Rektörlüğe Bağlı Araştırma, Uygulama Merkezlerinin ve Bölüm

Yorumlar

Transkript

Rektörlüğe Bağlı Araştırma, Uygulama Merkezlerinin ve Bölüm
EK 15. REKTÖRLÜĞE BAĞLI ARAŞTIRMA, UYGULAMA MERKEZLERİNİN VE
BÖLÜM LABORATUVARLARININ TEKNİK DONANIMI
REKTÖRLÜĞE BAĞLI ARAŞTIRMA, UYGULAMA MERKEZLERİNİN TEKNİK DONANIMI
BİLGİSAYAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
TECHİZAT LİSTESİ (Temel Cihazlar)
Hangi kaynaktan
alındığı
[genel bütçe, ileri
araştırma
projeleri(DPT),
Tübitak, İYTE(BAP)
projeleri, diğer]
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili))
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili))
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Adedi
Alım tarihiFatura
tarihi
Software
1
1999
Windows NT Client
1
1999
Windows NT Server
1
1999
Software ALADIN
1
1999
File Server Unit
1
1999
UNIX TCP/IP
1
1999
Protocol Analyzer (TCP/IP-Fast
Ethernet)
1
1999
Management Tool
1
1999
Network Controller -Sami Sözüer
1
1999
1
1999
1
1999
Tower
1
1999
ORACLE Workgroup Server
1
1999
Backup Unit
1
1999
Notebook Computer
1
1999
Router
1
1999
Datashow
1
1999
Data switch
1
1999
Hub (Type 1)
10
1999
Hub (Type 2)
3
1999
Hub (Type 3)
1
1999
BBS Sunucu
1
2002
Genel Bütçe
Router (1760)
1
01.11.2002
Genel Bütçe
SDH
1
2003
Genel Bütçe
Cihaz Adı
General Purpose Parallel
Computer -Sami Sözüer
System Software for General
Purpose Parallel Computer
1
Router (7206)
1
2003
Genel Bütçe
Proxy Sunucu
1
05.12.2003
Genel Bütçe
Switch 3550 12G
1
18.12.2003
Genel Bütçe
Web Sunucu
1
20.11.2003
Genel Bütçe
DNS Sunucu
1
20.11.2003
Genel Bütçe
Sunucu bilgisayar (E-Posta)
1
28.12.2005
Genel Bütçe
Sunucu bilgisayar (ÖBS)
1
20.12.2005
Genel Bütçe
Uzaktan Eğitim materyal
hazırlama seti
1
28.12.2005
Genel Bütçe
2006 yılı techizat alım-yeni
Sunucu
1
Genel Bütçe
Kenar anahtar
1
Genel Bütçe
JEOTERMAL ENERJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
TECHİZAT LİSTESİ (Temel Cihazlar)
Adedi
Alım tarihiFatura
tarihi
Elektronik sıcaklık ve basınç
ölçer
1
26.12.2002
Termal Kamera
1
23.12.2002
Viskosimetre
1
26.12.2002
Isıl iletkenlik ölçme cihazı
1
19.12.2003
Meteorolojig istasyonu ve aks
1
18.11.2004
Diferansiyel taramalı kalorimetre
1
22.09.2005
Jeotermal ısı laboratuvarı ölçüm
seti
1
21.12.2005
Partikül Sayım Cihazı
1
01.11.2005
Portatif partikül madde monitörü
1
22.12.2005
1
17.12.2005
1
26.12.2005
1
22.12.2005
Cihaz Adı
Portatif bina içi hava kalitesi
monitörü
Sayısal erime naktası sıcaklığı
ölçüm cihazı
Radonmetre
Hangi kaynaktan
alındığı
[genel bütçe, ileri
araştırma
projeleri(DPT),
Tübitak, İYTE(BAP)
projeleri, diğer]
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
2
MALZEME ARAŞTIRMA MERKEZİ TECHİZAT LİSTESİ
(Temel Cihazlar)
Adedi
Alım tarihiFatura
tarihi
Hangi kaynaktan
alındığı
[genel bütçe, ileri
araştırma
projeleri(DPT),
Tübitak, İYTE(BAP)
projeleri, diğer]
Taramalı Elektron Mikroskobu
1
02.10.2000
Genel Bütçe
X-Işını Kırınımı Cihazı
1
17.01.2001
Genel Bütçe
Mekanik Test Cihazı
1
2002
Genel Bütçe
Taramalı Uç (atomik kuvvet)
Mikroskobu
1
2002
Genel Bütçe
Optik Mikroskop
1
2005
Genel Bütçe
CHNS Elementel Analiz Cihazı
1
30.11.2005
Genel Bütçe
Cihaz Adı
2006 techizat alımı-yeni
Termal analiz sistemi
1
Genel Bütçe
Yüzey alan ve poro smetri
analizörü
1
Genel Bütçe
ÇEVRE ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ
TECHİZAT LİSTESİ (Temel Cihazlar)
Adedi
Alım tarihiFatura
tarihi
1
2002
1
2002
Voltametri
1
2002
Toplam Organik Karbon Cihazı
1
22.12.2003
İyon Kromotografi Sistemi
1
25.12.2003
GC (FID)
1
24.12.2003
Otomatik Potansimetrik Titratör
1
19.11.2003
ICP-MS
1
13.12.2005
HPLC (Sıvı Kromotografi)
1
14.12.2005
Ozon Analizörü
1
28.12.2005
Civa Analiz Cihazı
1
2005
FTIR Spektrometre
1
30.09.2005
Cihaz Adı
Gaz Kromotografi Cihazı
(ECD+TCD dedektörü)
Gaz-Kütle Spektrometresi
GC-MS
Hangi kaynaktan
alındığı
[genel bütçe, ileri
araştırma
projeleri(DPT),
Tübitak, İYTE(BAP)
projeleri, diğer]
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
TÜBİTAK
3
KABLOSUZ HABERLEŞME AĞLARI ve ÇOKLU ORTAM ARAŞTIRMA
MERKEZİ TECHİZAT LİSTESİ (Temel Cihazlar)
Cihaz Adı
Adedi
Alım tarihiFatura
tarihi
NEC VERSA S940 CENTRINO
1.7GHz 60GB
1
30.09.2005
Desktop PC
3
30.09.2005
Optoma Projector
1
30.09.2005
Seagate 120GB HD
1
30.09.2005
VPI Physical Layer Package
Software Licence
1
23.08.2005
Purchase of Agilent Network
Analyzer Calibration Kit
1
31.08.2005
REMCOM Wireless Insite
Software License
2
31.08.2005
REMCOM XFDTD Software
License
2
31.08.2005
Surecom switch
8
06.12.2005
Wireless Access Point
5
06.12.2005
D-Link panel antenna
1
06.12.2005
D-Link omni antenna
1
06.12.2005
6m Low Loss Cable
2
06.12.2005
Airties Wireless Modem
1
06.12.2005
PC AMD Opteron (SERVER)
1
06.12.2005
Power supply module
2
06.12.2005
146GB SCSI HD
3
06.12.2005
Intel rack server
1
06.12.2005
Intel x3.6 GHz Processor
1
06.12.2005
KVM Switch
1
06.12.2005
Alındığı Kaynak
[genel bütçe, ileri
araştırma
projeleri(DPT),
Tübitak, İYTE(BAP)
projeleri, diğer]
Diğer
(EU-FP6 IYTE Wireless Project)
Diğer
(EU-FP6 IYTE Wireless Project)
Diğer
(EU-FP6 IYTE Wireless Project)
Diğer
(EU-FP6 IYTE Wireless Project)
Diğer
(EU-FP6 IYTE Wireless Project)
Diğer
(EU-FP6 IYTE Wireless Project)
Diğer
(EU-FP6 IYTE Wireless Project)
Diğer
(EU-FP6 IYTE Wireless Project)
Diğer
(EU-FP6 IYTE Wireless Project)
Diğer
(EU-FP6 IYTE Wireless Project)
Diğer
(EU-FP6 IYTE Wireless Project)
Diğer
(EU-FP6 IYTE Wireless Project)
Diğer
(EU-FP6 IYTE Wireless Project)
Diğer
(EU-FP6 IYTE Wireless Project)
Diğer
(EU-FP6 IYTE Wireless Project)
Diğer
(EU-FP6 IYTE Wireless Project)
Diğer
(EU-FP6 IYTE Wireless Project)
Diğer
(EU-FP6 IYTE Wireless Project)
Diğer
(EU-FP6 IYTE Wireless Project)
Diğer
(EU-FP6 IYTE Wireless Project)
4
Windows Server 2003
1
06.12.2005
Windows Terminal Server
25
06.12.2005
HPCompaq Thin Client
25
06.12.2005
3COM Switch
1
06.12.2005
48 Port UTP Patch Panel
1
06.12.2005
Masaüstü PC
8
06.12.2005
Linksys wireless PCI card (asus)
8
06.12.2005
HP ScanJet 2400 Scanner
3
06.12.2005
Acer4O62Wlmi
2
06.12.2005
Fujitsu siemens Amilo Pro2030
(extra 256Mb Ram installed)
1
06.12.2005
Wireless Access Point
1
06.12.2005
Maxtor 80GB Portable USB HD
2
06.12.2005
Xerox Phaser 3420 Laser yazıcı
2
06.12.2005
Manhattan graphic tablet
1
06.12.2005
Anechoic Chamber
1
20.10.2005
Electronic Equipment for
Anechoic Chamber
1
20.10.2005
Signal generator Rohde &
Schwarz SML03
1
21.10.2005
RF power amplifier BONN
amplifiers BLWA-0810-100
1
22.10.2005
Antenna LPDA-0803 TDK
1
23.10.2005
Field probe TDK-6005
1
24.10.2005
Data acquisition & system
interface
1
25.10.2005
Power Meter Rohde & Schwarz
NRVS
1
26.10.2005
Power sensing head Rohde &
Schwarz NRV-Z5
1
27.10.2005
Diğer
(EU-FP6 IYTE Wireless Project)
Diğer
(EU-FP6 IYTE Wireless Project)
Diğer
(EU-FP6 IYTE Wireless Project)
Diğer
(EU-FP6 IYTE Wireless Project)
Diğer
(EU-FP6 IYTE Wireless Project)
Diğer
(EU-FP6 IYTE Wireless Project)
Diğer
(EU-FP6 IYTE Wireless Project)
Diğer
(EU-FP6 IYTE Wireless Project)
Diğer
(EU-FP6 IYTE Wireless Project)
Diğer
(EU-FP6 IYTE Wireless Project)
Diğer
(EU-FP6 IYTE Wireless Project)
Diğer
(EU-FP6 IYTE Wireless Project)
Diğer
(EU-FP6 IYTE Wireless Project)
Diğer
(EU-FP6 IYTE Wireless Project)
Diğer
(EU-FP6 IYTE Wireless Project)
Diğer
(EU-FP6 IYTE Wireless Project)
Diğer
(EU-FP6 IYTE Wireless Project)
Diğer
(EU-FP6 IYTE Wireless Project)
Diğer
(EU-FP6 IYTE Wireless Project)
Diğer
(EU-FP6 IYTE Wireless Project)
Diğer
(EU-FP6 IYTE Wireless Project)
Diğer
(EU-FP6 IYTE Wireless Project)
Diğer
(EU-FP6 IYTE -
5
Wireless Project)
RF Cables & system accessories
1
28.10.2005
Control Cards NI_PCI_GPIB NI
National Instruments
1
29.10.2005
System Software LAB_RAD_IMM
TDK
1
30.10.2005
GPIB/USB interface
3
01.03.2006
MATLAB + Toolboxes
1
29.03.2006
SUSE Linux Enterprise Server 9
1
31.03.2006
Precision Circular Saw DIADISC
4200
1
04.04.2006
Data Acquision System
"CompuScope 8249"
Purchase of 1 PC and Firewall
(Asay)
FPGA + Equipment
13.04.2006
1+1
06.04.2006
1
20.04.2006
Diğer
(EU-FP6 IYTE Wireless Project)
Diğer
(EU-FP6 IYTE Wireless Project)
Diğer
(EU-FP6 IYTE Wireless Project)
Diğer
(EU-FP6 IYTE Wireless Project)
Diğer
(EU-FP6 IYTE Wireless Project)
Diğer
(EU-FP6 IYTE Wireless Project)
Diğer
(EU-FP6 IYTE Wireless Project)
Diğer
(EU-FP6 IYTE Wireless Project)
Diğer
(EU-FP6 IYTE Wireless Project)
Diğer
(EU-FP6 IYTE Wireless Project)
BİYOTEKNOLOJİ VE BİYOMÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA
MERKEZİ TECHİZAT LİSTESİ (Temel Cihazlar)
Adedi
Alım tarihiFatura
tarihi
Hangi kaynaktan
alındığı
[genel bütçe, ileri
araştırma
projeleri(DPT),
Tübitak, İYTE(BAP)
projeleri, diğer]
Jel Görüntüleme sistemi
1
2003
Genel Bütçe
Temiz oda
1
2003
Cihaz Adı
Akım Sitometri
1
2004
CO2 İnkübatörü
1
2005
Çok amaçlı yüksek hızlı
soğutmalı santrifuj
1
2005
Biyolojik güvenlik kabini
1
2005
Dikey-Yatay Elektroforez sistemi
1
2005
Çalkamalı Soğutmalı İnkübatör
1
2005
Otoklav
1
2005
Derin dondurucu
1
2005
Buz makinası
1
2005
Genel Bütçe
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
6
Inverted faz kontrast mikroskop
1
2005
Thermal Cycler
1
2005
Derin Dondurucu (-20°C)
1
İnkübatör
2
Santrifuj
1
Yatay Elektroforez-Güç Kaynağı
1
Dikey Elektroforez
1
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
Genel Bütçe
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
7
BÖLÜM LABORATUVARLARININ TEKNİK DONANIMI
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARLARI
TECHİZAT LİSTESİ (Temel Cihazlar)
Alındığı Kaynak
[genel bütçe, ileri
araştırma
projeleri(DPT),
Tübitak, İYTE(BAP)
projeleri, diğer]
Adedi
Alım tarihiFatura
tarihi
UNIX Workstation
1
1999
Software MATLAB
1
1999
1
1999
2
1999
4
2000
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
LEADER 408NPS PATTERN
GENERATOR
1
2000
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
SONY UP-890CE Video Graphic
Printer
1
2000
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
SONY XC-711P CCD Video
Camera Module
2
2000
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
SONY Magnetoscope Casette
SLV-E730 VCR
1
2000
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Color Camera
2
2000
Datashow
1
2000
Signals Analyzer
1
2000
Test bench
1
Interface
1
Color Video Interface
2
Software LATTIN for basic image
processing
1
Coding Software JPEG
1
Cihaz Adı
Görüntü İşleme Laboratuvarı
UNIX Power Station for
Multimedia Applications
High Performance Graphics
Workstation
SONY Trinitron PVM-14N6E
renkli monitor
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Anten ve Mikrodalga Laboratuvarı
Sinyal Kaynakları
Synthesized Signal Generator
250kHz-1000MHz
Synthesized Swept Signal
Generator 10MHz-20GHz
2
1999
2
1999
Function generator 15MHz
2
1999
Sweep Oscillator 10MHz-20GHz
1
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
8
Frekans Sayıcılar
Universal Counter 225 MHz
1
Microwave Frequency Counter
500MHz-40GHz
1
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Sinyal Analiz Cihazları
Vector Network Analyzer 50MHz20GHz
Vector Signal Analyzer DC10MHz
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
1
2
Spectrum Analyzer 30Hz-50GHz
2
Measuring Receiver 150kHz1300MHz
1
Audio Analyzer
1
Communications Performance
Analyzer
1
Telecom/Datacom Analyzer
1
Power Meter DC-50MHz
6
Power sensor
9
Thermistor Mount (10GHz)
2
Logic Analyzer 136 Kanal
2
Oscilloscope 150MHz
2
Kalibrasyon Cihazları
High resolution programmable
timer/counter/analyzer
1
Calibrator for multimeters
1
Universal Frequency Counter
300 MHz
1
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer Cihazlar
Satellite simulation system –
20GHz
1
Power supply - triple output
11
in-circuit emulator for ASIC
controller prototyping
3
1999
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Optik Laboratuvarı
Interferometrik deney seti
1
30.12.2002
Genel Bütçe
Low power dedektör
1
30.12.2002
Genel Bütçe
Power Metre
1
30.12.2002
Genel Bütçe
Biased dedektör
1
30.12.2002
Genel Bütçe
Laser gözlüğü
1
30.12.2002
Genel Bütçe
IR Sensör Kartı
1
30.12.2002
Genel Bütçe
Fiber optik Cleaver
1
30.12.2002
Genel Bütçe
Fiber optik tutucu
4
30.12.2002
Genel Bütçe
Honeycomb table top
1
2003
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
9
Pneumatic vibration isolation
system
Diode pumped Nd:LSB microchip
solid state laser
1
2003
1
2003
2
2003
1
2003
1
2003
V-clamp
2
2003
Multiple filter holder
1
2003
Polarization optics mount
2
2003
Three angle prism/beamsplitter
table
2
2003
Translation Stage
4
2003
Açısal bağlantı
2
2003
Micrometer
1
2003
Variable wheel attenuator
1
2003
Visualizator
1
2003
Microscope objectives
5
2003
Thin micrometer
1
2003
Achromatic Fresnel Rhomb
Retarders
2
2003
Workstation
1
1999
Personal Computer (PC Type 1)
1
1999
Software
1
1999
Loax Maker Software
1
1999
Frame Viewer Software
1
1999
1
1999
1
1999
1
1999
1
1999
Workstation
1
1999
Backup Unit
1
Software COSSAP
1
Adjustable radius optics mount
Universal adjustable lens/optics
mounts
Universal adjustable lens/optics
mounts
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
Uydu İletişim Laboratuvarı
Dynamic Simulation
Environment Tool (SIM)
Graphical Modeling Environment
(MOD)
Computerized Interactive
Documentation Tool (DOC)
Current prototype models
available on the
telecommunication satellite
including TURKSAT 1B
On call support concerning the
administration of the tools
Software OPNET allowing
optimization of a communication
network
1
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
1
10
Telekomünikasyon Laboratuvarı
SATCOM Terminal
1
1998
Oscilloscope 150MHz
4
1999
1
1999
1
1999
1
1999
Personal Computer (PC Type 2)
1
1999
Desktop/Station
1
1999
True RMS Voltmeter
1
Study board
1
Study board
2
Impulse Generator 50 MHz
1
Standalone Digitizing
Oscilloscope
Standalone Digitizing
Oscilloscope
Standalone Digitizing
Oscilloscope
Board for optic-analogic TV
communication
Board for analog video signal
test
1
1
Emission bench
1
Reception bench
1
Spectrum Analyzer with input
protecting limiter
Set of antenna for radiation
measurement
Client Workstations
1
1
1
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Elektronik Laboratuvarı
True RMS Voltmeter
2
Software SPICE
1
Software VIEWSIM
1
Related Software for
Measurement Property
(MET/TRACK for Windows)
Related software for Calibration
(MET/CAL for Windows)
MATLAB
1
1
1
1999
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
11
GIDA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARLARI
TECHİZAT LİSTESİ (Temel Cihazlar)
Cihaz Adı
Adedi
Alım
tarihiFatura
tarihi
Hangi kaynaktan
alındığı
[genel bütçe, ileri
araştırma
projeleri(DPT),
Tübitak, İYTE(BAP)
projeleri, diğer]
Gıda Kimyası ve Biyokimyası Laboratuvarı
Homojenizatör
1
30.11.2000
TÜBİTAK
Turbidimetre
1
20.12.2000
Genel Bütçe
İnkübatör
1
20.11.2002
TÜBİTAK
Elektroforez
1
03.12.2002
TÜBİTAK
Liyofilizatör
1
20.11.2002
TÜBİTAK
Vakum-gaz paketleme cıhazı
1
05.06.2003
TÜBİTAK
Rotary Evaporator
1
15.09.2005
TÜBİTAK
Zeytin Degirmeni
1
26.10.2005
TÜBİTAK
Elektronik burun
1
13.12.2005
TÜBİTAK
Su aktivite ölçer
1
21.12.2005
Genel bütçe
Vorteks-tüp çalkalayıcı
1
24.11.2005
Genel bütçe
Vorteks karıştrıcı
2
07.11.2005
İYTE(BAP)
İnkübatör orbital çalkalamalı
1
07.09.2005
TÜBİTAK
Homojenizatör
1
07.09.2005
TÜBİTAK
Stomacher-bag mixer
1
07.09.2005
TÜBİTAK
Hassas Terazi
1
05.05.2006
TÜBİTAK
Santrifuj (Sigma 2-16KC)
1
05.05.2006
TÜBİTAK
Fourier-transform infrared
spektrometre
1
07.04.2006
AB projesi
1KVA Kesintisiz güç kaynağı
1
22.06.2006
AB projesi
Santrifüj (14,000 rpm)
1
11.04.2006
TÜBİTAK
1
1998
Genel Bütçe
1
17.12.2003
Genel Bütçe
Pipetus Aksu Hirschman
1
02.12.2004
İYTE (BAP)
Memmert WB-10 Su Banyosu
1
19.10.2004
İYTE (BAP)
Hanna EC 215 Konduktivimetre
1
31.10.2005
İYTE (BAP)
NUAİRE-NU 425-400 Laminer
Kabin
1
28.09.2005
Genel Bütçe
Minifors biyoreaktor (fermantör)
1
14.03.2006
TÜBİTAK
15.10.2004
Genel Bütçe
Aletli Analiz Laboratuvarı
Fermentasyon Laboratuvarı
Bioengineering biyoreaktör
(fermantör)
NBS BioFlo 3000 biyoreaktor
(fermantör)
Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı (I)
Renk ölçüm cihazı
1
12
Stomacher
1
29.11.2005
Genel Bütçe
Soğutmalı İnkübatör- IPP400
1
25.10.2005
İYTE (BAP)
Vorteks (Tüp çalkalayıcısı)
1
17.11.2005
TÜBİTAK
Soğutmalı İnkübatör
1
17.11.2005
TÜBİTAK
Laminer Kabin
1
14.12.2005
TÜBİTAK
Kontakt termometreli ısıtıcılı
manyetik karıştırıcı
1
14.12.2005
TÜBİTAK
Soğutmalı inkübatörlü çalkalayıcı
1
09.06.2006
TÜBİTAK
Disperser-homojenizatör
1
14.06.2006
TÜBİTAK
VARIAN UV-VIS Spektrometre
1
10.11.2003
Genel Bütçe
Trinoküler mikroskop
1
23.11.2004
İYTE (BAP)
Görüntü analiz sistemi
1
13.12.2004
İYTE (BAP)
Viskozimeter
1
24.11.2004
Genel Bütçe
Soğutmalı su banyosu
1
23.12.2004
Genel Bütçe
Helipath spindle set
1
2005
Genel Bütçe
1
04.10.1996
Genel Bütçe
1
1999
İYTE (BAP)
1
1999
İYTE (BAP)
1
1999
Genel Bütçe
1
1999
İYTE (BAP)
1
24.11.2000
Genel Bütçe
Carbolite Kül Fırını
1
2000
Genel Bütçe
Shimadzu UV 2450
Spectrofotometre
1
18.12.2000
Genel Bütçe
WTW Inolab Conductometer
1
2000
Genel Bütçe
1
22.11.2000
Genel Bütçe
1
23.12.2003
DPT
1
17.12.2003
DPT
Reoloji Laboratuvarı
Gıda Analizleri Laboratuvarı
Shimadzu UV 1601
Spectrofotometre
IKA Labortechnic HB4 Basic
Evaporator
Multiparametre
(pH- kondaktivite-O2)
Metrohm 718 STAT Trino titrasyon
cihazı
ATTO Chromotograph Biocollector
AC 5750
Gerhardt Protein Tayin Cihazı
(Vapodest, Kjeldatherm)
Buchi R-3000 Rotavapor
Evaporator
Elma Transsonic 7801 H
Ultrasonik su banyosu
Metrohm 744 pH Meter
Gıda Biyoteknolojisi Laboratuvarı
Thermo soğutmalı orbital
çalkalayıcı
1
09.12.2003
Nuaire steril kabin
1
29.11.2005
Genel Bütçe
Techne thermal cycler cihazı
1
30.11.2005
Genel Bütçe
Sigma soğutmalı santrifüj 6K15
1
17.12.2003
Genel Bütçe
1
01.12.2005
Genel Bütçe
1
27.12.2005
İYTE (BAP)
Vilber-Lourmat jel dokümentasyon
sistemi CM-3000 WL
Digitech iklimlendirme cihazı
D612C
Genel Bütçe
Moleküler Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı
Mettler Toledo RE50
Refractometre
1
20.12.2000
Genel Bütçe
Hettich Universal 320R Santrifuj
1
23.12.2003
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
13
Vilber Lourmat Jel Box
1
2005
TÜBİTAK
Takara PCR Thermal Cycler
1
26.10.2005
TÜBİTAK
1
2005
TÜBİTAK
1
2005
TÜBİTAK
Memmert IPP500 Inkübatör
1
14.12.2005
TÜBİTAK
Memmert INE 400 Inkübatör
1
01.12.2005
TÜBİTAK
Memmert BE 500 Inkübatör
1
14.12.2005
TÜBİTAK
Soğutmalı Inkübatör
1
21.11.2005
TÜBİTAK
Thermo EC320 Minicell
Elektroforez Jel Sistemi
Thermo EC330 Midicell
Elektroforez Jel Sistemi
Hirayama Hiclave HV-50L Otoklav
1
17.11.2005
TÜBİTAK
Sigma 12130-H Santrifüj Rotoru
1
2005
TÜBİTAK
Bio1D+ Software
1
2005
TÜBİTAK
1
19.09.2005
TÜBİTAK
Gıda Proses Laboratuvarı
Wedeco E 10 UV sistemi
Yoğunluk ölçer
Mono pompa, yumurta depolama
tankı, 2 adet numune alma
vanası, paslanmaz fittings
malzeme
UV lamba
1
06.10.2005
TÜBİTAK
Tüm
sistem
komple
gelmiştir
08.12.2005
TÜBİTAK
2
10.11.2005
TÜBİTAK
Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı (II)
Laminer Akışlı kabin
1
10.10.1997
Genel Bütçe
Soğutmalı İnkübatör
1
03.08.1998
Genel Bütçe
CO2 İnkübatörü
1
30.11.2000
Genel Bütçe
Otoklav (Hirayama)
1
05.12.2000
Genel Bütçe
2006 techizat alımı-yeni
Brook feeld RYDV-III Nitra
Reometre
1
Genel Bütçe
14
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARLARI
TECHİZAT LİSTESİ (Temel Cihazlar)
Beton Laboratuvarı
Cihaz Adı
Adedi
Mukavemet Test Ekipmanları
Baton Test Presi
1
Kompressometre-Extensometre
1
Kiriş Kırma Aparatı
1
Universal Çekme Cihazı
1
Silindir Yarma Deneyi Düzeneği
1
Beton Çekici
1
Tahribatsız Beton Test
Ekipmanları
Ultrasonik Beton Test Aleti
(Pundit)
Alındığı Kaynak
[genel bütçe, ileri
araştırma
projeleri(DPT),
Tübitak, İYTE(BAP)
projeleri, diğer]
28.02.2002
Genel Bütçe
10.07.2002
Genel Bütçe
11.07.2002
Genel Bütçe
28.08.2002
Genel Bütçe
9
Donatı ve Paspayı Ölçer
1
Dijital Çatlak Ölçme Cihazı
1
Kabuk Çekme Cihazı
1
Surveymaster Nem Ölçer
1
Numune Hazırlama Ekipmanları
Başlıklama Seti
1
Karot Alma Makinesi
1
Kür Tankı
2
Taş Kesme Makinesi
1
Sallantılı Masa
1
Beton Mikseri
1
Harç Mikseri
1
Otoklav
1
Numune Kalıpları
Silindir Numune Kalıbı
(150x300mm)
Silindir Numune Kalıbı
(150x150mm)
Küp Numune Kalıbı(150x150x150
mm)
Kiriş Numune Kalıbı
(150x150x750mm)
Büzülme Numune Kalıbı
(75x75x224)
Üçlü Büzülme Kalıbı
(50x50x200mm)
Alım
tarihiFatura
tarihi
24
12
12
3
6
2
İkili Prizma Kalıbı (25x25x254mm)
3
Harç Kalıbı (40x40x160mm)
3
15
Agrera Deney Ekipmanları ve
Genel Laboratuar Malzemeleri
Elek Seti (Metrik)
1
Elek Seti (ASTM)
1
Elek ( ASTM No:325)
1
Elek Sallama Makinesi
1
Los Angeles Aşındırma Aleti
1
Los Angeles Aşındırma için Elek
1
Özgül Ağırlık Deney Düzeneği
1
Eşdeğer Kum Testi Cihazı
1
Le Chatelier Flaskı
1
İnce Agrega Özgül Ağırlık için Cam
Flaskı
1
Çimento Hidratasyonu Ölçer Kit
1
Parça Yoğunluk ve Su Emişi Deney
Düzeneği
Agregada Sülfat Miktarının
Belirlenmesi için Test Düzeneği
Agregada Klorid Miktarının
Belirlenmesi için Test Düzeneği
1
Elektronik Terazi
1
Endüstriyel Elektronik Terazi
1
Beton Termometresi
1
02.09.2002
Genel Bütçe
11.07.2002
Genel Bütçe
1
1
Beton Karışımı Tayini Ekipman
Seti
Slump Seti
Hava Yüzdesi Tayin Cihazı
1
Sıkıştıma Faktörü Tayin Cihazı
1
Ve-Be Konsistometresi
1
Özgül Ağırlık Deney Düzeneği
1
Özgül Ağırlık Deneyi için Terazi
1
Büzülme ve Nem Hareketi Ölçme
Cihazı
1
Vikat Aparatı
1
Blaine Aleti
1
Diğer Bölüm Teçhizatlari
OMEGA -/+150 mm LVDT
2
14.12.2005
Genel Bütçe
OMEGA -/+100 mm LVDT
2
14.12.2005
Genel Bütçe
OMEGA -/+50 mm LVDT
2
14.12.2005
Genel Bütçe
EŞİT 100 tonluk yük hücresi
1
2005
Genel Bütçe
2
28.12.2005
TÜBİTAK
PCB 333B42 Tek eksenli
İvmeölçer
6
10.11.2005
TÜBİTAK
PCB 393B04 Tek eksenli ivmeölçer
2
10.11.2005
TÜBİTAK
PCB 086C04 Modally Tuned
Impulse Hammer
1
10.11.2005
TÜBİTAK
PCB 356A16 Üç eksenli ivmeölçer
16
NI-SCXI Bundle Kit (Base+A/D
Converter+Labview)
NI-SCXI 1531 8-Kanal İvmeölçer
Sinyal Koşullayıcı Mod.
Servo Motor (Omron SGMGH75DCA6F-OY)+sürücü+kablo
Osiloskop, Rigol 5162C 60MHz 250
MS/s, dijital
Lehim Havya ve Sıcak Hava
İstasyonu, PACIFIC 1803A
Ivme Ölçer, +- 5g mV/V çıkışı,
Sensotec JTF, general purpose
Yük hücresi, 5 ton, Sensotec
model 41, +- 5VDC çıkış
Veri toplama kartı PDL-MF PCI
DAQ board + cable
1
06.10.2005
TÜBİTAK
2
06.10.2005
TÜBİTAK
1
02.12.2005
1
21.12.2005
1
21.12.2005
1
22.12.2005
1
22.12.2005
1
14.11.2005
Osiloskop, Goodwill GDS 806 S
1
17.11.2005
Genel Bütçe
Lehim Havya ve sıcak hava
istasyonu
1
17.11.2005
Genel Bütçe
Akım Ölçer
1
2005
Genel Bütçe
Meteoroloji İstasyonu
1
2005
AB Projesi
Servo Motor, (400W) + Sürücü +
Kablo
1
2005
TÜBİTAK
Akım Ölçer
1
17.07.2006
AB Projesi
Su Kalitesi Ölçer
1
12.09.2006
AB Projesi
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
2006 yılı techizat alımı-yeni
Tek tesirli hidrolik silindir qpompa
ve hortuum-1 set
Çift tesirli hidrolik silindir qpompa
ve hortuum-1 set
1
1
Yük hücreleri
1
Torna Makinasi
1
Freze Makinasi
1
Doğrusal Ray İle Arabalari Sonsuz
Vida Somun
Hidrolik silindir,el pompası,ve
hortumları
1
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
2
Genel Bütçe
Yük hücresi
2
Genel Bütçe
Deplasman ölçer
2
Genel Bütçe
Su kalitesi ölçüm cihazı
1
Genel Bütçe
17
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARLARI
TECHİZAT LİSTESİ (Temel Cihazlar)
Cihaz Adı
Adedi
Alım
tarihiFatura
tarihi
Alındığı Kaynak
[genel bütçe, ileri
araştırma
projeleri(DPT),
Tübitak, İYTE(BAP)
projeleri, diğer]
1
21.10.1996
Genel Bütçe
1
17.12.2004
1
23.12.2005
1
27.12.1996
1
22.12.2003
1
24.12.2002
1
30.12.2004
1
30.12.2004
Yüzey Laboratuvarı
Yüzey Ölçüm Cihazı, ASAP 2010,
Micromeritics
Kimyasal Sorpsiyon Laboratuvarı
Chemisorption Analyzer,
AutoChemII, Micromeritics
Mass Spectrophotometer,
ThermoStar, Preiffer
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
Spektroskopi Laboratuvarı
Spektrofotometre
Shimadzu FTIR 8601 + PC
FTIR FTS 3000 MX Dijilab Excaliber
Ser.
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
Mikrokalorimetre Laboratuvarı
Mikrokalorimetre
Yüksek Basınçlı Adsorbsiyon
Sistemi
Düşük Basınçlı Adsorbsiyon
Sistemi
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
Thermal Analiz Laboratuvarı
Termal Gravimetrik Analiz
Cihazı,TGA-51 Shimadzu
Diferansiyel Termal Analiz Chazı,
DTA-50 Shimadzu
Diferansiyel Taramalı Kalorimetre,
DSC-50 Shimadzu
1
1997
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
1
04.08.1997
1
1997
TA-50WSI Shimadzu
1
1997
TG-DTA/DSC Setaram (Labsysy)
1
21.11.2003
Sartortius Terazi
1
28.12.2005
1
2000
TÜBİTAK
1
2001
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
1
1997
Genel Bütçe
1
24.12.2004
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
Testometric Mekanik Analiz
1
1998
İYTE (BAP)
Numune Parlatma Cihazi
1
30.09.1998
Genel Bütçe
Sıcak kalıp alma cihazi
1
09.11.1998
Genel Bütçe
Load Cell Win. Tab. Universal Test
Cihazı
1
04.12.2003
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
Mikrobalans Laboratuvarı
Manyetik Askılı Terazi, Rubotherm
Tane Boyutu Analiz Labratuarı
Tane Boyutu Analiz Cihazı
Micromeritics Sedigraph 5100
Gaz Kromatografi Laboratuvarı
AOC-17 Auto injector Shimadzu
Gaz Kromatografi Shimadzu
Mekanik Test Laboratuvarı
18
Cevher Hazırlama Laboratuvarı
Diskli kırıcı, Fritsch
1
29.12.2003
Genel Bütçe
Çeneli kırıcı, Fritsch
1
29.12.2003
Genel Bütçe
Halkalı değirmen, Fritsch
1
29.12.2003
Genel Bütçe
Bilyalı değirmen, Ünal
1
22.12.2003
Genel Bütçe
1
11.11.2005
Genel Bütçe
Saf Su Üretim Laboratuvarı
MILIPORE Pure Water Solutions
System
Kütle Transferi Araştırma Laboratuvarı
Mikrodalga Fırın
CEM Mars Microvawe
1
29.12.1998
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
HGL Kum Banyosu
1
30.11.2000
Genel Bütçe
WXG-4 Polarimetre
1
12.10.2001
Genel Bütçe
Gaz Analiz Cihazı
1
23.10.2002
Genel Bütçe
Isı Tansferi Araştırma Laboratuvarı
Visicometer, Broockfield
1
03.12.1998
Genel Bütçe
Dipcoater, Nima
1
20.11.2002
Genel Bütçe
Dissolution Tester, Caleva
1
20.12.2002
Genel Bütçe
Perma Gerr Membran Transport
Sistemi
1
28.12.2002
İYTE (BAP)
Pelkin Elmer UV Lambda 45
1
06.09.2005
Genel Bütçe
Spectrofotometer, Hach
1
30.11.2000
Genel Bütçe
COD Reactor, Hach
1
30.11.2000
Genel Bütçe
1
2001
1
19.12.2003
1
23.12.2003
1600 C Fırın Carbolite
1
17.10.1996
1300 C Fırın
1
31.12.2002
Liyofilizatör
1
27.12.2002
Püskürtmeli Kurutucu
Spray Dryer
1
25.11.2002
Dilatometre
1
16.12.2003
Reometre
1
28.12.2005
Extruder Axon BX18
1
1999
Thermo Haake Poly Drive
(Reomixer)
1
2002
AXON Granül Makinesi
1
27.12.2002
Çevre Araştırma Laboratuvarı
Seramik Araştırma Laboratuvarı
Zeta Potansiyel ve Tane Boyutu
Ölçüm Cihazı
Yüzey Pürüzlülük Ölçüm Cihazı,
Mitutoyo SJ 301
Ultrapicnometer 1000,
Quantochrome
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
Nanoteknoloji Laboratuvarı
Genel Bütçe
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
Polimer Proses Laboratuvarı
TÜBİTAK
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
19
Polimer Laboratuvarı
Optik Metalurjik Mikroskop
1
11.11.1997
Genel Bütçe
Trinoküler Laboratuvar mikroskobu
1
16.09.1998
Genel Bütçe
PVC Thermomat, Metrohm
1
2001
TÜBİTAK
Avantes Ava Spectro 2048
1
28.11.2005
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
1
18.07.2005
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
Termodinamik Laboratuvarı I
Kütle Spektrofotometresi
(HPR 20)
Biyokimya Mühendisliği Laboratuvarı I
Döner Tipi Vakumlu Buharlaştırma
Cihazı
1
16.12.2004
Autoclave-Hirayama
1
26.12.2005
Legaci (Chest and Upright
Freezer)-Revco
1
26.12.2005
Rotina 38 R Santrifuge- Hettich
1
02.12.2005
Liyofilizatör- Telstar
1
29.06.2005
Soğutmalı çalkalamalı inkubatör Bornsted Labline
1
26.12.2005
Cooling incubator ES110-NÜVE
1
17.05.2006
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
Biyokimya Mühendisliği Laboratuvarı II
HPLC- Agilent
1
15.12.2003
Antioxidant analyzer- PHOTOCHEM
1
09.12.2004
Spectrometre- Perkinelmer
1
29.06.2005
Fermantör
1
28.11.2005
Amperometrik Biyosensör Analiz
Sistemi
1
18.07.2005
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
Biyokimya Mühendisliği Laboratuvarı III
Jel Görüntüleme Sistemi
(Vilberlourmat)
Culture Microscope/Inverted Faz
Kont. Mic.-Olympus
1
16.12.2003
Genel Bütçe
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
1
26.12.2005
Dikey &Yatay Elektroforez Sistemi
1
27.12.2005
Mikroplaka okuyucu
1
26.12.2005
1
26.12.2005
1
2005
1
2003
TÜBİTAK
1
27.12.1996
Genel Bütçe
1
05.05.2003
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
Allegra 25R Centrifuge-Beckman
Coulter + Rotor
Biological Microscope (CX31RTSF)Olympus
Yanma Laboratuvarı
Gaz kromotografi cihazı
Yüzey Proje Laboratuvarı I
Gaz Kromotografi-AGİLENT
Yüzey Proje Laboratuvarı II
776 Dosimat
20
Reaksiyon Mühendisliği Laboratuvarı
Gaz Kromatografi cihazı, HP
1
24.12.2003
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
1
09.12.2004
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
Seramik Proje Laboratuvarı
İklimlendirme Cihazi Binder
Birim İşlemler Laboratuvarı
Basit Proses Kontrol Sistemi
1
2002
Genel Bütçe
Gaz Difüzyon Katsayısı Cihazı
1
2003
Genel Bütçe
1
2003
Genel Bütçe
1
26.12.2003
Genel Bütçe
Kesikli Distilasyon Kolonu
1
2003
Genel Bütçe
Kimyasal Reaktör servis Birimi
1
2003
Genel Bütçe
Sıvı/Sıvı ektraksiyon Birimi
1
2003
Genel Bütçe
Sabit ve Değişken yataklı Kolon
1
2003
Genel Bütçe
Armfield Gas/Liquid Adsorption
Coloumn
1
17.12.2003
Genel Bütçe
Bench Top Cooling Tower H892
1
29.12.2003
Genel Bütçe
Armfield Stuart Scientific Battery
Stirrer
Armfield WPACM35
Condactivitymeter
Kütle, Isı, Termodinamik, Reaksiyon, Proses Kontrol Laboratuvarı
I1
Kütle, Isı, Termodinamik, Reaksiyon, Proses Kontrol Laboratuvarı
II
İklimlendirme Kabini
1
28.12.2001
Genel Bütçe
Çiğ noktası Ölçüm Cihazı MEILI
1
24.12.2002
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
Glowe Box PLAS By LABS
1
17.11.2004
Genel Bütçe
2006 yılı techizat alımı-yeni
1
Fraksiyon toplama cihazı
1
İYTE (BAP)
Bitki Ekstrakt Fraksiyonlama ve
moleküler analizleme sistemi
1
Ultra saf su sistemi
1
RT-PCR
1
Genel Bütçe
Jel görüntüleme sistemi
1
Genel Bütçe
Elektroporatör
1
Genel Bütçe
Vakum etüv
1
Genel Bütçe
Ozmometre
1
Genel Bütçe
Membran ayırma sistemi
1
Genel Bütçe
Stereo Mikroskop
1
Genel Bütçe
Pulser-Receiver
1
Genel Bütçe
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
Makina Mühendisliği bölümü ile ortak kullanılan bir laboratuvardır. Laboratuvarın teknik donanımı için bknz.
sa: 25.
21
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARLARI
TECHİZAT LİSTESİ (Temel Cihazlar)
Cihaz Adı
Alım
tarihiFatura
tarihi
Adedi
Alındığı Kaynak
[genel bütçe, ileri
araştırma
projeleri(DPT),
Tübitak, İYTE(BAP)
projeleri, diğer]
Mikroskobi ve Malzeme Karakterizasyon Laboratuvarı
Hassas kesme cihazı
1
07.12.1999
TÜBİTAK
Dijital Elfmeter (şiddet öçlüm cihazı)
1
10.11.1999
Genel Bütçe
1
10.11.1999
Genel Bütçe
1
21.08.2001
Genel Bütçe
Numune Kesme Cihazı
1
21.08.2001
Genel Bütçe
Optik Metal Mikroskobu
1
27.09.2001
Genel Bütçe
Lab. Tipi Ph MV İyon Sıcaklık Ölçüm
Cihazı
1
22.12.2003
İYTE(BAP)
100 tonluk hidrolik press
1
30.05.2003
TÜBİTAK
Vakum pompası
1
13.05.2003
TÜBİTAK
Kül fırın
1
17.06.2004
TÜBİTAK
16.12.2002
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
Lutron UV Light Meter (Işık Ölçüm
Cihazı)
Metalografik Numune Taşlama ve
Parlatma Cihazı
Seramik Malzeme Proses Laboratuvarı
Mikser-Öğütücü
1
Kollu Hidrolik Press
1
21.11.2002
İYTE(BAP)
Lab Tipi Elek Seti
1
26.11.2002
İYTE(BAP)
Stereo zoom mikroskop
1
26.12.2002
İYTE(BAP)
Stereo zoom mikroskop görüntü
toplama sistemi
1
27.12.2002
ileri araştırma
projeleri(DPT)
Kül Fırını (03-1056)
1
04.12.2003
İYTE(BAP)
04.12.2003
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
11.11.2005
Genel Bütçe
20.12.2005
Genel Bütçe
23.05.2006
TÜBİTAK
Tungsten Kalbur Öğütücü
1
Analitik Arşimet Aparatlı Hassas
Terazi
1
Trinoküler Stereo Zom Mikr.
1
Vertical Tube Furnace (250/17/C42
Model)
1
Kontrol ve Tasarım Laboratuvarı
Festo Eğitim Seti
1
1999
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
Robot Eğitim Seti
1
15.10.2002
Genel Bütçe
PASCO Eğitim seti (sensörler)
1
03. 2005
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
Kistler akustik emisyon ölçüm seti
1
10.11. 2005
İYTE (BAP)
PASCO datalogger
1
20.12.2005
Genel bütçe
Ters sarkaç eğitim seti
1
14.12.2005
Genel bütçe
Elektronik Kaos Seti
1
20.12.2005
Genel Bütçe
03. 2005
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
Keithley, Data Logger
2
22
Kompozit Malzeme Laboratuvarı
Venüs Magnum H.I.S.
HYDRAENJEKTOR
1
24.12.2002
İYTE-BAP
Ultrasonik banyo
1
09.12.2003
İYTE (BAP)
Hassas Kesme Cihazı ALS
1
06.11.2003
Vakumlu Etüv (Memmert VO 200)
1
07.11.2003
Analitik Öğütücü Değirmen (IKA A
II)
1
03.12.2003
Elek Sallama Cihazı
1
11.10.2005
İYTE-BAP
Universal Test Cihazı
1
19.07.2005
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
UV-VIS Nir Fibes Optik
Spektrometre
1
18.01.2006
TÜBİTAK
Hidrolik Press
1
21.11.2000
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
Kül Fırını
1
25.12.2002
İYTE (BAP)
Trinoküler Stereo Mikroskop (EM25TR/PBH Model)
1
19.11.2003
BETA Taşlama-Parlatma Cihazı
1
09.12.2003
Nikon Dijatal Kamera E4500(EP) +
Mikroskop Adaptörü
1
15.12.2003
Sirkülasy Sterilizatör Nüve (Etüv)
1
10.12.2003
Elek Sallama Cihazı
1
16.12.2003
Vacumat Altında Numune Kalıplama
1
26.12.2003
Bakalit Press
1
06.11.2003
1
07.04.2006
TÜBİTAK
1
07.04.2006
TÜBİTAK
Stroboskop
1
02.10.1998
Genel Bütçe
Isı İleti Katsayı Ölçme Deney Seti
1
20.12.2000
Genel Bütçe
Dijital Stroboscop
1
14.11.2002
Genel Bütçe
Flexible Insulated Wire Probes
1
19.11.2002
Genel Bütçe
Thermocouple Wire
1
19.11.2002
Genel Bütçe
Soğutmalı Inkübatör
1
12.10.2005
TÜBİTAK
Inkübatör
1
2005
TÜBİTAK
Tip 1 Ses Seviye Ölçer
1
05.06.2006
TÜBİTAK
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
Toz Metalurjisi Laboratuvarı
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
Mekatronik Laboratuvarı
Dik ve Yatay İş Milli Kalıpçı Freze
Tezgahı
NG 400 G MASA / Saatçi Tipi Torna
Tezgahı
Isı Laboratuvarı
2006 yılı techizat alımı-yeni
Soğutmali Ve Sirkülasyonlu Su
Banyosu
1
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
Strain ölçüm cihazı
1
Genel Bütçe
klima santralı
1
Genel Bütçe
Çok kanallı Ölçüm ve Kayıt Sistemi
1
Genel Bütçe
23
Osiloskop
5
Genel Bütçe
Elektro kimyasal Çalışma Ünitesi
1
Genel Bütçe
Hava soğutmalı Kondensörlü su
soğutma probu
1
Genel Bütçe
Mühendislik Fakültesi – Merkezi Mekanik Atölye
Techizat Listesi (Temel Cihazlar)
(Makina Mühendisliği Bölümü Sorumluluğunda)
Adedi
Alım
tarihiFatura
tarihi
Alındığı Kaynak
[genel bütçe, ileri
araştırma
projeleri(DPT),
Tübitak, İYTE(BAP)
projeleri, diğer]
1
25.09.2000
Genel Bütçe
1
21.11.2000
Genel Bütçe
1
25.08.2000
Genel Bütçe
TMC 500 CNC Dik İşlem Tezgahi
1
21.11.2000
Genel Bütçe
Kalipçi Freze
1
05.12.2000
Genel Bütçe
Hidrolik Pres
1
21.11.2000
Genel Bütçe
Radyal Matkap 2S550
1
25.09.2000
Genel Bütçe
Boru Bükme Makinasi
PK-40
1
25.08.2000
Genel Bütçe
FIMER Gazalti Kaynak Makinasi
1
25.09.2000
Genel Bütçe
Yatay Yüzey taşlama Tezgahı
1
09.11.2000
Genel Bütçe
Şerit Testere Makinasi
1
25.08.2000
Genel Bütçe
TYT 400 CNC Satıh Taşlama
Tezgahi
1
29.12.2003
3 Boyutlu Optik Sayısallaştırıcı
1
31.12.2003
TTC 630 CNC Torna Tezgahi
1
23.12.2003
EDM 983 CNC Elektro Erozyon
Tezgahi
1
29.12.2003
CNC TEL Erozyon Tezgahi
1
29.12.2003
1
23.12.2003
1
30.12.2003
1
31.12.2003
Cihaz Adı
HGL Hidrolik Giyotin Makas
ABKANT Pres Hidrolik
APH 3106x120
TN 50 Torna Üniversal Torna
Tezgahi
TTC 630 CT(S) C Eksenli CNC Torna
Tezgahı
Döner Tabla Divizör Cihazı (CNC
170 FAM)
Dokunma Hissi Tasarım Cihazı
ileri araştırma
projeleri(DPT)
ileri araştırma
projeleri(DPT)
ileri araştırma
projeleri(DPT)
ileri araştırma
projeleri(DPT)
ileri araştırma
projeleri(DPT)
ileri araştırma
projeleri(DPT)
ileri araştırma
projeleri(DPT)
ileri araştırma
projeleri(DPT)
24
Makina ve Kimya Mühendisliği Bölümleri Ortak Laboratuvarı
(Temel Cihazlar)
[Lisans Laboratuvarı II - Kütle, Isı, Termodinamik, Reaksiyon,
Proses Kontrol Laboratuvarı]
Cihaz Adı
Alım
tarihiFatura
tarihi
Adedi
Alındığı Kaynak
[genel bütçe, ileri
araştırma
projeleri(DPT),
Tübitak, İYTE(BAP)
projeleri, diğer]
Kaynama Yoğuşma Isı Transferi
1
29.12.2003
Genel Bütçe
Zorlanmış Taşınımla Isı Transfer
Deney Seti
1
29.12.2003
Genel Bütçe
Isıl İletkenlik Ölçüm Cihazı
1
29.12.2003
Genel Bütçe
Çok Amaçlı Soğutma Eğitim Seti
1
30.12.2003
1
30.12.2003
1
30.12.2003
1
31.12.2003
Genel Bütçe
1
30.12.2003
Genel Bütçe
1
30.12.2003
Genel Bütçe
1
2003
Genel Bütçe
Sıvı Difuzyon Katsayısı Cihazı
1
2003
Genel Bütçe
Isı Pompası ve Hava Soğutma
Deney Seti
1
2003
Genel Bütçe
Akış görüntüleme sistemi
1
2004
Genel Bütçe
Doyma basıncı aparatı
1
2004
Genel Bütçe
UPAMAT Kompresör
1
11.11.2005
Genel Bütçe
K-204 Temel İklimlendirme Eğitim
Seti
K-203 Isı Geri Kazanımlı Local
Havalandırma Seti
Santrifüj Pompa Eğitim Seti
Isı Transferi Servis Ünitesi- Radyal
ve Lineer Isı Transferi
Çimtay Isı Değiştirgeci Deney
Düzeneği
Doğal Konveksiyon ve Radyasyon
Deney Seti
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUVARLARI
TECHİZAT LİSTESİ (Temel Cihazlar)
Cihaz Adı
Adedi
Alım
tarihiFatura
tarihi
Alındığı Kaynak
[genel bütçe, ileri
araştırma
projeleri(DPT),
Tübitak, İYTE(BAP)
projeleri, diğer]
2005
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Kablosuz Bilgisayar Ağları Laboratuvarı
MICA 2/DOT Professional Kit
1
Bilgisayar Mimarisi Laboratuvarı
8051 JAN AXLELSON
28
Genel Bütçe
T-EMU 52 (87...89c52mcs 52)
6
Genel Bütçe
Leaper 1 Dijital Tester
4
Genel Bütçe
Leaper 2 Dijital Tester
1
Genel Bütçe
25
Eprom Eraser
6
Genel Bütçe
Serial I/Q card
6
Genel Bütçe
35
Genel Bütçe
6303 d-ce Power Supply
4
Genel Bütçe
CentreCom 210 ts transceiver
4
Genel Bütçe
Dijital Osiloskop
28
Genel Bütçe
Analog Osiloskop
11
Genel Bütçe
IDL-800 Deney Seti
44
Genel Bütçe
MTS-8086 Seti
28
Genel Bütçe
Çip çıkarıcı
26
FEN FAKÜLTESİ
KİMYA BÖLÜMÜ LABORATUVARLARI
TECHİZAT LİSTESİ (Temel Cihazlar)
Adedi
Alım
tarihiFatura
tarihi
Hangi kaynaktan
alındığı
[genel bütçe, ileri
araştırma
projeleri(DPT),
Tübitak, İYTE(BAP)
projeleri, diğer]
Çelik aksamlı Otoklav
1
27.12.2002
İYTE (BAP)
Olympus digital mikro fotografi
ataçman
1
14.11.2005
TÜBİTAK
Olympus faz kontras ataçman
1
14.11.2005
Genel Bütçe
Reometre
1
1999
İYTE (BAP)
Viskometre
1
1999
İYTE (BAP)
Flotasyon Cihazı
1
1999
İYTE (BAP)
Yüzey Gerilimi Cihazı
1
1999
Genel Bütçe
Kontak Açısı Cihazı
1
1999
Genel Bütçe
Kriyostat
1
22.11.2002
Genel bütçe
Zeta-Metre
1
13.10.2005
Genel Bütçe
Cihaz Adı
Analitik Kimya Laboratuvarı
Fizikokimya Laboratuvarı
Moleküler Spektrometri I Laboratuvarı
UV-VIS spektrometre (Shimadzu)
1
14.12.1998
Genel bütçe
UV-VIS spektrometre (Varian)
1
05.06.1998
Genel bütçe
FTIR spektrometre (Nicolet)
1
1999 öncesi
Genel bütçe
Near IR spektrometre (Biorad)
1
24.10.2000
İYTE (BAP)
GW GOS-620 MHZ Oscilloscope
3
02.10.2002
Genel Bütçe
Drift UV aksesuarı
3
10.11.2003
Genel Bütçe
Moleküler Spektrometri II Laboratuvarı
Floresans Spektrometre (Varian)
1
31.12.2003
Genel bütçe
Atomik Spektrometri Laboratuvarı
Atomik Absorpsiyon Spektrometre
(Thermo)
Genel bütçe
1
31.12.2002
Camag incetabaka kromatografi
1
16.11.1998
Genel Bütçe
GC (Shimadzu)
1
19.12.2003
Genel Bütçe
GC (HP)
1
19.12.2003
Genel Bütçe
HPLC (Shimadzu)
1
22.12.2003
Genel Bütçe
GC-MS (Varian)
1
Kromatografi Laboratuvarı
Genel bütçe
27
Organik Kimya Laboratuvarı
Kriyostat
1
06.11.2002
Genel bütçe
Kapalı devre su soğutucu
poliscience
1
20.11.2002
Genel Bütçe
Polarimetre
1
26.12.2002
Genel Bütçe
Kalsinasyon fırını
1
Diğer (Bağış)
Biyokimya Laboratuvarı
Dikey üflemeli laminer kabin
1
06.09.2005
Genel Bütçe
Düşük basınçlı protein profikasyon
kromatografi sistemi
1
06.09.2005
Genel Bütçe
Optik Spektroskopi ve Biyogörüntü laboratuvarı
Optik masa
1
28.11.2005
Genel Bütçe
Olypus, Fluoresan ataçmanlı
inverted mikroskop
1
30.11.2005
Genel Bütçe
1
12.09.2002
Genel Bütçe
Kriyostat
1
05.10.1998
Genel Bütçe
Heraeus imalatı fırın
1
17.11.1998
Genel Bütçe
Kül Fırını
2
21.10.1998
27.12.2002
Genel Bütçe
İYTE (BAP)
Ultra saf su sistemi
1
10.11.1998
Genel Bütçe
Multimedia kit
1
17.11.1998
Genel Bütçe
Etüv
1
15.11.2005
Genel Bütçe
Millipore saf su sistemi
1
20.10.2005
Genel Bütçe
Katı Hal Kimyası Laboratuvarı
Kül Fırını-Protherm
İnorganik Kimya Laboratuvarı
Genel Kimya Laboratuvarı
Lisans Eğitim Laboratuvarı
Gazlarda ‘basınç-hacim’ ‘basınçsıcaklık’ ilişkisi ve mutlak sıfır
sıcaklığının saptanması deney seti
Madde ve özelliklerin incelenmesi
deney seti
Derişim-sıcaklık yüzey alanı ve
katalizörün tepkime hızına etkisi
deney seti
1
04.08.1998
Genel Bütçe
1
03.08.1998
Genel Bütçe
1
03.08.1998
Genel Bütçe
Fizikokimya deney seti
1
31.12.2002
Genel Bütçe
2006 yılı techizat alımı
Vakum pompası
1
İYTE (BAP)
Konfokal Mikroskop
1
Spin Processor
1
400 MHz FT-NMR Spektrometre
Cihazi
1
ND:YAG Lazer
1
Genel Bütçe
Analitik terazi
4
Genel Bütçe
pH/iyonmetre/TDS ölçer
2
Genel Bütçe
Gravimetrik fırın
2
Genel Bütçe
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
28
FİZİK BÖLÜMÜ LABORATUVARLARI
TECHİZAT LİSTESİ (Temel Cihazlar)
Adedi
Alım
tarihiFatura
tarihi
Alındığı Kaynak
[genel bütçe,
ileri araştırma
projeleri(DPT),
Tübitak, İYTE(BAP)
projeleri, diğer]
Kül Fırın
1
2003
TÜBİTAK
Tüp Fırın
2
2003
TÜBİTAK
İyon ile Aşındırma Sistemi
1
2003
Cihaz Adı
İnce Film Laboratuvarı
TÜBİTAK
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İnce film kalınlık kontrol cihazı
1
22.12.2003
Osilatör ve aksesuarları
1
22.12.2003
LB Organik İnce Film Kaplama
Sistemi
1
10.10.2003
Mıknatıssal Sıçratma Sistemi
1
2004
UV (Morötesi) Kaynak
1
2004
Genel butce
Isısal Buharlaştırma Sistemi
1
2004
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
Kristal Parlatma Cihazı
1
2004
TÜBİTAK
Magnetron sputtering kaynakları
3
16.12.2003
23.12.2005
Elipsometri Sistemi
1
23.05.2005
Kütle akışı kontrolcüsü
1
15.12.2005
Turbo pompa istasyonu
1
21.12.2005
Sputtering kaynağı DC üretici
1
22.12.2005
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
1
10.12.1996
Genel Bütçe
1
14.10.1998
Genel Bütçe
1
1999
1
1999
Motorized filter wheel system
1
1999
Optical Chopper (open)
1
1999
Optical Spectrum Analyzer
1
1999
1
1999
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
1
1999
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
1
1999
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
1
1999
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Karakterizasyon Laboratuvarı
Kalibrasyon cihazı
Kapalı Devre Helyum Soğutucu
(Cryostat) (R-T ölçümü)
Faraday Kafesi (C-V ölçümü ve
analizi)
Optical Table for Optical
experiments
Photodocumentation System
(Modularly designed camera
system)
Simultaneous Capacitance Voltage (C-V) Measurement
Systems for Solid State Electronic
Devices
Current-Voltage (I-V)
Measurement System for Solid
State Electronic Devices
Hall Effect Measurement System
for Solids
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
29
Digital Signal Processing (DSP)
Lock-in Amplifier
2
1999
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Cryogenic temperature controller
1
1999
Digital RTD Thermometer
1
1999
Thermal Conductivity Cell System
(S.S Standart)
1
1999
Digital multimetre
1
31.10.2002
Genel Bütçe
Glove Box
1
25.11.2005
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
Olypus, binoküler mikroskop
1
20.12.2005
Genel Bütçe
Gaussmetre
1
11.12.2002
Genel Bütçe
0-3 Tesla Electromagnet
1
2004
İYTE (BAP)
Sıvı helyum dewarı
1
26.12.2005
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
Electromagnet Güç Kaynağı
1
2005
Genel Bütce
05.05.2006
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
1
1998
Genel Bütce
1
2005
1
2005
1
12.09.2005
Manyetik Laboratuvarı
Manyetik Özellik Ölçüm Sistemi
(MPMS)
1
Taramalı Uç Mikroskobu Laboratuvarı
Optik Masa
Düşük Sicaklik Uç Mikroskobu
(SPM; STM, SHP M, AFM)
Shpm elektrik kontrolörü
(SHPM EL)
Sıcaklık kontrolörü
Nanolitografi Taramalı Uç
Mikroskobu (SPM)
Lincoln 160 T/P TIG Kaynak
Makinası
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
Genel Bütce
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
1
15.11.2005
1
31.10.2005
Ultra yüksek hızlı Puls üretici
1
29.11.2005
Turbo moleküler vakum pompa
sistemi (varian)
1
29.11.2005
Digital osiloskop
1
05.12.2005
Olypus, stereo trinoküler stereo
zoom mikroskop
1
20.12.2005
Akım ön yükseltici
1
15.12.2005
Fosfor osiloskop
1
20.12.2005
Mekanik pompa
1
11.10.2005
İYTE (BAP)
Arc-discharge in solution düzeneği
1
2006
Diğer
Gaz Kontrol Sistemi
1
2006
TÜBİTAK
Genel Bütçe
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
Nano-Yapılar Laboratuvarı
Squid & Microbolometer Laboratuvarı
Optik masa
1
2006
Genel Bütçe
Mikroskop
1
2005
Genel Bütçe
Dewar
1
2005
TÜBİTAK
Lock in Amplifier
1
2005
TÜBİTAK
Temperature Controller
1
2005
TÜBİTAK
30
Power Source
1
2005
TÜBİTAK
Coulomb's Law Experiment
1
1999
Current Balance Experiment
1
1999
Speed of lights apparatus
1
1999
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Brewster’s Angle Accessory
1
2005
Genel Bütçe
Microwave Optics
1
2005
Genel Bütçe
Basic Optics
1
2005
Genel Bütçe
Interference and Diffraction
1
2005
Genel Bütçe
Polarization Analyzer
1
2005
Genel Bütçe
1
1999
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
1
1999
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
1
1999
1
1999
1
1999
1
1999
1
1999
PHOTOCONDUCTIVITY Deney Seti
1
1999
ZEEMAN EFFECT Deney Seti
1
1999
ELECTRON SPIN RESONANCE
Deney Seti
1
1999
Compton Effect Experiment
1
1999
Kerr Effect Experiment
1
1999
Diamagnetism, ferromagnetism ve
paramagnetism in solids
1
1999
Microwave optics experiments
1
1999
He-Ne Laser
1
1999
Spektroganiometer
1
1999
Prismatic Optical bench
4
1999
Genel Fizik Laboratuvarı
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Dalgalar ve Optik Laboratuvarı
Modern Fizik Laboratuvarı
MILLIKAN’S OIL DROP Deney Seti
E/M FROM ELECTRIC AND
MAGNETIC DEFLECTION Deney
Seti
ELECTRON DIFFRACTION Deney
Seti
THERMAL RADIATION Deney Seti
THE PHOTOELECTRIC EFFECT
Deney Seti
MAGNETIC FIELD INSIDE A
CONDUCTOR Deney Seti
ELECTRICAL CONDUCTION IN
SOLID BODIES Deney Seti
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
Diğer
(Yurtdışı Kredili)
31
BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LABORATUVARLARI
TECHİZAT LİSTESİ (Temel Cihazlar) 2
Cihaz Adı
Adedi
Alım
tarihiFatura
tarihi
Alındığı Kaynak
[genel bütçe, ileri
araştırma
projeleri(DPT),
Tübitak, İYTE(BAP)
projeleri, diğer]
Moleküler İmmünoloji ve Gen Regülasyonu Laboratuvarı
(-80) Derin Dondurucu
1
1998
İYTE (BAP)
Soğutmalı çok amaçlı Santrifuj
1
1998
İYTE (BAP)
PCR cihazı
1
2002
İleri Araştırma
Projeleri (DPT)
Mini Yatay ve Dikey Elektroforez
2
2003
Genel Bütçe
Midi Yatay Elektroforez
1
2003
Genel Bütçe
Stereo Mikroskop
1
2004
İleri Araştırma
Projeleri (DPT)
Otoklav
1
2005
Genel Bütçe
Nanodrop spektrofotometre
1
2005
Genel Bütçe
Klinik Santrifuj Rotorlarıyla
birlikte
1
2005
Genel Bütçe
Ultrasantrifuj Rotorlarıyla birlikte
1
2005
Genel Bütçe
Saf Su Cihazı
1
2005
Genel Bütçe
(-20) Derin Dondurucu
1
2005
Genel Bütçe
Fraksiyon Sistemi
1
2005
Genel Bütçe
Midi yatay ve dikey Elektroforez
2
2005
TÜBİTAK
Sterilizasyon Fırını
1
2005
İYTE (BAP)
Mikrosantrifuj
1
İYTE (BAP)
Hibridizasyon fırını
1
İleri Araştırma
Projeleri (DPT)
Bitki Moleküler Genetik Laboratuvarı
Ultra Turax
1
2002
Genel Bütçe
Soğutmalı Sirkülatör
1
2002
Genel Bütçe
-80 °C buzdolabı
1
2003
Genel Bütçe
İleri Araştırma
Projeleri (DPT)
İleri Araştırma
Projeleri (DPT)
İleri Araştırma
Projeleri (DPT)
Soğutmalı Santrifuj
1
2003
Çok Amaçlı Soğutmalı Santrifuj
1
2003
Dri-Bath
1
2003
Elektroforez
1
2003
TÜBİTAK
Elisa Reader
1
2003
TÜBİTAK
Faz Kontrast Mikroskobu
1
2003
Genel Bütçe
Gene Amp-PCR Sistem
1
2003
TÜBİTAK
Orbital Isıtmalı İnkübatör
1
2003
Genel Bütçe
2
Biyoloji Bölüm laboratuvarları techizat listesi, Bölüm ile yeterli düzeyde bilgi akışı sağlanamadığından Rektörlük
kayıtları ile control edilemeden raporda yer almıştır.
32
Laminar Flow Products
1
2003
İleri Araştırma
Projeleri (DPT)
Otomatik Film Processor
1
2003
Genel Bütçe
Mini Gel Sistemi
1
2003
TÜBİTAK
Mono Distilasyon Cihazı
1
2003
İleri Araştırma
Projeleri (DPT)
Dikey Elektroforez
1
2003
Genel Bütçe
UV-visible Spektrofotometrik
1
2003
Jel Dökümantasyon Sistemi
1
2004
Washer for Elisa plates
1
2004
TÜBİTAK
Tam Kontrollü Sera
1
2004
Genel Bütçe
DNA Analiz Sistemi
1
2005
İleri Araştırma
Projeleri (DPT)
Otomatik Gübreleme ve Sulama
Sistemi
1
2005
Genel Bütçe
Chorma Metre
1
2005
İleri Araştırma
Projeleri (DPT)
Mikrolitre Santrifuj
1
2005
Genel Bütçe
İleri Araştırma
Projeleri (DPT)
İleri Araştırma
Projeleri (DPT)
Moleküler Genetik Laboratuvarı
Elektroporasyon Cihazı
1
2000
Genel Bütçe
Jel Dökümantasyon Sistemi
1
2000
Genel Bütçe
Işık Mikroskobu
1
2002
Genel Bütçe
Inverted Mikroskop
1
2002
Genel Bütçe
Jel Kurutma sistemi
1
2003
TÜBİTAK
Hibridizasyon fırını
1
2003
TÜBİTAK
-80 °C buzdolabı
1
2004
TÜBİTAK
+ 4 °C buzdolabı
3
2004
2006
TÜBİTAK
Spektrofotometre
1
2005
Genel Bütçe
Elektroforez orta ve büyük boy
2
2005
TÜBİTAK
Elektroforez küçük boy
1
2005
Genel Bütçe
Santrifuj küçük boy
2
2005
TÜBİTAK
Santrifuj büyük boy
1
2005
TÜBİTAK
Speed vac
1
2005
Genel Bütçe
Tetrad diseksiyon mikroskobu
1
2005
TÜBİTAK
PCR
1
2005
Genel Bütçe
Laminar Flow
1
2006
2D Page Jel Sistemi
1
2006
Saf Su Cihazı
1
2006
HPLC
1
2006
Real Time PCR
1
2006
Sonikatör
1
2006
TÜBİTAK
İleri Araştırma
Projeleri (DPT)
İleri Araştırma
Projeleri (DPT)
İleri Araştırma
Projeleri (DPT)
İleri Araştırma
Projeleri (DPT)
İleri Araştırma
Projeleri (DPT)
33
Homojenizatör
1
2006
Lüminesans sayacı
1
2006
Mikromanipülatörlü mikroskop
1
2006
İleri Araştırma
Projeleri (DPT)
İleri Araştırma
Projeleri (DPT)
İleri Araştırma
Projeleri (DPT)
Moleküler Patojen Laboratuvarı
Mikrosantrifuj
1
1998
İYTE (BAP)
PFGE
1
2002
Faz Kontrast Mikroskop
1
2004
İleri Araştırma
Projeleri (DPT)
-80 °C derin dondurucu
1
2005
Genel Bütçe
Biyolojik güvenlik kabini
1
2005
Genel Bütçe
Thermal cycler
1
2005
Genel Bütçe
Soğutmalı mikrosantrifuj
1
1998
İYTE (BAP)
-80 °C derin dondurucu
1
İYTE (BAP)
Işık Mikroskobu
1
İYTE (BAP)
Moleküler Biyoloji Laboratuvarı
Moleküler Mikrobiyolojisi
İleri Araştırma
Projeleri (DPT)
İleri Araştırma
Projeleri (DPT)
DNA sequecer
1
2003
Santrifuj
1
2003
Laminer akışlı kabin
1
2003
Genel Bütçe
Mini jel sistemi
1
2003
TÜBİTAK
Işık mikroskobu
1
2003
İleri Araştırma
Projeleri (DPT)
Mikrosantrifuj
2
2004
Genel Bütçe
Spektrofotometre
1
2004
Genel Bütçe
Thermocycler
1
2004
Genel Bütçe
UV ışık kaynağı
1
2004
Gradient thermocycler
1
2006
Distile su cihazı
1
2006
Genel Bütçe
İleri Araştırma
Projeleri (DPT)
İleri Araştırma
Projeleri (DPT)
2006 techizat alımı-yeni
Fiber Optik Işik Kaynaği
Class Ii Mikrobiyolojik Emniyet
Kabini
Inverted Tip Florasan Faz
Kontrast Araştirma Mikro.
Otomotik İki Boyutlu Protein
Fraksinasyon Sistemi
1
1
1
1
İleri Araştırma
Projeleri (DPT)
İleri Araştırma
Projeleri (DPT)
İleri Araştırma
Projeleri (DPT)
İleri Araştırma
Projeleri (DPT)
İleri Araştırma
Projeleri (DPT)
Termal Cycler
1
Ultra Saf Su Cihazı
1
Genel Bütçe
CO2 Inkübatör
1
Genel Bütçe
Çoklu boncuk biyoanaliz sistemi
1
Genel Bütçe
34
MİMARLIK FAKÜLTESİ (MERKEZİ LABORATUVARLAR)
TECHİZAT LİSTESİ (Temel Cihazlar)
Adedi
Alım
tarihiFatura
tarihi
Alındığı Kaynak
[genel bütçe, ileri
araştırma
projeleri(DPT),
Tübitak, İYTE(BAP)
projeleri, diğer]
1
31.08.1995
Genel Bütçe
1
31.08.1995
Genel Bütçe
Planya GHO 31-82
1
31.08.1995
Genel Bütçe
Titreşim Zımpara Makinası BD 273
1
31.08.1995
Genel Bütçe
Darbeli El Matkabı GSB 20-E
1
31.08.1995
Genel Bütçe
Polisaj ve Eksant. Zımpara
GX150AC
1
31.08.1995
Genel Bütçe
Diş Açma Makinası GGW 10 E
1
31.08.1995
Genel Bütçe
Sunta Kesme Makinası GKS 75
1
31.08.1995
Genel Bütçe
Freze Makinası GO F 1700
1
31.08.1995
Genel Bütçe
El Dekupajı GST 85
1
31.08.1995
Genel Bütçe
Tank Zımpara Makinası (100'lük)
1
14.07.1996
Genel Bütçe
Şerit Bıçkı Makinası (60'lık)
1
02.06.1998
Genel Bütçe
Kalınlık Makinası (40'lık)
1
02.06.1998
Genel Bütçe
Planya Makinası (40'lık)
1
02.06.1998
Genel Bütçe
Vidalama Makinası (Şarjlı)
1
Cihaz Adı
Model Maket Laboratuvarı
Vidalama Makinası
GSR6-25 TE
Menteşe Açma Makinası
PSF 22 A
15.09.2000
Genel Bütçe
Görsel İşitsel Veri Laboratuvarı
Dia Film Yıkama Sistemi
1
16.07.1997
Genel Bütçe
Panoramik Fotoğraf Makinası
1
1997
Genel Bütçe
Video Kamera
1
25.11.1997
İYTE (BAP)
Epidiyaskop
1
30.09.1998
Genel Bütçe
Agrandizör
1
06.05.1998
Genel Bütçe
Ses Kayıt Cihazı
1
14.12.2005
Genel Bütçe
1
31.08.1995
Genel Bütçe
1
14.10.1999
Genel Bütçe
10HP Profil Kesme Makinası
1
1999
Genel Bütçe
32 mm Matkap Tezgahı
1
1999
Genel Bütçe
450 Amper Redresörlü Kaynak
Makinası
1
14.10.1999
Genel Bütçe
Kollu Saç Kesme Makası
1
24.12.1999
Genel Bütçe
Sabit Mengene
1
22.12.1999
Genel Bütçe
Canavar Taşlama
1
21.08.2000
Genel Bütçe
Metal İşleri Laboratuvarı
Kesme ve Taşlama Makinası
GWS19230
Zaman Ayarlı Punta Kaynak
Makinası
35
Taşınabilir Kaynak Makinası
1
21.08.2000
Genel Bütçe
Caka Kenet Makinası
1
15.09.2000
Genel Bütçe
MasaÜstü GM
DikveYatayFrezeTezgahı
1
21.11.1997
Genel Bütçe
Darbeli El Matkabı
1
15.09.2000
Genel Bütçe
Sabit Elektronik Daire Testere
1
21.08.2000
Genel Bütçe
Testere Makinası (Sunta Kesme)
1
23.08.2000
Genel Bütçe
Kanal Açma Makinası (El Frezesi)
1
21.08.2000
Genel Bütçe
Dekupaj Testere Makinası
1
18.12.2000
Genel Bütçe
Freze Makinası (CNC Freze
Tezgahı)
1
2000
Genel Bütçe
Tezgah
2
21.08.2000
Genel Bütçe
Seramik Fırını
1
2000
Genel Bütçe
NG400G Masa Tipi Torna Tezgahı
1
2000
Genel Bütçe
Saç Kesme Makası (Giyotin)
1
2001
Genel Bütçe
Kil Havuzu (küvet)
1
2001
Genel Bütçe
Seramik Çamur Değirmeni
1
07.10.2002
Genel Bütçe
Long Thunder 5 Jointer (Planya)
1
Genel Bütçe
10 Auto Planer (Kalınlık Planyası)
1
Genel Bütçe
Şerit Testere Makinası
1
Genel Bütçe
Prototip Üretim Laboratuvarı
Prototip Hazırlama Laboratuvarı
Düz Dikiş Makinası
1
30.04.1998
Genel Bütçe
Overlok Makinası
1
30.04.1998
Genel Bütçe
Yuvarlak Kesim Makası
1
30.04.1998
Genel Bütçe
Çift İğne Makinası
1
30.04.1998
Genel Bütçe
Ulaşım Planlama ve Ölçüm Bilgisi Laboratuvarı
Gürültü Ölçüm Cihazı
1
12.11.1997
Genel Bütçe
Dijital Planometre
1
10.09.1997
Genel Bütçe
Trafik Sayım Cihazı ve Aksesuarları
4
18.12.2000
Genel Bütçe
Kavşak Sayım Cihazı
2
18.12.2000
Genel Bütçe
Uzaklık Ölçme Aleti
1
18.12.2000
Genel Bütçe
Manyetik Trafik Sayım Cihazı
1
12.10.2000
Genel Bütçe
Portatif Ağırlık Ölçme Cihazı
1
12.10.2000
Genel Bütçe
Kavşak Sayım Cihazı
1
2001
Genel Bütçe
Trafik Sayım Cihazı ve Aksesuarları
1
02.10.2002
Genel Bütçe
Kavşak Sayım Cihazı
3
02.10.2002
Genel Bütçe
Masa Üstü Yayıncılık Laboratuvarı
Baskı Makinası
1
08.11.2000
Genel Bütçe
Tarihi Yapı Malzeme Koruma Laboratuvarı
Stereo Zoom Mikroskop ve
Aksesuarları
Spektrofotometre(4adet küvet ile
birlikte)
1
30.09.1997
Genel Bütçe
1
24.10.1997
Genel Bütçe
36
Analitik Hassas Terazi
1
11.03.1997
Genel Bütçe
Nem Terazisi
1
09.10.1998
Genel Bütçe
Termohigrograf
1
09.10.1998
Genel Bütçe
Saf su cihazı
1
09.10.1998
Genel Bütçe
Ph İletkenlik Ölçme Cihazı
1
18.07.2001
Genel Bütçe
Basınç ölçme cihazı
1
03.08.2001
Genel Bütçe
Zımparalama ve Parlatma Cihazı
1
05.09.2001
Genel Bütçe
İnce Kesit Kesme Aşındırma Cihazı
1
12.11.2001
Genel Bütçe
İnce Kesit Kesme Aş. Cihazı
Donanımları
1
20.09.2002
İYTE (BAP)
Polarizan Mikroskop
1 set
20.11.2002
Genel Bütçe
FT-IR Spektrometre
1
2005
Genel Bütçe
1
26.08.1997
Genel Bütçe
3
24.11.1998
Genel Bütçe
Topoğrafya ve Ölçme Bilgisi Laboratuvarı
NE-20H Elektronik Teodolit ve
Sehpa
NE-20H Elektronik Teodolit ve
Sehpa
Otomatik Nivo
7
Bilg. Elektronik Takeometre ve
Ekipmanı
3
GPS Sistemi
(Global Positioning System)
1
10.09.1997
12.05.1998
24.11.1998
25.08.1997
25.11.1998
17.07.2000
09.10.1999
Genel Bütçe
Genel Bütçe
Genel Bütçe
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Laboratuvarı
Plotter
2
2006 yılı techizat alımı-yeni
Veri Taplama ve Analiz Sistemi
1
Genel Bütçe
37
ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARLARI
TECHİZAT LİSTESİ (Temel Cihazlar)
Hidrojen Enerji Laboratuvarı
Cihaz Adı
Adedi
Alım
tarihiFatura
tarihi
Piranometre
1
25.12.2002
Datalogger
1
25.12.2002
Güneş izleme sistemi
1
25.12.2002
Gölge diski
1
25.12.2002
CS 500 sıcaklık ve bağıl nem
ölçüm sensörü
1
25.12.2002
Veri toplama ve kontrol ünitesi
1
27.12.2002
1kW gücünde fotovoltaik güneş
panelleri
18
27.12.2002
1
25.12.2002
1
16.12.2003
12
2004
2 W’lık mini elektrolizör
1
2005
Güneş Pillerinin üretim değerlerini
ölçebilen DC Power Analyzer
1
29.09.2005
Hava basıncı sensörü
DC to DC konverter
( 4*250 Watt)
Fotovoltaik güneş panellerinden
gelen gücü depolamak için aküler
Alındığı Kaynak
[genel bütçe, ileri
araştırma
projeleri(DPT),
Tübitak, İYTE(BAP)
projeleri, diğer]
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İleri Araştırma
Projeleri(DPT)
İYTE (BAP)
38
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAIRE BAŞKANLIĞI
TECHIZAT LiSTESi (Temel Cihazlar)
Adedi
Alım
tarihiFatura
tarihi
Alındığı Kaynak
[genel bütçe, ileri
araştırma
projeleri(DPT),
Tübitak, İYTE(BAP)
projeleri, diğer]
Oksijen Terapi Cihazı
1
1996
SKS Bütçesi
Etüv
1
1996
SKS Bütçesi
Mikroskop
1
1996
SKS Bütçesi
Hormon Analizörü Cihazı
1
14.09.1998
Genel Bütçe
Ultrasonografi Cihazı
2
29.12.1998
Genel Bütçe
Mikroskop Binoküler
1
1999
SKS Bütçesi
Kan Sayım Cihazı
1
2002
SKS Bütçesi
Otoanalizör
1
2002
SKS Bütçesi
Diş ünitesi
1
2002
SKS Bütçesi
Diş ünitesi
1
01.10.2002
Genel Bütçe
MGF Kompresör
1
11.11.2002
Genel Bütçe
Dijital Görüntüleme Cihazı
1
28.11.2002
Genel Bütçe
Işıklı Sistem
1
2003
SKS Bütçesi
Kanal Genişletme Cihazı
1
2003
SKS Bütçesi
Röntgen Cihazı
1
2003
SKS Bütçesi
1
2003
SKS Bütçesi
Yağlama Cihazı Asistina
1
2003
SKS Bütçesi
Ağız içi kamerası
1
2003
SKS Bütçesi
Ağız içi kamera ekranı
1
2003
SKS Bütçesi
Apex locater
1
2003
SKS Bütçesi
Işıklı Sistem
1
2003
SKS Bütçesi
Kan karıştırma cihazı
1
2003
SKS Bütçesi
Otoklav
1
Cihaz Adı
V
i
t
a
l
o
m
e
t
r
e
Diğer (Hibe)
39

Benzer belgeler