özgeçmiş - Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü

Transkript

özgeçmiş - Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü
ÖZGEÇMİŞ
Araş. Gör. Gün PAKYÜREK
E-Posta:
[email protected]
Telefon:
(312)2978325
Adres:
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Psikoloji Bölümü
06800 Beytepe, Ankara
Eğitim
Mezuniyet Tarihi
2006-2011
2011-2013
Derece
Lisans
Alan
Psikoloji
Kurum
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Yüksek Lisans
Deneysel Psikoloji
Hacettepe Üniversitesi
Doktora
Deneysel Psikoloji
Hacettepe Universitesi
2013-
İdari Görevler
2015-2016
Psikoloji Bölümü Araştırma Görevi Temsilcisi
Akademik Ünvanlar
Yıllar
Ünvan
2012-2013
Araştırma Görevlisi
2013-
Araştırma Görevlisi
Kurum
Adnan Menderes Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
(ÖYP Kapsamında)
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
Yayınlar
a. Uluslararası Atıf İndekslerine (SSCI/SCI) Giren Yayınlar:
b. Diğer Uluslararası Atıf İndekslerine (Psyc-Info, Embase, PubMed,
MedScape, Index Copernicus, BioMed vb) Giren Yayınlar:
Pakyürek, G. (2013). Bilişsel Bilimlerde Disiplinlerarası Yaklaşımın Tarihsel ve
Felsefi Kökenleri. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 30 (2) 151-162.
c. Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar:
d. Uluslararası Kongre Bildirileri
Pakyürek, G. & Senyüz, L. (May 2014).The Effects of Smoking and Cognitive Load
on Time Based Prospective Memory Performance (Oral Presentation). 4th
International Prospective Memory Conference (ICPM4), Suor Orsola Benincasa
University, Naples, Italy.
e. Ulusal Kongre Bildirileri
Pakyürek, G. & Senyüz, L. (Eylül 2016). Sigara Kullanımının ve Bilişsel Yük
Farklılaşmasının Zaman Temelli İleriye Dönük Bellek Görevindeki Performans
Üzerindeki Etkileri (Poster). 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, Tepekule Kongre Merkezi,
İzmir.
Kaya, A., Göğercin, Ö., Gökalp, G., Gül, S., Han, B., Pakyürek, G. & Sever, Y.
(Haziran 2009). Gözlenen Eşleşme Örüntülerinin Erkeklerin Eş Tercihi Üzerine Etkisi.
3. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi, Koç Üniversitesi, İstanbul.
f. Çeviri Kitap Bölümleri
Pakyürek, G. (2015). Davranışçılar. Psikolojide Temel Düşünürler. (Çev Ed. H.
Harlak). Bursa: Sentez Yayıncılık. (Orijinal eserin yayın tarihi 2006).
Oktay, B. & Pakyürek, G. (2015). Algı Psikologları. Psikolojide Temel Düşünürler.
(Çev Ed. H. Harlak). Bursa: Sentez Yayıncılık. (Orijinal eserin yayın tarihi 2006).
Eğitimler
Erasmus Değişim Programı: 2009-2010 Bahar Dönemi Ruhr-Universitat, Bochum.
Sertifikalar
Zertifikat Deutsch (2005)
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
Stajlar
Dokuz Eylül Üniversitesi Biyofizik Anabilim Dalı
Ödüller & Burslar
İzmir Ekonomi Üniversitesi ÖSYM Bursu (Tam Burslu).
Tübitak 2205 Lisans Bursiyeri
Tübitak 2211 Lisansüstü Bursiyeri