Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü ile ikili

Transkript

Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü ile ikili
32. Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü ile ikili işbirliği
çerçevesinde yürütülen faaliyetler
2012 ve 2013 Yılı Faaliyetleri
 Akademi kütüphanesi için detaylı ihtiyaç analizi yapılmış ve Akademi kütüphanesine
insan hakları kitapları hibe edilmiştir
 Hâkim ve savcılar ile çeşitli kurum temsilcilerinin katılımıyla;
"Sonuç Odaklı Yaklaşım Programı", "İnsan Hakları Eğitimi Programı", "AİHS
Sisteminde Özel Yaşamın Korunması Semineri", "Liderlik Eğitimi Semineri", "KadınErkek Eşitliğine İlişkin Uluslararası Normlar ve İçtihat Işığında Ulusal Hukuktaki
Gelişmeler Semineri" düzenlenmiştir.
 "Adalet Akademisi İnsan Hakları Merkezi Stratejik Planlama-Yol Haritası
Belirlenmesi" çalışması yapılmıştır.
2014 Yılında Yapılacak Faaliyetler





"İş Hayatında İnsan Hakları" Semineri
"Mültecilik ve Sığınma Hukuku: Uygulama ve Güncel Sorunlar" Semineri
"Türkiye'de Yargıya Yönelik İnsan Hakları Eğitimlerinin Değerlendirilmesi"
Çalıştayı
"Etki Değerlendirme Birimi"nin geliştirilmesi
1

Benzer belgeler

saturn projesi - Ankara Bölge İdare Mahkemesi

saturn projesi - Ankara Bölge İdare Mahkemesi SATURN Merkezinin amacı üye ülkelerdeki yargısal faaliyetlerine ilişkin zaman yönetimi konusunda bilgi toplamak ve üye devletlerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6 ncı maddesi ile korunan “mak...

Detaylı