İLBAP Tanıtımı

Transkript

İLBAP Tanıtımı
İL EĞİTİM BAŞARISININ ARTTIRILMASI AMACIYLA,
MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE OLUŞTURULARAK, 2008-2009 EĞİTİM
ÖĞRETİM YILINDAN BUGÜNE YÜRÜRLÜLÜKTE OLMAKLA
BİRLİKTE , KISA ADI İLBAP OLAN “İLKÖĞRETİM VE LİSE BAŞARI
ARTTIRMA PROJESİ”, T.C. TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ’NÜN
2008-64333 MARKA NO’ LU MARKA TESCİL BELGESİ İLE DE
TESCİLLENMİŞ OLUP, İL GENELİNDE 4-12. SINIFLAR
DÜZEYİNDEKİ TÜM RESMİ-ÖZEL OKUL VE
KURUMLARIMIZDA UYGULANMAKTADIR.
İLBAP İL YÜRÜTME KURULU
S.N
ADI SOYADI
ÜNVANI
GÖREV YERİ
1
Mehmet KARAKAŞ
Müdür Yardımcısı
Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü
2
İzzet ÖZDEMİR
Eğitim Müfettişleri Başkan V.
Eğitim Müfettişliği Başk.
3
Memduh Sami TANER
Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.
Akdeniz Ün.Eğt.Fak.
4
Tolga ÇAKMAKLI
5
Bilge ARSLAN
DynEd İl Koordinatörü
Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü
6
Vahap ERDOĞDU
İlköğretim Koordinatörü
Özbilgi Dershanesi
7
Hakan ÇORTANCIOĞLU
Ortaöğretim Koordinatörü
Ekol Dershanesi
8
Osman Nuri BATMAZ
Okul Müdürü
Muratpaşa Hanım Ömer Çağıran İ.Ö.O.
9
Ar-Ge Birimi İlbap Sorumlusu
Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü
Fatma Münire YILDIZ
Okul Müdürü
Muratpaşa Özel Antalya Koleji İ.Ö.O.
10
Bekir MOTOR
Okul Müdürü
Muratpaşa 75. Yıl Cumhuriyet Lisesi
11
Ahmet ÖZ
Okul Müdürü
Kepez Karatay Lisesi
12
Mustafa ÖZDEM
Okul Müdürü
Konyaaltı Lisesi
13
Metin KINACI
Okul Müdürü
Kepez Atatürk End.Mes.Lis.
14
Şakir ŞEN
Kurum Müdürü
Azize Kahraman Halk Eğt.Mer.Md.
15
Ramazan SARIGÖL
Müdür Yardımcısı
Muratpaşa Rehberlik ve Araştırma Merkezi
16
Emine ÇADIRCI
Müdür Yardımcısı
Muratpaşa Başöğretmen Atatürk İ.Ö.O.
17
Durali SÜSLÜ
Müdür Yardımcısı
Antalya Anadolu Lisesi
18
Hürol ÖTEN
Müdür Yardımcısı
Kepez Akev Koleji
19
Eyüp DEMİRÖZ
Matematik Öğrt.
Yusuf Ziya Öner Fen Lis.
20
Bünyamin GÜMÜŞ
Matematik Öğrt.
Özel Antalya Toros Akdeniz Koleji
21
Şerife ÇİÇEK
Rehber Öğretmen
M.N.Çakallıklı And. Lisesi
22
Yasemin Begün TÜRKOĞLU
Rehber Öğretmen
Gazi Anadolu Lisesi
23
Süleyman GÖKÇEN
Sendika Temsilcisi
Eğitim Bir-Sen
24
Nurettin SÖNMEZ
Sendika Temsilcisi
Eğitim-Sen
25
Yücel KAŞTAN
Sendika Temsilcisi
Türk Eğitim Sen
26
Özcan Ordu ATAŞ
Türk Dili ve Edb. Öğrt.-Yazman
Muratpaşa Saime Salih Konca Lisesi
27
Ayla AYKURT
Türk Dili ve Edb. Öğrt.-Yazman
Muratpaşa 75. Yıl Cumhuriyet Lisesi
İLBAP
İLÇE YÜRÜTME KURULU
İlçe Milli Eğitim Müdürü Başkanlığında; İlçe Milli Eğitim
Şube Müdürü, varsa Anadolu Lisesi Müdürü, Genel Lise Müdürü,
Meslek Lisesi Müdürü, İlköğretim Okulu Müdürü, Halk Eğitim
Merkezi Müdürü, Okul ve Dershanelerden seçilecek birer rehber
öğretmen, okul aile birliği başkanı varsa özel okul müdürü ve en
az iki dershane müdüründen oluşur.
İLBAP
OKUL YÜRÜTME KURULU
Okul Müdürü Başkanlığında; Müdür Yardımcısı, Rehber
...Öğretmen, okul bünyesinde okutulmakta olan derslerin Zümre
…Başkanları, Okul Öğrenci Meclisi Başkanı ve Okul Aile Birliği
…Başkanından oluşur.

AÇIKLAMA: İlçelerde ve Okullarda İlbap, Ölçme
Değerlendirme, İlköğretimde Yapılandırmacı Yaklaşımlar ve
Değerler
Eğitimi
komisyonlarının
oluşturulmasında,
komisyonların daha etkin ve verimli çalışabilmesi amacıyla,
komisyonların mümkün olduğunca aynı üyelerden oluşturulması,
gerektiğinde ek görevlendirilmelerle komisyonların takviye
edilmesi sağlanacaktır.
PROJENİN ANA TEMALARI
1- İL GENELİNDE ORTAK YILLIK PLAN UYGULAMASI
2- 20 DK.’LIK GÜNLÜK KİTAP OKUMA SEANSLARI
3- ÜNİTE SONU KAZANIM İZLEME SINAVLARI
4- OKUL LABORATUVAR,KÜTÜPHANE ,SINIF KİTAPLIKLARI VE
TEKNOLOJİ SINIFLARININ ETKİN VE VERİMLİ KULLANIMI
5- ÖLÇME DEĞERLENDİRME BİRİMİ
6-“EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ” BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI
7- SATRANÇ , MEKTUP YAZMA,KOMPOZİSYON VE GÜNLÜK
TUTMA GİBİ ETKİNLİKLER
1-ORTAK YILLIK PLAN UYGULAMASI
ORTAK YILLIK PLAN ÇALIŞMASININ
TEMEL AMACI; İL GENELİNDE BULUNAN TÜM
RESMİ-ÖZEL İLK VE ORTA DERECELİ
OKULLARIMIZ İLE ÖZEL DERSHANELERDE
YÜRÜTÜLMEKTE OLAN EĞİTİM ÇALIŞMALARI
ÇERÇEVESİNDE, PROGRAM BİRLİKTELİĞİNİN
SAĞLANMASIDIR.
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE
OLUŞTURULAN İL ZÜMRE KOMİSYONLARINCA;
www.ilbap.gov.tr
İLKÖĞRETİM 4, 5, 6, 7, 8. SINIFLAR DÜZEYİNDE “TÜRKÇE,
MATEMATİK, FEN VE TEKNOLOJİ, SOSYAL BİLGİLER, DİN KÜLTÜRÜ
VE AHLAK BİLGİSİ, İNGİLİZCE”,
ORTAÖĞRETİM 9, 10, 11, 12. SINIFLAR DÜZEYİNDE
“EDEBİYAT, MATEMATİK, FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, TARİH,
COĞRAFYA, FELSEFE, DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ , İNGİLİZCE,
ALMANCA” BRANŞLARINDA MÜFREDATA GÖRE HAZIRLANAN
YILLIK PLANLAR www.ilbap.gov.tr
İNTERNET ADRESİNDE
YAYINLANMIŞ OLUP, RESMİ YAZI EKİNDE TALİMATLI OLARAK
AYRICA TÜM İLÇELERİMİZEDE GÖNDERİLMİŞTİR.
AÇIKLAMA:
İL ZÜMRE KOMİSYONLARINCA
HAZIRLANAN YILLIK PLANLAR ÖRNEK
PLANLARDIR. KONU DİZİNİ
BOZULMAMAK KAYDIYLA, OKUL
ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ “OKULUN,
ÇEVRENİN, İLÇENİN ŞARTLARI VE
ÖZELLİKLERİNE GÖRE; HEDEF VE
KAZANIMLAR, YÖNTEM VE
TEKNİKLER, KULLANILACAK ARAÇ
VE GEREÇLER, GEZİ, GÖZLEM,
DENEY vb. GİBİ AYRINTILARI
KENDİLERİ BELİRLEYECEKLERDİR.
HAZIRLADIKLARI YILLIK PLANI
ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ
İMZALADIKTAN SONRA OKUL
MÜDÜRÜNÜN ONAYINA
SUNACAKLARDIR.
OKUL MÜDÜRLERİ; ZÜMRE
ÖĞRETMENLERİNCE HAZIRLANAN
YILLIK PLANLARI İL ZÜMRELERİNCE
HAZIRLANAN YILLIK PLAN
ÖRNEKLERİNDE BELİRTİLEN KONU
DİZİNİNE UYULUP UYULMADIĞI VE
DİĞER KONU BAŞLIKLARINA
UYGUN PLAN OLUP OLMADIĞI
KONUSUNDA DETAYLI OLARAK
İNCELEDİKTEN SONRA (UYGUN İSE)
ONAYLAYACAKLARDIR.
BİRAZ ÖNCE DE İFADE EDİLDİĞİ ÜZERE, YILLIK PLANLARDA TEMEL
AMAÇ;
İL GENELİNDE ”UYGULAMADA BİRLİK BERABERLİĞİ SAĞLAMAK,
ÖĞRENCİLERİMİZİN SINAV HAZIRLIKLARINA YARDIMCI OLMAK,
İL EĞİTİM DENETMENLERİNCE YÜRÜTÜLEN REHBERLİK VE DENETİMLER
ESNASINDA
OLUŞABİLECEK
OLASI
KARGAŞAYI
ORTADAN
KALDIRMAKTIR.”
BU BAKIMDAN, İL ZÜMRELERİNCE HAZIRLANAN YILLIK PLAN
ÖRNEKLERİNDEKİ KONU DİZİNİNE KESİNLİKLE UYULACAKTIR.
ZÜMRE ÇALIŞMALARI
İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜNCE
OLUŞTURULAN ZÜMRE
KOMİSYONLARINCA,
OKULLARIMIZDA YAPILACAK
OLAN ZÜMRE
TOPLANTILARININ GENEL
ÇERÇEVESİ ÇİZİLMİŞ, ZÜMRE
TOPLANTILARINDA DİKKAT
EDİLMESİ GEREKEN
HUSUSLAR BELİRLENMİŞ VE
ÖRNEK GÜNDEM
OLUŞTURULMUŞ OLUP
KİTAPÇIK HALİNDE TÜM
İLÇELERİMİZE VE
OKULLARIMIZA, 20/08/2009
TARİH, 25938 SAYILI YAZIMIZLA
GÖNDERİLMİŞTİR.
OKUL MÜDÜRLERİMİZ, “ZÜMRE
TOPLANTILARININ TAKİPÇİSİ
OLMALIDIRLAR. ZİRA BRANŞLARDA
GÖRÜLEN BAŞARISIZLIKLAR,
ÖĞRENCİ BAŞARISIZLIKLARI İLE
İLGİLİ HUSUSLAR ZÜMRELERCE
DEĞERLENDİRİLDİĞİ VE TAKİP
EDİLDİĞİ TAKDİRDE BAŞARIYA
DÖNÜŞECEKTİR.
BİREYSEL BAŞARILARIN
ARTTIRILMASI, OKUL BAŞARISINI,
DOLAYISIYLA İLÇE VE İL EĞİTİM
BAŞARISINI OLUMLU YÖNDE
ETKİLEYECEKTİR.
BİLHASSA; PERFORMANS TAKİP
SINAV SONUÇLARI İLE ÜNİTE
SONLARINDA YAPILMASI GEREKEN
KAZANIM İZLEME SINAVLARININ
SONUÇLARI ÇOK İYİ
DEĞERLENDİRİLMELİ,
ANLAŞILMAYAN VE BAŞARISIZLIK
GÖRÜLEN KONULAR MUTLAKA
TEKRAR EDİLMELİDİR.
YAPILAN BU ÇALIŞMALAR
MUTLAK SURETTE SINIF DEFTERİNE
İLGİLİ ÖĞRETMEN TARAFINDAN
İŞLENİLMELİDİR.
OKUL YÖNETİMLERİ, BU
KONULARIN DA TAKİPÇİSİ
OLMALIDIR.
2-KİTAP OKUMA SAATLERİ
ÖĞRENCİLERİMİZİN;
“ARAŞTIRAN, SORGULAYAN,
SAĞLIK ANALİZ YAPABİLEN,
ENGİN DÜNYA GÖRÜŞÜNE
SAHİP, AKLIN VE BİLİMİN
AYDINLIĞINDA HAREKET
EDEBİLEN BİREYLER”
OLARAK
YETİŞTİRİLMELERİ İÇİN
MUTLAKA OKUMA
ALIŞKANLIĞINA SAHİP
BİREYLER OLMALARI
TEMEL
HEDEFLERİMİZDENDİR.
İLBAP KAPSAMINDA TÜM
OKULLARIMIZDA UYGULANMAKTA
OLAN KİTAP OKUMA SAATLERİNİN
PLANLAMASI, MÜFREDATI
AKSATMAYACAK ŞEKİLDE, OKUL
MÜDÜRLÜKLERİNCE
YAPILACAKTIR.
YAPILAN BU PLANLAMADA “AYNI BRANŞ ÖĞRETMENİNİN
DERSİNE İSABET ETMEYECEK ŞEKİLDE“ TIPKI HAFTALIK DERS
PROGRAMI YAPILIR GİBİ, OKUMA SAATLERİ İÇİN DE AYRI BİR
PROGRAM YAPILACAKTIR.
YAPILACAK OLAN BU
PROGRAM AYLIK YA DA DAHA
FAZLA SÜREYİ KAPSAYACAK
ŞEKİLDE OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN
İNSİYATİFİNDE OLACAKTIR.
HER NE ŞEKİLDE OLURSA OLSUN, GÜNLÜK EN AZ 20 DK.
ŞARTINA UYULACAKTIR. YAPILAN PLANLAMA SINIFLAR VE OKUL
GENELİNDE İLAN EDİLEREK, TÜM ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERE
AYRICA RESMİ OLARAK DUYURULACAKTIR. PLANLANAN
SAATLERDE ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİMİZİN HAZIRLIKLI
OLMALARI SAĞLANACAKTIR.
OKUNAN KİTAPLAR, PLANLI BİR ŞEKİLDE
VE DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK, AYNI SINIF
İÇERİSİNDE OLDUĞU GİBİ, DİĞER
SINIFLARDAKİ ÖĞRENCİLERİN DE
OKUMALARI SAĞLANACAKTIR.
NOT: 17/01/2011 TARİH, 1735 SAYILI YAZIMIZIN DİKKATE
ALINMASI.
KİTAP OKUMA SAATLERİNDE, ÖĞRENCİLERİMİZE ROL
MODEL TEŞKİL ETMESİ BAKIMINDAN TÜM ÖĞRETMENLERİMİZ DE
ÖĞRENCİLERLE BİRLİKTE KİTAP OKUYACAKLARDIR.
OKUNAN KİTAPLAR, GECİKMEKSİZİN (AYLIK OLARAK)
MUTLAKA E-OKUL ORTAMINA İŞLENECEKTİR.
3-ÜNİTE SONU KAZANIM İZLEME
SINAVLARI
İLGİLİ ZÜMRELER ÜNİTE BİTİMİNDEN ÖNCE TOPLANARAK,
HAZIRLAYACAKLARI MİNİ TESTLERLE, KONULARIN ANLAŞILIP
ANLAŞILMADIĞINI TESPİT EDECEKLERDİR.
KAZANIM İZLEME SINAVI OLARAK ADLANDIRILAN BU
SINAVLAR ZÜMRELERİN PLANLAMASI DAHİLİNDE AYNI SEVİYEDEKİ
ŞUBELERDE
UYGULANACAK
VE
SONUÇLARI
BİRLİKTE
DEĞERLENDİRİLECEKTİR. EKSİKLİK YA DA BAŞARISIZLIK OLDUĞU
TESPİT EDİLEN KONULAR MAKUL BİR SÜRE İÇERİSİNDE, YİNE
ZÜMRELERİN ALACAĞI KARARLAR DOĞRULTUSUNDA TELAFİ
EDİLECEKTİR.
YAPILAN BU ÇALIŞMALAR ZÜMRELERCE KARAR ALTINA
ALINDIKTAN SONRA İMZA EDİLEREK TUTANAKLARI MUHAFAZA
ALTINA ALINACAK, YAPILAN KAZANIM İZLEME SINAVLARI SINIF
DERS DEFTERİNE İLGİLİ ÖĞRETMEN TARAFINDAN İŞLENECEKTİR.
4-OKUL LABORATUVAR, KÜTÜPHANE,
SINIF KİTAPLIKLARI
VE TEKNOLOJİ SINIFLARININ
ETKİN VE VERİMLİ KULLANIMI
ÖĞRENCİLERİMİZİN; “BİLGİ
VE BECERİLERİNİN ARTTIRILMASI,
KOLAY ANLAMA KABİLİYETLERİNİN
GELİŞTİRİLMESİ, GÖRSEL
MATERYALLERİN EĞİTİM
FAALİYETLERİNE DAHİL EDİLMESİ,
UYGULAMALI EĞİTİM VASITASIYLA
BİLGİLERİNİN ARTTIRILMASI”
AMACIYLA;
OKUL VE ÇEVRE ŞARTLARI ARAŞTIRILARAK
VE ZORLANARAK MÜMKÜN OLDUĞU
ÖLÇÜLERDE, OKUL MÜDÜRLÜKLERİNCE
YAPILACAK BİR PLANLAMA ÇERÇEVESİNDE;
BRANŞ ÖZELLİĞİNE GÖRE, OKULDA GÖREV
YAPAN TÜM ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN
LABORATUVAR, KÜTÜPHANE, SINIF
KİTAPLIKLARI VE TEKNOLOJİ SINIFLARI VE
DİĞER BİRİMLERİN ETKİN VE VERİMLİ
KULLANIMI SAĞLANMALIDIR. MUTLAKA HER
BİRİMİN (ATÖLYE, LABORATUVAR,
KÜTÜPHANE VB.) KULLANIM PLANI VE
TALİMATI KAPILARINA ASILMALIDIR.
5-ÖLÇME DEĞERLENDİRME BİRİMİ
2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞINDA OLUŞTURULAN,
ÖLÇME
DEĞERLENDİRME
BİRİMİNİN
TEMEL
AMACI;
“ÖĞRENCİLERİMİZİN SINAV KAYGILARININ GİDERİLMESİ, EKSİKLİK YA
DA BAŞARISIZLIK GÖRÜLEN KONULARIN TELAFİSİ, GEREK SBS,
GEREKSE YGS-LYS BAZINDA, BİREYSEL BAŞARILARLA, OKUL, İLÇE, İL
EĞİTİM BAŞARISININ DAHA ÜST SEVİYELERE TAŞINMASIDIR.“
İLKÖĞRETİM OKULLARIMIZIN 6, 7, 8, ORTA DERECELİ
OKULLARIMIZIN 9, 10, 11, 12. SINIFLARI DÜZEYİNDE HER KANAAT
DÖNEMİNDE SBS, YGS-LYS SEVİYESİNDE
PERFORMANS TAKİP
SINAVLARI ADI ALTINDA YAPILAN SINAVLARIN SONUÇLARI
AYRINTILI OLARAK TÜM İLÇELERİMİZE GÖNDERİLMEKTEDİR.
OKUL MÜDÜRLERİMİZ, KENDİLERİNE GÖNDERİLEN “OKUL
SONUÇ ANALİZ RAPORLARINI” ÖNCELİKLE GENEL ÖĞRETMENLER
KURULUNDA
GÖRÜŞEREK,
OKULUN
GENEL
BİR
DEĞERLENDİRMESİNİ YAPACAKLARDIR. OKUL BAŞARISININ
ARTTIRILMASINA YÖNELİK ALINACAK TEDBİRLERİ KARAR
ALTINA ALACAKLARDIR.
DAHA SONRA, ALINAN BU KARARLAR ÇERÇEVESİNDE;
ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANARAK, BRANŞLARINDA
BAŞARISIZLIK GÖRÜLEN KONULARI, SINIFLARI VE ÖĞRENCİLERİ
AYRI AYRI TESPİT EDECEKLERDİR. ZÜMRE KARARLARINI
ALDIKTAN SONRA, BRANŞ ÖĞRETMENLERİ SINIFLARINDA
BAŞARISIZLIĞIN
GİDERİLMESİNE
YÖNELİK
OLARAK,
KENDİLERİNE DÜŞEN GÖREVLERİ YERİNE GETİRECEKLERDİR.
* PERFORMANS TAKİP
SINAVLARINDA ÇIKAN SORULAR, BRANŞ
ÖĞRETMENLERİNCE, MUTLAKA SINIF
ORTAMINDA ÖĞRENCİLERLE BİRLİKTE
ÇÖZÜMLENECEKTİR.
* BAŞARISIZLIK GÖRÜLEN KONULAR
MUTLAK SURETLE TELAFİ EDİLECEK,
BAŞARISIZ ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ ÖZEL BİR
ÇALIŞMA YAPILACAKTIR. BU ÇALIŞMAYA,
GEREKİRSE OKUL REHBERLİK SERVİSİ,
OKUL YÖNETİMİ, ÖĞRENCİNİN AİLESİ
İLE MÜŞTEREK ÇALIŞMA İÇERİSİNDE
OLUNACAKTIR.
* ÖLÇME DEĞERLENDİRME
SONUÇLARI MUTLAKA OKUL
MÜDÜRLÜKLERİNCE TAKİP EDİLECEK,
BAŞARISIZLIK GÖRÜLEN KONULARIN
TELAFİSİ İÇİN OKUL GENELİNDE HER
TÜRLÜ TEDBİR ALINACAKTIR.
*PERFORMANS TAKİP SINAVLARININ
ÖNCESİ, ESNASI VE SONRASINDA İL MİLLİ
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE GÖNDERİLEN
TALİMATLAR, SINAV UYGULAMA
TALİMATI, SINAV YÖNERGESİNDE
BELİRTİLEN HUSUSLARA MUTLAK
SURETTE UYULACAKTIR.
*GEREK PERFORMANS TAKİP
SINAVLARI, GEREKSE SBS VE YGS-LYS
BAZINDA MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE
HAZIRLANAN SONUÇ ANALİZ
RAPORLARINDA YER ALAN OKUL
SIRALAMALARININ AMACI,
OKULLARIMIZDA YÜRÜTÜLECEK OLAN
ÇALIŞMALARA IŞIK TUTMAKTIR.
OKULLARIMIZIN İÇİNDE BULUNDUĞU ŞARTLARA GÖRE,
DEĞERLENDİRME YAPILMAKTADIR.
HERHANGİ BİR OKULUMUZUN, İL SIRALAMASINDAKİ
YERİNDEN ZİYADE, OKUL PUANLARINDAKİ ARTIŞLAR VE
AZALMALAR DİKKATE ALINMAKTADIR. BİR SONRAKİ SINAVDA
ALINACAK PUAN, BİR ÖNCEKİ SINAVDA ALINAN PUANDAN DAHA
YÜKSEK İSE, İSTENİLEN HEDEFE ULAŞILMIŞTIR.
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE, OKULLAR ARASI BİR
KIYASLAMA KESİNLİKLE SÖZ KONUSU DEĞİLDİR. TEMEL AMAÇ, OKUL
BAŞARISINA BAĞLI OLARAK, İL EĞİTİM BAŞARISININ ARTTIRILMASIDIR.
6-EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İŞBİRLİĞİNDE, YÖNETİCİ VE
ÖĞRETMENLERİMİZİN “VİZYONLARINI GELİŞTİRMELERİ, YENİ
ÖĞRETİM PROGRAM VE TEKNİKLERİNİ TANITMAK, FORMASYON
YÖNÜNDEN YENİLİKLERİ AKTARMAK, YENİ SINAV SİSTEMLERİ
HAKKINDA BİLGİLENDİRMEK V.B” AMAÇLARA YÖNELİK
SEMİNERLER 2 YILDAN BU YANA DÜZENLİ OLARAK DEVAM
ETMEKTEDİR.
7- SATRANÇ, MEKTUP YAZMA,KOMPOZİSYON
VE GÜNLÜK TUTMA ETKİNLİKLERİ
*ÖĞRENCİLERİMİZİN MUHAKEME VE ANALİZ
BECERİLERİNİN
GELİŞTİRİLMESİ,
SOSYAL,
KÜLTÜREL ETKİNLİKLERE KATILIMLARI İLE
SOSYAL YÖNDEN GELİŞMELERİNİN SAĞLANMASI
AMACIYLA,
TÜM OKULLARIMIZDA SATRANÇ KULÜPLERİ
OLUŞTURULMALIDIR. OKUL MÜDÜRLÜKLERİNCE
YAPILACAK PLANLAMA ÇERÇEVESİNDE, OKULDA
ÖĞRENİM
GÖREN
TÜM
ÖĞRENCİLERİN,
MÜMKÜN
OLDUĞU
ÖLÇÜDE
SATRANÇ
ÖĞRENMELERİ VE BU YÖNDEKİ BECERİLERİNİ
GELİŞTİRMELERİ AÇISINDAN HER TÜRLÜ ÇABA
SARF EDİLMELİDİR.
*YAPILAN PLANLAMALAR, ÇALIŞMALAR VE
SONUÇLARI DOKÜMAN HALİNDE MUHAFAZA
EDİLMELİDİR.

*ÖĞRENCİLERİMİZİN SOSYAL VE
BEŞERİ İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRMEK,
ÖZGÜVEN KAZANMALARINI SAĞLAMAK
KİŞİLİK GELİŞİMLERİNE YARDIMCI
OLMAK AMACIYLA;
*OKUL MÜDÜRLÜKLERİNCE
YAPILACAK PLANLAMA
ÇERÇEVESİNDE; MÜMKÜN
OLDUĞUNCA OKUL SINIRLARI
İÇERİSİNDE KALMAK KAYDIYLA TÜM
ÖĞRENCİLERİMİZİN “MEKTUP
YAZMA, GÜNLÜK TUTMA,
KOMPOZİSYON YAZMA, MAKALE, ŞİİR
YAZMA, RESİM YAPMA GİBİ
ETKİNLİKLERE KATILIMLARI
SAĞLANACAKTIR.
*BU FAALİYETLERİN TAKİBİ
İLGİLİ BRANŞ ÖĞRETMENLERİ BAŞTA
OLMAK ÜZERE SINIF REHBER
ÖĞRETMENLERİ VE
GÖREVLENDİRİLECEK
KOMİSYONLARCA YAPILACAKTIR.
*AYRICA İL GENELİNDE VE
ÜLKE GELİNDE YAPILAN
YARIŞMALARA KATILIM AZAMİ
DERECEDE SAĞLANACAKTIR.
REHBERLİK VE İZLEME

İlbap’ın okullarımızda, dershanelerde ve ilçelerde sağlıklı
yürütülmesinin temini bakımından; “İlbap İl Değerlendirme Ekibi,
İlçe Değerlendirme Ekibi, Eğitim Denetmenleri, İl Milli Eğitim
Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri, İlçe Milli Eğitim Müdürleri
ve Şube Müdürlerince;
 *İlçelerde ikişer kişilik denetim ekiplerinin oluşturulup
oluşturulmadığı,
 *Okul İlbap Ekibi’nin oluşturulup oluşturulmadığı,
 *Öğretmenlere, ailelere ve öğrencilere proje tanıtımının yapılıp
yapılmadığı,
 *Öğretmenler Kurulu Toplantılarında İlbap’ın bir gündem
maddesi olarak görüşülüp, görüşülmediği,
 *İlbap web sayfasında yayınlanan duyuruların takip edilip
edilmediği, bu sayfada bulunan formların süresi içerisinde
sağlıklı ve doğru bilgilerle doldurulup doldurulmadığı,
 *İl Milli Eğitim Müdürlüğü Zümre Komisyonlarınca hazırlanan;
“Yıllık Planlar, Zümre Kararları, Anket Sonuç Raporları, Sınav
Sonuç Analiz Raporları ve diğer dokümanların” sağlıklı olarak
uygulanıp uygulanmadığı ve takibi konusunda gösterilen
hassasiyet,
 *Branşlar bazında, her ünite bitiminde konuların ne derece
sağlıklı anlaşılıp anlaşılmadığının tespiti amacıyla Ünite Sonu
Kazanım İzleme Sınavları yapılıp yapılmadığı, ilgili zümrelerce
tüm bu çalışmaların değerlendirilip değerlendirilmediği,
 *Sınıf Öğretmenlerince; sınıflar düzeyinde İlbap çalışmalarının
takip edilip edilmediği,
 *Okuma Seanslarının planlı bir şekilde yürütülüp yürütülmediği,
 *Okul Müdürlüklerince imkanlar dâhilinde Başarı Değerlendirme
Sınavları yapılıp yapılmadığı,
 *Sosyal, sportif, kültürel aktivitelere ne derece yer verildiği,
 *İlköğretim okullarında 7. ve 8. sınıf öğrencilerine okul tanıtımı,
ortaöğretim çağındaki öğrencilere de meslek seçimlerine yön
verebilecek tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin yapılıp
yapılmadığı,
 *İlbap çalışmaları ile ilgili tüm doküman ve evrakın bulunduğu
ayrı bir dosyalama sisteminin olup olmadığı,
 *İlbap’ın okul ortamında; başta okul yöneticileri olmak üzere,
öğretmenler, öğrenciler ve velilerce sahiplenilip, sahiplenilmediği,
uygulamada birlik beraberlik içerisinde hareket edilip
edilmediğinin,
 *İlbap’ın okul ortamında; başta okul yöneticileri olmak üzere,
öğretmenler, öğrenciler ve velilerce sahiplenilip, sahiplenilmediği,
uygulamada birlik beraberlik içerisinde hareket edilip
edilmediğinin,

Tespitine bağlı olarak, görülen aksaklıkların giderilmesi ve
bilgilendirme amacı ile her türlü rehberlik yapılır.
BÜYÜK BİR ÖZVERİ VE
TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLMEKTE
OLAN PROJEMİZ;
T.C. TÜRK PATENT
ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN
10 YIL SÜRE İLE
TESCİLLENMİŞTİR.
PROJE, HAZIRLANAN ÖZGÜN TASARIMLI AFİŞLERLE
TANITILMIŞ, VELİ VE ÖĞRENCİLERİN PROJEYİ
BENİMSEMELERİ VE KATILIMLARI HEDEFLENMİŞTİR.
İLBAP WEB SAYFASI
PROJE WEB SAYFASI GELİŞTİRİLEREK “www.ilbap.gov.tr”
ADRESİ, TÜM ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ VE VELİLERİN
YARARLANABİLECEĞİ HALE GETİRİLMİŞTİR.
SBS VE ÖSS SONUÇ ANALİZ RAPORLARI,İL ZÜMRE RAPORU
2008, 2009, 2010 YILINDA ÖSS VE SBS YE YÖNELİK İLİMİZDE BULUNAN
TÜM OKULLARIN DERSLER BAZINDAKİ BAŞARI DURUMLARININ ANALİZLERİNİN
YERALDIĞI 4 KİTAP YAYIMLANARAK OKULLARIN İNCELEMESİNE
SUNULMUŞTUR.AYRICA ZÜMRELERİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM
ÖNERİLERİNE YER VERDİĞİMİZ İL ZÜMRE RAPORU KİTAPÇIĞI VE ANKET
SONUÇLARI KİTAPÇIĞI İLE İLBAP KAPSAMINDA TOPLAM 6 KİTAP YAYIMLAYARAK
OKULLARIMIZIN İNCELEMESİNE SUNULMUŞTUR.
Türkiye
genelinde
öğrenim
gören
10.264.407 öğrenci toplam 40.088.168 Adet kitap
okumuş olup, öğrenci başına düşen kitap sayısı
4’tür.
Antalya İl genelinde öğrenim gören
252.791 öğrencimiz, toplam 2.158.540 adet kitap
okumuş olup, öğrenci başına düşen kitap sayısı
10’dur.
Antalya İli Kitap Okuma Oranında Türkiye
Birincisidir.
Önümüzdeki eğitim öğretim yıllarında da
İlimizde bu başarının devam ettirilmesi amacıyla,
İlbap kapsamında yürütülmekte olan ‘Kitap Okuma
Seansları’
ile
ilgili
çalışmalarımıza,
tüm
okullarımızda büyük bir titizlikle devam edilecektir.
Müdürlüğümüzce hazırlanan ve uygulanan her proje;
*“Anayasa, 430 Sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu, 1739 Sayılı
Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile
Kalkınma Plan ve Programları, İlköğretim Kurumları Yönetmeliği,
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, Genelge ve Talimatlar“a dayalı
olarak,
*İl Eğitim Başarısının arttırılması,
*İl genelinde uygulamada birlik beraberliğin sağlanması ve
eğitimde kalıcı başarının yakalanması,
*Çocuklarımızın ve gençlerimizin, yarınlara çağdaş normlar
çerçevesinde hazırlanması,
*Yönetici ve öğretmenlerimizin; «Ufku geniş, yeniliğe açık,
engin dünya görüşüne sahip, mesleğin formasyonuna uygun
davranan ve bu davranışları süreklilik arz eden, sevgi, sabır ve
hoşgörü sahibi, vizyonlu» eğitimciler olarak görevlerini
sürdürmelerinin sağlanması içindir.
«İlbap, Ölçme Değerlendirme, Değerler Eğitimi,
İlköğretimde Yapılandırmacı Yaklaşımlar» ile ilgili olarak
ilçelerimizde ve okullarımızda oluşturulacak komisyonların, daha
etkin ve verimli çalışabilmesi amacıyla, komisyon üyelerinin
gönüllülük esası öncelikli olmak üzere, mümkün olduğunca aynı
kişilerden oluşturulmasına özen gösterilecektir. Komisyonlar
gerektiğinde ek görevlendirilmelerle takviye edilecektir.
Gerek İlçe Milli Eğitim
Müdürlerimiz, gerekse Okul
Müdürlerimiz; komisyon
üyelerinin ve diğer
katılımcılar başta olmak
üzere, projelere ve
çalışmalara dahil herkesin
motivasyonunda azami
derecede gayret
gösterecekler, kendileri de
bizzat faaliyetlerin içerisinde
olmakla beraber, konunun
takipçisi olacaklardır.
Tüm bunlar, birlikte
incelendiğinde ve değerlendirildiğinde,
hazırlanan projelerin; yasa, yönetmelik
ve talimatlar başta olmak üzere, İl’in,
çevrenin öğretmen, öğrenci ve velilerin
sosyo-ekonomik ve kültürel yapıları ile
ihtiyaçları göz önüne alınarak
hazırlandığı ve yürütülmesi gerekliliği
anlaşılacaktır.
Bu nedenle; tüm bu çalışmaların
kurumsal olarak düşünülmesi, yönetici,
öğretmen, personel, öğrenci ve
velilerimizin bir bütünlük içerisinde
görev ve sorumluluk bilinci ile hareket
etmesi gerekmektedir.
TEŞEKKÜRLER…

Benzer belgeler