CUMHURBAKANI ERDOAN Bosna`y bir kez daha fethetti

Yorumlar

Transkript

CUMHURBAKANI ERDOAN Bosna`y bir kez daha fethetti
SAYFA 01
SIYAH MAVI KIRMIZI SARI
ISSN-2146-085X
İz. PİM. PP 104
600 YILLIK TAR H N AZ Z HATIRASINA
25 MAYIS 2015 PAZARTES - Y›l: 7 Say›: 323
www.balkangunlugu.com
Gazeteniz
THY uçaklar›nda
ÜCRETS‹Z
CUMHURBA KANI ERDO AN
Bosna’y bir kez daha fethetti
Balkanlar’a ard arda sefer düzenleyen Cumhurba kan Recep Tayyip
Erdo an Arnavutluk’tan sonra Bosna-Hersek’i de ziyaret etti…
CUMHURBA KANI Recep Tayyip
Erdo an, Saraybosna'da T KA
taraf ndan restore edilen
Hünkar Camisi ile Vak flar Genel
Müdürlü ü taraf ndan restorasyonu yap lan sa Bey shakoviç
Hamam ile T KA taraf ndan restore edilen Hünkar Camisi'ni
hizmete açt . Cumhurba kan
Erdo an, bina ç k nda kendisine sevgi gösterisinde bulunan
Türk vatanda lar n n yan na
gitti. Erdo an, "Recep Tayyip
Erdo an" ve "Uzun adam buraya" tezahüratlar yla kendisini
davet eden gençlerle ayaküstü
sohbet etti. 3’te
Türk-Yunan ve
Bulgar atletler
barı için ko acak
TÜRK Yunan Bulgar Dostluk
Grubu Derneği (TUYUB)
Başkanı Haluk Kaya, Sınırsız
Dostluk Yarı Maratonu'nun
Uluslararası Atletizm
Federasyonları Birliği (IAAF)
tarafından 2015 faaliyet programına alındığını bildirdi.
Maratona dünyanın bir çok
ülkesinden yaklaşık 1500 atlet
katılacak. Edirne’de Selimiye
Camisi önünden başlayacak
maratonda sporcular parkur kapsamında yer alan Yunanistan'ın
Kastanies Sınır Kapısı'ndan üzerilerine yerleştirilecek çip sayesinde pasaportsuz ve vizesiz
şekilde geçebilecek. 5’te
ÖLÇÜSÜZ
ARZULAR…
Ergün DUR
Sayfa 7’de
KAYBEDEN
B Z OLDUK
Ata ATUN
Sayfa 4’te
Makedonya'da
hükümet yanlıları
miting yaptı
MAKEDONYA'n n ba kenti Üsküp'te,
muhalefet partileri taraf ndan düzenlenen hükümet kar t protestonun ard ndan, hükümete destek mitingi düzenlendi. VMRO-DPMNE Genel Ba kan ve
Ba bakan Nikola Gruevski, "Makedonya
Güçlüdür" slogan yla düzenlenen mitingde yapt konu mada, "Her zamankinden daha kalabal k olduklar n " belirterek, "Bu halk, kendisini aldatmak isteyenleri tan may bilir" dedi. 5’te
Yunanistan ile Arnavutluk
aras nda PETROL KR Z
YUNANİSTAN'ın sınır oluşturan tartışmalı bölgede petrol arayacağını açıklaması Arnavutluk'u kızdırdı. Atina
hükümetinin iki ülke arasında sınır
oluşturan tartışmalı Epir bölgesinde
petrol sondajları yapacağını açıklaması-
nın ardından Yunanistan ve Arnavutluk
arasında kriz baş gösterdi. Tiran yönetiminin kendisine ait olduğunu iddia
ettiği bölgede petrol arama kararı alan
Atina'yı protesto ettiği belirtildi. 8’de
Kosova’nın artık uluslararası kodu var
BRÜKSEL'de, Kosova –
Sırbistan görüşmelerinde
bağımsız bir ülke olarak
Kosova'ya, uluslararası
telefon kod numarasının
verilmesi karara bağlandı.
AB arabuluculuğunda
Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog çerçevesinde yapılan görüşmede,
Kosova'nın uluslararası
telefon kodunun '+383'
olması konusunda anlaşıldı. Ayrıca tarifelerin düşürülmesi amacıyla,
Kosovalı ve Sırbistanlı
operatörlerin iş birliğinde
bulunmaları konusunda
da anlaşmaya varıldı. 4’te
Tsipras’ın nakliye
uça ıyla imtihanı
İFLASIN eşiğinde olan Yunanistan’ın
Başbakanı Aleksis Tsipras, nakliye uçağıyla
Letonya'nın Riga şehrine gitmek zorunda
kaldı. Tsipras, Letonya'nın Riga şehrinde
toplanan AB liderler toplantısına katılmak
üzere hareket etmek istedi. Ancak
Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı ve
Savunma Bakanlığına ait olan 3 adet VIP
uçağı bakımda olduğundan Tsipras uçak
bulamadı. Tsipras, Riga şehrine Yunan
Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 nakliye uçağı
ile uçmak zorunda kaldı. 5’te
SAYFA 02
2 Kent ve Markalar SIYAH MAVI KIRMIZI SARI
Editör: Suzan ERNOYAN
25 May s 2015
Pazartesi
BURSA MOBILYA VE DEKORASYONUN
MERKEZI OLACAK
Mobilya sektörünün ileri gelen temsilcilerini
çatısı altında toplamayı hedefleyen ve bu
konuda önemli bir yol kat eden S.S Mobilyacılar
ve Dekorasyoncular Toplu İşyeri Yapı
Kooperatifi’ne ait Bursa Büyük Mobilyacılar
Çarşı Projesi, sektörden beklediği ilgiyi gördü
İ
ki aydan beri, Mobilyacı, Sanayici
İş Adamları Derneği(MODSİAD)
Başkanlığını ve Genel
Sekreterliğini sürdüren Tamer Bulut
proje hakkında konuştu:
MODSİAD 8. Genel Kurulu sonrası
devraldığımız başkanlık görevi sonrası, sektörümüzün ve ülkemizin hedefine ulaşması konusunda elimizden
geleni yaptığımız bu dönem de sektörün önemli oyuncuları arasına girmiş
olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
Yeni dönem çalışmalarımızda her yıl
emeklilik ve benzer sebeplerle 2000
kişinin işten ayrıldığı sektörümüzün
vasıflı eleman ihtiyacını karşılamak
adına meslek liseleri ile protokol
imzalayarak staj ve mezuniyet seviyesindeki öğrencileri öncelikli olarak
kendi üyelerimiz bünyesinde istihdam ederek üyelerimize ve sektör
çalışanlarına katma değer sağlamayı
planlıyoruz. Ayrıca iş güvenliği konusunda da değişen yasalar ve güvenlik
başlıkları ile ilgili düzenli bilgilendirilen üyesi olma avantajlarını taşıyacakları imkânlar sağlayacağız. Bu
anlam da, MODSİAD çatısı altında
doğan ikinci bir projemiz var.
Mobilyacı Sanayici ve İş Adamları’nın
üretici firmalarının bir arada olduğu
ulusal bir çarşı. Bu nokta da, bir tüketicinin ihtiyaç duyduğu markaların
bir araya getirilmiş hali oluyor.
PROJE MODSİAD ÇATISI
ALTINDA DOĞDU
İçinde ne tür sektörler var?
İçinde mutfak mobilyasının, ofis
mobilyalarının, klasik ve modern
mobilyacılarının olduğu bir çarşı
organizasyonunun içerisine girdik.
Bununla birlikte bir kooperatif kurduk. Bunun içinde 80 tane üyemiz
oldu. Bununla da sınırlı kaldık.
Bunun 60 tanesi dolu, 20 tanesi de
daha henüz bizim ikna edemediğimiz
ve olmasını istediğimiz markalar var.
O markaları da projemizin içine alarak 80’de sınırlı kalacağız. Türkiye’de
ilk defa baştan itibaren tasarlanarak
bitirilmesi anlamında bir çarşı olması
ayrı bir heyecan taşıyor. Benzer çarşılar var, ancak hiç birisi bizimki gibi
ulusal ve seçilmiş markaları bir arada
barındıran çarşılar değil. Herkes bizzat kendileri giderek, “bu çarşıda yer
alacağım” diyerek orada bulunmuş
kişilerden oluşuyor. Bizler yerlerimizi satın alarak, şimdi iş Büyükşehir
Belediyesi’nde. 5 binlik ve binlik
planların çıkma aşamasında. 18 uygulama ise yapım aşamasın da, arkasın-
dan da proje ve projeyi ihale edeceğiz. İstanbul-Bursa-İzmir otoyolunun,
İstanbul Bursa ayağı ise 2017 yılında
açılıyor. Biz 2017 yılına kadar, çarşını
açılışı ile otoyolun açılışını çakıştırmak istiyoruz.
Hedefiniz nedir?
Bursa’da mobilya ürünleri olarak,
İstanbul’un arka bahçesiydik, şimdi
ön bahçesi olacağız. Çünkü buraya
İstanbul müşterisini de çekebiliyoruz.
Körfez’de yapılan köprüyle beraber
Bursa’ya ulaşım 40 dakika’ya ineceği
için insanların sadece gezmek için
bile göze alabileceği bir il olacak.
MODSİAD Başkanlığı yanında,
MOSFED üyesi olarak ikisini
birlikte yürütüyorsunuz, görevler
çakışmıyor mu?
İkisini birlikte yürütüyoruz. Sayıları
birbiriyle tam çakışmasa da, üyeleri
aynı değil elbette. Sadece 30 tanesi
çakışıyor ve hatta beraber yürümesiyle birlikte, giderlerimiz açısından
avantaja dönüşüyor diyebilirim.
Projenizin başlama tarihi nedir?
2016 Yılı içerisinde yapımına başlanması hedeflenen çarşı, daha proje aşamasında yoğun ilgiyle karşılaştı.
İçerisinde sadece 80 seçkin markanın
yer alabileceği projeye 600’e yakın
firma başvurdu. Aynı şekilde yurt dışından da övgü
ve beğeniler
alan projemiz aldığımız kararın ve
yaptığımız çalışmanın doğruluğu ve
başarısı konusunda bizi bir kez daha
haklı çıkardı. 120 bin metrekare kapalı alana sahip olacak projemiz içinde
mobilya ve dekorasyon adına yer
alan mağazalar dışında bütün detayların en ince ayrıntısına kadar planlanan sosyal alanlar da mevcut olacak.
İmar konusunda ise Bursa
Büyükşehir Belediye’sinin desteğini
almanın rahatlığı ile çalışmalarımıza
hız verdik. Bununla birlikte Bursa’da
sektörümüzün tek ve en önemli eksiğini tamamen ortadan kaldıracağımızı düşünüyorum. Mobilya ve dekorasyonla ilgili her konuda ihtiyacın en
başarılı temsilcileri tarafından çözüleceği bir alışveriş ortamı sağlayarak
“Mobilya Merkezi” olma hedefimizin
altını çizeceğiz.
Mobilya sektörünü
değerlendirir misiniz?
Türkiye mobilya Ürünleri Meclisi sektör raporuna göre, sektörümüz bu
gün 214 ülkeye 1,9 milyar dolar ihracat yapan,2001’den buyana sürekli
artan ihracat değeri ile dış ticaret
açığı vermeyen, 25 milyar dolar üretim ve 10 milyar dolar ihracat beklen-
tisi ile dünyanın ilk 10, Avrupa’nın ise
ilk 5 büyük mobilya üreticileri arasına
girmeyi hedeflemektedir. Türkiye’de
tüm mobilyacılar olarak yaklaşık 9
tabela indiremeyecek, kimse devredemeyecek, hatta satamayacak. Arada
tüccar olmayacak şekilde, tamamen
tüketici ihtiyaçları göz önünde bulun-
dernek bir araya geldik. Bu dernekler
de MOSFED adı altında bir federasyon oluşturdu.
durularak bir proje hazırlandı. Şöyle
ki, bir km yürüdükten sonra yorulabilineceği düşünerek bununla ilgili tüm
detayları düşünerek çarşıyı bitirdik.
80 tane iş yeri yaptık ama çok sayıda
580 tane talep oldu. Birçoğu sitem
etti, neden bizi almıyorsunuz diye.
İnsanlar, gezecekler, kafeler de dinlenecekler. Restoranlar da yemek yenebileceği, keyifli bir yer olmasını istedik. Çarşımız tek katlı olması açısından rahatlıkla gezilebilecek. Bu
nedenle Türkiye’de bir benzeri yok
diyoruz. Bursa Timsah Arena
Stadından sonra hatta hastane projesinden sonra en güzel proje olacağını
düşünüyorum. Sonra bizim seçtiğimiz marka değeri olan ulusal üretici
markaları Casa, Stella gibi bunlardan
bazıları. Bursa’ya ait olan Bürosit,
Çilek gibi üretici markaları seçmeye
özen gösterdik. Bir de yeri çok önemli
oto yolla İzmir yolunun kesiştiği yer
olasına dikkat ettik. Projemizi yurt
dışından duyan kurumlar oldu ve biz
daha bitirmeden davet alarak
Bakü’ye gittik. Aynısını Bakü’de
yapar mısınız dediler. Biz de aynı
ortaklarla ve aynı isimle olumlu bakıyoruz. Çünkü en iyi pazarlardan birisi diyebilirim. Orada bayilik açan
arkadaşlarımız oldukça memnun. İlk
projemiz hayata geçtikten sonra,
diğer şehirlerde de talep üzerine aynı
projeyi uygulayabiliriz. Projemiz,
Kamu Kurumu muamelesi görmesinden dolayı mutluyuz. Bu konuyla
ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı
Recep Altepe’nin yanımız da olmasına müteşekkiriz.
ŞİMDİDEN YURTDIŞI
TEKLİFLERİ GELİYOR
Çarşınızın hikayesi’nden
bahseder misiniz?
Çarşının 5 yıllık hikayesi’ni de yazdık. Bu hikâyede, kimse 5 yıldan önce
SAYFA 03
SIYAH MAVI KIRMIZI SARI
Balkan Haberleri 3
25 May s 2015
Pazartesi
Cumhurba kan Erdo an, Bosna’da
Osmanl eserlerini hizmete açt
eçti imiz y l Mart ay nda yap lan S rbistan
SIRP L DER
Cumhurba kanl seçimlerini,
PAPA’YA MEYDAN
a r sa c S rbistan Kalk nma
Partisi’nin Genel Ba kan Tomislav
OKUYUNCA!
Nikoliç kazanm t . S rp siyasetinin
önde gelen isimlerinden olan milliyetçi
lider, daha önce üç kez kaybetti i
Ömer ÇEL KDÖNMEZ
cumhurba kanl yar n birinci bitirdi inde en çok merak edilen Avrupa
Birli i-S rbistan ili kilerinin gelece iyçevirmi . Sonuçta akla hayale gelmeyen tekle ilgili nas l bir tutum tak naca yd . Çünkü
nik ar zadan dolay Tomislav Nikoliç de Papa
Nikoliç geçmi te “Ülkenin AB’ye kat ld n
Francesco ile görü mesini iptal etmi ti.
görmektense Rusya ile ortak olmas n tercih
Anlat lan hikâye bu. Ama bana kal rsa olay n
edece ini” söylemi ti. Seçilir seçilmez ilk
perde arkas hiçte öyle kamuoyuyla payla aç klamas ; ”S rbistan, Avrupa yolundan
lan kahve dökmeyle falan aç klanamaz.
ayr lmayacakt r” oldu. Radikal görü lerinden
Türklerin “Bir fincan kahvenin k rk y l hat r
çark etmesini de ”S rbistan yönünü de i tirirolur” atasözü, birçok Balkan ülkesinde bilinir
se yaz k olur. Bu hem bar n korunmas , hem
ve kullan l r. S rbistan Cumhurba kan
de ekonomik kalk nma aç s ndan önemli”
Tomislav Nikoliç, Papa ile görü mesini kahsözleriyle temellendirdi. Tomislav Nikoliç
veli bir hikâye ile iptal etti ine göre, bu kaha r sa c ve Ortodosk. Siyasi geçmi ine
veyi Türklerle içti ini hat rlar n unutmad n
bak ld nda iflah olmaz bir S rp ovenisti. Bu
anlatmak istiyor olmal .
nedenle Birle ik S rbistan Devleti kabul ettikleri Yugoslavya’n n da lmas yla ortaya ç kan
EY PAPA SOYKIRIM
parçalanm l ktan memnun oldu u söyleneSEN N NEY NE
mez. Özellikle Kosova’n n ba ms zl k karar
almas yla ya an lan süreçte verdi i tepkiler
Yani demek istiyor ki “ey Papa, soyk r m
biliniyor. Ancak Tomislav Nikoliç her S rp
falan senin neyine, Amerikan uçaklar ndan
milliyetçisinin Türk dü man olmas n n bekat lan bombalarla binlerce S rp öldü o zaman
lentilerinin aksine, Türkiye ile siyasi ve ekokiliseniz sesini ç karmad , imdi kalkm yüznomik ili kileri s cak tutuyor. Türkiye ile
y l önceki kay plar n hesab n soruyorsun.
ortak s n r bulunmamas na kar n Türkiye’yi
Kusura bakma biz S rplar Osmanl bakiyesi“kom u ülke” kapsam nda de erlendirmesi
yiz. Türklerle tuz ekmek dostlu umuz var.
her iki ülke aras ndaki siyasi, ekonomik ve
kinci Dünya Sava s ras nda Nazi ordular ykültürel ili kilerin sürdürülebilir olmas n sa la sava an S rp direni çilerine Türkler yard m
l yor.
etti. Ben imdi kalk p Türklere kar senin er
S rbistan Cumhurba kan Tomislav
cephende yer alamam. Hem bana akrabam
Nikoliç’in, Türkiye’ye gerçekle tirdi i ziyaPutin k zar, so uk k mevsiminde do algaz
rette, iki ülke Cumhurba kanlar nca, ticaret
falan vermez, benim seninle i im olmaz.”
hacminin 1 milyar dolara yükseltilmesi ortak
Olay ve aç klanmas tam benim karikatürize
hedef olarak benimsenmi ti. S rbistan’da
etti im gibi olmayabilir. Ama öngörülerim
halen 40 Türk irketi faaliyet göstermekte ve
bunun tamda böyle oldu unu bana söylüyor.
toplam Türk yat r mlar n n tutar 113 milyon
S rplar Türklerle iyi geçinmek istiyor.
dolar bulmakta. Müslüman Türklerin yo un
Türklerin dostlar yla iyi geçinmek istiyor.
ya ad klar Sancak Bölgesi’nin merkezi Yeni
Bosna-Hersek’e ba l ‘S rp Cumhuriyeti’
Pazar ehrinde bir Yunus Emre Türk Kültür
Bölgesi Ba kan Milorad Dodik’in
Merkezi faaliyet gösteriyor. S rbistanl ö renSrebrenitsa’daki Potaçari ehitli i‘ni ziyaret
ciler Türkiye üniversitelerinde ö renim görüetmesine ne demeli? Dodik ziyareti s ras nda
yor.
ehitler için çiçek b rakt ve sayg duru unda
Biliyorsunuz Papa Françesko, Vatikan‘da
bulundu. Dodik daha önce Srebrenitsa’ya
1915 olaylar için düzenlenen pazar ayininde
yapmay planlad ziyaretleri iki kez iptal
‘soyk r m’ ifadesini kullanm , Türkiye yöneetmi ti. imdi ne oldu da bu ziyareti gerçektimi Papa’n n bu aç klamas na oldukça sert
le tirdi? Bir dü ünelim! Hem de bu ziyaret
tepki vermi ti. Türkiye’nin tepkisine örtülü
Srebrenitsa Soyk r m ‘nda ailelerini kaybeden
destek veren ülkelerin ba nda Rusya’n n gelkad nlar n Papa Franciscus’un Ermeni iddiadi ini belirtelim. Çünkü Rusya Ermeni diyaslar n “soyk r m”, Bosna’da ya ananlar ise
poras n n yüzy l önceki kay plar n gündeme
“kitlesel cinayet” olarak nitelendirmesine
getirerek, bu konunun Avrupa Birli i ve
tepki gösterdi i günde gerçekle ti. Bana kal rAmerika taraf ndan Türkiye’ye bask arac
sa çok anlaml ve mesajl bir ziyaret.
olarak kullan ld n dü ünüyor ve bu oyuna
Balkanlar n provoke edilebilir etnik ve siyasi
gelmek istemiyor. Hatta 24 Nisan’da
yap s n n bölgede egemenlik kurmaya çal an
Erivan’da düzenlenen anma toplant s na
güçlerin dikkatini çekti i herkesin malűmu.
Putin, davet edilmesine ra men Türkiye’nin
Zaman zaman test amaçl provokasyonlar
tepkisini çekmemek amac yla kat lmad .
ya an yor. Bulgaristan’da a r rkç Bulgar
S rbistan Cumhurba kan Tomislav
örgütleri, camilere sald r yor, mezarlar tahrip
Nikoliç’in Papa ile görü mesi, her iki ülkenin
ediyor, camilerin avlular na domuz le leri
diplomatlar taraf ndan planlanm t . Ancak,
b rak yor. Amaç Müslüman Türkleri rahats z
Vatikan’a resmi ziyaret için havalanan uça n
etmek, kaos ç karmak.
havada motoru bozuldu u için Belgrad’a geri
Bu tür olaylar Müslüman Türk Az nl n
döndü ü bildirilmi ti. S rbistan
yo un bulundu u Yunanistan’ n Bat Trakya
Cumhurba kan Tomislav Nikoliç’in uça
bölgesinde de görülüyor. Yunanistan’ n Bat
Vatikan’a ula amadan neden geri döndü üne
Trakya bölgesi Gümülcine ehrinde Mahmud
ili kin asparagas oldu u anla lan ve medyaA a Camii‘nin kundaklanmas tepki çekti.
da geni yer bulan rivayete göre; uçu s ras ntfaiye, Yeni Mahalle’deki ibadethaneyi tamada ikinci pilot Bojan Zoric yanl l kla kontrol
men yanmaktan kurtar rken, cami kullan lapaneline kahve dökünce; paneli temizlemek
maz hale geldi. Kimli i tespit edilemeyen
için u ra rken fark nda olmadan acil durum
ki iler, yak nlardaki Alankuyu Mescidi bahdü mesine dokunmu . Bunun üzerine otomaçesine dikilen servi fidanlar n da testere ile
tik pilot devreden ç km . Uçak da irtifa kaykesti. Ne yap lmak istenildi i ortada. Bunlar
betmeye ba lam . 34 ya ndaki Frans z yap neyse de as l anlatmak istedi im olay,
m uçak irtifa kaybederken duruma kaptan
Kosova-Makedonya s n r nda ya and . Hain
pilot müdahale etmi . Yeniden irtifa kazanan
bir el, alçak bir odak, Balkan bar n n temeliuçak yönünü S rbistan’ n ba kenti Belgrad’a
ne dinamit koyan tertipler pe inde.
G
SARAYBOSNA - BALKAN GÜNLÜ Ü
C
umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Saraybosna'da TİKA tarafından restore
edilen Hünkar Camisi ile Vakıflar Genel
Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılan İsa
Bey İshakoviç Hamamı ile TİKA tarafından restore edilen Hünkar Camisi'ni hizmete açtı.
Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Bosna Hersek
Devlet Başkanlığı Konsey Üyesi Bakir
İzzetbegoviç, Bosna Hersek Bakanlar Kurulu
Başkanı Denis Zvizdiç, Başbakan Yardımcısı
Numan Kurtulmuş, Ekonomi Bakanı Nihat
Zeybekçi, Ak Parti İzmir Milletvekili Rifat Sait,
Bosna Hersek Reisülüleması Hüseyin Kavozoviç
ile İsa Bey İshakoviç Hamamı'nın açılışını yaptı.
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore
edilen, hamam ve otel olarak hizmet verecek
binayı gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bina çıkışında kendisine sevgi gösterisinde bulunan Türk
vatandaşlarının yanına gitti. Erdoğan, "Recep
Tayyip Erdoğan" ve "Uzun adam buraya" tezahüratlarıyla kendisini davet eden gençlerle ayaküstü sohbet etti. Bosna Hersek'teki üniversitelerde okuyan öğrencilerin, okullarını ziyaret davetine Erdoğan, "Programımız çok yoğun, onun için
başka zaman birkaç günlüğüne geldiğimizde
inşallah" karşılığını verdi. Bazı gençlerin kayıt
sıkıntısı nedeniyle oy kullanamadıkları belirtmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Oy kullanın. Ne yapın edin, oyunuzu kullanın.
Gerekiyorsa Türkiye'ye gelip, havaalanlarında
oyunuzu kullanın" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, oy kullanmaya
Türkiye'ye gidip-gelmek için uçak talebinde
bulunan bir gence de gülerek "Bakalım, çaktırma" esprisini yaptı. Erdoğan, beraberindekilerle
daha sonra TİKA tarafından restore edilen
Hünkar Camisi'ni hizmete açtı. Camiyi gezen
Erdoğan, ikindi namazını da burada kıldı.
Romanya'ya ilk Türk Bakan
BÜKRE - BALKAN GÜNLÜ Ü
R
omanya’nın tarihinde ilk defa hükümette bir Kırım Tatarı bakan oldu.
Sevil (Canbek) Shhaideh, Romanya
Cumhurbaşkanı önünde Kuran’a ve
Anayasa’ya el basarak yemin etti ve
Bölgesel Kalkınma ve Kamu Yönetimi
Bakanı oldu.
1964'te Köstence’de doğan Sevil Canbek
2011 yılında evlendiği Arap kökenli eşi
nedeniyle Shhaideh soyadını taşıyor.
www.yenibalkan.com’a göre; Sevil Canbek
anne tarafından Romanya doğumlu ünlü
tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat'ın da akrabası. Sevil Shhaideh’in Romanya bütçesinin en büyük payını kullanmakta olan
Bölgesel Kalkınma ve Kamu Yönetimi
Bakanlığına getirilmesi Romen basınında
Müslüman kimliği ve nikah şahitliğini
yapmış kamu yöneticilerinin hapiste olmasıyla öne çıktı. Sevil Shhaideh’in bakanlık
adaylığını Sosyal Demokrat Parti (PSD)
sundu. 2011'de evlenen Sevil Shhaideh’in
nikah şahitliğini, kendisinden önceki
bakan Liviu Dragnea ve Köstence İl
Meclisi Başkanı Nicuşor Constantinescu
yapmıştı. PSD’li olan iki şahit de seçim yolsuzluğundan dolayı hapiste bulunuyor. 50
yaşındaki Sevil Shhaideh, 1993 – 2007 yılları arasında Köstence İl İdaresinde bilişim
uzmanı olarak görev yaptıktan sonra 2012
yılına kadar aynı kurumun Proje
Bölümünü yönetti. Sevil Shhaideh, özgeçmişinde yer alan bilgiye göre İngilizce ve
Fransızca biliyor.
Misyoner derneklerin
hedefi Balkanlar
Bosna Hersek’e Ziraat Bankası
eliyle 100 milyon Euro kredi
SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜ Ü
C
umhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, resmi
temaslarda bulunmak üzere
geldiği Bosna Hersek'te, ülkedeki
küçük ve orta ölçekli işletmeleri
desteklemek üzere Türkiye tarafından tahsis edilen 50 milyon
Euro’luk ikinci kredi hattının tanıtımı ve ilk 50 projenin imza törenine katıldı.
www.trt.haber.com’da yer alan
haberde; başkent Saraybosna'daki
Devlet Kurumları binasında gerçekleştirilen törende konuşan
Erdoğan, Saraybosna'da ve "etkileyici" parlamento binasında
bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "gazi bir bina"
olarak nitelendirdiği binanın tarihinin çok farklı olduğunu söyledi.
Bosna Hersekli devlet yetkilileri
ile bir araya geldiği ve iki ülke
arasındaki ilişkileri detaylı bir
şekilde ele aldıklarını anımsatan
Erdoğan, beraberinde gelen Türk
iş adamları ile yaptıkları toplantıda da Bosna Hersek'te ne gibi
adımlar atılabileceğini, yatırımlar
yapılabileceğini değerlendirdiklerini kaydetti. Erdoğan, iki ülke
arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesinin özellikle Bosna Hersek için öneminin
bilincinde olduklarını belirterek,
"Biz sadece Türkiye'den daha
fazla yatırımın, Bosna Hersek'e
gelmesini yeterli görmüyoruz.
Bununla birlikte, Bosna
Hersek'teki yerli yatırımcıları da
teşvik etmek, kendilerine projelerinin hayata geçirebilecekleri
imkanları sunmanın gerekli olduğuna inanıyoruz" ifadesini kullandı.Ziraat Bankası Bosna Hersek
Genel Müdürü Ali Rıza Akbaş ise
Bosna Hersek'te 1997 yılında faaliyet göstermeye başlayan Ziraat
Bankası'nın ülkenin ilk yabancı
sermayeli bankası olduğunu
anımsatarak, Ziraat Bankası’nın,
bankacılık sektöründe birçok
yeniliğe imza attığını vurguladı.
STANBUL
BALKAN GÜNLÜ Ü
B
alkanlarda İslamlaşma
süreciyle ilgili bir konferans veren Arnavut bilim
adamı Prof. Dr. Fahruş Recebi,
“Arnavutluk’ta Batı merkezli
dernekler kamuoyunu yanıltmaya, İslamın medeniyet dışı
bir din olduğunu aşılamaya
çalışıyor. Ancak bu algı yönetimi Arnavutlar arasında başarı
sağlayamadı” dedi. Bilim ve
Sanat Vakfı Türkiye
Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen "Balkan Tarihi
Konuşmaları" başlıklı program
serisinin bu ayki konusu,
Arnavutluk oldu. www.dunyabulteni.net sitesinin Kuzey
Haber Ajansı’na dayandırarak
verdiği habere göre;
Arnavutların Müslümanlaşma
süreci ve Osmanlı devleti algısı
üzerine gerçekleşen sunum,
Türkiye’ye bu amaçla gelen
Priştine Üniversitesi, İlahiyat
Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Fahruş Recebi tarafından gerçekleştirildi.
Prof. Dr. Recebi,
Arnavutluk’taki İslami hayat
hakkında şunları söyledi:
"Günümüz entelektüel çevrelerinde, maalesef Arnavutların
İslamlaşma süreciyle alakalı
kamuoyunu aldatmaya yönelik
birçok yanlış düşünce yayılmaya çalışılıyor. Batı merkezli birçok dernek, kuruluş ve vakıf
özelde Arnavutların, temelde
ise Balkanların nasıl
İslamlaştığı yönünde yanlış bir
algı oluşturmak için uğraşıyor.
Bu kuruluşlar İslam’ın medeniyet dışı bir din olduğunu, doğu
toplumlarının bir geleneği ve
Batı ile hiçbir ilgisinin olmadığı
yönünde kirli propaganda
yapıyorlar. Biz Arnavutları
Batı’ya nasıl kazanabiliriz diye
bir tartışma yürütüyorlar.
Arnavutların İslam ilgisi ile hiçbir ilgisi olmadığı iddia ediliyor
ama biz oluşturulmaya çalışılan
bu yanlış algının doğru olmadığını biliyoruz. İslam ile ilgili
böylesine sun’î gündemler
yaratılırken, Hıristiyan
Arnavutların nasıl Hıristiyan
olduğunu kimse tartışmıyor.”
Makedonya ile
Arnavutluk aras nda
diplomasi trafi i
T RAN
BALKAN GÜNLÜ Ü
M
akedonya'da yaşanan
gelişmeler, komşu ülkelerle diplomasi trafiğini
arttırdı. Makedonya Meclis
Başkanı Trayko Velyanovski,
Arnavutluk Meclis Başkanı İlir
Meta'nın daveti üzerine yarın
Tiran'a gidiyor. www.yenibalkan.com’a göre; Tiran'da düzenlenecek olan Güneydoğu Avrupa
İşbirliği Sürecinin Parlamenter
Meclisi İkinci Genel Oturumuna
katılacak olan Velyanovski'nin,
parlamentoların bütünleşme ve
işbirliği sürecindeki önemine dair
bir konuşma yapması öngörülüyor. AB İşlerinden Sorumlu
Başbakan Yardımcısı Fatmir
Besimi de, Tiran'da gerçekleştirilen Güneydoğu Avrupa İşbirliği
Süreci Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı. Besimi, toplantının
ardından Arnavutluk Dışişleri
Bakanı Ditmir Buşati'yle teke tek
bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, Makedonya'daki
siyasi kriz ve diyalog sürecinin
gündeme geldiği kaydedildi.
SAYFA 04
SIYAH MAVI KIRMIZI SARI
4 Kosova Haberleri
Gelmedin" ark s n çald lar.
Megalomanilerinin onlar götür-
RUMLAR’IN KIBRIS dü ü yol, sonunda tümüne
KONUSUNA BAKI I kay ts z ko ulsuz sahip [email protected]
Prof.Dr. Ata ATUN
br s Rum Yönetimi D i leri
Bakan Yoannis Kasulidis'in,
Rum taraf nda ç kan
Fileleftheros gazetesinde yay nlanan
söyle isini okudum. Tam güler
misin, a lar m s n tarz nda dü ünceleri var Kasulidis'in K br s konusunda. Do al olarak aç klamalar da
ayn kategoride. Sanki de K br s
Rum Yönetimi dünyan n en büyük
en güçlü devleti ve biz K br sl
Türklerle “lütfen” konu uyor. Ha
keza Türkiye’yle de öyle. Üfürükten bir devletin üfürükten bir bakan
oldu unu unutmu Kasulidis herhalde. Batm , çökmü ve hiç bir
sayg nl olmayan, uyu turucu
kaçakç l ndan, silah kaçakç l na,
kad n ticaretinden, kara para aklamaya kadar her tür melanetin yer
ald , gerçekte de yasal olmayan
bir devletin d i lerinden sorumlu
bir bürokrat . Seçilmi bir siyasi
bile de il. Kasulides'in etti i laflar
boyundan büyük. Gerçekte tümünü
toplasan z Rumlar n, Kasulides'in
etti i laflar, tümünün toplam
boyundan da büyük. 15 May s
1919'da Anadolu'ya, 20 bin ki ilik
bir ordu ile arkalar nda Avrupa'n n
galip devletlerinin diplomatik gücü
ve silah gücü ile ç kt klar nda gene
böyle havalar içindeydiler ve
Anadolu'nun Ankara'ya kadar olan
bat yar s n alacaklar na inanm lard . 9 Eylül 1922'de sadece 2 bin
ki i kalan y lg n bir ordu ile
Yunanistan'a geri döndüler ve yapt klar hatan n ad n da "Küçük
Asya Felaketi" koydular.
K
MEGOLAMAN K YAPI
1963 y l nda K br s adas n , aynen
Girit'te yapt klar gibi Türklerden
temizlemek için sald r lar ba latt klar nda, Türkiye'nin diplomatik uyar lar na kulak asmad klar gibi,
megalomanik yap lar ndan dolay
Türkiye'yi de yok sayd lar. Biz
K br sl Türkleri taciz etmek,
Türkiye'ye de sen adaya ayak basamazs n mesaj n vermek için her f rsatta da bol bol "Bekledim de
r adan n üçte birini Türklere
b rakmakla sonuçland . imdi
de üfürükten bir devletin d i lerinden sorumlu bürokrat
oldu una bakmaks z n, “Ya
Türk taraf , K br s sorununun çözülebilmesi için baz önemli tezlerini
de i tirecek ya da K br s sorunu
çözülmeyecek” buyurdu Kasulides.
Kasulidesson 50 y ld r süren müzakerelerde üzerinde mutabakata
var lm yak nla malar yok sayan,
BM'nin y llar boyu süren çal malar sonucunda olu turmay ba ard
parametreleri de i tirmeye çal an n
kendileri oldu unu, müzakereler
boyunca masaya her konan plan
reddeden taraf n da Rumlar oldu unu unutmu a benziyor. K br s' n
kuzeyine Türkiye'den önce suyun
sonra da elektri in gelmesi ile ellerindeki yegane koz olan "tan nm
devlet olmak" üstünlü ünün zarar
görece ini anlayan Kasulides, daha
sonra da bir olas l kla da do algaz
ile internet omurgas n n gelmesi ile
ellerindeki geri kalan politik gücü
de kaybedeceklerinin buna ilaveten
de K br sl Türklerle hiç bir rekabet
güçlerinin kalmayaca n n fark ndal ile imdiden a lamaya ba lad
ve m z kç l a yöneldi. Rumlar,
adada çözüm istiyorlarsa, son 50
y ld r hiç bir de i ikli e u ratmad klar kendi maksimalist tezlerini
de i tirmek ve isteklerini makul,
gerçekçi bir seviyeye çekmek
zorundad rlar. Aksi takdirde K br sl
Türklerin kan, gözya ve bin bir
ezaya kar gelerek kurduklar
KKTC, Türkiye'nin gittikçe artan
deste i ile daha güçlenecek ve adadaki çözüm kendili inden iki devletli çözüm eklinde dönü ecektir.
Rumlar n hayali olan "Üniter Rum
Devleti"nin hayata geçmesi zaten
olanaks zd r. K br sl Türklerin aras nda art k Rumlarla ortak, "Birle ik
Federal K br s Devleti" kurmak
isteyenlerin say s da 2004 y l ndaki
referandumdan sonra dramatik bir
ekilde a a ya inmi durumdad r...
Rumlar, megalomanik dü üncelerle
ve sözlerle bu treni de kaç r rlarsa,
ki öyle gözükmektedir, K br s adas nda Türklerle Rumlar n bir arada
ya amas ütopik bir hayale
dönü ecektir...
25 May s 2015
Pazartesi
Kosova’n n uluslararas
telefon kodu +383' olacak
Brüksel'de, Kosova – Sırbistan görüşmelerinde bağımsız bir ülke olarak
Kosova'ya, uluslararası telefon kod numarasının verilmesi karara bağlandı
PR T NE - BALKAN GÜNLÜ Ü
B
rüksel'de, Kosova – Sırbistan görüşmelerinde
bağımsız bir ülke olarak Kosova'ya, uluslararası
telefon kod numarasının verilmesi karara bağlandı. www.haberler.com’a göre; AB arabuluculuğunda
Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog çerçevesinde
yapılan görüşmede, Kosova'nın uluslararası telefon
kodunun '+383' olması konusunda anlaşıldı. Ayrıca
tarifelerin düşürülmesi amacıyla, Kosovalı ve
Sırbistanlı operatörlerin iş birliğinde bulunmaları
konusunda da anlaşmaya varıldı. Görüşmenin ardından, Sırbistan ile Diyalog Bakanı Edita Tahiri,
Kosova'nın uluslararası telefon kod numarasının+ 383
olacağını bildirdi. Bakan Tahiri, Kosova'ya telefon kod
numarasının, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği
(İTU) tarafından verileceğini vurgularken, Kosova
adına kod numarası talebinde Avusturya'nın bulunacağını kaydetti. Edita Tahiri Kosova'ya uluslararası yeni
kod numarasının verilmesi ile birlikte Kosova'nın, şu
ana kadar kullandığı Sırbistan'ın +377 telefon kod
numarasını kullanmayacağını ifade etti. Kosova ile
Sırbistan arasındaki konuya ilişkin anlaşmanın 4
Haziran'da imzalanması bekleniyor.
Türk i adamlar Yakova’da
YAKOVA - BALKAN GÜNLÜ Ü
Y
akova Belediye Başkanı Mimoza Kusari-Lila,
yatırım için ilgi gösteren Türk işadamları heyetini kabul etti. Konuk heyet Yakova’da yatırım
imkânlarından daha yakından bilgi edindi.
www.kosovahaber.net sitesine göre; bu görüşmede
tekstil, deri, inşaat ve eğitim alanından temsilciler
hazır bulundu. Türk işadamları görüşmede ekonomik
kalkınma alanında Yakova’nın sahip olduğu imkanlardan bilgi edindiler. Konuk işadamlarına doğrudan
yatırımlar konusunda işletme alanında mevcut çok
sayıda kolaylıkların bu belediyeyi yatırımlar için
uygun bir yere dönüştürdüğü açıklandı. Görüşmede
Yakova Belediye Başkanı Mimoza Kusari-Lila ise insan
sermayesi alanında olduğu gibi coğrafya konumundaki diğer kaynaklar ve bu belediyede yapılabilinecek
çok sayıdaki sanayi dallarından konuklara bilgi verdi.
T KA’dan Vuçitırınlı
süt üreticilerine destek
VUÇ TIRIN - BALKAN GÜNLÜ Ü
T
ürk İşbirliği ve Kalkınma
Ajansı(TİKA), Vuçitırınlı süt üreticilerinden 165’ine 30 litre kapasiteli 600 alüminyum süt bidonu ve süt
kalitesi ve temizliğini etkileyecek hijyenik ekipmanı hibe etti. www.kosovahaber.net’e göre; Vıçıtırın’da süt kalitesinin artırılması ve süt üreticilerinin desteklenmesine yönelik bağış, Vuçitırın
Belediye Başkanı Bajram Mulaku’nun
da hazır bulunduğu törende TİKA
Koordinatörü Eyüp Yavuz Ümütlü
tarafından yapıldı. Proje ile
Vuçitırın’da süt sektöründe üretim ve
kaliteyi teşvik etmeyi amaçladıklarını
söyledi TİKA Kosova Koordinatörü
Eyüp Yavuz Ümütlü, TİKA’nın bu tür
etkinliklerle dünyanın birçok ülkesinde
desteklerini sürdürdüğünü belirtti.
Yapılan bağışın önemine işaret eden
Vuçitırın Belediye Başkanı Bajram
Mulaku, belediye olarak da 285 süt
sağma makinesi bağışında bulunduklarını ileride de süt üreticilerini ve genelde tarımcıları desteklemeye hazır
olduklarını vurguladı. Vuçitırın
Belediyesi Tarım Müdürü Arta Haxhaj,
bu tür bağış ve belediye desteği ile
Vuçitırınlı çiftçilerin üretimlerini devam
ettirdikleri gibi artırmayı da başardıklarına işaret etti.
Pri tine’de, Makedonya protestosu
PR T NE
BALKAN GÜNLÜ Ü
K
osova'da geçtiğimiz günlerde Makedon polisi ise silahlı bir grup arasında çıkan
çatışma sırasında Kosovalı
Arnavutların öldürülmesi ve bazılarının da tutuklanması protesto
edildi. Makedonya'nın kuzeyindeki Kumanova şehrinde geçtiğimiz
günlerde Makedon Polisi ile
Ulusal Kurtuluş Ordusu (UÇK)
mensubu olduğu iddia edilen
silahlı grup arasında çıkan silahlı
çatışmada, silahlı grup mensupları
olduğu iddia edilen Kosovalı
Arnavutların öldürülmesi ve bir
kaçının Makedon polisi tarafından
tutuklanması protesto edildi.
www.haberler.com’da yeralan
habere göre; Kumanova'da öldürülen ve tutuklanan kişilerin
yakınları Priştine'de protesto gösterisi düzenledi. Kosova
Başbakanlığı yakınlığındaki
Ulusal Tiyatro binası önünde toplanan yüzlerce gösterici, aşırı milliyetçi olarak tanımadıkları
Makedonya Hükümeti ve polisini
kınadı. Arnavut bayrakları ile
Makedon Hükümeti karşıtı pankartlar taşıyan göstericiler,
Kumanova'da yaşanan olaylar
hakkında Kosova Hükümeti'nin
bilgi vermesi ve çatışmada ölen
Kosovalıların cesetlerinin geri
gönderilmesini talep etti.
SAYFA 05
5 Yerel Yönetimler
MERKEZ
OLDU U
YERDE KALDI
Enver ERKAN
on iki haftal k süreç içinde piyasalardaki
dalgalanmalar n ve kur hareketlerinin
genel itibariyle TL ve TL cinsi varl klar n
lehine olmas , bir anlamda Merkez Bankas ’n n
bugünkü toplant s n n son derece sakin bir
havada geçece inin göstergesiydi. Biraz fon
hareketlerinin, genel olarak da dolar n küresel
piyasalardaki de er kayb n n iç konjonktürdeki
nispeten olumlu duruma katk sa lad n
dü ünecek olursak, Merkez Bankas ’ndan s k la t rma yolunda herhangi bir ad m beklenmiyordu. Di er yandan para politikas ndaki en
büyük riskin de, enflasyon göstergeleriyle
uyumsuz bir ekilde zaman ndan önce veya
olmas gerekenden fazla gev eme oldu unu
dü ünecek olursak, di er yol da kapal yd . Bu
kapsamda Merkez Bankas beklentileri kar lad ve faiz oranlar nda, ROK’ta veya zorunlu
kar l klarda herhangi bir aksiyon almad .
S
EN OLUMLU HAMLE
Merkez Bankas ’n n yapabilece i en olumlu
hamle, bir yandan herhangi bir aksiyon almamak, di er yandan da temkinli para politikas
duru unun sürece i sinyalini vermek olacakt .
Politika aç klamas nda, para politikas ndaki
de i ikliklerin enflasyondaki iyile meye ba l
oldu una vurgu yap ld . Mevcut konjonktür
Merkez Bankas ’n n temkinli para politikas n
sürdürmesi gereklili ini göstermekteydi. Bu
ibarenin politika aç klamas nda birebir yer
almas güven unsuru aç s ndan önemli.
Enflasyon ve döviz kurlar ndaki oynakl k, u
anda Merkez Bankas ’n n önündeki en büyük
iki engel olarak görünüyor. Özellikle döviz
kurlar ndaki oynakl n, g da ve enerji haricindeki TÜFE’nin gerilemesini s n rlad n Nisan
ay verilerinde görmü tük. Nisan ay nda çekirdek enflasyon yüzde 7,00 olarak aç klanm ve
çok s n rl bir iyile me göstermi ti. Fed risklerinin halen aktif olmas en büyük d sal risk
olarak görünürken, g da enflasyonundaki
oynakl n dinmemi olmas man et TÜFE
göstergelerini de riske atarak, içsel risk te kil
ediyor. Makro verilerdeki iyile mede de para
politikas n n yan s ra mali politikalar n da devreye girmesi gerekti i dü ünülürse, Merkez
Bankas oldu u yerde kalarak “bekle gör”
duru u sergiledi. Bu durum risk primini içsel
risklerle art rmamak aç s ndan olumludur.
25 May s 2015
Pazartesi
Üsküp’te miting s ras
hükümet yanl lar ndayd
Makedonya'n n ba kenti Üsküp'te, muhalefet partileri taraf ndan düzenlenen
hükümet kar t protestonun ard ndan, hükümete destek mitingi düzenlendi
ÜSKÜP - BALKAN GÜNLÜ Ü
M
akedonya Meclisi önünde, iktidardaki İç Makedon Devrimci
Örgütü - Makedonya'nın Ulusal
Birliği Demokratik Partisi (VMRODPMNE) tarafından düzenlenen mitinge, hükümeti destekleyen binlerce vatandaş katıldı. VMRO-DPMNE'den yapılan
açıklamada, muhalefet kanadı ülkeyi
istikrarsızlaştırma senaryoları hazırlamakla suçlanırken, düzenlenen bu destek mitingiyle halkın muhalefete inanmadığı, iktidarı muhalefetin değil sadece
halkın görevden alabileceği mesajının
verilmek istendiği bildirildi. Meclis binası önündeki iktidara destek mitingine,
ülkenin farklı şehirlerinden vatandaşlar
katıldı. www.yenibalkan.com’a göre;
VMRO-DPMNE Genel Başkanı ve
Başbakan Nikola Gruevski, "Makedonya
Güçlüdür" sloganıyla düzenlenen
mitingde yaptığı konuşmada, "Her
zamankinden daha kalabalık olduklarını" belirterek, "Bu halk, kendisini aldatmak isteyenleri tanımayı bilir" dedi.
Dokuz yıldır, Makedonya'yı daha iyi
yaşanacak bir ülke yapabilmek için çabaladıklarını vurgulayan Gruevski, "Son
aylarda bize karşı farklı senaryolar kurgulanıyor ancak pes etmeyeceğiz.
Makedonya pes etmez. Makedonya güçlüdür. Makedonya Zoran Zaev de değildir, Nikola Gruevski de. Makedonya, bu
halktır" şeklinde konuştu. Gruevski, ana
muhalefet lideri Zoran Zaev'in hükümet
aleyhine yayınladığı ses kayıtlarını kastederek, iktidara montajlanmış ses kayıtları ile değil, kaliteli bir yaşam, ekonomi
ve refah sunan kaliteli bir siyasi programla gelinebileceğini ifade etti. Bu
arada, Makedonya'daki önemli siyasi
partilerin liderleri, ülkedeki siyasi krizi
çözmek amacıyla ülkedeki ABD ve AB
büyükelçilerinin arabuluculuğunda bir
araya geldi.
Yunus Emre S rbistan’da faaliyette
BELGRAD - BALKAN GÜNLÜ⁄Ü
D
ünyanın değişik ülkelerinde 40'a yakın
merkezi bulunan Yunus Emre Türk
Kültür Merkezi, Sırbistan'ın başkenti
Belgrad'da da faaliyete başladı. Dünya genelinde 2009 yılında faaliyete başlayan Yunus
Emre Enstitüsü, yurt dışında kurduğu merkezlerde eğitim ve öğretim çalışmalarının yanı sıra
kültürel ve sanatsal faaliyetlerde de bulunuyor.
Belgrad'da faaliyete başlayan Yunus Emre
Türk Kültür Merkezi, dünyada 39'uncu mer-
ALB Forex Analisti Enver Erkan
Yunan Ba bakanı nakliye uça ında
AT NA - BALKAN GÜNLÜ⁄Ü
İ
flasın eşiğinde olan
Yunanistan’ın Başbakanı
Aleksis Tsipras, nakliye uçağıyla Letonya'nın Riga şehrine
gitmek zorunda kaldı.
Yunanistan'ın iflasın eşiğinde
olması Başbakan Aleksis
Tsipras'ı da zor durumda bıraktı. www.sabah.com.tr’nin
haberine göre; Tsipras,
Letonya'nın Riga şehrinde toplanan AB liderler toplantısına
katılmak üzere hareket etmek
istedi. Ancak Başbakanlık,
Dışişleri Bakanlığı ve Savunma
Bakanlığına ait olan 3 adet VIP
uçağı bakımda olduğundan
Tsipras uçak bulamadı. Yunan
medyasında da, uçaklar için
gereken yedek parçaların da
parasızlıktan alınmamış olabileceği haberleri yer aldı. Yunan
basını başbakanlığın özel bir
uçak bile kiralamayacak
durumda olabileceğini belirtti.
Tsipras, Riga şehrine Yunan
Hava Kuvvetlerine ait C-130
nakliye uçağı ile uçmak zorunda kaldı. Nakliye uçağında başbakan ve ekibi rahat edebilsinler diye özel hazırlıklar yapıldı.
S n rs z Dostluk Yar Maratonu'na do ru
ED RNE
BALKAN GÜNLÜ⁄Ü
T
ürk Yunan Bulgar Dostluk
Grubu Derneği (TUYUB)
Başkanı Haluk Kaya, Sınırsız
Dostluk Yarı Maratonu'nun
Uluslararası Atletizm Federasyonları
Birliği (IAAF) tarafından 2015 faaliyet
programına alındığını bildirdi.
www.haberler.com sitesine göre;
Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk atletizmine hizmet eden
maratonun dünyada bir ilki gerçekleştireceğini söyledi. Maratona dünyanın
birçok yerinden bin 500 atletin katılacağını belirten Kaya, "Maraton, IAAF
tarafından 2015 faaliyet programına
alındı. 14 Haziran Pazar günü saat
10.00'da Selimiye Camisi önünden
başlayacak maratonda sporcular par-
SIYAH MAVI KIRMIZI SARI
kur kapsamında yer alan
Yunanistan'ın Kastanies Sınır
Kapısı'ndan üzerilerine yerleştirilecek
çip sayesinde pasaportsuz ve vizesiz
şekilde geçebilecek" diye konuştu.
Maratonun Türkiye ve Edirne'nin
tanıtımı açısından da önem taşıdığını
anlatan Haluk Kaya, şunları kaydetti:
"Sporcular maratonda Selimiye ve
Eski camilerin önünden geçerek
Edirne Büyük Sinangog mevkisine
ulaşacak. Buradan devam eden atletlerimiz tarihi köprülerden ve Karaağaç
Mahallesi'ni takiben Edirne'deki
Pazarkule, ardından da Yunanistan'ın
Kastanies sınır kapılarından geçecek.
Kastanies kasabasındaki dönüş mevkisinden devam edecek sporcular,
Selimiye Camisi önündeki maraton
tamamlama çizgisine ulaşacak"
kez oldu. www.haberler.com’a göre, Belgrad
Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü
Selim Aslantaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sırbistan'a Yunus Emre'nin, "Gelin tanış
olalım, işin kolayın tutalım: Sevelim sevilelim,
dünya kimseye kalmaz" sözüyle Türk dilini ve
kültürünü tanıtmak için geldiklerini söyledi.
Amaçlarının Sırbistan'da kültürel işbirliği
temelini atmak olduğunu anlatan Aslantaş,
Belgrad'daki Yunus Emre Türk Kültür
Merkezi'nin kültüre hizmet edeceğini ve tüm
önyargıları yok etmeye çalışacağını ifade etti.
SAYFA 06
SIYAH MAVI KIRMIZI SARI
6 Ara t rma
25 May s 2015
Pazartesi
Geçmişten günümüze 1
Makedonya siyasi tarihi
Durmadan çağlayan bir ırmak gibidir Makedonya. Topraklarında bitmeyen hâkimiyet mücadelesi ülkede birçok
iz bırakmıştır. Yeni kurulan bir devlet olmasına rağmen Makedonya’nın tarihi çok çok eskilere dayanır
tasavvufi, etnik, siyasal, sanat ve
mimari alanlarda Osmanlı’dan
büyük izler taşımaktadır. Bundan
dolayı tarihsel süreci izlerken
Osmanlı öncesi, Osmanlı dönemi
ve sonrası olarak incelemek anlatım açısından daha uygun olacaktır.
OSMANLI ÖNCESİ
MAKEDONYA
P
renslikler, Krallıklar,
İmparatorluklar, Federasyon
derken son haliyle
Cumhuriyet rejimiyle konjonktürde yerini almıştır. 19. yüzyılın ortalarında, Avrupalı coğrafyacılar,
Makedonya’nın sınırlarını şu şekilde tanımlıyorlardı: “Kuzeyde Sar
Planina, güneyde Olimpos ve
Pindus, doğuda Rodop, batıda
Ohri Gölü: 62 bin kilometrekarelik
bir arazide iki milyon kişinin barındığı topraklar, Selanik ve Manastır
eyaletlerini, 1877’de kurulan
Kosova eyaletinin bir bölümünü ve
Selfice özerk sancağını oluşturuyordu.” Ancak, Osmanlı yönetimi
“Makedonya” terimini resmen kullanmaktan kaçınarak, bölgeyi
“Vilayet-i Selase” (Üç Vilayet) olarak isimlendirdi. Makedonya, stratejik öneminden dolayı, XIX’uncu
yüzyılın ortalarından itibaren özellikle komşularının oldukça fazla
dikkatini çekmeye başladı.
Gerçekten stratejik açıdan oldukça
önemli olan bu bölge, Tuna
Nehrini Ege Denizine bağlayan
Vardar Ovası ile yine Ege Denizi ile
Sofya’yı bağlayan Struma Ovasına
sahipti. Ayrıca, Ohri, Manastır ve
Florina aracılığı ile Adriyatik’i Ege
Denizine bağlayan büyük Egnatia
Yolu da bu bölge içindeydi.
Selanik’e gelince, bütün yolların
birleştiği büyük bir limandı ve
Osmanlı Devletinin ikinci, Tuna
Nehrinin güneyinde kalan
Balkanların ise üçüncü büyük şehriydi. Arnavutluk, Yunanistan ve
Bulgaristan arasında yer alan ve
denize ulaşımı olmayan bir kara
devleti olan Makedonya, Orta
Vardar adı verilen vadinin iki yakasında uzanır. Nüfusunun yüzde
60'ı şehirlerde yaşamaktadır. 1990'a
kadar Yugoslavya'ya bağlı özerk
bir cumhuriyet statüsü taşıyan
Makedonya, bağımsızlığını bu
tarihte kazandı. Ancak
Yunanistan'ın karşı çıkması yüzünden adının BM tarafından tescil
edilmesi 3 yıl zaman aldı.
Makedonya denilen coğrafya,
bugün üzerinde Makedonya
Cumhuriyeti'nin kurulu bulunduğu coğrafya ile sınırlı değildir.
Tarihî Makedonya topraklarının 34
bin 177 kilometrekarelik parçası
bugün Yunanistan sınırları içindedir. Bu topraklarda 2 milyonu aşkın
Makedon yaşamaktadır.
Makedonyalılar ile Yunanlıların
aynı kökten geldiği, genelde kabul
edilen görüş olmakla birlikte; bazı
tarihçiler Makedonların,
Bulgarlarla irkî bağı olduğunu kaydetmektedirler. Nitekim bu tanımlamalarda birçok sorunu ortaya
çıkarmaktadır. Bundan dolayıdır ki
Makedonya’nın siyasi tarihi sürekli
bir nüfuz mücadelesini içermektedir. Makedonya Cumhuriyeti, yeni
kurulan bir devlet olması hasebiyle
tarihe gittiğimizde Makedonya
genel olarak bölgesel bazda ele
alınmaktadır. Makedonya yaklaşık
500 yıl kadar Osmanlı
İmparatorluğunun hâkimiyetinde
kalmasından dolayı kültürel, inanç;
Makedonya'da bilinen ilk hâkimiyeti M.Ö. 725'de Argead
Hanedanı’ndan I. Perdikkas kurdu.
Makedonya Krallığı'nın temelini
atan bu hanedan, Yunan asıllı
değildir. Daha sonra bölge, M.Ö
513'ten MÖ. 479'a kadar Perslerin
işgalinde kaldı. I. Perdikkas II.
Philippos’a değin Yukarı
Makedonya’daki yarı-bağımsız
kabilelerle, Illyrialılarla,
Trakya’daki Odryslerle,
Khalkidike’deki Helen kentleriyle,
Perslerle, Atinalılarla ve Sparta ile
mücadele etmek zorunda kaldı.
Her ne kadar Helenliler arasında
savaş eksik olmasa da ortak düşman Perslerdi. Milattan önce II.
Philippos'un kral olmasıyla
Makedonya güçlenmeye başladı.
Ülkeyi siyasi, ekonomik ve askeri
açıdan güçlü bir duruma getirdi. II.
Philippos, Helen Birliği’ni oluşturması ile Perslere karşı büyük bir
ordu ile sefer hazırlıkları yaptı.
Hatta Batı Anadolu’ya bir öncü
kuvvet bile gönderilmişti. Bir suikast sonucu öldürülen II.
Philippos'tan sonra, M.Ö. 334-323
yılları arasında tahta Büyük
İskender geçti. Büyük İskender bir
yandan içeride yani Helenler arasında birliği sağlayarak üzerlerinde
kontrolü sağladı. Diğer yandan da
Doğu’ya doğru Perslere karşı sefer
çıktı. M.Ö. 331 yılında Pers
İmparatorluğuna son verdi ve 300
yıllık bir dönem Helenistik Çağ
olarak adlandırıldı. Bu dönemde
ülke sınırlarına Yunanistan,
Anadolu, İran, Suriye ve Mısır’ı
katarak genişletti. İskender,
Türkistan ve Hindistan'a da girdi.
İmparatorluğun sınırlarını genişleten Büyük İskender 33 yaşında
ateşli bir hastalığa yakalandı ve
Babylon’da (Babil) öldü. Yerine
MÖ. 323'te kral olacak olan oğlu IV.
İskender'i öldüren kumandan
Antigonos, Makedonya Krallığı'na
geçerek yeni bir hanedanı başlattı.
Roma İmparatorluğu ile bölünmüş
Makedon topraklarında üç savaş
yapıldı. Her savaşta yenilgiye
uğrayan Makedonya Krallığı yavaş
yavaş güç kaybetti ve M.Ö. 168'de
tamamen bu imparatorluğun hâkimiyetine girdi. M.Ö. 146’da,
Makedonya Roma Eyaleti statüsüne dönüştürüldü. Roma egemenliğinden sonra M.S. 9. yüzyılın birinci yarısında Slav istilasına uğradı.
Bunu Bulgar istilası takip etti.
Balkanlar dolayısıyla Makedonya
toprakları
bu dönemde
Slavlaşmaya
başladı ve
takip eden
Bulgar nüfuzu Slavlarla
birlikte kalıcı
olmaya başladı.
Nitekim bu
bölgede
Nazlı DERVENT
Bulgarlar
kendi devletlerini kurdu. Doğu’da ise filizlenen Roma varisi yeni bir imparatorluk doğuyordu. Bu imparatorluk Bizans’tı. Bizans
İmparatorluğu’nun gelişme döneminde, M.S. 800/850 ila 1000 yılları
arasında yönetici ailesi, Makedon
Hanedanı'dır. Bu dönemde imparatorluk gittikçe güçlenmeye başladı.
Merkezi bir yönetim kurularak
Güney ve Doğu Anadolu’da toprak kazanımları sağlandı. 1014'de
Bizans tarafından yıkılan 1.Bulgar
Devleti ile birlikte Makedonya da
Bizans İmparatorluğu'nun egemenliğine girdi. Makedonlar, 867-1057
yılları arasında Bizans Devleti'ne
sekiz imparator ve iki imparatoriçe
verdi. Dördüncü Haçlı seferi sırasında, 1204-1224 yılları arasında
Makedonya'da Latin Krallığı kuruldu. Bu seferde Bizans’ın başkenti
işgal edildi. Hazinesi yağmalandı
ve parçalandı. Boğazlar
İmparatorluğu Dönemi olarak anılan bu dönemde Bizans toprakları
İstanbul, Trakya, Selanik, Mora’nın
bir bölümü ve Ege Denizi'nde birkaç adayla sınırlıydı. Bizans, Latin
İmparatorluğu’nun tekrar kurulmaması ve rakibi Epir despotunun
ortadan kaldırılması için yönünü
Batı’ya çevirmişti. Bu durum
Anadolu’da Türk beyliklerinin
ortaya çıkmasını kolaylaştırmış ve
Osmanoğulları Beyliği'nin kurulmasına zemin hazırlamıştır. 14.
yüzyılda İstanbul Sırp Devleti’nin
eline geçti ve Osmanoğulları’nın
yardımıyla Bizans bu tehlikeden
kurtuldu. Ancak Bizans gittikçe
güç kaybediyordu. Diğer taraftan
Balkanlar 1230'da Bulgarların eline
geçti. Bir yandan da Balkanlarda
Sırp ilerleyişi başlamıştı. 1330 yılında Köstendil’de Bizans’ın müttefiki
Bulgarları ağır bir mağlubiyete
uğratan Sırp Krallığı Balkan coğrafyasında üstünlüğü ele geçirdi.
Ertesi yıl Sırp tahtına geçen Kral
Stephan Duşan, Sırp Krallığını
imparatorluk haline getirme siyaseti izleyerek Bizans’a bağlı
Makedonya’ya saldırdı. Prilep,
Kastoria, Ohrid ve Strumica gibi
önemli şehirleri ve kaleleri zapt
etti. Selanik’i kuşattıysa da ele geçiremedi. 1334’te Makedonya şehirleri Sırplar’da kalmak şartıyla Bizans
ile barış antlaşması imzalandı.
DEVAM EDECEK...
SAYFA 07
Yerel Yönetimler 7
25 May s 2015
Pazartesi
Bosnal misafirler
Bursa’ya hayran kald
Birinci Balkan Gençlik Şöleni için Bursa’ya gelen Dünya Boşnaklar
Kongresi üyesi 97 kişi, Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti
BURSA - BALKAN GÜNLÜ⁄Ü
B
oşnak gençleri Büyükşehir Belediye Başkanı
Recep Altepe adına Başkanvekili Şükrü
Köse ağırladı. Bursa Balkan Kadınları
Derneği Başkanı Hayriye Kosova ile İzmirli
Boşnaklar Derneği Başkanı Hamza Yavuz’un da
katıldığı ziyarette, Bursa ile Başkan ülkelerinin
ilişkileri, Müslüman gençlerin durumu tartışıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanvekili Şükrü Köse,
Türkiye ve Bursa için Balkan ülkelerinin çok
büyük önem arz ettiğini belirterek, buradaki
gençlerin geleceklerinin daha parlak olması adına
kendilerini iyi yetiştirmelerinin şart olduğunu
dile getirdi. Öz değerleriyle uyumlu, özgüven
sahibi gençlerle mevcut kardeşlik bağlarının daha
da güçleneceğini, yarınlara daha emin bakılacağını kaydeden Başkanvekili Köse, “Çok şanslı
dönemdeyiz. Çünkü sizleri en az kendi yönetici-
leriniz kadar düşünen bir cumhurbaşkanımız,
başbakanımız ve büyükşehir belediye başkanımız var. Fırsatlar iyi değerlendirilmeli. Öz değerlerimize mutlaka sahip çıkmamız, donanımlı
birer Müslüman genci olmalıyız. Kendimizi bulduğumuz takdirde, dışarıdan gördüğümüz zarar
da o miktarda azalır” dedi. Bursa Balkan
Kadınları Derneği Başkanı Hayriye Kosova ise,
97 Boşnak gencinin 1. Balkan Gençlik Şöleni için
Bursa’ya geldiğini hatırlattı.
Torbalı’ya Sultanlar Vadisi kuruluyor
H.MERKEZ
BALKAN GÜNLÜ Ü
T
orbalı’da Cumhuriyet tarihinin en büyük çevre yatırımı
ve sosyal yaşam kampüsü
kabul edilen 22 kilometre uzunluğundaki Fetrek Çayı Sultanlar
Vadisi için devasa araç parkı kuruluyor. Fetrek Çayı Islah projesinin
uygulandığı alanda incelemelerde
bulunan DSİ Genel Müdürü Ali
Rıza Diniz, daha sonra Torbalı
Belediye Başkanı Adnan Yaşar
Görmez’i ziyaret ederek sürdürülen
çalışmaları anlattı. Diniz, Fetrek
Çayı Islah projesinde kullanılmak
üzere yurt dışından 40 iş makinesinin geleceğini, toplamda 100 dolayında ağır iş makinesiyle projeye
devam edeceklerini belirtti.
Ku adalı gençler
Makedonya yolcusu
AYDIN
BALKAN GÜNLÜ Ü
K
uşadası Hasan Fatma Önal
Anadolu Lisesi tarafından
yürütülen “Anadolu’dan
Balkanlara Ritmik Adımlar” projesi
kapsamında Kuşadası’nda farklı
okullarda eğitim gören 44 başarılı
lise öğrencisi, Balkan ülkelerinde
düzenlenen Uluslararası Çocuk,
Gençlik ve Folklor Festivali’ne katılmak üzere yola çıktı. Kuşadası
Belediyesi’nin de destek verdiği
gezide lise öğrencileri 10 gün
boyunca 5 Balkan ülkesini görme
şansı elde edecek. Kuşadası
Kaymakamlığı, Kuşadası İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü, Kuşadası
Belediyesi ve Kuşadası
Yardımlaşma Derneği’nin desteği ile
Fatma Önal Anadolu Lisesi tarafından sürdürülen proje kapsamında
dokuz farklı okuldan 44 öğrenci,
Uluslararası Çocuk, Gençlik ve
Folklor Festivali’nin Makedonya’da
yapılacak açılışının ardından
Sırbistan, Macaristan, Avusturya ve
Yunanistan’da devam edecek etkinliklere katılacak. Öğrenciler Balkan
ülkelerinin tarihi ve kültürel mekânlarını da ziyaret edecek.
19 May s kutlamas na "kom u" ziyareti
H.MERKEZ - BALKAN GÜNLÜ Ü
İ
zmir’in Çeşme ilçesinde düzenlenen 19 Mayıs törenlerine, Çeşme
Belediyesi'nin misafiri olarak ilçeye gelen Yunanlar da katıldı;
Atatürk'e benzerliği ile tanınan sinema sanatçısıyla da fotoğraf çekildi.
Cumhuriyet Meydanı'nda İstiklal
Marşı ve çelenk sunumuyla başla-
SIYAH MAVI KIRMIZI SARI
yan program, Alaçatı Yaşar Eğitim
ve Kültür Vakfı Anadolu Lisesi'nde
devam etti. Yaşar Eğitim ve Kültür
Vakfı Anadolu Lisesi'ndeki etkinlikte tam anlamıyla coşku hakimdi.
Çeşme Belediyesi'nin desteğiyle lise
yönetimi ve okul aile birliği tarafından organizasyonu yapılan etkinlikte, öğrencilerin step ve jimnastik
gösterileri nefes keserken, halk
oyunları ekibinin gösterisi de büyük
alkış aldı. Törene, Atatürk'e benzerliğiyle tanınan ise sinema sanatçısı
Göksal Kaya da katıldı.
Törenlerin en büyük sürprizi ise
'komşu'dan, Yunanistan'ın Sakız
Adası'ndan gelen misafirler oldu.
Çeşme Belediyesi'nin ev sahipliğinde Çeşme Belediyespor'la "dostluk
maçı" yapmayan gelen IONES XIOY
Basketbol Takımı, 19 Mayıs
Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor
Bayramı kutlama törenine katıldı.
Mikrofondan "Hoş geldiniz" anonsu
ile karşılanan Sakız ekibi, gösterileri
izledi. Barış mesajı veren, iki toplumun ortak bir geçmişi olduğunu
vurgulayan IONES XIOY Başkanı
Karantzanos Takis, "19 Mayıs ve
Atatürk'ün Türkiye için ne anlamını
biliyorum. Burada olmaktan mutluyum" diye konuştu.
ural n dedi i gibi,”
Ç r lç plak gelir,
ÖLÇÜSÜZ
bir kefenle döneARZULAR…
riz”. “Felaketlerin ba l ca
kayna , ölçüsüz arzular www.ergundur.com
m zd r. (Diyojen) nsan
istedi ini elde edince
Hepsi Hikaye...
Ergun DUR
mutlu olaca n san r.
Hâlbuki bir arzu di erini
ginleyememek kadar kötü
do urur. Böylece istekler bir
ba ka ne var?
kartopu gibi büyür. Sonu
Stuart Mill der
gelmez arzunun. htiras kirli
ki;”Arzular m tatmin de il,
amaçlarda harcan rsa kötüs
n rland rmak sayesinde
dür. htirass z olmak de il,
mutlu olmay ö rendim.” ihtiraslar na hakim olmak
“Dünyada
sizden üstün olana
insana s nav kazand r r.
bakmay n ki, gözünüzde
Dengenin bozulu udur h rs.
Allah’ n nimeti küçülmesin”
“Açl n z n midenizden
(Hadis)
büyük oldu unu anlayam Mutluluk için fazla ey arayorsunuz!” (Seneca). H rs
may
n ükür “AZ” ço alt r.
zirveye ç k ta son ad m
“AZ” a anlay , s cak sevgiatt rmaz. H rs mahrum b rayi
kat
n, her ey birden de ik r. H rs sonunda insan ezer.
ir. Bu nedenle hastal n
“Bir akbaban n Niagara elasebeplerini bilmek ondan
lesine giden rmak üzerinde
kurtulmaya yetmez, nsan
bir cesedi yiyerek yüzdü ü
s n r a ld m bir kere; yangörülür. Ku tehlike noktas l bilerek, sürünerek, can
na geldi i zaman kanatlar n
çeki erek yapar. “Geç saat”
açarak havalanabilece ini
i te budur. Al kanl n tutzanneder, fakat o noktaya
saklar na “Sigara içmeyin!”
gelince her ne kadar kanatlaya da “A DS ten korkun!”
r n açt ysa da cesedin içinde
demek, rakamlar vermek
vah i bir h rsla donmu olan
bilimsel aç klamalar yapmak
t rnaklar n ç karamayarak
insanlar n kurtulu u, dönü ü
girdaba girer.” için yetmez. Ve insan
“Benim gibi çok var!” teselNSANIN ALDANI I
lisine s n r. Yörüngesinden
ç kan tutkunun gözü kördür.
nsan n buna benzer aldan
Tutku o kadar önüne geçilvar. Fena al kanl klar n kurmez bir dürtü, o kadar sinsi
ban kimse de ayn ekilde
ve gizli telkindir ki; insan
“Benim için endi elenmeyin.
yüzüstü b rak p onun pe inBen onu istedi im zaman
den
gider. “Çocuk içinde
b rak r m” der. Fakat bunu
ceviz bulunan kaba elini
gerçekle tirmek için aya a
soktu.
Avuçlar n cevizle
kalk nca irade gücü bulamaz.
doldurdu. D ar ç karmak
Bütün kuvvetinin kendisini
istedi. Ç karamay nca da
terk etti ini görür. Sadece
a lamaya ba lad . ‘Evlad m!
tehlikeyi göstermek yetmez.
Avucundaki cevizlerin bir
nsan n önce güçlü ve zay f
k sm n b rak! Ellerini d ar
yanlar n bilip önlem almak
ç kard n zaman yine bir
gerekir. rade yok olursa,
miktar cevize sahip olacaközgürlük zarar verir.
s n!” te sen, daha çok o
Fedakârl k olmazsa uzak
çocu a benziyorsun!
kal r yücelik… Bilgi irade,
duygu erdemle ortakla a yar(Epiktetos) d m eder dengeye… rade
htiraslar m z n bize neler
zay flam , tutkular dizgini
yapt rd n bilmekten çok
ele alm sa bilgi ne i e
uza
z.
yarar? nsan için kendini diz-
K
SAYFA 08
SIYAH MAVI KIRMIZI SARI
8 Balkan Haberleri
25 May s 2015
Pazartesi
zzet KARASU
[email protected]
Balkanlardan gülümseten anlar...
DE⁄‹fi‹KL‹K
Arkadafl› Kumali'ye " Seni çok zay›flam›fl
gördüm. Sana bir çektiren mi var?" diye
sorar. Kumali cevap verir:
-Sen de çok fliflmanlam›fls›n. Seni de bir
flifliren mi var?
FARK
Rus turist Kumali’ye sorar:
-Siz Türkler Müslümans›n›z, Araplardan ne
fark›n›z var?
Kumali cevap verir:
-Ruslarla, Frans›zlar aras›nda nas›l da¤lar
kadar fark varsa, o kadar.
-Nas›l yani?
-Frans›zlar da H›ristiyan’d›r ama, her tur
sonunda kifli bafl› 5-10 dolar bahflifli t›p
diye b›rak›r.
Ruslarsa bahflifl vermeyi sevmez.
YASAK
Otobüs h›zla ilerliyordu. Turistler laftan
anlam›yordu.
“Otobüs’in içi çok s›cak. fiu kap›lar› aç›n”
diye diretiyorlard›.
-Bir dakika bekleyin dedi Kumali.
Elindeki votka fliflesinden içlerinde en çok
itiraz eden bayan›n befl yafl›ndaki o¤luna
içirmek istedi. Kad›n k›zarak:
-Nas›l olur da çocu¤a votka verirsiniz?
-Neden içmesin ki?
-Çünkü yasak!
-Ha öyle mi? Demek ki baz› yasaklar
vard›r ki, onlar› delmek imkans›zd›r
han›mefendi..!
GENÇL‹K
-Kumali sen gençli¤inde nas›l biriydin?
Hep böyle k›sa boylu ve göbeklimiydin?
Kumali cevap verir:
-Hay›r aksine çok uzun boylu ve
yak›fl›kl›yd›m!
Senin bir önerin var m›?
-Var.
-Nedir?
-Mahkemeler h›rs›zlar›n al›nlar›n›n ortas›na
birer dövme yapt›rs›nlar!!!
TUR‹ZM AfiKI
-Kumali, siz genç insanlars›n›z. Efliniz “
Bizimkisi turizm aflk› “ demifl. Ne anlama
geliyor?
-Ay›lar›n aflk› da diyebilirsiniz.
-O nas›l oluyor?
-Bilirsiniz, ay›lar k›fllar› uykuda geçirir,
yaz›n seviflirler. Bizimki de tam tersi.
Turizm sezonunda bütün yaz görüflmeyiz.
K›fl oldu mu da çok flahane aflk yaflar›z!
B‹N‹N G‹D‹N
GÜBRE
-Kumali, sen niye hala turizm de çal›fl›yorsun? Hem turistler art›k hiç döviz
b›rakm›yorlarm›fl, do¤ru mu?
-Do¤ru. Ama en az›ndan memleketi gübreleyip gidiyorlar!
BALON
Kumali ve efli asansörde s›k›fl›rlar.
Efli Kumali’ye dönerek:
-Han›m vallahi o kadar fliflmanlam›fl›z ki,
asansöre bile s›¤m›yoruz.
-Eh han›m dünya dönüyor. Döndükçe de
biz balon gibi flifliyoruz. Ondan olsa
gerek!
NEREYE KOYSAK?
-Ne büyük bir buzdolab›, içinde neler var?
-‹çinde yok yok
-Ne, yok yok?
-Peynir yok, bal›k yok, et yok, k›saca hiçbir fley yok
Kumali yine Antalya’ya çal›flmaya gidiyormuflsun?
Bunca paray› ne yapacaks›n? Nereye
koyacaks›n?
-Vallahi ben de flimdi onu düflünüyordum.
Sen ne dersin? Nereye koyay›m?
-Kumali memleketimizin hapishaneleri
h›rs›zlarla dolup taflmas›na ra¤men,
h›rs›zl›¤›n bir türlü önüne geçilemiyor.
Atina hükümetinin iki ülke arasında sınır oluşturan tartışmalı
Epir bölgesinde petrol sondajları yapacağını açıklamasının
ardından Yunanistan ve Arnavutluk arasında kriz baş gösterdi
Arabas›yla tur yapan Kumali'ye turist
sorar:
-Sen bizden niye 100 dolar istiyorsun? Biz
hesab›n› yapt›k 50 dolarl›k benzin bizi
oraya götürüp getirir!
-Hadi bana eyvallah! Siz gidin benzine
binin o zaman…
YOK YOK
ÖNLEM
Epir’de petrol arama
Arnavutluk’u k zd rd
Not: Kumali F›kra ve Hikayeleri Yazar
Nihat Alt›nok'un " Av hikayeleri " adl›
kitab›ndan izin al›narak al›nt›
yap›lm›flt›r.
T RAN - BALKAN GÜNLÜ Ü
Y
unanistan ile Arnavutluk arasında tartışmalı bölgede petrol arama krizi çıktı.
www.dunyabulteni.net sitesinin
Greek Reporter'a dayanarak verdiği
habere göre, Atina hükümetinin iki
ülke arasında sınır oluşturan tartış-
malı Epir bölgesinde petrol sondajları yapacağını açıklamasının ardından Yunanistan ve Arnavutluk arasında kriz baş gösterdi. Tiran yönetiminin kendisine ait olduğunu
iddia ettiği bölgede petrol arama
kararı alan Atina'yı protesto ettiği
belirtildi. Tiran yönetiminin ayrıca
Atina'dan bölgede yapacağı petrol
arama çalışmalarının haritasının da
kendilerine verilmesini istediği
kaydedildi. Atina ise Tiran'ı 'Büyük
Arnavutluk' projesi peşinde koşmakla suçladığı belirtildi. 'Büyük
Arnavutluk' projesi Yunanistan'ın
yanı sıra Kosova, Sırbistan,
Karadağ ve Makedonya topraklarının bazı bölümlerini kapsıyor.
Karada lı Folklorcular
Mesir Festivali’ndeydi
MAN SA - BALKAN GÜNLÜ Ü
T
ürk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) desteğiyle merkezi Karadağ’ın tarihi
kenti Çetinye’de bulunan ve ülkenin en
köklü geleneksel halk oyunları topluluğu konumundaki Njegoş Kültür Sanat
Derneği Halk Oyunları Topluluğu,
Manisa Belediyesince organize edilen
“475. Uluslararası Manisa Mesir
Macunu Festivaline” katıldı. Karadağ’ın
kültür ve geleneklerinin yaşatılması ve
tanıtılması için gönüllülük esası ile faaliyet gösteren Njegoş Kültür Sanat
Derneği Halk Oyunları Topluluğu, festival çerçevesinde, Karadağ’ın
Türkiye’de tanıtılması amacıyla
Karadağ yerel halkoyunlarından oluşan
pek çok gösteri sergiledi. Festivalin
tamamlanması sonrasında Dernek
Başkanı Vaso Zuber, ve derneğin diğer
temsilcileri, Podgoritsa Program
Koordinasyon Ofisine bir teşekkür ziyaretinde bulundular. Karadağ adına ulu-
sal ve uluslarararası birçok halk oyunları gösterisine iştirak ettiklerini ve TİKA
tarafından sağlanan destek vesilesi ile
ve Türkiye’yi yakından tanıma imkânı
bulduklarını belirten Dernek Başkanı
Zuber, Karadağ ve Türkiye halklarının
geleneksel giyim kuşam tarzları ile
yemek kültürleri arasında büyük ben-
zerlikler olduğunu söyledi. İki kardeş
ülke arasındaki kültürel bağların daha
ileri götürülmesi konusunda halkoyunlarının önemli bir yere sahip olduğunu
da kaydeden Dernek Başkanı Zuber, ileriki dönemlerde TİKA ile yeni projelerde beraber çalışmayı arzuladıklarını
sözlerine ekledi.
mtiyaz Sahibi lhan akiro lu
Arnavutluk nihayet
Komünizm’le yüzle ecek
T RAN - BALKAN GÜNLÜ Ü
A
rnavutluk, aylardır süren tartışmalar sonucunda, komünist
rejim dönemindeki gizli servis
dosyalarının açılmasını öngören kanunun mecliste kabul edilmesinin ardından, yarım asırlık komünist rejim ile
yüzleşmeye hazırlanıyor.
"Arnavutluk Sosyalist Halk
Cumhuriyeti'nin Gizli Servis
Dosyalarındaki Bilgilerin İfşası" adıyla
meclise sunulan kanun tasarısı, oyçokluğu ile kabul edilmişti.
www.haber7.com’a göre; Arnavutluk
Meclisi İnsan Hakları Komisyonu
Başkanı Vasilika Hysi, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, meclisten geçen
kanunun, adından da anlaşılacağı üzere
dönemin gizli servis dosyalarının açılmasını öngördüğünü belirterek, "O
dönemde mazlum olan, işkence gören
veya üçüncü bir kişi hakkında bilgi
almak isteyenler bunu rahatlıkla yapabilecek" diye konuştu. Kanunun aynı
zamanda, komünist rejim dönemindeki
bütün gizli belgeleri ve devlet kurumlarının belgelerini tek bir arşivde toplanmasını da kapsadığını söyleyen Hysi,
tek bir arşivde toplanacak bu belgelerin
onarımının ve dijitalleştirilmesinin de
öngörüldüğünü, ayrıca her araştırmacının bu belgelere ulaşabileceğini kaydetti. "Dosya Kanunu" olarak da bilinen bu
kanun tasarısının Almanya ve
Hırvatistan'daki örneklerine dayanarak
ve bir karışım olarak ortaya çıktığını, iki
ülkenin uzmanlarınca da olumlu
yorumlandığını söyledi.
TEMS LC L KLER
Osmanlı Çinileri
Zagreb'de sergileniyor
ZAGREB
BALKAN GÜNLÜ Ü
A
driyatik denizinin sularında yüzyıllardır saklı
kalmış Osmanlı zenginlikleri, Yunus Emre
Enstitüsü’nün katkılarıyla gün
yüzüne çıkıyor. 16. yüzyıla ait
batık bir gemiden çıkarılan
arkeolojik eserler, “Adriyatik'in
Derinliklerinden Osmanlı-İznik
Seramikleri” sergisi ile ilk kez
Hırvatistan’daki Mimara müzesinin ev sahipliğinde sergileniyor.
Yunus Emre Enstitüsü, Mimara
Müzesi, Hırvat Koruma
Enstitüsü, Dubrovnik Müzeleri
ve Arkeoloji Müzesi işbirliğiyle
düzenlenen “Adriatik’in
Derinliklerinde Osmanlı-İznik
Seramikleri” sergisi Hırvatistan
Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı
Mimara Müzesinde açıldı.
Sergide, Mljet adası yakınlarındaki St. Paul sığ sularında bulunan 16. yüzyıla ait batık bir
gemiden çıkarılan çok kıymetli
Osmanlı arkeolojik eserleri gösterilecek. 13 Eylül’e kadar meraklılarıyla buluşacak serginin açılışını Hırvatistan Kültür Bakanı
Prof. Berislav Šipuš yaptı.
ANKARA Ahmet ÇOLAK
SAMSUN Ak n ÜNER
BURSA Hüseyin TOY
MU LA Mehmet TOKGÖZ
MAN SA Ersin AKBA
ANTALYA Kenan KURTE
STANBUL Faruk AZEM
DEN ZL Fahrettin KOYUNCU
DI TEMS LC L KLER
ARNAVUTLUK Sokol BRAHAJ
BULGARİSTAN İsmet TOPALOĞLU
SOFYA DR. Sunay YILMAZ
KOSOVA Orhan EMİNCİK
ROMANYA Erkan ERUYSAL
YUNANİSTAN Varol HALİLOĞLU
BOSNA-HERSEK Murat ÖZKAYA
KKTC Mehmet ALDEMİR
YAYIN KURULU
KORAY BAfiOL
İSMET TOPALOĞLU
NAZ‹F MANDACI
SOKOL BRAHAJ
BALKAN DEVLEN
AYŞE KARADAN
ŞARIK CİBO
ATA ATUN
İLBER ŞİYAK
MAL LER
KUTLU KARAN
B LG LEM
KEMAL B ÇER
YAYINTÜRÜ: ULUSLARARASI HAFTALIK SÜRELİ YAYIN
YÖNETİM YERİ: Rafetpaşa Mah. 5179 / 1 sokak.
No: 7 / 4 Bornova/İZMİR
TEL: 0 535 776 01 61
BAS KI TARİHİ: 25 Mayıs 2015
BASKI: STAR MEDYA YAYINCILIK A.fi.
ADRES: Gaziemir Tren İstasyonu Karşısı Eski Betontaş
Tesisleri İçi GAZİEMİR/İZMİR TEL: 0 232 251 76 32
[email protected]
Köşe yazılarının sorumluluğu yazarına aittir. Yıllık abone bedeli
500 TL olup ulusal ve uluslararas› aboneler için posta ücreti ilave olunur.
SAYFA 09
Ara t rma 9
25 May s 2015
Pazartesi
MUTLULU UMUZ,
HUZURUMUZ VE
KURAN (1)
Mehmet KIZILKAYA
az ma ba lamadan
önce unu ifade etmek
isterim.
Mutlulu umuzu, huzurumuzu, ya am m z n anlam n ve
hayat m her anlam yla güzelle tirecek olan tek ey vard r
ki o da kutsal kitab m z olan
Kuran- Kerim’in ahlak d r.
nsano lu yarat l lar gereince her daim huzurlu ve de
mutlu ya amak
isterler. Cenab Hakk’ n kutsal kitab m z olan KuranKerim’de bildirdi i ahlak
yap s n , insano lunun f trat na en uyumlu en uygun ya am sunmakt r. Kutsal kitab m z olan Kuran- Kerim ahlak d ndaki tüm yollar n insano lunu adeta huzursuz bir
ya ama sürmesine neden
oldu u gerçe i vard r.
Hepimizin görmesi gereken
bir ey vard r ki o da udur;
nsano lunun ya , mesle i,
ki ili i, sosyal kurumlardaki
konumu, zengini, fakiri her
ne olursa olsun, kutsal kitab m z olan Kuran Kerim ahlak ndan uzak olan toplumlarda
ya ayan ve de ya amakta olan
insanlar n emin olun ki hiçbiri ne mutlulu u ne de huzuru
güzel bir ekilde kendi
ya amlar nda bulam yorlar.
Bizler tüm güzellikleri, huzuru, mutlulu u her daim kutsal
kitab m z olan KuranKerim’in ahlak ile elde etmeye çal mal y z. Kutsal kitab m z Kuran- Kerim’in ahlak n hiçbir zaman ya amayan,
yani her daim farkl bir cahiliye hayat na göre kendilerini
ekillendiren insanlar n, içinde bulunduklar en büyük
yanl ve aciz durum nedir
bilir misiniz? Ellerinin alt nda
bulunan kutsal kitaptan
çözüm aramamak ya da
çözüm bulamamakt r. Bu
insanlar n içerisinde bulunduklar durumlar n açmaz bir
hal ald n da aç k bir ekilde görürler. Bu insanlar n
ya ad klar hayat tarzlar n n,
benimsedikleri karakter yap lar n n onlara istediklerini
vermedi ini, kendilerini hiçbir zaman tatmin etmedi ini
hatta onlar daha fazla s k nt lar n içerisine soktuklar n
hayatlar n n her an nda, her
alan nda fazlas yla hissederler. Onlar bun tür eylere
çözüm getirmek için cahiliye
Y
SIYAH MAVI KIRMIZI SARI
gruplar n n sunduklar
alternatifleri deneme yollar na giderler ki, bu da
onlara hiçbir ekilde ne
huzur ne de mutluluk getirisi olmuyor. Buda onlar
tekrardan huzursuzluk ve
mutsuzluk noktas na getirmektedir.
UNUTMAYIN
DOSTLAR!
Cahiliye sistemlerinin temel
noktalar nda hiçbir fark göremezsiniz. nsanlar, sosyal
kurumlar, i ler, yerler,
zamanlar, mekanlar ya da
artlar her daim de i ebilir
lakin ya anan kayg lar n
hepsi ayn hedeflerde sabit
kalmaya mahkumdurlar.
Burada sizlere bir örnekle
aç klamay daha berrakla t rmak isterim. Cahiliye ya am na göre sosyete kültürü ve
entel gruplar ile ya amak çok
önemli bir durumdur. Fakat
bu iki ya am modelinin her
ne kadar isimleri farkl olsa
da hedefledikleri noktalar
yine ayn d r. Yani cahiliye
pozisyonunda olmakt r. Daha
da netle tirmeye geçersek
e er dünya hayat na göre
ya amak modeli demektir.
Oysa hepimizin de görmesi
gereken udur ki; hayat,
dünya hayat na h rsl bir
ekilde ba lanmayacak kadar
çok ama çok k sad r. Dünya
hayat nda kazand klar m z n
hiçbiri baki kalmayacakt r.
Ölümümüzle beraber adeta
dünya hayat ndaki bütün her
ey yok olacakt r. Bu sebeple
yaln zca dünya için kazand klar m z, yaln zca dünya için
kazanmaya çal t m z
kazançlar n tamam insano lunu ciddi büyük s k nt lar n
içerisine alm olacakt r. Bu
sebeple yüce Yaradan insano luna mutlu ve de huzurlu
olmalar n n yollar n en iyi ve
en güzel ekilde kutsal kitab m z olan Kuran- Kerim’de
bildirmi tir. nsano lu ancak
ve ancak Cenab Hakk’a
yöneldi inde ve Onunla gerçek bir dost olup, Rabbimizin
be endi i güzel ahlak yla
ya ad zaman bütün s k nt lar ndan kurtulma ans elde
edebilir. Yüce Yaradan (Rad
Suresi, 28) ayeti kerime de
öyle bildirmektedir; “Bunlar,
kesinlikle iman edenler ve
kalpleri de Cenab Hakk n
zikriyle mutmain olanlard r.
Haberiniz olsun; kalplerin
yaln zca Allah' n zikri ile
mutmain olur.” diye buyurmu tur.
DEVAM EDECEK...
Bat Trakya Türk Az nl
FUEN 2015 Kongresi’ne
ev sahipli i yapt
T RAN - BALKAN GÜNLÜ Ü
A
vrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu(ABTTF), Batı Trakya
Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği(BTAYTD) ve Dostluk, Eşitlik,
Barış(DEB) Partisi, Avrupa Ulusları
Federal Birliği(FUEN)’nin 2015
Kongresi’ne ev sahipliği yaptı.
Gümülcine’de düzenlenen kongreye FUEN
üyesi yaklaşık 20 ülkeden, 30 azınlık kuruluşunun 150 temsilcisi katıldı. FUEN
Başkanı Hans Heinrich Hansen ve Batı
Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu(BTTADK) Başkanı ve İskeçe
Faziletli Müftüsü Ahmet Mete açılış konuşmalarını gerçekleştirdiler. FUEN Başkanı
Hans Heinrich Hansen konuşmasında, bir
ülkede azınlıkların durumunun o ülkede
demokrasinin hangi düzeyde yaşandığının
göstergesi olduğunu belirterek,
“Azınlıklara nasıl davrandığını bana göster,
senin ne kadar demokratik olduğunu söyleyeyim” dedi.
YÜZDE 3’LÜK SEÇİM BARAJI
“Avrupa’da Ulusal Azınlıkların Siyasi
Temsil Sorunu” başlıklı ilk oturumda
FUEN Başkan Yardımcısı ve Romanya
Macarları Demokratik İttifakı (RMDSZ)
Uluslararası Sekreteri Lorant Vincze’nin
moderatörlüğünde Romanya Macarları
Demokratik İttifakı (RMDSZ) Başkanı
Hunor Kelemen, AP Milletvekili Herbert
Batı Trakya Türk Azınlığı için tarihi nitelikteki
FUEN 2015 Kongresi’ne 20 ülkeden, 30
azınlık kuruluşundan yaklaşık 150 kişi katıldı
Küssner’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Batı Trakya Türk Azınlığı’nın Mevcut
Durumu” başlıklı oturumda Batı Trakya
Türk Azınlığı’nın eğitim ve din alanındaki
özerk yapısı Batı Trakya Azınlığı Kültür ve
Eğitim Şirketi(BAKEŞ) Genel Müdürü
Pervin Hayrullah ve Trakya Üniversitesi
Öğretim Üyesi Yrd. Doç.Dr. Ali
Hüseyinoğlu tarafından dile getirildi.
Yunanistan İnsan Hakları Birliği Üyesi
Avukat Halil Mustafa 1955-1998 yılları arasında uygulamada olan ve yaklaşık 60 bin
Batı Trakya Türkünün vatandaşlıktan çıkarılmasına yol açan Yunan Vatandaşlık
Kanunu’nun eski 19. Maddesi konusunda
sunum yaptı. Trakya Demokritos Üniversitesi Uluslararası İktisadi İlişkiler ve
Kalkınma Bölümü yüksek lisansına sahip
ekonomist Onur Mustafa Ahmet ise Batı
Trakya’nın ekonomik yapısı ve Batı Trakya
Türk Azınlığı’nın sosyo-ekonomik durumu
hakkında bir sunum gerçekleştirdi.
KARŞILIKLI GÜVEN VE SAYGI
FUEN Başkan Yardımcısı ve ABTTF
Başkanı Halit Habip Oğlu’nun moderatör-
Yunan devleti ile azınlık arasında uzun
vadeli bir çözüm için öncelikle karşılıklı
güven ve saygı oluşturulması gerektiğini
kaydetti. Makedonya Üniversitesi Balkan,
Slav ve Doğu Dilleri Bölümü Öğretim
Üyesi olan Yunanistan’ın azınlık hakları
konusuna bakışını ve Yunanistan’da azınlıkların durumunu çok iyi bilen Kostas
Çiçelikis, Batı Trakya Türk Azınlığı’nın
hukuki statüsü ve uygulanan politikaların
ardındaki ideolojik yapıyı aktardı. İstanbul
Rum Azınlığı Üyesi Yazar ve Köşe Yazarı
Herkül Millas ise Yunanistan ve
Türkiye’deki Batı Trakya Türk Azınlığı ile
İstanbul Rum Azınlığı’nın gerçek anlamda
özerkliği konusunu gündeme
taşıdı, İstanbul Rum Azınlığı üyesi olarak
kişisel deneyimini paylaştı.
MAKEDON AZINLIĞIN
SORUNLARI
“Flensburg’dan Gümülcine’ye İnişler ve
Çıkışlar - Avrupa’da Azınlık Korunmasında
Bir Yıl” başlıklı beşinci oturumda Edessa
Eğitim ve Kültür Hareketi Başkanı Eugenia
Natsoulidou, Yunanistan’daki Makedon
azınlığının ve Rodos, İstanköy ve Onikiada
Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı Rodos
ve İstanköy Türklerinin sorunlarını dile
getirdi. “Rodop Rüzgarı Dergisi” sahibi
İbrahim Baltalı, “Batı Trakya’da Osmanlı
mirası anıt ve tarihi eserlerin tahrip edilmesi” konulu bir sunum gerçekleştirdi.
FUEN’DEN İKİ KARAR
Dorfmann(İtalya),
AP Milletvekili
Csaba
Sógor(Romanya)
mensubu oldukları
azınlıkların siyasi
alanda temsil edilmelerine ilişkin
sorunları aktardılar.
Bu oturumda konuşan Dostluk Eşitlik
Barış (DEB) Partisi
Başkanı Mustafa Ali
Çavuş Batı Trakya
Türk Azınlığı’nın
temel sorunlarını
aktardı, siyasi alanda bağımsız adaylara yönelik yüzde
3’lük seçim barajının
son derece anti
demokratik bir
uygulama olduğunu
söyledi.
FUEN Başkan
Yardımcısı ve
Sydslesvigsk
Forening (SSF) Eski
Başkanı Dieter Paul
lüğünde “Azınlık Hakları Uzmanları:
Tecrübeler ve Çözüm Önerileri” başlıklı
oturumda Uluslararası Sınır Tanımayan
İnsan Hakları (HRWF Int’l) Direktörü Willy
Fautre, Batı Trakya Türk Azınlığı’nın acil
çözüm bekleyen sorunlarını aktardı. Fautre,
FUEN Delegeler Kurulu gerçekleştirildi.
Burada ABTTF, BTAYTD ve DEB Partisi’nin
Batı Trakya Türkleri heyeti olarak sunduğu
karar metninde Yunan makamlarından kronikleşmiş sorunları çözmesi için adım
atması istendi. İkinci olarak Yunanistan’da
azınlık haklarının durumu konusunda
FUEN tarafından sunulan ve delegelerin
oyuyla kabul gören
metinde Yunanistan’dan Avrupa Konseyi
Ulusal Azınlıklar Çerçeve Sözleşmesi ile
Avrupa Bölgesel ve Azınlık Dilleri Şartı’nı
onaylamasını ve ulusal azınlıkların korunması için politika standartı oluşturması
talep edildi.
SAYFA 10
SIYAH MAVI KIRMIZI SARI
Balkan Haberleri 10
25 May s 2015
Pazartesi
TASARIM
EKONOM N N
ARTI DE ER D R
Kemal YAMANKARADEN Z
ünümüz rekabet dünyas , teknolojiyi piyasaya sürmenin tek
ba na yeterli olmad n kavramaya ba lad . Özellikle yüksek bilgi
aktar m sayesinde tüm firmalar n
çal malar neredeyse ayn do rultuda
ilerliyor. Kullan m ve fayda aç s ndan
ayn i levi gören ürünlerde ön plana
ç kart lmas gereken ise ürünü farkl la t rmak oluyor.Ben özellikle tasar m
konusuna vurgu yapmak istiyorum.
Bugün geldi imiz noktada dünya art k
gerçekten de küresel bir pazar hâline
geldi. Pek çok mal n üretim tekni i,
hammaddesi ve dolay s yla da maliyeti
dünyan n neresine giderseniz gidin birbirine çok yak n. Hal böyle olunca
farkl fiyata satmak da gittikçe zorla yor. Bu noktada genelde fikri mülkiyet; özelde de tasar m n yani mal ya da
ürünün görünü ünün tüketicinin sat n
alma karar na olan etkisi öne ç k yor.
Özellikle de geli en trendlerin fonksiyonel tasar m yönünde ilerledi ini, bu
tür tasar mlar yapan firmalar n daha
kolay ürün satt n dü ünüyorum.
G
YEN ÜRÜN KAVRAMI
Bu noktada “yeni ürün” kavram eskisine oranla hayat m zda daha fazla yer
kaplayan bir olgu. Tasar m terminolojisi aç s ndan bakt m zda, önceden
hiç bilinmeyen ya da bilinen bir çözüm
üzerinde çal larak, de i ik yorumlar,
yakla mlar ve detay çözümlemeleri ile
farkl bir ürünün ortaya konulmas
yenilik olarak de erlendirilir. Yenilik
de erlendirilmesinde, ortak özellikler
öncelikle ele al n r ve küçük ayr nt larda farkl l k yenilik olarak de erlendirilemez. Yenili in belirlenmesinde, söz
konusu tasar m n daha önce hak sahibi
taraf ndan ya da ba kalar taraf ndan
kamuya sunulmu olup olmad na
bak l r. Yenilik, mutlak anlamda ele
al nd ndan, bir tasar m n benzeri
daha önce dünyan n herhangi bir
yerinde kamuya sunulmu sa söz konusu tasar m n yenilik özelli i ortadan
kalk yor. S naî mülkiyet haklar gibi
tasar m konusunda da ara t rma ciddi
ekilde önem kazan yor. Tasar m ara t rmalar firma baz nda yap l yor ve
Türk Patent Enstitüsüne ba vuru yap lm tasar mlar içeriyor. Tasar m do as gere i görsellik içerdi i için, tek tek
ürün baz nda ara t rma oldukça uzun
ve zahmetli bir süreç olup ço u zaman
da sonuç vermiyor. Bu yüzden TPE
yay n olan “Tasar m Bültenleri”ne
abone olmak büyük önem ta yor.
Düzenli olarak yap lan bülten taramalar hem sektörel anlamda hak sahibine
bilgi sa lamakta hem de tasar m izlemesi konusunda yard mc oluyor.
Bütün bir sektörü hatta di er sektörleri
de takip edebilmek tasar m bültenleri
ile mümkün. Böylece hangi firman n
hangi çal malar yapt n ya da hangi
tasar mc lar n öne ç kt n görme
ans da do uyor.
Egeli Makedonlar
Foça’da bulu tu
Ege Makedonya Göçmenleri ve Dayanışma Derneği üyeleri Foça’da
buluştu. Makedonya Ticari Ataşesi Alev Süleyman’ın da katıldığı
gecede Rumeli türküleri eşliğinde halaylar çekildi, şarkılar söylendi
H.MERKEZ - BALKAN GÜNLÜ Ü
R
enkli geçen ve yaklaşık 200 kişinin bulunduğu dayanışma
yemeğine, Makedonya Ticari
Ateşesi Alev Süleyman, Balkan
Federasyonu Genel Sek. Gürol
Türkmentepe, Ege Makedonya
Göçmenleri Derneği Başkanı Mustafa
Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri
katıldı. Çamdibi Balkan Orkestrası’nın
sahne aldığı gecede, sunuculuğu showmen Efkan Efekan yaptı, konuklar geç
saatlere kadar eğlendi, halaylar çekildi,
şiirler okundu. Ege Makedonya
Göçmenleri Derneği Başkanı Mustafa
Yılmaz, “ İzmir ve Egeli Makedonlar
olarak Foça’da misafirlerimiz ve yönetim kurulumuz ile birlikte bir araya
geldik çok güzel bir gece geçiriyoruz”
dedi. Gece sonunda hep birlikte 10.yıl
marşını söyleyen konuklar Foça’da bir
gece konakladıktan sonra ayrıldılar.
BARI MI?
[email protected]
Ahmet GÖKSAN
“Haklar m z elde edinceye kadar
mücadeleden geri kalacak de iliz.
Belki biz de günün birinde Rum halk n n tak nd tavr , hareketi tak nmak
mecburiyetinde kalaca z. Muhakkak
bizi böyle hareket etmeye mecbur edecek olan da bugünkü idare olacakt r.
Rum’a en büyük haklar verildi i, en
büyük imtiyazlar bah edildi i halde
onlar yine bo bir dava u runda hükümete kar isyana haz rlan rken bizim
yaln z, ya amak için isteklerimize engel
olan bir hükümete daha ne kadar
zaman sadakat gösterecek, boyun e ece iz? Hani milletlere hakk n tan yan
kanunlar? Nerede onlar?” 1952
Dr. Faz l KÜÇÜK
er yeni ba lang c bir umut olarak kabul edelim. K br s Türk’ü
bu nedenle s kl kla yineledi imiz gibi umut yorgunu olman n yan
s ra çözüm yorgunu oluyor. Y llard r
iyi niyetli olarak görü me masas na
çak l p kalmas na kar n beklentileri
kar lanmad . Bunun içinde rahats zl k
ya yor. Buna kar n ba layan yeni
görü melerde çözüm umutlar n canl
tutmaya çal yor. BM’de her zaman
oldu u gibi danan n kuyru unu koparmamak ad na yo un çaba harc yor. BM
Genel Yazman ’n n Özel Temsilcisi
Bay Espen Barth Eide, “Ye ilhat tüzüüne çok kat ekilde uyulmal d r.
Ye ilhat’tan geçen herkes, K br s’ta
yasal makamlar n hangileri oldu unu
tam olarak anlamal d r” diyor. Bu yakla m ile dengelerin gözetilmesini istedi ini söylemek olas d r. Buna kar n
kar taraf n bak ve yakla mlar ortal k yerlerdedir. Ad geçen ülkenin
yöneticileri, K br s Türklerine verdikleri K br s Cumhuriyeti kimlik ve pasaportlar n geri al nmas n istiyorlar.
Gerekçe olarak da bu pasaporta sahip
olan K br s Türklerinin uluslararas
toplant lara kat l yor olmalar n gösteriyorlar. Bununla yetinmeyerek bu ki ilere kar cezai yapt r m uygulanmas n
istiyorlar. K br s Türklerinin uluslararas toplant lara kat lmalar ndan rahats zl k duyduklar n gizlemeyenlerle
nas l bir uzla n n sa lanaca gerçekten meraka de er do rusu.
H
K rçova'da Türkçe
e itim 12 ya nda
BM KALKINMA PROGRAMI
KIRÇOVA
BALKAN GÜNLÜ Ü
M
akedonya Cumhuriyeti'nin
Kırçova şehrinde, ilk Türkçe
eğitim veren sınıfın açılmasının 12. yıldönümü kutlandı. Aynı
zamanda buradaki ilk Türk Derneği
olan Gayret Derneği'nin kuruluşunun
10. yıl dönümü kutlandı. www.yenibalkan.com’a göre; Kırçova'da düzenlenen kutlama törenine TİKA Üsküp
Koordinatörü Teoman Tiryaki,
MATÜSTEB Başkanı Tahsin İbrahim,
Gayret Derneği Başkanı Elvin Kansu
ile Kırçova ve Plasnitsa bölgelerinden
öğrenciler, öğretmenler ve yöre halkı
katıldı. Kırçova'da Türkçe eğitim 2003
yılında "Sande Şteryovski" İlköğretim
okulunda başladı. İlk olarak 35 öğrenciyle başlayan bu serüvende, şu anda
bölgede binn üzerinde Türk öğrenci
Türkçe eğitim görmektedir. Kırçova
bölgesinde Türkçe eğitimin başlatılmasında başta Kırçovalı Türk velilerin büyük ısrarı ve ardından Türk
İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı (TİKA)dan gelen destek
büyük rol oynadı. Diğer yandan
Makedonya Türk Sivil Toplum
Teşkilatları Birliği’nin, (MATÜSTEB),
ADEKSAM'ın ve İstanbul
Kırçovalılar Derneği'nin de Türkçe
eğitimi büyük katkısı geçti.
Kırçova'daki Türkçe eğitim sadece
Kırçova'ya değil özellikle bölgede
bulunan Plasnitsa, Lisiçani ve
Debreşte gibi yerlere de avantaj sağladı. Şu anda bu civarlarda ilkokullarını
tamamlayan öğrenciler, kendilerine en
yakın Türkçe eğitim veren
Kırçova'daki "Mirko Milevski" lisesine kayıtlarını yaptırarak ana dillerinde eğitim alıyorlar.
Di er yandan BM Kalk nma Program
çerçevesinde “Sürdürülebilir Bar ve
Demokratik Kalk nma Merkezi”nin
yapt ara t rma moda söylemle gündeme bomba gibi dü tü. Ara t rma
sonuçlar na göre adada iki toplum aras ndaki kültürel mesafenin 2013 ve
2014 y llar aras nda artt belirtiliyor.
K br s Türklerinin olas bir referandumda ‘EVET’ oyu kullanma oran
dü üyor. Ara t rman n di er bir ilginç
sonucuna göre K br s Türklerinin federal bir çözümü, Rumlara göre daha
yüksek oranda destekledikleri kaydediliyor. Ara t rman n 500 Türk ve 500
Rum denek aras nda yap ld na dikkat
çekiliyor. Görü melerin yeniden ba lat lmas ndan Birle ik Amerika
Devletlerini’n de memnun kald
belirtiliyor. Buna kar n NATO toplant s na kat lmak üzere Türkiye’ye gelen
Yunanistan D i leri Bakan Bay Nikos
Katzias, “Garantör güçlere gereksinimi
olmayan bir K br s” olgusunu yineliyordu. Geçti imiz ubat ay nda mendil
büyüklü ündeki ülkeyi ziyareti s ras nda Yunanistan Savunma Bakan Bay
Panos Kamenos, Garanti Anla malar
ile adada konu lu bulunan ülkesine ait
birli i ziyareti s ras ndaki konu mas nda, “i gal alt ndaki bölgeye özgürlük
bayra n yeniden dikecek olan bir
hücum birli inin k las nda bulunmaktan büyük bir onur duydum” diyordu.
Ad geçen ülkeye “Sava uça al ns n.
Buna kar n bu uçaklar n güvenlik
gerekçesi ile uçaklar n Girit veya
Rodos’a konu lans n” önerisini ortal k
yerlere b rak yordu. Nisan ay ba lar nda Yunanistan Cumhurba kan Bay
Prokopis Pavlopulos, adada bulunacak
olas çözüm için görü lerini,
“Gelecekteki K br s Devleti, tek ve bir
uluslararas temsiliyeti, tek yurtta l
ve bir egemenli i ile uluslararas ve
Avrupa hukukuna dayal olacak” diye
aç kl yordu. Yunanl siyasetçilerin
K br s uyu mazl na ili kin bak aç lar bu yönde oldu una göre ba layan
görü melerden sonuç beklememek
gerekiyor mu ne?
Müezzino lu'ndan,
Genço lu'na ziyaret BURSA
BALKAN GÜNLÜ Ü
TAV, Üsküp’te yeni S
teknolojiyi tan tt
ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜ Ü
T
AV Makedonya, "Büyük
İskender" havaalanında otomatik park ödeme sistemi
yürürlüğe girdiğini ve fiyatların
aynı kaldığını duyurdu.
www.yenibalkan.com’da yayınlanan haberde; "TAV Makedonya"
tarafından yapılan açıklama şöyle:
“Otomatik park ödeme sistemi ile
yolcuların park hizmetlerini
kolaylaştırmak ve şirket içinde iş
süreçlerinin modernizasyonu
amaçlanmaktadır. Üç otopark
makinesi konulmuştur, bunlardan
ikisi park alanında, biri ise terminal binasında konulmuştur.
"Büyük İskender" havaalanında
otomatik ödeme nakit veya kredi
kartı ile sadece denar olarak yapılmaktadır. Otomatik ödeme sisteminin hizmete konulduğu ilk
günlerde "TAV Makedonya"
havaalanında görevli personel
ödeme sürecinde yolculara yardımcı olmak gerekirse park makinelerin yakınında duracak.
ağlık Bakanı Mehmet
Müezzinoğlu ve Bursa
Büyükşehir Belediyesi
Başkanı Recep Altepe, Balkan
Rumeli Türkleri
Konfederasyonu Onursal
Başkanı Turhan Gençoğlu’nu
ziyaret etti. Turhan Gençoğlu,
ziyaretten dolayı duyduğu
memnuniyeti dile getirerek
bugüne kadar Balkan göçmen
vatandaşlarımızın sorunlarının büyük bir kısmının çözüme kavuştuğunu belirtti.
Bugün bünyesinde 36 ilde, 165
dernek ve 9 federasyonu bulunan ülkemizin Balkanlar nezdinde en büyük sivil toplum
örgütü olan Balkan Rumeli
Türkleri Konfederasyonu'nun
Onursal Başkanı Gençoğlu,
Balkan göçmenlerinin yaşadığı sorunlar ile ilgili yakın ilgi
ve alakalarını esirgemeyerek
çözüme kavuşturanlara şükranlarını sundu. Balkan kökenli bir bakan olarak bugüne kadar olduğu gibi
bundan sonra da sorunların
çözümü için gerekeni yapmaya devam edeceklerini dile
getiren Sağlık Bakanı Mehmet
Müezzinoğlu ise Balkanlarda
parçalanmış aile sorunu
oldukça zaman zaman sorunları da beraberinde getirmesinin doğal olduğunu, çıkan
sorunları da her zaman olduğu gibi süratle çözüme kavuşturmaya devam edeceklerini
söyledi.
SAYFA 11
SIYAH MAVI KIRMIZI SARI
Araflt›rma 11
25 May s 2015
Pazartesi
Avrupa’nın
güzelliğiyle nam
salmış, savaş
sırasında uğradığı
yıkımı yeni yeni
üzerinden atabilmiş bir başkent
Saraybosna. Turist
akınına uğrayan
dünyanın en
iyi 10 Başkenti
arasına giren
Saraybosna’yı
A’dan Z’ye tanıtmaya çabaladık
A’DAN Z’YE SARAYBOSNA
A
/AVAZ: Savaştan sonra inşa edilmiş
bir bina Avaz. Dolayısıyla kötü
modern mimari tanımına son derece
uyuyor. 35. kattan ovanın içine kurulmuş
Saraybosna kentine bakan manzarası haricinde seyahatinize bir faydası yok.
B/ BAŞÇARŞI: On beşinci yüzyılda İsa-Bey
İshaković tarafından kurulmuş olan
Saraybosna’nın merkezi ve çarşı alanı
Başçarşı. On dokuzuncu yüzyılda çıkan bir
yangın dolayısıyla şu andaki büyüklüğü o
zamankinin yarısı kadar. Miljacka Nehri’nin
kuzey tarafındaki bu alanda Gazi
Hüsrevbey Camiisini; hemen yanındaki
medreseyi; ilk halka açık, umumi tuvaleti ve
saat kulesini göreceksiniz.
C / CHEERS: Saraybosna’da gece gezmesi
çok kolay. Asmalı Mescit kadar küçük bir
bölge içerisinde sayısız bar/canlı müzik
mekânı/club var. Bilenine, çok gidenine sorduk. Geceler Cheers’da başlar dediler.
Kalabalıklardan da anlayacağımız üzere
haklı çıktılar. Sahnedeki grup cover çalıyor,
pek bir numaralarını görmedik ama insanlarla muhabbet için gidilmesi gereken ilk
mekân olduğu konusunda hemfikiriz. Sonra
da zaten Old Town Pub’a ani geçiş yapılıyor.
Ç/ ÇEŞME: Bütün yollar Sebil’e yani
Başçarşı’nın girişindeki bu çeşmeye çıkıyor
Saraybosna’da. 1753’te Mehmed Paşa
Kukavica tarafından yaptırılmış, ardından
1891’de çek mimar Alexander Vitek tarafından renove edilmiş.
D / DVERİ: Belgrad’dan Saraybosna’ya
adım attığımız anda Kerimcan bizi Sebil’den
aldı Dveri’nin kapısından içeri soktu.
Masaya ilk düşen krema kıvamındaki peynirler, ince kesilmiş şarküteri ürünlerinden
sonra bir gulaş geldi ki, sorma. Kelle başına
düşen hesap 15 mark’ı geçmedi. Ben fazla
bahsetmiyorum, asıl hikâyesini Kerimcan
anlatacak.
E / ECO FUTURA: Saraybosna çok küçük
şehir. İki günde yapılacak görevlerimizi
bitirmiş olmanın huzuru ve buralara yeniden gelecek olmanın inancıyla şehrin etrafında neler var diye araştırırken Eco Futura
bilgilerine ulaştık. Doğa yürüyüşleri, dağ
havası, güzel yemek yanında leziz Bosna
şarapları dolu bir hafta onu isteyenlere birebir. Benim gözümde Polenezköy tipinde bir
yer canlandı.
SÖNMEYEN BARIŞ ATEŞİ
F / FERHADİYE CADDESİ: Sebil ve hiç
sönmeyen barış ateşinin arasında kalan bu
cadde Saraybosna’nın İstiklal’i. Üzerinde
halıcı da var, eski Galatasaraylı futbolcu
Tarik Hodzic’in kebapçısı da, dondurmacı
da var, bedesten de.
G / GALLERY 11/07/95: Temmuz 1995’te
Saraybosna’da yaşananların hikayesini anla-
tan bu galeri 8372 kişinin ölümüyle sonuçlanan çok büyük bir savaşın tanığı. Çok etkileyici…
H / HOSTEL: Savaş zamanında gazetecilerin konakladığı Holliday İnn Saraybosna’da
nerede kalacağız sorusunun ilk cevabı olsa
da biz şehrin merkezinde, geceliği 20 TL’den
başlayan birkaç hostel de önermek isteriz.
1.Hostel City Center 2. Haris Youth Hostel 3.
Hostel Old City 4. Hostel Kod Keme
I / ILICA: 3 numaralı tramvaya binince seni
tıngır mıngır Türkler’in yerleşim bölgesi
olan Ilıca’ya taşıyor. Ilıca’da ne yapacağız
diye sorunca da 1. Alley’de faytona binin, 2.
Vrelo Bosna’da yürüyüşe çıkın önerileri geliyor. Ama asıl önemli bilgi 3 numarada olan.
Gece 03:00’ten sonra Restoran Bosna’da bir
taverna havası var. Lokal müzik istersen
diye dedim.
İ / İNAT KUCA RESTORAN: Bir zamanlar
şehrin diğer yakasında olan bu geleneksel
restoran Bosna hükümetinin yerini alıp belediye binası kurmasından sonra nehrin tam
karşı yakasına taşımış kendisini. Otoriteye
kafa tutan bir figure olarak sahibini çok seviyor Bosnalılar (Velika Alifakovac 1).
BABAANNE’DEN KALMA
SAATLER
J / JEZ: Duvarlarda babaanneden kalma,
zamanın kaç olduğunu göstermeyen saatler
var. O yüzden içeride mekan-zaman herşeyi
unutuyorsunuz. Camambert peynirli patates
püresi bonfilenin yanında yenilmesi gerekenler listesinde.
K/KM: İnternet sitelerinde yemeklerin üzerinde KM işaretini görünce ilk şöyle bir
mantığa bağladım: Bu kebabı yersiniz ama
eritmek için 11 KM yolu da aşarsın.
Değilmiş elbette. KM Bosna’nın para birimi.
L / LATİN BRİDGE: Miljacka Nehri’nin
üzerinde, mesafeleri 100 metreyi geçmeyen
köprülerin en önemlisi Latin Köprüsü.
1914’te Franz Ferdinand ve karısı Sophie
burada öldürülüyor. Akabinde Birinci
Dünya Savaşı başlıyor.
M / MÜZE: Savaş zamanında havaalanından erzak getirmek, yaralıları taşımak amacıyla kazılmış olan Tünel’in 800 metresi çökmüş ancak kalan bölümü bir müze olarak
açık. 1995’teki bombardımanın izlerini taşıyor.
N /NATİONAL MUSEUM: İşletecek paranın olmaması nedeniyle kapatılmış olan
Saraybosna Müzesi, gezgin hayatımda bir
ilki gerçekleştirdi. Kapısında brandalar üzerine kapalıdır yazması, savaştan sonra mutluluğu arayan bir şehirde beni en çok acıtan
görüntülerden oldu
O / OLİMPİYATLAR: 1984 yılı olimpiyatları
o zamanlar Yugoslavya, şimdi Bosna-Hersek
olan ülkede, Saraybosna şehrinde yapıldı.
Ö / ÖZVERİ: Bosna’nın halkı, pek çok ayrı
yerden duyduğunuz gibi, çok özverili. Her
oturduğunuz yerde evlerine misafir gelmişsiniz muamelesi yapılıyor size.
P / PARK PRINCEVA: Çok gezenlerin, şairlerin, bohemlerin buluşma noktası Park
Princeva. Çünkü Saraybosna şehrini tepeden görüyor. Müdavimleri arasında eski
Amerika başkanı Bill Clinton, U2’nun solisti
Bono, sihirbaz David Copperfield; aktör
Richard Gere gibi isimler var.
R / RAKİJA: Balkanların yüzde 40 alkollü
en popüler likörü erik, kayısı, armut, şeftali,
ayva gibi pek çok ayrı meyveyle lezzetlendiriliyor.
S / SLOGA: Küçük bir kapıdan eskiden
sinema salonu olan devasa alana çıkıyorsunuz. Kendisi geceleri herkesin uğrak yeri
olan club (İstanbul’da Jolly Joker ya da
Bronx buraya tekabül edebilir) Canlı müzik
bitmiyor. Ara veriyor belki bir saat ama bitmiyor (Mehmeda Spahe 20)
Bosnia-1628 Bosnia Sarajevo2Ş /ŞARAP:
Bosna Hersek’ten bana şarap getir diyenler
varsa Vranac ve Blatina ama özellikle Carska
Blatina tavsiye edilir.
T / TO BE OR NOT TO BE: Olmak ya da
olmamak isimli mekanın olmamak kısmı
kalemle çizilmiş. Elbette
sonuna kadar orada
olmak, yemeğe oturmak
makarna yanında biftek
istemek lazım. Daha
detaylı olarak ayrıca bir
post’ta anlatacağım için
şimdilik sözlerimi noktalıyorum
U / ULAŞIM:
Saraybosna havaalanışehir arası 30 KM, 35 TL
gibi bir paraya tekabül
ediyor. O yüzden nasıl
gideceğim diye hiç
düşünmeden bir taksiye
atlayabilirsiniz.
Sonrasında zaten şehirde
başka bir toplu taşım
aracı kullanmanıza gerek
yok. Her yere tabanvay.
Ü / ÜSTBAŞ:
Hostellerde yaşayanlar
için pratik çözüm fikriyle
yola çıkmış, Laundy
Lounge’u yapmışlar.
Burada bir yandan kirli
çamaşırlarınızı yıkıyor,
diğer taraftan internette
işiniz varsa onu yapıyor,
sizin gibi dertleri olan
gezginlerle tanışıyor ve
kahvenizi içiyorsunuz
(Kracule 19).
V / VRELO BOSNA:
Ördeklerle beraber parkta yürümek. Hayatın en
basit zevklerinden biri
Vrelo Bosna’da daimi.
Y / YEMEK: Bosna’da
yemekler enfes! Sabah
börekle açılışı yapıyorsunuz. Hamuru incecik,
malzemesi bol; öğlen bizdeki İnegöl köftenin bir
benzeri olan cevapi;
akşam soğan dolma,
Boşnak mantısı (klepe)
ve sahan.
Z / ZLATNA RİBİCA:
Sadece Saraybosna ilk
10’uma girse iyi, dünya
En İyi 10’um listesine
girdi Zlatna Ribica.
www.bosnahersek.ba
sitesinden alınmı tır…
SAYFA 12
600 YILLIK TAR H N AZ Z HATIRASINA
SIYAH MAVI KIRMIZI SARI
FINDIK D YARINDAN
GALATASARAY BA KANLI I’NA
[email protected]
Suzan ERNOYAN
igler yava yava toparlan p tatile girmeye
haz rlan rken, kulüpler yeni ba kanlar n
seçmeye ba lad bile. Bursaspor’dan
sonra, Galatasaray’da yeni ba kan n seçti bile.
S radaki gelsin diyelim… Gidi ata bakacak olursak, kulüpleri 65 ya ve üstü ba kanlar n yönetim
furyas , ya da modas ba lad . Herhalde bu gidi le, tecrübe ve ekonomik durumu iyi olmayan
genç ba kanlar giderek tarih olacak desenize!
Böylece, Galatasaray’da 3 y ll k yeni bir ba kanl k dönemi de ba lam oldu. Daha önce Duygun
Yarsuvat yönetiminde, ba kan yard mc l görevini üstlenen ve benim de favori gösterdi im,
Dursun Özbek, tarihi bir fark ve ezici üstünlükle
di er iki genç ba kan aday n geçerek 2 bin 800
oy ald ve oylar ikiye katlad . Bununla birlikte
kendisi bile,”Bu kadar fark beklemiyordum”
diyecek kadar da mütevaz ve medyatik olmay
sevmeyen birisi. Ancak bundan sonra istemese
de medyatik olacak tabi.Seçim s ras nda cep telefonunu yan na almayan ba kan Özbek’e, kazand ktan sonra ilk ula an ismin ise eski yönetimde
görev alan ba kan yard mc s Abdürrahim
Albayrak olmu .! Albayrak, Özbek’e,”I love you
Dursun abi” demesi, baz mevkilerin nas l kazan ld göstergesini ak llara getiriyor ve insanlar
gülümsetiyor…
L
25 May s 2015 Pazartesi
Bursal kanocular
madalya b rakmad
BURSA - BALKAN GÜNLÜ Ü
B
ursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kano
sporcuları, başarılarını kupa ve madalyalarla
taçlandırdı. Bu yıl ilk kez Uludağ Üniversitesi
Göbelye Göleti’nde gerçekleştirilen ‘Okullar arası
Kano İl Birinciliği Turnuvası’na Bursa Büyükşehir
Belediyespor Kulübü’nün sporcuları damgasını
vurdu. 35 kız ve 46 erkek sporcunun katıldığı durgun su kano ve deniz kanosu kategorilerinde yapılan
yarışlarda dereceye giren sporcuların çoğu Bursa
Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusuydu.
Kano sporuna gönül veren gençler, başarılarının
sonucu olarak kazandıkları kupa ve madalyaların
sevincini de takım arkadaşlarıyla paylaştı.
www.balkangunlugu.com
DARISI D ER
KULÜPLER N BA INA
Dursun Özbek,1950 f nd k diyar ndan gelen,
Giresun ebinkarahisar do umlu. Galatasaray
Lisesi ve stanbul Teknik Üniversitesi Makine
Mühendisli in de okurken TÜ spor kulübünde
hem üniversite tak m nda, hem de amatör
1.küme de top oynam .Yani aya na top de memi ba kanlardan de il.! 1974 y l nda otomotiv
sektörüyle i hayat na at lm .1988 y l ndan beri
de, turizm sektöründe bulunuyor. Bunlardan bir
tanesi, stanbul’a gitti im de konaklamaktan
oldukça keyif ald m ve çok sevdi im s ra d
bir Hotel olan Point Hotel. Ba ar l bir genel
müdür seçimiyle, ünlülerin ve elit kesimin tercih
etti i üst düzeyde bir hotel. Point Hotel’e ilaveten, bir de Nippon Hotel zincirleriyle de
stanbul’da hakl bir yer edinen Özbek, ayr ca
Kimeros ve Mabiche otelleriyle de Antalya’da
hem yat r mc , hem de i letmeci olarak faaliyet
gösteriyor. ki lisan bilen kültürlü bir ba kan
daha ne olsun de il mi? Umar z di er kulüplerin
ba na da ayn ba ar lara imza atm ba kanlar
göreve gelirler.
Küçük Kulüp’e
Paloma Hotels
deste i
H.MERKEZ
BALKAN GÜNLÜ Ü
İ
zmir’in en köklü kulüplerinden geçmişten günümüze İzmir cemiyet hayatına öncülük etmiş Küçük kulüp ile 35
yılı aşkın bir süredir misafirlerini Paloma
markası ile ağırlayan otel grubu Paloma
Hotels arasında sponsorluk anlaşması
imzalandı. Sözleşmeye göre 1 yıl boyunca
Küçük kulüp bünyesinde organize edilecek Biz Bize, Jim Giraud çift erkekler ve
karışık çiftler Tenis turnuvaları, Paloma
Hotels ana sponsorluğu ile gerçekleşecek.Turnuvalar “Paloma CUP”ön adıyla
oynanacak olup, Paloma Hotels aynı
zamanda Küçük Kulüp’ün düzenleyeceği
tüm sosyal, kültürel aktivitelerde de kulübe desteğini sürdürecek. Bununla birlikte
Küçük Kulüp üyeleri “Paloma Vacation
Card” uygulamaları ile bir yıl boyunca
Paloma Otel ayrıcalık ve fırsatlarından
yararlanabilecek. Küçük Kulüp Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı Emre Sarıgedik”
Paloma Hotels ile yaptığımız bir yıllık
sponsorluk anlaşmasından dolayı her iki
kurumunda mutlu olduğunu düşünüyorum dedi. Sarıgedik sözlerini şöyle sürdürdü. “72 yıllık kulübümüzün Türkiye
çapındaki marka değerinin katkısı eminim, Paloma Hotels büyük bir güç katacaktır. Aynı şekilde bizler için de Paloma
Hotels grubunu yanımızda hissetmek
kulübümüz ve üyelerimiz adına büyük
bir şanstır. Türk sporu sponsorlarla desteklenerek daha ileriye gidecektir.

Benzer belgeler