Enda 2014 Temmuz Fiyat ListesiGÖZAT

Transkript

Enda 2014 Temmuz Fiyat ListesiGÖZAT
Akým Kontrol Cihazý
2
Çeviriciler
3
Göstergeler
Ampermetreler
4
Proses ve Sýcaklýk Göstergeleri
5
Voltmetreler
6
Koruma Röleleri
7
Nem ve Sýcaklýk Cihazlarý
8
Özel Maksatlý Cihazlar
9
Potansiyometreler
10
Sayýcýlar
11
Sensörler
NTC Problar
PT100 ve Termokupllar
12
13-14
Solid State Röleler
Panel Montajlý SSR’ler
15
Ray Montajlý SSR’ler
16
Oransal SSR’ler ve Güç Regülatörleri 17
Takometreler
18
Termostatlar
Analog Termostatlar
Dijital Termostatlar
19
20-21
Pano Ýçi Termostatlar
22
Soðutma Grubu Cihazlarý
23
Profil Kontrol Cihazlarý
24
Universal Kontrol Cihazlarý
25
Zaman Röleleri
Index
Analog Zaman Röleleri
26
Dijital Zaman Röleleri
27
28
Akým Kontrol Cihazý
Y
D
G
ECC731
MODEL
Ebatlar
Gösterge
G72 x Y72 x D97mm
Çýkýþ Akýmý
0 ... 10A AC (En çok 3000W’lýk yük baðlanmalýdýr)
50-60Hz
3 hane
Frekans Aralýðý
Besleme
Baðlantý Tipi
230V AC, 110V AC, 24V AC, 50/60Hz veya 9-30V DC / 7-24V AC, 50-60Hz (Sipariþte belirtilmelidir)
Çýkýþ
2.5mm² soketli klemens
Alarm Çýkýþý
Triyak : 230V AC, 10A AC, 50/60Hz
Röle (NO+NC)
Kontrol Biçimi
Tek set-deðer ve alarm kontrolü
Çýkýþ Kontrol Yöntemi
Oransal kontrol
Alarm Kontrol Yöntemi
On-Off kontrol
ÜRÜN FÝYATLARI
ECC731-230VAC ....................... 180TL
ECC731-110VAC
ECC731-24VAC
ECC731-SM .............................. 205TL
SÝPARÝÞ KODU
ECC731 - 230VAC
Besleme Voltajý
Ürün Temel Kodu
72x72mm, Akým Kontrol Cihazý
230V AC
110V AC
24V AC
9-30V DC/7-24V AC
ECC731
2
230VAC
110VAC
24VAC
SM
Çeviriciler
Y
D
G
ECCC
Akým Çevirici
MODEL
Ebatlar
ECSC
Sinyal Çevirici
ECVC
Gerilim Çevirici
G25 x Y97 x D115mm TH35 tipi raya monte edilir
ECTC
Sýcaklýk Çevirici
±5A ve ±60mV
±100V ve ±500V
mA, mV, V
J, K, S, R, Pt-100 ve NTC
Skala
±5A DC
0-5A AC ve RMS
±60mV DC
0-60mV AC ve RMS
±100/500V DC
ve
0-100/500V AC ve RMS
0-20mA
0-50mV
0-10V
J, 0...600°C
K, 0...1200°C
S, 0...1600°C
R, 0...1600°C
Pt-100, -100...600°C
NTC, -50...150°C
Frekans Aralýðý
AC, 10Hz - 200Hz (Kare dalga için 10Hz-70Hz )
250ms
Çap 44mm x Y20mm
G25 x Y97 x D97mm TH35 tipi raya monte edilir
Giriþ Tipi
Örnekleme Süresi
Çýkýþ
ECTC-TR
Sýcaklýk Çevirici
B, E, J, K, L, N, S, R, T, U
ve Pt-100
B, 60...1820°C
E,-200...840°C
J, -200...1120°C
K, -200...1360°C
L, -200...900°C
N, -200...1300°C
S, -40...1760°C
R, -40...1760°C
T, -200...400°C
U, -200...600°C
Pt-100, -200...840°C
Yok
500ms
100ms
4-20mA, 20-4mA
0-20mA DC, 4-20mA DC, 0-10V veya 1-5V DC
90-250V AC, 50/60Hz veya 9-30V DC/7-24V AC,50/60Hz (Sipariþte belirtilmelidir)
Besleme
8-10-36VDC
24V DC, 50 mA
Yok
Sensör Beslemesi
Yok
(Ýsteðe baðlý)
Baðlantý Tipi
M3 vidalý baðlantý
2,5mm² soketli klemens
A/D Dönüþtürücü
12bit
15bit
D/A Dönüþtürücü
12bit
16bit
16bit
Giriþ/Çýkýþ Ýzolasyonu
Var
Var
ECTC-TR-I modelinde var
Ýzoleli RS485 ModBus
Ýsteðe baðlý (Sipariþte belirtilmelidir)
16bit
Yok
ÜRÜN FÝYATLARI
ECCC
Akým Çevirici
ECVC
Gerilim Çevirici
ECSC
Sinyal Çevirici
ECTC
Sýcaklýk Çevirici
ECTC-TR
Sýcaklýk Çevirici
ECCC-UV ......... 240TL
ECCC-LV
ECVC-UV ......... 240TL
ECVC-LV
ECSC-UV .......... 240TL
ECSC-LV
ECTC-UV ......... 240TL
ECTC-LV
ECTC-TR ......... 170TL
ECCC-UV-RSI ... 300TL
ECCC-LV-RSI
ECVC-UV-RSI ... 300TL
ECVC-LV-RSI
ECSC-UV-AP24 .. 270TL
ECSC-LV-AP24
ECTC-TR-I ....... 270TL
CA02 .............. 130TL
SÝPARÝÞ KODU
ECCC - LV - RSI
Haberleþme
Ürün Temel Kodu
Konfigüre Edilebilir Akým Çevirici
Konfigüre Edilebilir Gerilim Çevirici
Konfigüre Edilebilir Sýcaklýk Çevirici
Haberleþme YOK
Ýzoleli RS485 ModBus
ECCC
ECVC
ECTC
(sadece ECCC ve ECVC)
RSI
Besleme Voltajý
90-250V AC
9-30V DC/7-24V AC
UV
LV
ECSC - LV - AP24
Sensör Beslemesi
Ürün Temel Kodu
Konfigüre Edilebilir Sinyal Çevirici
YOK
24V DC
ECSC
AP24
Besleme Voltajý
90-250V AC
9-30V DC/7-24V AC
UV
LV
ECTC-TR - I
Ürün Temel Kodu
Konfigüre Edilebilir Sýcaklýk Çevirici ECTC-TR
CA02 : ECTC-TR çeviriciler için
USB konfigürasyon adaptörü
3
Galvanik Ýzolasyon
Ýzolasyon YOK
Ýzolasyonlu
I
Ampermetreler
Y
D
G
EPA241A
MODEL
Ebatlar
EPA541
EPA741A
G77 x Y35 x D71mm
G72 x Y72 x D97mm
Gösterge
4 hane
Giriþ Aralýðý
±5A (Akým trafosu)
±60mV (Þöntndirenç)
0 ... 99.99A AC ve RMS
-9.99 ... 99.99A DC
0 ... 999.9A AC ve RMS
-99.9 ... 999.9A DC
0 ... 9999A AC ve RMS
-999 ... 9999A DC
DC, 10Hz - 200Hz (Kare dalga için 10Hz-70Hz )
Skala Aralýðý
Frekans Aralýðý
230V AC, 110V AC, 24V AC, 50/60Hz veya 9-30V DC / 7-24V AC, 50-60Hz (Sipariþte belirtilmelidir)
Besleme
Baðlantý Tipi
Alarm Çýkýþý
G54 x Y94 x D68mm
TH35 tipi raya monte edilir
2.5mm² soketli klemens
Röle (NO+NC) Ýsteðe baðlý
Röle (NO) Ýsteðe baðlý
Röle (NO+NC) Ýsteðe baðlý
(Sipariþte belirtilmelidir)
(Sipariþte belirtilmelidir)
(Sipariþte belirtilmelidir)
Ýsteðe baðlý (Sipariþte belirtilmelidir)
Ýzole RS485 ModBus
ÜRÜN FÝYATLARI
EPA241A
EPA741A
EPA541
EPA241A-230VAC ....................... 68TL
EPA241A-110VAC
EPA241A-24VAC
EPA741A-230VAC ....................... 68TL
EPA741A-110VAC
EPA741A-24VAC
EPA541-230VAC ........................ 97TL
EPA541-110VAC
EPA541-24VAC
EPA241A-SM .............................. 93TL
EPA741A-SM .............................. 93TL
EPA541-SM ............................. 122TL
EPA241A-R-230VAC .................... 86TL
EPA241A-R-110VAC
EPA241A-R-24VAC
EPA741A-R-230VAC ................... 86TL
EPA741A-R-110VAC
EPA741A-R-24VAC
EPA541-R-230VAC .................. 104TL
EPA541-R-110VAC
EPA541-R-24VAC
EPA241A-R-SM ......................... 111TL
EPA741A-R-SM ......................... 111TL
EPA541-R-SM ......................... 129TL
EPA241A-230VAC-RSI ............... 128TL
EPA241A-110VAC-RSI
EPA241A-24VAC-RSI
EPA741A-230VAC-RSI .............. 128TL
EPA741A-110VAC-RSI
EPA741A-24VAC-RSI
EPA541-230VAC-RSI ............... 157TL
EPA541-110VAC-RSI
EPA541-24VAC-RSI
EPA241A-SM-RSI ...................... 153TL
EPA741A-SM-RSI ..................... 153TL
EPA541-SM-RSI ...................... 182TL
EPA241A-R-230VAC-RSI ........... 146TL
EPA241A-R-110VAC-RSI
EPA241A-R-24VAC-RSI
EPA741A-R-230VAC-RSI ........... 146TL
EPA741A-R-110VAC-RSI
EPA741A-R-24VAC-RSI
EPA541-R-230VAC-RSI ............ 164TL
EPA541-R-110VAC-RSI
EPA541-R-24VAC-RSI
EPA241A-R-SM-RSI .................. 171TL
EPA741A-R-SM-RSI .................. 171TL
EPA541-R-SM-RSI ................... 189TL
SÝPARÝÞ KODU
EPA241A - R - 230VAC - RSI
Haberleþme
Ürün Temel Kodu
77x35mm, Ampermetre
72x72mm, Ampermetre
54x94mm, Ampermetre
Haberleþme YOK
Ýzoleli RS485 ModBus
EPA241A
EPA741A
EPA541
Besleme Voltajý
Alarm Çýkýþý
Alarm Çýkýþý YOK
Alarm Çýkýþý Var
RSI
230V AC
110V AC
24V AC
9-30V DC/7-24V AC
R
4
230VAC
110VAC
24VAC
SM
Proses ve Sýcaklýk Göstergeleri
Y
D
G
EI1410
MODEL
Ebatlar
Gösterge
EI141
EI741A
EI7412
G77 x Y35 x D71mm
Giriþ Tipi
ETI741
G72 x Y72 x D97mm
4 hane
0-1V, 0-10V, 0-20mA ve 4-20mA
NTC
Skala Aralýðý
-60,0 ... 150,0°C
-60 ... 150°C
°C/°F
Var
J, K, S, R, T ve Pt-100
J, 0...600°C
K, 0...1200°C
S, 0...1600°C
R, 0...1600°C
T, 0...400°C
Pt-100, -200...600°C
Pt-100, -99,9...300,0°C
Var
-1999 ile 4000 arasýnda ayarlanabilir
Yok
Maksimum ve minimum ölçüm deðerleri cihaz hafýzasýnda saklanabilir
Deðer Saklama
Yok
Kontrol Çýkýþý
Yok
Röle (NO)
Yok
Alarm
Yok
Röle (NO)
Yok
Kontrol Biçimi
Yok
Tek set-deðer ve alarm kontrolü
Yok
Kontrol Yöntemi
Yok
On-Off
Yok
Besleme
230/110V AC, 50/60Hz
24/12V AC/DC, 50/60Hz
230V AC, 110V AC, 24V AC, 50/60Hz veya 9-30V DC / 7-24V AC (Sipariþte belirtilmelidir)
(Sipariþte belirtilmelidir)
12V/8V/5V DC, 50 mA
Sensör Beslemesi
Yok
Baðlantý
2,5mm² klemens
(Ýsteðe baðlý)
24V/12V/8V/5V DC,50 mA
Yok
(Ýsteðe baðlý)
2,5mm² soketli klemens
ÜRÜN FÝYATLARI
EI1410
EI741A
EI7412
ETI741
EI1410-NTC-230VAC ... 61TL
EI1410-NTC-110VAC
EI1410-NTC-24
EI1410-NTC-12
EI741A-230VAC .......... 165TL
EI741A-110VAC
EI741A-24VAC
EI7412-230VAC .......... 195TL
EI7412-110VAC
EI7412-24VAC
ETI741-230VAC ........ 143TL
ETI741-110VAC
ETI741-24VAC
EI741A-SM ................ 190TL
EI7412-SM ................ 220TL
ETI741-SM .............. 168TL
EI741A-xxVAC-AS12 ... 195TL
EI741A-xxVAC-AS08
EI741A-xxVAC-AS05
EI7412-xxVAC-AS24 ... 225TL
EI7412-xxVAC-AS12
EI7412-xxVAC-AS08
EI7412-xxVAC-AS05
EI141
EI141-230VAC ......... 145TL
EI141-110VAC
EI141-24VAC
EI141-SM ............... 170TL
EI741A-SM-AS12 ........ 220TL
EI741A-SM-AS08
EI741A-SM-AS05
EI7412-SM-AS24 ........ 250TL
EI7412-SM-AS12
EI7412-SM-AS08
EI7412-SM-AS05
SÝPARÝÞ KODU
EI1410 - NTC - 230VAC
Besleme Voltajý
Ürün Temel Kodu
77x35mm Gösterge
230V AC
110V AC
24V AC/DC
12V AC/DC
EI1410
Giriþ Tipi
NTC
NTC
230VAC
110VAC
24
12
EI141 - 230VAC
Besleme Voltajý
Ürün Temel Kodu
77x35mm Gösterge
72x72mm Sýcaklýk Göstergesi
230V AC
110V AC
24V AC
9-30V DC/7-24V AC
EI141
ETI741
230VAC
110VAC
24VAC
SM
EI741A - 230VAC - AS12
Sensör Beslemesi
Ürün Temel Kodu
72x72mm Gösterge
72x72mm Kontaklý Gösterge
YOK
24V DC (sadece EI7412)
12V DC
8V DC
5V DC
EI741A
EI7412
AS24
AS12
AS08
AS05
Besleme Voltajý
230V AC
110V AC
24V AC
9-30V DC/7-24V AC
5
230VAC
110VAC
24VAC
SM
Voltmetreler
Y
D
G
EPV241A
MODEL
Ebatlar
G77 x Y35 x D71mm
G54 x Y94 x D68mm
TH35 tipi raya monte edilir
G72 x Y72 x D97mm
Gösterge
4 hane
Giriþ Aralýðý
±500V
±50V
0 ... 50.00V AC ve RMS
-50.00 ... 50.00V DC
0 ... 100.0V AC ve RMS
-100.0 ... 100.0V DC
0 ... 500V AC ve RMS
-500 ... 500V DC
DC, 10Hz - 200Hz (Kare dalga için 10Hz-70Hz )
Skala Aralýðý
Frekans Aralýðý
230V AC, 110V AC, 24V AC, 50/60Hz veya 9-30V DC / 7-24V AC, 50-60Hz (Sipariþte belirtilmelidir)
Besleme
Baðlantý Tipi
Alarm Çýkýþý
EPV541
EPV741A
2.5mm² soketli klemens
Röle (NO+NC) Ýsteðe baðlý
Röle (NO) Ýsteðe baðlý
Röle (NO+NC) Ýsteðe baðlý
(Sipariþte belirtilmelidir)
(Sipariþte belirtilmelidir)
(Sipariþte belirtilmelidir)
Ýsteðe baðlý (Sipariþte belirtilmelidir)
Ýzole RS485 ModBus
ÜRÜN FÝYATLARI
EPV241A
EPV741A
EPV541
EPV241A-230VAC ........................ 68TL
EPV241A-110VAC
EPV241A-24VAC
EPV741A-230VAC ....................... 68TL
EPV741A-110VAC
EPV741A-24VAC
EPV541-230VAC ........................ 97TL
EPV541-110VAC
EPV541-24VAC
EPV241A-SM ............................... 93TL
EPV741A-SM .............................. 93TL
EPV541-SM ............................. 122TL
EPV241A-R-230VAC .................... 86TL
EPV241A-R-110VAC
EPV241A-R-24VAC
EPV741A-R-230VAC .................... 86TL
EPV741A-R-110VAC
EPV741A-R-24VAC
EPV541-R-230VAC ................... 104TL
EPV541-R-110VAC
EPV541-R-24VAC
EPV241A-R-SM .......................... 111TL
EPV741A-R-SM ......................... 111TL
EPV541-R-SM .......................... 129TL
EPV241A-230VAC-RSI ............... 128TL
EPV241A-110VAC-RSI
EPV241A-24VAC-RSI
EPV741A-230VAC-RSI ............... 128TL
EPV741A-110VAC-RSI
EPV741A-24VAC-RSI
EPV541-230VAC-RSI ................ 157TL
EPV541-110VAC-RSI
EPV541-24VAC-RSI
EPV241A-SM-RSI ...................... 153TL
EPV741A-SM-RSI ...................... 153TL
EPV541-SM-RSI ....................... 182TL
EPV241A-R-230VAC-RSI ........... 146TL
EPV241A-R-110VAC-RSI
EPV241A-R-24VAC-RSI
EPV741A-R-230VAC-RSI ........... 146TL
EPV741A-R-110VAC-RSI
EPV741A-R-24VAC-RSI
EPV541-R-230VAC-RSI ............ 164TL
EPV541-R-110VAC-RSI
EPV541-R-24VAC-RSI
EPV241A-R-SM-RSI ................... 171TL
EPV741A-R-SM-RSI .................. 171TL
EPV541-R-SM-RSI ................... 189TL
SÝPARÝÞ KODU
EPV241A - R - 230VAC - RSI
Haberleþme
Ürün Temel Kodu
77x35mm, Voltmetre
72x72mm, Voltmetre
54x94mm, Voltmetre
Haberleþme YOK
Ýzoleli RS485 ModBus
EPV241A
EPV741A
EPV541
Besleme Voltajý
Alarm Çýkýþý
Alarm Çýkýþý YOK
Alarm Çýkýþý Var
RSI
230V AC
110V AC
24V AC
9-30V DC/7-24V AC
R
6
230VAC
110VAC
24VAC
SM
Koruma Röleleri
Y
D
G
EPCR02
Akým Koruma Rölesi
MODEL
Ebatlar
Giriþ Tipi
EPVR02
Gerilim Koruma Rölesi
EPMR02
Motor Koruma Rölesi
G18 x Y90 x D67mm TH35 tipi raya monte edilir
Çalýþma
Özellikleri
0-5A AC
3 x 125-310V AC
3 x 125-310 / 500V AC ve PTC
Tek faz akým korumasý
Aþýrý veya düþük akým korumasý
Ayarlanabilir akým set deðeri
Ayarlanabilir baþlangýç hata gecikmesi
Ayarlanabilir alarm durumu gecikmesi
Tek ve 3 faz gerilim kontrolü
Aþýrý ve/veya düþük gerilim korumasý
Ayarlanabilir gerilim set deðeri
Faz yokluðu korumasý
Faz sýrasý korumasý
Ayarlanabilir alarm durumu gecikmesi
Faz yokluðu korumasý
Faz sýrasý korumasý
Ayarlanabilir gerilim / asimetri korumasý
Aþýrý ve/veya düþük gerilim korumasý
PTC korumasý
Ayarlanabilir alarm durumu gecikmesi
Frekans Aralýðý
45Hz - 65Hz
En çok 0.01 saniye
Resetleme Süresi
Kontrol Çýkýþý
Röle (NO+NC)
125-310V AC
Besleme
Baðlantý Tipi
Yok
Yok
2,5mm² klemens
ÜRÜN FÝYATLARI
EPCR02
Akým Koruma Rölesi
EPVR02
Gerilim Koruma Rölesi
EPMR02
Motor Koruma Rölesi
EPMR02 ................... 35TL
EPMR02-A ................ 50TL
EPCR02 ......... 50TL
EPMR02-N ................ 38TL
EPVR02 ......... 50TL
EPMR02-N-A ............. 50TL
EPMR02-N-V ............. 45TL
CÝHAZ SEÇÝMÝ
Cihaz Kodu
Nötr Baðlantý
EPMR02
EPMR02-A
EPMR02-N
EPMR02-N-A
EPMR02-N-V
x
x
x
Faz Yokluðu
Kontrolü
Faz Sýrasý
Kontrolü
PTC(Aþýrý Isýnma
Kontrolü)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Aþýrý-Düþük Gerilim Ayarlanabilir Gerilim
Kontrolü
Sabit(%20)
Asimetri
Ayarlanabilir
Asimetri
x
x
x
x
x
x
x
x
x
SÝPARÝÞ KODU
EPMR02 - N - A
Koruma Tipi
Ürün Temel Kodu
Ray tipi motor koruma rölesi
Yanlýzca faz yokluðu ve sýrasý korumasý
Ayarlanalabilir asimetri korumasý
Ayarlanabilir gerilim korumasý
EPMR02
A
V
Baðlantý Tipi
Nötr baðlantýsý VAR
Nötr baðlantýsý YOK
7
N
Nem ve Sýcaklýk Cihazlarý
Y
D
G
MODEL
EHTC7425
Ebatlar
G72 x Y72 x D97mm
Gösterge
Sýcaklýk için : 4 hane
Nem için : 4 hane
Giriþ Tipi
Sýcaklýk için : 0-20mA
Nem için : 0-20mA
Sýcaklýk için : -40,0 ... 60,0°C
Nem için : 0,0... 100,0 %RH
Skala Aralýðý
Çalýþma
Özellikleri
Isýtma veya Soðutma Kontrolü
Kurutma veya Nemlendirme Kontrolü
Zaman Ayarlý Fan Kontrolü
Zaman Ayarlý Çevirme Kontrolü
Besleme
90-250V AC/DC, 50/60Hz
15V DC, 50mA
Sensör Beslemesi
Baðlantý Tipi
1,5mm² ve 2,5mm² soketli klemens
Sýcaklýk için : 1 x Röle (NO)
Nem için : 1 x Röle (NO)
Fan için : 1 x Röle (NO)
Çevirme için : 2 x Röle (NO)
Kontrol Çýkýþý
Alarm
Buzzer ile sesli alarm
Kontrol Biçimi
Çift set-deðer ve alarm kontrolü
Kontrol Yöntemi
On-Off
Y
D
G
MODEL
ESHT-102
Ebatlar
G115 x E58 x Y35mm (Duvar tipi montaj)
Ölçüm Aralýðý
Sýcaklýk için : -40 ... 60°C
Nem için : 0 ... 100 %RH
Ölçme Süresi
7s %63 nem deðiþimi için (25°C’da ve hava 1m/s hýz ile eserken)
5s %63 nem deðiþimi için (25°C’da ve hava 1m/s hýz ile eserken)
15-30V DC veya 10-25V AC
Besleme
Baðlantý Tipi
1,5mm² soketli klemens
Nem ve sýcaklýk için, seçilebilir 0-20mA veya 0-10V
Çýkýþ
ÜRÜN FÝYATLARI
EHTC7425
ESHT-102
EHTC7425-UV ........ 160TL
ESHT-102 .............. 185TL
SÝPARÝÞ KODU
EHTC7425 - UV
Ürün Temel Kodu
Besleme Voltajý
72x72mm, Nem ve Sýcaklýk Kontrol Cihazý EHTC7425
90-250V AC
ESHT-102
Ürün Temel Kodu
Nem ve Sýcaklýk Algýlayýcý
ESHT-102
8
UV
Özel Maksatlý Cihazlar
Y
D
G
ET1413
MODEL
ET1413A
Ebatlar
Gösterge
ET1413R
ET2413K
-60,0 ... +150,0°C
G77 x Y35 x D71mm
4 hane
Giriþ Tipi
NTC
Sýcaklýk Aralýðý
-50,0 ... +110,0°C
0,0 ... +150,0°C
°C/°F
Yok
Yok
Var
Isýtma/Soðutma
Yok
Var
Yok
Kuluçka Makinasý Kontrol
Cihazý Sýcaklýk Kontrolü,
Zaman Ayarlý
Nem Kontrolüve Zaman
Ayarlý Çevirme Kontrolü
Çalýþma
Özellikleri
2 adet Manuel Fan Kontrolü
ve
Manuel Klima Kontrolü
Sirkülasyon Kontrolü,
Kömür Kontrolü
ve
Fan Kontrolü
2 adet Manuel Fan Kontrolü
ve
On-Off Klima Kontrolü
230V AC, 50/60Hz, 24V AC/DC, 50/60Hz veya 12V AC/DC, 50/60Hz (Sipariþte belirtilmelidir)
Besleme
Baðlantý Tipi
2,5mm² klemens
Fan1 için : Röle (NO+NC)
Fan2 için : Röle (NO)
Klima için : Röle (NO)
Kontrol Çýkýþý
Kontrol Biçimi
Manuel
Kontrol Yöntemi
Manuel
Tek set-deðer kontrolü
Sirkülasyon için : Röle (NO+NC)
Kömür için : Röle (NO)
Fan için : Röle (NO)
Isýtma için : Röle (NO+NC)
Nemlendirme için : Röle (NO)
Çevirme için : Röle (NO)
Üç set-deðer kontrolü ve alarm
Tek set-deðer ve iki zamanlama
kontrolü
On-Off
Ýsteðe Baðlý (Sipariþte belirtilmelidir)
Yok
RS485 ModBus
ÜRÜN FÝYATLARI
ET1413
ET1413A
ET1413R
ET2413K
ET1413-NTC-230VAC ... 110TL
ET1413-NTC-24
ET1413-NTC-12
ET1413A-NTC-230VAC .. 110TL
ET1413A-NTC-24
ET1413A-NTC-12
ET1413R-NTC-230VAC .. 110TL
ET1413R-NTC-24
ET1413R-NTC-12
ET2413K-230VAC ......... 110TL
ET2413K-24
ET2413K-12
ET2413K-230-RS ......... 140TL
ET2413K-24-RS
ET2413K-12-RS
SÝPARÝÞ KODU
ET1413 - NTC - 230VAC
Besleme Voltajý
Ürün Temel Kodu
77x35mm, Fan Kontrol Cihazý
77x35mm, Fan Kontrol Cihazý
77x35mm, Radyatör Kontrol Cihazý
ET1413
ET1413A
ET1413R
230V AC
24V AC/DC
12V AC/DC
230VAC
24
12
Giriþ Tipi
NTC
NTC
ET2413K - 230 - RS
Haberleþme
Ürün Temel Kodu
77x35mm, Kuluçka Kontrol Cihazý
ET2413K
Haberleþme YOK
RS485 ModBus
RS
Besleme Voltajý
230V AC
24V AC/DC
12V AC/DC
9
230VAC
24
12
Potansiyometreler
Y
D
G
MODEL
EDP2041
Ebatlar
Gösterge
G77 x Y35 x D71mm
Skala Aralýðý
-1999 ... 9999
EDP741C
EDP741
G72 x Y72 x D97mm
4 hane
4 hane
-1999 ... 8000
1. ile 3. basamak arasýnda ayarlanabilir
Desimal Nokta
230V AC, 110V AC, 24V AC, 50/60Hz, veya 9-30V DC / 7-24V AC, 50/60Hz (Sipariþte belirtilmelidir)
Besleme
Baðlantý Tipi
2,5mm² klemens
Çýkýþ
0/4-20mA ve 0-10V
Preset Ayarý Ýçin
Buton Giriþleri
Preset deðeri harici butonlar ile ayarlanabilir.
Yok
“soft on”
“soft off”
Var
Var
Senkron Çalýþma
ModBus ile haberleþen potansiyometreler
senkron olarak çalýþtýrýlabilir
Yok
RS485 ModBus
Ýsteðe Baðlý (Sipariþte belirtilmelidir)
Yok
2,5mm² soketli klemens
0-10V
0/4-20mA
ÜRÜN FÝYATLARI
EDP2041
EDP741
EDP741C
EDP2041-230VAC ................... 120TL
EDP2041-110VAC
EDP2041-24VAC
EDP741-230VAC ................... 120TL
EDP741-110VAC
EDP741-24VAC
EDP741C-230VAC ................... 120TL
EDP741C-110VAC
EDP74C1-24VAC
EDP2041-SM .......................... 145TL
EDP741-SM .......................... 145TL
EDP741C-SM .......................... 145TL
EDP2041-230VAC-RS .............. 150TL
EDP2041-110VAC-RS
EDP2041-24VAC-RS
EDP2041-SM-RS ..................... 175TL
SÝPARÝÞ KODU
EDP2041 - 230VAC - RS
Haberleþme
Ürün Temel Kodu
77x35mm, Dijital Potansiyometre
72x72mm, Dijital Potansiyometre
72x72mm, Dijital Potansiyometre
EDP2041
EDP741
EDP741C
Haberleþme YOK
RS485 ModBus
RS
Besleme Voltajý
230V AC
110V AC
24V AC
9-30V DC/7-24V AC
10
230VAC
110VAC
24VAC
SM
Sayýcýlar
Y
D
G
MODEL
EC442
Ebatlar
Gösterge
G48 x Y48 x D87mm
2x4 hane
EC762F
EC762
CR7421PR
G72 x Y72 x D97mm
G72 x Y72 x D115mm
2x6 hane
PNP, NPN, Encoder (CP1 ve CP2 olarak iki giriþ)
Sayma Giriþi
Sayma Frekansý
2x4 hane
PNP (CP tek giriþ)
10kHz
7,5kHz
Reset Giriþi
500Hz
Var
Sayma Tipi
Ýleri veya geri
Ofset
0 - 5000
Ýleri
Yok
0 - 500 000
Çarpan Deðeri
0,001 - 9,999
Desimal Nokta
1. ile 3. basamak
arasýnda ayarlanabilir
0,00001 - 9,99999
0,00001 - 99,9999
Yok
1. ile 5. basamak
arasýnda ayarlanabilir
Yok
Gurup Sayma
(Batch Counter)
Yok
6 hane
Yok
Toplam Sayma
(Total Counter)
Yok
8 hane
Yok
230V AC, 110V AC, 24V AC, 50/60Hz, veya 9-30V DC / 7-24V AC, 50/60Hz (Sipariþte belirtilmelidir)
Besleme
Baðlantý Tipi
Çýkýþ Tipi
2,5mm² soketli klemens
9
9
Kontrol Çýkýþý 1
2
10
Röle (NO+NC) ve open kollektor
Çýkýþý 1 Çekme Süresi
Sürekli veya 0,1 ile 999,9 saniye
Sürekli veya 0,01 ile 999,9 saniye
Sürekli veya 0,1 ile 9,9 saniye
Kontrol Çýkýþý 2
Yok
Röle (NO+NC) ve open kollektor
Yok
Sensör Beslemesi
12V DC, 50mA
ÜRÜN FÝYATLARI
EC442
EC762
EC762F
CR7421PR
EC442-230VAC ........... 150TL
EC442-110VAC
EC442-24VAC
EC762-230VAC ........... 225TL
EC762-110VAC
EC762-24VAC
EC762F-230VAC ......... 300TL
EC762F-110VAC
EC762F-24VAC
CR7421PR-230VAC ..... 230TL
CR7421PR-110VAC
CR7421PR-24VAC
EC442-SM .................. 175TL
EC762-SM .................. 250TL
EC762F-SM ................ 325TL
CR7421PR-SM ............ 255TL
SÝPARÝÞ KODU
EC442 - 230VAC
Besleme Voltajý
Ürün Temel Kodu
48x48mm, Ýleri/Geri Sayýcý
72x72mm, Ýleri/Geri Sayýcý
72x72mm, Ýleri/Geri Sayýcý
72x72mm, Ýleri Sayýcý
EC442
EC762
EC762F
CR7421PR
230V AC
110V AC
24V AC
9-30V DC/7-24V AC
11
230VAC
110VAC
24VAC
SM
NTC Problar
NTC-APT-1,5T
MODEL
NTC-APP-xxP
Sensör Tipi
NTC-APS-xxS
NTC-LPS-xxS
NTC
Ölçüm Aralýðý
Kovan Malzemesi
-50 C...+105°C
Termoplastik kovanlý
Kablo Malzemesi
Termoplastik kablolu
Kablo Boyu
1.5 metre
-30 C...+80°C
-60 C ...+150°C
Paslanmaz çellik kovanlý
Plastik Kovanlý
PVC kablolu
Silikon kablolu
Ýstenilen boyda kablolu olarak üretilebilir (Sipariþte belirtilmelidir)
ÜRÜN FÝYATLARI
NTC-APT-1,5T ....................... 13TL
NTC-APP-1,5P ....................... 19TL
NTC-APS-1,5S ....................... 24TL
NTC-LPS-1,5S ....................... 36TL
NTC-APT
NTC-LPS
NTC-APS
NTC-APP
- Silikon kablo birim fiyatý : 5 TL/metre
- PVC kablo birim fiyatý : 3 TL/metre
NTC-APT-1,5S probunun kablo boyu standart olarak 1,5 metredir. Diðer problarýn kablo boyu sipariþte belirtilmelidir.
SÝPARÝÞ KODU
Siparis Kodu : NTC-APP-XXP
Siparis Kodu : NTC-APT-1,5T
41mm
15mm
32mm
F
= 5mm
F
= 6mm
= 6mm
F
Kablo boyu 1,5 metredir.
Siparis Kodu : NTC-APS-XXS
Kablo boyu sipariþte belirtilir.
= 7mm
F
Siparis Kod : NTC-LPS-XXS
40mm
5
27mm
48mm
30mm
F
= 6mm
= 6mm
F
Kablo boyu sipariþte belirtilir.
Kablo boyu sipariþte belirtilir.
12
= 6mm R 1/8" Gaz diþi
F
PT100 ve Termokupllar
ENDA Kafalý Tip Termo Elemanlar
Eleman Cinsi
Boru Çapý
J
8mm
J
8mm
8mm
Pt-100
8mm
Pt-100
Eleman Sayýsý
Tek Elemanlý
Tek Elemanlý
Tek Elemanlý
Çift Elemanlý
Montaj Þekli
½ inç Rakorlu
Yok
½ inç Rakorlu
½ inç Rakorlu
Dalma Boyu
Sipariþ Kodu
Birim Fiyat
100 mm
ETD01-1J1K08-10R1/2 ................. 141TL
150 mm
ETD01-1J1K08-15R1/2 ................. 151TL
250 mm
ETD01-1J1K08-25R1/2 ................. 162TL
350 mm
ETD01-1J1K08-35R1/2 ................. 174TL
500 mm
ETD01-1J1K08-50R1/2 ................. 193TL
100 mm
ETD01-1J1K08-10 ........................ 132TL
150 mm
ETD01-1J1K08-15 ........................ 141TL
250 mm
ETD01-1J1K08-25......................... 153TL
350 mm
ETD01-1J1K08-35......................... 166TL
500 mm
ETD01-1J1K08-50......................... 183TL
100 mm
EP02-1K08-10Ü............................. 147TL
150 mm
EP02-1K08-15Ü............................. 153TL
250 mm
EP02-1K08-25Ü............................. 168TL
350 mm
EP02-1K08-35Ü............................. 181TL
500 mm
EP02-1K08-50Ü............................. 195TL
700 mm
EP02-1K08-70Ü............................. 225TL
100 mm
EP02-2K08-10 ............................... 168TL
150 mm
EP02-2K08-15 ............................... 174TL
250 mm
EP02-2K08-25 ............................... 189TL
350 mm
EP02-2K08-35 ............................... 202TL
500 mm
EP02-2K08-50 ............................... 216TL
700 mm
EP02-2K08-70 ............................... 235TL
ENDA Kompanzasyon Kablolarý
Eleman Cinsi
J (Fe-Const)
K (NiCr-Ni)
Sipariþ Kodu
Ýletken Kesiti (mm²)
Birim Fiyat
2 x 0.35
2X0,35-J-SCM ........................................... 9TL
2 x 0.75
2X0,75-J-SCM ......................................... 11TL
2 x 1.5
2X1,5-J-SCM ........................................... 12TL
2 x 0.75
2X0,75-K-SCM ........................................ 10TL
2 x 1.5
2X1,5-J-SCM .......................................... 12TL
13
PT100 ve Termokupllar
ENDA Bayonet Tip Termo Elemanlar
Eleman Cinsi
Diþ Ölçüsü
Boru Çapý
Dalma Boyu
Kablo Boyu
1 metre
J
J
Pt-100
Pt-100
M12 x 1.75
M12 x 1.75
M12 x 1.75
M12 x 1.75
6mm
8mm
6mm
8mm
30mm
12mm
30mm
12mm
- Termokupllar için ilave kablo birim fiyatý : 6-TL/metre
- Pt-100’ler için ilave kablo birim fiyatý : 10-TL/metre
14
Sipariþ Kodu
Birim Fiyat
ETB30F06-1Ç ......................... 13TL
1.5 metre
ETB30F06-1.5Ç ...................... 16TL
2 metre
3 metre
4 metre
5 metre
ETB30F06-2Ç ......................... 18TL
1 metre
ETB12F08-1Ç ......................... 13TL
ETB30F06-3Ç ......................... 22TL
ETB30F06-4Ç ......................... 26TL
ETB30F06-5Ç ......................... 30TL
1.5 metre
ETB12F08-1.5Ç ...................... 16TL
2 metre
3 metre
4 metre
5 metre
ETB12F08-2Ç ......................... 18TL
ETB12F08-3Ç ......................... 22TL
ETB12F08-4Ç ......................... 26TL
ETB12F08-5Ç ......................... 30TL
1 metre
EP0630-1Ç .............................. 60TL
2 metre
3 metre
4 metre
5 metre
EP0630-2Ç .............................. 70TL
EP0630-3Ç .............................. 80TL
EP0630-4Ç .............................. 90TL
EP0630-5Ç ............................ 100TL
1 metre
EP0812-1Ç .............................. 60TL
2 metre
3 metre
4 metre
5 metre
EP0812-2Ç .............................. 70TL
EP0812-3Ç .............................. 80TL
EP0812-4Ç .............................. 90TL
EP0812-5Ç ......................... 100TL
Panel Montajlý SSR’ler
ENDA EPAA1/EPDA1 Serisi Panel Montajlý, Monofaze Solid State Röleler
Birim
Fiyat
Yük
Gerilimi
Yük
Akýmý
90-240V AC
24-320V AC
12A
25A
40A
EPAA1-212Z ............... 50TL
EPAA1-225Z ............... 57TL
EPAA1-240Z ............... 65TL
8-30V AC/DC 24-320V AC
12A
25A
40A
EPDA1-212Z ............... 30TL
EPDA1-225Z ............... 36TL
EPDA1-240Z ............... 45TL
90-240V AC
50-480V AC
25A
40A
50A
70A
100A
120A
EPAA1-425Z ............... 68TL
EPAA1-440Z ............... 75TL
EPAA1-450Z ............. 128TL
EPAA1-470Z ............. 150TL
EPAA1-4100Z ........... 191TL
EPAA1-4120Z ........... 221TL
8-30V AC/DC 50-480V AC
25A
40A
50A
70A
100A
120A
EPDA1-425Z ............... 60TL
EPDA1-440Z ............... 69TL
EPDA1-450Z ............. 110TL
EPDA1-470Z ............. 135TL
EPDA1-4100Z ........... 176TL
EPDA1-4120Z ........... 206TL
Sipariþ
Kodu
Giriþ
Gerilimi
Yük
Gerilimi
Birim
Fiyat
Giriþ
Gerilimi
Yük
Akýmý
Sipariþ
Kodu
ENDA EPAA2/EPDA2 Serisi Panel Montajlý, 2 x Solid State Röleler
Birim
Fiyat
Giriþ
Gerilimi
Yük
Gerilimi
Yük
Akýmý
90-240V AC
50-480V AC
2 x 25A
EPAA2-425Z ............ 150TL
EPAA2-425Z-T ......... 156TL
2 x 40A
2 x 70A
Sipariþ
Kodu
Giriþ
Gerilimi
Yük
Gerilimi
Yük
Akýmý
Sipariþ
Kodu
Birim
Fiyat
2 x 25A
EPDA2-425Z ............ 150TL
EPDA2-425Z-T ......... 156TL
EPAA2-440Z ............ 156TL
EPAA2-440Z-T ......... 164TL
2 x 40A
EPDA2-440Z ............ 156TL
EPDA2-440Z-T ......... 164TL
EPAA2-470Z ............ 290TL
EPAA2-470Z-T ......... 300TL
2 x 70A
EPDA2-470Z ............ 290TL
EPDA2-470Z-T ......... 300TL
8-30V AC/DC 50-480V AC
-T uzantýlý SSR’lerde 50°C’lýk termostat bulunmaktadýr.
Örnek : EPAA2-450Z-T
-T uzantýlý SSR’lerde 50°C’lýk termostat bulunmaktadýr.
Örnek : EPDA2-450Z-T
ENDA EPAA3/EPDA3 Serisi Panel Montajlý, Trifaze Solid State Röleler
Birim
Fiyat
Giriþ
Gerilimi
Yük
Gerilimi
Yük
Akýmý
90-240V AC
50-480V AC
3 x 25A
EPAA3-425Z ............ 190TL
EPAA3-425Z-T ........ 196TL
3 x 40A
3 x 50A
Sipariþ
Kodu
Giriþ
Gerilimi
Yük
Gerilimi
Yük
Akýmý
Sipariþ
Kodu
Birim
Fiyat
3 x 25A
EPDA3-425Z ............ 190TL
EPDA3-425Z-T ........ 196TL
EPAA3-440Z ............ 196TL
EPAA3-440Z-T ........ 204TL
3 x 40A
EPDA3-440Z ............ 196TL
EPDA3-440Z-T ........ 204TL
EPAA3-450Z ............ 305TL
EPAA3-450Z-T ........ 315TL
3 x 50A
EPDA3-450Z ............ 305TL
EPDA3-450Z-T ........ 315TL
8-30V AC/DC 50-480V AC
-T uzantýlý SSR’lerde 50°C’lýk termostat bulunmaktadýr.
Örnek : EPAA3-425Z-T
-T uzantýlý SSR’lerde 50°C’lýk termostat bulunmaktadýr.
Örnek : EPDA3-440Z-T
15
Ray Montajlý SSR’ler
ENDA ERAA1/ERDA1 Serisi Ray Montajlý,Soðutuculu Monofaze Solid State Röleler
Birim
Fiyat
Yük
Gerilimi
Yük
Akýmý
90-240V AC
24-320V AC
25A
40A
ERAA1-225Z .............. 70TL
ERAA1-240Z .............. 83TL
8-30V AC/DC 24-320V AC
25A
40A
ERDA1-225Z .............. 60TL
ERDA1-240Z .............. 70TL
90-240V AC
50-480V AC
25A
40A
ERAA1-425Z .............. 83TL
ERAA1-440Z .............. 93TL
8-30V AC/DC 50-480V AC
25A
40A
ERDA1-425Z .............. 70TL
ERDA1-440Z .............. 83TL
Sipariþ
Kodu
Giriþ
Gerilimi
Yük
Gerilimi
Birim
Fiyat
Giriþ
Gerilimi
Yük
Akýmý
Sipariþ
Kodu
ENDA ERAA2/ERDA2 Serisi Ray Montajlý, Soðutuculu Monofaze 2 x Solid State Röleler
Birim
Fiyat
Yük
Gerilimi
Yük
Akýmý
90-240V AC
24-280V AC
2 x 25A
2 x 40A
ERAA2-225Z ........... 166TL
ERAA2-240Z-F ........ 220TL
8-30V AC/DC 24-280V AC
2 x 25A
2 x 40A
ERDA2-225Z ............ 140TL
ERDA2-240Z-F ........ 196TL
90-240V AC
50-480V AC
2 x 25A
2 x 40A
ERAA2-425Z ........... 204TL
ERAA2-440Z-F ........ 286TL
8-30V AC/DC 50-480V AC
2 x 25A
2 x 40A
ERDA2-425Z ............ 180TL
ERDA2-440Z-F ........ 260TL
Sipariþ
Kodu
Giriþ
Gerilimi
Yük
Gerilimi
Birim
Fiyat
Giriþ
Gerilimi
Yük
Akýmý
Sipariþ
Kodu
ENDA ETS Serisi Ray ve Panel Montajlý Soðutucular
Boyutlar
GxYxD
(mm)
Termal
Direnç
°C/W
Yük
Akýmý
ETS-46-62
ETS-46-80
ETS-46-100
ETS-46-100F
2,0
1,7
1,5
0,7
12 - 25A
20 - 25A
25 - 40A
50 - 70A
46 x 61 x 62mm ............ 25TL
46 x 61 x 80mm ............ 30TL
46 x 61 x 100mm .......... 40TL
46 x 61 x 110mm .......... 70TL
ETS-62-100
ETS-62-100F
1,0
0,4
40 - 50A
70 - 120A
62 x 77 x 100mm ........ 100TL
62 x 77 x 120mm ........ 150TL
Sipariþ
Kodu
Birim
Fiyat
Sipariþ
Kodu
Termal
Direnç
°C/W
Yük
Akýmý
Boyutlar
GxYxD
(mm)
ETS-99-100
0,75
3 x 25A
99 x 87 x 100mm ........ 120TL
ETS-99-100F
0,34
3 x 40-50A
99 x 87 x 125mm ........ 165TL
-F uzantýlý ürünlerde Fan bulunmaktadýr.
Fan Beslemesi : ETS-99-100F için, 24VDC, 220mA
Fan Beslemesi : ETS-46-100F için, 24VDC, 100mA
ETS-62-100F için, 24VDC, 140mA
16
Birim
Fiyat
Oransal SSR’ler ve Güç Regülatörleri
ENDA ERCA1 Serisi Ray Montajlý, Oransal Solid State Röleler
Giriþ Sinyali
4-20mA
Sipariþ Kodu
Birim Fiyat
Yük Gerilimi
Yük Akýmý
180-320V AC
25A
40A
ERCA1-225PA ..................................... 118TL
ERCA1-240PA .................................... 130TL
180-480V AC
25A
40A
ERCA1-425PA .................................... 149TL
ERCA1-440PA .................................... 166TL
180-500V AC
50A
70A
ERCA1-550PA-F ................................. 260TL
ERCA1-570PA-F ................................. 285TL
ENDA ERVA1 Serisi Ray Montajlý, Oransal Solid State Röleler
Giriþ Sinyali
0-10V DC
Sipariþ Kodu
Birim Fiyat
Yük Gerilimi
Yük Akýmý
180-280V AC
40A
ERVA1-240PA .................................... 130TL
180-480V AC
40A
ERVA1-440PA .................................... 166TL
180-500V AC
50A
70A
ERCA1-550PA-F ................................. 260TL
ERCA1-570PA-F ................................. 285TL
ENDA ERPA1 Serisi Ray Montajlý Güç Regülatörleri
Giriþ Sinyali
0-20mA
4-20mA
0-5V
1-5V
0-10V
2-10V
1/10kW
Sipariþ Kodu
Birim Fiyat
Yük Gerilimi
Yük Akýmý
180-280V AC
40A
40A
ERPA1-240-F ...................................... 195TL
ERPA1-240-F-RS ................................ 250TL
180-480V AC
40A
40A
ERPA1-440-F ...................................... 220TL
ERPA1-440-F-RS ................................ 275TL
50A
50A
ERPA1-550-F ...................................... 285TL
ERPA1-550-F-RS ................................ 340TL
70A
70A
ERPA1-570-F ...................................... 440TL
ERPA1-570-F-RS ................................ 495TL
180-500V AC
-RS uzantýlý güç regülatörlerinde RS485 ModBus haberleþme bulunmaktadýr.
Örnek : ERPA1-440-F-RS
17
Takometreler
Y
D
G
ETS1410
ETS762
G77 x Y35 x D71mm
G72 x Y72 x D97mm
Giriþ Tipi
4 hane
5 ila 30V’luk puls
2 x 6 hane
2 adet 5 ila 30V’luk puls (PNP, NPN)
Ölçme Frekansý
0,07Hz ile 3kHz
12,5Hz ile 10kHz
Reset Giriþi
Yok
5 ila 30V’luk puls
Hold Giriþi
Yok
1 ile 16 saniye
0.2 ile 16.0 saniye
1 ila 999 arasýnda bölen deðeri girilebilir
1. ile 3. basamak arasýnda ayarlanabilir
0.00001 ila 999.999 arasýnda çarpan deðeri girilebilir
1. ile 5. basamak arasýnda ayarlanabilir
MODEL
Ebatlar
Gösterge
Örnekleme Zamaný
Kalibrasyon Deðeri
Desimal Nokta
5 ila 30V’luk puls
230V AC, 110V AC, 24V AC, 50/60Hz veya 9-30V DC / 7-24V AC, 50-60Hz (Sipariþte belirtilmelidir)
Besleme
Baðlantý Tipi
2.5mm² klemens
Kontrol Çýkýþý OUT1
Yok
Kontrol Çýkýþý OUT2
Yok
12V DC, 30mA
Sensör Beslemesi
2.5mm² soketli klemens
Röle (NO+NC) ve tranzistör çýkýþý (S.S.OUT1)
Röle (NO+NC) ve tranzistör çýkýþý (S.S.OUT2)
12V DC, 50mA
ÜRÜN FÝYATLARI
ETS762
ETS1410
ETS1410-230VAC ....................... 180TL
ETS1410-110VAC
ETS1410-24VAC
ETS762-230VAC ......................... 330TL
ETS762-110VAC
ETS762-24VAC
ETS1410-SM .............................. 205TL
ETS762-SM ................................ 355TL
SÝPARÝÞ KODU
ETS1410 - 230VAC
Besleme Voltajý
Ürün Temel Kodu
77x35mm, Takometre
72x72mm, Takometre
230V AC
110V AC
24V AC
9-30V DC/7-24V AC
ETS1410
ETS762
18
230VAC
110VAC
24VAC
SM
Analog Termostatlar
Y
D
G
MODEL
AT411
THR7011G
ATC9311
Ebatlar
Gösterge
G48 x Y48 x D82mm
-----
G72 x Y72 x D108mm
10 LED’li sapma göstergesi
G96 x Y96 x D50mm
Giriþ Tipi
Fe-Const, NiCr-Ni veya Pt-100
(Sipariþte belirtilmelidir)
Fe-Const
Sýcaklýk Aralýðý
0-200/300/400°C (Fe-Const için),
0-400°C (NiCr-Ni ve Pt-100 için)
0-400°C
3 hane
Fe-Const veya NiCr-Ni
(Sipariþte belirtilmelidir)
0-400°C veya 0-320°C
(Sipariþte belirtilmelidir)
(Sipariþte belirtilmelidir)
230V AC, 110V AC, 24V AC, 50/60Hz veya 9-30V DC / 7-24V AC, 50/60Hz (Sipariþte belirtilmelidir)
Besleme
Baðlantý Tipi
8 pinli soket veya soketli klemens
Kontrol Çýkýþý
Röle (NO+NC) veya Lojik çýkýþ (10V DC, 10mA)
Soketli klemens
(Sipariþte belirtilmelidir)
Röle (NO+NC) veya Lojik çýkýþ (12V DC, 20mA)
Röle (NO+NC)
(Sipariþte belirtilmelidir)
(Sipariþte belirtilmelidir)
Tek set-deðer kontrolü
Kontrol Biçimi
Kontrol Yöntemi
On-Off (Xp=0) veya zaman oransal
ÜRÜN FÝYATLARI
THR7011G
ATC9311
AT411-FE-K-200/300/400-230VAC .. 80TL
AT411-FE-K-200/300/400-110VAC
AT411-FE-K-200/300/400-24VAC
THR7011G-230VAC ........... 136TL
THR7011G-110VAC
THR7011G-24VAC
ATC9311-FE/K-400-230VAC ............ 120TL
ATC9311-FE/K-400-110VAC
ATC9311-FE/K-400-24VAC
AT411-NI-K-400-230VAC ................ 80TL
AT411-NI-K-400-110VAC
AT411-NI-K-400-24VAC
THR7011G-SM .................. 161TL
ATC9311-FE/K-400-230VAC-SSR .... 120TL
ATC9311-FE/K-400-110VAC-SSR
ATC9311-FE/K-400-24VAC-SSR
AT411
AT411-RT-K-400-230VAC ............... 80TL
AT411-RT-K-400-110VAC
AT411-RT-K-400-24VAC
ATC9311-FE/K-400-SM ................... 145TL
ATC9311-FE/K-400-SM-SSR
AT411-FE-K-200/300/400-SM ....... 105TL
AT411-NI-K-400-SM
AT411-RT-K-400-SM
AT411 termostalarýn SSR çýkýþlý modelleri için sipariþ kodunun sonuna SSR uzantýsý eklenmelidir. Örnek : AT411-FE-K-400-24VAC-SSR.
AT411 termostatlarýn soket baðlantýlý modelleri için sipariþ kodundaki K harfi yazýlan yer boþ býrakýlmalýdýr. Örnek : AT411-FE-400-24VAC.
AT411 termostatlarýn soket baðlantýlý veya SSR çýkýþlý modelleri için fiyat farký yoktur.
SÝPARÝÞ KODU
AT411 - FE - K - 400 - 230VAC - SSR
Kontrol Çýkýþý
Ürün Temel Kodu
48x48mm Analog Termostat
Röle
Lojik
AT411
Giriþ Tipi
Fe-Const
NiCr-Ni
Pt-100
Besleme Voltajý
FE
NI
RT
230V AC
110V AC
24V AC
9-30V DC/7-24V AC
Baðlantý Tipi
Sekiz pinli soket
Soketli Klemens
SSR
230VAC
110VAC
24VAC
SM
Skala
K
0-400°C
0-300°C
0-200°C
400
300
200
THR7011G - 230VAC
Ürün Temel Kodu
Besleme Voltajý
72x72mm Analog Termostat THR7011G
230V AC
110V AC
24V AC
9-30V DC/7-24V AC
230VAC
110VAC
24VAC
SM
ATC9311 - FE - 400 - 230VAC - SSR
Ürün Temel Kodu
96x96mm Analog Termostat
Kontrol Çýkýþý
ATC9311
Röle
Lojik
Giriþ Tipi
Fe-Const
NiCr-Ni
230V AC
110V AC
24V AC
9-30V DC/7-24V AC
Skala
0-400°C
0-320°C
SSR
Besleme Voltajý
FE
K
400
320
19
230VAC
110VAC
24VAC
SM
Dijital Termostatlar
Y
D
G
MODEL
ET1411
Ebatlar
Sýcaklýk Göstergesi
ET1412
ET2411
ET2412
G77xY35xD71mm
ET2001
ET2011
G77xY35xD61mm
G77xY35xD73mm
4 hane
Set Göstergesi
Yok
Giriþ Tipi
NTC
Sýcaklýk Aralýðý
J veya NTC
TC veya Pt-100
(Sipariþte belirtilmelidir)
(Sipariþte belirtilmelidir)
-60,0...150,0°C
Var
°C/°F
Isýtma/Soðutma
Besleme
J, 0...600°C
K, 0...1300°C
T, 0...400°C
S, 0...1700°C
R, 0...1700°C
J tipi TC için,
-30...400°C
NTC için,
-25.0...110.0°C
Pt-100, -99,9..300°C
Pt-100, -200..600°C
Yok
Var
Var
230V AC, 110V AC, 24V AC/DC, 12V AC/DC, 50/60Hz
veya 9-30V DC / 7-24V AC, 50/60Hz
230V AC, 110V AC, 24V AC, 50/60Hz
veya 9-30V DC / 7-24V AC, 50/60Hz
(Sipariþte belirtilmelidir)
(Sipariþte belirtilmelidir)
Baðlantý Tipi
2.5mm² klemens
Röle, 8A (NO+NC)
veya 5/16A (NO)
Röle, 8A (NO+NC)
Kontrol Çýkýþý
Röle, 8A (NO+NC)
(Sipariþte belirtilmelidir)
Alarm
Röle, 8A (NO)
Yok
(Sipariþte belirtilmelidir)
(Sipariþte belirtilmelidir)
Yok
Bu röle Alarm
çýkýþý olarak kullanýlabilir
Röle, 8A (NO)
Yok
SSR Çýkýþ
Röle, 8A (NO+NC)
veya 5/16A (NO)
1.5mm² ve 2.5mm²
soketli klemens
Röle, 8A (NO+NC)
veya 16A (NO)
12V, 20mA
Yok
Analog Çýkýþ
Tek set-deðer
Kontrol Biçimi
Tek set-deðer ve alarm
Kontrol Yöntemi
Tek set-deðer
Yok
Tek set-deðer ve alarm
Tek set-deðer
On-Off / P, PI, PD, PID
On-Off
Yok
RS485 ModBus
ÜRÜN FÝYATLARI
ET1411
ET1412
ET2001
ET2011
ET1411-NTC-230VAC ........... 88-TL
ET1411-NTC-110VAC
ET1411-NTC-24
ET1411-NTC-12
ET1412-NTC-230VAC .... 117-TL
ET1412-NTC-110VAC
ET1412-NTC-24
ET1412-NTC-12
ET2001-N-24/230-05 ....... 68-TL
ET2001-N-SM-05 ............. 93-TL
ET2011-RT/T-230VAC ...... 130-TL
ET2011-RT/T-110VAC
ET2011-RT/T-24VAC
ET1411-NTC-SM ................. 113-TL
ET1412-NTC-SM ............ 142-TL
ET2411
ET2412
ET2411-012/024/110/230-05 ... 85-TL
ET2411-SM-05 ....................... 110-TL
ET2412-230 .................... 114-TL
ET2412-110
ET2412-024
ET2412-012
ET2411-012/024/110/230-08 ... 88-TL
ET2411-SM-08 ....................... 113-TL
ET2001-N-24/230-08 ....... 71-TL
ET2001-N-SM-08 ............. 96-TL
ET2001-N-24/230-16 ....... 74-TL
ET2001-N-SM-16 ............. 99-TL
ET2412-SM .................... 139-TL
ET2001-J-24/230-05 ....... 78-TL
ET2001-J-SM-05 ........... 103-TL
ET2011-RT/T-SM ............. 155-TL
ET2011-RT/T-230VAC-P .. 133-TL
ET2011-RT/T-110VAC-P
ET2011-RT/T-24VAC-P
ET2011-RT/T-SM-P .......... 158-TL
ET2001-J-24/230-08 ....... 81-TL
ET2001-J-SM-08 ........... 106-TL
ET2001-J-24/230-16 ....... 84-TL
ET2001-J-SM-16 ........... 109-TL
ET2411-012/024/110/230-16 ... 91-TL
ET2411-SM-16 ...................... 116-TL
SÝPARÝÞ KODU
ET1411 - NTC - 230VAC
Besleme Voltajý
Ürün Temel Kodu
77x35mm, Termostat
77x35mm, Termostat + Alarm
ET1411
ET1412
230V AC
110V AC
24V AC/DC
12V AC/DC
9-30V DC/7-24V AC
Giriþ Tipi
NTC
NTC
230VAC
110VAC
24
12
SM
ET2011 - T - 230VAC - P
Röle Akýmý
Ürün Temel Kodu
77x35mm, Termostat
77x35mm, Termostat
77x35mm, Termostat
77x35mm, Termostat + Alarm
ET2001
ET2011
ET2411
ET2412
5A
8A
16A
Besleme Voltajý ET2411/12 ET2011 ET2001
Giriþ Tipi
J tipi TC
(sadece ET2001)
(sadece ET2001)
NTC
NTC
(ET2411 ve ET2412)
Pt-100
(sadece ET2011)
Termokupl (sadece ET2011)
ET2001/2411 ET2011 ET2412
05
08
16
P
230V AC
110V AC
24V AC
24V AC/DC
12V AC/DC
9-30V DC/7-24VAC
J
N
RT
T
20
230 230VAC
110 110VAC
24VAC
24
12
SM
SM
230
24
SM
Dijital Termostatlar
Y
D
G
MODEL
Ebatlar
Sýcaklýk Göstergesi
ET4400
Yok
Giriþ Tipi
J
0...600°C
2.5mm²
soketli klemens
Kontrol Biçimi
ETC8420
4 hane
4 hane
3 hane
J, K, L
4 hane
J, K, T, S, R
J, -30...600°C
K, -30...999°C
L, -30...600°C
J, 0...600°C
K, 0...1300°C
T, 0...400°C
S, 0...1700°C
R, 0...1700°C
4 hane
J, K, T, S, R ve Pt-100
J, 0...600°C
K, 0...1200°C
T, 0...400°C
S, 0...1600°C
R, 0...1600°C
Pt-100, -99,9...300,0°C
Pt-100, -200...600°C
2.5mm² ve 1.5mm² soketli klemens
ETC9420
Röle (NO)
Yok
Röle (NO+NC)
Kontrol çýkýþý SSR çýkýþ olarak seçildiðinde,
bu röle Alarm2 çýkýþý olarak kullanýlabilir
Röle (NO/NC)
veya
vana
Alarm2
kontrol
çýkýþý
Röle(NO)
12V, 20mA
Yok
Tek set-deðer kontrolü
2.5mm² soketli klemens
Röle(NO+NC) Motorlu
Röle (NO+NC)
Kontrol Çýkýþý
Analog Çýkýþ
ETC7420
G72xY72xD97mm G48xY96xD87mm G96xY96xD50mm
Var
230V AC, 110V AC, 24V AC, 50/60Hz veya 9-30V DC / 7-24V AC, 50/60Hz (Sipariþte belirtilmelidir)
Besleme
Alarm
SSR Çýkýþ
ETC4420
G48xY48xD87mm
Var
°C/°F
Isýtma/Soðutma
Baðlantý Tipi
ET4410
3 hane
Set Göstergesi
Sýcaklýk Aralýðý
ET4402
G48xY48xD87mm G48xY48xD66mm
12V, 20mA
0/4-20mA analog
veya 12V, 20mA
Yok
Tek set-deðer ve alarm kontrolü
Tek set-deðer ve alarm kontrolü
On-Off / P, PI, PD, PID
Kontrol Yöntemi
Ýsteðe baðlý (sipariþte belirtilmelidir)
Yok
RS485 ModBus
ÜRÜN FÝYATLARI
ET4400
ETC4420
ETC7420
ETC8420
ETC9420
ET4400-24/110/230VAC.. 130-TL
ETC4420-230VAC ......... 170-TL
ETC4420-110VAC
ETC4420-24VAC
ETC7420-230VAC ......... 195-TL
ETC7420-110VAC
ETC7420-24VAC
ETC8420-230VAC ......... 215-TL
ETC8420-110VAC
ETC8420-24VAC
ETC9420-230VAC ......... 230-TL
ETC9420-110VAC
ETC9420-24VAC
ETC4420-SM ................. 195-TL
ETC7420-SM ................. 220-TL
ETC8420-SM ................. 240-TL
ETC9420-SM ................. 255-TL
ETC4420-230VAC-RS ... 200-TL
ETC4420-110VAC-RS
ETC4420-24VAC-RS
ETC7420-230VAC-RS ... 225-TL
ETC7420-110VAC-RS
ETC7420-24VAC-RS
ETC8420-230VAC-RS ... 245-TL
ETC8420-110VAC-RS
ETC8420-24VAC-RS
ETC9420-230VAC-RS ... 260-TL
ETC9420-110VAC-RS
ETC9420-24VAC-RS
ETC4420-SM-RS ........... 225-TL
ETC7420-SM-RS ........... 250-TL
ETC8420-SM-RS ........... 270-TL
ETC9420-SM-RS ........... 285-TL
ET4400-SM .................... 155-TL
ET4402
ET4402-024/110/230 ........ 98-TL
ET4402-SM .................... 123-TL
ET4410
ET4410-230VAC ............ 240-TL
ET4410-110VAC
ET4410-24VAC
ET4410-SM .................... 265-TL
ET4410-230VAC-RS ...... 270-TL
ET4410-110VAC-RS
ET4410-24VAC-RS
ET4410-SM-RS .............. 295-TL
SÝPARÝÞ KODU
ET4410 - 230VAC - RS
Haberleþme
Ürün Temel Kodu
48x48mm, Dijital Termostat
48x48mm, Dijital Termostat
48x48mm, Dijital Termostat
Motorlu vana çýkýþlý
ET4400
ET4402
Haberleþme YOK
RS485 ModBus (sadece ET4410)
ET4410
Besleme Voltajý
230V AC
110V AC
24V AC
9-30V DC/7-24V AC
RS
230VAC
110VAC
24VAC
SM
ETC4420 - 230VAC - RS
Haberleþme
Ürün Temel Kodu
48x48mm, Dijital Termostat
72x72mm, Dijital Termostat
48x96mm, Dijital Termostat
96x96mm, Dijital Termostat
ETC4420
ETC7420
ETC8420
ETC9420
Haberleþme YOK
RS485 ModBus
RS
Besleme Voltajý
230V AC
110V AC
24V AC
9-30V DC/7-24V AC
21
230VAC
110VAC
24VAC
SM
Pano Ýçi Termostatlar
Y
D
G
MODEL
ET1111
Ebatlar
ET1121
ET5412
G54 x Y94 x D68mm
TH35 tipi raya monte edilir
Yok
4 hane
Gösterge
Çalýþma Özellikleri
ET5411
G25,5 x Y91 x D65mm
TH35 tipi raya monte edilir
MASTER
7 adet SLAVE baðlanabilir
SLAVE
Yok
Giriþ Tipi
J, K, T, S, R, Pt-100 ve 0/4-20mA
NTC
Sýcaklýk Aralýðý
J, -200 ... 600°C
K, -200 ... 1300°C
T, -200 ... 400°C
S, -40 ... 1700°C
R, -40 ... 1700°C
Pt-100, -99,9 ... 300,0°C
Pt-100, -200 ... 600°C
0-20mA, -999 ... 3000
4-20mA, -999 ... 3000
-60,0 ... +150,0°C
Var
Var
°C/°F
Isýtma/Soðutma
Var
Var
Besleme
24V DC
230V AC, 24V AC/DC, 12V AC/DC, 50/60Hz
veya 9-30V DC / 7-24V AC, 50/60Hz (Sipariþte belirtilmelidir)
Baðlantý Tipi
1,5mm² soketli klemens
Kontrol Çýkýþý
2,5mm² klemens
Röle (NO) veya alarm 2 çýkýþý olarak seçilebilir.
Röle, 8A (NO+NC)
veya Röle, 20A (NO)
Röle, 8A (NO+NC)
veya Röle, 20A (NO)
(Sipariþte belirtilmelidir)
(Sipariþte belirtilmelidir)
Alarm
Analog/SSR Çýkýþ
Röle (NO/NC)
Yok
Röle (NO)
0/4-20mA analog veya 12V, 20mA lojik çýkýþ
Yok
Yok
Kontrol Biçimi
Tek set-deðer ve/veya alarm kontrolü
Tek set-deðer kontrolü
Tek set-deðer ve alarm kontrolü
Kontrol Yöntemi
On-Off / P, PI, PD, PID
16 adýma kadar profil kontrol yapýlabilir
Profil Kontrol
RS485 ModBus
Yok
On-Off
Yok
Var
Ýsteðe Baðlý (Sipariþte belirtilmelidir)
ÜRÜN FÝYATLARI
ET1111
ET1111 ...................... 180TL
ET1121
ET5411
ET5412
ET1121 ...................... 180TL
ET5411-230 ................ .. 84TL
ET5411-24
ET5411-12
ET5412-230 ................ 110TL
ET5412-24
ET5412-12
ET5411-SM ............. .... 109TL
ET5412-SM ............. .... 135TL
ET5411-230-P .............. . 88TL
ET5411-24-P
ET5411-12-P
ET5412-230-P ............ . 114TL
ET5412-24-P
ET5412-12-P
ET5411-SM-P ............ .. 113TL
ET5412-SM-P ............ .. 139TL
ModBus için ilave ...... .. + 30TL
ModBus için ilave ...... .. + 30TL
SÝPARÝÞ KODU
ET5411 - 230 - P - RS
Haberleþme
Ürün Temel Kodu
Ray Tipi Dijital Termostat
Ray Tipi Dijital Termostat + Alarm
Haberleþme YOK
RS485 ModBus
ET5411
ET5412
RS
Röle Akýmý
8A
20A
P
Besleme Voltajý
230V AC
24V AC/DC
12V AC/DC
9-30V DC/7-24V AC
22
230
24
12
SM
Soðutma Grubu Cihazlarý
Y
D
G
MODEL
EDT2423
EDT2412
EDT2411
Ebatlar
Gösterge
G77 x Y35 x D61mm
Giriþ Tipi
NTC
EDT5411
EDT5412
G54 x Y94 x D68mm TH35 tipi raya monte edilir
4 hane
Sýcaklýk Aralýðý
2 x NTC
-60 ... 150°C veya -60,0 ... 150,0°C
°C/°F
Var
Isýtma/Soðutma
Var
230V AC, 50/60Hz, 24V/12V AC/DC, 50/60Hz veya 9-30V DC / 7-24V AC (Sipariþte belirtilmelidir)
Besleme
Baðlantý
2,5mm² klemens
8A/250V AC, ½ hp (NO+NC)
20A/277V AC, 2 hp (NO)
Kompresör
Röle Çýkýþý
8A/250V AC, ½ hp (NO)
20A/277V AC, 2 hp (NO)
(Sipariþte belirtilmelidir)
8A/250V AC, ½ hp (NO+NC)
Aydýnlatma veya Defrost
çýkýþý olarak kullanýlabilir
Yok
Fan Röle Çýkýþý
Kontrol Biçimi
8A/250V AC, ½ hp (NO+NC)
20A/277V AC, 2 hp (NO)
8A/250V AC, ½ hp (NO)
(Sipariþte belirtilmelidir)
Aydýnlatma/Defrost
Röle Çýkýþý
Alarm
NTC
(Sipariþte belirtilmelidir)
8A/250V AC, ½ hp (NO+NC)
Aydýnlatma veya Defrost
çýkýþý olarak kullanýlabilir
Yok
8A/250V AC, ½ hp (NO)
Yok
Buzer ile sesli alarm
Tek set-deðer ve
Tek set-deðer kontrolü
Yok
Tek set-deðer, defrost
aydýnlatma/defrost kontrolü
ve fan kontrolü
Yok
Buzer ile sesli alarm
Tek set-deðer ve
Tek set-deðer kontrolü
aydýnlatma/defrost kontrolü
On-Off
Kontrol Yöntemi
Dijital Giriþ
Kontak giriþi
ENDAKEY
Cihaza enerji verilmeden, cihazdan parametreler ENDAKEY ile okunabilir veya ENDAKEY’deki parametreler cihaza yüklenebilir
Gerçek Zaman Saati
Gerçek zaman saati ile defrost ve enerji tasarrufu yapabilme. Sadece 8A kompresör çýkýþlý cihazlarda olabilir. Ýsteðe baðlý (Sipariþte belirtilmelidir)
RS485 ModBus
Ýsteðe baðlý (Sipariþte belirtilmelidir)
ÜRÜN FÝYATLARI
EDT2411
EDT2412
EDT2423
EDT5411
EDT5412
EDT2411-230-R .... 74TL
EDT2411-24-R
EDT2411-12-R
EDT2412-230-R ..... 95TL
EDT2412-24-R
EDT2412-12-R
EDT2423-230-R .... 108TL
EDT2423-24-R
EDT2423-12-R
EDT5411-230-R ...... 84TL
EDT5411-24-R
EDT5411-12-R
EDT5412-230-R .... 110TL
EDT5412-24-R
EDT5412-12-R
EDT2411-SM-R .... 99TL
EDT2412-SM-R .... 120TL
EDT2423-SM-R ..... 133TL
EDT5411-SM-R .... 109TL
EDT5412-SM-R .... 135TL
EDT2411-230-P .... 78TL
EDT2411-24-P
EDT2411-12-P
EDT2412-230-P ..... 99TL
EDT2412-24-P
EDT2412-12-P
EDT5411-230-P ...... 88TL
EDT5411-24-P
EDT5411-12-P
EDT5412-230-P .... 114TL
EDT5412-24-P
EDT5412-12-P
EDT2411-SM-P ... 103TL
EDT2412-SM-P .... 124TL
EDT5411-SM-P .... 113TL
EDT5412-SM-P .... 139TL
ENDAKEY .......................................................... 120TL
RS (RS485 ModBus haberleþme) için ilave ....... +25TL
RTC (Gerçek zaman saati) için ilave .................. +25TL
SÝPARÝÞ KODU
EDT2411 - 230 - R - RTC - RS
Haberleþme
Ürün Temel Kodu
77x35mm, Defrost Termostat
77x35mm, Defrost Termostat
77x35mm, Defrost Termostat
Ray Tipi Defrost Termostat
Ray Tipi Defrost Termostat
EDT2411
EDT2412
EDT2423
EDT5411
EDT5412
Haberleþme YOK
RS485 ModBus
YOK
VAR
Besleme Voltajý
230V AC
24V AC/DC
12V AC/DC
9-30V DC/7-24V AC
RS
Gerçek Zaman Saati
RTC
Çýkýþ (Kompresör Rölesi)
230
24
12
SM
8A
20A
ENDAKEY
EDT serisi Defrost Termostlarý için
kolay ve hýzlý programlama saðlar.
23
R
P
Profil Kontrol Cihazlarý
Y
D
G
MODEL
EPC4420
EPC7420
EPC8420
EPC9420
Ebatlar
Sýcaklýk Göstergesi
G48 x Y48 x D87mm
G72 x Y72 x D97mm
G48 x Y96 x D87mm
G96 x Y96 x D50mm
4 hane
Timer Göstergesi
4 hane
J, K, T, S, R ve Pt-100
Giriþ Tipi
J, 0...600°C
K, 0...1200°C
T, 0...400°C
S, 0...1600°C
R, 0...1600°C
Pt-100, -200...600°C
Pt-100, -99.9...300.0°C
Sýcaklýk Aralýðý
°C/°F
Isýtma/Soðutma
Besleme
Baðlantý Tipi
Var
Var
230V AC, 110V AC, 24V AC, 50/60Hz, veya 9-30V DC / 7-24V AC, 50/60Hz (Sipariþte belirtilmelidir)
Kontrol Çýkýþý
2,5mm² soketli klemens
Röle (NO+NC) Alarm2 çýkýþý olarak seçilebilir
Alarm
Analog/SSR Çýkýþ
0/4-20mA analog veya 12V, 20mA lojik çýkýþ
Kontrol Biçimi
Tek set-deðer ve alarm kontrolü.
Kontrol Yöntemi
Profil Kontrol
On-Off / P, PI, PD, PID
8 adýma kadar profil kontrol yapýlabilir
RS485 ModBus
Ýsteðe baðlý (Sipariþte belirtilmelidir)
Röle (NO/NC)
ÜRÜN FÝYATLARI
EPC4420
EPC7420
EPC8420
EPC9420
EPC4420-230VAC ........ 210TL
EPC4420-110VAC
EPC4420-24VAC
EPC7420-230VAC ........ 230TL
EPC7420-110VAC
EPC7420-24VAC
EPC8420-230VAC ........ 250TL
EPC8420-110VAC
EPC8420-24VAC
EPC9420-230VAC ........ 275TL
EPC9420-110VAC
EPC9420-24VAC
EPC4420-SM ............... 235TL
EPC7420-SM ............... 255TL
EPC8420-SM ............... 275TL
EPC9420-SM ............... 300TL
EPC4420-230VAC-RS .. 240TL
EPC4420-110VAC-RS
EPC4420-24VAC-RS
EPC7420-230VAC-RS .. 260TL
EPC7420-110VAC-RS
EPC7420-24VAC-RS
EPC8420-230VAC-RS .. 280TL
EPC8420-110VAC-RS
EPC8420-24VAC-RS
EPC9420-230VAC-RS .. 305TL
EPC9420-110VAC-RS
EPC9420-24VAC-RS
EPC4420-SM-RS ......... 265TL
EPC7420-SM-RS ......... 285TL
EPC8420-SM-RS ......... 305TL
EPC9420-SM-RS ......... 330TL
SÝPARÝÞ KODU
EPC4420 - 230VAC - RS
Haberleþme
Ürün Temel Kodu
48x48mm, Profil Kontrol Cihazý
72x72mm, Profil Kontrol Cihazý
48x96mm, Profil Kontrol Cihazý
96x96mm, Profil Kontrol Cihazý
EPC4420
EPC7420
EPC8420
EPC9420
Haberleþme YOK
RS485 ModBus
RS
Besleme Voltajý
230V AC
110V AC
24V AC
9-30V DC/7-24V AC
24
230VAC
110VAC
24VAC
SM
Universal Kontrol Cihazlarý
Y
D
G
MODEL
EUC442
EUC742
EUC842
EUC942
Ebatlar
Ölçüm Göstergesi
G48 x Y48 x D87mm
G72 x Y72 x D97mm
G48 x Y96 x D87mm
G96 x Y96 x D50mm
4 hane
Set Göstergesi
4 hane
J, K, T, S, R, Pt-100 ve 0/4-20mA
Giriþ Tipi
Ölçüm Aralýðý
J, 0...600°C
K, 0...1200°C
T, 0...400°C
S, 0...1600°C
R, 0...1600°C
Pt-100, -200...600°C
Pt-100, -99.9...300.0°C
0/4-20mA, -999...4000
°C/°F
Var
Isýtma/Soðutma
Var
Besleme
Baðlantý Tipi
90-250V AC, 50/60Hz veya 9-30V DC / 7-24V AC, 50/60Hz (Sipariþte belirtilmelidir)
2.5mm² soketli klemens
Röle (NO+NC) Kontrol veya Alarm2 çýkýþý olarak seçilebilir
Kontrol Çýkýþý
Röle (NO/NC)
Alarm
SSR Çýkýþ
0/4-20mA analog çýkýþ veya 12V, 20mA lojik çýkýþ olarak seçilebilir
Analog Çýkýþ
Tek set-deðer ve alarm kontrolü.
Kontrol Biçimi
Kontrol Yöntemi
On-Off / P, PI, PD, PID
RS485 ModBus
Ýsteðe baðlý (sipariþte belirtilmelidir)
ÜRÜN FÝYATLARI
EUC442
EUC742
EUC842
EUC942
EUC442-230VAC ............... 220-TL
EUC442-SM
EUC742-230VAC ............... 260-TL
EUC742-SM
EUC842-230VAC ............... 285-TL
EUC842-SM
EUC942-230VAC ............... 290-TL
EUC942-SM
EUC442-230VAC-RS ......... 250-TL
EUC442-SM-RS
EUC742-230VAC-RS ......... 290-TL
EUC742-SM-RS
EUC842-230VAC-RS ......... 315-TL
EUC842-SM-RS
EUC942-230VAC-RS ......... 320-TL
EUC942-SM-RS
SÝPARÝÞ KODU
EUC442 - 230VAC - RS
Haberleþme
Ürün Temel Kodu
48x48mm, Universal Kontrol Cihazý
72x72mm, Universal Kontrol Cihazý
48x96mm, Universal Kontrol Cihazý
96x96mm, Universal Kontrol Cihazý
EUC442
EUC742
EUC842
EUC942
Haberleþme YOK
RS485 ModBus
RS
Besleme Voltajý
90-250V AC
9-30V DC/7-24V AC
25
230VAC
SM
Analog Zaman Röleleri
Y
D
G
ATSP01
MODEL
ATSF01
ATP4
G18 x Y84 x D62mm
TH35 tipi raya monte edilir
Ebatlar
ATSP4
ATM9321
G48 x Y48 x D82mm
Gösterge
G96 x Y96 x D50mm
Yok
Skala
0-1
Giriþ Tipi
Yok
0-1/3/12/30/60
(Sipariþte belirtilmelidir)
Start, reset, gate
Kontak giriþi
10 klemensli veya 11 pin
soketli modellerde vardýr
Start Giriþi
Reset Giriþi
3 hane
0-1/3/12/30/60
(Sipariþte belirtilmelidir)
Yok
Gate Giriþi
0-9.99/99.9/999dk
Start, reset
Kontak giriþi
Yok
(Sipariþte belirtilmelidir)
230V AC, 110V AC, 24V AC
50/60Hz veya
9-30V DC / 7-24V AC,
50/60Hz (Sipariþte belirtilmelidir)
90-250V AC, 50/60Hz veya 24V AC/DC, 50/60Hz (Sipariþte belirtilmelidir)
Besleme
Baðlantý Tipi
2,5mm² klemens
8/11 pinli soket veya
7/10’lu soketli klemens
8 pinli soket veya
5’li soketli klemens
(Sipariþte belirtilmelidir)
(Sipariþte belirtilmelidir)
2,5mm² soketli klemens
Röle (NO+NC) veya
12V DC 20mA lojik çýkýþ
Röle (NO+NC)
Kontrol Çýkýþý
(Sipariþte belirtilmelidir)
Tetikleme Çýkýþý
Zamanlama
Fonksiyonu
Röle (NO)
Yok
A,B,C,D,E,F Modlarý
cihaz üzerinden seçilebilir
Zamanlama
Birimi
ton ve toff süreleri
ayarlanabilen flaþör
Yok
A,B,C,D,E,F Modlarý
cihaz üzerinden seçilebilir
A,B,C,D,E,F Modlarý
cihaz üzerinden seçilebilir
A ve B Modlarý
cihaz üzerinden seçilebilir
Saniye, 10saniye, dakika, 10dakika, saat, 10saat cihaz üzerinden seçilebilir
Dakika
ÜRÜN FÝYATLARI
ATSP01
ATP4
ATSP4
ATM9321
ATSP01-UV ............ 35TL
ATSP01-LV
ATP4-K07-UV-XX ...... 44TL
ATP4-K07-LV-XX
ATSP4-K05-UV-XX ...... 35TL
ATSP4-K05-LV-XX
ATP4-S08-UV-XX ...... 44TL
ATP4-S08-LV-XX
ATSP4-S08-UV-XX ...... 35TL
ATSP4-S08-LV-XX
ATM9321-230VAC ......... 120TL
ATM9321-110VAC
ATM9321-24VAC
ATSF01
ATSF01-UV ........... 40TL
ATSF01-LV
ATP4-K10-UV-XX ...... 50TL
ATP4-K10-LV-XX
ATM9321-230VAC-SSR .. 120TL
ATM9321-110VAC-SSR
ATM9321-24VAC-SSR
ATM9321-SM ................ 145TL
ATM9321-SM-SSR
ATP4-S11-UV-XX ....... 50TL
ATP4-S11-LV-XX
SÝPARÝÞ KODU
ATP4 - K07 - UV - 01
Ürün Temel Kodu
Skala
48x48mm, Analog Zaman Rölesi
48x48mm, Analog Zaman Rölesi
ATP4
ATSP4
0 ... 1,2
0 ... 3
0 ... 12
0 ... 30
0 ... 60
Baðlantý Tipi
5’li klemens
7’li klemens
10’lu klemens
8 pinli soket
11 pinli soket
(sadece ATSP4)
(sadece ATP4)
(sadece ATP4)
(sadece ATP4)
K05
K07
K10
S08
S11
01
03
12
30
60
Besleme Voltajý
90-250V AC
24V AC/DC
UV
LV
ATSP01 - UV
Besleme Voltajý
Ürün Temel Kodu
18mm, Analog Zaman Rölesi
18mm, Flaþör Analog Zaman Rölesi
ATSP01
ATSF01
90-250V AC
24V AC/DC
UV
LV
ATM9321 - 230VAC - SSR
Kontrol Çýkýþý
Ürün Temel Kodu
96x96mm, Dijital Göstergeli Analog
Zaman Rölesi
Röle
Lojik
ATM9321
SSR
Besleme Voltajý
230V AC
110V AC
24V AC
9-30V DC/7-24V AC
26
230VAC
110VAC
24VAC
SM
Dijital Zaman Röleleri
Y
D
G
MODEL
ETM1411
ETM442
ETM742
PTM232
Ebatlar
Gösterge
G77 x Y35 x D71mm
G48 x Y48 x D87mm
G72 x Y72 x D97mm
G44 x Y73 x D90mm
Harici Giriþler
4 hane
0:01 ... 99:59 dakika
0:01 ... 99:59 saat
Start
Start Giriþi
Kontak giriþi
Reset Giriþi
Yok
Gate Giriþi
Yok
Besleme
230V AC, 110V AC,
24V AC/DC, 12V AC/DC,
50/60Hz veya
9-30V DC / 7-24V AC, 50-60Hz
Skala
2x4 hane
2 hane
0-99.99 saniye ile 0-9999 saat
0-9.9 saniye ile 0-99 saat
Start, reset, gate
Start, reset, gate
PNP veya NPN giriþ
olarak seçilebilir
Kontak giriþi
230V AC, 110V AC, 24V AC, 50/60Hz
veya
9-30V DC / 7-24V AC, 50-60Hz
(Sipariþte belirtilmelidir)
(Sipariþte belirtilmelidir)
Baðlantý Tipi
Kontrol Çýkýþý
Zamanlama
Fonksiyonu
11 pinli soket
2,5mm² klemens
Röle (NO+NC)
2 Röle (NO+NC)
8 farklý zamanlama modu
9 farklý zamanlama modu
6 farklý zamanlama modu
Dakika veya saat
Saniye, dakika, saat
Saniye, dakika, saat
Zamanlama
Birimi
Sesli Uyarý
Sensör Besleme
Çýkýþý
Yok
Var
12V DC, 50 mA
Yok
Yok
ÜRÜN FÝYATLARI
ETM1411
ETM442
ETM742
PTM232
ETM1411-230VAC ..... 130TL
ETM1411-110VAC
ETM1411-24
ETM1411-12
ETM442-230VAC ..... 160TL
ETM442-110VAC
ETM442-24VAC
ETM742-230VAC ..... 200TL
ETM742-110VAC
ETM742-24VAC
PTM232-230VAC ..... 130TL
PTM232-110VAC
PTM232-24VAC
ETM442-SM ............ 185TL
ETM742-SM ............ 225TL
PTM232-SM ............ 155TL
ETM1411-SM ............ 155TL
SÝPARÝÞ KODU
ETM1411 - 230VAC
Besleme Voltajý
Ürün Temel Kodu
77x35mm, Dijital Zaman Rölesi
230V AC
110V AC
24V AC/DC
12V AC/DC
9-30V DC/7-24V AC
ETM1411
230VAC
110VAC
24
12
SM
ETM442 - 230VAC
Besleme Voltajý
Ürün Temel Kodu
48x48mm, Dijital Zaman Rölesi
72x72mm, Dijital Zaman Rölesi
44x73mm, Dijital Zaman Rölesi
ETM442
ETM742
PTM232
230V AC
110V AC
24V AC
9-30V DC/7-24V AC
27
230VAC
110VAC
24VAC
SM
INDEX
Ürün Kodu
AT411 ………………………….
ATC9311 ……………………....
ATM9321 ……………..…….....
ATP4 ………………………...…
ATSF01 ………………………..
ATSP01 ………………………..
ATSP4 ………………………....
CR7412PR …………………....
EC442 ………………………....
EC762 ………………………....
EC762F ………………………..
ECC731 …………………….....
ECCC ……………………........
ECSC …………………….........
ECTC ………………..…….......
ECTC-TR ………………..........
ECVC …………………….........
EDP2041 …………………..….
EDP741 ………………………..
EDP741C ………………......…
EDT2411 ………………….......
EDT2412 ……………………...
EDT2423 ………………….......
EDT5411 ……………………....
EDT5412 ……………………....
EHTC7425 …………………….
EI141 ……………………......…
EI1410 …………………….......
EI7412 ……………..………..…
EI741A …………………….......
EP02-1K08-XXÜ………..........
EP0XXX-XÇ ………………......
EPA241 ………………….........
EPA541 ………………….........
EPA741A ………………….......
EPAA1 …………………......….
EPAA2 …………………….......
EPAA3 …………………….......
EPC4420 ………………….......
EPC7420 ………………….......
EPC8420 ………………….......
EPC9420 ………………….......
EPCR02 ……………………….
EPDA1 …………………......….
EPDA2 ……………………......
EPDA3 ………………….....….
EPMR02 ……………………….
EPV241A ……………………...
Ürün Kodu
Sayfa
19
19
26
26
26
26
26
11
11
11
11
1
3
3
3
3
3
10
10
10
23
23
23
23
23
8
5
5
5
5
13
14
4
4
4
15
15
15
24
24
24
24
7
15
15
15
7
6
Sayfa
EPV541 …………………….
EPV741A …………………..
EPVR02 …………………….
ERAA1 …………………..…
ERAA2 ………………......…
ERCA1 ……………………..
ERDA1 ……………………..
ERDA2 ……………………..
ERPA1 ………………………
ERVA1 ………………………
ESHT-102 …………….........
ET1111 ……………………..
ET1121 ……………………..
ET1411 ……………………..
ET1412 ……………………..
ET1413 ……………………..
ET1413A ……………………
ET1413R ………………......
ET2001 ……………………..
ET2011 ……………………..
ET2411 ……………………..
ET2412 ……………………..
ET2413K ……………………
ET4400 ……………………..
ET4402 ……………………..
ET4410 ……………………..
ET5411 ……………………..
ET5412 ……………………..
ETBXXF0X-XÇ …………….
ETC4420 ……………………
ETC7420 ……………………
ETC8420 ……………………
ETC9420 ……………………
ETD01-1J1K08-XXR1/2 …
ETI741 ………………..........
ETM1411 ………………......
ETM442 …………………….
ETM742 …………………….
ETS1410 ……………………
ETS762 …………………….
ETS-XX-XXX ……………....
EUC442 …………………….
EUC742 …………………...
EUC842 …………………...
EUC942 …………………...
NTC-XPX-XXX……………..
PTM232 …………………….
THR7011G ………………....
28
6
6
7
16
16
17
16
16
17
17
8
22
22
20
20
9
9
9
20
20
20
20
9
21
21
21
22
22
14
21
21
21
21
13
5
27
27
27
18
18
16
25
25
25
25
12
27
19

Benzer belgeler

ENDA Fiyat Listesi

ENDA Fiyat Listesi Sıcaklık Kontrol Cihazları

Detaylı