Travma Sonrası Stres Bozukluğu için Maruz Bırakma Temelli

Transkript

Travma Sonrası Stres Bozukluğu için Maruz Bırakma Temelli
Travma Sonrası Stres Bozukluğu için Maruz Bırakma Temelli Terapide Şekillendirilmiş
Simülasyon- Bilişsel Davranışsal Teoriler, Sinirbilim ve Psikanalizin Olası Entegrasyonu
Tuvia Peri, Mordechai Gofman, Shahar Tal, Rivka Tuval-Mashiach
Arkaplan
Travma anısına maruz kalmak Travma Sonrası Stres Bozukluğu için olan çoğu kanıt odaklı
müdahalelerin ortak paydasıdır. Maruz kalma temelli terapiler, çağrışımsal öğrenme ağlarında
ve travma anısıyla ilgili olumsuz bilişlerde değişimi amaçlarken, hasta ve terapist arasındaki
duygusal etkileşimler maruz kalma temelli terapilerin geçmiş değerlendirmelerinde göz ününe
alınmamıştır. Bu çalışma yeni keşfedilen ayna nöron sistemi (MNS) ve şekillendirilmiş
simülasyon üzerine odaklanmıştır (Gallese, 2005). Bu kavramsallaştırmalar TSSB hastaları için
olan maruz bırakma temelli tedavilerdeki değişim süreçlerindeki anlayışımıza yeni bir bakış açısı
ekleyebilir. Travma anısına maruz kalma sürecinde, hastanın duygusal cevapları şekillendirilmiş
simülasyon yoluyla terapiste aktarıldığı ve hastaya hafifletilmiş şekilde geri aynalandığı ileri
sürülmektedir. Bu süreç hastanın yalnızlık duygusunu iyileştirmekte ve acı veren, travmayla
ilişkili duygusal cevaplar üzerinde kontrolü yönetebilme becerisini kuvvetlendirmektedir.
Şekillendirilmiş simülasyon süreçleri psikanalitik teorilerde oluşmuş- ket vurma, yansıtmalı
özdeşleşme, duygusal uyum gibi- klinik görüşlerin ve öğrenme süreçlerinin bilişsel öğrenme
teorilerinin travma anıları tarafından uyarılan acı veren duygusal cevapların iyileşme sürecindeki
entegrasyonunu güçlendirebilir. Bu süreçler maruz kalma temelli terapisinden bir travma
mağduru üzerinden bir klinik vinyet ile gösterilebilir. Maruz bırakma terapisi boyunca yüz-yüze
ilişkinin önemi için olası klinik uygulamalar tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: TSSB, maruz bırakma, ayna-nöron sistemi, duygu düzenleme, psikoterapi,
entegrasyon
Name of translator: Seray Akça
Citation: European Journal of Psychotraumatology 2015, 6: 29301 - http://dx.doi.org/10.3402/ejpt.v6.29301

Benzer belgeler

Başlık: Tehlike Beklentisi ve Travma Sırasındaki Dissosiyasyon

Başlık: Tehlike Beklentisi ve Travma Sırasındaki Dissosiyasyon yanıtlardan biridir. Buna rağmen, travma sırasındaki dissosiyasyonu etkileyen faktörler pek anlaşılmamıştır. Bu çalışma katılımcıların travmanın etkisini yaşadıkları anda algıladıkları uyarının mik...

Detaylı

Sınır kişilik bozukluğu olan kadınlarda hipotalamus-hipofiz

Sınır kişilik bozukluğu olan kadınlarda hipotalamus-hipofiz döneminde şiddete maruz kalma arasındaki ilişkileri incelemekti. Yöntem: SKB tanısına sahip (eşlik eden TSSB’si olan %53) ve önceden en az 2 özkıyım girişimi bulunan 92 klinik ötiroid kadın Karolin...

Detaylı

Bir Ergen Örnekleminde Çocuklar için Travma Belirti Ölçeği`nin

Bir Ergen Örnekleminde Çocuklar için Travma Belirti Ölçeği`nin örneklemde .80 ve .86 değerleri arasında, klinik örneklemde.72 ve. 87 değerleri arasında Cronbach’s alpha ile birlikte kabul edilebilir düzeyde iyi güvenilirlik göstermiştir. Çakışmalı geçerlik söz...

Detaylı

Çocukluk çağı cinsel istismarı sonrasındaki Travma Sonrası Stres

Çocukluk çağı cinsel istismarı sonrasındaki Travma Sonrası Stres ve travma anısıyla ilgili olumsuz bilişlerde değişimi amaçlarken, hasta ve terapist arasındaki duygusal etkileşimler maruz kalma temelli terapilerin geçmiş değerlendirmelerinde göz ününe alınmamışt...

Detaylı

Çocuklarda ve Ergenlerde Travma sonrası Stres Bozukluğu ve Eş

Çocuklarda ve Ergenlerde Travma sonrası Stres Bozukluğu ve Eş ve travma anısıyla ilgili olumsuz bilişlerde değişimi amaçlarken, hasta ve terapist arasındaki duygusal etkileşimler maruz kalma temelli terapilerin geçmiş değerlendirmelerinde göz ününe alınmamışt...

Detaylı

Sınırdurum Kişilik Bozukluğu olan ve olmayan kadınlarda travma

Sınırdurum Kişilik Bozukluğu olan ve olmayan kadınlarda travma ve travma anısıyla ilgili olumsuz bilişlerde değişimi amaçlarken, hasta ve terapist arasındaki duygusal etkileşimler maruz kalma temelli terapilerin geçmiş değerlendirmelerinde göz ününe alınmamışt...

Detaylı