Slayt 1 - Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

Yorumlar

Transkript

Slayt 1 - Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi
2016-2017 Akademik Yılı Uyum Programı
Fakültemiz;
Türkiye'nin ilk Eğitim Fakültesidir (1964).
1965 yılında eğitim bilimleri alanında lisans eğitimine ve 1969
yılında da lisansüstü eğitime başlanmıştır.
1983 yılında adımız “ Eğitim Bilimleri Fakültesi ” olarak
değiştirilmiştir.
1997 yılında fakültemiz yeniden yapılandırılmış ve öğretmen
eğitimi veren yeni bölümler kurulmuştur.
2007 yılında fakültemiz yeni bir yapısal değişiklik daha
geçirmiştir.
Fakültemiz;
Eğitim bilimlerinin çeşitli alanlarında,
Uzmanlar
Öğretmenler
Akademisyenler yetiştirmek ve tüm akademik ve
yönetsel etkinliklerin dürüst, açık, demokratik ve
katılımcı bir anlayışla yerine getirilmesini sürekli kılmak
en önemli amaçlarımızdandır.
Fakülte Yönetimimiz
Dekan
: Prof. Dr. Fatma Bıkmaz
[email protected]
Dekan Yrd.
: Doç. Dr. Dilek Acer
[email protected]
Dekan Yrd.
: Doç. Dr. İlhan Yalçın
[email protected]
Fakülte Sekreteri
: Mahmut Aytekin
[email protected]
Fakülte Kurulumuz
1. Prof. Dr. Fatma Bıkmaz (Dekan)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Prof. Dr. Hasan Ünder (Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Seher Sevim (Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Nizamettin Koç (Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Gürcan Gürgen (Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Nurettin Şimşek (Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Ali Balcı (Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. F. Dilek Gözütok (Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Meral Uysal (Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Tevhide Kargın (Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Sedat Sever (Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Mustafa Sever (Bölüm Başkanı)
Yrd. Doç. Dr. İkbal Yetişir (Bölüm Başkanı)
14. Prof. Dr. Nükhet Demirtaşlı (Profesör Temsilcisi)
15. Prof. Dr. Rıfat Miser (Profesör Temsilcisi)
16. Prof. Dr. Yasemin Kepenekci (Profesör Temsilcisi)
17. Doç. Dr. Ayşe Okvuran (Doçent Temsilcisi)
18. Doç. Dr. Canan Aslan (Doçent Temsilcisi)
19. Yrd. Doç. Dr. Ergül Demir (Yardımcı Doçent Temsilcisi)
Yönetim Kurulumuz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Prof. Dr. Fatma Bıkmaz (Dekan)
Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş
Prof. Dr. Tevhide Kargın
Prof. Dr. Hasan Hüseyin Aksoy
Doç. Dr. Ayşe Okvuran
Doç. Dr. Ayfer Alper
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Bayraktar
Senatörümüz
Prof. Dr. Tevhide Kargın
Lisans Programlarımız ve
Öğrenci Sayılarımız
PROGRAM
1.Sınıf 2.Sınıf 3.Sınıf
4.Sınıf
Toplam
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
72
96
81
134
383
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Öğretmenliği
57
72
53
96
278
Okul Öncesi Öğretmenliği
70
83
58
107
318
Sınıf Öğretmenliği
83
95
81
108
367
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
63
61
53
77
254
Zihin Engelliler Öğretmenliği/
Özel Eğitim Öğretmenliği
77
65
64
80
286
Genel Toplam
422
472
390
602
1886
2016-2017 Öğretim Yılı YGS Giriş
Puanları
Programlar ve Puan Türleri
En Yüksek
Puan
458.822
En Düşük
Puan
427.153
Okul Öncesi Öğretmenliği (YGS-5)
466.120
390.794
Sınıf Öğretmenliği (TM-2)
417.111
380.127
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (TS-1)
405.177
379.499
Özel Eğitim Öğretmenliği (YGS-4)
465.082
410.926
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Öğretmenliği (YGS-1)
408.291
325.016
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (TM-3)
Akademik Personelimiz
Unvan
Profesör
Doçent
Yardımcı Doçent
Öğretim Görevlisi
Araştırma Görevlisi (Fakülte kadrosu)
Sayı
35
24
24
6
31
Araştırma Görevlisi (35. Madde, ÖYP)
Uzman
Toplam
85
8
213
İdari Personelimiz
Birimler
Sayı
Genel İdari Hizmetler
31
Teknik Hizmetler
9
Yardımcı Hizmetler
4
Ankür Şirket
12
Toplam
56
Bölümler ve Anabilim Dallarımız
1. EĞİTİM PROGRAMLARI BÖLÜMÜ
- Eğitimde Program Geliştirme Anabilim Dalı
- Karşılaştırmalı Eğitim Anabilim Dalı
2. EĞİTİMİN KÜLTÜREL TEMELLERİ BÖLÜMÜ
- Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri Anabilim Dalı
- Eğitim Felsefesi Anabilim Dalı
3. EĞİTİM YÖNETİMİ VE POLİTİKASI BÖLÜMÜ
- Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
- Eğitim Ekonomisi Anabilim Dalı
4. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BÖLÜMÜ
- Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı
- Eğitimde İstatistik ve Araştırma Anabilim Dalı
5. YAŞAM BOYU ÖĞRENME VE YETİŞKİN EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Bölümler ve Anabilim Dallarımız
6. ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
- Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
- Fizik Eğitimi Anabilim Dalı
- Kimya Eğitimi Anabilim Dalı
- Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı
7. ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
- Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı
- Felsefe Grubu Eğitimi Anabilim Dalı
- Tarih Eğitimi Anabilim Dalı
- Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı
8. YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
-İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı
9. GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Bölümler ve Anabilim Dallarımız
10. EĞİTİMDE PSİKOLOJİK HİZMETLER BÖLÜMÜ
- Eğitim Psikolojisi Anabilim Dalı
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
-Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı
11. ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
- Zihin Engellilerin Eğitimi Anabilim Dalı
- Zihin Engelliler Öğretmenliği Programı
12. İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ
- Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
- Okul Öncesi Öğretmenliği Programı
- Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı
- Sınıf Öğretmenliği Programı
- Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı
13. BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı
- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programı
Eğitim Programları Bölümü
Eğitim Programları Bölümü
öğretmen yetiştiren
programlara lisans
düzeyinde çeşitli
öğretmenlik meslek bilgisi
dersleri veren ve lisansüstü
düzeyde “Program
Geliştirme” alanında
uzman yetiştiren bir
bölümdür.
Eğitim Programları Bölümü
Bölümümüz;
- 2 Profesör,
- 1 Doçent,
- 3 Yardımcı Doçent,
- 9 Araştırma Görevlisi ve
-1 Uzman ile hizmet
vermektedir.
•Bölümümüzde 65 yüksek lisans
ve 30 doktora öğrencisi öğrenim
görmektedir.
Bölümümüzce lisans ve
öğretmenlik sertifikası
programlarında verilen
dersler:
• Eğitim Bilimine Giriş
• Öğretim İlke ve Yöntemleri
• Öğretmenlik Uygulaması I, II
• Okul Deneyimi
• Sınıf Yönetimi
• Proje Tabanlı Öğretim
• Program Geliştirme
• Öğretim Kuram ve
Yaklaşımları
Eğitimin Kültürel Temelleri
Bölümü
Eğitimin Kültürel Temelleri Bölümünün amacı sosyoloji, felsefe,
tarih, dil ve antropoloji gibi disiplinleri eğitimin kültürel
temellerini oluşturan temel birer öğe olarak akademik inceleme
konusu yapmak; bu alanlarda bilimsel bilgi oluşturmak;
lisansüstü programlarıyla öncelikle eğitim fakültelerine eğitim
sosyolojisi, eğitim tarihi ve eğitim felsefesi gibi temel eğitim
bilimleri alanlarında öğretim elemanı yetiştirmektir.
Eğitimin Kültürel Temelleri
Bölümü
Bölümümüz;
- 4 Profesör,
- 1 Doçent,
- 1 Öğretim Görevlisi
- 3 Araştırma Görevlisi ve
- 1 Uzman ile hizmet
vermektedir.
Bölümümüzce lisans ve
öğretmenlik sertifikası
programlarında verilen dersler:
- Eğitim Felsefesi
- Felsefe
- Eğitim Sosyolojisi
- Sosyoloji
- Özel Öğretim Yöntemleri
- Eğitim Tarihi
17
Eğitim Yönetimi ve Politikası
Bölümü
Amacı; Geniş ve önemli bir kamu
hizmeti olan eğitim alanında
yönetim sürecini etkili bir biçimde
ele almak, bunun için de;
– araştırma, inceleme ve bilimsel
çalışmalar yapmak,
– lisansüstü düzeyde eğitim ve
öğretim yapmak ve
– kurumların bu alanda gereksindiği
uzmanları yetiştirmektir.
Eğitim Yönetimi ve Politikası
Bölümü
Bölümümüz;
- 7 Profesör,
- 2 Doçent,
- 2 Yardımcı Doçent,
- Birisi doktoralı olmak üzere 3
Araştırma Görevlisi bölüm
kadrosunda, 7 Araştırma Görevlisi
ÖYP kapsamında, 1 araştırma
görevlisi 39. madde kapsamında
toplam 11 Araştırma Görevlisi
ile hizmet vermektedir.
Eğitim Yönetimi ve Politikası Bölümü
- Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve
Ekonomisi, Tezsiz Yüksek Lisans
Programı (İki Anabilim Dalının ortak
Programı)
Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
- Eğitim Yönetimi ve Teftişi Yüksek Lisans
Programı
- Eğitim Yönetimi ve Teftişi Doktora
Programı
Eğitim Ekonomisi Anabilim Dalı
- Eğitim Ekonomisi ve Planlaması Yüksek
Lisans Programı
- Eğitim Ekonomisi ve Planlaması Doktora
Programı
Ölçme ve Değerlendirme
Bölümü
Bölümümüz, 1965 yılından
itibaren 1995 yılına kadar
Eğitimde Psikolojik
Hizmetler Bölümü’nün
bünyesinde bir “bilim dalı”
olarak; bu tarihten sonra
2010 yılına kadar da aynı
bölüm içinde bir “Anabilim
dalı” olarak hizmet vermiş,
2010 yılından itibaren de
“Bölüm” olarak hizmet
20
vermektedir.
Ölçme ve Değerlendirme
Bölümü
Bölümümüzde;
-2 Profesör,
-1 Doçent,
-4 Yardımcı Doçent,
-2 Araştırma Görevlisi Dr.
- 17 Araştırma Görevlisi
-1 Uzman görev yapmaktadır.
Bölümümüzce Lisans ve
sertifika programlarında
verilen dersler:
– ölçme ve değerlendirme,
– istatistik,
– araştırma yöntemleri,
– psikometri,
– psikolojik özelliklerin
(zeka, başarı, ilgi, tutum,
kişilik vb) ölçülmesi,
– psikolojik ölçme
araçlarının geliştirilmesi
(test geliştirme)uyarlanması
Yaşam Boyu Öğrenme ve
Yetişkin Eğitimi Bölümü
• Bölümümüz 1968 yılında "Halk Eğitimi" adı altında
kurulmuş ve 2007 yılında "Yaşam Boyu Öğrenme ve
Yetişkin Eğitimi" adını almıştır.
• Bölümümüzde;
– 1 Profesör,
– 3 Doçent,
– 2 Araştırma Görevlisi
görev yapmaktadır.
Yaşam Boyu Öğrenme ve
Yetişkin Eğitimi Bölümü
Bölüm;
•Tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora programları ile
yetişkin eğitimi ortamları, koşulları ve metodolojisi ile ilgili
gelişmeleri uygulama alanına aktarmayı, her türlü yetişkin
eğitim programını planlamak, yürütmek değerlendirmek
için gerekli bilgi ve beceri donanımını kazanmış uzmanlar
yetiştirmeyi,
•alanın akademik olarak gelişmesini sağlayacak bilimsel
araştırmalar yürütmeyi ve yayınlamayı amaçlamaktadır.
Yaşam Boyu Öğrenme ve
Yetişkin Eğitimi Bölümü
• Yetişkin Eğitiminin/Halk Eğitiminin Tarihsel Kökleri ve Gelişimi
• Yetişkin Eğitiminin İşlevleri
• Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim
• Eğitim Hakkı ve Yaşam Boyu Öğrenme İlişkisi
• Medya ve Yetişkin Eğitimi
• Toplumsal Hareketler ve Yetişkin Eğitimi
• Yetişkin Öğrenmesine Kurumsal Yaklaşımlar
• Yetişkin Eğitiminde Program Planlama
• Eğitimde Küreselleşme ve Neoliberal Politikalar
• Yaşam Boyu Öğrenme ve AB Eğitim Politikaları
Bölüm yönelimini belirleyen bazı başlıklardır.
Yaşam Boyu Öğrenme ve
Yetişkin Eğitimi Bölümü
Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Bölümü bu
güne kadar, 30’un üzerinde doktora düzeyinde, yaklaşık
250 tezli ve tezsiz yüksek lisans mezunu vermiş olup
halen 49 doktora öğrencisi ve 215 tezli-tezsiz yüksek
lisans öğrencisi ile çalışmalarını sürdürmektedir.
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Yükseköğretim Yürütme Kurulunun
16.12.2015 tarihli toplantısında Eği
timin Kültürel Temelleri Bölümü
bünyesindeki Güzel Sanatlar Eğitimi
Anabilim Dalı, Güzel Sanatlar E
ğitimi
Bölümü
olarak
yapılandırılmıştır.
Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim
Dalı/Bölümü, “Türkçe Eğitimi” ve
“Güzel Sanatlar Eğitimi” yüksek lisans
ve
doktora
programlarını
yürütmektedir.
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
• Ord. Prof. Suut Kemal Yetkin tarafından kurulan
Güzel Sanatlar Eğitimi Kürsüsü/Anabilim Dalı’nda
Fakültenin kuruluş yıllarından başlayarak “Edebiyat
ve Eğitim”, “Çocuk Edebiyatı”, “Sanat Eğitimi”,
“Türkçe Öğretimi” vb. temel dersler kuramsal bir
inceleme alanı olarak ele alınmış, anılan derslerin
çeşitli değişkenleri yüksek lisans ve doktora
düzeyindeki bilimsel çalışmalara konu edilmiştir.
27
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Bölümümüz;
- 2 Profesör,
- 3 Doçent,
- 12 Araştırma Görevlisi
ile hizmet vermektedir.
Bölümümüzce lisans ve
öğretmenlik sertifikası
programlarında verilen dersler:
- Çocuk edebiyatı
- Özel öğretim yöntemleri
- Türkçe öğretimi
- Görsel sanatlar
- Yaratıcı drama
28
Eğitimde Psikolojik Hizmetler
Bölümü
Bölümümüz, insanı merkeze
alan, seven, saygı duyan, insanı
anlayan ve kişiliğinin bir bütün
olarak gelişmesine katkıda
bulunan, bu yönde bilimsel
araştırma ve yayın etkinliklerini
sürdüren, meslek etiğine bağlı,
bireylere ve topluma rehberlik
ve psikolojik danışma hizmetleri
ile eğitimde psikolojik hizmetler
sunmaktadır.
Eğitimde Psikolojik Hizmetler
Bölümü
Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık
•Lisans
•Yüksek Lisans
•Doktora
Eğitim Psikolojisi
•Yüksek Lisans
•Doktora
Bölümümüz;
- 6 Profesör,
- 3 Doçent,
- 3 Yardımcı Doçent
- 15 Araştırma Görevlisi
ile hizmet vermektedir.
Özel Eğitim Bölümü
Zihin engelli çocukların ve
ailelerinin
gereksinimlerini
karşılamak üzere çocuklar, aileler,
öğretmenler ve yöneticilerle
çalışacak olan “özel eğitimciler”
yetiştirmektedir.
Kaynaştırma ve erken eğitim
başta olmak üzere özel eğitimin
çeşitli alanlarıyla ilgili araştırma
ve projeler yürütmenin yanı sıra
çocuklar, aileler ve öğretmenler
için pilot programlar geliştirmekte
ve uygulamaktadır.
Özel Eğitim Bölümü
Bölümümüz;
- 2 Profesör,
- 2 Doçent,
- 2 Yardımcı Doçent,
- 1 Öğretim Görevlisi
- 10 Araştırma Görevlisi ve
- 2 uzman ile hizmet
vermektedir.
Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama
Merkezi (ÖZEAUM), çeşitli engel
gruplarında bulunan çocuk ve
ailelerine yönelik özel eğitim destek
hizmetlerinin yürütüldüğü bir
merkezdir. Bölüm öğrencilerimizin
öğretmenlik mesleğine daha iyi
hazırlanmaları için amacıyla burada
uygulama yapmaları
beklenmektedir.
http://oeaum.ankara.edu.tr
Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Eğitimi Bölümü
1998-1999 öğretim yılında
lisans öğretimine başlamıştır.
1972 yılından beri Yüksek Lisans
ve Doktora düzeyinde Eğitim
Teknolojisi alanında eğitim
verilmektedir. Bölümümüz;
- 3 Profesör
- 2 Doçent
- 1 Yardımcı Doçent
- 1 Öğretim Görevlisi
- 5 Araştırma Görevlisi ve
- 1 Uzman ile hizmet
vermektedir.
İlköğretim Bölümü
İlköğretim Bölümü
Okul Öncesi Öğretmenliği
Programımızda;
-1 Profesör,
-1 Doçent,
-2 Yardımcı Doçent ve
-8 Araştırma Görevlisi
görev yapmaktadır.
Programımız; okul öncesi
eğitimin dünyadaki ve
Türkiye’deki yeri ve önemini
vurgulayarak, yaygınlaştırılması
ve niteliğinin artırılmasına
katkıda bulunabilecek düzeyde
öğretmenler yetiştirmeyi
amaçlamaktadır.
İlköğretim Bölümü
Sınıf Öğretmenliği
Programımızda;
• 3 Profesör,
• 2 Doçent,
• 5 Yardımcı Doçent,
• 2 Öğretim Görevlisi ve
• 3 Araştırma Görevlisi
görev yapmaktadır.
Programımızın amacı, ilkokul
1- 4. sınıf öğrencilerine çağın
gerektirdiği temel bilgi, beceri,
davranış ve alışkanlıkları
kazandıracak, onları bilimsel
gelişmelere uygun olarak
yetiştirecek, bu alanda
düşünce üretecek, inceleme ve
araştırmalar yapabilecek sınıf
öğretmenleri yetiştirmektir.
İlköğretim Bölümü
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Programımızda;
-2 Profesör,
-1 Doçent,
-2 Yardımcı Doçent ve
-2 Araştırma Görevlisi görev
yapmaktadır.
Programımızın amacı, Atatürk ilkeleri
ve Türk Milli Eğitiminin hedefleri
doğrultusunda sosyal bilgiler alanı ile
ilgili yeterli uzmanlık alan bilgisine,
öğretmenlik meslek bilgisine ve
genel kültüre sahip, uluslararası
standartlarda yetişmiş, çağdaş
yenilik ve gelişmeleri yakından
izleyip sosyal bilgilerin alt
alanlarındaki özel öğretim
teknolojilerini ve yöntemlerini
kullanabilen, yaratıcı, eleştirel
düşünebilen sosyal bilgiler
öğretmenleri yetiştirmektir.
Öğrenci Değişim Programları
(Farabi)
 Üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde
ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde
eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında
öğrenci değişim programıdır.
 Nisan 2009’dan itibaren faaliyette bulunan Ankara
Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörlüğü’nün 83
üniversite ile protokolü mevcuttur.
Farabi Programı Kapsamında
Gelen Öğrenciler
EĞİTİMÖĞRETİM YILI
GELEN
ÖĞRENCİ
SAYISI
2010-2011
1
2011-2012
3
2012-2013
11
2013-2014
12
2014-2015
20
2015-2016
16
2016-2017
5
TOPLAM
68
GELDİĞİ ÜNİVERSİTE
Anadolu Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Amasya Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erzincan Üniversitesi
Giresun Üniversitesi
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Kafkas Üniversitesi
Mustafa Kemal Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Bülent Ecevit Üniversitesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Sinop Üniversitesi
Niğde Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Farabi Programı Kapsamında
2016-2017 Eğitim-Öğretim
Yılında Fakültemize Gelen
Öğrenciler
GELDİĞİ ÜNİVERSİTE
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
GELEN ÖĞRENCİ
SAYISI
1
2
2
Farabi Programı Kapsamında
Giden Öğrenciler
EĞİTİM-ÖĞRETİM GİTTİĞİ ÜNİVERSİTE
YILI
2010-2011
2012-2013
2012-2013
Toplam
Mersin Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
GELEN
ÖĞRENCİ
SAYISI
1
1
1
3
Öğrenci Değişim Programları
(Erasmus)
Üniversitemiz, Türkiye’de ERASMUS Üniversite
Sözleşmesi’ni imzalayan ilk üniversitelerden biridir.
Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden 15 farklı öğretmen
yetiştiren kurumla anlaşmamız vardır.
Öğrenci Değişim
Programları (Erasmus)
2015-2016 eğitim-öğretim yılında 6 öğrencimiz
ERASMUS öğrenim hareketliliği kapsamında yurt
dışına gitmiştir. Fransa’dan 2 öğrenci de fakültemizde
eğitim almıştır.
2016-2017 eğitim-öğretim yılında 12 öğrencimiz (9
öğrenci eğitim alma kapsamında + 3 öğrenci staj
kapsamında) ERASMUS ile yurt dışına gitme hakkı
kazanmıştır.
43
Erasmus Değişim Programından
Yararlanan Öğrenciler (2005- 2016)
GİDEN
ÖĞRENCİ GİDİLEN ÜNİVERSİTELER
GELEN
GELİNEN ÜNİVERSİTELER
ÖĞRENCİ
WYZSSA SZKOLA HUMANISTYCZNO EKONOMICZNA
W LODZI (WSHE)/POLONYA
MYCOLAS ROMERIS UNIVERSITY/LİTYVANYA
KAZIMIERZ WIELKI UNIVERSITY /POLONYA
FACHHOCHSCHULE KÖLN UNIVERSITY/ALMANYA
KAZIMIERZ WIELKI UNIVERSITY /POLONYA
78
WYZSSA SZKOLA HUMANIST LODZI
UNIVERSITY/POLONYA
UNIVERSITY OF MARIBOR/SLOVENYA
TUEBINGEN UNIVERSITY/ALMANYA
UNIVERSITY DEGLI STUDI DI GENOVA/ITALYA
UNIVERSITY OF VIENA/AVUSTURYA
UNIVERSITY OF BERLIN/ALMANYA
UNIVERSITY OF GLAMORGAN/İNGİLTERE
UNIVERSITY OF MUNSTER/ALMANYA
UNIVERSITY OF OSTRAVA/ ÇEK CUMHURİYETİ
CARDINAL STEPHAN UNIVERSITY/POLONYA
25
ACADEMY OF HUMANITIES AND ECONOMICS IN
LODZ/POLONYA
UNIVERSITY OF MUNSTER/ALMANYA
UNIVERSITAT HAMBURG/ALMANYA
OTTO-FRIEDRICH-UNIVERSITAT
BAMBERG/ALMANYA
UNIVERSITY OF MARIBOR/SLOVENYA
MYKOLAS ROMERIS UNIVERSITY/LITVANYA
CARDINAL STEFAN UNIVERSITY IN
WARSAW/POLONYA
UNIVERSITY OF GENT/BELÇİKA
UFC UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE / FRANSA
Erasmus Staj Hareketliliğinden
Yararlanan Öğrencilerimiz
GİDEN
ÖĞRENCİ
SAYISI
EĞİTİMÖĞRETİM YILI
DÖNEMİ GİTTİĞİ KURUM
2009-2010
YAZ
MOTTENKISTE KOZA/ALMANYA
1
2013-2014
YAZ
HAMBURG ELELE DERNEĞİ/ALMANYA
1
2014-2015
YAZ
KİTA ARKADAŞ KREŞ/ALMANYA
1
2014-2015
YAZ
FLEX ACADEMY/BİRLEŞİK KRALLIK
1
2015-2016
YAZ
DRK-BEWEGUNGSKITA-FREUNDE/ALMANYA
1
2016-2017
YAZ
SAVARONA YACHT UND SEGEL CLUB / ALMANYA
2
2016-2017
YAZ
AL NUR KİNDERGARTEN/ ALMANYA
1
TOPLAM
8
45
Eğitim ve Uygulama Alanlarımız
- 23 derslik
- 3 bilgisayar laboratuvarı
- 1 fen laboratuvarı
- 1 resim dersliği
- 1 müzik dersliği
- 1 drama dersliği
- 9 seminer salonu
- 2 toplantı salonu
48
Kütüphaneler
1. FAKÜLTE KÜTÜPHANESİ
- 34.839 kitap
- Çevrimiçi katalog tarama
- Ödünç verme
- Okuma salonu
- Süreli yayınlar
- Tezler
Kütüphanemiz 09.00 – 22.00 saatleri arasında
hizmet vermektedir.
Sınav dönemlerinde çalışma saatleri 09.0018.00 olmak üzere 1 hafta sonu açıktır.
2. ÇOCUK KÜTÜPHANESİ
8066 çocuk kitabı bulunmaktadır.
Okuma Salonlarımız
50
MERKEZLER / BİRİMLER
ÖZEL EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA
MERKEZİ
51
EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA
MERKEZİ
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK
DANIŞMA BİRİMİ
ERKEN ÇOCUKLUK GELİŞİMİ VE
EĞİTİMİ BİRİMİ
Öğrenci Topluluklarımız
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A.Ü. EBF Tiyatro ve Kültür Topluluğu Oyuncuları
Atatürkçü Düşünce Öğrenci Topluluğu
Eğitimde Yaratıcı Drama Topluluğu
Türkçe Topluluğu
Genç Eğitimciler Topluluğu
A.Ü. Anka Kadın Topluluğu
Halk Oyunları Topluluğu
Toplumcu Eğitimciler Topluluğu
A.Ü. Münazara Topluluğu
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Topluluğu
A.Ü. Grafik ve Tasarım Topluluğu
Sosyal ve Doğal Çevre Topluluğu
Ankara-PDR Topluluğu
Özel Eğitim Topluluğu
Öğrenci Topluluklarımız
Öğrenci Topluluklarımız
Öğrenci Topluluklarımız
Geleneksel Kalem Bayramımız
Geleneksel Kalem Bayramımız
Geleneksel Kalem Bayramımız
Geleneksel Kalem Bayramımız
Mezuniyet Töreni…
Mezuniyet Töreni…
İletişim Bilgilerimiz
ADRES: ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
06590 CEBECİ YERLEŞKESİ/ANKARA
Tel : 0 312 - 363 33 50 (10 hat)
Fax : 0 312 - 363 61 45
Ankara Üniversitesi
www.ankara.edu.tr
Eğitim Bilimleri Fakültesi
www.education.ankara.edu.tr
[email protected]
[email protected]
TÜM ÖĞRENCİLERİMİZE
2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA
BAŞARILAR DİLİYORUZ.

Benzer belgeler