HÜRNET Hurnet STH BİREYSEL ABONELIK SÖZLESMESI KIMLIK

Transkript

HÜRNET Hurnet STH BİREYSEL ABONELIK SÖZLESMESI KIMLIK
HÜRNET
Hurnet
Abone No
STH BİREYSEL ABONELIK SÖZLESMESI
KIMLIK BILGILERI ve TERCIH FORMU
İrtibat Tel No
Kullanıcı Adı ve Şifre Gönderilecek Cep Telefon No
ABONENİN KİMLİK BİLGİLERİ ve GÜVENLİK ŞİFRESİ
TC Kimlik No
Doğum Tarihi
Adı
Soyadı
ABONENİN (Bireysel Abonelerde Doldurulur­5510 sayılı Kanun­21/04/2010 tarih ve 27559 tebliğ)
Mesleği
Eğitim Durumu
Çalıştığı Sektör
İşyeri Unvanı
İşyeri Mahalle
İşyeri Cadde/Sk.
İşyeri Semt
Adres
İşyeri İl
İşyeri İlçe
İşyeri Telefon
FATURANIN GELECEĞİ ADRES (Tebligat Adresi)
Mahalle/Köy
Açık Adres
İl
İlçe
Sabit Telefon
E-Posta
ABONELİĞİN KURULDUĞU YER (Tebligat Adresi ile Aynısıdır )
Mahalle/Köy
Adres
Semt
İl
İlçe
ABONE TERCİHLERİ
HRC TELEKOM bilgilendirme mesajları
gelmesin
Bilgilerim verilemez
Numaram görünmesin (CLIR)
Kullanım detayı gelsin (ücretli
Görme engelliyim
Cinsel içerikli mesajlar gelmesin
Fatura e-posta adresime gelsin
İşitme engelliyim
Siyasi içerikli Mesajlar gelmesin
Tanıtım İçerikli Mesajlar gelmesin
Api/ Web Sevisi ile Erişim İstiyorum
Abonelik bilgilerim rehbere geçmesin
Ön Ödemeli ✓
ABONELİK TÜRÜ
SMS BAŞLIK TALEBİ (Gönderici Adı)
Başlık 1
Başlık 2
Baslik 3
TARİFE BİLGİSİ
Tarife Adı:
İMZALANACAK VE EKLENECEK BELGELER
1 ­ Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
(Abonenin veya Vekilin)
KABUL BEYANI (Aboneliği Kabul Eden Abone İmzalamalıdır)
Yukarıdaki bilgiler tarafımca doldurulmuş ya da seçilmiş olup, yukarıda belirtilen hizmet no'ya ait
kimlik bilgileri bölümünde doldurduğum bilgilerin doğruluğu tarafımca kabul edilmiştir.
TC No: Tarih:....../......../201...
İmza
NÜFUS BİLGİLERİNİ ve EVRAKLARI KONTROL EDEN (Aktivasyon Bayi Kontrol Yetkilisi İmzalar)
Kontrol Eden TC No:.................................... Tarih:....../......../201...
Aboneliği Yapan Bayinin Bayi Kodu: .................................................
İmza
Not: Sözleşmenin her sayfası, ilgili formlar ve taahhütnameler abone veya vekili­yetkilisi tarafından imzalanmaktadır.
Hurnet
*HÜRNET’ E GÖNDERİLECEK SÖZLEŞME NÜSHASI
Abone No:
Telefon No:
HÜRNET SABİT TELEFON HİZMETLERİ TELEFON/SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ
1­ Sözleşme; Sabit Telefon Hizmetleri kapsamında sesli, yazılı, görüntülü Elektronik Haberleşme Hizmetleri konusundadır.
Sözleşmenin süresi; 1 yıldır. Abone isteği, mevzuat gereği veya taraflar diğer geçerli nedenlerle sona erdirmediği sürece 1
yıl süreyle uzar.
2­ Sunulan hizmet; her yöne ses, görüntü, yazılı ve sesli kısa mesajların elektronik haberleşme cihazlarıyla tek taraflı veya
karşılıklı iletilmesidir. International Telecommunication Union (ITU) standartlarında hizmet verilir. İlk bağlantı en geç 7 gün
içerisinde tamamlanır.
3­ HÜRNET tarafından önceden haber verilen planlı bakımlar yapılabilir. Arıza onarım Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
(BTK) mevzuatı çerçevesinde en kısa sürede giderilir. Hizmet kalitesinin yetersizliğini abonenin ispatı halinde, yetersiz
alınan ilgili hizmetin ücret iadesi aboneye ertesi ay içerisinde yapılır ya da mahsuplaşılır.
4­ Abone borcuyla ilgili temerrüde düşmesi halinde, HÜRNET gerekli ihtarnamelerini yapar ve hukuki yollara müracaat
edebilir. Abone; Kimlik Bilgileri ve Tercih Formu’ndaki tarifeyi okumuş ve kabul etmiştir. Uygulanacak tarifeler ve
tarifelerdeki değişiklikler, kampanyalar, paketler www.hürnet.com.tr internet adresinden öğrenilebilir. Şifre girişiyle ya da
çağrı merkezi aracılığıyla tercihler yapılabilir ve/veya değiştirilebilir.
5­ Abone ve HÜRNET arasında uzlaşmazlık çıkması halinde HÜRNET ‘in çağrı merkezi ses kayıtları, abone ile yapılan
elektronik veya yazılı yazışmalar ile yapılan işlemlere göre mevzuat çerçevesinde uygulama yapılır. Abonenin HÜRNET
’e ulaşan şikayet ve talepleri, 48 saat içerisinde sonuçlandırılır ya da aboneye gelişmeyle ilgili bilgi verilir. HÜRNET
markası HRC İletşim Hizmetleri Telekomünikasyon İç ve Dış Tic. LTD. ŞTİ.’ ne aittir ve tüm hakları saklıdır.
Abonelikle ilgili BTK mevzuatını ve bu mevzuattaki değişikliklerin sözleşmeyi bağladığını taraflar kabul etmiştir.
HÜRNET abonenin bilgilerini, haberleşme kayıtlarını ve tercihlerini Bilgi Güvenliği mevzuatı ve standardı da göz
önüne alınarak gizli tutmakla yükümlüdür.
6- Abone verilen hizmetten yararlanabilmesi için gerekli olan teknik ekipman, cihaz ve donanımları kendisi temin
eder. Haberleşme güvenliği, abonenin Adil Kullanım Hakkını aşması (AKH), abonelik üzerinden başkalarına
haberleşme hizmeti verilmesi, aboneliğinden HÜRNET şebekesini tehdit eden saldırı çağrılarının olması
durumunda HÜRNET haberleşmeyi sınırlandırabilir veya kapatabilir. Abone bu durumda önlem almakla
yükümlüdür. Bu nedenlerle HÜRNET aboneye hiçbir tazminat ve ceza ödemez.
7­ Kimlik ve tercih formundaki bilgiler HÜRNET abonesi olmak amacıyla kendime/vekil olduğuma ait doğru bilgiler olup,
tarafımca doldurulmuştur. .......................................numaralı kullandığım telefonuma gelen ya da abonelik işlemi
sırasında verilen şifremle www.hürnet.com.tr ya da ilgili bayi internet adresinden giriş yaparak ya da çağrı merkezi
aracılığıyla abonelik tercihlerimi, abonelik paket veya tarifemi seçeceğimi veya onaylayacağımı, seçmemem
halinde üye olurken okuduğum ve anılan internet adresinde yayınlanan standart abonelik tercihlerini, standart
tarife şartlarıyla birlikte kabul etmiş sayılacağımı, Kimlik Bilgileri ve Tercih Formu ile iş bu sözleşmedeki 7 (yedi)
maddeden ibaret olan sözleşme şartlarını okuduğumu, kabul ettiğimi, burada vermiş olduğum bilgilerin doğru ve
eksiksiz olduğunu beyan ederim. Bundan sonra abonelikle ilgili her türlü işlemimi HÜRNET (Adres: Ayrancı
Mahallesi, Reşat Nuri Sokak No: 52/B Çankaya Park Evleri B/82 Çankaya ­ ANKARA ) ile yapacağımı biliyor ve
kabul ediyorum.
Tarihi:....../....../........
FİRMA
İmza
Yapıldığı Yer:
……………………………………………
Abone/Vekil
İmza
Hurnet
*HÜRNET’ E GÖNDERİLECEK SÖZLEŞME NÜSHASI
Abone No:
Telefon No:
HÜRNET SABİT TELEFON HİZMETLERİ TELEFON/SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ
1­ Sözleşme; Sabit Telefon Hizmetleri kapsamında sesli, yazılı, görüntülü Elektronik Haberleşme Hizmetleri konusundadır.
Sözleşmenin süresi; 1 yıldır. Abone isteği, mevzuat gereği veya taraflar diğer geçerli nedenlerle sona erdirmediği sürece 1
yıl süreyle uzar.
2­ Sunulan hizmet; her yöne ses, görüntü, yazılı ve sesli kısa mesajların elektronik haberleşme cihazlarıyla tek taraflı veya
karşılıklı iletilmesidir. International Telecommunication Union (ITU) standartlarında hizmet verilir. İlk bağlantı en geç 7 gün
içerisinde tamamlanır.
3­ HÜRNET tarafından önceden haber verilen planlı bakımlar yapılabilir. Arıza onarım Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
(BTK) mevzuatı çerçevesinde en kısa sürede giderilir. Hizmet kalitesinin yetersizliğini abonenin ispatı halinde, yetersiz alınan
ilgili hizmetin ücret iadesi aboneye ertesi ay içerisinde yapılır ya da mahsuplaşılır.
4­ Abone borcuyla ilgili temerrüde düşmesi halinde, HÜRNET gerekli ihtarnamelerini yapar ve hukuki yollara müracaat
edebilir. Abone; Kimlik Bilgileri ve Tercih Formu’ndaki tarifeyi okumuş ve kabul etmiştir. Uygulanacak tarifeler ve
tarifelerdeki değişiklikler, kampanyalar, paketler www.hürnet.com.tr internet adresinden öğrenilebilir. Şifre girişiyle ya da çağrı
merkezi aracılığıyla tercihler yapılabilir ve/veya değiştirilebilir.
5­ Abone ve HÜRNET arasında uzlaşmazlık çıkması halinde HÜRNET ‘in çağrı merkezi ses kayıtları, abone ile yapılan
elektronik veya yazılı yazışmalar ile yapılan işlemlere göre mevzuat çerçevesinde uygulama yapılır. Abonenin HÜRNET
’e ulaşan şikayet ve talepleri, 48 saat içerisinde sonuçlandırılır ya da aboneye gelişmeyle ilgili bilgi verilir. HÜRNET
markası HRC İletşim Hizmetleri Telekomünikasyon İç ve Dış Tic. LTD. ŞTİ.’ ne aittir ve tüm hakları saklıdır.
Abonelikle ilgili BTK mevzuatını ve bu mevzuattaki değişikliklerin sözleşmeyi bağladığını taraflar kabul etmiştir.
HÜRNET abonenin bilgilerini, haberleşme kayıtlarını ve tercihlerini Bilgi Güvenliği mevzuatı ve standardı da göz
önüne alınarak gizli tutmakla yükümlüdür.
6- Abone verilen hizmetten yararlanabilmesi için gerekli olan teknik ekipman, cihaz ve donanımları kendisi temin
eder. Haberleşme güvenliği, abonenin Adil Kullanım Hakkını aşması (AKH), abonelik üzerinden başkalarına
haberleşme hizmeti verilmesi, aboneliğinden HÜRNET şebekesini tehdit eden saldırı çağrılarının olması durumunda
HÜRNET haberleşmeyi sınırlandırabilir veya kapatabilir. Abone bu durumda önlem almakla yükümlüdür. Bu
nedenlerle HÜRNET aboneye hiçbir tazminat ve ceza ödemez.
7­ Kimlik ve tercih formundaki bilgiler HÜRNET abonesi olmak amacıyla kendime/vekil olduğuma ait doğru bilgiler olup,
tarafımca doldurulmuştur. .......................................numaralı kullandığım telefonuma gelen ya da abonelik işlemi
sırasında verilen şifremle www.hürnet.com.tr ya da ilgili bayi internet adresinden giriş yaparak ya da çağrı merkezi
aracılığıyla abonelik tercihlerimi, abonelik paket veya tarifemi seçeceğimi veya onaylayacağımı, seçmemem halinde
üye olurken okuduğum ve anılan internet adresinde yayınlanan standart abonelik tercihlerini, standart tarife
şartlarıyla birlikte kabul etmiş sayılacağımı, Kimlik Bilgileri ve Tercih Formu ile iş bu sözleşmedeki 7 (yedi)
maddeden ibaret olan sözleşme şartlarını okuduğumu, kabul ettiğimi, burada vermiş olduğum bilgilerin doğru ve
eksiksiz olduğunu beyan ederim. Bundan sonra abonelikle ilgili her türlü işlemimi HÜRNET (Adres: Ayrancı
Mahallesi, Reşat Nuri Sokak No: 52/B Çankaya Park Evleri B/82 Çankaya ­ ANKARA ) ile yapacağımı biliyor ve kabul
ediyorum.
Tarihi:....../....../........
FİRMA
İmza
Yapıldığı Yer:
……………………………………………
Abone/Vekil
İmza

Benzer belgeler

Abonelik Başvuru Formu

Abonelik Başvuru Formu Yurtiçi sabit hatlar 6 Krş/Dk. , Gsm hatlar 10 Krş/Dk. olup ücretlendirme saniye bazlıdır. Yurtdışı ülkelere göre değişmektedir. Sms birim fiyatı 2,5 Krş/Adet

Detaylı