Model_ELCm09 - ensim.com.tr

Transkript

Model_ELCm09 - ensim.com.tr
ELC Seviye þalterleri tank ve kazanlarýn sývý seviye kontrolünde
kullanýlmaktadýr. Oynar parçasý olmadýðýndan kritik ortamlarda, katý
partiküllü düþük yoðunluklu ve yüksek viskoziteli iletken sývýlarda
kullanýlabilir.
Uygulama Alanlarý :
Hidrofor uygulamalarý, buhar kazanlarý su seviye kontrolü ve muhtelif
iletken sývý tanklarý için ekonomik ve güvenli bir çözümdür.
Çalýþma Prensibi :
ELC
Sývý seviyesi, izole edilmiþ elektrodun seviyesine
SEVÝYE ÞALTERÝ
geldiðinde elektrod ile sývý arasýnda akým geçidi baþlar
veya durur. Güçlendirilen bu AC akýmý bir röle devresi ile
Ýletkenlik Tip
deðerlendirilebilir.
ELC 09 , ELC 09f , ELC 09m
ELC 10
SEVÝYE KONTROL RÖLESÝ
ELC 11
ELC 12
ELC 13
ELC 20f
Avantajlarý :
* Ekonomiktir
* Pratik ve kolay montaj edilebilir
SK-P3
SK-P4
* Yüksek sýcaklýklarda kullanýlýr
4 Ad. 5 Amp.
1 Ad. 5 Amp. Start - Stop Rölesi
+
2 Ad. 5 Amp. Min. - Maks. Rölesi
Baðýmsýz Röle
1
ELC
Teknik Özellikleri:
Pas. Çelik
Elektrod Ýzolasyonu
PTFE
Baðlantý Malzemesi
Pas. Çelik
Maks. Çalýþma Sýcaklýðý
180 ºC
Maks. Çalýþma Basýncý
10 Bar
Elektrod Sayýsý
1
Mekanik Baðlantý
R 3/8"
Elektrik Baðlantýsý
Kablo
ELC 09f
AA24
L=40 mm (Std.)
L
Elektrod Malzemesi
Ø10
Ø5
Pas. Çelik
Elektrod Ýzolasyonu
PTFE
Baðlantý Malzemesi
Pas. Çelik
Maks. Çalýþma Sýcaklýðý
160 ºC
Maks. Çalýþma Basýncý
16 Bar
Elektrod Sayýsý
1
Mekanik Baðlantý
R 3/8"
Elektrik Baðlantýsý
DIN 43650C
ELC 09
AA24
R3/8”
L=50 mm (Std.)
L
Elektrod Malzemesi
Ø6
M4
Pas. Çelik
Elektrod Ýzolasyonu
Makaron
Baðlantý Malzemesi
Pas. Çelik
Maks. Çalýþma Sýcaklýðý
60 ºC
Maks. Çalýþma Basýncý
6 Bar
Elektrod Sayýsý
1
Mekanik Baðlantý
R 3/8"
Elektrik Baðlantýsý
Kablo
Delrin
ELC 09m
R3/8”
L
Elektrod Malzemesi
Ø6
2
L=175 mm (Std.)
ELC
Teknik Özellikleri:
Pas. Çelik
Elektrod Ýzolasyonu
PTFE
Baðlantý Malzemesi
Pas. Çelik
Maks. Çalýþma Sýcaklýðý
220 ºC
Maks. Çalýþma Basýncý
30 Bar
Elektrod Sayýsý
1
Mekanik Baðlantý
R 3/8"
Elektrik Baðlantýsý
Kablo
ELC 20f
NBR
Seramik
AA24
R3/8”
L=80 mm (Std.)
L
Elektrod Malzemesi
Ø8
Ø4
Pas. Çelik
Elektrod Ýzolasyonu
PP (Katkýlý)
Baðlantý Malzemesi
PP (Katkýlý)
Muhafaza
NBR
Maks. Çalýþma Sýcaklýðý
160 ºC
Maks. Çalýþma Basýncý
10 Bar
Elektrod Sayýsý
1
Mekanik Baðlantý
R 1/2"
Elektrik Baðlantýsý
Kablo
ELC 10
NBR
R1/2”
Polikarbonat
L
Elektrod Malzemesi
L= 150 mm (Std.)
Ø5
PG7
Pas. Çelik
Elektrod Ýzolasyonu
PTFE
Baðlantý Malzemesi
Pas. Çelik
Muhafaza
Delrin
Maks. Çalýþma Sýcaklýðý
Maks.225 ºC
Maks. Çalýþma Basýncý
40 Bar
Elektrod Sayýsý
1
Mekanik Baðlantý
R 1/2"
Elektrik Baðlantýsý
PG 7
ELC 11
R1/2”
PTFE
L
Elektrod Malzemesi
L= 150 mm (Std.)
Ø8
3
ELC
Teknik Özellikleri:
Elektrod Ýzolasyonu
PTFE
Baðlantý Malzemesi
Pas. Çelik
Muhafaza
Alü.Enj.
Maks. Çalýþma Sýcaklýðý
225 ºC
Maks. Çalýþma Basýncý
16 Bar
Elektrod Sayýsý
1
Mekanik Baðlantý
R 1/2" std
Elektrik Baðlantýsý
Kablo
Elektrod Malzemesi
Pas. Çelik
Elektrod Ýzolasyonu
PTFE
Baðlantý Malzemesi
Pas. Çelik
Muhafaza
Pas. Çelik.
Maks. Çalýþma Sýcaklýðý
225 ºC
Maks. Çalýþma Basýncý
16 Bar
Elektrod Sayýsý
1
Mekanik Baðlantý
R 1/2" std
Elektrik Baðlantýsý
Kablo
ELC 12
R1/2”
PTFE
L
Pas. Çelik
L= 150 mm (Std.)
Ø8
ELC 13
R 1/2
PTFE
L
Elektrod Malzemesi
L= 150 mm (Std.)
Ø8

Benzer belgeler

Uddeholm Sverker 21

Uddeholm Sverker 21 Uddeholm Sverker 21 ISO/DIN

Detaylı

Uddeholm Impax Supreme

Uddeholm Impax Supreme Uddeholm Impax Supreme ISO/DIN

Detaylı

Uddeholm Mirrax ESR/Stavax Supreme

Uddeholm Mirrax ESR/Stavax Supreme Uddeholm Mirrax ESR/Stavax Supreme ISO/DIN

Detaylı

User Manual

User Manual motoru çalýþtýrýr ve tank II’nin üst seviye elektrodu “a2” nin sývýyla temasýnda röle býrakýr ve pompa motorlarýný durdurur. 2. Çýkýþ rölesi, sývý seviyesi I. tankýn alt seviye elektrodu “B1” in al...

Detaylı

Uddeholm Sverker 3

Uddeholm Sverker 3 Uddeholm Sverker 3 ISO/DIN

Detaylı

Teknik Katalog

Teknik Katalog - Çalışma sırasında çok az ısınır, - Gürültüsüz çalışır. - Çok küçük çaplı dişlilerin kullanılmasına olanak sağlar.

Detaylı