MOBİL PAZARLAMA PDF İndir - Organik Haberleşme Teknolojileri

Yorumlar

Transkript

MOBİL PAZARLAMA PDF İndir - Organik Haberleşme Teknolojileri
ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ
Mobil pazarlama nedir? •  Mobil pazarlama, “tüke4cide sa7n alma isteği yaratma amacıyla, mobil mecra üzerinden ve/
veya mobil ürünler kullanılarak yapılan faaliyetler olarak tanımlanmaktadır. •  Bir başka ifadeyle; mobil pazarlama, mobil telefonlar yoluyla girişilen pazarlama faaliyetlerini ifade etmektedir. ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ
Mobil pazarlamanın faydaları
•  Mobil pazarlama ise düşük maliyetli, etkileşimli, geri dönüşümü olan, yüksek etkileme gücüne sahip, kişisel, eğlenceli bir pazarlama aracıdır. •  Mobil telefon kişiseldir. •  Mobil telefon her zaman yanınızdadır. •  Mobil telefon her zaman açık7r. •  Mobil telefon doğru hedef kitleyi tespit etmeye yarar. •  Akıllı telefonların kullanımı 2015 te PC’den daha fazla olacak. ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ
Mobil iletişimde
fırsatlar
•  DeloiFe taraGndan yayınlanan “Global Tüke4ci Araş7rması 2011: Mobil İle4şimde Fırsatlar” raporuna göre, günlük haya7n içinde kullanılan mobil cihazlar her geçen gün ar7yor ve sayıları çeşitleniyor. •  Rapora göre; Mobil ile4şim ağı 5 milyarın üzerindeki kullanıcı sayısıyla dünyanın en güçlü global ağı konumunda… •  15 ülkede gerçekleşKrilen araşLrmaya göre, kullanıcıların mobil ağlara bağlanmasını sağlayan cihazların sayısı giderek arLyor. Kişi başına düşen mobil cihaz sayısı ise 5 adet. •  Mobil geniş bant kullanımının artmasıyla birlikte operatörler açısından doğru fiyatlandırma önem kazanıyor. Türkiye, uygun tarife beklenKsi açısından yüzde 66'lık bir oranla diğer ülkelerin ortalaması olan yüzde 54'ün oldukça üzerinde. Türkiye'de operatör değişikliği yapan kullanıcıların yüzde 59'unun nedeni uygun tarife isteği. ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ
Mobil iletişimde SMS
•  Mobil ileKşimin önemli bir parçasını oluşturan kısa mesajlarda Çin ve Hindistan ilk sırada yer alıyor. Her iki ülkede de kullanıcıların yüzde 80'i günde en az bir SMS alıyor ya da gönderiyor. Türkiye'de yüzde 56 ile daha düşük bir seviyede seyreden SMS oranı, İngiltere'de yüzde 70. Mobil ileKşimde SMS hala en sık kullanılan ileKşim yöntemi. •  Çeşitlenen ileKşim kanallarının ve mobil internet kullanımının yaygınlaşmasının SMS'in popülaritesini etkilemediği belirKlen raporda, Türkiye yurtdışında SMS kullanımı açısından dünya ortalamasının üzerinde yer alıyor. Yurt dışında cep telefonu kullanan kişilerin yüzde 70'i kısa mesaj servisini günde en az bir kez kullanıyor. ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ
Mobil iletişimde SMS
•  Cep telefonlarına gelen reklamlara verdikleri tepkiler sorulduğunda en az tepki veren grubun İngiltere'deki kullanıcılar olduğu görülüyor. •  Brezilya ve Türkiye, mobil reklamlar açısından saLn almada ilk sırada yer alıyor. •  Türkiye'de kullanıcıların yüzde 31'i her gün ortalama bir adet reklam mesajı alıyor. •  ABD'de 13 olan bu oran, İngiltere'de yüzde 5'lere düşüyor. Raporda, Türkiye'deki mobil pazarların ileriye dönük önemli _rsatlar içerdiği vurgulanıyor. ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ
Mobil iletişimde SMS
•  2014’te mobil pazarlama, metnin gücünü kanıtlar nitelikte olacak. Pew Internet and American Life Project tara_ndan yayınlanan raporda, mobil cihazlardaki kullanımın %81 ’inin mesajlaşma, %60’ının internete girme ve %52’sinin Email kullanma olduğunu görüyoruz. •  SMS ve E-­‐mail tara_nda 2014’ün son derece parlak geçeceğini bu rapor sayesinde rahatlıkla söyleyebiliriz. ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ
Mobil iletişimde SMS
•  Müşterileriniz her yerde. Onlar televizyon izliyor, onlar gazete okuyor, onlar radyo dinliyor… •  Ancak, müşterilerinizin önemli bir bölümünün mobil cihazlarla son derece ilgili ve haşır neşir olduğunu unutmayın. 2014’te mobil pazarlama, kurumlara önemli _rsatlar sunacak. ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ
SMS Dünya Genelinde Hangi Amaçlarla Kullanılıyor? •  Uyarılar: SMS yoluyla yapılan uyarılar hem hızlı hem de hedef odaklı oluyor. Borç, randevu, sefer haLrlatma gibi zaman kısıtlaması olan durumlar, hızlı bir şekilde direkt olarak kişilerin cep telefonlarına ileKlebiliyor. •  Etkinlik/kampanya duyuruları: Etkinlik, kampanya ya da indirim gibi konular için bilgilendirme amacıyla gönderilen mesaj sayısı çok fazladır. Başlı başına SMS’in üzerine bir kampanya kurulabildiği gibi; TV, gazete, radyo, IVR, Sesli Mesaj, internet gibi farklı farklı mecralardan duyurulan _rsatları destekleyici nitelikte SMS’ler de gönderilebiliyor. •  Etkinlik/kampanya mesajları: Kampanyaya dahil olan müşterilere gönderilen SMS’lerdir. Müşterileri etkinliğe çağırmak, kampanyaya dahil etmek ne kadar önemliyse, aynı şekilde bu içeriği onlara etkili bir şekilde sunabilmenin de önemi büyüktür. •  Mağaza içi promosyonları: Mağazaya yerleşKrilen kısa kodlar vasıtasıyla birçok içerik müşterilere sunulabilir. Bedava ürünler, indirimler veya özel _rsatlar için SMS’in faydası çok fazladır. •  Bireysel işlemler: Özellikle bankacılık işlemleri bu kategoriye girer. Aynı zamanda arLk birçok kurum, şifre sı_rlama gibi bireysel işlemlerde SMS’ten yararlanıyorlar. ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ
Toplu SMS nedir? •  Toplu SMS hem çok ucuz bir ileKşim yolu hem de çok başarılı bir pazarlama yöntemidir. •  Başarısının ardında yatan en önemli neden ise “ Herkes Cep Telefonuna Gelen Mesajları Okur ” İşte asıl başarı nedeni budur. ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ
Organik Haberleşme TopluSMS HizmeK •  Organik SMS mesajlarınızla ilgili ayrınLlı raporlama yapabilir, ista4s4k görebilir, çoklu kullanıcı desteği ile birden çok kişiye erişim yetkisi verebilir ve ödeme kanalını 7/24 kullanabilirsiniz. •  Mobil mesajlaşma; iş yerinizde, müşterilerinizle, iş arkadaşları ve ortaklarınızla doğrudan ve etkili ileKşim kurmak için hızlı, düşük maliyetli yöntemler sunmaktadır. •  Saha saLş ekiplerinize ulaşmak isterseniz, müşteri veri tabanınıza anında binlerce SMS birden göndermek isterseniz ya da bir iş arkadaşınıza veya müşterinize hızlıca SMS göndermek isterseniz Organik SMS sizin bütün bu ihKyaçlarınızı karşılayacakLr. •  Organik SMS, müşteri bilgilerini güncel tutmanızı sağlayarak hedefe yönelik kampanyalar gelişKrmenize ve bu sayede pazarlama ve çağrı merkezi maliyetlerini azaltmaya yardım eder. ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ
Turkcell-­‐Avea-­‐Vodafone Toplu Mesaj Servisleri Organik Haberleşme ; Dijital pazarlama dünyasında tüm operatörlerle işbirliği içinde çalışmaktadır. Hedefimiz ve vizyonumuz; müşterilerimizin ih4yaç duyduğu, mobil pazarlama hizmetlerini hızlı, güvenilir, ölçülebilir ve uygun fiyata sunarak dijital dünyada fark yaratma stratejilerine anlam katmak7r. ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ
ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ