Doç.Dr. Hasan Serin - Department of Automotive Engineering

Yorumlar

Transkript

Doç.Dr. Hasan Serin - Department of Automotive Engineering
ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı
: Hasan SERİN
Doğum Tarihi: 12 Aralık 1977
Öğrenim Durumu:
Derece
Bölüm/Program
Üniversite
Yıl
Lisans
Y. Lisans
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Çukurova Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
1994 - 18.06.1999
1999 – 24.01.2002
Doktora
Makine Mühendisliği
Çukurova Üniversitesi
2002 – 22.10.2008
Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı :
“Designing of an Air-Conditioning System with Ice Storage”
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Tuncay YILMAZ, Çukurova Üniversitesi
Doktora Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı :
“Cooling of Metallic Cylindrical Materials Under Quenching Conditions”
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Tuncay YILMAZ, Çukurova Üniversitesi
Görevler:
Görev
Unvanı
Arş.Gör.
Görev Yeri
Yıl
Müh. Mim. Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Çukurova
1999-2008
Üniversitesi
Projede
Araştırmacı
Institute
of
Thermal
Engineering,
Graz
University
of
2003-2004
Öğr.Gör.Dr.
Müh. Mim. Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Çukurova
2008-2013
Technology, Avusturya
Üniversitesi
Topçu Atğm.
Öğr. Gör.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Astsubay Meslek Yüksek Okulu
Yrd.Doç.Dr.
Müh.
2009-2010
Mekatronik Bölümü
Mim.
Fakültesi,
Çukurova Üniversitesi
Otomotiv
Mühendisliği
Bölümü,
2013-
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :
-
Hasan PEKER, MSc Thesis, “The Comparison of Alternative Fuels Produced from
Sunflower and Hazelnut Oils by Thermal Cracking and Transesterification
Methods”, Ç.Ü. Fen Bilimleri Ens. Makine Müh. Anabilimdalı, Ocak 2015.
Yönetilen Doktora Tezleri :
Projelerde Yaptığı Görevler :
Proje Yürütücüsü, Bilimsel Araştırma Projesi- BAP – “Polietilenin Katalitik ve Termal
Parçalama Metodu ile Yakıt Olarak Elde Edilmesi ve Dizel Motor Performans ve
Emisyonlarına Olan Etkisinin İncelenmesi.”; Ekim 2010-Ekim 2011.
Proje Yürütücüsü, Bilimsel Araştırma Projesi- BAP – “Çay Tohumundan Biyodizel Elde
Edilmesi, Soya ve Pamuk yağı Biyodizelleri ile Üçlü Karışımın Dizel Motor Performans ve
Emisyonlarına Olan Etkisinin İncelenmesi.”; Nisan 2013-Nisan 2014
İdari Görevler :
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
TMMOB Makine Mühendisleri Odası
Ödüller :
Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz
döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):
Akademik
Yıl
Dönem
Haftalık Saati
Teorik Uygulama
Dersin Adı
Öğrenci
Sayısı
N.Ö+II.Ö
Güz
2012-2013
Bahar
Güz
2013-2014
Bahar
Advances in Biofuel
Production (Yüksek Lisans)
Principles of Mechanical
Eng.(Mak.Müh.)
Automotive Emmisions and
Control (Otomotiv Müh.)
Int. To Automotive Eng.
(Otomotiv Müh.)
Advances in Biofuel
Production (Yüksek Lisans)
Automotive Emmisions and
Control (Otomotiv Müh.)
3
0
5
3
0
90+85
3
0
42
3
0
42
3
0
5
3
0
42
N.Ö.:Normal Öğretim,II.Ö.:İkinci Öğretim
ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A.1 GUNGOR, C., SERIN, H., OZCANLI, M., SERIN, S., AYDIN, K. Engine performance
and emission characteristics of plastic oil produced from waste polyethylene and its
blends with diesel fuel. International Journal of Green Energy. 12 (1), 98-105.
A.2 SERIN H., AKAR, N.Y., (2014). Performance and Emissions of a Diesel Engine Fueled
with Tea Seed (Camellia Sinensis) Oil Biodiesel - Diesel Fuel Blends. International
Journal of Green Energy. 11 (3), 292-301.
A.3 SERIN H., OZCANLI, M., GOKCE M.K., TUCCAR G., (2013). Biodiesel Production
from Tea Seed (Camellia Sinensis) Oil and Its Blends with Diesel Fuel. International
Journal of Green Energy. 10 (4), 370–377.
A.4 OZCANLI M., SERIN, H., SARIBIYIK, O.Y, AYDIN, K., SERIN, S., (2012).
Performance and Emission Studies of Castor Bean (Ricinus Communis) Oil Biodiesel and
Its Blends with Diesel Fuel. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and
Environmental Effects. 34(19), 1808-1814.
A.5 SERIN, H., YILMAZ, A., YILMAZ, T., (2012). Cooling of cylindrical ANSI 1025 steel
bar under quenching conditions. Energy Education Science and Technology Part A:
Energy Science and Research. 29(2): 819-826.
A.6 OZCANLI M., KESKIN, A., SERIN, H., YAMACLI S., USTUN D., (2012). Effects of
Soybean Biodiesel on Engine Vibration and Noise Emission. Energy Education Science
and Technology Part A: Energy Science and Research. 28(2), 949-956.
A.7 OZCANLI M., SERIN, H., AYDIN, K., SERIN, S., (2011). Ricinus Communis (Castor
Oil) Methyl Ester as a Natural Additive for Biodiesel Fuels. Energy Education Science
and Technology Part A: Energy Science and Research. 27(2), 331-336.
A.8 OZCANLI M., SERIN, H., (2011). Evaluation of soybean/canola/palm biodiesel
mixture as an alternative diesel fuel. Journal of Scientific & Industrial Research.
70(6), 466-470.
A.9 ESME, U., BAYRAMOGLU, M., SERIN, H., GUVEN, O., AYDIN, H., KAZANCOGLU, Y.
(2011). Temperature Distribution of Multipass TIG Welded AISI 304L Stainless Steel.
Materials Testing-Materials and Components Technology and Application. 53(12), 42-47.
A.10 SARIBIYIK, O.Y., OZCANLI M., SERIN, H., SERIN, S., AYDIN, K., (2010). Biodiesel
Production from Ricinus Communis Oil and Its Blends with Soybean Biodiesel, Strojniški
vestnik - Journal of Mechanical Engineering. 56(12), 811-816.
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler :
B.1 BURGAC, A., OZCANLI, M., SERIN, H. Evaluation Of Composite Biodiesel As An
Alternative Fuel For CI Engines. AVTECH 14 Automotive and Vehicle Technologies
Conference, İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-18 Ekim 2014, pp.199-201.
B.2 SERIN, H., AYDIN, K., OZCANLI, M., YASAR, A. Emission Characteristics Of Tea
Seed\Soybean\Cotton Seed Biodiesel Blends. Proceedings of 2014 5th International
Conference on Environmental Science and Technology. Gdansk, POLONYA, 14-16 Mayıs
2014, pp.x-x
B.3 OZCANLI, M., YASAR, A., AYDIN, K., SERIN, H. Piston Bowl Effect On Biodiesel Nox
Emissions. Proceedings of 2014 5th International Conference on Environmental Science
and Technology. Gdansk, POLONYA, 14-16 Mayıs 2014, pp.x-x
B.4 YASAR, A., OZCANLI, M., SERIN, H., AYDIN, K. Compression Ratio And Injection
Angle Effect On Performance And Emissions Of A Diesel Engine Fuelled With Rapeseed
Biodiesel And Diesel Fuel. Proceedings of 2014 5th International Conference on
Environmental Science and Technology. Gdansk, POLONYA, 14-16 Mayıs 2014, pp.x-x
B.5 OZCANLI, M., SERIN, H., YAVUZ, H., AYDIN, K., TOSUN, E. Performance
characteristics of a diesel engine fueled with trio-biodiesel blends. Current Opinion In
Biotechnology, 24(1), 43-S44 (Abstract). European Biotechnology Congress Comenius
Univ, Bratislava, SLOVAKIA MAY 16-18, 2013.
B.6 SERIN, H., OZGUR, C., OZCANLI, M., AYDIN, K., OZGUR, T. Preparation of fuels by
cracking of different plastics and their blends with diesel fuel. Current Opinion In
Biotechnology, 24(1), 44-S44 (Abstract). European Biotechnology Congress Comenius
Univ, Bratislava, SLOVAKIA MAY 16-18, 2013.
B.7 YAVUZ, H., SERIN, H., CONKER, C, AYDIN, K., ULUOCAK, I. Control application and
performance analysis of wave energy converters. Current Opinion In Biotechnology,
24(1), 44-S44 (Abstract). European Biotechnology Congress Comenius Univ, Bratislava,
SLOVAKIA MAY 16-18, 2013.
B.8 BALTACIOGLU, M.K., YASAR, E., OZCANLI, M., SERIN, H., AYDIN, K. Experimental
Investigation of Performance and Emission Changes on Diesel Engines by Using Ethyl
Benzoate as Additive. 6. International Ege Energy Symposium - Exhibition, June 28-30
izmir, 2012, p:1054-1061.
B.9 ÖZGÜR, T., TUCCAR, G., ULUDAMAR, E., YILMAZ, A.C., GÜNGÖR, C., ÖZCANLI, M.,
SERIN, H., AYDIN, K. Effect of nanoparticle additives on NOx emissions of diesel fueled
compression ignition engine. 6. International Ege Energy Symposium – Exhibition, June
28-30, İzmir, 2012. p:308-317.
B.10 GUNGOR, C., OZGUR, T., SERIN, H., AYDIN, K.,”Performance and Emission
Studies of Diesel Engine Running with %5 Polyethylene Diesel Fuel Additive”, 6 th
International Ege Energy Symposium & Exhibition, 28-30 June 2012, p:318-326, Izmir,
Turkey.
B.11 SERIN, H., OZCANLI, M. Castor Oil Biodiesel and Its Blends as an Alternative
Diesel Fuel. Car 2011 International Automotive Congress (CAR2011-1175), November 24, Pitesti, ROMANIA, 2011.
B.12 OZCANLI, M., SERIN, H., OZGUR, T., SARIBIYIK, O.Y., AYDIN, K. Bio-Based
Additive Effect on Performance and Emission Characteristics of a Diesel Engine Fueled
with Palm Oil Methyl Ester. Car 2011 International Automotive Congress (CAR20111110), November 2-4, Pitesti, ROMANIA 2011.
B.13 GUNGOR C., SERIN, H., OZCANLI, M., SERIN, S., AYDIN, K. Engine performance
and emission characteristics of plastic oil produced from waste polyethylene and its
blends with diesel fuel. 6th International Green Energy Conference, June 5-9, Eskisehir,
2011.
B.14 ESME, U., BAYRAMOGLU, M., GEREN, N., SERIN, H. Direnç Nokta Kaynağında
Kaynak Parametrelerinin Taguchi Metoduyla Analizi. 11th International Materials
Symposium, 19-21 Nisan 2006, Denizli, s. 24-28.
B.15 SERIN, H., BUYUKALACA, O., YILMAZ, T. Design of a Small-Capacity Ice Thermal
Energy Storage System. Proceedings of the First International Exergy, Energy and
Environment Symposium, 13-17 Temmuz 2003, İzmir, Paper No. IEEES-1/AH/62.
C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
-
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D.1 ESME, U., SERIN, H. (2007) “A Study for the Optimization of Cutting Forces Based
on the Taguchi Method”, Ç.Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi. 22(1), 1-12.
D.2 ESME U., SERIN H., ÖZCANLI M., (2007) “Modeling of the Contact Resistance in
Resistance Spot Welding (RSW) Process”, Ç.Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi. 22(1), 13-20.
D.3 ESME, U., GUVEN, O., SERIN, H., (2007) “Modelling and Prediction of Weld Strength
in Resistance Spot Welding (RSW) Process Using Artificial Neural Network (ANN)”, Ç.Ü.
Müh. Mim. Fak. Dergisi. 22(1), 21-28.
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E.1 Güngör, C., Yılmaz, A.C., Yılmaz, A, SERİN, H., Özcanlı, M., Aydın, K., “Palmiye
Yağında Kızartılmış Tavuk Yağlarından Biyodizel Eldesi, Yakıt Özellikleri ve Motorin ile
Karışımlarının İncelenmesi”, VI. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu,
Ekim 2011, Kayseri, s. 416-424.
E.2 Tüccar, G., SERİN, H., Gökçe, M.K., Özgür, T., Uludamar, E., Aydın, K., “Çay
Çekirdeği (Camellia Sinensis) Biyodizelinin Yakıt Özelliklerinin İncelenmesi”, VI. Yeni ve
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Ekim 2011, Kayseri, s. 127-131.
E.3 Özgür, T., Özcanlı, M., SERİN, H., Aydın, K., “Nanopartikül Katkılarının Dizel Motor
Yakıt Özelliklerine ve Motor Performans ve Emisyonuna Etkilerinin İncelenmesi”, Anadolu
Enerji Sempozyumu, Elazığ, Haziran 2011, s. 310-319.
E.4 SERİN, H., Yılmaz, A., Yılmaz, T., “Cooling of Cylindrical ANSI 1025 Steel under
Quenching Conditions”, 17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 24-26 Haziran 2009,
Sivas.
E.5 SERİN, H., Yılmaz, T., Yılmaz, A., “Çeliğe Su Vermede Isı Transferi Katsayısı ve Çelik
Sıcaklık Dağılımlarının Nümerik Hesaplanması”, Çukurova Üniversitesi MühendislikMimarlık Fakültesi 30.Yıl Sempozyumu, 16-17 Ekim 2008, Adana. s. 543-548.
E.6 SERİN, H., Serin, S., “Bitkisel Yağların Gıda Dışı Kullanımları”, Bitkisel Yemeklik
Yağlar Sempozyum ve Sergisi, 8-10 Mayıs 2008, Adana, s. 315-319.
E.7 Yılmaz, A., Yılmaz, T., Büyükalaca, O., SERİN, H., “Ülkemizde Dizayn Değeri
Olmayan Yerleşim Bölgeleri için Kuru Termometre Dizayn Sıcaklıklarının Belirlenmesi”, 2.
Ulusal İklimlendirme Kongresi, 15-18 Kasım 2007, Antalya. s. 125-131.
E.8 SERİN, H., Yılmaz, A., Yılmaz, T., “Investigation of Heat Transfer Coefficient and
Heat Flux for Steels Under Quenching Conditions”, 16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği
Kongresi, 30Mayıs-2Haziran 2007, Kayseri, s. 174-179.
E.9 Eşme, U., Bayramoğlu, M., Geren, N., SERİN, H., “TIG Kaynağında Kaynak
Dayanımının Taguchi Metoduyla Optimizasyonu”, TİMAK-Tasarım İmalat Analizi Kongresi,
26-28 Nisan 2006, Balıkesir, s. 335-343.
E.10 Eşme, U., Bayramoğlu, M., Geren, N., SERİN, H., “TIG Kaynağındaki Elektrot Uç
Geometrisinin Kaynak Havuz Şekline Etkileri”, Kaynak Teknolojisi V. Ulusal Kongresi1,
11-12 Kasım 2005, İzmit-Kocaeli.
E.11 SERİN, H.,
Güler, R., Büyükalaca, O., Yılmaz, T., “Buz Depolamalı bir
İklimlendirme Sisteminin Tasarımı”, 4.GAP Mühendislik Kongresi, 6-8 Haziran 2002,
Şanlıurfa, s.192-197.
F. Diğer yayınlar :
Hakemlik Yapılan Bilimsel Dergiler


Energy Conversion and Management
International Journal of Green Energy

Benzer belgeler