Broşür

Transkript

Broşür
Progressive Mobility : Daha kolay ve daha
güvenli progresif mobilizasyon terapisi.
TM
Yeni bir Hill-Rom® hasta yatağı:
TotalCare® Connect
Progressive Mobility :
Eksiksiz progresif mobilizasyon terapisi
TotalCare® Connect
TM
Clear Lungs Temiz Akciğer Programı kapsamında benzersiz bir tedavi kombinasyonu:
TM
Nozokomiyal pnömoni gibi immobilizasyondan kaynaklanan
komplikasyonlar, Yoğun Bakım hastalarında en yaygın görülen
enfeksiyonlar arasında olup, istatistikler bu enfeksiyondan
etkilenen hastaların yüksek morbidite ve mortalite oranlarına
sahip olduğunu göstermektedir. Immobilizasyona bağlı
3
Yoğun Bakım hastalarının tedavisinde gerekli olan dört önemli mobilizasyon terapisini yalnızca TotalCare® Connect hasta yatağı sistemi sunar.
komplikasyonlar, hastaları da aşıp, hastanede yatma süresi
ve hemşirelerin iş yükünü artırarak, hem Yoğun Bakım Ünitesi
hem de hastane giderleri açısından büyük bir ekonomik kayba
sebep olmaktadır.
Sürekli Lateral Rotasyon Terapisi (SLRT)
Ön tilt pozisyonu
FullChair™ Tam Oturma Pozisyonu
Tam oturma pozisyonundan hareketle
ayağa kalkma özelliğine
sahip ayağa kalkma yardımcısı
5
4
Hareketsizliğe bağlı olası komplikasyonlar
Motilitenin azalması
Derin ven
trombozu
Pnömoni, Atelaktazi,
Gaz değişiminin bozulması
Ödem ve sıvı
yer değişimi
Böbrek
taşları
Mental
durum
Basınç
ülserleri
Kas atrofisi
TotalCare® Hasta Yatağı
Sistemi, hastalarınıza
Sürekli Lateral Rotasyon
Terapisi’nden ayakta
durma pozisyonuna kadar
tüm süreçlerde hareket
düzeylerini artırarak
yardımcı olur.
Kemiklerde
demineralizasyon
Niçin standart şilte yerine TotalCare® Connect Sistemleri kullanmalısınız?
Çünkü TotalCare® Connect Sistemleri klinik
açıdan daha iyi sonuçlar sağlayabilirler
TotalCare® NP100 Connect surface
TotalCare® Duo® 2 Connect
Terapi Yüzeyi
TotalCare® P500 Connect
Destek Yüzeyi
TotalCare® SpO2RT2 Connect
Pulmoner Terapi Sistemi
30º veya 45º yatak başı açısına sürekli uyumu sağlayan çözüm...
TotalCare® Connect yatak başı alarmı
Immobilizasyon hastalarınızı
riske soktuğunda…
Ventilatörle ilişkili pnömoni’yi (VIP)
nasıl önlersiniz?
Referanslar
1. Fink M.P., et al. The efficacy of an oscillating bed in the
prevention of lower respiratory tract infection in critically
ill victims of trauma. Chest 1993 103 1543-1547.
Kliniğinize ait olan VIP protokolü ile birlikte TotalCare®
2. La Grange K., A comparison of non rotational and
rotational interventions. Hill-Rom® White Paper 1997.
pulmoner terapi sistemini kullandığınızda:
3. Vincent J.L., et al. The Prevalence of nosocomial infection
in intensive care units in Europe: Results of the European
Prevalence of Infection in Intensive Care (EPIC) Study. JAMA
1995 274:8 639-644
• Ventilatör günleri azalır.
• Hastanede yatma süresi (LOS) kısalır.
• Toplam hastane masrafları düşer.
1,2
1,2
4. Kappenstein I., et al. Prolongation of hospital stay and
extra costs due to ventilator associated pneumonia in
an intensive care unit. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1992.
1,2
VIP, ekonomik ve fiziksel açıdan oldukça pahalıya
malolan bir komplikasyondur, ancak protokoller
ve doğru uygulamalarla insidansı azaltılabilir.
2
Yatak baş açısı 30° veya 45° altına indiğinde
otomatik alarm vererek, hemşireleri uyarır.
Hemşire alarma hızlı bir şekilde karşılık
verebilir ve hasta yatağının başını
istenilen açıya tekrar getirebilir.
Istatistik kayıt sistemi, yatak başının 30° veya 45°
üzerinde bulunduğu zamanı, 8 günlük bir süreyi
kapsayacak şekilde kaydeder.
5. CDC Guidelines for Prevention of Nosocomial Pneumonia
1997 MMWR 46(RR-1) 1-79.
3
TotalCare® Hasta Yatağı’nın
Rotasyon Özelliği
Hastanız için standart bir yatak yerine, neden TotalCare® Connect Pulmoner Terapi
Sistemi’ni kullanmalısınız?
Çünkü, TotalCare® Connect Pulmoner Terapi Sistemi’nin desteğiyle daha iyi klinik sonuçlar elde edebilirsiniz.
20
Pozitif Pulmoner Sonuçlar
Birçok klinik çalışma, Hill-Rom’un pulmoner terapi sisteminin
sağladığı sürekli lateral rotasyon terapisi (SLRT) ile perküsyon ve
vibrasyon terapisinin faydalarını göstermektedir.
Bu çalışmalar, Hill-Rom® hasta yatağı kullanılarak SLRT
yapılan hastalar ile SLRT uygulanmayan hastaları karşılaştırmaktadır.
Ayrıca, Hill-Rom’un eşsiz
destek yüzey ve karyola
entegrasyon tasarımı, sürekli
lateral rotasyon terapisini daha
güvenli hale getirir. Herhangi
bir yan korkuluk aşağı
indirilirse veya güvenli
olmayan bir koşul oluşursa,
terapi durur ve bir alarm sesi
duyulur.
Ventilatör günü
15
Ventilatöre
bağlı geçen
günler
10
1
5
0
SLRT yok
48 saat içinde
SLRT
* Kontrol grubu ile Grup 1 karşılaştırıldığında, p=0,098
Sonuçlar
Sağlık Merkezi
• Hastanedeki yatma süresi (LOS) 6.7 gün kısalır
• Yoğun Bakım Ünitesi’ndeki LOS 5.6 gün kısalır
• Ventilatöre bağlı geçen gün sayısı 5.7 gün azalır
• Toplam hastane maliyeti, hasta başına 15.150 $ azalır
Medical Center of Central
Macon, Georgia
• Pnömoni insidansı %52 oranında azalır
• Yoğun bakım ünitesindeki LOS %27 oranında azalır
Stanford University Medical Center
Stanford, California
• Hastanedeki LOS %18 oranında azalır.
• Yoğun Bakım Ünitesi’ndeki LOS %22 oranında azalır
• Ventilatör günü sayısı %26 oranında azalır
Union Hospital
Union, New Jersey
• Pnömoni insidansı %34 oranında azalır
• Pnömoni başlangıcında ortalama 17 gün gecikme sağlanır
St. Vincent Catholic Medical Center
NewYork, NewYork
• Ventilatör günü sayısı %14 oranında azalır
• Hastanedeki LOS %14 oranında azalır
• Standart ölüm oranı %20 azalır
Sarasota Memorial Health Care
System
Sarasota, Florida
• SLRT ve perküsyon/vibrasyon ile sekresyon
atılımı artar
University of Cincinnati Hospital
Cincinnati, Ohio
1
2
3
4
5
6
Referanslar
1. Swadener-Culpepper L, Skaggs R. The impact of continuous lateral rotation in overall
clinical and financial outcomes of critically ill patients. American Journal of Critical Care.
2005;14(3):251.
2. Stanford University Hospital, Stanford, CA. A comparison of non-rotational and rotational
interventions. Hill-Rom® white paper, 1997.
3. Union Hospital, Union, NJ. A comparison of continuous lateral rotation and manual turning:
A process improvement initiative. Hill-Rom® white paper, 2001.
4
4. Kirschenbaum L, Azzi E, Sfeir T, et al. Effect of continuous lateral rotational therapy on the
prevalence of ventilator-associated pneumonia in patients requiring long-term ventilatory
care. Critical Care Medicine. 2002;30(9):1983-6.
5. Grimes C, Anderson R, Fleegler B. Continuous lateral rotation therapy via mattress
replacement in a critical care setting. Presented at CHEST, Montréal, Québec, Canada,
October 2005.
6. Davis K, Johannigman JA, Campbell RS, et al. The acute effects of body position
strategies and respiratory therapy in paralyzed patients with acute lung injury. Critical
Care. 2001;5:81-87.
5
TotalCare® Hasta Yatağı FullChair™
Tam Oturma Pozisyonu
TotalCare® hasta yatağının FullChair™ pozisyonu hastanız için neden yararlıdır?
Çünkü, yatağın optimum düzeyde
pulmoner etkinlik göstermesini sağlar.
“Tam Oturma”: KlinikYararları
Hastalar neden yalnızca “kardiyak oturma” veya yatakta uzanarak oturma
pozisyonunda değil de tam dik konumda oturtulur?
• Respiratuvar etkinlik artar – Akciğer fonksiyonları optimize
olur ve gaz değişimi düzelir.
2,3,6
• Hastanın psikolojisi ve fiziksel kondisyonu artar.
1
• Atelektazi azalır.
3
TotalCare® hasta yatağının FullChair™ tam
oturma pozisyonunun yararları
Yalnızca TotalCare® hasta yatağı, hasta bakım planının standart bir parçası
olan tam oturma pozisyonunu sunmaktadır. TotalCare® hasta yatağının
FullChair™ tam oturma
tam oturma pozisyonu, Yoğun Bakım Hastalarında Progresif Mobilizasyon
pozisyonuyla yıllar içinde
(bacaklar tam hareketsiz durumdayken, yatak başının 65°’den yüksek olacak
edindiğimiz deneyim, yeni
Kılavuzu’nun “sandalyede dik oturma pozisyonu” önerilerini karşılamaktadır
şekilde kaldırılmış durumda olması).4
kuşak oturma pozisyonu
alabilen hasta yatağını
tasarlamamızı mümkün kıldı.
Pozitif Pulmoner Sonuçlar
Yeni Beşik Pozisyonlu Geçiş
Sonuçlar
tasarımı hastanın daha güvenli
• Hastanın ekstübe edilmesiyle hareketli hale gelmesi arasında geçen süre %38 oranında kısalır
• Harekete bağlı ağrıda anlamlı düzeyde azalma olur
bir biçimde oturtulmasını
sağladı ve tam oturma
pozisyonuna geçerken ayak
Sağlık Merkezi
5
• Yaşlı hastaların akciğer fonksiyonları ve gaz değişimi düzelir
• Obez hastalarda akciğer fonksiyonları, akciğer hacmi ve gaz değişimi artar
2
2
5
Emory Hospital,
Snellville, Georgia
University of Cincinnati Hospital,
Cincinnati, Ohio
ucuna doğru kayma önlendi.
Referanslar
6
1. Hospital Research Associates. A physician perspective: Placing the critical care patient
“up-in-chair.” Society of Critical Care Medicine Conference, Orlando, FL, 2000.
4. Ahrens T, Burns S, Phillips J, Vollman K, Whitman J. Progressive Mobility Guidelines for
Critically Ill Patients. Advancing Nursing, 2005.
2. Johannigman JA, Campbell RS, Branson RD, et al. Effect of body position on pulmonary
mechanics, gas exchange, and lung volumes in elderly patients without lung disease.
American College of Chest Physicians, New Orleans, LA, 1997.
5. A comparative study of physiological variables in patients undergoing CABG procedures
using the TotalCare® bed system versus a standard bed. Emory Hospital, Snellville, GA, 1999.
3. Branson RD, Campbell RS, Johannigman JA, et al. Effect of body position on pulmonary
mechanics, gas exchange, and lung volumes in obese subjects without lung disease.
American College of Chest Physicians, New Orleans, LA, 1997.
6. Van Beers F, Speelburg B, The Effects of Body positioning in ventilated (intubated)
obese patients. ESICM 2005.
7
TotalCare® Hasta Yatağının Güvenliliği
Neden tüm TotalCare® hasta yatağı sistemlerinde koltuktan kalkma özelliğine sahip
ayağa kalkma yardımcısı bulunur?
Çünkü, sırt incinmeleri bir hemşirenin
kariyerini sonlandırabilir.
Bir düğmeye basmak kadar kolay sağlanan güvenlilik
Hemşire ve hastaya bakan diğer kişiler, ihtiyaç duydukları yerlerde
güvenlilik cihazlarını bulabilmelidirler - Örneğin, hastanın
yakınında bulunan Hemşire Deski.
TotalCare® sistemi, sık tekrarlanan işlerin yaratabileceği riskleri
azaltır.
• Hemşirenin hastayı döndürdüğü sırada durduğu yatağın
yanında bulunan Turn Assist™. Buna ek olarak, entegre
karyola ve şilte sistemi, yan korkuluklar aşağı konumdayken
güvenli olmayan dönüşlerin engellenmesine yardımcı olur.
• FlexAfoot™ mekanizması. Güçlendirilmiş yatak boyu ayarı,
hastanın aşağı kaymasının önlenmesine yardımcı olacak
şekilde, destekli bir ayak pozisyonu sağlar.
• IntelliDrive™ güçlendirilmiş taşıma düzeneği. Yumuşak ve
duyarlı dümen sistemini harekete geçirmek için fazladan bir
adıma gerek yoktur.
• Seat Deflate oturma alanının havasının alınması. Hastayı
TotalCare® SpO2RT® terapi sistemine ve TotalCare® P500
Destek Yüzeyine yatırırken ve kaldırırken, ayaklarının yere
yakın olmasını sağlar.
• Stand Assist ayağa kalkarken ayakta durmaya yardımcı
düzenek. Herkes için en az risk ile, obez ya da zayıf
hastaların ayağa kaldırılması ya da hareketli bir pozisyona
getirilmesini sağlar.
• Yeni Boost™ fonksiyonu. Yatağı, hastanın pozisyon
değiştirmesi için ideal pozisyona getirir.
• X-ray bölmesi. Rutin göğüs röntgenleri için film kasetini
kolay yerleştirme olanağı sağlar.
No Falls™: Düşmeye Karşı
Koruma özelliği.
TotalCare® hasta yataklarının
FlexAfoot mekanizması
TM
Seat Deflate oturma alanının
havasının alınması
Yeni Boost fonksiyonu
Hill-Rom® ergonomisi ve ürün
Iş kazasından kaynaklanan sırt incinmelerinin maliyeti nedir?
eğitimi ile birlikte tüm hastaneye
Devlet kurumlarının ve diğerlerinin bildirdiği maliyetler aşağıdaki gibidir:
yerleştirilmesinden sonra
işgünü kayıplarında
%81 azalma sağlandı.
2
Maliyet
Kaynak
25.000 $
California OSHA
15.000 – 18.000, $
en fazla 90.000 $
Ohio Bureau of Workers’
Compensation
11.321 $
National Safety Council
40.000 – 50.000 $ Yeni bir hemşirenin
eğitim ve işe oryante olma maliyeti
www.allnurses.com
87.000 € Sırt incinmelerinden dolayı
erken emekli olan her bir çalışanın
maliyeti
DOH 2004
Yılda 584 milyon € Hastanın manuel olarak
taşınması sırasında ortaya çıkan kazalar
sonucunda meydana gelen hastalıklar nedeniyle
işe gidemeyen kişilerin sağlık sistemine maliyeti
DOH 2004
X-ray bölmesi
TM
En fazla yaralanmanın ortaya çıktığı hareketler
1
0
5
10
15
20
25
Her hareket sırasında meydana
gelen yaralanma oranı
Referanslar
1. Barker R, Wilson K. Beyond biomechanics–the future of healthcare ergonomics. June
Proceedings of Annual Conference of American Association of Safety Engineers, 2003.
8
2. Data on file. West Virginia University Hospital, 2004.
9
TotalCare® Hasta Yatağı Desteği
Basınç ülserlerinin prevalansını azaltmak, yenilikçi teknolojilerle başlar. TotalCare® destek yüzeyleri, cildi
basınç, aşırı nem, yırtılma ve sürtünmeden korumaya yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. TotalCare®
Hasta Yatağı Sistemleri, özellikle Yanık Servisi, Yoğun Bakım Ünitesi, Nöroloji ve Kardiyoloji Klinikleri gibi
bölümlerde, sağlıklı bir deriye (Safe Skin™) ulaşmanıza yardımcı olmak amacıyla, geniş bir destek yüzey
seçeneği sunmaktadır.
Yeni Kuşak Teknoloji
Yenilikçi çözümler getiren Advancing
Microclimate Teknolojisi
SmartSilver Teknolojili Nano Ag+ ile
sunulan destek yüzey koruması
Yırtılma ve sürtünme kuvvetlerinin
progresif tasarımlarla en aza indirgenmesi
Bilimsel yöntemlerle basıncın yeniden
dağılımının optimizasyonu
Hill-Rom®, cildi sadece aşırı nemden korumakla
kalmayıp, serin de tutarak, Mikroiklim Yönetimi
performans standartlarını belirlemedeki liderliğini
sürdürüyor.
Leke ve kokuya sebep olan bakteri ve mantarlar
ortama yayılarak destek yüzeyin etkinliğini zamanla
azaltabilir. Nano Ag+™ buna karşı bir çözümdür.
Hill-Rom®, tasarım ve malzemenin benzersiz bir
kombinasyonunu kullanarak yırtılma ve sürtünme
kuvvetlerini azaltan bir teknik geliştirmiştir.
Hill-Rom®, basıncın yeniden dağılımını optimize
etmeye yönelik destek yüzeyler geliştirmek için
sistematik bir yaklaşım kullanarak farklılığını
ortaya koymaktadır.
•
Hill-Rom® Araştırma ve Geliştirme ekibi, ısı ve nemi gidermek
amacıyla optimum terapötik etki ve konfor aralığını belirlemek
amacıyla onlarca çalışma yapmış ve yüzlerce bilimsel makaleyi
gözden geçirmiştir.
•
Temizlik – SmartSilver™ Teknolojili Nano Ag+™, % 99,8’den
daha fazla mikrobisidal etkisiyle leke ve kokuya sebep olan
bakteri ve mantarlara karşı kanıtlanmış bir etkiye sahiptir. Üstün
performanslı teknolojisinin patent hakkı yalnızca Hill-Rom’a aittir.
•
TotalCare® Connect karyola ile entegre akıllı destek yüzeylerin
geliştirilmesiyle, yırtılma kuvvetini azaltan benzersiz algoritmalar
hareketsiz hastalara otomatik olarak uyum sağlayacak şekilde bir
araya getirilmiştir.
•
Tek bir basınç haritasından elde edilen verilere güvenmek
yanıltıcı olabilir. Her birinde yaklaşık 7000 farklı ölçüm
bulunan yüzlerce arayüz haritası kullanılmakta ve bu haritalar
karşılaştırılarak dijital olarak analiz edilmektedir.
•
Hill-Rom®, ideal performans aralığını doğrulamak amacıyla
destek yüzeylerin ciltteki ısı ve nemi dengeleme yeterliğini
ölçmek için İleri Teknolojili Termal Manken kullanımına
öncülük etmiştir.
•
Güvenlilik – Gümüşün bilinen hiçbir toksik veya alerjik etkisi
bulunmayıp, atık ya da taşıma ile ilgili bilinen herhangi bir sorun
da yaratmamaktadır.
•
TotalCare® destek yüzeylerinin sürtünmeyi azaltan ve kaymayı
absorbe eden çok katmanlı 3D kumaşlarla tasarlanması
sayesinde, bu işlevleri karyolanın sağlaması gerekmez.
•
Destek yüzeylerin geliştirilme sürecinde yatakların tüm
hareketleri çok çeşitli vücut yapıları ile birlikte yüksek kontrollü
protokollerle test edilmektedir.
•
Hill-Rom®, hastadaki ısı ve nemi dengeleyen yenilikçi 3D
kumaşlarla birlikte Airflow teknolojisinin kullanıldığı yeni
kuşak Düşük Hava Kayıplı Terapi sistemini bir arada sunan ilk
firmadır.
•
Uzun ömürlülük – Nano Ag+™ teknolojisinin etkinliği, normal
temizlenme koşullarında ürünün kullanım ömrü* boyunca garanti
edilmektedir.
•
Hill-Rom®, bu yenilikçi özelliklerin performansını
değerlendirmek için, yırtılma kuvvetlerini ölçmeye yönelik ilk
test yöntemlerinden birini geliştirmiştir.
•
Dünya çapında yıllar boyunca yapılan araştırmalar, ürün
tasarımlarımızı destekleyen kanıta dayalı veriler sağlamıştır.
•
Maliyet-etkinlik - Destek yüzeylerinizde tüm hastalarda ürünün
kullanım süresi boyunca üstün bir yüzey koruma performansı
sergileyen nano Ag+™ teknolojisi kullanımının maliyeti önemsiz
düzeydedir.
•
Entegre TotalCare® Connect destek yüzeyleri, TotalCare® Connect
karyolasının gelişmiş hareketleri ile uyum içinde çalışacak şekilde
özel olarak tasarlanmıştır.
TM
10
TM
TM
Sonuç?
Sonuç?
Sonuç?
Sonuç?
Doku bütünlüğünün bozulmasına karşı daha fazla
dayanıklılıkta, daha dengeli koşullara sahip bir deri.
Ürünün kullanım süresi boyunca yüzey koruma
performansı.
Cildin hareketten kaynaklanan
etkilere karşı korunması.
Vücudun en hassas bölgelerinde
daha düşük basınç.
* 5 yıl olarak kabul edilir.
11
Yeni bir Hill-Rom® hasta yatağı: TotalCare® Connect
Hastanede yatma süresini kısaltan ve akciğer
komplikasyonlarını azaltan doğru hasta yatağı seçimi.
Teknik özellikler
Toplam yatak uzunluğu (tekerlek tamponlarıyla birlikte)
Ağırlık limiti - karyola
Tam uzatılmış halde.....................................................................................................................................93,5” (237 cm)
Tam toparlanmış halde..............................................................................................................................81,5” (207 cm)
Tüm aksesuarlar dahil güvenli çalışma yükü.............................................................................550 lbs (250 kg)
Statik yük kapasitesi (IEC 601-2-38 gereğince)....................................................................1.000 lbs (455 kg)
Toplam yatak genişliği
Standart tartı sistemi
Yan korkuluklar aşağıda................................................................................................................................36,5” (93 cm)
Yan korkuluklar yukarıda...............................................................................................................................40” (102 cm)
Hassasiyet............................................................................................................................................Hasta ağırlığının %1’i
Herhangi bir pozisyonda tartma yeteneği (Trend/Ters Trend dışında)..............................................Evet
Tartı kapasitesi.............................................................................................................................................507 lbs (230 kg)
En Alçak – yatma yüzeyi ile zemin arası..............................................................................................15” (38,1 cm)
En Yüksek – yatma yüzeyi ile zemin arası...........................................................................................34” (86,4 cm)
Minimum yatak altı boşluğu...............................................................................5” tekerlek için 4,25” (108 mm)
..............................................................................................................................................6” tekerlek için 4,75” (121 mm)
...................................................................................... Yalnızca IntelliDrive® Sistemi biriminde 1,25” (31,7 mm)
OIML tartısı – EN45501 Doğruluk Sınıfı ile Uyumludur:
Taşıma ve fren sistemi
Kullanılabilir nominal gerilimler.........................................................100V, 110V, 120V, 127V, 220-240V AC
Güç/giriş...................................................................................................................................................................9,9 A / 5,0 A
Frekans..................................................................................................................................................................60 Hz / 50 Hz
Güvenlik sınıfı............................................................................................................................................UL60601-1 ve CE
Isteğe bağlı IntelliDrive® ile çalışan taşıma sistemi..........................................................................................Evet
Tekerlek çapı......................................................................................................................................5” (12,7 cm) standart
IntelliDrive® ile çalışan taşıma sistemi ile...................................................................6” (15,2 cm) isteğe bağlı
Fren sistemi....................................................................................................Dört tekerlek, dönme ve dönüş kilidi
Ağırlık limiti - şilte
Hasta ağırlığı, SpO2RT®2, P500 ve Akut Bakım şilteleri.........................................................500 lbs (227 kg)
Hasta ağırlığı, Tedavi şiltesi...................................................................................................................450 lbs (209 kg)
Terapötik ağırlık limiti Duo®2 Şiltesi................................................................................................330 lbs (150 kg)
5 kg - 25 kg.......................................................................................izin verilen maksimum hata +/- 0,25 kg
25,5 kg - 100 kg.................................................................................izin verilen maksimum hata +/- 0,5 kg
100,5 kg - 230 kg...........................................................................izin verilen maksimum hata +/- 0,75 kg
Ağırlık Kapasitesi..............................................................................................................................................5 - 230 kg
Hasta güvenliğine yönelik özellikler
Yatak başı alarmı.........................................................................................................................................................Standart
Yataktan inme sistemi......................................................................................................................................İsteğe bağlı
Dönme Yardımı sırasında yan korkuluğun aşağı inmesi uyarıları..............................................................Var
Rotasyon terapisinin yan korkuluk aşağı konumdayken durdurulması................................................Var
Hill-Rom and Design and Hill-Rom word mark , Total Progressive Mobility, Clear Lungs, No Falls, Safe Skin, Turn Assist, FlexAfoot, New Boost, Microclimate, and Nano Ag+ are trademarks or registered
trademarks of Hill-Rom Services Inc.
Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers.
TM
France
United Kingdom
.................................................................................................................
.............................................
Deutschland
Nederland
Italia
Suisse/Schweiz
(deutschsprachig)
+33 (0)2 97 50 92 12
Österreich
+44 (0)1530 411000
0800 8 63 55 37
+31 (0)347 32 35 32
+ 39 (0)2 950541
+41 (0)21 706 21 30
+41 (0)21 706 21 38
Ireland
..........................................................................................................
.........................................................................................
......................................................................................................................................................
........................................................
.....................................
Iberia
....................................................................................................
.......................................................................................................................
..................................................................................................................................
Nordic Countries
+43 (0)2243 28550
+353 (0)1 413 6005
........................................................
www.hill-rom.com
+34 (0)93 6856000
+46 (0)20 78 10 30
Export
Contact your local Hill-Rom
distributor or contact your Area Manager via
+1 812 934 8173
website or call
...................................................................
........................................................................................
© 2013 Hill-Rom® SARL, HER HAKKI SAKLIDIR.
Doc. No: 5TR125308-02 • Design: www.cadmium.fr, 2013-01
Toplam yatak yüksekliği

Benzer belgeler