İstanbul - Kanal KBB

Transkript

İstanbul - Kanal KBB
İstanbul
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Özgün ENVER
Anabilim Dalı Başkanı
Ögretim Üyeleri
Prof. Dr. Nihat ŞEKERCİOĞLU
Prof. Dr. Hasan Yalçın ORAN
Prof. Dr. Cengiz Bora YAĞIZ
Prof. Dr. Mehmet Tahir ALTUĞ
Prof. Dr. Hüsnü ÖZEK
Prof. Dr. İrfan DEVRANOĞLU
Prof. Dr. Ahmet GÖKÇEL
Prof. Dr. Salih ÇANAKÇIOĞLU
Prof. Dr. Asım KAYTAZ
Prof. Dr. İrfan PAPİLA
Prof. Dr. Nazım KORKUT
Prof. Dr. Ferhan ÖZ
Prof. Dr. Hasan Ahmet ÖZDOĞAN
Prof. Dr. Mehmet ADA
Prof. Dr. Murat TOPRAK
Prof. Dr. Ferhat ERİŞİR
Prof. Dr. Harun CANSIZ
Prof. Dr. Doğan Ahmet ŞENOCAK
Doç. Dr. Fatih ÖKTEM
Doç. Dr. Ender İNCİ
Doç.Dr. Özcan ÖZTÜRK
Uzm.Dr.Emin KARAMAN
Tarihçe
Cerrahpaşa Kulak Burun Boğaz kliniği 5 Temmuz 1963 günü Prof.Dr. Hikmet Altuğ ve gönüllü asistan Dr. Nurettin Sözen tarafından resmen açılmış
ve Türkiye’nin 4. kulak burun boğaz kürsüsü olarak çalışmaya başlamıştır. İlk
günlerde cerrahi kliniğinin alt katındaki 25m2 bir odada poliklinik hizmetleri ve
küçük cerrahi girişimler ile faaliyete başlamıştır. Bu oda aynı zamanda kürsü
direktörlüğü ve hasta başvuru odası olarak da kullanılmaktaydı. Hasta odaları, erkeklerin yattığı 9 yataklı bir geniş oda ile kadınların yattığı 2 yataklı oda
ve opere olan veya olacak hastalar için 2 yataklı daha konforlu odadan oluşmaktaydı. Daha önceleri depo olarak kullanılan 6 m2 oda ameliyathane haline
getirilerek yalnız küçük cerrahi girişimler değil larenjektomi, kulak mikroşirürji
78
Anabilim Dalları
operasyonları ve endoskopik operasyonlar yapılmaya başlandı. 1962 yılında Cerrahpaşa KBB anabilim dalı kurucusu Prof.Dr. Hikmet Altuğ, Türkiye’nin KBB uzmanlık
dalında ilk tıp dergisi olan Türk Otolaringoloji Arşivi Dergisini çıkarmıştır. Dergi günümüze kadar halen düzenli olarak yayınlanmaktadır. 10 Mart 1966 yılında KBB kliniği,
çocuk klinikleri ve kadın doğum kliniği için inşa edilen binanın 4. katında 24 yataklı
yere taşınmıştır. 1966 yılında Prof. Dr. Hikmet Altuğ, işitme ve konuşma rehabilitasyon merkezini kurmuştur. 1967 yılında Cerrahpaşa hastanesinin tıp fakültesine
dönüşmesinden sonra 1982 yılına kadar Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Anabilim dalı
başkanlığını Prof.Dr. Hikmet Altuğ yürütmüştür.
Anabilim Dalımız Poliklinik, İşitme Konuşma Merkezi, Foniatri, Odyovestibüler ünitesi
ve Yataklı Servis birimleri ile hizmet vermektedir. Poliklinikte günlük randevu sistemi
ile hasta muayenesi yapılmakta olup, yılda 30000 hastaya ayaktan tanı ve tedavi
hizmeti verilmektedir. Kulak Burun Boğaz Polikliniği’nde 3 adet muayene odası, 2
adet pansuman ve mikroskopi odası, 1 adet endoskopi odası, 1 adet alerji ünitesi,
1 adet odyoloji ünitesi, 1 adet BERA odası, 1 adet vestibüler sistem değerlendirme
odası, 1 adet foniatri odası ve 1 adet seminer salonu bulunmaktadır. Serviste 38
hasta yatağı, 1 adet doktor odası, 1 adet pansuman ve otomikroskobi odası, 1 adet
hemşire odası ve 1 adet personel odası bulunmaktadır. Serviste yılda 5000 hastaya
yatarak tedavi ve ameliyat sonrası bakım hizmeti verilmektedir.
Anabilim Dalımızda güncel ve modern Kulak Burun Boğaz uygulamalarının tümü
yapılmaktadır. Yılda ortalama 3000 operasyon yapılmaktadır .Bunlar arasında tüm
kulak ameliyatları, koklear implantasyon, kafatabanı cerrahileri, tüm baş boyun tümörlerinin rezeksiyonu ve rekonstrüktif cerrahisi, tiroid cerrahileri, oral kavite ve tükürük bezlerine yönelik tüm cerrahi uygulamalar, larengotrakeal stenoz cerrahileri, tüm
nazal ve sinüs cerrahileri, burun estetik ve fonksiyonel rekonstrüktüf cerrahisi, orbital
dekompresyon, endoskopik DSR, horlama ve uyku apne ameliyatları, foniatrik cerrahi uygulamalar ve larengeal paralizi cerrahileri yer almaktadır.
79
Kliniğimizde 3 adet Servisimiz mevcuttur
Prof. Dr. Hikmet ALTUĞ Servisi
Prof. Dr. Fikri ŞENOCAK Servisi
Prof. Dr. Orhan SUNAR Servisi
Kuruluşundan itibaren anabilim dalı başkanları
Prof. Dr. Hikmet ALTUĞ (1977’den önce)
Prof. Dr. Orhan SUNAR
Prof. Dr. Hikmet ALTUĞ
(1977-1982)
Prof. Dr. Tahir ALTUĞ
Prof. Dr. Nurettin SÖZEN
(1982-1985)
Prof. Dr. Demircan AKAN
Prof. Dr. Nihat ŞEKERCİOĞLU (1985-1986)
Prof. Dr. Ahmet GÖKÇEL
Prof. Dr. Fikri ŞENOCAK
(1986-1992)
Prof. Dr. Özgün ENVER
Prof. Dr. Demircan AKAN
(1992-1995)
Araştırma Görevlileri
Dr. Alper ÖZDİLEK
Dr. Faruk AYDIN
Dr. Yusif HACIYEV
Dr. Mehmet ASLAN
Dr. Mehmet HALİL
Dr. Resul RAŞİDOV
Dr. Metin İBRAHİMOV
Dr. Ferit AKIL
Dr. Marlen MAMANOV
Dr. Elif YILDIZ
Dr. Ali KUŞCU
Dr. Yetkin Zeki YILMAZ
Dr. Nihat KAYA
Dr. Koray KIRBIYIK
Dr. Erkan KILIÇ
Kliniğimizden uzman olanlar meslektaşlarımız
Nurettin Sözen (1965)
Özgün Enver (1984)
Özcan Türe (1965)
Halide Özgen Ürkmez (1984)
Mehmet Halas (1966)
Ahmet Gökçel (1985)
Celil Habeş (1971)
Muhsin Şirinsükan (1985)
Alpay Tekeli (1971)
A.Macit Umut (1985)
Kaya Ademoğulları(1972)
Orhan Civelek (1985)
A.Birim Şengül (1972)
Asım Kaytaz (1985)
İlham Halil Sarıkahya (1974)
Gökmen Türsoy (1986)
Nihat Şekercioğlu(1976)
Sacit Oktay (1986)
Cengiz Yağız (1976)
Salih Çanakçıoğlu 1986)
M.Hasan Sadaghzadeh (1976)
A. Ali Nehali (1986)
Emir Halef (1977)
S.Tayfun İrez (1986)
Yalçın Oran (1978)
Hasan Topal (1988)
E.Çetin Kaleli(1978)
Nazım Korkut (1988)
M.Tahir Altuğ (1979)
Mahmoud Noberi (1988)
Adnan Akıncı (1979)
İrfan Papila (1988)
Hüsnü Özek (1979)
Ferhat Erişir (1989)
İrfan Devranoğlu (1980)
Ferhan Öz (1989)
A.Rıfat Karasalihoğlu (1981)
Ertuğrul Üçler (1990)
Mehmet Rehnevert Arman (1981)
Muhittin Pişirici (1991)
Perviz Paşayan Azer (1982)
Sıamak Khoobehi (1991)
Mustafa Özay (1983)
Ertuğ Koruyucu (1991)
Hüseyin Bozoğlu (1983)
Haluk Bilgin (1991)
80
(1995-1996)
(1996-1999)
(1999-2000)
(2000-2003)
(2003-.......)
Vacit Ahmed (1999)
Osman Yazıcılar (1999)
Ferhat Oğuz (1999)
Özcan Öztürk (2001)
Hakan Gülen (2001)
Yakub Kazımov (2001)
Nuran Kalekoğlu (2002)
Sevilay Aydın (2002)
Cem Hızlı (2002)
Ender Güçlü (2002)
Murat Yener (2002)
Serkan Bozan (2003)
Kemal Tuskan (2003)
Barış Karakullukçu (2003)
Hikmet Toy (2003)
M.Güven Güvenç (2003)
Aydın Mamak (2003)
Levent Dereköylü (2004)
Emin Kaya (2004)
Süleyman Yılmaz (2005)
Muhammet Pamukçu (2007)
Engin Acıoğlu (2007)
Şahin Öğreden (2007)
Engin Özçora (2009)
Deniz Tuna Edizer (2009)
Cihan Duman (2009)
Hasan Mercan (2009)
Yüksel Sarıcalı (2009)
Mehmet Yılmaz (2009)
Yalçın Alimoğlu (2010)
Emekli Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Hikmet ALTUĞ
Prof. Dr. Fikri ŞENOCAK
Prof. Dr. Orhan SUNAR
Prof. Dr. Demircan AKAN
Prof. Dr. Nurettin SÖZEN
Prof. Dr. Doğan Ahmet Şenocak
81
Anabilim Dalları
D.Ahmet Şenocak (1991)
Mehmet Ada (1991)
Murat Toprak (1991)
Raif Çağlar (1991)
Ahmet Özdoğan (1991)
Turgay Osman (1991)
Harun Cansız (1991)
Özgür Yiğit (1991)
Burhan Kocamal Mustafa (1992)
Suat Bilici (1992)
İrfan Küçük (1992)
Hamdi İhtiyar (1994)
Hasan Sabri AlaiAli (1995)
İ.Gürkan Keskin (1995)
Fatih Öktem (1995)
Hüseyin Aydın (1995)
Ali Rıza Hekmat (1995)
İbrahim Sert (1995)
Necdet Keskin (1995)
Gül Özbilen (1995)
Ali Hidayeti (1995)
Kerim Nasiri Algo (1996)
Rauf Vekili Tahamiler (1996)
Ender İnci (1996)
Muammer Güneş (1996)
Sancak Yüksel (1997)
Emin Karaman (1997)
Ali Seyit Resuli (1998)
Mesut Sabri Tezel (1999)
Tahir Ünal (1999)
Mehmet Erem (1999)

Benzer belgeler

tarih gün ad soyad 01/11/2015 pazar yard. doç. dr. aygül

tarih gün ad soyad 01/11/2015 pazar yard. doç. dr. aygül YARD. DOÇ. DR. AYGÜL SONER YARD. DOÇ. DR. ABDULLAH ÇELİK YARD. DOÇ. DR. YAVUZ TOKGÖZ YARD. DOÇ. DR. ERHAN DEMİRELLİ YARD. DOÇ. DR. ABDULLAH ÇELİK DOÇ. DR. ÖZGÜN APAN YARD. DOÇ. DR. SEVGİ KESİCİ YAR...

Detaylı

The Principal`s Email - THE ENGLISH SCHOOL OF KYRENIA

The Principal`s Email - THE ENGLISH SCHOOL OF KYRENIA 7.sınıfların Kale Yarışması geçtiğimiz hafta sonuçlandı. Yarışmadaki kaleler birbiriyle çok yakın yarıştı ve karar vermek gerçekten çok zor oldu. Kazanan yarışmacı ise Mert Uzun oldu. Öğrenciler sa...

Detaylı