3. mimarlık öyküleri yarışması koşulluğu

Transkript

3. mimarlık öyküleri yarışması koşulluğu
3. MİMARLIK ÖYKÜLERİ YARIŞMASI
KOŞULLUĞU
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve Mimarlık Vakfı tarafından, her yıl 9 Nisan günü başlayan
MİMAR SİNAN’I ANMA HAFTASI içinde ödül töreni yapılmak üzere, “3. Mimarlık Öyküleri Yarışması”nın
düzenlenmesine karar verilmiştir.
YARIŞMANIN KONUSU:
Uluslararası Mimarlar Birliği(UIA)’nin bu yıl Japonya’nın Tokyo Kenti’nde düzenlenecek olan “UIA 2011 Tokyo
Konferansı”nın ana teması “Mimarlık ve İnsan Hakları” olarak belirlenmiştir.
Bu kez “3. Mimarlık Öyküleri Yarışması”na konu olarak “MİMARLIK VE İNSAN HAKLARI” seçilmiştir.
İlkesel olarak içeriğinde mimarlık alanının da işlendiği tüm konular, bu öykü yarışması kapsamındadır.
Öykü yarışmasında mimarlık ile ilişkilendirilmiş değerli öyküleri bir araya getirmek, öykü birikimini paylaşmak ve
mimarlık bilincine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.
SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ:
Ali Cengizkan
Öner Ciravoğlu
Leyla Ruhan Okyay
Hikmet Temel Akarsu
Ayşegül Uğurlu Özberk
Mimar/Şair/Yazar
Yazar
Mimar/Yazar
Mimar/Yazar
Mimar
SEÇİCİ KURUL RAPORTÖRLERİ:
Serhat Başdoğan
Selin Yıldız
Mimar
Mimar
ÖDÜLLER:
1. Ödül: 3.000.- TL
2. Ödül : 2.000.- TL
3. Ödül: 1.000.- TL
Seçilen yapıtlara ödüller herhangi bir kesinti yapılmaksızın ödenecektir.
Ödemeler yarışma sonuçlarının duyurulmasından sonra en geç bir ay içinde yapılacaktır.
Seçici Kurul’un yayımlanmaya değer gördüğü yapıtlar, daha önce olduğu gibi “Mimarlık Öyküleri” kitabında yer
alacaktır. Katılımcılardan ödül alan ve yayımlanmaya değer bulunan yapıtların sahiplerine ayrıca teşekkür belgesi
verilecektir.
YARIŞMA GÜNLÜĞÜ:
Yarışmanın ilanı:
Son teslim tarihi:
Sonuçların açıklanması:
Ödül töreni, Mimar Sinan’ı Anma Haftası:
29 Ağustos 2011 Pazartesi
16 Ocak 2012 Pazartesi, Saat: 17.00
02 Nisan 2012 Pazartesi
09 Nisan 2012 Pazartesi, Saat: 19.00
YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI:
1. Yarışmaya Türkçe eserlerle herkes katılabilir.
2. Ödüle aday yapıtlarda Türkçe kullanımındaki başarı, yazınsal duyarlılık ve yazınsal düzey aranacaktır.
3. Öyküler daha önce yayımlanmamış olmalıdır.
4. Yarışmaya en çok üç öyküyle aday olunabilir.
5. Birden fazla öykü ile katılım halinde her bir öykü için ayrı rumuzla başvuru zorunludur.
6. Öykülerin 2000 kelimeyi geçmemesi tavsiye edilir.
7. Yapıtlar bilgisayar ortamında (Ariel yazı karakteri, 12 punto büyüklükte, 1,5 satır aralığı ölçüleri ve dijital kopya
olanağı kullanılarak) yazılmalıdır.
8. Yarışmaya katılan öykü kopyaları geri gönderilmeyecektir.
ÖYKÜLERİN TESLİM KOŞULLARI:
RUMUZ:
Yazarca belirlenmiş ve yalnızca 6 (altı) rakamdan (örnek: 928351) oluşacak “rumuz” kullanılacaktır. Rumuzda
kullanılan rakamlar sıralı olmamalıdır. Rumuz kişisel ek bilgi, harf vb işaretler kesinlikle içermemelidir.
ELDEN YA DA POSTA İLE GÖNDERİLECEK TESLİM ZARFI:
Yarışmacının elden vereceği ya da “iadeli taahhütlü” posta yoluyla iletileceği teslim zarfı içinde,
üzerlerinde sadece 6 rakamlı “rumuz”un yazılmış olduğu,
i) Kimlik zarfı,
ii) CD
iii) 8 kopya basılı öykü
olmalıdır. Teslim zarfının üzerine sadece “öykü verilme adresi” ve “rumuz” yazılı olmalıdır.
TESLİM ZARFI İÇİNDEKİ:
i) Kimlik zarfı:
Kimlik zarfının üzerine kimliği belli edecek herhangi bir im, yazı olmamalı, yalnızca “rumuz” yazılmış olmalıdır.
Kimlik zarfı içine, yapıt yaratıcısının (1) Kimlik bilgileri, (2) Yaşam öyküsü özeti, (3) Bir tane vesikalık fotoğrafı, (4)
Açık posta adresi ve (5) diğer (telefon, e-posta) iletişim bilgileri ile (6) yarışma kurallarını kabul ettiğini belirten
imzalı bir yazı konularak kapatılmalıdır.
ii) CD / Dijital kopya:
Eserin dijital kopyasınının kaydedildiği CD’nin üzerinde yalnızca “rumuz” bulunacaktır.
CD içinde yapıtın (MS Word formatındaki) dijital kaydı, sadece kullanılan “rumuz” ile adlandırılacaktır (rumuz.doc).
iii) 8 Kopya basılı öykü:
Öykülerin yazılı olduğu tüm sayfaların sağ üst köşesine sadece 6 (altı) rakamlı “rumuz” yazılmalıdır.
Kimliği belli edecek herhangi bir im, yazı olmamalıdır.
Ödüle aday her bir eser (8) sekizer kopya öykü ile birlikte aşağıdaki öykü teslim adresine elden verilmeli ya da
“iadeli taahhütlü” olarak gönderilmelidir.
ÖYKÜLERİN VERİLECEĞİ ADRES:
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy Binası, 2. Kat.
Karaköy, Kemankeş Cad. No: 31 Beyoğlu 34425 İSTANBUL
Öyküler, en geç yarışma teslim tarihi olan 16 Ocak 2012 Pazartesi, Saat: 17.00’ye kadar
elden TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy Binası, 2. Katına teslim edilecek
ya da ”iadeli taahhütlü” olarak posta yoluyla gönderilecektir.
BİLGİ VE İLETİŞİM:
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy Binası, 2. Kat.
Adres: Karaköy, Kemankeş Cad. No: 31 Beyoğlu 34425 İSTANBUL
E-posta: [email protected]
Tel: (0212) 227 69 10 ve 11 - Faks: (0212) 236 85 28
web: www.mimarist.org
web: www.mimarlikvakfi.org.tr
SONUÇLARIN AÇIKLANMASI:
Seçici Kurul’un değerlendirme sonuçları Mimar Sinan’ı Anma Haftası öncesinde, 02 Nisan 2012 Pazartesi günü
açıklanır. Açıklama yapıldıktan sonra sonuçlar, kurumların web sayfalarından duyurulur.
ÖDÜL TÖRENi:
Ödül töreni, Mimar Sinan’ı Anma Haftası:
09 Nisan 2012 Pazartesi, Saat: 19.00
Yer: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy Binası Salonu
Adres: Karaköy, Kemankeş Cad. No: 31 Beyoğlu 34425 İSTANBUL
TELİF HAKLARI:
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve Mimarlık Vakfı tarafından düzenlenen bu yarışma sonucunda
Seçici Kurul tarafından yayımlanmaya değer bulunan yapıtları bu kurumların tüzel kişiliklerine ait her türlü yayında
kullanma, değerlendirme hakkı, yarışmacı tarafından yarışmaya katılmakla kabul edilmiş sayılır.
Mimarlık Öyküleri kitabında yer alacak öykülere, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nce belirlenen miktarda
telif hakkı olarak bir ödeme yapılacaktır. Bu ödeme aksi belirtilmediği durumda yayın olarak yapılabilecektir.
Katılımcılara başarılar dileriz.

Benzer belgeler

4. Önemli Gün ve Etkinlikler - TMMOB Mimarlar Odası İstanbul

4. Önemli Gün ve Etkinlikler - TMMOB Mimarlar Odası İstanbul 09 Nisan 2012 Pazartesi, Saat: 19.00 Yer: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy Binası Salonu Adres: Karaköy, Kemankeş Cad. No: 31 Beyoğlu 34425 İSTANBUL TELİF HAKLARI: TMMOB Mimar...

Detaylı

Barselona ve Gaudi - Samsun Mimarlar Odası

Barselona ve Gaudi - Samsun Mimarlar Odası Zerrin ÖZDOĞAN Yayın Komitesi Ali İHSAN AKA Hüseyin BAŞNAMLI Muhammed KONAÇOĞLU Erdem DUMLU Müge DARI Buket SOYAL Yayın Yeri Mimarlar Odası Samsun Şubesi Bahçelievler Mah. Mevlana Cad. Barış Apt. N...

Detaylı