conference program - METU | International Relations

Yorumlar

Transkript

conference program - METU | International Relations
THE CENTENARY OF THE BALKAN WARS (1912-1913):
CONTESTED STANCES
100. YILINDA BALKAN SAVAŞLARI (1912-1913):
İHTiLAFLI DURUŞLAR
23-24 MAY 2013
CONFERENCE PROGRAM
METU FEAS B Building, Department of International Relations, Ankara
ODTÜ İİBF B, Binası Uluslararası İlişkiler Bölümü, Ankara
II
Organizing Committee - Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Mustafa Türkeş, Department of International Relations, Middle East
Technical University
Assistant Prof. Dr. D. Arıkan Açar, Department of International Relations, Yaşar University
Assistant Prof. Dr. Sait Akşit, Department of International Relations, Gediz University
Assistant Prof. Dr. İnan Rüma, Department of International Relations, İstanbul Bilgi University
Advisory Committee - Danışma Kurulu
Prof. Dr. Seçil Karal Akgün, Head of the Department of History, Middle East Technical
University
Prof. Dr. Joachim Becker, Vienna University of Economics and Business
Prof. Dr. Nicholas C. J. Pappas, Department of History, Sam Houston State University
Prof. Dr. Tetsuya Sahara, School of Political Science and Economics, Meiji University
Prof. Dr. Oktar Türel, Former Dean of Faculty of Economics and Administrative Sciences,
Middle East Technical University
Prof. Dr. Feroze A. K. Yasamee, Department of Middle Eastern Studies, Manchester University
Research Assistants - Araştırma Görevlileri
Tolgahan Akdan
Burcu Babayiğit
Gözde Emen
Coşkun Musluk
Çağdaş Özeniş
Aslıhan Anlar
Tekin Baykız
Cem Kaygun
Onur Öncan
Assistant Students - Yardımcı Öğrenciler
Canberk Aygün
Esra Çengel
Gözde Demirel
Sultan Erbaş
Selda Levent
Ahmet Serdar Özer
Gizem Özten
Tilyana Skender
Elif Zeytin
Mehmet Bakıcı
Esma Çetinkaya
Jeton Dukangjini
Ayşe Karasaç
Tuğçe Mumcu
Özlem Özkan
Eda Sarı
Tunahan Yıldız
Sponsor logoları yerleştirilecek
III
Program Chart
23 May 2013 FIRST DAY - BİRİNCİ GÜN
9:00-9:30
9:30-10:00 G111
10:00-10:45 G111
10:45-11:00
11:00-12:30
Registrations/Kayıtlar
Opening Speeches/Açılış Konuşmaları
Keynote Speech Feroze A. K. Yasamee, The Balkan War of 1912-1913: Some Questions (1912-1913 Balkan Savaşı: Bazı Sorular)
Coffee Break / Kahve Arası
Room/Salon 1 G111
Room/Salon 2 G104
Room/Salon 3 G106
Room/Salon 4 Blue Room
Room/Salon 5 G101
1. Session / Oturum
Panel: The International
Order at the Beginning of
the 20th Century within
the Context and the
Process Leading to the
Balkan Wars (Balkan
Savaşları’na Giden
Bağlam ve Süreçte 20.
Yüzyıl Başında
Uluslararası Düzeni)
2. Session / Oturum
The Impact of Balkan Wars
on Albanians (Balkan
Savaşları’nın Arnavutlar
Üzerindeki Etkisi)
6. Session / Oturum
Territorial Aspirations
(Toprak Talepleri)
7. Session / Oturum
Balkan Savaşları Sırasında
Demiryolu Kullanımı
(Railway Use during the
Balkan Wars)
12:30-13:30
13:30-15:00
15:15-15:30
15:30-17:00
17:00-17:15
17:15: 18:00
18:00-20:00
11. Session / Oturum
Uluslararası
Komisyonların Balkan
Savaşları’na Yönelik
Raporları ve Balkan
Savaşları’nda Sağlık
Hizmetleri (Reports of the
International Comissions
on the Balkan Wars and
Health Services during the
Balkan Wars)
3. Session / Oturum
Balkan Savaşları’nın
Hatırattaki Yansımaları
(Reflections of the Balkan
Wars in Memoirs)
4. Session / Oturum
Balkan Savaşları Öncesi ve
Sonrasında İttifak ve
Düzenin Biçimlenmesi I
(Shaping of Alliances and
Order in the pre-and postBalkan Wars Periods I)
Lunch Break / Öğle Yemeği Arası
8. Session / Oturum
9. Session / Oturum
Panel: Changing National
Balkan Savaşları’nın Eğitim
Identities During and After
Sistemlerine Etkisi I (The
the Balkan Wars (Balkan
Impact of the Balkan Wars on
Savaşları Sırasında ve
the Education Systems I)
Sonrasında Değişen Ulusal
Kimlikler)
Coffee Break / Kahve Arası
12. Session / Oturum
13 . Session / Oturum
14. Session / Oturum
Impact of the Balkan Wars
Shaping of Alliances and
Military Activities and
on the Bilateral Relations
Orders in the pre- and postEvaluation of the Balkan
and Regional
Balkan Wars Periods II
Wars (Askeri Faliyetler ve
Transformations (Balkan
(Balkan Savaşları Öncesi ve
Balkan Savaşları’nın
Savaşları’nın İkili İlişkilere ve Sonrasında İttifak ve
Değerlendirilmesi)
Bölgesel Dönüşümlere
Düzenlerin Biçimlenmesi II)
Etkisi)
5. Session / Oturum
Balkan Savaşları Sonrasında
Savaşların Bölge
Ülkelerindeki Algıları ve
Geleceğe Taşınması
(Perception of Balkan Wars in
its Aftermath in the Balkan
Countries and Extension of the
Memories to the Future)
10. Session / Oturum
Spreading the Information,
News and Propaganda
during the Balkan Wars
(Balkan Savaşları Esnasında
Bilgi, Haber ve Propaganda
Yayma)
15. Session / Oturum
Alman Belgelerinde Balkan
Savaşları (The Balkan Wars in
German Documents)
Coffee Break / Kahve Arası
G111- Keynote Speech Nicholas C. J. Pappas : Misinterpretations and Miscalculations of Contemporary Reports on the Balkan Wars
(Balkan Savaşları Üzerine Güncel Raporlardaki Yanlış Yorumlar ve Hesaplar)
Sevdah Istanbul Concert and Conference Cocktail / Konferans Kokteyli
1
Program Chart
24 May 2013 SECOND DAY - İKİNCİ GÜN
9:00-9:45 G111
9:45-10:45 G111
10:45-11:00
11:00-12-30
12:30- 13:45
13:45-15:15
15.15- 15:30
15:30-17:00
17:00-17:15
Keynote Speech Ayşe Kulin: Romanlarımda Balkan Travması (Balkan Trauma in My Novels)
Keynote Speech Joachim Becker: Transition to Capitalism and Dissolution of Empires: Habsburg and Ottoman Empires Compared
(Kapitalizme Geçiş ve İmparatorlukların Dağılması: Habsburg ve Osmanlı İmparatorlukları’nın Karşılaştırılması)
Coffee Break / Kahve Arası
Room/Salon 1 G111
Room/Salon 2 G104
Room/Salon 3 G106
Room/Salon 4 Blue Room
Room/Salon 5 G101
16. Session / Oturum
17. Session / Oturum
18. Session / Oturum
19. Session / Oturum
20. Session / Oturum
Memories and Narratives
Balkan Savaşları, Göç ve
Balkan Savaşları’nın Basın
Balkan Savaşları Sürecinde
The Balkan Wars And
of the Wars in the Balkans
Sorunlar I (The Balkan
ve Yayınlara Yansımaları
İttifak Oluşturma Faaliyetleri
Diaspora Politics (Balkan
(Balkanlar’da Savaşların Anı
Wars, Migration and the
(Reflections of the Balkan
ve Savaş Sonrasına
Savaşları ve Diaspora
ve Anlatıları)
Problems Faced I)
Wars in the Press and
Yansımaları (Alliance-Building Siyaseti)
Publications)
Activities in the Process of the
Balkan Wars and its
Reflections on post-War
Period)
Lunch Break / Öğle Yemeği Arası
21 . Session / Oturum
22. Session / Oturum
23 Session / Oturum
24. Session / Oturum
25. Session / Oturum
Reflections of the Balkan
Osmanlı
Balkan Savaşları’nın Eğitim
Balkan Savaşları’nın
Discourses and Narratives
Wars on the Ideological
İmparatorluğu’nun
Sistemlerine Etkisi II (The
Arnavut Milliyetçiliği ve
of the Wars in the Balkans
Orientations (Balkan
Yenilgisinin Farklı
Impact of the Balkan Wars on
Bağımsızlık Sürecine Etkisi
(Balkanlar’da Savaşların
Savaşları’nın İdeolojik
Okumaları (Different
the Education Systems II)
(The Impact of the Balkan
Söylem ve Anlatıları)
Yönelimlere Yansımaları)
Readings of the Ottoman
Wars on Albanian Nationalism
Empire’s Defeat)
and Independence Process)
Coffee Break / Kahve Arası
26. Session / Oturum
27. Session / Oturum
28. Session / Oturum
Artistic Reflections of the
Balkan Savaşları
Balkan Savaşları, Göç ve
Balkan Wars (Balkan
Döneminde Bölgesel
Sorunlar II (The Balkan Wars,
Savaşları’nın Sanatsal
Rekabet ve Çekişmeler
Migration and the Problems
Yansımaları)
(Regional Competition and
Faced I)
Rivalries during the Balkan
Wars)
Coffee Break / Kahve Arası
17:15-18:00 G111
Closing Remarks by Zafer Toprak / Zafer Toprak’ın Kapanış Değerlendirmesi
20:00-23.00
Conference Dinner / Konferans Yemeği
Balkan Music: Safa Bolat ile Şenlik Bandosu
2
23 May 2013
Registrations - Kayıtlar
9:00-9:30
FEAS B Building Room G111
Welcoming Speeches - Açılış Konuşmaları
9:30-10:00
Prof. Dr. Mustafa Türkeş,
on Behalf of Organizers
Prof. Dr. Ahmet Acar,
President, Middle East Technical Univeristy
Prof. Dr. Hüseyin Bağcı,
Head of Department of International
Relations
1
23 May 2013
KEYNOTE SPEECH
10:00-10:45
Room/Salon G111
Feroze A. K. Yasamee, Manchester University
THE BALKAN WAR OF 1912-1913: SOME QUESTIONS
1912-1913 BALKAN SAVAŞI: BAZI SORULAR
Chair/Oturum Başkanı: Şule Kut, Okan University
2
23 May 2013
Session/Oturum 1
11:00-12:30
Room/Salon G111
PANEL: THE INTERNATIONAL ORDER
AT THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY
WITHIN THE CONTEXT AND THE PROCESS LEADING TO THE BALKAN WARS
BALKAN SAVAŞLARI’NA GİDEN BAĞLAM VE SÜREÇTE
20. YÜZYIL BAŞINDA ULUSLARARASI DÜZENİ
Chair/Oturum Başkanı: İlhan Uzgel, Ankara University
• A. Fuat Borovalı & Salih Diner
(Doğuş University)
The Unrelenting Logic of Balance of Power:
Great Power Diplomacy at the Turn-of- theCentury
(Güç Dengesinin Acımasız Mantığı: Yüzyıl
Biterken Büyük Güç Diplomasisi)
• Mesut Hakkı Caşın
(Yeditepe University)
The Dialectics of Military Strength among
the Great Powers (1891–1911): The Moving
Balance between the Sides as it Relates to
the Balkan situation(s)
(Büyük Güçler Arasında Askeri Güç Diyalektiği
(1891-1911): Balkanlarda Taraflar Arasında
Değişen Denge Durumları
• Çağrı Erdem
(Doğuş University)
Russia as the Major Actor in the Diplomatic
/Military Equation (1894 – 1914): Austrian
Rivalry and Pan-Slavic Axis)
(Diplomatik/Askerî Denklemdeki Esas Aktör
Olarak Rusya (1894-1914): Avusturya’nın
Rekabeti ve Panslavik Eksen)
• Dzemal Sokolovic
(Institute for Strengthening Democracy,
Bosnia-Herzegovina)
Balkan Wars, European Values and
Theoretical Controversies
(Balkan Savaşları, Avrupa Değerleri ve
Kuramsal Çelişkiler)
3
23 May 2013
Session/Oturum 2
11:00-12:30
Room G104
THE IMPACT OF BALKAN WARS ON ALBANIANS
BALKAN SAVAŞLARI’NIN ARNAVUTLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Chair/Oturum Başkanı:
D. Arıkan Açar, Yaşar University
• Memli Krasniqi
(Albanological Institute of Prishtina)
The Roots of Balkan Wars, 1912-13:
Serbian Territorial Claims toward Lands
Inhabited by Albanians
(1912-13 Balkan Savaşları’nın Kökleri:
Arnavutlar’ın Yaşadığı Yerlere Yönelik
Sırplar’ın Toprak Talepleri)
• Armend Mehmeti
(Centre for Albanian Studies, Tirana)
Balkan Wars and the Role of Balkan
Alliances Regarding the Division of
Albanian Lands (Balkan Savaşları ve Arnavut
Topraklarının Bölünmesine İlişkin Balkan
İttifaklarının Rolü)
• Artan R. Hoxha
(University of Tirana)
The Albanian-Ottoman Nobility between
Nationalism and Loyalty: From Insurgents
to Defenders of the Empire
(Milliyetçilik ve Sadakat arasında ArnavutOsmanlı Soyluları: İsyancılardan
İmparatorluğun Koruyuculuğuna)
• Krisztián Csaplár-Degovics
(Hungarian Academy of Sciences,
Research Center for the Humanities)
The Independence of Albania and the
Albanian-Ottoman Relations 1912-1913
(Arnavutluk’un Bağımsızlığı ve 1912-1913
Arnavut-Osmanlı İlişkileri)
• Uğur Bahadır Bayraktar
(Boğaziçi University)
Parting Ways with the Double-Headed
Eagle: The Balkan War and the End of
Double-headedness of Albanian–Ottoman
Relations (Çift Başlı Kartal ile Yol Ayrımı:
Balkan Savaşı ve Arnavut-Osmanlı İlişkilerinin
Çift Başlılığının Sonu)
4
23 May 2013
Session/Oturum 3
11:00-12:30
Room/Salon G106
BALKAN SAVAŞLARI’NIN HATIRATTAKİ YANSIMALARI
REFLECTIONS OF THE BALKAN WARS IN MEMOIRS
Chair/Oturum Başkanı:
Feroze A. K. Yasamee, Manchester University
• Ahmet Altıntaş
(Afyon Kocatepe University)
Reşit Saffet Atabinen ve Balkan Savaşları
(Reşit Saffet Atabinen and the Balkan Wars)
• Cengiz Yolcu
(Boğaziçi University)
Bir Osmanlı Sosyalisti'nin Gözünden
Balkan Savaşı: Dr. Refik Nevzad'ın “Ahaliyi
Davet!” ve “Ne Bekliyorsunuz!” Başlıklı
Risaleleri
(The Balkan War from the Perspective of an
Ottoman Socialist: Pamphlets by Dr. Refik
Nevzad, “Invitation to the Public!” and “Why
Wait!”)
• Murat Hanilçe
(Gaziosmanpaşa University)
Bir Osmanlı’nın (Diran Kelekyan) Gözünden
Harp Manzaraları
(War Panoramas from an Ottoman Man’s
(Diran Kelekyan) Point of View)
• Serdar Sakin
(Erciyes University)
Edirne Müdafii Mehmet Şükrü Paşa'nın
Edirne Halkı İçin Yeri Ve Değeri
(The Place and the Value of Mehmet Şükrü
Pasha, the Defender of Edirne, for Edirne
Inhabitants)
5
23 May 2013
Session/Oturum 4
11:00-12:30
Blue Room/Mavi Salon
BALKAN SAVAŞLARI ÖNCESİ VE SONRASINDA
İTTİFAK VE DÜZENİN BİÇİMLENMESİ I
SHAPING OF ALLIANCES AND ORDER
IN THE PRE- AND POST- BALKAN WARS PERIODS I
Chair/Oturum Başkanı:
Erel Tellal, Ankara University
• Mehmet Okur
(Karadeniz Technical University)
Balkan Savaşları ile İlgili İngiltere
Basınında Çıkan Haberler ve Yorumlar
(News and Commentaries on the Balkan Wars
in the British Press)
• Çınar Özen & Ahmet Tetik
(Ankara University)
İngiliz Liberal Partisi'nin Balkan
Savaşları'na Giden Süreçteki Etkisi
(The Impact of the British Liberal Party in the
Period Preceding the Balkan Wars)
• Elif Hatun Kılıçbeyli
(Çukurova University)
Balkan Savaşları’nda Rus Diplomatik
Girişimleri
(The Russian Diplomatic Initiatives in the
Balkan Wars)
6
23 May 2013
Session/Oturum 5
11:00-12:30
Room/Salon G101
BALKAN SAVAŞLARI SONRASINDA SAVAŞLARIN
BÖLGE ÜLKELERİNDEKİ ALGILARI VE GELECEĞE TAŞINMASI
PERCEPTION OF BALKAN WARS IN ITS AFTERMATH IN THE BALKAN COUNTRIES AND
EXTENSION OF THE MEMORIES TO THE FUTURE
Chair/Oturum Başkanı:
Tuba Ünlü-Bilgiç, METU
• Emine İnanır
(İstanbul University)
Bulgar Yazınında Balkan Savaşları’na
İlişkin Yaratılan Modeller, Motifler ve
Görüşler
(Models, Motives and Approaches Created on
the Balkan Wars in the Bulgarian Literature)
• Ayşe Kayapınar
(Abant Izzet Baysal University)
Bulgaristan'da Balkan Savaşları’nın Anısını
Yaşatma Yöntemleri
(Ways of Cherishing the Memory of the Balkan
Wars in Bulgaria)
• Funda Selçuk Şirin
(Kocaeli University)
Türk Aydınının Anadolu'ya Yönelişinde
Balkan Savaşları’nın Rolü
(The Role of Balkan Wars on Turkish
Intelligentsia's Drift to Anatolia)
• Hakkı Uyar
(Dokuz Eylül University)
Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Balkan
Savaşları Algısı
(The Perception of Balkan Wars in the Early
Republic Period)
7
23 May 2013
Session/Oturum 6
13:30-15:00
Room/Salon G111
TERRITORIAL ASPIRATIONS
TOPRAK TALEPLERİ
Chair/Oturum Başkanı:
Hüseyin Bağcı, METU
• Christian Voss
(Humboldt University)
Irredentist Discourses on Macedonia since
1912/13
(1912-1913 Yıllarından Bu Yana Makedonya
Üzerindeki Yayılmacı Söylemler)
• Miso Dokmanovic
(Ss. Cyril and Methodius University)
Balkan Wars’ Legacy and Contemporary
Power Politics - the Case of Macedonia
(Balkan Savaşları’nın Mirası ve Güncel Güç
Politikası - Makedonya Örneği)
• Nanako Sawayanagi
(Hosei University)
Discourse on Hellenism during the Balkan
Wars: Greek Nationalism and Macedonia
(Balkan Savaşları Sırasında Helenizm Üzerine
Söylem: Yunan milliyetçiliği ve Makedonya)
• Gül Tokay
(Freelance Academic)
A Re-assessment of the Balkan Wars
(Balkan Savaşları’nın Bir Yeniden
Değerlendirmesi)
8
23 May 2013
Session/Oturum 7
13:30-15:00
Room/Salon G104
BALKAN SAVAŞLARI SIRASINDA DEMİRYOLU KULLANIMI
RAILWAY USE DURING THE BALKAN WARS
Chair/Oturum Başkanı:
Ayşe Kayapınar, Abant İzzet Baysal University
• Erhan Türbedar
(TEPAV)
Demiryolları Örneğinden Balkan
Savaşları’na Götüren Süreçte Bölgedeki
İhtiraslı ve Yayılmacı Yaklaşımları Anlamak
(Understanding Ambitious and Expansionist
Approaches in the Process Leading to the
Balkan Wars through the Railway Example)
• Gülpınar Akbulut
(Inönü University)
Balkan Savaşları’nda Demiryolunun
Stratejik Rolü
(Railways’ Strategic Role in the Balkan Wars)
• Nuray Özdemir
(Abant İzzet Baysal University)
Balkan Savaşı Sırasında Yaşanan Göçlerde
Kullanılan Ulaşım Araçları
(Transportation Vehicles Used during the
Migration in the Balkan War)
9
23 May 2013
Session/Oturum 8
13:30-15:00
Room/Salon G106
PANEL: CHANGING NATIONAL IDENTITIES
DURING AND AFTER THE BALKAN WARS
BALKAN SAVAŞLARI SIRASINDA VE SONRASINDA DEĞİŞEN ULUSAL KİMLİKLER
Chair/Oturum Başkanı:
Özer Ergenç, Bilkent University
• Seçil Karal Akgün
(Middle East Technical University)
The Impact of the Balkan Wars on Turkish
Women Identity
(Balkan Savaşları’nın Türk Kadını Kimliğine
Etkisi)
• Recep Boztemur
(Middle East Technical University)
The Edirne Jewish Community during the
Balkan Wars
(Balkan Savaşları Sırasında Edirne’deki
Yahudi Cemaati)
• Birten Çelik
(Middle East Technical University)
The Effect and Contributions of the Balkan
Turks in the Foundation of the Turkish
Republic
(Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşunda Balkan
Türklerinin Etki ve Katkıları)
• Serpil Atamaz
(TOBB University of Economics and
Technology)
Changing Identities of the Turkish Women
Intellectuals after the Balkan Wars
(Türk Kadın Aydınlarının Balkan Savaşları
Sonrası Değişen Kimlikleri)
10
23 May 2013
Session/Oturum 9
13:30-15:00
Blue Room/Mavi Salon
BALKAN SAVAŞLARI’NIN EĞİTİM SİSTEMLERİNE ETKİSİ I
THE IMPACT OF THE BALKAN WARS ON THE EDUCATION SYSTEMS I
Chair/Oturum Başkanı:
Yaşar Özden, METU
• Makbule Sarıkaya
(İnönü University)
Terbiye ve Oyun Mecmuasında
Balkanlardan Yansımalar
(Reflections from the Balkans in the Journal of
Terbiye (Education) and Oyun (Game))
• Sabri Özçakır
(Abant İzzet Baysal University)
Balkan Savaşları Sonucunda Fiziki
Eğitimde Görülen Dönüşüm
(The Transformation of Physical Education as
a Result of the Balkan Wars)
• Fahri Kılıç
(Abant İzzet Baysal University)
Osmanlı Devleti’nde Balkan Savaşları’nın
Gölgesinde Alfabe Tartışmaları
(Debates on Alphabet in the Ottoman State in
the Shadow of Balkan Wars)
11
23 May 2013
Session/Oturum 10
13:30-15:00
Room/Salon G101
SPREADING THE INFORMATION, NEWS AND PROPAGANDA
DURING THE BALKAN WARS
BALKAN SAVAŞLARI ESNASINDA BİLGİ, HABER VE PROPAGANDA YAYMA
Chair/Oturum Başkanı: Voin Bojinov, Bulgarian Academy of Sciences
• Maria Kotzabassi
(Moraitis School in Athens)
Propaganda and Political Myths: The Press
for the Greek-Bulgarian Relations During
the Balkan Wars
(Propaganda ve Siyasal Mitler: Balkan
Savaşları Sırasında Yunan-Bulgar İlişkilerine
Yönelik Baskı)
• Raluca-Simona Deac
(Babes-Bolyai University)
Tales of the Balkan Wars in the Romanian
Press
(Rumen Basınında Balkan Savaşları
Efsaneleri)
• Nicolas Pitsos
(INALCO, Paris)
Fighting Balkan Wars Along The Grands
Boulevards : Antagonistic Media Narratives
In French Public Space
(Büyük Bulvarlar Boyunca Balkan Savaşları:
Fransız Kamusal Alanında Antagonistik Medya
Anlatıları)
• Stratos Dordanas
(University of Western Macedonia)
Thessaloniki from Ottoman to Greek:
Images of War in a City in Transition
(Osmanlı’dan Yunanlı’ya Selanik: Geçiş
Sürecindeki Bir Kentte Savaş İmgeleri)
12
23 May 2013
Session/Oturum 11
15:30-17:00
Room/Salon G111
ULUSLARARASI KOMİSYONLARIN BALKAN SAVAŞLARI’NA YÖNELİK RAPORLARI VE
BALKAN SAVAŞLARI’NDA SAĞLIK HİZMETLERİ
REPORTS OF THE INTERNATIONAL COMMISSIONS
ON THE BALKAN WARS AND HEALTH SERVICES DURING THE BALKAN WARS
Chair/Oturum Başkanı:
Sevilay Kahraman, METU
• İsmail Arslan & Eftal Irkıçatal
(Balıkesir University)
Balkan Savaşları'nı Araştırmak Üzere
Carnegie Vakfı Tarafından Oluşturulan
Uluslararası Komisyonun Raporuna Göre
Savaş Sürecinde Sivil Halkın Durumu
Hakkında Bir Değerlendirme
(An Evaluation of the Social Condition of
Civilians during the Balkan Wars according to
the Report of the International Commission
founded by the Carnegie Endowment)
• Gürhan Korkmaz
(Uludağ University)
İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Bağlamında
Balkan Savaşları İle İlgili Uluslararası Bir
Komisyon Raporu (Carnegie Uluslararası
Barış Vakfı’nın Hazırlattığı Balkan Savaşları
Raporu)
(An International Commission Report within
the Framework of ‘Crimes Committed Against
the Humanity’ about the Balkan Wars (The
Report of the Carnegie Endowment for
International Peace on the Balkan Wars))
• Mehmet Erkan Balkan
(Ankara Atatürk Training and Research
Hospital)
Balkan Savaşları - Başka Bir Cephe Olarak
- Sağlık ve Sosyal Hizmetler
(The Balkan Wars - Health and Social
Services as a Different Front Line)
• F. Rezzan Ünalp
(Turkish General Staff Military History and
Strategic Studies Directorate (ATASE))
Balkan Savaşları’na İlişkin Örneklerle
Askeri ve Psikolojik İncelemeler
(Military and Psychological Analyses with
Examples Concerning Balkan Wars)
• Oya Dağlar Macar
(İstanbul Ticaret University)
Balkan Savaşları’nda İstanbul’a Gelen
Yabancı Kızılhaç ve Kızılay Heyetleri
(Foreign Red Crescent and Red Cross Units in
İstanbul during the Balkan Wars)
13
23 May 2013
Session/Oturum 12
15:30-17:00
Room/Salon G104
IMPACT OF THE BALKAN WARS ON
THE BILATERAL RELATIONS AND REGIONAL TRANSFORMATIONS
BALKAN SAVAŞLARI’NIN İKİLİ İLİŞKİLERE VE BÖLGESEL DÖNÜŞÜMLERE ETKİSİ
Chair/Oturum Başkanı:
Tetsuya Sahara, Meiji University
• Konstantina E. Botsiou
(University of Peloponnese)
The Impact of the Balkan Wars on Regional
Monarchies: the Cases of Greece and
Bulgaria
(Balkan Savaşları’nın Bölgesel Monarşilere
Etkisi: Yunanistan ve Bulgaristan Örnekleri)
• Tamara Scheer
(Ludwig Boltzmann-Institute for Social
Science History, Vienna)
The First Balkan War from the Perspective
of Habsburg Empire’s German Speaking
Public Sphere
(Habsburg İmparatorluğu’nun Almanca
Konuşulan Kamusal Alanı Perspektifinden
Balkan Savaşları)
• Cain Daniel
(Institute for South-East European Studies,
Bucharest)
Diplomacy versus Public Opinion:
Romania, Bulgaria and the Balkan Wars
(Diplomasi vs. Kamuoyu: Romanya,
Bulgaristan ve Balkan Savaşları)
• Arpad Hornyak
(University of Pecs & The Institute of History
of the Hungarian Academy of Sciences)
Hungary and the Balkans in the Balkan
Wars and on its Aftermath
(Balkan Savaşları’nda Macaristan ve Balkanlar
ve Sonrasına Dair)
14
23 May 2013
Session/Oturum 13
15:30-17:00
Room/Salon G106
SHAPING OF ALLIANCES AND ORDERS
IN THE PRE- AND POST- BALKAN WARS PERIODS II
BALKAN SAVAŞLARI ÖNCESİ VE SONRASINDA
İTTİFAK VE DÜZENLERİN BİÇİMLENMESİ II
Chair/Oturum Başkanı:
Çağrı Erhan, Ankara University
• Biljana Popovska & Ivanka Dodovska
( Ss. Cyril and Methodius University)
The Diplomacy of the Great European
Powers towards the Ottoman Empire from
the Beginning of the 20th Century till the
Balkan Wars
(20. Yüzyılın Başından Balkan Savaşları’na
Avrupalı Büyük Güçlerin Osmanlı
İmparatorluğu’na Yönelik Diplomasisi)
• Zeynep Kaya
(Gedik University)
Alliances and Power Distribution during the
Balkan Quagmire (1912-1913)
(Balkan Çıkmazı Sürecinde İttifaklar ve Güç
Dağılımı, 1912-1913)
• William Mulligan
(University College, Dublin)
Remaking the World: the Balkan Wars and
World Orders, 1911-1914
(Dünyayı Yeniden Kurmak: Balkan Savaşları
ve Dünya Düzenleri, 1911-1914)
• Olga Aganson
(Moscow State University)
The Balkan Wars (1912-1913) and
Restructuring of the Regional Order in
South Eastern Europe
(Balkan Savaşları (1911-1913) ve Güney
Doğu Avrupa’da Bölgesel Düzenin Yeniden
Yapılandırılması)
15
23 May 2013
Session/Oturum 14
15:30-17:00
Blue Room/Mavi Salon
MILITARY ACTIVITIES AND EVALUATION OF THE BALKAN WARS
ASKERİ FALİYETLER VE BALKAN SAVAŞLARI’NIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Chair/Oturum Başkanı:
Dmitar Tasic, the Strategic Research Institute, Belgrade
• Piotr Nykiel
(Jagiellonian University)
Some Reflections on the Effectiveness of
the Ottoman Navy in the Balkan Wars of
1912-1913
(1912-1913 Balkan Savaşları’nda Osmanlı
Donanması'nın Etkinliği Üzerine Bazı
Düşünceler)
• Serap Taşdemir
(İnönü Univerisity)
The Ottoman Aviation Activities in the
Balkan Wars
(Balkan Savaşları'nda Osmanlı Havacılık
Faaliyetleri)
• Cenk Aygül
(Atılım University)
Balkan Wars as the Final Instance of
Receding Frontier
(Sınırın Son Geri Çekilişi: Balkan Savaşları)
• Çağrı Öztürk
(Middle East Technical University)
For Want of a Horseshoe: Alternate
Histories of a Turkey which Fared Better in
the First Balkan War
(Yokluktan Çöken İmparatorluk: Birinci Balkan
Savaşı’nda Daha İyi Bir Sonuç Alan
Osmanlı’ya Dair Bir Deneme)
16
23 May 2013
Session/Oturum 15
15:30-17:00
Room/Salon G101
ALMAN BELGELERİNDE BALKAN SAVAŞLARI
THE BALKAN WARS IN GERMAN DOCUMENTS
Chair/Oturum Başkanı:
Gümeç Karamuk, Hacettepe University and TOBB-ETU
• Necmettin Alkan
(Karadeniz Technical University)
Alman Kaynaklarına Göre Balkan
Hezimetinin Nedenleri
(Reasons of Balkan Fiasco in German
Sources)
• Murat Tüzünkan
(Cyprus International University)
Dr. Jack’e Göre Balkan Savaşları Sonrası
Almanya’nın Doğudaki Tasarılarının Analizi
(Dr Jack’s Analysis of the Germany’s Eastern
Projects in the post-Balkan Wars Period)
• Halil Erdemir & Hatice P. Erdemir
(Celal Bayar University)
Alman Kaynaklarında Balkan Savaşı
Öncesi Balkanlarda Siyasi Gelişmeler
(German Views on the Political Issues in the
Balkans Prior to the Balkan Wars through
German Archival Materials)
17
23 May 2013
KEYNOTE SPEECH
17:15-18:00
Room/Salon G111
Nicholas C. J. Pappas, Sam Houston State University
MISINTERPRETATIONS AND MISCALCULATIONS OF CONTEMPORARY REPORTS
ON THE BALKAN WARS
BALKAN SAVAŞLARI ÜZERİNE GÜNCEL RAPORLARDAKİ
YANLIŞ YORUMLAR VE HESAPLAR
Chair/Oturum Başkanı: Seçil Karal Akgün, METU
18
24 May 2013
KEYNOTE SPEECH
09:00-09:45
Room/Salon G111
Ayşe Kulin, Novelist
ROMANLARIMDA BALKAN TRAVMASI
BALKAN TRAUMA IN MY NOVELS
Chair/Oturum Başkanı: Deniz Zeyrek, METU
KEYNOTE SPEECH
9:45-10:45
Room/Salon G111
Joachim Becker, Vienna University of Economics and Business
TRANSITION TO CAPITALISM AND DISSOLUTION OF EMPIRES:
HABSBURG AND OTTOMAN EMPIRES COMPARED
KAPİTALİZME GEÇİŞ VE İMPARATORLUKLARIN DAĞILMASI:
HABSBURG VE OSMANLI İMPARATORLUKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Chair/Oturum Başkanı: Galip Yalman, METU
19
24 May 2013
Session/Oturum 16
11:00-12:30
Room/Salon G111
MEMORIES AND NARRATIVES OF THE WARS IN THE BALKANS
BALKANLAR’DA SAVAŞLARIN ANI VE ANLATILARI
Chair/Oturum Başkanı:
Gül Tokay, Freelance Academic
• Dmitar Tasic
(The Strategic Research Institute, Belgrade)
Wars without Aftermath: The Balkan Wars
in Serbian Collective Memory,
Historiography and Politics
(Sonrası Olmayan Savaşlar: Sırp Ortak
Hafızası, Tarihyazımı ve Siyasetinde Balkan
Savaşları)
• Georgiana Taranu
('Nicolae Iorga' Institute of History,
Bucharest)
Nicolae Iorga’s Views on the Balkan Wars
(Nicolae Iorga’nın Balkan Savaşları Üzerine
Görüşleri)
• Edin Radusic
(University of Sarajevo)
For Serbia or for the Ottoman Empire Reactions of the Bosniak and Serb
representatives in the Bosnian Assembly
to the Balkan Wars
(Sırbistan İçin ya da Osmanlı İmparatorluğu
için – Balkan Savaşları’na Boşnak
Meclisi’ndeki Boşnak ve Sırp Temsilcilerinin
Tepkileri)
• Igor Despot
(University of Zagreb)
View from the Outside: Memory of
Foreigners, Participants of the Balkan Wars
(Dışardan Bakış. Yabancıların Hafızası,
Balkan Savaşları’nın Katılımcıları)
20
24 May 2013
Session/Oturum 17
11:00-12:30
Room/Salon G104
BALKAN SAVAŞLARI, GÖÇ VE SORUNLAR I
THE BALKAN WARS, MIGRATION AND THE PROBLEMS FACED I
Chair/Oturum Başkanı:
Salim Aydın, Marmara University
• Mehmet Kaya
(Niğde University)
Balkan Savaşları Sırasında Anadolu'ya
Göçler ve Karşılaşılan Sorunlar
(Migration to the Anatolia during the Balkan
Wars and Encountered Problems)
• Ahmet İçduygu & Deniz Sert
(Koç University)
Balkan Göçlerinin Değişen Hikayesi:
Balkan Savaşları’ndan Bugüne Tarihsel Bir
Derleme
(Changing Story of Balkan Migrations: A
Historical Compilation from the Balkan Wars to
Today)
• Zeynep Zafer
(Ankara University)
Balkan Savaşları ve Pomak Türkleri
(The Balkan Wars and the Pomak Turks)
• H. Yıldırım Ağanoğlu
(The Republic of Turkey Prime Ministry
Ottoman Archives)
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Rumeli’den
Türk Göçlerinin Genel Değerlendirmesi
(A General Assessment on Turkish Migrations
from Rumelia (Balkans) - from Ottoman Times
to the Republic)
21
24 May 2013
Session/Oturum 18
11:00-12:30
Room/Salon G106
BALKAN SAVAŞLARI’NIN BASIN VE YAYINLARA YANSIMALARI
REFLECTIONS OF THE BALKAN WARS IN THE PRESS AND PUBLICATIONS
Chair/Oturum Başkanı:
Mustafa Yılmaz, Hacettepe University
• Ahmet Emre Ateş
(İstanbul University)
Balkan Savaşları ve Türk Yurdu Dergisi
(The Balkan Wars and the Journal of Türk
Yurdu)
• Aytül Tamer
(Gazi University)
Balkan Savaşları’na “Güncel” Bakış:
Osmanlı Basınında Balkan Savaşları'nın
Sunumu (“Contemporary” View on the Balkan
Wars: The Coverage of the Ottoman Press on
the Balkan Wars)
• Eminalp Malkoç
(İstanbul Technical University)
İttihatçı Bakış Açısıyla Balkan
Savaşları’ndan Bir Kesit: TANİN’in
Perspektifinden Osmanlı’nın Balkanlardan
Tasfiyesine Direniş Çabalarının Sembolü
İşkodra Savunması ve Avrupa Dengeleri
(A Profile from the Balkan Wars from the Point
of View of the Unionists: Shkodër Defence, the
Symbol of Resistance Attempts Against the
Expulsion of the Ottomans from the Balkans
from the Perspectıve of TANIN and the
European Equilibria)
• Oğuz Karakartal
(Cyprus International University)
1912-1913 Balkan Savaşları Tanığı Bir
Kıbrıs Türk Gazetesi: Seyf (A Study on the
Seyf, a Turkish Cypriot Newspaper, as a
Witness of the Balkan Wars 1912-1913)
22
24 May 2013
Session/Oturum 19
11:00-12:30
Blue Room/Mavi Salon
BALKAN SAVAŞLARI SÜRECİNDE İTTİFAK OLUŞTURMA FAALİYETLERİ VE SAVAŞ
SONRASINA YANSIMALARI
ALLIANCE BUILDING ACTIVITIES IN THE PROCESS OF THE BALKAN WARS AND ITS
REFLECTIONS ON POST-WAR PERIOD
Chair/Oturum Başkanı:
Ceren Ergenç, METU
• Sacit Kutlu
(Center for Balkan and Black Sea Studies,
Yıldız Technical University)
Balkan Savaşı Öncesi Büyük Güçlerin ve
Bölge Devletlerinin İttifak Hesapları
(The Alliance Efforts of the Great Powers and
the States of the Region Prior to the Balkan
War)
• Ayşe Eryaman
(Gaziosmanpaşa University)
Yirminci Yüzyıl Başlarında Büyük Güçlerin
Balkan Politikaları
(Balkan Policies of the Great Powers at the
Beginning of the Twentieth Century)
• Meltem Begüm Saatçi
(Akdeniz University)
Balkanlarda Ortak Hareket Etme Durumu
Üzerine Bir Çalışma
(A Study on the Case of Acting Jointly in the
Balkans)
• Hüseyin Emiroğlu
(Kırıkkale University)
Balkan Yarımadasında Ulus-Devlet İnşası
Sürecinin Yolaçtığı İttifaklar ve Sonuçları
(Alliances Resulting from Nation-State Building
Process in the Balkan Peninsula and its
Consequences)
23
24 May 2013
Session/Oturum 20
11:00-12:30
Room/Salon G101
THE BALKAN WARS AND DIASPORA POLITICS
BALKAN SAVAŞLARI VE DİASPORA SİYASETİ
Chair/Oturum Başkanı:
Özlen Çelebi, Hacettepe University
• Yannis Papadopoulos
(Panteion University
of Social and Political Sciences)
The Immigrants from the Ottoman Empire
in the United States of America Between
Competing Nationalisms and a Deterritorialized Ottomanism
(Rakip Milliyetçilikler ve Yurtsuz Osmanlıcılık
arasında Amerika Birleşik Devletleri’ndeki
Osmanlı İmparatorluğu’ndan Göçmenler)
• Pınar Şenışık
(Doğuş University)
Between the Ottoman Empire and Greece:
Social and Political Realities of the Cretan
Muslims after the Balkan Wars
(Osmalı İmparatorluğu ve Yunanistan
Arasında: Balkan Savaşları Sonrası Giritli
Müslümanların Toplumsal ve Siyasal
Gerçekleri)
• Mehmet Yetişgin
(Kahramanmaraş Sütçü İmam University)
Relevance between Ottoman Way of Ruling
Minorities and Disintegration in the
Balkans and Balkan Wars
(Osmanlı’nın Azınlıkları Yönetme Anlayışı ile
Balkanlardaki Ayrışım ve Balkan Savaşları
Arasındaki İlgi)
• Işık Gürleyen
(İzmir University of Economics)
Comparing Different Accounts of Balkan
Wars
(Balkan Savaşları’nın Farklı Açıklamalarını
Karşılaştırma)
24
24 May 2013
Session/Oturum 21
13:45-15:15
Room/Salon G111
REFLECTIONS OF THE BALKAN WARS ON THE IDEOLOGICAL ORIENTATIONS
BALKAN SAVAŞLARI’NIN İDEOLOJİK YÖNELİMLERE YANSIMALARI
Chair/Oturum Başkanı:
Zana Çıtak, METU
• Tetsuya Sahara
(Meiji University)
The Balkan Wars and the Root of the
Contemporary Nationalism: the Ethnoreligious Geography
(Günümüz Ulusçuluk Fikrinin Kökeni Olarak
Balkan Savaşları: Etnik-dini Coğrafya)
• Iakovos Michailidis
(Aristotle University of Thessaloniki)
The Greek National Ideology and The
Balkan Wars
(Yunan Ulusal İdeolojisi ve Balkan Savaşları)
• Vangelis Kechriotis
(Boğaziçi University)
The Balkan Wars as a Point of No Return
for Ottomanist Ideology
(Osmanlıcılık İdeolojisi İçin Geri Dönüşün
Olmadığı Bir Nokta Olarak Balkan Savaşları)
• Ömür Atmaca & Murat Önsoy
(Hacettepe University)
The Shaping of the Young Turk Ideology in
the Balkan Trauma and Its Reflection on
the CUP Policy towards the Ottoman
Middle East
(Jön Türk İdeolojisinin Balkan Travması
İçerisinde Biçimlenmesi ve Osmanlı Orta
Doğu’suna Yönelik İTC Politikasına
Yansımaları)
25
24 May 2013
Session/Oturum 22
13:45-15:15
Room/Salon G104
OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN YENİLGİSİNİN FARKLI OKUMALARI
DIFFERENT READINGS OF THE OTTOMAN EMPIRE’S DEFEAT
Chair/Oturum Başkanı: H. Yıldırım Ağanoğlu, The Republic of Turkey Prime Ministry
Ottoman Archives
• Ercan Uyanık & İrfan Davut Çam
(Dokuz Eylül University)
The Causes of Defeat of the Ottoman State
in the Balkan Wars: Why were We Routed?
(Balkan Savaşları’nda Osmanlı Devleti’nin
Yenilgisinin Sebepleri: Neden Münhezim
Olduk?)
• Yücel Karadaş
(Gaziantep University)
Osmanlı Ordusunun Balkan Savaşı’ndaki
Yenilgisinde Osmanlı Subaylarının Rolü
(The Role of Ottoman Military Officers in the
Defeat of Ottoman Army in the Balkan Wars)
• Yaşar Özüçetin & Eda Kup
(Ahi Evran University)
Comments and Evaluations on Balkan
Wars and Balkans in Minutes of the
Sessions of Grand National Assembly of
Turkey (1920-1938)
(TBMM Celse Zabıtlarından Balkan Savaşları
ve Balkanlar’a Yönelik Yorum ve
Değerlendirmeler (1920-1938))
• Salim Aydın
(Marmara University)
Balkan Savaşları ile İlgili Doğru Bilinen
Yanlışlar
(The Wrong Information about the Balkan
Wars Which Considered as Correct
Information)
26
24 May 2013
Session/Oturum 23
13:45-15:15
Room/Salon G106
BALKAN SAVAŞLARI’NIN EĞİTİM SİSTEMLERİNE ETKİSİ II
THE IMPACT OF THE BALKAN WARS ON THE EDUCATION SYSTEMS II
Chair/Oturum Başkanı:
Veysel Sönmez, Hacettepe University
• Betül Batır
(İstanbul University)
Türk Eğitim Sisteminin Balkan Savaşları’yla
Değişen İdeolojisi
(The Changed Ideology of Turkish Education
System after the Balkan Wars)
• Mümin Isov
(Trakya University)
Birinci Balkan Savaşı Değerbilimsel
Projeksiyonları: Bulgar Bilimsel ve Ders
Kitapları
(Axiological Projections of the First Balkan
War: The Bulgarian Scientific Literature and
Educational Books)
• İbrahim Kelağa Ahmet
(Ankara University)
Yunanistan’da Okul Tarih Kitaplarında
Balkan Savaşları
(The Balkan Wars in the Greek History Course
Books)
• Bedrettin Koro
(Kosovo Ministry of Education, Science and
Technology)
Kosova Cumhuriyeti İlköğretim Okullarının
Tarih Dersi Müfredatında ve Ders
Kitaplarında Balkan Savaşları
(The Balkan Wars in Republic of Kosovo’s
Primary Education History Course Curricula
and Textbooks)
27
24 May 2013
Session/Oturum 24
13:45-15:15
Blue Room/Mavi Salon
BALKAN SAVAŞLARI’NIN
ARNAVUT MİLLİYETÇİLİĞİ VE BAĞIMSIZLIK SÜRECİNE ETKİSİ
THE IMPACT OF THE BALKAN WARS
ON ALBANIAN NATIONALISM AND INDEPENDENCE PROCESS)
Chair/Oturum Başkanı:
İhsan Güneş, Anadolu University
• Bilgin Çelik
(Dokuz Eylül University)
Balkan Savaşı Öncesi Yükselen
Milliyetçilikler Karşısında Ulah-Arnavut
İşbirliği ve Etkileri
(Vlach-Albanian Cooperation and Its Effect
against the Rising Nationalisms before the
Balkan War)
• Halil Özcan
(Ankara University)
Sabah Gazetesinde I. Balkan Savaşı’na
Giden Süreçte Arnavutluk Sorunu
(Albania Issue in Sabah Newspaper during the
Process Leading to the First Balkan War)
• Çağdaş Sümer
(Middle East Technical University)
"İrtica"dan "İhanet"e: Arnavutluk Meselesi
ve Balkan Savaşları
(From "Reaction" to "Betrayal": Albanian
Question and the Balkan Wars)
28
24 May 2013
Session/Oturum 25
13:45-15:15
Room/Salon G101
DISCOURSES AND NARRATIVES OF THE WARS IN THE BALKANS
BALKANLAR’DA SAVAŞLARIN SÖYLEM VE ANLATILARI
Chair/Oturum Başkanı:
Birten Çelik, METU
• Gözde Emen
(Middle East Technical University)
• Mustafa Serdar Palabıyık
(TOBB University of Economics and
Technology)
Turkey's Reaction to Bulgarian Memory of
the Balkan Wars in the Inter-war Period
(İki Dünya Savaşı Arası Dönemde
Bulgaristan'ın Balkan Savaşları Hafızasına
Türkiye’nin Tepkisi)
Comparative Narratives of "Catastrophe":
Ottoman Perception of Balkan Wars and
Greek Perception of Asia Minor Campaign
(Karşılaştırmalı "Felaket" Anlatıları: Osmanlı
Balkan Savaşları Algısı ve Yunan Küçük Asya
Seferi Algısı)
• Ryoji Momose
(Osaka Kyoiku University)
The Kosovo Issue in Serbian
Historiography around the Balkan Wars
(Balkan Savaşları Çevresindeki Sırp
Tarihçiliğinde Kosova Sorunu)
• Lokman Erdemir
(Çanakkale University)
Balkan Harbi'ne Çanakkale Savaşı
Hatıralarından Bakmak
(Reading the Balkan Wars through the
Memories of the Battle of Gallipoli)
• Snezhana Dimitrova
(Southwestern University "N. Rilski", Sofia)
“The Experienced War”: of Other Witness
and Archive of Balkan Wars (Case Study of
Bulgarian Soldiers’ Letters, Notebooks,
and Photos)
(Diğer Tanıkların Savaş Deneyimi ve Balkan
Savaşları Arşivi: Bulgar Askerlerin Mektupları,
Not Defterleri ve Fotoğraflarının Örnek Olay
İncelemesi)
29
24 May 2013
Session/Oturum 26
15:30-17:00
Room/Salon G111
ARTISTIC REFLECTIONS OF THE BALKAN WARS
BALKAN SAVAŞLARI’NIN SANATSAL YANSIMALARI
Chair/Oturum Başkanı:
Oktay Tanrısever, METU
• Vasileios Mavrommatis
(Hellenic Cultural Society of Balkan
Development & European Cooperation)
Shooting Through the Lens: The
Photographic Activity in Macedonia and
Salonica, before, during and after the
Balkan Wars with the Great Changes, as
Reflected through Photographs, Old
Postcards, Newspapers and Magazines of
the Era
(Merceğin Gerisinden Çekim: Balkan Savaşları
Öncesi, Sırası ve Sonrasında, Fotoğraflara,
Eski Kartpostallara, Dönemin Gazete ve
Dergilerine de Yansıyan Büyük Değişiklikler ve
Makedonya ve Selanik’teki Fotoğrafçılık
Faaliyeti)
• Voin Bojinov
(Bulgarian Academy of Sciences)
The Balkan Wars in the Bulgarian Art:
Artists and Paintings
(Bulgar Sanatında Balkan Savaşları:
Ressamlar ve Tablolar)
• Sacit Kutlu
(Center for Balkan and Black Sea Studies,
Yıldız Technical University)
Balkan Harbi’nin Toplumsal-Siyasal ve
Ekonomik Etkileri: Görsel Sunum
(Social, Political and Economic Impacts of the
Balkan Wars: Visual Presentation)
• Sibel Akova
(Maltepe University)
Balkan Savaşları, Göç ve “Sevdalinka”
(The Balkan Wars, Migration and
“Sevdalinka”)
30
24 May 2013
Session/Oturum 27
15:30-17:00
Room/Salon G104
BALKAN SAVAŞLARI DÖNEMİNDE BÖLGESEL REKABET VE ÇEKİŞMELER
REGIONAL COMPETITION AND RIVALRIES DURING THE BALKAN WARS
Chair/Oturum Başkanı: Samet Bağçe, METU
• Levent Kayapınar
(Abant İzzet Baysal University)
Kılkış Muharebesi ve Makedonya’da
Bulgar-Yunan Çekişmesi
(Battle of Kilkis and Bulgarian-Greek Rivalry
over Macedonia)
• Ömer Metin
(Abant İzzet Baysal University)
İkinci Balkan Savaşı ve Romanya
(The Second Balkan War and Romania)
• Elif Yeneroğlu Kutbay
(Ege University)
Balkan Savaşları Sonrası Batı Anadolu
Kıyılarının Güvenliği (1913-1914)
(The Security of the Western Anatolian Coasts
after the Balkan Wars (1913-1914))
• Levent Şarlak
(Development Bank of Turkey)
Pravda Gazetesi'ne Göre Balkan Savaşları
Sırasında Avusturya-Macaristan İçindeki
Slavların Tutumu
(According to Pravda, Attitude of the Slavs
within the Austro-Hungarian Empire during the
Balkan Wars)
Session/Oturum 28
15:30-17:00
Room/Salon G106
31
24 May 2013
BALKAN SAVAŞLARI, GÖÇ VE SORUNLAR II
THE BALKAN WARS, MIGRATION AND THE PROBLEMS FACED II
Chair/Oturum Başkanı:
Özgehan Şenyuva, METU
• Kemal Arı
(Dokuz Eylül University)
Türkiye’nin Ulus Devlet Olma Sürecinde
Göçler ve Etkileri (1912-1925)
(Migrations and their Impacts in the Process of
Nation-State Building in Turkey (1912-1925))
• Nuran Koltuk
(The Republic of Turkey Prime Ministry
Ottoman Archives)
Balkan Savaşları ve Ortaya Çıkan Tabiiyet
Sorunları
(The Balkan Wars and the Subsequent
Subjecthood Problems)
• Serdar Sarısır
(Niğde University)
Demografik Korkuların Gölgesinde Balkan
Savaşları
(The Balkan Wars in the Shadow of
Demographic Fears)
• Oğuzhan Türkoğlu
(General Directorate of Turkish National
Police)
Balkan Savaşları Sonrası Anadolu'ya
Yönelen Göçün “Hayali Cemaatler” Teorisi
Perspektifinden İncelenmesi
(Analysis of the Migration to Anatolia after the
Balkan Wars from the Perspective of
‘Imagined Communities’ Theory)
32
24 May 2013
CLOSING REMARKS - KAPANIŞ DEĞERLENDİRMESİ
17:15-18:00
Room/Salon G111
Zafer Toprak, Boğaziçi University
Chair/Oturum Başkanı: Oktar Türel, METU
20:00-23.00
21:00-23.00
CONFERENCE DINNER / KONFERANS YEMEĞİ
BALKAN MUSIC: SAFA BOLAT İLE ŞENLİK BANDOSU
ODTU Mezunlar Derneği Vişnelik Tesisi
428.Sokak Sonu 06530 100.Yıl / ANKARA
33
The List of Participants
A. Fuat Borovalı (Doğuş University)
Ahmet Acar (Middle East Technical University)
Ahmet Altıntaş (Afyon Kocatepe University)
Ahmet Emre Ateş (İstanbul University)
Ahmet İçduygu (Koç University)
Ahmet Tetik (Ankara University)
Armend Mehmeti (Centre for Albanian Studies, Tirana)
Arpad Hornyak (The Institute of History of the Hungarian Academy of Sciencies)
Artan R. Hoxha (University of Tirana)
Aslıhan Anlar (Middle East Technical University)
Ayşe Eryaman (Gaziosmanpaşa University)
Ayşe Kayapınar (Abant Izzet Baysal University)
Ayşe Kulin (Novelist)
Aytül Tamer (Gazi University)
Bedrettin Koro (Kosovo Ministry of Education, Science and Technology)
Betül Batır (İstanbul University)
Bilgin Çelik (Dokuz Eylül University)
Biljana Popovska ( Ss. Cyril and Methodius University)
Birten Çelik (Middle East Technical University)
Burcu Babayiğit (Middle East Technical University)
Cain Daniel (Institute for South-East European Studies, Bucharest)
Cem Kaygun (Middle East Technical University)
Cengiz Yolcu (Boğaziçi University)
Cenk Aygül (Atılım University)
Ceren Ergenç (Middle East Technical University)
Christian Voss (Humboldt University)
Coşkun Musluk (Middle East Technical University)
Çağdaş Özeniş (Middle East Technical University)
Çağdaş Sümer (Middle East Technical University)
Çağrı Erdem (Doğuş University)
Çağrı Erhan (Ankara University)
Çağrı Öztürk (Middle East Technical University)
Çınar Özen (Ankara University)
D. Arıkan Açar (Yaşar University)
Deniz Sert (Koç University)
Deniz Zeyrek (Middle East Technical University)
Dmitar Tasic (The Strategic Research Institute, Belgrade)
Dzemal Sokolovic (Institute for Strengthening Democracy, Bosnia-Herzegovina)
Eda Kup (Ahi Evran University)
Edin Radusic (University of Sarajevo)
Eftal Irkıçatal (Balıkesir University)
Elif Hatun Kılıçbeyli (Çukurova University)
Elif Yeneroğlu Kutbay (Ege University)
Eminalp Malkoç (İstanbul Technical University)
Emine İnanır (İstanbul University)
Ercan Uyanık (Dokuz Eylül University)
Erel Tellal (Ankara University)
Erhan Türbedar (TEPAV)
34
F. Rezzan Ünalp (Turkish General Staff Military History and Strategic Studies Directorate
(ATASE))
Fahri Kılıç (Abant İzzet Baysal University)
Feroze A. K. Yasamee (Manchester University)
Funda Selçuk Şirin (Kocaeli University)
Galip Yalman (Middle East Technical University)
Georgiana Taranu ('Nicolae Iorga' Institute of History, Bucharest)
Gözde Emen (Middle East Technical University)
Gül Tokay (Freelance Academic)
Gülpınar Akbulut (Inönü University)
Gümeç Karamuk (Hacettepe University and TOBB-ETU)
Gürhan Korkmaz (Uludağ University)
H. Yıldırım Ağanoğlu (The Republic of Turkey Prime Ministry Ottoman Archives)
Hakkı Uyar (Dokuz Eylül University)
Halil Erdemir (Celal Bayar University)
Halil Özcan (Ankara University)
Hatice P. Erdemir (Celal Bayar University)
Hüseyin Bağcı (Middle East Technical University)
Hüseyin Emiroğlu (Kırıkkale University)
Iakovos Michailidis (Aristotle University of Thessaloniki)
Igor Despot (University of Zagreb)
Işık Gürleyen (İzmir University of Economics)
Ivanka Dodovska (Ss. Cyril and Methodius University)
İbrahim Kelağa Ahmet (Ankara University)
İhsan Güneş (Anadolu University)
İlhan Uzgel (Ankara University)
İnan Rüma (İstanbul Bilgi University)
İrfan Davut Çam (Dokuz Eylül University)
İsmail Arslan(Balıkesir University)
Joachim Becker (Vienna University of Economics and Business)
Kemal Arı (Dokuz Eylül University)
Konstantina E. Botsiou (University of Peloponnese)
Krisztián Csaplár-Degovics (Hungarian Academy of Sciences Research Center for the
Humanities)
Levent Kayapınar (Abant İzzet Baysal University)
Levent Şarlak (Development Bank of Turkey)
Lokman Erdemir (Mardin Artuklu University)
Makbule Sarıkaya (İnönü University)
Maria Kotzabassi (Moraitis School in Athens)
Mehmet Erkan Balkan (Ankara University)
Mehmet Kaya (Niğde University)
Mehmet Okur (Karadeniz Technical University)
Mehmet Yetişgin (Kahramanmaraş Sütçü İmam University)
Meltem Begüm Saatçi (Akdeniz University)
Memli Krasniqi (Albanological Institute of Prishtina)
Mesut Hakkı Caşın (Yeditepe University)
Miso Dokmanovic (Ss. Cyril and Methodius University)
Murat Hanilçe (Gaziosmanpaşa University)
Murat Önsoy (Hacettepe University)
Murat Tüzünkan (International Cyprus University)
Mustafa Serdar Palabıyık (TOBB University of Economics and Technology)
Mustafa Türkeş (Middle East Technical University)
Mustafa Yılmaz (Hacettepe University)
35
Mümin İsov (Trakya University)
Nanako Sawayanagi (Hosei University)
Necmettin Alkan (Karadeniz Technical University)
Nicholas C. J. Pappas (Sam Houston State University)
Nicolas Pitsos (INALCO, Paris)
Nuran Koltuk (The Republic of Turkey Prime Ministry Ottoman Archives)
Nuray Özdemir (Abant İzzet Baysal University)
Oğuz Karakartal (International Cyprus University)
Oğuzhan Türkoğlu (General Directorate of Turkish National Police)
Oktar Türel (Middle East Technical University)
Oktay Tanrısever (Middle East Technical University)
Olga Aganson (Moscow State University)
Onur Öncan (Middle East Technical University)
Oya Dağlar Macar (İstanbul Ticaret University)
Ömer Metin (Abant İzzet Baysal University)
Ömür Atmaca (Hacettepe University)
Özer Ergenç (Bilkent University)
Özgehan Şenyuva (Middle East Technical University)
Özlen Çelebi (Hacettepe University)
Pınar Şenışık (Doğuş University)
Piotr Nykiel (Jagiellonian University)
Raluca-Simona Deac (Babes-Bolyai University)
Recep Boztemur (Middle East Technical University)
Ryoji Momose (Osaka Kyoiku University)
Sabri Özçakır (Abant İzzet Baysal University)
Sacit Kutlu (Center of Balkan and Black Sea Studies, Yıldız Technical University)
Sait Akşit (Gediz University)
Salih Diner (Doğuş University)
Salim Aydın (Marmara University)
Samet Bağçe (Middle East Technical University)
Seçil Karal Akgün (Middle East Technical University)
Serap Taşdemir (İnönü Univeristy)
Serdar Sakin (Erciyes University)
Serdar Sarısır (Niğde University)
Serpil Atamaz (TOBB University of Economics and Technology)
Sevilay Kahraman (Middle East Technical University)
Sibel Akova (Maltepe University)
Snezhana Dimitrova (Southwestern University "N. Rilski" Sofia)
Stratos Dordanas (University of Western Macedonia)
Şule Kut (Okan University)
Tamara Scheer ( Ludwig Boltzmann-Institute for Social Science History, Vienna)
Tekin Baykız (Middle East Technical University)
Tetsuya Sahara (Meiji University)
Tolgahan Akdan (Middle East Technical University)
Tuba Ünlü-Bilgiç (Middle East Technical University)
Uğur Bahadır Bayraktar (Boğaziçi University)
Vangelis Kechriotis (Boğaziçi University)
Vasileios Mavrommatis (Hellenic Cultural Society of Balkan Development & European
Cooperation)
Veysel Sönmez (Hacettepe University)
Voin Bojinov (Bulgarian Academy of Sciences)
William Mulligan (University College Dublin)
Yannis Papadopoulos (Panteion University of Social and Political Sciences)
36
Yaşar Özden (Middle East Technical University)
Yaşar Özüçetin (Ahi Evran University)
Yücel Karadaş (Gaziantep University)
Zafer Toprak (Boğaziçi University)
Zana Çıtak (Middle East Technical University)
Zeynep Kaya (Gedik University)
Zeynep Zafer (Ankara University)
37

Benzer belgeler

ibac-sofia conference program has now been released

ibac-sofia conference program has now been released ABADZHIEVA, Magdalena, Institute for Bulgarian Language AGANSON, Olga, Moscow State University AIRAPETOV, Oleg, Moscow State University ALAN, Ercan, Marmara University ALP, Hayrünisa, Istanbul Univ...

Detaylı

bibliography

bibliography Barroso, Jose Manuel (2008): “Sustainable Developments: Europe Leads from the Front”, in European Commission (ed.), The European Union and World Sustainable Development: Visions of Leading Policy M...

Detaylı

zagreb - Plazatur.com

zagreb - Plazatur.com Hırvatlar ilk olarak 7. yüzyılın başlarında bugün Hırvatistan olarak bilinen bölgeye gelmişler ve 9. yüzyıla doğru iki düklükten oluşan bir devlet kurmuşlardır. Tomislav’ın 925 yılında ilk kral olm...

Detaylı

Kongre programı... - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Kongre programı... - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sapanbağları Mh. Aşık Veysel Sokak No: 10 Pendik, İstanbul Tel: 0216 390 47 46 E-mail [email protected] Düzenleyen Kurumlar

Detaylı