılım hakları düzeltilmiş maliyet bedelleri
üzerinden 3 ila 14 yıl arasında, doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak kıst usulü itfa edilirken kiralanan işyerlerinde
yapılan harcamalara ilişkin özel maliyetler kira süresi içerisinde doğrusal amortisman metoduna göre kıst usulü ile itfa
edilmektedir. Mağaza ve şube açılış maliyetlerinden oluşan kuruluş ve örgütlenme giderleri ile bilgisayar yazılım programları doğrusal amortisman metoduna göre kıst usulü ile itfa edilmektedir.
Maddi olmayan duran varlıklar taşıdıkları değerler, koşullardaki değişikliklerin ve olayların taşınan değerin düşebileceğine
dair belirti oluşturmaları durumunda, gözden geçirilir ve gerekli karşılık ayrılır.
31 Aralık 2011
Faydalı Ömür (Yıl)
31 Aralık 2010
Faydalı Ömür (Yıl)
3 - 14
3 - 14
Kuruluş ve örgütlenme giderleri
3- 5
3- 5
Bilgisayar yazılım ve programları
3- 5
3- 5
Maddi olmayan varlıklar
Haklar
a) Haklar
Haklar, Şirket tarafından tanımlanabilir maddi olmayan duran varlıklar olarak tespit edilmiş olup satın almış olduğu mağazaların devraldığı kira sözleşmelerinden ve satın alınan mağazalara ilişkin satın alma bedelinin satın alınan varlıkların
makul değerini aşan kısımlarından oluşmaktadırlar. Kira anlaşmalarından doğan haklar satın alım tarihindeki makul değerleri ile kaydedilip kontrat süresi boyunca itfa edilmektedir.
b) Bilgisayar yazılım ve programları
Bilgisayar yazılımlarından kaynaklanan haklar elde etme maliyeti üzerinden kaydedilir. Bilgisayar yazılımları tahmini sınırlı faydalı ömürleri üzerinden doğrusal amortisman yöntemi ile amortismana tabi tutulur ve elde etme maliyetinden birikmiş itfa payının düşülmesi ile bulunan değer üzerinden taşınırlar. Bilgisayar yazılımlarının tahmin edilen faydalı ömürleri 3-5 yıldır.
c) Maddi olmayan varlıkların bilanço dışı bırakılması
Bir maddi olmayan duran varlık elden çıkarıldığında veya kullanımı ya da satışından, gelecekte ekonomik yarar elde edilmesinin beklenmemesi durumunda finansal durum tablosu (bilanço) dışı bırakılır. Bir maddi olmayan duran varlığın finansal durum tablosu (bilanço) dışı bırakılmasından kaynaklanan kâr ya da zarar, varsa, varlıkların elden çıkarılmasından
sağlanan net tahsilatlar ile defter değerleri arasındaki fark olarak hesaplanır. Bu fark, ilgili varlık finansal durum tablosu
(bilanço) dışına alındığı zaman kâr veya zararda muhasebeleştirilir.
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Mal ve hizmetlerin üretiminde ya da tedarikinde veya idari amaçla kullanılmak veya işlerin normal seyri esnasında satılmak yerine, kira geliri veya değer artış kazancı ya da her ikisini birden elde etmek amacıyla (sahibi veya finansal kiralama
sözleşmesine göre kiracı tarafından) elde tutulan arsa veya bina ya da binanın bir kısmı veya her ikisi yatırım amaçlı gayrimenkuller olarak sınıflandırılır.
Yatırım amaçlı bir gayrimenkul, gayrimenkulle ilgili gelecekteki ekonomik yararların işletmeye girişinin muhtemel olması
ve yatırım amaçlı gayrimenkulün maliyetinin güvenilir bir şekilde ölçülebilir olması durumunda bir varlık olarak muhasebeleştirilir.
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 130
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 131
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.9. Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları (devamı)
2.9. Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları (devamı)
Yatırım amaçlı gayrimenkuller (devamı)
Canlı Varlıklar
Muhasebeleştirme sırasında ölçme:
Damızlık tavuklar, damızlık yarka sürüleri, canlı tavuk konsolide finansal tablolarda canlı varlıklar kalemi içerisinde sınıflandırılmıştır. Damızlık tavuklar ekonomik ömürleri esas alınarak alınarak normal (doğrusal) amortisman yöntemine %50
oranına göre kıst bazında itfa edilmektedir. Bu canlı varlıkların, aktif bir piyasası olmamasından dolayı maliyet eksi birikmiş
itfa ve varsa değer düşüklüğü karşılığı ayrıldıktan sonra konsolide finansal tablolara yansıtılmaktadır.
Yatırım amaçlı gayrimenkuller başlangıçta maliyeti ile ölçülür. İşlem maliyetleri de başlangıç ölçümüne dahil edilir.
Yatırım amaçlı gayrimenkuller muhasebeleştirme sonrasında gerçeğe uygun değer yöntemi veya maliyet yöntemi ile ölçülür. Seçilen yöntem tüm yatırım amaçlı gayrimenkullere uygulanır.
Gerçeğe Uygun Değer Yöntemi:
Yatırım amaçlı bir gayrimenkulün gerçeğe uygun değeri; karşılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve istekli gruplar arasında bir
varlığın el değiştirmesi ya da bir borcun ödenmesi durumunda ortaya çıkması gereken tutardır.
Yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe uygun değerindeki değişimden kaynaklanan kazanç veya kayıp, oluştuğu dönemde
kâr veya zarara dahil edilir.
Maliyet Yöntemi:
Yatırım amaçlı bir gayrimenkulün maliyet değeri; bir varlığın edinimi veya inşa edilmesi sırasında ödenen nakit veya nakit
benzerlerinin tutarını veya bunlar dışındaki diğer ödemelerin gerçeğe uygun değerini ya da uygulanmasının mümkün olması durumunda ilk muhasebeleştirme sırasında ilgili varlığa atfedilen bedeli ifade eder.
Maliyet modelinde bir maddi duran varlık kalemi varlık olarak muhasebeleştirildikten sonra, finansal tablolarda maliyetinden birikmiş amortisman ve varsa birikmiş değer düşüklüğü zararları indirildikten sonraki değeri ile gösterilir.
Yeniden değerleme modelinde; gerçeğe uygun değeri güvenilir olarak ölçülebilen bir maddi duran varlık kalemi, varlık
olarak muhasebeleştirildikten sonra, yeniden değerlenmiş tutarı üzerinden gösterilir. Yeniden değerlenmiş tutar, yeniden
değerleme tarihindeki gerçeğe uygun değerinden, müteakip birikmiş amortisman ve müteakip birikmiş değer düşüklüğü
zararlarının indirilmesi suretiyle bulunan değerdir.
Şirket, yatırım amaçlı gayrimenkullerini mali tablolarında Gerçeğe Uygun Değer Yöntemi ile ölçmüştür. 31 Aralık 2011 ve 31
Aralık 2010 tarihleri itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkuller mali tablolarda ekspertiz şirketi tarafından belirlenen gerçeğe
uygun değeri ile gösterilmiştir.
Gerçeğe uygun değerdeki değişiklikten kaynaklanan kazançlar oluştuğu dönemde gelir tablosuyla ilişkilendirilmiş ve oluşan zararlar ise önceki yıllarda oluşan ve değer artış fonlarına kayıt edilen tutarlar kadarı fondan silinmiş, bu tutarı aşan
kısmı var ise gelir tablosu ile ilişkilendirilmiştir.
Damızlık yarka sürüleri, canlı tavuk aktif bir piyasası olmamasından dolayı konsolide finansal tablolarda maliyet ve varsa
değer düşüklüğü karşılığı ayrıldıktan sonra gösterilmiştir.
Varlıklarda değer düşüklüğü
Varlıkların taşınan değerlerinin gerçekleşemeyeceğine yönelik olay veya değişikliklerin meydana gelmesi durumunda herhangi bir değer düşüklüğünün olup olmadığı incelenmektedir. Söz konusu uyarıların olması veya taşınan değerlerin gerçekleşebilir değeri aşması durumunda varlıklar gerçekleşebilir değerlerine indirgenmektedir. Varlıkların taşıdıkları değer,
gerçekleşebilir değeri aştığında değer düşüklüğü karşılık gideri konsolide gelir tablosuna yansıtılır. Paraya çevrilebilecek
tutar, varlığın net satış fiyatı ve kullanımdaki net defter değerinden yüksek olanıdır. Paraya çevrilebilecek tutar, belirlenebiliyorsa her bir kıymet için, belirlenemiyorsa kıymetin dahil olduğu nakit akımı sağlayan Şirket için tahmin edilir. Ancak,
değer düşüklüğü karşılığının ters çevrilmesi sonucu varlığın taşınan değerinde meydana gelen artış, bu varlığa geçmiş
yıllarda hiç değer düşüklüğü ayrılmamış olması halinde belirlenecek değerini aşmaması koşuluyla kayda alınmaktadır.
Maddi varlıkların gerçekleşebilir değeri net satış fiyatı veya kullanımdaki değerinden büyük olanıdır. Kullanım değeri bulunurken, gelecekteki nakit akışları, cari piyasa koşullarındaki paranın zaman değeri ve bu varlığa özel riskleri yansıtan
vergi öncesi iskonto oranı kullanılarak iskonto edilmektedir. Bağımsız olarak büyük bir nakit girişi sağlamayan bir varlığın
geçekleşebilir değeri varlığın ait olduğu nakit girişi sağlayan birim tarafından belirlenmektedir. Maddi varlıkların yeniden
değerlemesinden kaynaklanan taşınan bedelindeki değer düşüklüğü ilk olarak konsolide özsermayedeki yeniden değerleme fonundan netleşerek borç olarak kaydedilir, daha sonra toplam değer düşüklüğünden kalan bir tutar varsa konsolide
gelir tablosuna gider olarak kaydedilir.
Borçlanma maliyetleri
Öngörülen kullanımına veya satışına hazır hale gelmesi önemli bir zamanı gerektiren varlıkların satın alımı, inşası veya
üretimi ile direkt ilişkili olan borçlanma maliyetleri ilgili varlıkların maliyetinin parçası olarak aktifleştirilir. Diğer borçlanma maliyetleri gerçekleştikleri dönemlerde gider yazılır. Borçlanma maliyetleri faiz ve borçlanmaya bağlı olarak katlanılan
diğer maliyetleri içerir.
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 132
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 133
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.9. Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları (devamı)
2.9. Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları (devamı)
Finansal araçlar
Finansal araçlar, bir işletmenin finansal varlıklarını ve bir başka işletmenin finansal yükümlülüklerini veya sermaye araçlarını arttıran anlaşmalardır.
Finansal varlıklar:
- nakit,
- başka bir işletmeden nakit veya bir başka finansal varlık almayı öngören sözleşmeye dayalı hak,
- işletmenin bir başka işletmeyle finansal araçlarını, işletmenin lehinde olacak şekilde, karşılıklı olarak değiştirmesini
öngören sözleşmeye dayalı hak ya da,
Finansal araçlar (devamı)
Ticari borçlar
Ticari borçlar fatura değeri ile kayıtlara yansıtılmakta ve ilerleyen dönemlerde indirgenmiş net değerleri ile taşınmaktadır.
TL haricindeki para birimlerinden oluşan senetsiz ticari borçlar, indirgenmiş net değerinin maddi tutarlarda olduğu durumlarda ilgili sözleşmelerde belirlenen faiz oranları kullanılarak eğer bu oranlar bilinmiyorsa ilgili oldukları Libor ve Euribor
oranları kullanılarak reeskont işlemine tabi tutulmaktadır. TL tutarlı ticari borçlar için %13 oranı kullanılarak bilanço günündeki net değerine getirilerek yansıtılmıştır. (31 Aralık 2010 - %10)
- bir başka işletmenin sermaye araçlarıdır.
İşlem ve teslim tarihindeki muhasebeleştirme
Sözleşmeye dayalı finansal yükümlülükler:
Tüm finansal varlık alış ve satışları işlem tarihinde, bir başka deyişle Şirket’in alımı veya satımı gerçekleştireceğini taahhüt
ettiği tarihte muhasebeleştirilir. Olağan alış ve satışlar, varlığın teslim süresinin genelde bir mevzuat veya piyasalardaki
düzenlemelere göre belirlendiği alış ve satışlardır.
- başka bir işletmeye nakit veya bir başka finansal varlık vermeyi öngören, veya
- işletmenin bir başka işletmeyle finansal araçlarını, işletmenin aleyhinde olacak şekilde karşılıklı olarak değiştirmesini
öngören sözleşmeye dayalı yükümlülüklerdir.
Netleştirme / Mahsup
Bir finansal varlık veya finansal yükümlülük ilk olarak, verilen (finansal varlık için) ve ele geçen (finansal yükümlülük için)
rayiç değer olan işlem maliyetleri üzerinden (finansal yükümlülük için düşülerek) hesaplanır.
Konsolide finansal tablolarda yer alan finansal varlık ve yükümlülükleri netleştirmeye yönelik yasal bir hak ve yaptırım gücüne sahip olunması ve söz konusu varlık ve yükümlülükleri net bazda tahsil etme/ödeme veya eş zamanlı sonuçlandırma
maliyetinin olması durumunda bilançoda netleştirilerek gösterilmektedir.
İlk kaydı müteakip, krediler ve alacaklar; vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar ve rayiç değeri belirlenemeyen sermaye
aracı niteliğindeki finansal varlıklar hariç olmak üzere, finansal varlıklar, varlık olan finansal türevler dahil olmak üzere,
rayiç değerinden satış durumunda ortaya çıkacak işlem maliyetleri düşülmeksizin değerlenir. Krediler ve alacaklar ile
vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar efektif faiz yöntemi kullanılarak hesaplanan iskonto edilmiş maliyetleri ile rayiç
değeri ölçülemeyen sermaye aracı niteliğindeki finansal varlıklar ise maliyet değerleri ile takip edilir.
Finansal araçların kayıtlardan çıkarılması
Şirket, bir finansal aktifi veya pasifi sadece o araç ile alakalı kontrata dayalı yükümlülükleri ile ilgili taraf olduğu durumda
bilançosuna yansıtmakta, ilgili finansal aktifi veya pasifi, aktif üzerindeki kontrolü, veya pasif ile ilgili kontrata dayalı yükümlülüğü ortadan kalktığında ise kayıtlarından çıkarmaktadır.
Ticari alacaklar
İşletme birleşmeleri
Ticari alacaklar, fatura değeri ile kayda alınmakta, şüpheli ticari alacak karşılığı düşüldükten sonra indirgenmiş net değerleri ile yansıtılmaktadır. Ticari alacakların finansman maliyeti, ilgili alacağın vadesine uygun faiz oranı dikkate alınarak
hesaplanır ve bulunan tutarlar satış gelirlerine gider olarak muhasebeleştirilir. Vadesi gelmiş alacakların tahsil edilemeyeceğine dair somut bir gösterge varsa şüpheli alacak karşılığı ayrılır. Tahsili tamamen mümkün olmayan alacaklar tespit
edildikleri durumlarda tamamen silinirler.
İşletme birleşmeleri, ayrı tüzel kişiliklerin veya işletmenin raporlama yapan tek bir işletme şeklinde birleşmesi olarak
değerlendirilmektedir. İşletme birleşmeleri, UFRS 3 kapsamında, satın alma yöntemine göre muhasebeleştirilir.
Vadeli çek ve senet rakamlarının içerdiği finansman maliyeti ilgili sözleşmelerde belirlenen bir faiz oranı bulunması
halinde bu oran kullanılarak, olmaması halinde ise TL için %13 oranı kullanılarak, bilanço günündeki net değerine
getirilerek yansıtılmıştır. (31 Aralık 2010 - %10)
Satın alma maliyeti ile iktisap edilen işletmenin tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve şarta bağlı yükümlülüklerinin gerçeğe
uygun değeri arasındaki fark şerefiye olarak konsolide finansal tablolarda muhasebeleştirilir.
Şirket, bağlı ortaklıkları ve iştiraklerine kuruluştan ortak olduğundan şerefiye bulunmamaktadır.
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 134
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 135
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.9. Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları (devamı)
Kur değişiminin etkileri
Şirket, yabancı para cinsinden yapılan işlemleri ve bakiyeleri işlevsel para birimine çevirirken işlem tarihinde geçerli olan
ilgili kurları esas almaktadır. Yabancı para cinsinden olan işlemlerin işlevsel para birimine çevrilmesinden veya parasal
kalemlerin ifade edilmesinden doğan kur farkı gider ya da gelirleri ilgili dönemde konsolide gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Parasal olan tüm aktif ve pasifler dönem sonu kuruyla çevrilip ilgili kur farkları konsolide gelir tablosuna yansıtılmıştır.
Hisse başına kazanç
Konsolide gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç, konsolide net karın, raporlama boyunca piyasada bulunan hisse
senetlerinin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesiyle bulunmaktadır.
Türkiye’de şirketler sermayelerini hali hazırda bulunan hissedarlarına, geçmiş yıl kazançlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu ile artırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse başına kazanç hesaplamalarında, ihraç edilmiş
hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı, söz konusu hisse senedi
dağıtımlarının geçmişe dönük etkileri de dikkate alınarak bulunur.
Karşılıklar
Karşılıklar ancak ve ancak Şirket’in geçmişten gelen ve halen devam etmekte olan bir yükümlülüğü varsa, bu yükümlülük
sebebiyle işletmeye ekonomik çıkar sağlayan kaynakların elden çıkarılma olasılığı mevcutsa ve yükümlülüğün tutarı güvenilir bir şekilde belirlenebiliyorsa kayıtlara alınır.
Paranın zaman içindeki değer kaybı önem kazandığında, karşılıklar ileride oluşması muhtemel giderlerin bilanço tarihindeki indirgenmiş değeriyle yansıtılır. Karşılıklar her bilanço tarihinde gözden geçirilmekte ve yönetimin en iyi tahminlerini
yansıtacak şekilde gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.
Şarta bağlı yükümlülükler ve varlıklar
Şarta bağlı yükümlülükler, kaynak aktarımını gerektiren durum yüksek bir olasılık taşımıyor ise konsolide finansal tablolarda yansıtılmayıp dipnotlarda açıklanmaktadır. Şarta bağlı varlıklar ise konsolide finansal tablolara yansıtılmayıp ekonomik
getiri yaratma ihtimali yüksek olduğu takdirde dipnotlarda açıklanır.
2.9. Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları (devamı)
Kiralama işlemleri – kiracı olarak
Finansal kiralama işlemleri
Şirket, finansal kiralama yoluyla edinmiş olduğu sabit kıymetleri, konsolide bilançoda kira başlangıç tarihindeki rayiç değeri ya da, daha düşükse minimum kira ödemelerinin bilanço tarihindeki değeri üzerinden yansıtmaktadır (konsolide finansal
tablolarda ilgili maddi varlık kalemlerine dahil edilmiştir). Minimum kira ödemelerinin bugünkü değeri hesaplanırken, finansal kiralama işleminde geçerli olan oran pratik olarak tespit edilebiliyorsa o değer, aksi takdirde, borçlanma faiz oranı
iskonto faktörü olarak kullanılmaktadır. Finansal kiralama işlemine konu olan sabit kıymetin ilk edinilme aşamasında katlanılan masraflar maliyete dahil edilir. Finansal kiralama işleminden kaynaklanan yükümlülük, ödenecek faiz ve anapara
borcu olarak ayrıştırılmıştır. Faiz giderleri, sabit faiz oranı üzerinden hesaplanarak ilgili dönemin gelir tablosu hesaplarına
dahil edilmiştir. Konsolide finansal tablolara yansıtılmış kiralanan sabit kıymetler ekonomik ömür ile kira süresinden hangisi kısa ise ona göre amortismana tabi tutulurlar.
Operasyonel kiralama işlemleri
Bir kıymetin kiralama işleminde, bütün riskler ve faydalar kiraya verende kalıyor ise bu tip işlemler operasyonel kiralama
olarak sınıflandırılır. Operasyonel kiralama olarak yapılan ödemeler, kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile konsolide
gelir tablosuna gider olarak kaydedilir.
Kiralama işlemleri – kiralayan olarak
Operasyonel kiralama işlemleri
Operasyonel kiralamalarda kira tahsilatları, kiralama dönemi boyunca doğrusal yöntemle gelir olarak kaydedilir. Peşin
alınan kiralar, kazanılmamış (ertelenmiş) gelir olarak kabul edilip, kiralama süresince aylık bazda itfa edilir. Bir operasyonel kiralama işleminin yapılması sırasında ilk katlanılan direkt giderler varlığın taşınan değerine eklenir ve kira süresi
boyunca, kira gelirleriyle aynı şekilde giderleştirilirler.
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 136
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 137
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.9. Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları (devamı)
2.9. Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları (devamı)
İlişkili taraflar
Çalışanlara sağlanan faydalar
Aşağıdaki kriterlerden birinin varlığında, taraf Şirket ile ilişkili sayılır:
Tanımlanmış fayda planı
(a) Söz konusu tarafın, doğrudan ya da dolaylı olarak bir veya birden fazla aracı yoluyla:
Şirket, Türkiye’deki mevcut iş kanunu gereğince, en az bir yıl hizmet verdikten sonra emeklilik nedeni ile işten ayrılan veya istifa
ve kötü davranış dışındaki nedenlerle işine son verilen personele belirli miktarda kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür.
(i) İşletmeyi kontrol etmesi, işletme tarafından kontrol edilmesi ya da işletme ile ortak kontrol altında bulunması (ana
ortaklıklar, bağlı ortaklıklar ve aynı iş dalındaki bağlı ortaklıklar dahil)
(ii) Şirket üzerinde önemli etkisinin olmasını sağlayacak payının olması; veya
(iii) Şirket üzerinde ortak kontrole sahip olması;
(b) Tarafın, Şirket’in bir iştiraki olması;
Şirket, ilişikteki konsolide finansal tablolarda yer alan kıdem tazminatı karşılığını “Projeksiyon Metodu”nu kullanarak ve
Şirket’in personel hizmet süresini tamamlama ve kıdem tazminatına hak kazanma konularında geçmiş yıllarda kazandığı
deneyimlerini baz alarak hesaplamış ve bilanço tarihinde devlet tahvilleri kazanç oranı ile iskonto etmiştir. Hesaplanan tüm
aktüeryal kazançlar ve kayıplar konsolide gelir tablosuna yansıtılmıştır.
(c) Tarafın, Şirket’in ortak girişimci olduğu bir iş ortaklığı olması;
(d) Tarafın, Şirket’in veya ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması;
Tanımlanmış katkı planı
(e) Tarafın, (a) ya da (d) de bahsedilen herhangi bir bireyin yakın bir aile üyesi olması;
Şirket, Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumu’na zorunlu olarak sosyal sigortalar primi ödemektedir. Şirket’in, bu primleri
ödediği sürece başka yükümlülüğü kalmamaktadır. Bu primler tahakkuk ettikleri dönemde personel giderlerine yansıtılmaktadır.
(f) Tarafın; kontrol edilen, ortak kontrol edilen ya da önemli etki altında veya (d) ya da (e) ’de bahsedilen herhangi bir bireyin
doğrudan ya da dolaylı olarak önemli oy hakkına sahip olduğu bir işletme olması; veya Tarafın, işletmenin ya da işletme ile
ilişkili taraf olan bir işletmenin çalışanlarına işten ayrılma sonrasında sağlanan fayda planları olması, gerekir.
İlişkili taraflarla yapılan işlem, ilişkili taraflar arasında kaynakların, hizmetlerin ya da yükümlülüklerin bir bedel karşılığı
olup olmadığına bakılmaksızın transfer edilmiştir.
Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler
Vergi gideri veya geliri, dönem içerisinde ortaya çıkan kazanç veya zararlar ile alakalı olarak hesaplanan yasal ve ertelenmiş
verginin toplamıdır.
Ertelenmiş vergi, bilanço yükümlülüğü metoduna göre hesaplanmıştır. Ertelenmiş vergi, aktif ve pasiflerin finansal tablolarda yansıtılan değerleri ile yasal vergi matrahları arasındaki geçici farkların vergi etkisi olup, finansal raporlama amacıyla
dikkate alınarak yansıtılmaktadır.
Ertelenmiş vergi aktifi ileride bu zamanlama farklılıklarının kullanılabileceği bir mali kar oluşabileceği ölçüde; tüm indirilebilir geçici farklar, kullanılmayan teşvik tutarları ile geçmiş dönemlere ilişkin taşınan mali zararlar için kayda alınır. Ertelenmiş vergi aktifi her bilanço döneminde gözden geçirilmekte ve ertelenmiş vergi aktifinin ileride kullanılması için yeterli
mali karın oluşmasının mümkün olmadığı durumlarda, bilançoda taşınan değeri azaltılmaktadır.
Ertelenmiş vergi aktifi ve pasifinin hesaplanmasında, Şirket’in bu geçici farkları kullanabileceğini düşündüğü tarihlerde
geçerli olacak vergi oranları - bilanço tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş veya girmesi kesinleşmiş olan oranlar baz alınarak
- kullanılmaktadır.
Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzerleri, kasa ve bankalardaki nakit parayı ve nakit benzeri değerleri içermektedir. Nakit benzeri değerler
kolayca nakde dönüştürülebilir ve değer kaybetme riski bulunmayan kısa vadeli yüksek likiditeye sahip yatırımlardır. Nakit
ve nakit benzerleri elde etme maliyetleri ve tahakkuk etmiş faizlerinin toplamı ile gösterilmiştir.
Nakit akım tablosu raporlaması
Konsolide nakit akım tablosunda yer alan nakit ve nakit benzeri değerler, kasa ve bankalarda bulunan nakit ve orijinal vadesi 3 ay veya daha kısa bloke olmayan mevduatları içermektedir.
Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan olaylar
Şirket’in bilanço tarihindeki durumu hakkında ilave bilgi veren bilanço tarihinden sonraki olaylar (düzeltme gerektiren
olaylar) ilişikteki konsolide finansal tablolarda yansıtılmaktadır. Düzeltme gerektirmeyen olaylar belli bir önem arz ettikleri
takdirde dipnotlarda açıklanmaktadır.
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 138
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 139
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.9. Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları (devamı)
2.9. Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları (devamı)
Finansal Tabloların Onaylanması
Şirket’in 31 Aralık 2011 tarihinde sona eren döneme ait Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: XI, No: 29 sayılı Tebliğ’e göre
hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları ve dönem faaliyet raporu, Denetimden Sorumlu
Komite’nin görüşü de dikkate alınarak incelenmiş olup; söz konusu finansal tabloların faaliyet sonuçlarının gerçek durumunu yansıttığı ve Şirket’in izlediği muhasebe ilkeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun ve doğru olduğuna,
konsolide finansal tabloların hazırlanmasından sorumlu yönetim kurulu üyesi Mali İşler Koordinatörü tarafından imzalanmasına karar verilmiş ve Şirket Genel Kurulu’nun yasal finansal tabloları değiştirme yetkisi bulunmaktadır.
Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlaması
Şirket’in iş faaliyetleri sağladığı hizmet ve ürünlerin içeriğine bağlı olarak yönetilmekte ve organize edilmektedir. Şirket’in iş
alanları hakkındaki bilgiler şu şekilde belirtilmiştir. Faaliyet bölümlemesi, Şirket’in 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle inşaat, perakende, imalat ve hizmet, ticaret-organizasyon faaliyetlerinden elde edilen kazancı ve kar bilgilerini
içermektedir.
Raporlanabilir bölüm, bölüm bilgileri açıklanması zorunlu olan bir endüstriyel bölüm veya coğrafi bölümdür. Endüstriyel
bölümler, belirli bir mal veya hizmeti ya da birbirleriyle ilişkili mal veya hizmet grubunu sağlama veya risk ve fayda açısından Şirket’in diğer bölümlerinden farklı özelliklere sahip bölümlerdir. Coğrafi bölümler, Şirket’in belirli bir ekonomik
çevrede mal veya hizmet temin eden ve risk ve fayda açısından başka bir ekonomik çevre içerisinde faaliyet gösteren diğer
bölümlerden farklı özelliklere sahip bölümlerdir.
Bir endüstriyel bölümün veya coğrafi bölümün raporlanabilir bölüm olarak belirlenebilmesi için gereklilik, bölüm hasılatının büyük bir çoğunluğunun Şirket dışı müşterilere yapılan satışlardan kazanılması ve Şirket dışı müşterilere yapılan
satışlardan ve diğer bölümler ile gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen bölüm hasılatının, tüm bölümlere ilişkin iç ve dış
toplam hasılatın en az %10’unu oluşturması veya kar veya zararla sonuçlanan bölüm sonucunun kar elde edilen bölümlerin
toplam sonuçları ve zarar eden bölümlerin toplam sonuçlarının mutlak anlamda büyük olanının en az %10’una isabet etmesi veya bölüm varlıklarının, tüm bölümlerin toplam varlıklarının en az %10’unu oluşturmasıdır.
Şirket’in risk ve fayda oranlarının özellikle faaliyet gösterdiği endüstriyel bölümlerdeki farklılıklardan etkilenmesi sebebiyle, bölüm bilgilerinin raporlanmasına yönelik format olarak endüstriyel bölümler belirlenmiştir (Dipnot 5).
İş sahaları:
Şirket’in faaliyet bölümlerinin diğer bölümler ile gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen bölüm gelirlerinin ölçülmesi ve
raporlamasında, bölümler arası transferler, normal piyasa fiyatı ve şartlarında gerçekleştirilmektedir.
2.10. Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
Aşağıdaki yeni ve güncellenmiş standartlar ve yorumlar cari yılda Şirket tarafından uygulanmış ve bu finansal tablolarda
raporlanan tutarlara ve yapılan açıklamalara etkisi olmuştur. Bu finansal tablolarda uygulanmış fakat raporlanan tutarlar
üzerinde etkisi olmayan diğer standart ve yorumların detayları da ayrıca bu bölümün ilerleyen kısımlarında açıklanmıştır.
(a) Şirket’in sunum ve dipnot açıklamalarını etkileyen yeni ve revize edilmiş standartlar
UMS 1 (Değişiklikler) Finansal Tablolar Sunumu (2010 yılında yayınlanan UFRS`lerde Yapılan İyileştirmeler’in bir kısmı
olarak) UMS 1’e yapılan değişiklik, Şirket’in diğer kapsamlı gelir kalemleri ile ilgili gerekli analizini özkaynak hareket tablosunda veya dipnotlarda verebileceğine açıklık getirmektedir. Cari yılda Şirket, özkaynağın her kalemi için, bu analizleri
konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlarda, özkaynak değişim tablosunda diğer kapsamlı gelirleri tek bir satır olarak
göstermeyi seçmiştir.
(b) Şirket’in finansal performansını ve / veya bilançosunu etkileyen yeni ve revize edilmiş standartlar
Bulunmamaktadır.
(c) 2011 yılından itibaren geçerli olup, Şirket’in finansal tablolarını etkilemeyen standartlar, mevcut standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar
UMS 24 İlişkili Taraflar ile İlgili Açıklamalar (2009)
UMS 24 (2009) iki yönden değiştirilmiştir:
(a) UMS 24 (2009) ilişkili tarafların tanımını değiştirmiş ve (b) UMS 24 (2009) devlet bağlantılı kuruluşlara bazı dipnotlar için
kısmi istisna getirmiştir. Şirket ve bağlı ortaklıkları devlet bağlantılı kuruluş değillerdir.
UFRS 3 (Değişiklikler) İşletme Birleşmeleri
2010 yılında yayınlanan UFRS’lerde Yapılan İyileştirmeler’in bir kısmı olarak, UFRS 3, kontrol gücü olmayan paylara satın
alma tarihinde uygulanacak değerleme yöntemi tercihinin sadece mevcut sahiplik payları bulunan kontrol gücü olmayan
paylar ve tasfiye halinde sahiplerine net varlık toplamı ile orantılı pay ver en kontrol gücü olmayan payların olması halinde
mümkün olduğuna açıklık getirmektedir. Başka Standartlar aksini öngörmediği sürece, geriye kalan bütün kontrol gücü
olmayan paylar satın alma tarihindeki gerçeğe uygun değerleri ile ölçülür. Buna ek olarak, UFRS 3, şirketin çalışanlarının
sahip olduğu hisse bazlı ödemeler konusunda yol göstermek amacıyla değiştirilmiştir. Değişiklikler, devir olan şirket çalışanlarının sahip olduğu ve yenisiyle değiştirilmemiş hisse bazlı ödemeler UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler’in öngördüğü
şekilde satın alma tarihinde değerlenmelidir (‘piyasa bazlı ölçüm’).
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 140
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 141
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.10. Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı)
2.10. Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı)
(c) 2011 yılından itibaren geçerli olup, Şirket’in finansal tablolarını etkilemeyen standartlar, mevcut standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar (devamı)
UMS 32 (Değişiklikler) Yeni Haklar İçeren İhraçların Sınıflandırılması;
Değişiklikler, döviz cinsinden olan bazı ihraç edilen hakların özkaynağa dayalı finansal araç veya finansal borç olarak sınıflanmasını öngörmektedir. Yapılan değişikliğe göre; herhangi bir para birimi cinsinden belirli bir tutar karşılığında işletmenin özkaynağına dayalı finansal araçlarının elde edilmesine ilişkin hak, opsiyon ya da teminatlar; işletmenin, bunları,
özkaynağına dayalı ve aynı sınıftaki türev olmayan finansal araçlarını ellerinde bulunduranların tümüne oransal olarak
sunması durumunda özkaynağa dayalı finansal araç niteliğindedir. UMS 32’ye yapılan değişiklikler öncesi, herhangi bir para
birimi cinsinden belirli bir tutar karşılığında işletmenin özkaynağına dayalı finansal araçlarının elde edilmesine ilişkin hak,
opsiyon ya da teminatlar türev işlem olarak muhasebeleştirilmekteydi. Değişikliklerin geriye dönük olarak uygulanması
zorunludur.
Şirket’in bu nitelikle enstrümanları olmadığı için, bu değişikliklerin uygulanmasının Şirket’in cari ve önceki yıllar finansal
tabloları üzerinde bir etkisi olmamıştır.
UFRYK 14 (Değişiklikler) Asgari Fonlama Gerekliliğinin Peşin Ödenmesi;
UFRYK 14 plandan yapılan geri ödemeler veya plana gelecekte yapılacak katkılardan kaynaklanan indirimlerin UMS 19’un
58. paragrafı uyarınca ne zaman kullanılabilir olduğuna, asgari fonlama koşullarının gelecekte yapılacak katkılardan kaynaklanan indirimlerin kullanılabilirliğini nasıl etkileyebileceğine ve asgari fonlama koşullarının ne zaman bir yükümlülük
doğurabileceğine değinmektedir. Değişiklikler şu anda peşin ödenen asgari fonlama gerekliliklerinin varlık olarak muhasebeleştirilmesine izin vermektedir. Değişikliklerin uygulanmasının Şirket’in konsolide finansal tabloları üzerinde önemli bir
etkisi olmamıştır.
UFRYK 19 (Değişiklikler) Finansal Borçların Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlarla Ödenmesi;
Bu yorum bir finansal borcun ödenmesi amacıyla ihraç edilen özkaynağa dayalı finansal araçların nasıl muhasebeleştirilmesi gerektiğini düzenlemektedir. UFRYK 19 gereği, bu koşullar altında çıkarılan özkaynağa dayalı finansal araçlar gerçeğe
uygun değerleri ile ölçülür ve ödenen finansal borcun defter değeri ile ödenen tutar arasındaki fark kar veya zararda muhasebeleştirilir.
(d) Henüz yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulaması benimsenmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar
Şirket henüz yürürlüğe girmemiş aşağıdaki standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen aşağıdaki değişiklik ve
yorumları henüz uygulamamıştır:
UFRS 7 (Değişiklikler) Sunum – Finansal Varlıkların Transferi; Finansal varlık ve finansal borçların
Netleştirilmesi
UFRS 9 Finansal Araçlar
UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar
UFRS 11 Müşterek Anlaşmalar
UFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Paylara ilişkin Açıklamalar
UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümleri
UMS 1 (Değişiklikler) Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerinin Sunumu
UMS 12 (Değişiklikler) Ertelenmiş Vergi – Mevcut Aktiflerin Geri Kazanımı
UMS 19 (2011) Çalışanlara Sağlanan Faydalar
UMS 27 (2011) Bireysel Finansal Tablolar
UMS 28 (2011) İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar
UFRYK 20 Yerüstü Maden İşletmelerinde Üretim Aşamasındaki Hafriyat (Dekapaj) Maliyetleri
UMS 32 (Değişiklikler) Finansal Araçlar: Sunum - Finansal varlık ve finansal borçların netleştirilmesi
UFRS 7`de yapılan değişiklikler, finansal varlıkların transferine ilişkine dipnot açıklamalarını arttırmayı amaçlamıştır.
UFRS 7’ye yapılan değişiklikler finansal varlıkların transferini içeren işlemlere ilişkin ek dipnot yükümlülükleri getirmektedir. Bu değişiklikler bir finansal varlık transfer edildiği halde transfer edenin hala o varlık üzerinde etkisini bir miktar
sürdürdüğünde maruz kalınan riskleri daha şeffaf olarak ortaya koyabilmek adına düzenlenmiştir. Bu değişiklikler ayrıca
finansal varlık transferlerinin döneme eşit olarak yayılmadığı durumlarda ek açıklamalar gerektirmektedir.
Şirket yönetimi UFRS 7’ye yapılan bu değişikliklerin Şirket’in dipnotları üzerinde önemli bir etkisi olmayacağını düşünmektedir. Fakat gelecek dönemlerde Şirket diğer türlerde finansal varlık transferi işlemleri yaparsa, bu transferlere ilişkin
verilecek dipnotlar etkilenebilecektir.
Şirket’in bu nitelikte işlemleri olmadığı için UFRYK 19’un uygulanmasının Şirket’in cari ve önceki yıllar finansal tablolarına
etkisi olmamıştır.
UFRS 7’ye yapılan değişiklikler, işletmenin, netleştirmeye ilişkin haklar ve netleştirmeye ilişkin uygulanabilir ana sözleşme
veya benzer düzenlemelere tabi olan finansal araçlarla ilgili dipnotlarda açıklama yapmasını gerektirir. Yeni dipnot açıklamaları, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan ara dönem veya mali dönemlerden itibaren sunulmalıdır.
2010, Yıllık İyileştirmeler;
Kasım 2009’da yayınlanan UFRS 9 finansal varlıkların sınıflandırılması ve ölçümü ile ilgili yeni zorunluluklar getirmektedir.
Ekim 2010’da değişiklik yapılan UFRS 9 finansal yükümlülüklerin sınıflandırılması ve ölçümü ve kayıtlardan çıkarılması ile
ilgili değişiklikleri içermektedir.
(a) bölümünde daha önce belirtilen UMS 1’e yapılan değişiklikler haricinde, 2010 yılında yayımlanan UFRS`lerde yapılan
değişiklikler ve yorumların Şirket’in konsolide finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 142
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 143
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.10. Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı)
2.10. Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı)
(d) Henüz yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulaması benimsenmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar (devamı)
(d) Henüz yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulaması benimsenmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar (devamı)
UFRS 9’un getirdiği önemli değişiklikler aşağıdaki gibidir:
•TFRS 9, TMS 39 “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme” standardı kapsamında kayıtlara alınan tüm varlıkların,
ilk muhasebeleştirmeden sonra, itfa edilmiş maliyet veya gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülmesini gerektirir. Belirli
bir biçimde, sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsilini amaçlayan bir yönetim modeli kapsamında elde tutulan ve belirli
tarihlerde sadece anapara ve anapara bakiyesi ne ilişkin faiz ödemelerinin yapılmasına yönelik nakit akışlarına yol açan
borçlanma araçları yatırımları genellikle sonraki dönemlerde itfa edilmiş maliyet üzerinden ölçülürler. Bunun dışındaki
tüm borçlanma araçları ve özkaynağa dayalı finansal araçlara yapılan yatırımlar, sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değeri
üzerinden ölçülür.
•TFRS 9’un finansal borçların sınıflandırılması ve ölçümü üzerine olan en önemli etkisi, finansal borcun (gerçeğe uygun
değer farkı kâr veya zarara yansıtılan olarak tanımlanmış borçlar) kredi riskinde meydana gelen değişikliklerle ilişkilendirilebilen değişim tutarının muhasebeleştirilmesi ile ilgilidir. TFRS 9 uyarınca, finansal borcun gerçeğe uygun değerinde
meydana gelen ve söz konusu borcun kredi riskinde meydana gelen değişikliklerle ilişkilendirilebilen değişim tutarı, tanımlanan borcun kredi riskinde meydana gelen değişikliklerin muhasebeleştirme yönteminin, kâr veya zararda yanlış muhasebe eşleşmesi yaratmadıkça ya da artırmadıkça, diğer kapsamlı gelirde sunulur. Finansal borcun gerçeğe uygun değerinde
meydana gelen değişikliklerin kredi riskinde meydana gelen değişikliklerle ilişkilendirilebilen tutarı, sonradan kar veya zarara sınıflandırılmaz. Halbuki TMS 39 uyarınca, gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan
borçlara ilişkin gerçeğe uygun değerinde meydana gelen tüm değişim tutarı kar veya zararda sunulmaktaydı.
TFRS 9’da yapılan değişiklik ile TFRS 9’un 2009 ve 2010 versiyonlarının uygulama tarihi 1 Ocak 2015 veya bu tarih sonrasında başlayan mali dönemler olarak ertelemiştir. Değişiklik öncesi, TFRS 9’un uygulama tarihi 1 Ocak 2013 veya sonrasında
başlayan mali dönemler olarak belirlenmişti. Değişiklik, erken uygulama seçeneğine izin vermeye devam etmektedir. Ayrıca değişiklik, TMS 8 “Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler, Hatalar” ve TFRS 7 “Finansal Araçlar:
Açıklamalar”daki mevcut karşılaştırmalı geçiş dipnot sunumuna ilişkin hükümlerini güncellemiştir.
Karşılaştırılmalı olarak sunulan finansal tabloların yeniden düzenlenmesi yerine, işletmeler, TMS 39 “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme” standardından, TFRS 9’a geçişlerde güncelleştirilmiş dipnot sunum açıklamalarını, işletmenin
TFRS 9’u uygulama tarihine ve önceki dönem finansal tablolarını yeniden düzenlemeyi seçmesine dağlı olarak, yapabilirler
veya yapmak zorundadırlar.
Şirket yönetimi TFRS 9’un, Şirket’in konsolide finansal tablolarında, 1 Ocak 2015 sonrasında başlayan mali dönemlerde
uygulanacağını tahmin etmekte ve TFRS 9 uygulamasının Şirket’in finansal varlık ve yükümlülükleri (örneğin; mevcut durumda satılmaya hazır finansal olarak sınıflanmış olan borçlanma araçlarının, sonraki raporlama dön emlerinde gerçeğe
uygun değeri üzerinden değerlenmesi ve değerleme farklarının gelir tablosuna kaydedilmesi gerekebilir) üzerinde önemli
derecede etkisi olabilir. Ancak, detaylı incelemeler tamamlanıncaya kadar, söz konusu etkiyi, makul düzeyde, tahmin etmek
mümkün değildir.
Mayıs 2011’de konsolidasyon, müşterek anlaşmalar, iştirakler ve bunların sunumuyla ilgili olarak UFRS 10, UFRS 11, UFRS
12, UMS 27 (2011) ve UMS 28 (2011) olmak üzere beş standart yayınlanmıştır.
Bu beş standardın getirdiği önemli değişiklikler aşağıdaki gibidir:
UFRS 10, UMS 27 “Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar” standardının konsolide finansal tablolar ile ilgili kısmının yerine getirilmiştir. UFRS 10’un yayımlanmasıyla UFRYK 12 “Konsolidasyon Özel Amaçlı İşletmeler” yorumu da yürürlükten
kaldırılmıştır. UFRS 10’a göre konsolidasyon için tek bir esas vardır, kontrol. Ayrıca UFRS 10, üç unsuru içerecek şekilde
kontrolü yeniden tanımlamaktadır: (a) yatırım yaptığı işletme üzerinde güce sahip olması (b) yatırım yaptığı işletmeyle olan
ilişkisinden dolayı değişken getirilere maruz kalması veya bu getirilerde hak sahibi olması (c) elde edeceği getirilerin miktarını etkileyebilmek için yatırım yaptığı işletme üzerindeki gücünü kullanma imkânına sahip olması. Farklı örnekleri içerek
şekilde UFRS 10’nun ekinde uygulama rehberi de bulunmaktadır.
UFRS 11, UMS 31 “İş Ortaklıklarındaki Paylar” standardının yerine getirilmiştir. UFRS 11, iki veya daha fazla tarafın müşterek kontrolü olduğu müşterek anlaşmaların nasıl sınıflanması gerektiğini açıklamaktadır. UFRS 11’in yayımlanması ile
UFRYK 13 “Müştereken Kontrol Edilen İşletmeler - Ortak Girişimcilerin Parasal Olmayan Katılım Payları” yorumu yürürlükten kaldırılmıştır. UFRS 11 kapsamında müşterek anlaşmalar, tarafların anlaşma üzerinde sahip oldukları hak ve
yükümlülüklerine bağlı olarak müşterek faaliyet veya iş ortaklığı şeklinde sınıflandırılır. Buna karşın UMS 31 kapsamında üç çeşit müşterek anlaşma bulunmaktadır: müştereken kontrol edilen işletmeler, müştereken kontrol edilen varlıklar,
müştereken kontrol edilen faaliyetler.
Buna ek olarak, UFRS 11 kapsamındaki iş ortaklıklarının özkaynak yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilmesi gerekirken,
UMS 31 kapsamındaki birlikte kontrol edilen ortaklıklar ya özkaynak yöntemiyle ya da oransal konsolidasyon yöntemiyle
muhasebeleştirilebilmektedir.
UFRS 12 dipnot sunumuna ilişkin bir standart olup bağlı ortaklıkları, müşterek anlaşmaları, iştirakleri ve / veya konsolide
edilmeyen yapısal şirketleri olan işletmeler için geçerlidir. UFRS 12’ye göre verilmesi gereken dipnot açıklamaları genel
olarak yürürlükteki standartlara göre çok daha kapsamlıdır.
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 144
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 145
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.10. Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı)
2.10. Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı)
(d) Henüz yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulaması benimsenmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar (devamı)
Bu beş standart 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerden itibaren geçerlidir. Erken uygulama opsiyonu ancak bu beş standardın aynı anda uygulanması şartıyla mümkündür.
Şirket yönetimi yukarıda anlatılan beş standardın 1 Ocak 2013 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemlerine ait
konsolide finansal tablolarında uygulanacağını düşünmektedir. Bu beş standardın uygulanmasının konsolide finansal tablolar üzerinde önemli etkisi olabilir. Halihazırda Şirket yönetimi bu standartların uygulanmasının konsolide finansal tablolar
üzerinde yaratacağı etkiyi detaylı olarak değerlendirmemiştir.
UFRS 13, gerçeğe uygun değer ölçümü ve bununla ilgili verilmesi gereken notları içeren rehber niteliğinde tek bir kaynak
olacaktır. Standart, gerçeğe uygun değer tanımını yapar, gerçeğe uygun değerin ölçümüyle ilgili genel çerçeveyi çizer, gerçeğe uygun değer hesaplamaları ile ilgili verilecek açıklama gerekliliklerini belirtir. UFRS 13’ün kapsamı geniştir; finansal kalemler ve UFRS’de diğer standartların gerçeğe uygun değerinden ölçümüne izin ver diği veya gerektirdiği finansal olmayan
kalemler için de geçerlidir. Genel olarak, UFRS 13’ün gerçeğe uygun değer hesaplamaları ile ilgili açıklama gereklilikleri şu
andaki mevcut standartlara göre daha kapsamlıdır. Örneğin, şu anda UFRS 7 “Finansal Araçlar: Açıklamalar” standardının
açıklama gerekliliği olan ve sadece finansal araçlar için istenen üç -seviye gerçeğe uygun değer hiyerarşisine dayanan niteliksel ve niceliksel açıklamalar, UFRS 13 kapsamındaki bütün varlıklar ve yükümlülükler izin zorunlu hale gelecektir.
UFRS 13 erken uygulama opsiyonu ile birlikte, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerden
itibaren geçerlidir.
Yönetim, UFRS 13’ün Şirket’in konsolide finansal tablolarında 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan mali
dönemlerden itibaren uygulanacağını, bu yeni standardın uygulanmasının finansal tabloları etkileyebileceğini ve finansal
tablolarla ilgili daha kapsamlı dipnotların verilmesine neden olacağını tahmin etmektedir.
UMS 1’e yapılan değişiklikler kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelirlerin ya tek bir tablo halinde ya da birbirini izleyen iki tablo halinde sunulması opsiyonunu devam ettirmektedir. Ancak, UMS 1’e yapılan değişiklikler diğer kapsamlı gelir bölümünde
ilave dipnotlar gerektirmektedir. Buna göre diğer kapsamlı gelir kalemleri iki gruba ayrılır:
(a) sonradan kar veya zarara yeniden sınıflandırılmayacak kalemler ve
(b) bazı özel koşullar sağlandığında sonradan kar veya zarara yeniden sınıflandırılacak kalemler.
(d) Henüz yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulaması benimsenmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar (devamı)
Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin vergiler de aynı şekilde dağıtılacaktır.
UMS 1’e yapılan değişiklikler 1 Temmuz 2012 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerden itibaren geçerlidir. Buna göre, diğer kapsamlı gelir kalemlerinin sunumu, değişiklikler gelecek muhasebe dönemlerinde uygulandığında
değiştirilecektir.
UMS 12’e yapılan değişiklikler 1 Ocak 2012 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerden itibaren geçerlidir. Yönetim, UMS 12’ye yapılan değişikliklerin gelecek muhasebe dönemlerinde uygulanmasının, Şirket’in defter değerinin
satış yoluyla geri kazanılacağı yatırım amaçlı gayrimenkullerine ilişkin olarak geçmiş dönemlerdeki ertelenmiş vergi yükümlülükleri tutarında düzeltme gerektireceğini tahmin etmektedir. Ancak, yönetim bu değişi kliklerin uygulanması sonucunda finansal tablolarında oluşabilecek etkileri henüz değerlendirmemiştir.
UMS 19’a yapılan değişiklikler tanımlanmış fayda planları ve işten çıkarma tazminatının muhasebesini değiştirmektedir.
En önemli değişiklik tanımlanmış fayda yükümlülükleri ve plan varlıkların muhasebeleştirilmesi ile ilgilidir. Değişiklikler,
tanımlanmış fayda yükümlülüklerinde ve plan varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki değişim olduğunda bu değişikliklerin kayıtlara alınmasını gerektirmekte ve böylece UMS 19’un önceki versiyonunda izin verilen ‘koridor yöntemi’ni ortadan
kaldırmakta ve geçmiş hizmet maliyetlerinin kayıtlara alınmasını hızlandırmaktadır. Değişiklikler, konsolide bilançolarda
gösterilecek net emeklilik varlığı veya yükümlülüğünün plan açığı ya da fazlasının tam değerini yansıtabilmesi için, tüm
aktüeryal kayıp ve kazançların anında diğer kapsamlı gelir olarak muhasebeleştirilmesini gerektirmektedir.
UMS 19’a yapılan değişiklikler 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerden itibaren geçerli
olup bazı istisnalar dışında geriye dönük olarak uygulanmalıdır. Yönetim, UMS 19’a yapılan değişikliklerin Şirket’in konsolide finansal tablolarında 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerden itibaren uygulanacağını, bu yeni standardın uygulanmasının finansal tablolarındaki tanımlanmış fayda planlarını etkileyebileceğini
tahmin etmektedir. Ancak, yönetim bu değişikliklerin uygulanması sonucunda finansal tablolarında oluşabilecek etkileri
henüz değerlendirmemiştir.
19 Ekim 2011 tarihinde UMSK yerüstü maden işletmelerinde üretim aşamasındaki hafriyat maliyetlerinin muhasebeleştirilmesine açıklık getiren UFRYK 20 Yerüstü Maden İşletmelerinde Üretim Aşamasındaki Hafriyat (Dekapaj) Maliyetleri
yorumunu yayınlamıştır. Yorum, üretim aşamasındaki hafriyatların ne zaman ve hangi koşullarda varlık olarak muhasebeleşeceği, muhasebeleşen varlığın ilk kayda alma ve sonraki dönemlerde nasıl ölçüleceğine açıklık getirmektedir.
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 146
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 147
(1.048.180)
2.484.848
(1.048.180)
6.166.837
123.265
7.249.762
(7.137.751)
Kontrol gücü olmayan paylar
Net dönem Karı
(3.917.265)
(3.098.914)
7.215.017
(110.770)
169.539
123.265
(1.182.121)
487.933
7.249.762
(343.849)
2.478.576
(7.137.751)
Dönem vergi gideri (-)
Ertelenmiş vergi gelir/(gideri)
Dönem Karı
(302.321)
1.213.101
(3.917.265)
(6.343.659)
16.469.992
10.313.931
4.341.696
(1.628.512)
64.496
3.329.224
(22.296.508)
7.943.950
5.523.639
(20.254.283)
(9.272.478)
1.941.810
(3.708.212)
(4.828.045)
4.102.118
15.337.909
6.000
(376.144)
248.286
187.598
(4.443.120)
(6.513.060)
2.227.268
(1.227.843)
(2.648.688)
Finansal gelirler
Finansal giderler
Vergi Öncesi Kar
İnşaat
84.665.936
(88.741.451)
(4.075.515)
Şirket’in iş faaliyetleri sağladığı hizmet ve ürünlerinin içeriğine bağlı olarak yönetilmekte ve organize edilmektedir. Şirket
operasyonel olarak inşaat, imalat-üretim, perakende, hizmet-ticaret-organizasyon faaliyetlerini yurtiçinde yürütmektedir.
İş Sahaları
5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı)
Bulunmamaktadır.
İmalat-Üretim
164.750.855
(131.883.443)
32.867.412
4. İŞ ORTAKLIKLARI
01 Ocak -31 Aralık 2011 tarihi itibariyle bölümlere göre raporlama:
Bulunmamaktadır.
Satış gelirleri
Satışların maliyeti
Brüt Kar
3. İŞLETME BİRLEŞMELERİ
Perakende
613.392.412
(458.033.007)
155.359.405
HizmetTicaretOrganizasyon
97.329.007
(90.020.940)
7.308.067
UMS 32’ye yapılan değişiklikler ile netleştirme kuralları ile ilgili mevcut uygulama hususlarına açıklık getirmek ve mevcut
uygulamalardaki farklılıkları azaltmak amaçlanmaktadır. Değişiklikler, 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerden itibaren geçerlidir.
(110.037.988)
(24.404.332)
7.061.958
(1.067.809)
26.911.234
Yorum 1 Ocak 2013 tarihinde ya da sonrasında başlayan finansal dönemler için yürürlüğe girecek olup erken uygulamaya
izin verilmektedir.
(470.371)
3.222.272
(1.738.029)
(3.061.643)
Eliminasyon
(68.695.909)
49.565.338
(19.130.571)
(d) Henüz yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulaması benimsenmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar (devamı)
(18.593.402)
(8.552.122)
(460.541)
1.486.232
(1.289.413)
5.458.166
2.10. Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı)
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri
Genel yönetim giderleri
Araştırma ve geliştirme giderleri
Diğer faaliyet gelirleri
Diğer faaliyet giderleri
Faaliyet Karı
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
(1.939.061)
1.250.235
3.533.028
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
8.792.710
(31.417.523)
4.221.854
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
(128.972.392)
(24.601.976)
(454.541)
13.621.586
(5.074.808)
26.846.667
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
Toplam
891.442.301
(719.113.503)
172.328.798
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
3.979.914
6.585.684
(3.917.265)
36.913.662
1.517.072
10.029.495
(7.137.751)
47.881.933
240.215.765
Toplam
Yükümlülükler
Özkaynaklar
611.834.905
4.397.232
34.600.504
7.249.762
381.538.643
56.754.362
224.973.298
30.750.000
22.813.485
196.479.780
33.816.482
230.296.262
Perakende
204.263.407
407.571.498
611.834.905
203.700.780
3.817.852
23.891.730
123.265
163.068.448
11.946.967
12.207.589
3.930.214
54.158.127
52.992.704
39.327.299
1.305.033
40.632.332
Hizmet-TicaretOrganizasyon
52.638.622
151.062.158
203.700.780
(406.058.879)
(12.247.111)
6.733.598
6.166.837
52.191.963
(210.885.235)
(1.747.014)
(38.577.579)
(13.114.170)
(38.027.192)
(91.452.999)
(80.811.541)
(198.164.436)
2.990.792
(195.173.644)
Eliminasyon
(222.126.343)
(183.932.536)
(406.058.879)
807.789.017
1.464.959
81.841.011
2.484.848
52.191.963
418.517.451
(1.747.014)
30.123.750
219.688.092
30.000.000
2.387.303
291.804.033
97.467.533
389.271.566
Toplam
341.639.079
466.149.938
807.789.017
1.855.723
(187.160)
Dönem vergi gideri (-)
Net dönem Karı
Kontrol gücü olmayan paylar
Dönem Karı
1.860.818
-
1.860.818
171.412
1.876.566
Vergi Öncesi Kar
Ertelenmiş vergi gelir/(gideri)
(4.289.127)
5.822.755
342.938
Finansal giderler
Finansal gelirler (2)
Faaliyet Karı
(1.148.888)
Diğer faaliyet gelirleri
Diğer faaliyet giderleri (1)
(314.091)
Araştırma ve geliştirme giderleri
(8.119.429)
(18.422.515)
Pazarlama, satış ve dağıtım
giderleri
Genel yönetim giderleri
26.492.138
(126.777.386)
153.269.524
Brüt Kar
Satışların maliyeti
Satış gelirleri
İmalat-Üretim
6.911.809
-
6.911.809
(227.347)
(1.604.416)
8.743.572
(3.191.581)
5.754.049
6.181.104
(2.881.732)
4.851.666
-
(1.151.985)
-
5.363.155
(63.376.804)
68.739.959
İnşaat
01 Ocak -31 Aralık 2010 tarihi itibariyle bölümlere göre raporlama:
5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı)
16.740.347
-
16.740.347
539.144
(1.536)
16.202.739
(12.110.176)
4.161.666
24.151.249
(888.822)
30.411.856
-
(23.297.119)
(104.513.911)
122.439.245
(420.845.311)
543.284.556
Perakende
747.744
-
747.744
5.579
(189.274)
931.439
(1.320.687)
2.550.459
(298.333)
(1.363.871)
1.043.854
-
(3.887.261)
(2.176.835)
6.085.780
(72.633.825)
78.719.605
Hizmet-TicaretOrganizasyon
(4.689.289)
60.638
(4.749.927)
57.131
-
(4.807.058)
3.228.507
(7.298.841)
(736.724)
399.319
(718.371)
-
10.079.100
6.682.239
(17.179.011)
48.882.315
(66.061.326)
Eliminasyon
21.571.429
60.638
21.510.791
545.919
(1.982.386)
22.947.258
(17.683.064)
10.990.088
29.640.234
(5.883.994)
37.444.728
(314.091)
(26.376.694)
(118.431.022)
143.201.307
(634.751.011)
777.952.318
Toplam
(*) Şirket bağlı ortaklıklarının bedelsiz sermaye artırımlarından kaynaklanan tutarlardır. Konsolidasyon kapsamında Ana
ortaklık harici tüm bağlı ortaklıkların sermaye ve iştirak tutarları karşılıklı olarak elimine edilirken sermaye artırımlarından kaynaklanan diğer sermaye yedekleri de elimine edilmiştir.
158.096.446
906.581
2.776.182
26.035.590
ve
26.500.000
-
115.172.576
6.010.208
121.182.784
İnşaat
127.577.421
30.519.025
158.096.446
10.044.872
7.392.655
138.988.814
53.345.018
192.333.832
İmalat-Üretim
179.285.972
60.929.793
240.215.765
Özkaynaklar
Sermaye
Sermaye düzeltmesi farkları
Karşılıklı iştirak sermaye
düzeltmesi
Hisse senedi ihraç primleri
Diğer sermaye yedekleri (*)
Yeniden değerleme fonu
Kardan ayrılmış kısıtlanmış
yedekler
Geçmiş yıl kar / (zararları)
Net dönem karı / (zararı)
Kontrol gücü olmayan paylar
Toplam Özkaynaklar
Kısa vadeli yükümlülükler (-)
Uzun vadeli yükümlülükler (-)
Toplam Yükümlülükler
Toplam varlıklar ve yükümlülükler
Dönen varlıklar
Duran varlıklar
Toplam Varlıklar
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle bölümlere göre raporlama:
5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı)
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 148
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 149
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
ve
143.936.713
105.248.902
10.265.366
115.514.268
10.000.000
-
185.976.929
100.690.671
32.666.925
133.357.596
10.044.872
7.392.655
-
-
28.422.445
143.936.713
185.976.929
-
6.911.809
5.238.038
3.215.778
2.150.239
906.581
52.619.333
-
1.860.818
8.446.157
1.517.072
23.357.759
-
-
28.071.893
-
115.864.820
45.629.745
İnşaat
140.347.184
İmalat-Üretim
541.255.202
306.322.211
-
16.740.347
12.559.732
4.397.232
229.857.369
-
-
-
22.813.485
19.954.046
234.932.991
33.246.536
201.686.455
541.255.202
413.214.989
128.040.213
Perakende
(11.545.348)
17.908.325
(4.689.289)
1.388.758
(170.865.098)
(351.608.067)
3.880.225
25.643.986
747.744
166.102.563
199.388.329
(14.200.688)
-
11.946.967
4.628.135
(1.747.014)
(13.114.170)
(80.811.541)
12.207.589
(64.054.131)
(87.613)
988.600
52.992.704
(180.655.356)
32.297.166
54.055.213
(351.608.067)
199.388.329
(180.742.969)
(170.061.499)
33.285.766
(181.546.568)
60.649.925
Eliminasyon
138.738.404
Hizmet-TicaretOrganizasyon
718.949.106
382.601.454
1.388.758
21.571.429
69.796.238
1.464.959
245.792.814
-
11.946.967
(1.747.014)
2.387.303
30.000.000
336.347.652
77.079.814
259.267.838
718.949.106
455.593.532
263.355.574
Toplam
(*) Şirket bağlı ortaklıklarının bedelsiz sermaye artırımlarından kaynaklanan tutarlardır. Konsolidasyon kapsamında Ana
ortaklık harici tüm bağlı ortaklıkların sermaye ve iştirak tutarları karşılıklı olarak elimine edilirken sermaye artırımlarından kaynaklanan diğer sermaye yedekleri de elimine edilmiştir.
Toplam
Yükümlülükler
Özkaynaklar
Toplam Özkaynaklar
Kontrol gücü olmayan paylar
Net dönem karı / (zararı)
Geçmiş yıl kar / (zararları)
Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler
Yeniden değerleme fonu
Diğer sermaye yedekleri (1)
Hisse senedi ihraç primleri
Karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi
Sermaye düzeltmesi farkları
Sermaye
Özkaynaklar
Toplam Yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler (-)
Kısa vadeli yükümlülükler (-)
Toplam Varlıklar
Duran varlıklar
Dönen varlıklar
Toplam Varlıklar Ve Yükümlülükler
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle bölümlere göre raporlama:
5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı)
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 150
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 151
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı)
Diğer Bölüm Giderleri
01 Ocak – 31 Aralık 2011
İmalatÜretim
Amortisman gideri
İtfa payı
Amortisman gideri
İtfa payı
Maddi duran varlıklar
değer azalışları
Kasa
İnşaat
İmalatÜretim
Perakende
İnşaat
Hizmet-TicaretOrganizasyon
Perakende
Hizmet-TicaretOrganizasyon
Bankalardaki nakit
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
3.989.008
3.194.818
-Vadesiz mevduat
14.453.697
6.830.827
Diğer hazır değerler (*)
27.383.916
23.136.241
Toplam
45.826.621
33.161.886
Toplam
2.107.035
870.457
9.520.088
1.147.214
13.644.794
558.071
109.718
820.106
23.064
1.510.959
01 Ocak – 31 Aralık 2010
Toplam
1.581.958
808.558
9.127.370
613.214
12.131.100
901.990
3.051
823.495
37.939
1.766.475
536.588
536.588
6. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
(*) Şirket bağlı ortaklıklarının kredi kartı sliplerinden oluşmaktadır. Kredi kartı sliplerinden doğan mevduatlara ilişkin blokaj ve komisyon yükümlülükleri bulunmamaktadır.
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 152
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 153
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
8. FİNANSAL BORÇLAR (devamı)
7. FİNANSAL YATIRIMLAR
a) Kısa vadeli finansal borçlar: (devamı)
Kısa vadeli finansal yatırımlar bulunmamaktadır (31 Aralık 2010 – Yoktur).
Kısa vadeli banka kredileri
Uzun Vadeli Finansal Yatırımlar:
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
Ortaklık
Payı
Hisse Tutarı
Ortaklık
Payı
Hisse Tutarı
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
80.990.607
47.221.131
53.011.625
49.819.181
11.315.782
19.569.073
145.318.014
116.609.385
TL Krediler
ABD Doları Krediler
EURO Krediler
Konbeltaş Konya İnşaat Taş.Hiz. Elektrik Üretim
A.Ş.
248
0,001%
246
0,001%
Seha International Construction Contracting Co.
Ltd. (*)
372.140
90%
372.142
90%
372.388
372.388
Toplam
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle kısa vadeli krediler:
31 Aralık 2011 - Kısa Vadeli TL Krediler
31 Aralık 2011
Finansal yatırımlar değerleme farkı
Finans Kurumu
Seha International Construction Contracting Co.
Ltd. (*)
Toplam
82.539
-
454.927
372.388
(*) Şirket bağlı ortaklıklarından Seha İnşaat Müh. Mad. Tur. San. ve Tic. A.Ş.’nin Suudi Arabistan’da %90 oranında bağlı
ortaklığı bulunan şirkettir. Şirket 04.01.2010 tarihinde kurulmuştur. Henüz faaliyete geçmediğinden konsolidasyona dahil
edilmemiştir.
Katılım Bankaları
Mevduat Bankaları
Faiz Aralığı
63.483.237
63.483.237
9,96% - 13%
TL
17.507.370
17.507.370
80.990.607
80.990.607
31 Aralık 2011 - Kısa Vadeli ABD Doları Krediler
31 Aralık 2011
Finans Kurumu
Faiz Aralığı
Döviz Cinsi
Banka kredileri
Diğer finansal borçlar (*)
Toplam
145.318.014
116.609.385
15.598
38.488
145.333.612
116.647.873
(*) Diğer finansal borçlar kredi kartı borçlarından oluşmaktadır.
Döviz Tutarı
TL Karşılığı
4,9% - 8,3%
USD
7.546.841
14.255.228
4,5% - 7%
USD
20.517.973
38.756.397
28.064.814
53.011.625
a) Kısa vadeli finansal borçlar:
31 Aralık 2010
TL Karşılığı
TL
Mevduat Bankaları
31 Aralık 2011
Döviz Tutarı
8,66% - 19,08%
Katılım Bankaları
8. FİNANSAL BORÇLAR
Döviz Cinsi
31 Aralık 2011 - Kısa Vadeli Euro Krediler
31 Aralık 2011
Finans Kurumu
Faiz Aralığı
Döviz Cinsi
Döviz Tutarı
TL Karşılığı
Katılım Bankaları
9,6% - 12%
EURO
2.621.310
6.405.956
Mevduat Bankaları
5,3% - 10%
EURO
2.009.095
4.909.826
4.630.405
11.315.782
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 154
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 155
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
8. FİNANSAL BORÇLAR (devamı)
8. FİNANSAL BORÇLAR (devamı)
a) Kısa vadeli finansal borçlar: (devamı)
b) Uzun vadeli finansal borçlar: (devamı)
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle kısa vadeli krediler:
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle uzun vadeli krediler: (devamı)
31 Aralık 2010 - Kısa Vadeli TL Krediler
Uzun vadeli banka kredileri
31 Aralık 2010
Finans Kurumu
Faiz Aralığı
Katılım Bankaları
Döviz Cinsi
Döviz Tutarı
TL Karşılığı
7,82% - 23,27%
TL
45.178.807
45.178.807
10,92%
TL
2.042.324
2.042.324
47.221.131
47.221.131
Mevduat Bankaları
31 Aralık 2010 - Kısa Vadeli ABD Doları Krediler
Finans Kurumu
Faiz Aralığı
Döviz Cinsi
31 Aralık 2010
Döviz Tutarı
TL Karşılığı
Katılım Bankaları
4,91% - 7,75%
USD
9.310.667
14.394.291
Mevduat Bankaları
5,26% - 10,14%
USD
22.913.900
35.424.890
32.224.567
49.819.181
31 Aralık 2010 - Kısa Vadeli Euro Krediler
Finans Kurumu
Mevduat Bankaları
31 Aralık 2010
TL Krediler
19.968.152
15.781.508
ABD Doları Krediler
37.227.833
33.566.594
EURO Krediler
17.761.743
5.595.863
Toplam
74.957.728
54.943.965
31 Aralık 2011 - Uzun Vadeli TL Krediler
31 Aralık 2011
Finans Kurumu
Katılım Bankaları
Faiz Aralığı
Döviz Cinsi
EURO
2.646.863
5.423.687
5,45% - 10,14%,
Euribor +2,
EURO
6.865.459
14.068.012
10,91%
EURO
37.760
77.374
9.550.082
19.569.073
TL Karşılığı
5.493.031
5.493.031
9,96% - 13%
TL
14.475.121
14.475.121
19.968.152
19.968.152
31 Aralık 2011 - Uzun Vadeli ABD Doları Krediler
31 Aralık 2011
Finans Kurumu
Faiz Aralığı
Katılım Bankaları
Mevduat Bankaları
b) Uzun vadeli finansal borçlar:
Döviz Tutarı
TL
31 Aralık 2010
Döviz Tutarı
TL Karşılığı
7,33% - 12,53
Diğer finans kuruluşları
Döviz Cinsi
8,66% - 19,08%
Mevduat Bankaları
Faiz Aralığı
Katılım Bankaları
31 Aralık 2011
Döviz Cinsi
Döviz Tutarı
TL Karşılığı
4,9% - 8,3%
USD
894.793
1.690.174
4,5% - 7%
USD
18.813.943
35.537.659
19.708.736
37.227.833
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle uzun vadeli krediler:
31 Aralık 2011 - Uzun Vadeli Euro Krediler
Banka kredileri
Finansal kiralama anapara ve faiz borçları
Finansal kiralama faiz borçları
Toplam
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
74.957.728
54.943.965
679
1.319
(679)
(964)
74.957.728
54.944.320
31 Aralık 2011
Finans Kurumu
Faiz Aralığı
Döviz Cinsi
Döviz Tutarı
TL Karşılığı
Katılım Bankaları
9,6% - 12%
EURO
1.035.416
2.530.350
Mevduat Bankaları
5,3% - 10%
EURO
6.232.668
15.231.393
7.268.084
17.761.743
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 156
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 157
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
8. FİNANSAL BORÇLAR (devamı)
8. FİNANSAL BORÇLAR (devamı)
b) Uzun vadeli finansal borçlar: (devamı)
Finansal kiralama borçları:
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle uzun vadeli krediler:
Faiz Aralığı
Döviz Cinsi
Döviz Tutarı
TL Karşılığı
7,82% - 23,27
TL
14.105.128
14.105.128
10,92%
TL
1.445.531
1.445.531
-
TL
230.849
230.849
15.781.508
15.781.508
Mevduat Bankaları
Diğer finans kuruluşları
-
-
1 – 5 yıl arası
679
1.319
Toplam anapara + faiz
679
1.319
(679)
(964)
-
355
Kısa vadeli finansal kiralama borçları (brüt)
-
-
Kısa vadeli finansal kiralama borçları (faiz)
-
-
-
-
Uzun vadeli finansal kiralama borçları (brüt)
679
1.319
Uzun vadeli finansal kiralama borçları (faiz)
(679)
(964)
-
355
Gelecek yıllara ait faiz gideri (-)
31 Aralık 2010
Katılım Bankaları
31 Aralık 2010
1 yıldan az
31 Aralık 2010 - Uzun Vadeli TL Krediler
Finans Kurumu
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010 - Uzun Vadeli ABD Doları Krediler
Finansal kiralama borçları anapara toplamı
Gösterimi :
31 Aralık 2010
Finans Kurumu
Faiz Aralığı
Döviz Cinsi
Döviz Tutarı
TL Karşılığı
Toplam
Katılım Bankaları
4,91% - 7,75%
USD
7.776.699
12.022.777
Mevduat Bankaları
5,26% - 10,14%
USD
13.935.199
21.543.817
9. DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
21.711.898
33.566.594
Diğer finansal yükümlülükler bulunmamaktadır (31 Aralık 2010 – Yoktur).
31 Aralık 2010 - Uzun Vadeli Euro Krediler
10. DİĞER TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR
a) Diğer ticari alacaklar
31 Aralık 2010
Finans Kurumu
Faiz Aralığı
Katılım Bankaları
7,33% - 12,53
Euribor +4 5,45% 10,14%
EURO
1.196.409
2.451.562
EURO
1.525.775
3.126.466
10,91%
EURO
8.704
17.835
2.730.888
5.595.863
Mevduat Bankaları
Diğer finans kuruluşları
Döviz Cinsi
Döviz Tutarı
TL Karşılığı
Kısa vadeli diğer ticari alacaklar:
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
Alıcılar
45.925.140
38.282.049
Alacak senetleri
12.209.600
9.960.019
Alıcılar ve alacak senetleri reeskont giderleri
(1.539.662)
(427.130)
6.125.238
5.233.381
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)
(6.125.238)
(5.233.381)
Toplam
56.595.078
47.814.938
Şüpheli ticari alacaklar
Şirket’in TMS 11 inşaat düzeltmelerinden kaynaklanan alacakların vadesi henüz belli olmadığı için söz konusu
tutarlara reeskont hesaplaması yapılmamıştır. (31 Aralık 2011: 13.841.613 TL, 31 Aralık 2010 – 12.932.366 TL)
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 158
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 159
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
10. DİĞER TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR (devamı)
10. DİĞER TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR (devamı)
a) Diğer ticari alacaklar (devamı)
a) Diğer ticari borçlar
Diğer ticari alacakların bölümlere göre ayrımı aşağıdaki gibidir:
Kısa vadeli diğer ticari borçlar:
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle kısa vadeli diğer ticari alacaklar:
Hizmet
İmalat
İnşaat
Perakende
Toplam
Alıcılar
5.236.001
15.393.143
22.536.528
2.759.468
45.925.140
Alacak senetleri
1.494.833
3.733.916
3.289.902
3.690.949
12.209.600
Alıcılar ve alacak senetleri
reeskontu
(165.624)
(481.851)
(575.478)
(316.709)
(1.539.662)
Şüpheli ticari alacaklar
1.521.534
2.926.069
253.948
1.423.687
6.125.238
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı
Toplam
(1.521.534)
(2.926.069)
(253.948)
(1.423.687)
(6.125.238)
6.565.210
18.645.208
25.250.952
6.133.708
56.595.078
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
Satıcılar
90.360.902
110.413.817
Borç senetleri
25.956.173
14.302.933
Satıcılar ve borç senetleri reeskontu
(2.807.397)
(1.599.846)
113.509.678
123.116.904
Toplam
Diğer ticari borçların bölümlere göre ayrımı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle kısa vadeli diğer ticari borçlar:
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle kısa vadeli diğer ticari alacaklar:
Hizmet
İmalat
Hizmet
İnşaat
Perakende
Toplam
Alıcılar
5.066.461
15.255.297
15.796.145
2.164.146
38.282.049
Alacak senetleri
1.674.943
3.497.762
3.325.386
1.461.928
9.960.019
Alıcılar ve alacak senetleri
reeskontu
(126.766)
(189.808)
(33.886)
(76.670)
(427.130)
Şüpheli ticari alacaklar
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı
Toplam
1.350.409
2.531.073
241.657
1.110.242
5.233.381
(1.350.409)
(2.531.073)
(241.657)
(1.110.242)
(5.233.381)
6.614.638
18.563.251
19.087.645
3.549.404
47.814.938
31 Aralık 2010
Açılış bakiyesi
5.233.381
8.931.954
Dönem içinde ayrılan karşılık
1.990.803
1.389.799
(1.098.946)
(5.088.372)
6.125.238
5.233.381
Şüpheli alacaklardan tahsilâtlar
Kapanış bakiyesi
Perakende
Toplam
3.289.671
10.509.861
7.838.167
68.723.203
90.360.902
Borç senetleri
2.225.056
8.719.334
1.499.790
13.511.993
25.956.173
(53.451)
(422.666)
(245.572)
(2.085.708)
(2.807.397)
5.461.276
18.806.529
9.092.385
80.149.488
113.509.678
İnşaat
Perakende
Toplam
Satıcılar ve borç senetleri
reeskontu
Toplam
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle kısa vadeli diğer ticari borçlar:
Hizmet
31 Aralık 2011
İnşaat
Satıcılar
Uzun vadeli diğer ticari alacaklar bulunmamaktadır (31 Aralık 2010- Yoktur).
31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle, şüpheli alacaklar karşılığının hareketi aşağıdaki gibidir:
İmalat
İmalat
Satıcılar
3.393.225
11.927.795
8.412.401
86.680.396
110.413.817
Borç senetleri
1.767.443
9.451.283
1.398.875
1.685.332
14.302.933
(52.483)
(272.661)
(70.487)
(1.204.215)
(1.599.846)
5.108.185
21.106.417
9.740.789
87.161.513
123.116.904
Satıcılar ve borç senetleri
reeskontu
Toplam
Uzun vadeli diğer ticari borçlar bulunmamaktadır (31 Aralık 2010- Yoktur).
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 160
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 161
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
11. DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR
a) Diğer alacaklar
11. DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR (devamı)
Diğer kısa vadeli alacaklar:
a) Diğer alacaklar
Konut Yapı Kooperatifinden alacaklar
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
1.139.852
1.121.236
T.C. Merkez Bankası hakedişlerinden alacaklar(*)
139.014
400.000
Vergi dairesinden alacaklar
122.439
1.579.827
37.265
39.779
Opet Petrol’den alacaklar
Verilen depozito ve teminatlar (**)
Personelden alacaklar
26.754
142.418
17.961
22.191
Simgeşehir arsa sahiplerinden alacaklar
-
221.467
Yurtdışı fuarlardan alacaklar
-
9.068
Diğer alacaklar
46.113
1.182
Diğer alacak reeskontu
(1.234)
(11.344)
Şüpheli diğer alacaklar
718
33.000
Diğer alacaklar karşılığı
(718)
(33.000)
1.528.164
3.525.824
Toplam
(*) Şirket bağlı ortaklıklarından Selva Gıda Sanayi A.Ş.’nin TCMB’den alacağı Destekleme Fiyat İstikrar Fonu tutarıdır.
Açılış bakiyesi
Dönem içinde ayrılan karşılık
Şüpheli alacaklardan tahsilâtlar
Kapanış bakiyesi
Belediyelere verilen depozito ve teminatlar
MEDAŞ Meram Elektirik Dağ. A.Ş.
Konya 5. İcra Müdürlüğü
(**) Verilen depozito ve teminatlar aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
Belediyelere verilen teminatlar
567.563
599.929
Gaznet Şehir Doğalgaz Dağıtım A.Ş.
150.699
150.528
Mahkemelere verilen teminatlar
110.242
255.967
57.816
57.816
E.R.S. Aksaray Doğalgaz Dağıtım A.Ş.
AYEDAŞ Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.
34.114
34.240
Netgaz Şehir Doğalgaz Dağıtım A.Ş.
31.494
31.494
SEDAŞ Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.
21.368
13.038
Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.
19.725
19.657
MEDAŞ Meram Elektrik Dağ. A.Ş.
29.738
56.554
8.640
8.640
Maliye Bakanlığı Gölbaşı Mal Müdürlüğü
6.970
6.970
KOSKİ Genel Müdürlüğü Konya B.Ş.B.
İZGAZ Gaz Dağıtım San. Tic. A.Ş.
11.672
56.793
BEDAŞ Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.
5.964
5.964
EGO Genel Müdürlüğü Ankara B.Ş.B.
5.275
5.275
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
İSKİ Genel Müdürlüğü İstanbul B.Ş.B.
4.042
3.756
33.000
-
ASKİ Genel Müdürlüğü Ankara B.Ş.B.
12.935
13.602
718
33.000
(33.000)
-
718
33.000
(**) Verilen depozito ve teminatlar aşağıdaki gibidir:
Mahkemelere verilen depozito ve teminatlar
Diğer uzun vadeli alacaklar: (devamı)
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
-
72.025
2.782
194
-
Karamangaz Doğalgaz Dağıtım Ltd. Şti.
1.735
1.735
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.
6.578
2.700
MESKİ Genel Müdürlüğü Mersin B.Ş.B.
1.127
1.127
Türkiye Elektrik Kurumu
850
850
T.C. Merkez Bankası
990
990
İSU Genel Müdürlüğü Kocaeli B.Ş.B.
164
311
158
158
Mersin Gümrük Saymanlığı
35.369
35.369
225
Bayındırlık Müdürlüğü
18.000
18.000
194
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.
-
5.043
25.300
Diğer verilen depozito ve teminatlar
23.778
44.674
Toplam
26.754
142.418
Diğer uzun vadeli alacaklar:
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
Verilen depozito ve teminatlar (**)
1.200.988
1.401.066
Toplam
1.200.988
1.401.066
SASKİ Genel Müdürlüğü Sakarya B.Ş.B.
Coca Cola Satış ve Dağıtım A.Ş.
Fiba Sigorta A.Ş.
103
103
1.000
1.000
Konya Organize Sanayi Bölge Müd.
828
828
Türkiye Elektrik İletim A.Ş.
223
223
Konya Defterdarlığı
207
188
58
58
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Diğer verilen depozito ve teminatlar
Toplam
-
45
55.341
12.115
1.200.988
1.401.066
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 162
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 163
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
11. DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR (devamı)
14. CANLI VARLIKLAR
a) Diğer borçlar
Damızlık tavuklar, damızlık civciv sürüleri, büyükbaş ve küçükbaş etlik hayvanlar finansal tablolarda canlı varlıklar kalemi
içerisinde sınıflandırılmıştır. Büyükbaş ve küçükbaş etlik hayvanlar alınıp kesilmektedirler ve bunlara amortisman ayrılmamaktadır. Büyükbaş ve küçükbaş etlik hayvanlar kesimden sonra ürünler ağırlıklı olarak Şirket bağlı ortaklıklarından
Adese Alışveriş Merkezleri Tic. A.Ş.’ ye satılmaktadır. Damızlık tavuklar için amortisman oranı %50 olarak kullanılmıştır.
Damızlık civciv sürüleri, canlı tavuklar aktif bir piyasası olmamasından dolayı konsolide finansal tablolarda maliyet bedeli
ile gösterilmiştir.
Diğer kısa vadeli borçlar:
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
278.551
266.795
5.009.367
4.371.027
30.122
202.400
Alınan depozito ve teminatlar (*)
Personele borçlar
Diğer borçlar
Diğer borçlar reeskontu
Ödenecek vergi ve fonlar
(3.998)
1.846.834
3.405.590
1.634.111
12.741.243
8.317.169
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri
Toplam
4.017.613
Tesiste 18 adet kümes bulunmaktadır. Bunlardan 14 adedi yumurta üretim kümesi, 4 adedi ise civciv yetiştirme kümesidir.
Kümesler otomatik yemleme ve sulama, otomatik gübre temizlemeli kafes sistemlidir. Tesiste civcivler dışarıdan alınmaktadır. Civcivlerin ortalama %5’i ölmektedir. Civciv yetiştirme dönemi 16 haftadır (112 gün). Bir yılda üç parti civciv yetiştiriciliği yapılabilmektedir.
Kısa vadeli canlı varlıklar:
(*) Şirket bağlı ortaklılarından Adese Alışveriş Merkezleri Tic. A.Ş.’nin kiralama işlemlerine ilişkin aldığı depozito ve teminat tutarlarıdır.
Diğer uzun vadeli borçlar bulunmamaktadır (31 Aralık 2010 - Yoktur).
31 Aralık 2010
1.634.552
4.237
Büyükbaş etlik hayvanlar
Küçükbaş etlik hayvanlar
Toplam
12. FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERDEN ALACAK VE BORÇLAR
Finans sektörü faaliyetlerinden alacaklar ve borçlar bulunmamaktadır (31 Aralık 2010 -Yoktur).
804.373
653.446
2.438.925
657.683
Kısa vadeli canlı varlıklar hareket tablosu
31 Aralık 2011
13. STOKLAR
Market stokları
31 Aralık 2011
Adet
31 Aralık 2010
Tutar
Adet
Tutar
Önceki dönemden devir
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
99.998.848
75.240.126
- Büyükbaş etlik hayvanlar
1
4.237
504
1.572.963
1.739
653.446
2.061
550.354
İnşaat stokları
56.624.267
39.121.488
- Küçükbaş etlik hayvanlar
İlk madde ve malzeme stokları
20.808.643
10.694.575
Dönem içi alımlar
Değirmen, kantar ve testere stokları
3.185.460
7.010.641
- Büyükbaş etlik hayvanlar
1.310
4.193.729
396
2.288.160
Makarna ve irmik stokları
3.746.834
3.903.126
- Küçükbaş etlik hayvanlar
4.297
1.744.925
4.644
1.974.294
Binek araçlar ve yedek parça stokları
2.195.346
2.272.507
Dönem içi kesimler
Altın stokları
1.308.380
1.089.908
- Büyükbaş etlik hayvanlar
(807)
(2.563.414)
(899)
(3.856.886)
813.253
1.028.553
- Küçükbaş etlik hayvanlar
(4.118)
(1.593.998)
(4.966)
(1.871.202)
79.186
323.197
Dönem sonu canlı varlıklar
Canlı hayvan ürünleri ve yem stokları
608.017
170.190
- Büyükbaş etlik hayvanlar
504
1.634.552
1
4.237
Bilgisayar malzemeleri ve programlar
152.532
134.486
- Küçükbaş etlik hayvanlar
1.918
804.373
1.739
653.446
189.520.766
140.988.797
Dönem sonu bakiyesi
2.422
2.438.925
1.740
657.683
Akaryakıt stokları
Zirai ve çiftlik ürünleri
Toplam
Şirket’in stokları üzerinde 80.166.000 TL sigorta teminatı bulunmaktadır.
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 164
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 165
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
14. CANLI VARLIKLAR (devamı)
15. DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN VARLIKLAR/YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun vadeli canlı varlıklar:
İnşaat hizmeti Şirket bağlı ortalıklarından Seha İnşaat Müh. Mad. Turizm San. ve Tic. A.Ş.’nin faaliyet konusudur.
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
İnşaat sözleşmelerinin gelir ve giderleri, inşaat sözleşmelerinin getirisine göre gelir ve gider olarak muhasebeleştirilmiştir.
Damızlık tavuk ve civcivler
1.006.287
854.534
Damızlık tavuk ve civciv itfa payı (-)
(171.892)
(504.923)
Şirket bağlı ortalıklarından Seha İnşaat Müh. Mad. Turizm San. ve Tic. A.Ş.’nin devam eden inşaat sözleşmelerine ilişkin
bilgiler aşağıda yer almaktadır.
834.395
349.611
Toplam
Şirket tarafından inşa edilip satışı gerçekleştirilen inşaat sözleşmeleri:
1. Simgeşehir Konutları Projesi (Proje 2011 yılında tamamlanmış olup satışlar devam etmektedir)
Uzun vadeli canlı varlıklar hareket tablosu (miktar bazında):
2. Mimoza Konutları Projesi (Proje 2011 yılında tamamlanmış olup satışlar devam etmektedir)
3. Gardenya Konutları Projesi (Proje 2011 yılında tamamlanmış olup satışlar devam etmektedir)
31 Aralık 2011
267.322
31 Aralık 2010
350.483
Dönem içi canlı varlık alım adedi
192.219
92.970
5. Şelale Park Konutları Projesi
Dönem içi satışlar ve ölüm adedi
(186.307)
(176.131)
6. Seha Özlem konutları Projesi
273.234
267.322
Önceki dönemden devir adedi
Dönem sonu canlı varlık adedi
4. Kule Konakları Projesi
Maliyet artı kar tipi sözleşmelere göre inşaat sözleşmelerine ilişkin bilgiler:
1. Toplu Konut İdaresi Kahramanmaraş Konut ve Altyapı Projesi
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle uzun vadeli canlı varlıklar hareket tablosu (tutar bazında):
1 Ocak 2011
Maliyet
Damızlık tavuk ve civcivler
Açılış
31 Aralık 2011
Giriş
Çıkış
Kapanış
854.534
1.264.217
(1.112.464)
1.006.287
(504.923)
(481.454)
814.485
(171.892)
2. Mevlana Üniversitesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi yapımı (04.04.2011 tarihinde imzalanmıştır)
Seha İnşaat Müh. Mad. Turizm San. ve Tic. A.Ş.’nin 2011 ve 2010 yıllarına ilişkin inşaat faaliyetlerinden elde ettiği gelirler
şu şekildedir:
Birikmiş İtfa Payları
Damızlık tavuk ve civciv itfa payı
Canlı varlıklar, net
349.611
782.763
(297.979)
834.395
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle uzun vadeli canlı varlıklar hareket tablosu (tutar bazında):
1 Ocak 2010
Maliyet
Damızlık tavuk ve civcivler
Açılış
1.146.006
Canlı varlıklar, net
Grup içi firmalara verilen inşaat hizmetlerinden
elde edilen gelirler (*)
Toplam
01 Ocak31 Aralık 2010
84.464.889
66.433.673
201.047
2.045.861
84.665.936
68.479.534
31 Aralık 2010
Giriş
359.546
Çıkış
(651.018)
Kapanış
854.534
(*) Grup içi firmalara verilen inşaat hizmetlerinden elde edilen gelirler konsolidasyon kapsamında elimine edilmektedir.
16. ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR
Birikmiş İtfa Payları
Damızlık tavuk ve civciv itfa payı
Grup dışı firmalara verilen inşaat hizmetlerinden
elde edilen gelirler
01 Ocak31 Aralık 2011
(407.025)
(569.285)
471.387
(504.923)
738.981
(209.739)
(179.631)
349.611
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar bulunmamaktadır (31 Aralık 2010 - Yoktur).
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 166
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 167
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
17. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (devamı)
17. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkuller, üzerinden kira geliri elde edilen gayrimenkuller ile değer artış kazancı elde etmek amacıyla elde tutulan gayrimenkullerden oluşmaktadır.
1 Ocak 2011
Açılış
Giriş
Çıkış
Kapanış
179.029.291
-
4.172.081
-
183.201.372
Kule Plaza İş Merkezi
8.097.596
-
(569.205)
(4.938.753)
2.589.638
Ereğli Park Site AVM
30.379.554
-
(1.964.382)
-
28.415.172
Kadınhanı Tekstil Fabrikası
2.379.480
-
(65.387)
-
2.314.093
Antalya Manavgat Otel Arsası
5.455.800
Kule Site AVM
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
178.533.991
174.361.910
2.455.000
7.635.000
28.213.194
30.177.576
Kadınhanı Tekstil Fabrikası
2.168.566
2.233.953
Antalya Manavgat Otel Arsası
6.365.100
5.455.800
217.735.851
219.864.239
Kule Site Alışveriş Merkezi
Kule Plaza İş Merkezi
Ereğli Park Site Alışveriş Merkezi
Toplam
01 Ocak31 Aralık 2011
01 Ocak31 Aralık 2010
13.124.405
12.831.903
Yatırım amaçlı gayrimenkullerden elde edilen
kira gelirleri
Kule Site AVM
136.520
88.492
Yatırım amaçlı gayrimenkul için yapılan
faaliyet giderleri
c) Kira geliri sağlamayan yatırım amaçlı gayrimenkullerin faaliyet giderleri:
Yoktur. (31 Aralık 2010 – Yoktur).
2.482.407
(4.938.753)
222.885.375
-
-
-
4.667.381
462.596
-
-
(327.958)
134.638
Ereğli Park Site AVM
201.978
-
-
-
201.978
Kadınhanı Tekstil Fabrikası
145.527
-
-
-
145.527
5.477.482
-
-
(327.958)
5.149.524
219.864.239
-
2.482.407
(4.610.795)
217.735.851
Açılış
Giriş
Değer Artış
Fonu, Net
Yatırım amaçlı gayrimenkuller, net
1 Ocak 2010
Maliyet değeri
31 Aralık 2010
Çıkış
Kapanış
179.029.291
160.559.445
485.000
17.984.846
-
Kule Plaza İş Merkezi
8.174.923
-
360.302
(437.629)
8.097.596
Ereğli Park Site AVM
30.296.762
292.774
(209.982)
-
30.379.554
2.379.480
IV. Organize Irent Binası
01 Ocak31 Aralık 2010
-
4.667.381
Kadınhanı Tekstil Fabrikası
01 Ocak31 Aralık 2011
225.341.721
6.365.100
Kule Plaza İş Merkezi
Kule Site AVM
b) Kira geliri sağlayan yatırım amaçlı gayrimenkullerin faaliyet giderleri:
909.300
Birikmiş Amortismanlar
Toplam
a) Yatırım amaçlı gayrimenkullerden elde edilen kira gelirleri:
31 Aralık 2011
Değer Artış
Fonu, Net
Maliyet değeri
Şirket’in yatırım amaçlı gayrimenkulleri aşağıdaki gibidir:
Toplam
31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihlerinde sona eren dönem içinde yatırım amaçlı gayrimenkullerde gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir:
Antalya Manavgat Otel Arsası
Toplam
2.177.316
-
202.164
-
12.343.460
-
(9.960.434)
(2.383.026)
-
4.182.780
-
1.273.020
-
5.455.800
217.734.686
777.774
9.649.916
(2.820.655)
225.341.721
Birikmiş Amortismanlar
Kule Site AVM
4.667.381
-
-
-
4.667.381
Kule Plaza İş Merkezi
482.289
-
-
(19.693)
462.596
Ereğli Park Site AVM
201.978
-
-
-
201.978
Kadınhanı Tekstil Fabrikası
145.527
-
-
-
145.527
IV. Organize Irent Binası
484.004
-
(199.209)
(284.795)
-
5.981.179
-
(199.209)
(304.488)
5.477.482
211.753.507
777.774
9.849.125
(2.516.167)
219.864.239
Toplam
Yatırım amaçlı gayrimenkuller, net
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 168
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 169
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
17. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (devamı)
17. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (devamı)
(*) 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkullerden çıkışlar Kule Site İş Merkezi’nde yer alan 15 adet bağımsız bölüm satışından oluşmaktadır. 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkullerden çıkışlar IV. Kısım
Organize Irent Binası satışı ile Kule Plaza İş Merkezi’ndeki 14 adet bağımsız bölüm satışlarından oluşmaktadır.
31 Aralık 2010 tarihinde sona eren dönem itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerlerinde
değişimler aşağıdaki gibidir:
Şirket’in yatırım amaçlı gayrimenkulleri, 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle gerçeğe uygun değerle değerlenmiştir. Yatırım
amaçlı gayrimenkullerde oluşan değer artışları gelir tablosuna alınmış (Dipnot 31), önceki yıllardan oluşan değer artışları
ise özkaynaklarda yer alan değer artış fonlarından silinmiştir (Dipnot 27).
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkullerin sigorta teminat bedeli 72.805.500 TL’dir (31 Aralık 2010:
79.000.000 TL).
31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle gayrimenkul değerleme şirketi tarafından hazırlanan ekspertiz raporları,
gelir kapitalizasyonu yaklaşımı ile emsal değer metodu kullanılarak hazırlanmıştır. Gerçeğe uygun değer tespit edilirken benzer
gayrimenkuller ile ilgili piyasa işlem fiyatlarının referans alınmasına uygun karşılaştırılabilir veri olmaması durumunda gelir
kapitalizasyonu değerleme metodu kullanılmıştır. Gerçeğe uygun değer tespitinde iskonto oranı %9,5 kullanılmıştır.
Sözkonusu bağlı ortaklıklardan Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş.’nin yatırım amaçlı gayrimenkullerinin gerçeğe uygun
değeri 211.370.751 TL (31 Aralık 2010: 214.408.439 TL), Seha İnşaat Müh. Mad. Tur. San. ve Tic. A.Ş.’nin yatırım amaçlı gayrimenkullerinin gerçeğe uygun değeri 6.365.100 TL (31 Aralık 2010 5.455.800 TL) olarak belirlenmiştir.
31 Aralık 2011 tarihinde sona eren dönem itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerlerinde değişimler
aşağıdaki gibidir:
Açıklama
Net Defter
Değeri
Cari Dönem
Değerleme
Tutarı
Toplam
Değerleme
Farkı
Devreden
Değerleme
Farkı, net
Açıklama
Kule Site AVM
178.533.991
144.814.912
140.642.831
4.172.081
Kule Plaza İş Merkezi
1.451.072
2.455.000
1.003.928
1.573.133
(569.205)
Ereğli Park Site AVM
24.933.264
28.213.194
3.279.930
5.244.312
(1.964.382)
455.412
2.168.566
1.713.154
1.778.541
(65.387)
2.922.520
6.365.100
3.442.580
2.533.280
909.300
63.481.347
217.735.851
154.254.504
151.772.097
2.482.407
Kadınhanı Tekstil Fabrikası
Manavgat Otel Arsası
Toplam
Devreden
Değerleme
Farkı, net
Cari Dönem
Değerleme
Farkı, net
174.361.910
140.642.831
122.657.985
17.984.846
Kule Plaza İş Merkezi
6.061.867
7.635.000
1.573.133
1.212.831
360.302
Ereğli Park Site AVM
24.933.264
30.177.576
5.244.312
5.454.294
(209.982)
455.412
2.233.953
1.778.541
1.576.377
202.164
2.922.520
5.455.800
2.533.280
1.260.260
1.273.020
-
-
-
9.761.225
(9.761.225)
68.092.142
219.864.239
151.772.097
141.922.972
9.849.125
Kadınhanı Tekstil Fabrikası
Manavgat Otel Arsası
IV. Organize Irent Binası
Toplam
31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkullerin değerleme farkları analizi aşağıdaki
gibidir:
Cari Dönem
Değerleme
Farkı, net
33.719.079
Toplam
Değerleme
Farkı
33.719.079
Devreden değerleme farkı
Kule Site AVM
Cari Dönem
Değerleme
Tutarı
Net Defter
Değeri
Cari dönem değerleme farkı, net
Dönem sonu itibariyle değerleme farkı
31 Aralık 2011
31.12.2010
151.772.097
141.922.972
2.482.407
9.849.125
154.254.504
151.772.097
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 170
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 171
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
17. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (devamı)
18. MADDİ DURAN VARLIKLAR (devamı)
Cari dönem değerleme farklarının dağılımı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle maddi duran varlıklar hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
Gelir tablosuna yansıtılan
Kule Site AVM
4.172.081
17.984.846
Kule Plaza İş Merkezi
-
360.302
Kadınhanı Tekstil Fabrikası
-
202.164
909.300
1.273.020
5.081.381
19.820.332
(569.205)
-
(1.964.382)
(209.982)
Manavgat Otel Arsası
Değer artış fonlarına yansıtılan, brüt
Kule Plaza İş Merkezi
Ereğli Park Site AVM
Kadınhanı Tekstil Fabrikası
IV. Organize Irent Binası
Cari dönem değerleme farkı, net
Maliyet
Arazi ve arsalar
Değer artış fonuna yansıtılan, brüt
38.509.842
994.977
164.182
-
-
-
1.159.159
123.242.360
155.002
1.926.486
-
-
125.323.848
Makine ve teçhizat
50.609.589
2.993.179
-
(1.360.072)
116.636
52.359.332
Taşıtlar
11.241.269
3.950.893
-
(3.589.380)
-
11.602.782
31.925.726
5.490.756
-
(321.366)
-
37.095.116
96.784
61.413
-
-
-
158.197
42.658.107
1.833.416
937.490
-
-
45.429.013
1.744.019
3.376.841
-
(910.606)
(116.636)
4.093.618
296.634.887
18.025.682
7.252.023
-
315.730.907
306.982
53.982
-
-
-
360.964
6.330.691
777.135
-
-
-
7.107.826
29.357.001
3.670.132
-
(1.012.149)
-
32.014.984
6.759.857
1.724.629
-
(1.865.620)
-
6.618.866
19.514.128
3.689.313
-
(226.224)
-
22.977.217
48.744
27.006
-
-
-
75.750
Özel maliyetler
10.675.754
3.221.142
-
-
-
13.896.896
Toplam
72.993.157
13.163.339
-
-
83.052.503
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
(2.598.974)
(9.971.207)
Diğer maddi duran varlıklar
2.482.407
9.849.125
Değer artış fonuna yansıtılan, net
498.560
(2.469.025)
(9.472.647)
Özel maliyetler
Yapılmakta olan yatırımlar
Birikmiş Amortismanlar
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Makine ve teçhizat
18. MADDİ DURAN VARLIKLAR
Taşıtlar
Şirket’in maddi duran varlıkları aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
38.509.842
34.122.056
1.159.159
994.977
125.323.848
123.242.360
Makine ve teçhizat
52.359.332
50.609.589
Taşıt araçları
11.602.782
11.241.269
Demirbaşlar
37.095.116
31.925.726
Arazi ve arsalar
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Diğer maddi duran varlıklar
Birikmiş amortismanlar
Yapılmakta olan yatırımlar
158.197
96.784
45.429.013
42.658.107
4.093.618
1.744.019
Özel maliyetler
(83.052.503)
(72.993.157)
Toplam
232.678.404
223.641.730
Kapanış
-
Demirbaşlar
(9.971.207)
Transfer
(261)
(9.761.225)
129.949
Çıkış
4.388.047
-
(2.598.974)
Değer
Artışları
Giriş
-
Toplam
Ertelenmiş vergi etkisi
Açılış
34.122.056
Binalar
(65.387)
31 Aralık
2011
1 Ocak 2011
Demirbaşlar
Diğer maddi duran varlıklar
Maddi duran varlıklar, net
223.641.730
232.678.404
Maddi duran varlıklar üzerinde sigorta teminat bedeli 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle 294.308.935 TL’dir.
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle maddi varlıklar üzerinde toplam 230.678.340 TL tutarında ipotek bulunmaktadır.
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 172
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 173
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
18. MADDİ DURAN VARLIKLAR (devamı)
18. MADDİ DURAN VARLIKLAR (devamı)
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle maddi duran varlıklar hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle arazi ve arsaların gerçeğe uygun değerindeki değişimler aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 2010
Değer
Artışları
Maliyet
Açılış
Arazi ve arsalar
27.600.429
-
6.521.627
-
-
34.122.056
957.439
37.538
-
-
-
994.977
104.865.897
76.495
14.332.981
-
3.966.987
123.242.360
Makine ve teçhizat
48.487.008
3.074.221
-
(951.640)
-
50.609.589
Taşıtlar
11.444.627
1.297.483
-
(1.500.841)
-
11.241.269
Demirbaşlar
29.852.444
2.145.859
-
(72.577)
-
31.925.726
92.284
4.500
-
-
-
96.784
40.627.971
111.906
1.918.230
-
-
42.658.107
5.109.151
2.109.432
-
(1.507.577)
(3.966.987)
1.744.019
269.037.250
8.857.434
22.772.838
(4.032.635)
-
296.634.887
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Diğer maddi duran varlıklar
Özel maliyetler
Yapılmakta olan yatırımlar
Toplam
Giriş
Çıkış
Transfer
Kapanış
Binalar
Makine ve teçhizat
Taşıtlar
Demirbaşlar
Diğer maddi duran varlıklar
Özel maliyetler
Toplam
Maddi duran varlıklar, net
Değerleme
Tutarı
Değerleme
Farkı
Devreden
Değerleme
Farkı
Cari Dönem
Değerleme
Farkı
Tömek arsa
23.038
3.705.000
3.681.962
4.452.769
(770.807)
Ankara yolu arsa
35.085
5.381.272
5.346.187
4.892.553
453.634
Meram Alakova
30.714
134.239
103.525
91.322
12.203
Kadınhanı arsa
187.483
11.443.938
11.256.455
8.967.668
2.288.787
Fabrika arsası
86.514
865.995
779.481
646.251
133.230
Sille arsa
7.712
1.276.500
1.268.788
758.188
510.600
Karatay arsa
6.020
27.500
21.480
18.980
2.500
Tömek arsa
82.742
6.040.184
5.957.442
5.548.360
409.082
Tavuk çiftliği arsası
4.641
2.723.000
2.718.359
2.329.359
389.000
Besi çiftliği arsası
27.275
876.944
849.669
545.141
304.528
454
282.744
282.290
230.621
51.669
14.418
14.418
-
-
-
818.347
4.402.859
3.584.512
3.146.071
438.441
1.702.537
1.331.129
(371.408)
(536.588)
165.180
4.120
4.120
-
-
-
3.031.100
38.509.842
35.478.742
31.090.695
4.388.047
Gayrimenkul Türü
Yem fabrikası arsası
Sakyatan arsa
Birikmiş Amortismanlar
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
Net Defter
Değeri
31 Aralık 2010
265.821
41.161
-
-
-
306.982
5.684.966
645.725
-
-
-
6.330.691
26.933.021
3.369.885
-
(945.905)
-
29.357.001
6.388.246
1.466.205
-
(1.094.594)
-
6.759.857
16.590.416
2.982.923
-
(59.211)
-
19.514.128
30.170
18.574
-
-
-
48.744
7.596.281
3.079.473
-
-
-
10.675.754
-
(2.099.710)
-
72.993.157
63.488.921
205.548.329
223.641.730
Maddi duran varlıklar üzerinde sigorta teminat bedeli 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle 287.302.366 TL’dir.
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle maddi varlıklar üzerinde toplam 204.260.000 TL tutarında ipotek bulunmaktadır.
Fabrika ve depo arsası
Konestaş yanı arsa
Arsa
Toplam Tutarlar
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 174
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 175
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
18. MADDİ DURAN VARLIKLAR (devamı)
18. MADDİ DURAN VARLIKLAR (devamı)
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle binaların gerçeğe uygun değerindeki değişimler aşağıdaki gibidir:
Şirket bağlı ortaklıklarından Adese Alışveriş Merkezi A.Ş.’ nin Aksaray’da kira başlangıç tarihi 30 Haziran 2007 olmak üzere
20 yıllığına kiraladığı (kira bitiş tarihi 30 Haziran 2027) arsa üzerine yapılan alışveriş merkezi için Vektör Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından ekspertiz raporu hazırlanmıştır.
Net Defter
Değeri
Değerleme
Tutarı
Değerleme
Farkı
Devreden
Değerleme
Farkı
Cari Dönem
Değerleme
Farkı
19.434
474.540
455.106
418.952
36.154
1.303
627.000
625.697
602.564
23.133
Seydişehir Market Binası
507.939
1.680.000
1.172.061
1.113.289
58.772
Gayrimenkul Türü
Meram Market Binası
164.304
745.000
580.696
531.451
49.245
Tömek arsa
Gayrimenkul Türü
İstanbul Büro
Pelitevler Market Binası
Mengene Market Binası
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle arazi ve arsaların gerçeğe uygun değerindeki değişimler aşağıdaki gibidir:
Net Defter
Değeri
Değerleme
Tutarı
Değerleme
Farkı
Devreden
Değerleme
Farkı
Cari Dönem
Değerleme
Farkı
105.780
10.106.909
10.001.129
8.371.947
1.629.182
Ankara yolu arsa
35.085
4.927.638
4.892.553
3.506.013
1.386.540
Meram Alakova
30.714
122.036
91.322
79.118
12.204
Kadınhanı arsa
187.483
9.155.151
8.967.668
6.982.019
1.985.649
86.514
732.765
646.251
573.636
72.615
18.250
910.800
892.550
852.494
40.056
Genel Merkez Binası
1.849.937
13.585.000
11.735.063
11.306.001
429.062
Kule Plaza İş Merkezi
5.518.499
11.615.000
6.096.501
6.925.878
(829.377)
45.917
45.917
-
-
-
11.630.423
67.186.776
55.556.353
54.215.600
1.340.753
Fabrika arsası
Ereğli Park Site AVM
2.562.580
3.015.285
452.705
620.542
(167.837)
Sille arsa
7.712
765.900
758.188
673.088
85.100
Fabrika Binası
1.145.463
3.076.751
1.931.288
2.023.418
(92.130)
Karatay arsa
6.020
25.000
18.980
20.000
(1.020)
Prefabrik Bina
49.400
49.400
-
-
-
Tömek arsa
-
-
-
-
-
Tavuk çiftliği arsası
4.641
2.334.000
2.329.359
1.940.858
388.501
Besi çiftliği arsası
27.275
572.416
545.141
501.109
44.032
715
231.336
230.621
303.185
(72.564)
14.418
14.418
-
-
-
818.347
3.964.418
3.146.071
-
3.146.071
1.702.537
1.165.949
(536.588)
1.618.095
(2.154.683)
4.120
4.120
-
-
-
3.031.361
34.122.056
31.090.695
24.569.068
6.521.627
Zambak Market Binası
Kule Site AVM
Lojistik Bina
3.164.378
3.536.148
371.770
225.981
145.789
Tavuk Çiftliği İşletmesi
317.549
3.318.915
3.001.366
2.912.512
88.854
Yem Fabrikası Binası
461.974
838.146
376.172
341.828
34.344
Tatlıcak İdari Bina
14.165
14.165
-
-
-
Burdur İdari Bina
82.613
82.613
-
-
-
162.845
162.845
-
-
-
1.468.334
7.142.033
5.673.699
4.965.578
708.121
48.141
109.688
61.547
-
61.547
29.233.448
118.216.022
88.982.574
87.056.088
1.926.486
Tömek Depo
Fabrika ve Depo Binası
Yeni Makarna Deposu
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle özel maliyetlerin gerçeğe uygun değerindeki değişimler aşağıdaki gibidir:
Net Defter
Değeri
Değerleme
Tutarı
Değerleme
Farkı
Devreden
Değerleme
Farkı
Cari Dönem
Değerleme
Farkı
Aksaray Park Site AVM
6.259.097
14.696.476
8.437.379
7.499.889
937.490
Toplam
6.259.097
14.696.476
8.437.379
7.499.889
937.490
Gayrimenkul Türü
Yem fabrikası arsası
Sakyatan arsa
Fabrika ve depo arsası
Konestaş yanı arsa
Arsa
Toplam Tutarlar
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 176
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 177
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
18. MADDİ DURAN VARLIKLAR (devamı)
19. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle binaların gerçeğe uygun değerindeki değişimler aşağıdaki gibidir:
Şirket’in maddi olmayan duran varlıkları aşağıdaki gibidir:
Net Defter
Değeri
Değerleme
Tutarı
Değerleme
Farkı
Devreden
Değerleme
Farkı
Cari Dönem
Değerleme
Farkı
19.998
438.950
418.952
386.217
32.735
1.336
603.900
602.564
483.727
118.837
Seydişehir Market Binası
522.911
1.636.200
1.113.289
794.432
318.857
Meram Market Binası
168.755
700.206
531.451
443.591
87.860
18.706
871.200
852.494
718.126
134.368
Genel Merkez Binası
1.899.024
13.205.025
11.306.001
10.398.443
907.558
Kule Plaza İş Merkezi
5.639.122
12.565.000
6.925.878
5.993.201
932.677
46.917
46.917
-
-
-
11.889.356
66.104.956
54.215.600
44.484.969
9.730.631
2.604.687
3.225.229
620.542
548.683
71.859
Fabrika Binası
979.286
3.002.704
2.023.418
1.759.757
263.661
Prefabrik Bina
49.400
49.400
-
-
-
3.222.275
3.448.256
225.981
780.175
(554.194)
Tavuk Çiftliği İşletmesi
326.058
3.238.570
2.912.512
548.870
2.363.642
Yem Fabrikası Binası
475.908
817.736
341.828
527.773
(185.945)
Tatlıcak Idari Bina
44.641
44.641
-
-
Burdur Idari Bina
85.278
85.278
-
-
Gayrimenkul Türü
İstanbul Büro
Pelitevler Market Binası
Mengene Market Binası
Zambak Market Binası
Kule Site Avm
Ereğli Park Site Avm
Lojistik Bina
Tömek Depo
Fabrika ve Depo Binası
Toplam Tutarlar
-
166.915
166.915
-
-
-
1.695.008
6.660.586
4.965.578
4.855.143
110.435
29.855.581
116.911.669
87.056.088
72.723.107
14.332.981
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
8.352.517
7.678.861
Kuruluş ve örgütlenme giderleri
1.876
1.876
Bilgisayar yazılım ve programları
2.865.712
2.095.672
(7.101.754)
(5.590.794)
4.118.351
4.185.615
Haklar
Birikmiş amortismanlar
Toplam
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle maddi olmayan duran varlıklar hareket dökümü aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 2011
Maliyet
Haklar (*)
7.499.889
Devreden
Değerleme
Farkı
5.581.659
Cari Dönem
Değerleme
Farkı
1.918.230
7.499.889
5.581.659
1.918.230
Net Defter
Değeri
Değerleme
Tutarı
Değerleme
Farkı
Aksaray Park Site AVM
6.665.092
14.164.981
Toplam
6.665.092
14.164.981
Gayrimenkul Türü
Şirket’in 2011 ve 2010 yıllarında Aksaray Park Site Alışveriş Merkezi’nden elde ettiği kira gelirleri tutarı sırasıyla
1.285.445 TL ve 1.263.985 TL’dir.
Giriş
Çıkış
Kapanış
7.678.861
673.656
-
8.352.517
1.876
-
-
1.876
Diğer maddi olmayan duran varlıklar
2.095.672
770.040
-
2.865.712
Toplam
9.776.409
1.443.696
3.659.983
1.269.392
-
4.929.375
1.876
-
-
1.876
Diğer maddi olmayan duran varlıklar
1.928.935
241.568
-
2.170.503
Toplam
5.590.794
1.510.960
Maddi olmayan duran varlıklar, net
4.185.615
Kuruluş ve örgütlenme giderleri
11.220.105
Birikmiş Amortismanlar
Haklar (*)
Kuruluş ve örgütlenme giderleri
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle özel maliyetlerin gerçeğe uygun değerindeki değişimler aşağıdaki gibidir:
Açılış
31 Aralık 2011
7.101.754
4.118.351
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 178
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 179
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
19. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (devamı)
22. BORÇ KARŞILIKLARI / KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı)
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle maddi olmayan duran varlıklar hareket dökümü aşağıdaki gibidir:
Kısa vadeli borç karşılıkları (devamı) :
1 Ocak 2010
31 Aralık 2010
Maliyet
Açılış
Haklar (*)
7.642.476
36.385
-
7.678.861
1.876
-
-
1.876
Diğer maddi olmayan duran varlıklar
2.040.066
55.606
-
2.095.672
Toplam
9.684.418
91.991
-
9.776.409
Kuruluş ve örgütlenme giderleri
Giriş
Çıkış
Kapanış
Teminat / Rehin / İpotek (TRİ)
31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle Şirket’in Teminat/Rehin/İpotek (“TRİ”) pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir;
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
-
11.000
-
11.000
276.744.972
116.574.087
276.744.972
116.574.087
C.Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3.
kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ’lerin
toplam tutarı
-
-
D.diğer verilen TRİ’lerin toplam tutarı
-
-
İ. Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
-
-
İi. B ve c maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri
lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
-
-
İii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. Kişiler lehine vermiş
olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
-
-
276.744.972
116.585.087
A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ toplamı
- Verilen teminat mektupları
Birikmiş Amortismanlar
Haklar (*)
Şirket, maruz kaldığı aleyhte açılan davalara ilişkin karşılık ayırmaktadır. Aleyhte açılan davalar genellikle alacak ve tazminat davalarıdır.
2.136.509
1.523.474
-
3.659.983
1.876
-
-
1.876
Diğer maddi olmayan duran varlıklar
1.728.065
200.870
-
1.928.935
Toplam
3.866.450
1.724.344
-
5.590.794
Maddi olmayan duran varlıklar, net
5.817.968
Kuruluş ve örgütlenme giderleri
4.185.615
(*) Şirket bağlı ortaklıklarından Adese Alışveriş Merkezleri Tic. A.Ş.’nin yapılmakta olan yatırımlarda yer alan satın aldığı
market ve mağazaların faaliyete geçmesinden sonra söz konusu market ve mağazalara ilişkin haklar maddi olmayan duran
varlıklara sınıflandırılmıştır.
20. ŞEREFİYE
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar
lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
- Verilen teminat mektupları
Toplam
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle şerefiye bulunmamaktadır (31 Aralık 2010 – Yoktur).
Şirket’in vermiş olduğu TRİ’lerin Şirket’in özkaynaklarına oranı 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle % 66’dur. (31 Aralık 2010: %30)
21. DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI
Davalar
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle devlet teşvik ve yardımları bulunmamaktadır (31 Aralık 2010 – Yoktur).
31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle Şirket tarafından açılmış ve Şirket’e karşı açılmış davaların dökümü
aşağıdaki gibidir:
22. BORÇ KARŞILIKLARI / KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa vadeli borç karşılıkları:
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
Dava karşılıkları
1.690.799
1.660.819
Toplam
1.690.799
1.660.819
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
Şirket lehine açılan davalar
5.401.998
2.601.975
Şirket aleyhine açılan davalar
5.312.911
3.463.966
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 180
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 181
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
22. BORÇ KARŞILIKLARI / KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı)
31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle Şirket’in lehte açtığı davaların ayrıntılı dökümü aşağıdaki gibidir:
Davanın Türü
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
İptal Davaları
618.000
608.000
İstihkak Davaları
112.000
112.000
İstirdat Davaları
759.000
759.000
Karşılıksız Çek
45.000
30.000
756.000
Menfi Tespit
Haciz tahliye Davaları
Tazminat Davaları
Toplam
23. TAAHHÜTLER (devamı)
Operasyonel kiralama taahhütleri
31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle, Şirket’in finansal tablolarında yer almayıp, bir yıldan daha uzun vadeli iptal edilemez kiralamalarla ilgili yıllık ödeme planları ve yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
1 yıldan az
22.059.166
12.570.557
1 - 5 yıl
66.834.559
37.879.396
756.000
5 yıldan fazla
31.326.238
23.939.576
2.999.348
324.325
Toplam
120.219.963
74.389.529
112.650
12.650
5.401.998
2.601.975
24. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar:
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle Şirket aleyhine açılan davaların ayrıntılı dökümü aşağıdaki gibidir:
Davanın Türü
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
4.831.611
3.175.266
Ürün Değişim Davaları
25.000
25.000
İstihkak Davaları
77.700
77.700
İstirdat Davaları
50.000
50.000
İşe İade Davaları
248.600
56.000
80.000
80.000
5.312.911
3.463.966
Alacak ve Tazminat Davaları
İptal Davaları
Toplam
23. TAAHHÜTLER
Gelecekte elde edilecek asgari operasyonel kiralama gelirleri
31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle Şirket’in konsolide finansal tablolarında yer almayıp, iptal edilemez faaliyet kiralamalarına ilişkin yıllık gelir planları ve tutarları aşağıdaki gibidir;
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
1 yıldan az
17.996.874
12.956.911
1 - 5 yıl
47.990.420
42.061.544
5 yıldan fazla
33.229.922
36.689.147
Toplam
99.217.216
91.707.602
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
İzin karşılıkları
2.120.661
605.685
Toplam
2.120.661
605.685
Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar:
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
Kıdem tazminatı karşılığı
9.567.253
8.123.174
Toplam
9.567.253
8.123.174
Türkiye’de mevcut kanunlar çerçevesinde, bir yıllık hizmet süresini dolduran ve herhangi bir geçerli nedene bağlı olmaksızın işine son verilen, askerlik hizmeti için göreve çağrılan, vefat eden, erkekler için 25, kadınlar için 20 yıllık hizmet süresini
dolduran yada emeklilik yaşına gelmiş personeline kıdem tazminatı ödemesi yapmak zorundadır. Hesaplama yapılırken
aylık kıdem tazminatı tavanı aşılmamaktadır.
Kıdem tazminatı tavanı 6 ayda bir revize edilmekte olup, 31.12.2011 tarihi itibariyle kıdem tazminatı tavanı 2.731,85 TL’dir.
(31 Aralık 2010 – 2.517,01 TL) Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir.
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 182
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 183
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
24. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN KARŞILIKLAR (-) (devamı)
26. DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Kıdem tazminatı yükümlülüğü, şirketin çalışanların emekli olmasından doğan gelecekteki olası yükümlülüğün bugünkü
değerinin tahminine göre hesaplanır. UMS 19 (“Çalışanlara Sağlanan Faydalar”), şirketin yükümlülüklerini tanımlanmış
fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri kullanılarak geliştirilmesini öngörür. Buna uygun olarak, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:
a) Diğer Dönen Varlıklar
Esas varsayım, her hizmet yılı için olan azami yükümlülüğün enflasyona paralel olarak artmasıdır. Dolayısıyla, uygulanan
iskonto oranı, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel oranı ifade eder.
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle, ekli mali tablolarda karşılıklar, çalışanların emekliliğinden kaynaklanan geleceğe ait olası
yükümlülüğünün bugünkü değeri tahmin edilerek hesaplanır. 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle karşılıklar yıllık %8,45 enflasyon oranı ve %13 iskonto oranı varsayımına göre, %4,20 reel iskonto oranı ile hesaplanmıştır (31 Aralık 2010 - %4,66). İsteğe
bağlı işten ayrılmalar neticesinde ödenmeyip, Şirket’e kalacak olan kıdem tazminatı tutarlarının tahmini oranı da dikkate
alınmıştır.
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
13.417.127
11.792.056
Gelecek aylara ait kira giderleri
769.652
2.900.683
Gelecek aylara ait sigorta giderleri
352.085
306.839
Gelecek aylara ait aidat giderleri
12.924
19.068
Gelecek aylara ait diğer giderler
1.049.259
276.651
TOKİ inşaat geliri tahakkuku (2)
1.636.112
2.585.733
Ciro primleri gelir tahakkukları
8.692.829
3.876.822
275.000
200.000
15.463.868
11.938.759
2.319.057
1.264.797
49.904
299.335
477.868
224.219
Verilen iş avansları
93.873
549.221
Sayım ve tesellüm noksanları
18.174
15.497
6.298
6.298
44.634.030
36.255.978
Verilen sipariş avansları (1)
Diğer gelir tahakkukları
Devreden KDV
Diğer Katma Değer Vergisi
Kıdem tazminatı yükümlülüğünün hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
Peşin ödenen vergi, fon ve stoplajlar
Personele verilen avanslar
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
8.123.174
4.178.567
378.721
247.371
1.172.504
1.062.035
Ödenen tazminat
(2.833.103)
(2.420.467)
Aktüeryal farklar
2.725.957
5.055.668
31 Aralık itibariyle karşılık
9.567.253
8.123.174
1 Ocak itibariyle karşılık
Faiz maliyeti
Hizmet maliyeti/iptali(-)
Diğer çeşitli dönen varlıklar
Toplam
(1) Verilen sipariş avanslarına ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir:
Verilen sipariş avansları
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
12.484.919
10.411.042
88.835
493.015
Türk Telekominikasyon A.Ş.
379.236
337.663
Petrol Ofisi A.Ş.
204.296
227.686
Medaş Elektrik Dağıtım A.Ş.
141.680
139.233
34.000
102.000
Yurtiçi tedarikçi firmalara verilen sipariş avansları
Yurtdışı tedarikçi firmalara verilen sipariş avansları
25. EMEKLİLİK PLANLARI
Emeklilik planları bulunmamaktadır (31 Aralık 2010 –Yoktur).
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Ayedaş İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.
Toplam
84.161
81.417
13.417.127
11.792.056
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 184
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 185
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
26. DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı)
26. DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı)
a) Diğer Dönen Varlıklar (devamı)
1) Alınan sipariş avanslarına ilişkin detaylar şu şekildedir:
(2) 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle yıllara sari inşaat işi olan, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na yapılan Düzce Konut ve Alt Yapı
İnşaat işi ile Konya/Meram Konut ve Altyapı inşaat işinin geçici kabulü önceki dönemlerde yapılmıştır. Kesin kabule göre hakediş
bedeli tutarı ile geçici kabule göre hakediş bedeli arasındaki farklar tahakkuk edilerek dönem kar/zararına ilave edilmiştir.
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle TOKİ Düzce Konut ve Altyapı Projesi için 24.530 TL, TOKİ Konya / Meram Konut ve Altyapı
Projesi için 1.611.582 TL tahakkuk edilmiştir.
Kesin Kabul tutanağı neticesinde Şirket’in gelir tahakkukları hesabındaki kalan alacağı kesin hakediş faturası kesilmek
üzere tahsil edilecektir.
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle yıllara sari inşaat işi olan, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na yapılan Düzce Konut ve Alt Yapı
İnşaat işi ile Konya/Meram Konut ve Altyapı inşaat işinin geçici kabulü önceki dönemlerde yapılmıştır. Kesin kabule göre
hakediş bedeli tutarı ile geçici kabule göre hakediş bedeli arasındaki farklar tahakkuk edilerek dönem kar/zararına ilave
edilmiştir.
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle TOKİ Düzce Konut ve Altyapı Projesi için 974.151 TL, TOKİ Konya / Meram Konut ve Altyapı
Projesi için 1.611.582 TL tahakkuk edilmiştir.
Kesin Kabul tutanağı neticesinde Şirket’in gelir tahakkukları hesabındaki kalan alacağı kesin hakediş faturası kesilmek
üzere tahsil edilecektir.
b) Diğer Duran Varlıklar
Gelecek yıllara ait kira giderleri
Gelecek yıllara ait sigorta giderleri
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
1.584.013
3.788.359
-
187.615
Gelecek yıllara ait aidat giderleri
-
3.713
Gelecek yıllara ait diğer giderler
9.902
187.637
Peşin ödenen reklam giderleri
7.533.107
1.611.559
Toplam
9.127.022
5.778.883
Alınan sipariş avansları
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
Yurtiçi müşterilerden alınan sipariş avansları
7.906.868
2.872.145
Yurtdışı müşterilerden alınan sipariş avansları
4.216.135
2.264.593
12.123.003
5.136.738
Toplam
d) Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
Gelecek yıllara ait gelirler
76.851
84.543
Toplam
76.851
84.543
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
Sermaye
30.000.000
30.000.000
Toplam
30.000.000
30.000.000
27. ÖZKAYNAKLAR
a)Sermaye
Şirket sermayesi ana ortaklığın (İttifak Holding A.Ş.) sermayesinden oluşmakta olup 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihlerinde sermayenin % 10 ve daha fazlasına sahip ortaklar bulunmamaktadır. 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle ana ortaklığın
sermayesi her biri 1 TL olan 30.000.000 adet hisseden oluşmaktadır.
21.06.2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan karar gereği, bu tarih itibariyle mevcut ortakların
tamamına %10 oranında imtiyaz hakkı verilmiş olup, ortaklık yapısı aşağıdaki gibi şekillenmiştir;
Nama/Hamiline
Toplam Nominal
Değer (TL)
Sermayeye Oranı
(%)
A
Nama
1
10
İmtiyazlı
B
Hamiline
1
90
İmtiyazsız
Grubu
c)Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
12.123.003
5.136.738
Gelecek aylara ait gelirler
397.210
7.691
Gider tahakkukları
939.201
1.646.757
Sayım ve tesellüm fazlaları
212.196
104.117
13.671.610
6.895.303
Alınan sipariş avansları (1)
Toplam
İmtiyaz Türü
A grubu paylar kendi aralarında, B grubu paylar kendi aralarında tedavül edilebilir. Sermaye artışlarında hissedarların Türk
Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri çerçevesinde haiz oldukları rüçhan hakları kendi grupları dahilinde kullanılır. Rüçhan
haklarının kullanımından sonra kalan (A) grubu paylar satış için öncelikle diğer (A) grubu pay sahiplerine teklif edilir. Bu durumda dahi satılamayan pay olması durumunda kalan paylar (A) grubu dışındaki pay sahiplerine veya yeni pay sahibi olacak
gerçek veya tüzel kişilere Yönetim Kurulu’nun onayı ile verilir ve pay defterine işlenir.
Şirket, 2010 yılında tamamı bedelsiz olmak üzere geçmiş yıl karlarından 20.000.000 TL sermaye ilave etmiştir.
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 186
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 187
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
27. ÖZKAYNAKLAR (devamı)
27. ÖZKAYNAKLAR (devamı)
a) Sermaye (devamı)
d) Hisse Senedi İhraç Primleri
Şirket Ana sözleşmesinin 17. maddesi gereği; Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında asaleten veya vekâleten
temsil olunan her bir payın 1 (bir) oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin seçiminde ve azlinde (A) grubu
payların her biri 15 (on beş) oy hakkı, (B) grubu payların her biri 1 (bir) oy hakkına sahiptirler. Yönetim Kurulu üyelerinin ve
denetçilerin seçiminde oyda imtiyaz taşıyan paylar dışında imtiyaz taşıyan pay ihraç edilemez.
Ana sözleşmenin 10.maddesine göre, Yönetim Kurulu üyelerinden 4 adedi (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar
arasından Genel Kurul’ca seçilirler. Diğer 2 adet Yönetim Kurulu üyesi ise Genel Kurul tarafından serbestçe belirlenir.
b) Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları:
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
Sermaye düzeltmesi olumlu farkları
2.387.303
2.387.303
Toplam
2.387.303
2.387.303
Sermaye düzeltmesi farkları, 31 Aralık 2004 tarihindeki satın alma gücünde, nakit ve muadili sermaye artırımlarının endekslenmesinin etkisini temsil etmektedir.
Sermaye düzeltmesi farklarının sermayeye eklenmek dışında bir kullanımı yoktur.
c) Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
Karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi
(1.747.014)
(1.747.014)
Toplam
(1.747.014)
(1.747.014)
Şirket bağlı ortaklıklarından Adese Alışveriş Merkezi A.Ş. 11.04.2008 tarihinde gönüllü çağrı yöntemiyle Şirket’in 53.112,50
TL nominal değerli 106.225 adet (sermaye artırımı sonrası 132.781,25 adet) hissesini 2.589.368 TL’ye satın almıştır.
Ayrıca Şirket’in gerçek kişi ortaklarından; Seha İnşaat Müh. Mad. Turizm San. ve Tic. A.Ş. 2007 yılında Şirket’in 43.271 TL
nominal değerli 86.542 (sermaye artırımı sonrası 108.177,50) adet hissesini 2.120.305 TL’ye, Konestaş Konya Gıda Petrol
Hayv. Eğt. San.Tic.A.Ş. 2008 yılında Şirket’in 30.613 TL nominal değerli 61.225 (sermaye artırımı sonrası 76.531,25) adet hissesini 1.500.013 TL’ye, Adese Alışveriş Merkezi A.Ş. ise 2008 yılında Şirket’in 164.173 TL nominal değerli 211.878 (sermaye
artırımı sonrası 264.847,50) adet hissesini 5.098.153,50 TL’ye satın almıştır.
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
Hisse senedi ihraç primleri
30.123.750
11.946.967
Toplam
30.123.750
11.946.967
İttifak Holding A.Ş. tarafından ihraç edilen hisse senetleri, Sermaye Piyasası Kurulunun 28.01.2003 tarihli OFD/173 sayılı
sermaye artırımı izniyle 200.000 TL olan sermayesini 1.000.000 TL’ye 800.000 TL’lik artırım tutarına emisyon primi olarak 1.600.000 TL ve yine Sermaye Piyasası Kurulu’nun 18.11.2003 tarihli OFD/1846 sayılı 1.000.000 TL olan sermayesini
4.000.000 TL’ye 3.000.000 TL’lik artırım tutarına emisyon primi olarak 9.000.000 TL, toplam 10.600.000 TL emisyon primleri
hisse senedi ihraç primi hesabına kaydedilmiştir. 2004 enflasyon muhasebesi gereği 1.346.967 TL’lik enflasyon düzeltmesi
yapılmıştır. Toplam tutar 11.946.967 TL’dir.
Şirket bağlı ortaklıklarından Adese Alışveriş Merkezleri A.Ş.’nin 3 Kasım 2011 tarihinde halka arz yoluyla sermaye artışı
sonrasında 68.333.292 TL halka arz geliri elde edilmiş, elde edilen tutardan 8.817.199 TL sermaye hesabına aktarılmıştır.
Kalan 59.516.093 TL’den 2.761.731 TL tutarındaki halka arz masrafları düşülerek hisse senedi ihraç primleri hesabına
aktarılmıştır.
d) Değer Artış Fonları
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
Yatırım amaçlı gayrimenkul değer artış fonları
105.838.516
125.347.828
Maddi duran varlık değer artış fonları
112.978.129
119.850.542
Özel fonlar (*)
Toplam
871.447
594.444
219.688.092
245.792.814
(*) Şirket bağlı ortaklılarının maddi duran varlık satışlarından kaynaklanan tutarlar ile Tübitak Proje Destek Primi’nden
oluşmaktadır.
Yatırım amaçlı gayrimenkul değer artış fonu:
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkuller değer artış fonu hareketi:
Değer Artış Tutarı
Ertelenen Vergi
Değer Artış Fonu
Açılış bakiyesi
132.004.914
6.657.086
125.347.828
Kontrol gücü olmayan paylardaki
değişimin etkisi
(18.301.213)
(915.061)
(17.386.152)
Cari dönem değer artışı / (azalışı)
(2.234.905)
(111.745)
(2.123.160)
111.468.796
5.630.280
105.838.516
Dönem sonu bakiyesi
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 188
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 189
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
27. ÖZKAYNAKLAR (devamı)
27. ÖZKAYNAKLAR (devamı)
e) Değer Artış Fonları (devamı)
g) Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkuller değer artış fonu hareketi:
Kanuni defterlerdeki birikmiş karlar, aşağıda belirtilen kanuni yedeklerle ilgili hüküm haricinde dağıtılabilirler. Yasal yedekler Türk Ticaret Kanunu’na göre ayrılan birinci ve ikinci tertip yasal yedeklerden oluşmaktadır. Birinci tertip yasal yedekler,
tüm yedekler tarihi ödenmiş sermayenin %20’sine erişene kadar, geçmiş dönem ticari karından yıllık %5 oranında ayrılır.
İkinci tertip yasal yedekler, birinci tertip yasal yedek ve temettülerden sonra, tüm nakdi temettü dağıtımları üzerinden yıllık
%10 oranında ayrılır.
Açılış bakiyesi
Satış nedeniyle çıkışlar
Cari dönem değer artışı / (azalışı)
Dönem sonu bakiyesi
Değer Artış Tutarı
Ertelenen Vergi
Değer Artış Fonu
141.975.675
7.098.784
134.876.891
(9.760.788)
(431.199)
(9.329.589)
(209.973)
(10.499)
(199.474)
132.004.914
6.657.086
125.347.828
Maddi duran varlık değer artış fonu:
Cari dönem değer artışı / (azalışı)
Dönem sonu bakiyesi
Değer Artış Tutarı
Ertelenen Vergi
Değer Artış Fonu
126.158.465
6.307.923
119.850.542
(7.234.119)
(361.706)
(6.872.413)
-
-
5.946.217
112.978.129
118.924.346
Değer Artış Tutarı
Açılış bakiyesi
Cari dönem değer artışı / (azalışı)
Yasal yedekler
1.464.959
1.464.959
1.464.959
1.464.959
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
41.548
41.548
h) Geçmiş Yıllar Karları
Geçmiş yıllar karları
81.799.463
69.754.690
Toplam
81.841.011
69.796.238
Geçmiş yıl karları değişimi aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
Önceki dönemden devir
69.796.238
87.953.753
Devreden dönem karı
21.571.429
3.417.414
-
(20.000.000)
(2.354.224)
(2.936.478)
-
1.164.676
Sermaye arttırımı
Temettü dağıtımı
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle maddi duran varlıklar değer artış fonu hareketi:
Karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi
Ertelenen Vergi
Değer Artış Fonu
102.746.407
5.137.320
97.609.087
23.412.058
1.170.603
22.241.455
126.158.465
6.307.923
119.850.542
(6.895.429)
19.779
Tasfiye edilen bağlı ortaklığın etkisi
Kontrol gücü olmayan paylar değişimi
-
506.392
Bağlı ortaklık kurumlar vergisi düzeltmesi
-
(73.054)
Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedeklere transfer
Özel fonlardaki değişim
31 Aralık itibariyle geçmiş yıl karları toplamı
Dönem sonu bakiyesi
31 Aralık 2010
Toplam
Olağanüstü yedekler
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle maddi duran varlıklar değer artış fonu hareketi:
Açılış bakiyesi
31 Aralık 2011
-
(256.244)
(277.003)
-
81.841.011
69.796.238
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
2.354.224
2.900.000
-
36.478
2.354.224
2.936.478
Temettü dağıtımı
f) Yabancı Para Çevrim Farkları
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
Bağlı ortaklık değerleme farkı
82.539
-
Toplam
82.539
-
Ana ortaklık hisse senedi sahiplerine
Kontrol gücü olmayan paylara
Dağıtılan temettü toplamı
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 190
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 191
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
27. ÖZKAYNAKLAR (devamı)
27. ÖZKAYNAKLAR (devamı)
i) Kontrol gücü olmayan paylar
i) Kontrol gücü olmayan paylar (devamı)
01 Ocak 2008 itibari ile yürürlüğe giren Seri:XI, No:29 sayılı tebliğ ve ona açıklama getiren SPK duyurularına göre “Kontrol
Gücü Olmayan Paylar” , “Özkaynaklar” altında sınıflandırılmıştır.
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle konsolidasyon kapsamındaki Şirket ve bağlı ortaklıklarının Ana ortaklık ve kontrol gücü
olmayan paylara düşen kar zararlara ilişkin tablo:
NET DÖNEM KARI / (ZARARI)
Şirket’in özkaynaklar altında yer alan kontrol gücü olmayan paylara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:
Sermaye
Ödenmemiş sermaye
Sermaye enflasyon düzeltmesi
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
Bağlı Ortaklık
4.926.748
723.236
İmalat-Üretim
(1.905)
(1.905)
Ana
Ortaklık
Payı
99,70%
3.135.374
3.125.921
9.453
Selet Entegre Et ve Süt Ürünleri San. Tic. A.Ş.
99,90%
436.256
435.828
428
100,00%
(10.709.381)
(10.709.338)
(43)
(7.137.751)
(7.147.589)
9.838
(3.917.265)
(3.916.001)
(1.264)
(3.917.265)
(3.916.001)
(1.264)
7.223.518
6.211.635
1.011.883
440.727
7.950.248
--
30.675.104
29.906
3.434
--
31.731
32.031
Yasal yedekler
613.580
5.850
Perakende
Özel fonlar
861.933
1.874
Adese Alışveriş Merkz. Tic.A.Ş.
85,99%
27
--
İnvito Kuyumculuk Ticareti A.Ş.
99,15%
Geçmiş yıllar karları
5.642.156
217.677
Net dönem karı / (zararı)
1.048.180
(60.638)
52.191.963
1.388.758
Değer artış fonları
İştirak kazancı
Sermaye yedekleri
Yabancı para çevrim farkları
Azınlık payı toplam özkaynak
Kontrol gücü olmayan payların bölümlere göre kar / (zararları):
İmalat – üretim
İnşaat
Perakende
Hizmet – ticaret - organizasyon
Toplam kontrol gücü olmayan paylar kar/zararları
Selva Gıda Sanayi A.Ş.
İnşaat
Seha İnşaat Müh. Mad. Turizm San. ve Tic. A.Ş.
31 Aralık 2010
99,97%
26.244
26.022
222
7.249.762
6.237.657
1.012.105
79.449
79.449
-
Hizmet-Organizasyon
İttifak Holding A.Ş.
100,00%
Belya Turizm İnş. Enerji Blş. San. ve Tic. A.Ş.
94,49%
878.150
829.764
48.386
Afta İşl. Danışmanlık İç ve Dış Tic. A.Ş.
99,16%
(18.359)
(18.206)
(154)
Kule Yön. Ve Org. ve Danışmanlık A.Ş.
31 Aralık 2011
Kontrol Gücü
Olmayan
Paylar
İmaş Makine Sanayi A.Ş.
440.727
Hisse senedi ihraç primi
Toplam
Ana Ortaklık
Payı
Big Planlama ve Yön. Müş. A.Ş.
99,60%
23.818
23.723
95
100,00%
2.368.114
2.368.023
91
9.838
5.712
Seleks İç ve Dış Ticaret A.Ş.
99,00%
50.088
49.587
501
(1.264)
4.522
Konestaş Konya Gıda Pet.Hayv.Eğt. San.Tic.A.Ş.
99,97%
166.716
166.671
45
1.012.105
273
27.501
(71.145)
1.048.180
(60.638)
İrent Oto Kiralama Tic. A.Ş.
99,32%
(339.863)
(337.563)
(2.300)
Adese Petrol Ürünleri Taş. San. Tic. A.Ş.
98,77%
(2.976.066)
(2.939.585)
(36.481)
Elite Danş. Ar-Ge Rek. Ve Hlk. İlş. Tic. A.Ş.
80,00%
(141.711)
(113.369)
(28.342)
Aden Gayrimenkul Yön. Yat. İç ve Dış Tic. A.Ş.
61,98%
(34.047)
(21.102)
(12.944)
AES Sigorta Arac.Hizm.A.Ş.
12,50%
66.976
8.372
58.604
123.265
95.764
27.501
Konsolidayon düzeltmeleri toplamı
7.215.017
7.215.017
-
Toplam net dönem karı / (zararı)
3.533.028
2.484.848
1.048.180
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 192
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 193
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
27. ÖZKAYNAKLAR (devamı)
28. SATIŞ GELİRLERİ VE SATIŞLARIN MALİYETİ
i) Kontrol gücü olmayan paylar (devamı)
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolidasyon kapsamındaki Şirket ve bağlı ortaklıklarının Ana ortaklık ve kontrol gücü olmayan paylara düşen kar zararlara ilişkin tablo:
NET DÖNEM KARI / (ZARARI)
Bağlı Ortaklık
Ana
Ortaklık
Payı
Toplam
Ana Ortaklık
Payı
Kontrol Gücü
Olmayan
Paylar
İmalat-Üretim
İmaş Makine Sanayi A.Ş.
99,70%
1.915.575
1.909.799
5.776
Selet Entegre Et ve Süt Ürünleri San. Tic. A.Ş.
99,90%
(65.134)
(65.070)
(64)
Selva Gıda Sanayi A.Ş.
100,00%
10.377
10.377
-
1.860.818
1.855.106
5.712
6.911.809
6.907.287
4.522
6.911.809
6.907.287
4.522
İnşaat
Seha İnşaat Müh. Mad. Turizm San. ve Tic. A.Ş.
99,93%
Satış gelirleri:
1 Ocak 31 Aralık 2011
1 Ocak 31 Aralık 2010
Yurtiçi satışlar
823.994.454
744.621.842
Yurtdışı satışlar
72.595.657
41.453.634
3.188.565
3.052.842
899.778.676
789.128.318
Satıştan iadeler
(4.945.421)
(6.458.257)
Satış iskontoları
(3.111.667)
(4.345.861)
Diğer indirimler
(279.287)
(371.882)
(8.336.375)
(11.176.000)
891.442.301
777.952.318
1 Ocak 31 Aralık 2011
1 Ocak 31 Aralık 2010
Satılan mamuller maliyeti
197.272.638
106.423.318
Satılan ticari mal maliyeti
475.202.060
431.631.527
Satılan hizmet maliyeti
26.290.057
77.841.376
Diğer satışların maliyeti
20.348.748
18.854.790
719.113.503
634.751.011
Diğer gelirler
Toplam
Toplam
Perakende
Adese Alışveriş Merkz. Tic.A.Ş.
100,00%
16.797.101
16.796.347
754
İnvito Kuyumculuk Ticareti A.Ş.
99,15%
(56.754)
(56.273)
(481)
16.740.347
16.740.074
273
100,00%
8.013
8.013
-
Belya Turizm İnş. Enerji Blş. San. ve Tic. A.Ş.
94,49%
415.217
392.339
22.878
Afta İşl. Danışmanlık İç ve Dış Tic. A.Ş.
99,16%
125.300
124.247
1.053
Kule Yön. Ve Org. ve Danışmanlık A.Ş.
99,60%
187.011
186.263
748
100,00%
1.420.361
1.420.306
55
Seleks İç ve Dış Ticaret A.Ş.
99,00%
(252.340)
(249.817)
(2.523)
Konestaş Konya Gıda Pet.Hayv.Eğt. San.Tic.A.Ş.
99,97%
(483.624)
(483.492)
(132)
İrent Oto Kiralama Tic. A.Ş.
99,32%
(362.618)
(360.164)
(2.454)
Adese Petrol Ürünleri Taş. San. Tic. A.Ş.
98,77%
(128.235)
(126.663)
(1.572)
Elite Danş. Ar-Ge Rek. Ve Hlk. İlş. Tic. A.Ş.
80,00%
(43.360)
(34.688)
(8.672)
Hizmet-Organizasyon
İttifak Holding A.Ş.
Big Planlama ve Yön. Müş. A.Ş.
Aden Gayrimenkul Yön. Yat. İç ve Dış Tic. A.Ş.
61,98%
(81.260)
(50.365)
(30.895)
AES Sigorta Arac.Hizm.A.Ş.
12,50%
(56.721)
(7.090)
(49.631)
747.744
818.889
(71.145)
Konsolidayon düzeltmeleri toplamı
(4.749.927)
(4.749.927)
-
Toplam net dönem karı / (zararı)
21.510.791
21.571.429
(60.638)
Net Satışlar
Satışların maliyeti
Toplam
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 194
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 195
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
28. SATIŞ GELİRLERİ VE SATIŞLARIN MALİYETİ (devamı)
28. SATIŞ GELİRLERİ VE SATIŞLARIN MALİYETİ (devamı)
Satış Gelirleri:
Satışların Maliyeti:
1 Ocak 31 Aralık 2011
1 Ocak 31 Aralık 2010
1 Ocak 31 Aralık 2011
1 Ocak 31 Aralık 2010
522.954.741
430.750.089
Market satışlarının maliyeti
444.729.388
409.850.587
Makarna,un ve irmik satışları
92.297.560
104.336.138
İnşaat satışları maliyeti
88.636.675
72.508.323
İnşaat satışları
82.313.108
60.074.221
Makarna, un ve irmik maliyeti
56.579.161
66.630.335
Akaryakıt satışları
44.862.036
35.732.258
Akaryakıt satışlarının maliyeti
42.791.691
32.793.410
Değirmen satışları
44.628.479
27.092.286
Değirmen satışları maliyeti
32.761.687
18.684.511
Hizmet satışları
40.160.106
33.090.115
Et ve et ürünleri satışlarının maliyeti
28.349.429
21.967.790
Satış prim ve komisyon gelirleri
26.984.824
16.496.432
Ücretler
13.193.670
7.173.067
Et ve et ürünleri satışları
24.686.506
67.136.306
Araç satışlarının maliyeti
9.325.931
11.089.176
Kira geliri
18.810.031
17.113.151
Danışmanlık giderleri
5.488.139
4.459.336
Danışmanlık gelirleri (*)
11.257.519
7.257.445
Altın ve kıymetli maden maliyeti
4.702.568
4.257.995
Araç satışları
9.029.893
10.727.333
Elektrik ve su giderleri
4.339.486
674.422
Altın satışları
5.329.900
4.794.762
Güvenlik hizmet giderleri
4.208.758
4.428.474
Yönetim gelirleri
5.244.396
3.963.057
Amortisman giderleri
1.731.163
1.702.155
Güvenlik hizmeti gelirleri
3.549.150
3.807.900
Bakım onarım giderleri
1.308.989
519.311
Testere satışları
3.359.661
2.253.045
Yedek parça maliyetleri
1.142.989
857.543
Elektrik-su yansıtma gelirleri
3.009.158
485.273
Elektronik ve bilgisayar satışlarının maliyeti
547.092
145.935
Yedek parça satışları
1.589.127
1.184.715
Kira bedeli
410.704
382.399
Elektronik ve bilgisayar satışları
1.228.334
2.289.723
Gayrimenkul satışlarının maliyeti
325.296
145.000
Bakım onarım gelirleri
849.227
1.203.936
Reklam
270.196
4.425.587
Canlı varlık satışları
468.304
9.147.324
Canlı varlık satışlarının maliyeti
97.473
6.873.424
Gayrimenkul satışlar
337.564
145.217
Hizmet giderleri
87.958
3.744.413
Reklam gelirleri
186.111
5.112.499
-
2.894.117
25.929.264
12.284.576
27.650.398
7.426.016
Bölümler arası eliminasyon
(69.286.323)
(67.349.483)
Bölümler arası eliminasyon
(49.565.338)
(48.882.315)
Toplam
899.778.676
789.128.318
Toplam
719.113.503
634.751.011
Market satışları
Diğer gelirler
(*) Şirket ve bağlı ortaklıklarının finansman temini, muhasebe organizasyon ve kontrolü, halkla ilişkiler
tanzimi, personel temin ve eğitimi, sevk ve idare hizmetleri gelirlerinden oluşmaktadır.
Yönetim giderleri
Diğer satışların maliyeti
(*) Şirket ve bağlı ortaklıklarının finansman temini, muhasebe organizasyon ve kontrolü, halkla ilişkiler
tanzimi, personel temin ve eğitimi, sevk ve idare hizmetleri giderlerinden oluşmaktadır.
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 196
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 197
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
29. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ, PAZARLAMA, SATIŞ VE
DAĞITIM GİDERLERİ, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)
29. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ, PAZARLAMA, SATIŞ VE
DAĞITIM GİDERLERİ, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) (devamı
a) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri:
1 Ocak 31 Aralık 2011
1 Ocak 31 Aralık 2010
Personel ücretleri
42.139.100
38.918.332
Kira giderleri
17.622.874
15.529.259
Elektrik giderleri
9.788.294
9.404.895
Amortisman giderleri
8.689.289
8.152.594
SSK işveren payı giderleri
5.832.011
4.546.253
Nakliye giderleri
5.058.005
4.076.040
Personel giderleri
5.054.673
3.619.027
Navlun giderleri
4.225.598
509.196
Ambalaj malzemeleri giderleri
4.010.165
3.000.435
Reklam giderleri
3.082.098
2.300.555
Bakım onarım giderleri
2.301.608
İnsert tasarım ve baskı giderleri
b) Genel Yönetim Giderleri:
1 Ocak 31 Aralık 2011
1 Ocak 31 Aralık 2010
Personel ücretleri
7.240.605
7.442.338
Amortisman giderleri
4.763.389
4.042.826
Kıdem tazminatı karşılık giderleri
4.277.182
6.120.169
İzin karşılığı
1.514.976
536.364
Vergi, resim ve harçlar
1.251.789
750.172
Sgk giderleri
1.197.077
927.911
Mali ve hukuki müşavirlik giderleri
739.316
668.559
Bağış ve sosyal yardımlar
414.784
355.804
Akaryakıt giderleri
353.722
236.365
Telefon giderleri
282.119
341.115
1.960.851
Noter ve tescil giderleri
213.068
172.454
1.789.182
2.373.787
Kırtasiye giderleri
208.756
167.048
Satış primleri
1.707.289
2.609.988
Seyahat giderleri
142.203
126.488
Müşteri servis giderleri
1.556.825
329.866
Temizlik ve ısınma giderleri
139.641
157.302
Akaryakıt giderleri
1.540.024
3.800.106
Abone ve aidat giderleri
130.707
51.261
Bilboard tasarım, baskı ve kiralama giderleri
1.431.007
641.043
Banka masrafları
118.890
135.345
Temizlik malzemeleri giderleri
1.282.711
808.995
İhbar tazminatı
107.549
114.235
Kampanya mal giderleri
1.166.221
910.983
Diğer personel giderleri
93.714
31.915
Fuar ve sergi giderleri
876.832
439.640
Temsil, ikram ve ağırlama giderleri
82.833
32.881
Yurtiçi seyahat giderleri
819.234
744.031
Kargo ve posta giderleri
46.127
51.213
İşsizlik işveren payı
808.076
748.018
Reklam ve ilan giderleri
43.265
94.566
Bağış ve yardımlar
602.331
713.175
Küçük demirbaş giderleri
37.664
50.273
Isıtma giderleri
566.965
463.108
Elektrik giderleri
36.586
206.139
Su giderleri
522.338
471.512
Nakliye giderleri
34.906
11.212
Vergi, resim ve harçlar
501.011
1.308.782
Sigorta giderleri
27.035
320.175
Katılım ve abone giderleri
366.909
297.265
Tamir,bakım onarım giderleri
Promosyon giderleri
347.485
439.822
Diğer giderler
Dağıtım giderleri
250.124
290.350
Toplam
Telefon giderleri
234.289
187.836
Data hattı ve internet erişim giderleri
225.650
172.033
Kırtasiye malzemeleri
222.284
594.783
Mağaza içi afiş giderleri
167.755
221.824
Market girişleri
96.734
1.519.591
Sigorta giderleri
23.890
472.752
4.063.511
5.854.295
128.972.392
118.431.022
Diğer giderler
Toplam
5.125
697.934
1.098.948
2.534.630
24.601.976
26.376.694
c) Araştırma Geliştirme Giderleri:
1 Ocak 31 Aralık 2011
1 Ocak 31 Aralık 2010
Araştırma geliştirme giderleri
454.541
314.091
Toplam
454.541
314.091
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 198
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 199
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
30. NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER
31. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ / (GİDERLERİ) (devamı)
1 Ocak 31 Aralık 2011
1 Ocak 31 Aralık 2010
15.155.753
13.897.575
Amortisman giderleri
Personel giderleri
- Maaş ve ücretler
62.573.375
53.533.737
- Sosyal güvenlik giderleri
6.571.327
5.214.812
- Kıdem tazminatı karşılık giderleri
4.277.182
6.120.169
107.549
114.235
Bağış ve sosyal yardımlar
1.064.585
1.068.979
Bakım ve onarım giderleri
3.615.722
3.178.096
- Diğer personel giderleri
Diğer Faaliyet Giderleri (-)
1 Ocak 31 Aralık 2011
1 Ocak 31 Aralık 2010
Önceki dönem gider ve zararlar
1.341.838
1.682.105
Ticari ve diğer alacaklar karşılık giderleri
1.991.521
1.422.799
29.980
1.660.819
-
536.588
Canlı hayvan ölüm fireleri
345.225
30.643
Çalışmayan kısım giderleri
33.689
21.930
Dava karşılıkları
Maddi duran varlık değer düşüklüğü
6111 sayılı kanun kapsamında yapılan ödemeler
500.412
-
Diğer giderler
832.143
529.110
5.074.808
5.883.994
1 Ocak 31 Aralık 2011
1 Ocak 31 Aralık 2010
Toplam
32. FİNANSAL GELİRLER
31. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ / (GİDERLERİ)
Diğer Faaliyet Gelirleri
Faiz gelirleri
1.764.194
938.992
Kur farkı gelirleri
3.782.645
8.028.834
Ertelenmiş finansman geliri
3.245.871
2.022.262
Toplam
8.792.710
10.990.088
1 Ocak 31 Aralık 2011
1 Ocak 31 Aralık 2010
1 Ocak 31 Aralık 2011
1 Ocak 31 Aralık 2010
Sabit kıymet satış karı
4.749.700
10.971.133
Konusu kalmayan karşılıklar
1.131.946
5.088.372
Yatırım amaçlı gayrimenkuller değer artışları (Dipnot 17)
5.081.381
19.820.332
Maddi duran varlık değer düşüklüğü iptali (Dipnot 18)
165.180
-
Sigorta hasar gelirleri
204.382
127.429
Kredi faiz giderleri
16.401.825
8.799.520
83.079
79.733
Kur farkı giderleri
11.165.904
4.036.132
662.877
595.584
Vade farkı giderleri
236.128
1.944.989
-
20.322
Kira gelirleri
SGK teşvik gelirleri
Kasko ve sigorta gelirleri
Diğer gelirler (*)
Toplam
1.543.041
741.823
13.621.586
37.444.728
(*) 01 Ocak – 31 Aralık 2010 tarihleri arası diğer gelirler fiyat farkı gelirleri, hurda ve talaş satışları, fuar
teşvik gelirleri, istasyon yıkım gelirleri, yakıt kart sistemi gelirleri ve depozito dönüş gelirlerinden oluşmaktadır.
33. FİNANSAL GİDERLER
Banka komisyon giderleri
72.185
121.336
396.657
72.065
Banka ekspertiz giderleri
-
1.050
Protesto masrafı
-
170
Teminat mektubu komisyonları
Diğer finansman giderleri
Ertelenmiş finansman gideri
Toplam
84
117.359
3.144.740
2.590.443
31.417.523
17.683.064
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 200
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 201
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
34. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
34. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (devamı)
Kurumlar Vergisi
Dönem karı vergi yükümlülüğü hareket tablosu:
Türk vergi mevzuatı, ana ortaklık olan Şirketin bağlı ortaklıkları ve iştiraklerini konsolide ettiği finansal tabloları üzerinden
vergi beyannamesi vermesine olanak tanımamaktadır. Bu sebeple bu konsolide finansal tablolara yansıtılan vergi karşılıkları, tam konsolidasyon kapsamına alınan tüm şirketler için ayrı hesaplanmıştır.
Kurumlar Vergisi Kanunu 13 Haziran 2006 tarih ve 5520 sayılı yasa ile değişmiştir. Söz konusu 5520 sayılı yeni Kurumlar
Vergisi Kanunu’nun pek çok hükmü 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Buna göre
Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 2011 yılı için %20’dir (31 Aralık 2010: %20). Kurumlar vergisi oranı kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak
kazançları istisnası vb.) ve indirimlerin (Ar-Ge indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar
dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir.
Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile Türkiye’de yerleşik kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında kalan kişi ve kurumlara yapılan temettü
ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye ilavesi, kar dağıtımı sayılmaz.
Şirketler üçer aylık mali karları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ayın 10 uncu gününe kadar beyan edip 17 inci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek
kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmiş
geçici vergi tutarı kalmış ise bu tutar nakden iade alınabileceği gibi devlete karşı olan herhangi bir başka mali borca da
mahsup edilebilir.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın 25 inci günü akşamına kadar bağlı
bulunulan vergi dairesine verilir.
Vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek yapılacak vergi tarhiyatı nedeniyle vergi miktarları değişebilir.
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup edilemez.
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
154.618
730.372
Cari dönem vergi gideri
1.939.061
1.982.386
Ödenen vergiler
(992.394)
(2.558.140)
1.101.285
154.618
1 Ocak 31 Aralık 2011
1 Ocak 31 Aralık 2010
(1.939.061)
(1.982.386)
1.250.235
545.919
(688.826)
(1.436.467)
Dönem başı vergi yükümlülüğü
Dönem sonu vergi yükümlülüğü
Gelir Tablosu:
Cari dönem vergi gideri
Ertelenmiş vergi geliri / (gideri)
Ertelenen Vergi
Şirket vergiye esas yasal finansal tabloları ile SPK’nın Muhasebe Standartları Hakkında Tebliği’ne göre hazırlanmış finansal
tabloları arasındaki farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi aktifi ve pasifini muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas tutarları ile SPK tarafından
yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre hazırlanan finansal tablolarda farklı dönemlerde yer almasından kaynaklanmakta olup aşağıda açıklanmaktadır.
Ertelenmiş vergi aktifleri ve pasiflerinin (arsa ve arazi değerlemeleri hariç) hesaplanmasında kullanılan vergi oranı %20’dir
(Aralık 2010 - %20).
Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisselerinin, gayrimenkullerinin, rüçhan hakkı, kurucu
senedi ve intifa senetleri satışından doğan kazançlarının %75’i kurumlar vergisinden istisnadır. İstisnadan yararlanmak
için söz konusu kazancın pasifte bir fon hesabında tutulması ve 5 yıl süre ile işletmeden çekilmemesi gerekmektedir. Satış
bedelinin satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılı sonuna kadar tahsil edilmesi gerekir.
Şirket Gayrimenkul ve İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnası gereği arazi-arsa, binalar ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin
değer artışlarından kaynaklanan tutarlar üzerinden net %5 ertelenen vergi hesaplamaktadır.
Zamanlama farklılıkları, muhasebe ve vergi amaçlı kaydedilen gelir ve giderlerin yıllar arasında meydana gelen farklarından
kaynaklanmaktadır.
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 202
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 203
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
34. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (devamı)
34. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (devamı)
Ertelenmiş vergi, finansal tablolarda aşağıdaki gibi yansıtılmıştır:
Şirket’in konsolide ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
5.303.853
3.747.129
Ertelenen vergi yükümlülükleri
(18.169.554)
(17.674.906)
Ertelenen vergi varlıkları / (yükümlülükleri), net
(12.865.701)
(13.927.777)
Ertelenen vergi varlıkları
Birikmiş Geçici Farklar
Ertelenen Vergi Varlıkları
31.12.2011
31 Aralık 2010
31.12.2011
31 Aralık 2010
36.000
36.574
7.200
7.315
Ticari alacak ve diğer alacaklar reeskontu
1.540.896
438.474
308.179
87.695
Şüpheli ticari alacak ve diğer alacak karşılıkları düzeltmesi
4.764.169
4.197.361
952.834
839.472
302.579
301.169
60.516
60.234
5.593.509
1.987.246
1.118.702
397.449
58.159
-
11.632
-
Diğer dönen ve duran varlıklar
367.082
367.082
73.416
73.416
Gider tahakkukları
171.954
311.679
34.391
62.336
Ticari alacak düzeltmesi
Maddi duran varlıklar düzeltmesi
Vergi Karşılığı Mutabakatı:
Finansal yükümlülükler
1 Ocak 31 Aralık 2011
1 Ocak 31 Aralık 2010
Faaliyetlerden elde edilen vergi öncesi kar
26.846.667
29.640.234
%20 vergi oranı üzerinden hesaplanan vergi
5.369.333
5.928.047
(5.403.188)
(6.390.570)
- Kanunen kabul edilmeyen giderler
722.681
1.898.990
Gelir tablosundaki vergi karşılığı geliri(-)/gideri
688.826
1.436.467
Vergi etkileri:
- Vergiye tabi olmayan (gelirler) / giderler
Ticari borçlar düzeltmesi
Stoklar
Canlı varlıklar
Maddi duran varlıklar yeniden değerleme değer düşüklüğü
Vergi öncesi tutar
Vergi geliri / gideri
Vergi sonrası tutar
67.311
8.292
13.462
504.923
34.378
100.985
371.408
536.588
18.570
26.829
1.690.799
1.660.819
338.160
332.164
İzin karşılıkları
2.120.661
605.685
424.132
121.137
Kıdem tazminatı karşılığı
9.567.253
8.123.174
1.913.451
1.624.635
26.797.822
19.138.085
5.303.853
3.747.129
Birikmiş Geçici Farklar
Diğer kapsamlı gelire ait vergi etkileri aşağıdaki gibidir:
Özel fonlardaki değişim
41.461
171.892
Dava karşılıkları
Toplam
Duran varlıklar değer artış tutarındaki değişim
Ertelenen Vergi
1 Ocak 31 Aralık 2011
1 Ocak 31 Aralık 2010
4.487.866
13.339.361
277.003
1.195
4.764.869
13.340.556
(224.393)
4.540.476
(665.061)
12.675.495
Ertelenen Vergi
Ertelenen Vergi Yükümlülükleri
31.12.2011
31 Aralık 2010
31.12.2011
31 Aralık 2010
Ticari borç ve diğer borçlar reeskontu
(2.807.397)
(1.603.844)
(561.479)
(320.769)
Ticari borçlar
-
(1.819)
-
(364)
(1.326.811)
(1.347.656)
(265.362)
(269.531)
Devam eden inşaat işlerine ilişkin düzeltmeler
(4.819.915)
(7.752.134)
(963.983)
(1.550.427)
Maddi duran varlıklar amortisman düzeltmesi
(10.012.496)
(8.180.236)
(2.002.499)
(1.636.047)
Maddi duran varlıklar yeniden değerleme değer artışı
(133.270.103)
(126.183.260)
(6.663.505)
(6.309.163)
Yatırım amaçlı gayrimenkuller yeniden değerleme değer
artışı
(129.352.790)
(131.951.764)
(6.467.640)
(6.597.588)
Maddi olmayan duran varlıklar düzeltmesi
Yatırım amaçlı gayrimenkuller gelir tablosuna yansıtılan
gerçeğe uygun değer farkı
(24.901.714)
(19.820.333)
(1.245.086)
(991.017)
Toplam
(306.491.226)
(296.841.046)
(18.169.554)
(17.674.906)
Net ertelenen vergi varlığı / (yükümlülüğü)
(279.693.404)
(277.702.961)
(12.865.701)
(13.927.777)
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 204
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 205
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
35. HİSSE BAŞINA KAZANÇ
36. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)
Konsolide kapsamlı gelir tablolarında belirtilen hisse başına kazanç, net karın ilgili dönem içinde mevcut hisse senetlerinin
ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir.
b) İlişkili taraflara borçlar:
Şirketler mevcut hissedarlara birikmiş karlardan hisseleri oranında hisse dağıtarak (“Bedelsiz Hisseler”) sermayelerini
arttırabilir. Hisse başına kazanç hesaplanırken, bu bedelsiz hisse ihracı çıkarılmış hisseler olarak sayılır. Dolayısıyla hisse
başına kazanç hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi ortalaması, hisselerin bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye
dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir.
Şirket’in bağlı ortaklıklarından Adese Alışveriş Merkezleri Tic. A.Ş.’nin satın aldığı hisselere ilişkin dönem karı aşağıda
belirtilmiştir.
1 Ocak - 31 Aralık 2011 ve 1 Ocak - 31 Aralık 2010 dönemlerine ait finansal tablolar için Şirket hisselerinin birim hisse başına kar/zarar hesaplamaları aşağıdaki gibidir:
Çıkarılmış adi hisselerin ağırlıklı ortalama adedi
Bağlı ortaklık tarafından satın alınan hisselerin adedi
1 Ocak 31 Aralık 2011
1 Ocak 31 Aralık 2010
30.000.000
30.000.000
1.747.014
1.747.014
Kısa vadeli ilişkili taraflara borçların dökümü aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
Ortaklara borçlar
1.635.145
1.869.467
Toplam
1.635.145
1.869.467
Uzun vadeli ilişkili taraflara borçlar bulunmamaktadır (31 Aralık 2010 – Yoktur )
c) İlişkili taraflarla yapılan işlemler
İlişkili taraflar alınan hizmet tutarları yıllar itibariyle aşağıdaki gibidir:
01 Ocak 31 Aralık 2011
01 Ocak 31 Aralık 2010
9.600
612.614
01 Ocak 31 Aralık 2011
01 Ocak 31 Aralık 2010
-
-
3.229.967
2.268.824
İşten ayrılma sonrası faydalar
-
-
İşten çıkarma nedeniyle sağlanan faydalar
-
-
Hisse bazlı ödemeler
-
-
Uzun vadeli faydalar
-
-
3.229.967
2.268.824
Alınan hizmetler
Ana ortaklık net dönem karı (TL)
Bağlı ortaklık tarafından satın alınan hisselerin net dönem
karı (TL)
Ana ortaklık diğer hisselerinin net dönem karı (TL)
Hisse başına kazanç (TL)
2.484.848
21.571.429
144.702
1.256.186
2.340.146
20.315.243
0,08283
0,71905
Grup içi firmalardan mühendislik, mimarlık, inşaat hizmetleri alınmaktadır.
d) İlişkili taraflara sağlanan faydalar
Ortaklara ve üst düzey yöneticilere sağlanan kısa vadeli faydalar aşağıdaki gibidir.
Kısa vadeli faydalar
-Huzur hakkı
36. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
-Ücretler (*)
a) İlişkili taraflardan alacaklar:
Kısa vadeli ilişkili taraflardan alacakların dökümü aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
İttifak İnş. Müh. Müt. Tic. A.Ş.
912.819
950.468
1M İnşaat Müh. Mim. Müt. ve Tic. A.Ş.
182.676
-
1.095.495
950.468
Toplam
İttifak İnş. Müh. Müt. Tic. A.Ş. ve 1M İnşaat Müh. Mim. Müt. ve Tic. A.Ş. her türlü mühendislik ve mimarlık hizmetleri, plan,
proje parselasyon, aplikasyon, kontrollük, fenni mesuliyet, müşavirlik ve şantiye işlerini yapmak/yaptırmak alanında faaliyet
göstermektedir.
Uzun vadeli ilişkili taraflardan alacaklar bulunmamaktadır (31 Aralık 2010 – Yoktur )
Toplam
(*) Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleriyle, genel müdür, genel koordinatör, ve genel müdür yardımcılarına ödenen ücretlerden oluşmaktadır.
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 206
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 207
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
37. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
Şirket’in başlıca finansal araçları banka kredileri, nakit, kısa vadeli mevduatlardan oluşmaktadır. Finansal araçların ana
amacı Şirket’in faaliyetleri için finansman sağlamasıdır. Şirket bunların dışında faaliyetlerinin sonucu olarak ortaya çıkan
ticari alacaklar ve borçlar gibi finansal araçlara sahiptir.
Şirket’in finansal araçlarının doğurduğu temel riskler faiz oranı riski, yabancı para, kredi riski ve likidite riskidir. Şirket
yönetiminin bu risklerin yönetimiyle ilgili politikaları aşağıda özetlenmiştir. Şirket ayrıca bütün finansal araçlarının pazar
değeri riskini de göz önünde bulundurmaktadır.
37. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
Yabancı Para Riski: (devamı)
Şirket’in 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle orijinal para birimi cinsinden yabancı para pozisyonu aşağıdaki gibidir:
31 ARALIK 2011 DÖVİZ POZİSYONU TABLOSU:
TL Karşılığı
(Fonksiyonel
para birimi)
1. Ticari Alacaklar
2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka hesapları dahil)
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
Sermaye Risk Yönetimi
ABD Doları
Euro
GBP
11.042.528
4.866.145
757.372
-
3.904.926
132.077
1.495.670
113
-
-
-
-
3. Diğer
76.070.253
30.942.698
7.211.142
-
4. Dönen Varlıklar (1+2+3)
79.975.179
31.074.775
8.706.812
113
Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve özkaynak
dengesini en verimli şekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir. Şirket’in sermaye yapısı borçlar, nakit ve nakit
benzerleri ve 27 no’lu dipnotta açıklanan sermaye, sermaye yedekleri ve kar yedeklerini içeren özkaynak kalemlerinden
oluşmaktadır.
5. Ticari Alacaklar
-
-
-
-
6a. Parasal Finansal Varlıklar
-
-
-
-
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
-
-
-
-
7. Diğer
73.771
35.971
2.384
-
Şirket’in sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskler Şirket’in üst yönetimi tarafından değerlendirilir. Bu incelemeler sırasında üst yönetim sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilebilen
riskleri değerlendirir ve Yönetim Kurulu’nun kararına bağlı olanları Yönetim Kurulu’nun değerlendirmesine sunar.
8. Duran Varlıklar (5+6+7)
73.771
35.971
2.384
-
80.048.950
31.110.746
8.709.196
113
9. Toplam Varlıklar (4+8)
10. Ticari Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
31 Aralık 2011
Toplam borçlar
Nakit ve nakit benzerleri
Net borç
Toplam Özsermaye
Net borç / Toplam Özsermaye oranı
31 Aralık 2010
389.271.566
336.347.652
45.826.621
33.161.886
343.444.945
303.185.766
418.517.451
382.601.454
82%
79%
Faiz Oranı Riski:
Piyasa faiz oranlarındaki değişimlerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, Şirket’in faiz oranı riskiyle
başa çıkma gerekliliğini doğurur. Bu risk, faiz değişimlerinden etkilenen varlıkların genellikle kısa vadeli elde tutulması
suretiyle yönetilmektedir.
Yabancı Para Riski:
Şirket’in maruz kaldığı kur riski, kullanmış olduğu ABD Doları ve Euro cinsi kredilerinden kaynaklanmaktadır. Şirket bu
riski en aza indirmek için, finansal pozisyonunu, nakit giriş/ çıkışlarını detaylı nakit akım tablolarıyla izlemekte ve aynı zamanda gerekli gördüğü durumlarda kur riskinden korunma amaçlı finansal işlemler yapmaktadır.
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
13. Kısa Vadeli Yükümlükler (10+11+12)
14. Ticari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
16 a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
399.990
117.250
72.908
118
64.327.412
28.064.814
4.630.405
-
5.924.548
2.909.671
175.330
63.772.630
25.953.128
6.035.587
-
134.424.580
57.044.863
10.914.231
118
-
-
-
-
54.989.575
19.708.736
7.268.084
-
-
-
-
-
16 b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
-
-
-
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16)
54.989.575
19.708.736
7.268.084
-
189.414.155
76.753.599
18.182.314
118
19. Bilanço Dışı Türev Araçların Net Varlık / (Yükümlülük)
Pozisyonu (19a-19b)
-
-
-
-
19a. Aktif Karakterli Bilanço Dışı Döviz Cinsinden Türev
Ürünlerin Tutarı
-
-
-
-
19b. Pasif Karakterli Bilanço Dışı Döviz Cinsinden Türev
Ürünlerin Tutarı
18. Toplam Yükümlülükler (13+17)
-
-
-
-
20. Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (918+19)
(109.365.205)
(45.642.853)
(9.473.118)
(5)
21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük)
Pozisyonu (UFRS 7.B23) (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-1516a)*
(110.694.071)
(45.802.249)
(9.893.685)
(5)
22. Döviz Hedge’i İçin Kullanılan Finansal Araçların Toplam
Gerçeğe Uygun Değeri
-
-
-
-
23. Döviz Varlıkların Hedge Edilen Kısmının Tutarı
-
-
-
-
24. Döviz Yükümlülüklerinin Hedge Edilen Kısmının Tutarı
-
-
-
-
25. İhracat
-
-
-
-
26. İthalat
-
-
-
-
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 208
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 209
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
37. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
37. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
Yabancı Para Riski: (devamı)
Yabancı Para Riski: (devamı)
31 ARALIK 2010 DÖVİZ POZİSYONU TABLOSU:
TL Karşılığı
(Fonksiyonel
para birimi)
ABD Doları
Euro
GBP
1. Ticari Alacaklar
9.148.889
5.002.643
690.451
-
2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka hesapları dahil)
1.271.247
468.092
267.228
-
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
-
-
3. Diğer
64.158.499
31.570.950
7.478.434
10.781
4. Dönen Varlıklar (1+2+3)
74.578.636
37.041.685
8.436.113
10.781
5. Ticari Alacaklar
-
6a. Parasal Finansal Varlıklar
-
-
-
-
-
-
-
-
7. Diğer
-
8. Duran Varlıklar (5+6+7)
-
-
-
-
9. Toplam Varlıklar (4+8)
74.578.636
37.041.685
8.436.113
10.781
10. Ticari Borçlar
14.373.552
9.280.729
12.434
28
11. Finansal Yükümlülükler
69.388.254
32.224.567
9.550.082
2.334.460
1.510.000
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
13. Kısa Vadeli Yükümlükler (10+11+12)
14. Ticari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
-
86.096.266
43.015.296
9.562.516
28
1.282.948
230.849
451.933
-
39.162.457
21.711.898
2.730.888
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16)
40.445.405
21.942.747
3.182.821
-
126.541.671
64.958.043
12.745.337
28
19. Bilanço Dışı Türev Araçların Net Varlık / (Yükümlülük)
Pozisyonu (19a-19b)
-
-
-
-
19a. Aktif Karakterli Bilanço Dışı Döviz Cinsinden Türev
Ürünlerin Tutarı
-
-
-
-
19b. Pasif Karakterli Bilanço Dışı Döviz Cinsinden Türev
Ürünlerin Tutarı
-
-
-
-
(51.963.035)
(27.916.358)
(4.309.224)
10.809
21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık /
(Yükümlülük) Pozisyonu (UFRS 7.B23) (=1+2a+5+6a-1011-12a-14-15-16a)*
(116.121.535)
(59.487.308)
(11.787.658)
28
22. Döviz Hedge’i İçin Kullanılan Finansal Araçların Toplam
Gerçeğe Uygun Değeri
-
-
-
-
23. Döviz Varlıkların Hedge Edilen Kısmının Tutarı
-
-
-
-
24. Döviz Yükümlülüklerinin Hedge Edilen Kısmının Tutarı
-
-
-
-
25. İhracat
-
-
-
-
26. İthalat
-
-
-
-
Özkaynaklar
Yabancı paranın
değer kaybetmesi
Yabancı
paranın değer
kazanması
Yabancı
paranın değer
kaybetmesi
ABD Doları’nın TL karşısında % 10 değişmesi halinde:
ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
(8.651.587)
8.651.587
(8.651.587)
-
-
-
-
(8.651.587)
8.651.587
(8.651.587)
8.651.587
(2.417.819)
2.417.819
(2.417.819)
2.417.819
-
-
-
-
(2.417.819)
2.417.819
(2.417.819)
2.417.819
(1)
1
(1)
1
-
-
-
-
(1)
1
(1)
1
(11.069.407)
11.069.407
(11.069.407)
11.069.407
ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
ABD Doları Net Etki
8.651.587
Euro’nun TL karşısında % 10 değişmesi halinde:
Euro net varlık/yükümlülüğü
Euro Net Etki
16 a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
20. Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (918+19)
Kar/ (Zarar)
Yabancı
paranın değer
kazanması
Euro riskinden korunan kısım (-)
16 b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
18. Toplam Yükümlülükler (13+17)
31 Aralık 2011 Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu:
-
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
Döviz kuru duyarlılık tablosunun kar/zarar bölümünde 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle ABD Doları, Euro
ve Diğer diğer dövizlerin Türk Lirası karşısında %10 değer kazanması/kaybetmesi durumunda konsolide gelir tablosunun
ve özkaynakların ne şekilde etkileneceği sunulmuştur. Analiz yapılırken, başta faiz oranları olmak üzere diğer bütün değişkenlerin sabit kaldığı varsayılmıştır.
Diğer döviz kurlarının TL karşısında ortalama %10 değişmesi halinde:
Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü
Diğer döviz riskinden korunan kısım (-)
Diğer Döviz Varlıkları Net Etki
TOPLAM
31 Aralık 2010 Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu:
Kar/ (Zarar)
Yabancı
paranın değer
Yabancı paranın
kazanması
değer kaybetmesi
Özkaynaklar
Yabancı
Yabancı
paranın değer
paranın değer
kazanması
kaybetmesi
ABD Doları’nın TL karşısında % 10 değişmesi halinde:
ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
(9.196.738)
-
9.196.738
-
(9.196.738)
-
9.196.738
-
ABD Doları Net Etki
(9.196.738)
9.196.738
(9.196.738)
9.196.738
Euro’nun TL karşısında % 10 değişmesi halinde:
Euro net varlık/yükümlülüğü
Euro riskinden korunan kısım (-)
(2.415.409)
-
2.415.409
-
(2.415.409)
-
2.415.409
-
Euro Net Etki
(2.415.409)
2.415.409
(2.415.409)
2.415.409
(7)
-
7
-
(7)
-
Diğer döviz kurlarının TL karşısında ortalama %10 değişmesi halinde:
Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü
Diğer döviz riskinden korunan kısım (-)
7
-
Diğer Döviz Varlıkları Net Etki
7
(7)
7
(7)
(11.612.140)
11.612.140
(11.612.140)
11.612.140
TOPLAM
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 210
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 211
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
37. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
37. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
Kredi riski
Alacaklar
Kredi riski bir finansal araca yatırım yapan taraflardan birinin yükümlülüğünü yerine getiremeyip diğer tarafın finansal zarara uğrama riskidir. Şirket, kredi riskini, belirli üçüncü şahıslarla yürüttüğü işlemlerini kısıtlayarak ve üçüncü şahısların
kredi riskini sürekli gözden geçirerek yönetmektedir.
Kredi riski yoğunlaşmaları, karşı tarafların benzer iş faaliyetlerinde bulunmaları veya aynı coğrafi bölge içinde faaliyet göstermeleri ya da benzer ekonomik özelliklere sahip olmaları durumunda, sözleşmeye bağlanmış yükümlülüklerinin yerine
getirilmesi ekonomik, politik ve diğer şartlardaki değişikliklerden aynı şekilde etkilenmeleri sonucunda oluşur.
Şirket, sınırlı bölge ve sektörlerde şahıs ve gruplarla çalışmanın doğuracağı aşırı yoğunlaşma riskine karşı satış faaliyetlerini çeşitlendirerek kredi riskini yönetmektedir. Şirket, ayrıca gerektiğinde teminat almaktadır. Şirket’in maksimum kredi
risk tutarı konsolide finansal tablolarda taşımakta olduğu finansal araçların taşınan değeri kadardır.
Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri:
31 Aralık 2010
İlişkili Taraf
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış
finansal varlıkların net defter değeri
B. Koşulların yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde
vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak
finansal varlıkların defter değeri
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış
varlıkların net defter değeri
- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
Alacaklar
Ticari Alacaklar
31 Aralık 2011
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski
İlişkili Taraf
1.095.495
İlişkili Taraf
56.595.078
Diğer Taraf
-
2.729.152
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
-
8.227.035
-
-
1.095.495
56.595.078
-
2.729.152
B. Koşulların yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde
vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak
finansal varlıkların defter değeri
-
-
-
-
-
-
-
-
8.227.035
-
-
-
-
-
-
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış
varlıkların net defter değeri
- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
-Vadesi geçmiş (Brüt defter değeri)
-
6.125.238
-
718
-Değer düşüklüğü (-)
-
(6.125.238)
-
(718)
-Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
-
-
-
-
-Vadesi geçmemiş (Brüt defter değeri)
-
-
-
-
-Değer düşüklüğü (-)
-
-
-
-
-Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
-
-
-
-
-
-
-
-
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar
Diğer Taraf
950.468
İlişkili Taraf
Diğer Taraf
47.814.938
-
4.926.890
-
1.234.760
-
-
950.468
47.814.938
-
4.926.890
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.234.760
-
-
-
-
5.233.381
-
33.000
-Değer düşüklüğü (-)
-
(5.233.381)
-
(33.000)
-Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
-
-
-
-
-Vadesi geçmemiş (Brüt defter değeri)
-Değer düşüklüğü (-)
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış
finansal varlıkların net defter değeri
Diğer Alacaklar
-
-Vadesi geçmiş (Brüt defter değeri)
Diğer Alacaklar
Diğer Taraf
Ticari Alacaklar
-Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Likidite riski
Likidite riski Şirket’in net fonlama ihtiyaçlarını karşılayamama riskidir. Likidite riski, kredi kuruluşlarıyla önceden belirlenmiş
kredi limitleri kapsamında dengelenen nakit giriş ve çıkışları aracılığıyla yönetilmektedir.
Finansal yükümlülüklerinin vadelerine göre kırılımı bilanço tarihinden vade tarihine kadar geçen süre dikkate alınarak gösterilmiştir.
Aşağıdaki tablo Şirket’in 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle finansal yükümlülüklerinin sözleşmeye dayalı iskonto edilmemiş ödemelerin (tahakkuk eden faizler dahil) vadelerine göre durumunu göstermektedir.
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 212
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 213
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
37.FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
37. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
Likidite riski (devamı)
Finansal varlıklar
31 Aralık 2011:
Maliyet bedelleri ile finansal tablolarda yer alan nakit ve nakit benzeri değerleri ve diğer kısa vadeli finansal varlıkların kısa
vadeli olmalarından dolayı, gerçeğe uygun değerlerinin taşınan değerlerine yakın olduğu düşünülmektedir. Ticari alacakların reeskont karşılığı ve şüpheli alacaklar karşılığı düşüldükten sonraki taşınan değerlerinin gerçeğe uygun değerlerine
yakın olduğu düşünülmektedir. Uzun vadeli ticari alacaklar döviz cinsinden tutulduğundan dolayı gerçeğe uygun değerlerinin taşınan değerlerine yakın olduğu düşünülmektedir.
Defter Değeri
Sözleşme uyarınca
nakit çıkışlar toplamı
(I+II)
0-12 ay arası (I)
1-5 yıl arası
(II)
220.275.742
224.527.166
141.337.832
83.189.334
-
679
-
679
15.598
15.598
15.598
Ticari borçlar
115.144.823
117.952.220
117.952.220
-
Diğer borçlar
12.741.243
12.741.243
12.741.243
-
Diğer yükümlülükler
13.748.461
13.748.461
13.671.610
76.851
Sözleşme uyarınca vadeler
Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler
Banka kredileri
Finansal kiralama yükümlülükleri
Diğer finansal yükümlülükler
Ticari borçların ve diğer parasal yükümlülüklerin kısa vadeli olmaları nedeniyle gerçeğe uygun değerlerinin taşıdıkları
değere yaklaştığı düşünülmektedir. Banka kredileri iskonto edilmiş maliyet ile ifade edilir ve işlem maliyetleri kredilerin
ilk kayıt değerlerine eklenir. Üzerindeki faiz oranları değişen piyasa koşulları dikkate alınarak güncellendiği için kredilerin
gerçeğe uygun değerlerinin taşıdıkları değeri ifade ettiği düşünülmektedir. Reeskont karşılığı düşüldükten sonra kalan ticari borçların gerçeğe uygun değerlerinin taşıdıkları değere yakın olduğu öngörülmektedir. Uzun vadeli finansal borçlar döviz
cinsinden tutulduğundan dolayı gerçeğe uygun değerlerinin taşınan değerlerine yakın olduğu düşünülmektedir.
31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle Şirket’in faiz pozisyonu tablosu aşağıdaki belirtilmiştir:
31 Aralık 2010:
Sözleşme uyarınca vadeler
Finansal yükümlülükler
Defter Değeri
Sözleşme uyarınca
nakit çıkışlar toplamı
(I+II)
0-12 ay arası (I)
1-5 yıl arası (II)
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
-
-
220.291.340
170.794.690
Finansal varlıklar
-
-
Finansal yükümlülükler
-
797.503
Sabit faizli finansal araçlar
Finansal varlıklar
Finansal yükümlülükler
Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler
171.553.350
182.433.467
122.914.614
59.518.853
355
1.319
-
1.319
38.843
38.843
38.843
Ticari borçlar
124.986.371
124.716.750
124.716.750
-
Diğer borçlar
8.317.169
8.321.167
8.321.167
-
Diğer yükümlülükler
6.979.846
6.979.846
6.895.303
84.543
Banka kredileri
Finansal kiralama yükümlülükleri
Diğer finansal yükümlülükler
Finansal araçların gerçeğe uygun değeri
Gerçeğe uygun değer, zorunlu satış veya tasfiye gibi haller dışında, bir finansal aracın cari bir işlemde istekli taraflar arasında alım-satıma konu olan fiyatını ifade eder. Kote edilmiş piyasa fiyatı, şayet varsa, bir finansal aracın gerçeğe uygun
değerini en iyi yansıtan değerdir.
Yabancı para bazlı finansal alacak ve borçlar finansal tabloların hazırlandığı günün yabancı kur oranları üzerinden değerlendirilmektedir.
Şirket’in bilançosunda maliyet ile yansıtılan finansal araçlarının gerçeğe uygun değerlerinin tahmininde aşağıda belirtilen
yöntemler ve varsayımlar kullanılmıştır:
Değişken faizli finansal araçlar
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 214
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.
38. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
a) 31 Aralık 2011 tarihinden sonra Şirket lehine açılan 195.716 TL icra davaları bulunmaktadır.
b) Şirket bağlı ortaklıklarından Adese Alışveriş Merkezleri Tic. A.Ş. İstanbul ve Kocaeli illerinde Yunus Mağazalar Zinciri
Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait 6 adet mağazayı 10.01.2012 tarihinde bünyesine katmıştır.
c) Şirket bağlı ortaklıklarından Adese Alışveriş Merkezleri Tic. A.Ş. Ereğli Park Site Alışveriş Merkezi’nde kurulması planlanan Adese Alışveriş Merkezleri Ereğli Kojenerasyon Tesisi için otoprodüktör vasfında elektrik enerjisi üretmek amacıyla
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na lisans başvurusunda bulunmuştur.
d) 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren kıdem tazminatı tavanı 2.805,04 TL’dir.
39. MALİ TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN
AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI
GEREKEN DİĞER HUSUSLAR
1. Şirket’in % 100 oranında dolaylı bağlı ortaklığı olan Selva Gıda San. A.Ş.’nin 01.12.2010 tarih ve 72 nolu yönetim kurulu kararı
neticesinde ana sözleşmesinin 3.maddesine, “Elektrik piyasasına ilişkin 4628 sayılı kanun ve ilgili mevzuatına uygun olarak,
esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak,
elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi
ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim
tesisi ile ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak” ifadesinin eklenmesi kararı alınmıştır.
2. Finansal tablolar yayınlanmak üzere 13 Nisan 2012 tarihinde Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 215
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 4
iTTiFAK HOLDiNG • FAALiYET RAPORU / 2011 // 5

Benzer belgeler