Gıda emniyeti konusunda tavsiyeler

Transkript

Gıda emniyeti konusunda tavsiyeler
Gıda emniyeti konusunda
tavsiyeler
Hastalar ve ziyaretçiler için bilgiler
ie
e rs e r
v
kse ov id’
Tur iezen lighe
v
i
‘Ad selve
d
voe
Gıdaların bozulmasını önlemek
için hastahanemizde gıdaların
hazırlanmasında uyulması gereken sıkı
şekilde uygulanan koşullar ve kurallar
vardır. Ziyaretçilerin getirdikleri gıda
maddeleri için de, kurallar vardır. Bu
nedenle bu broşürü ziyaretçilerinizin
okuması da önemlidir.
2
Giriş
Hastahanemizde gıdaların hazırlanmasında sıkı şekilde
uygulalnan hijyen (sağlık bilgisi) ve emniyet kuralları vardır.
Bu talep ve kurallar, gıda hijyen kodunda yasal olarak tespit
edilmiştir. Bu kurallara hastaların, konut sakini ve görevlilerin
gıdalardan hastalanmalarını önlemek için yapılmışlardır. Yılda
bir kaç kez ‘Voedsel- en Warenautoriteit’ (yetkili gıda kontrol
bürosu) hastahanemizi bu kurallara uyulup uyulmadığını
kontrol etmek için ziyaret etmektedir.
Hastamız olarak sizin için bu bu sıkı talep ve kuralların bir kaç sonucu vardır:
–– Yemeklerin ısı derecesi
Talimata göre sıcak yemekler size 60°C ve soğuk yemekler 7°C ısıda
sunulur.
–– Yemek sırasında yoksanız
Eğer ekmekli öğün sırasında yoksanız, daha sonra beslenme asistanı
siz ekmekli öğünü sunabilir. Eğer sıcak yemekli öğünde yoksanız, sıcak
yemek en fazla bir saat saklanabilir. Bu bir saat geçtikten sonra bütün arta
kalan sıcak yemekler merkezi mutfağa gider.
Bu bir saat geçtikten sonra, et suyu, ‘vla’ veya yoğurt eklenmiş ekmekli
öğün yiyebilirsiniz.
3
GIDA EMNİYETİ KONUSUNDA HASTA VE ZİYARETÇİLERE TAVSİYELER
Inleiding
Bij de voedselbereiding in ons ziekenhuis gelden strenge
eisen en regels wat betreft hygiëne en veiligheid. Deze eisen
en regels zijn wettelijk vastgelegd in de Hygiënecode voor
de voeding. Instellingen hebben de plicht aan te tonen dat
aan patiënten en bewoners veilig voedsel wordt verstrekt.
Deze regels zijn gemaakt om te voorkomen dat patiënten,
bewoners en medewerkers ziek worden van het eten. Een
aantal keren per jaar brengt de Voedsel- en Warenautoriteit
een bezoek aan ons ziekenhuis om te controleren of deze
regels nageleefd worden.
Voor u als patiënt hebben deze strenge eisen en regels een aantal gevolgen:
–– Temperatuur van de maaltijd
Volgens voorschrift worden warme gerechten op minimaal 60°C bij u
geserveerd en koude gerechten op maximaal 7°C.
–– Afwezigheid tijdens de maaltijd
Als u afwezig bent tijdens een broodmaaltijd, dan kunt u op een later
tijdstip een broodmaaltijd krijgen van de voedingsassistent. Bent u
tijdens de warme maaltijd afwezig, dan mag de warme maaltijd maximaal
één uur bewaard worden. Na dit uur gaan alle overgebleven warmemaaltijdbladen terug naar de centrale keuken. Na dit uur kunt u wel een
broodmaaltijd gebruiken, aangevuld met bouillon, vla of yoghurt.
4
–– Süt ürünleri
Yemek sırasında sunulan tatlı ve olabilecek diğer süt ürünleri yemek
bittikten sonra saklanamazlar (buzdolabında da saklanamazlar). Bu gıda
maddelerinin servisi yapıldıktan sonra ısı çabucak 7°C üstüne çıkar.
Servis yapıldıktan sonraki bir saat içinde emniyetle yiyebilirsiniz. Öğleden
sonra bir tatlı yemek isterseniz bölüm mutfağından ‘vla’ veya yoğurt
verilebilir. Eğer içecek dağıtımı sırasında bir süt ürünü seçerseniz, (süt
veya ‘karnemelk’), bunu en kısa zamanda içmenizi tavsiye ederiz.
–– Meyve
Elma ve portakal gibi sert meyveleri gece dolabınızda saklayabilirsiniz.
Kayısı ve üzüm gibi yumuşak meyveler (adınız ve tarih yazılı bir etiketle)
hastalara ait buzdolabında saklanabilir. Üç gün sonra (açıldığı tarih dahil)
bu meyveler çöpe atılır. Bu meyveler eğer etiket yoksa çöpe atılır.
–– Paket içinde meyve suları
Paket içinde meyve suları açıldıktan sonra adınızı ve açılma tarihini
taşıyan bir etiketle buz dolabında saklanmalıdır. Üç gün sonra (açıldığı
tarih dahil) bunlar çöpe atılır. Burada da eğer bu gıda maddelerinde etiket
yoksa, atılacağı kuralı geçerlidir.
–– Diyet bölümü tarafından verilen arada yenenler
Aşağıdaki arada yenen gıda maddelerinde geçerli saklama süreleri vardır:
yy paket ‘drinkvoeding’: kapalı olarak  son saklama tarihine bakın;
açıldıktan sonra  2 saat
yy ‘shakes, energieverrijkte vla, kwark-yoghurt-vruchtendrank’: 1 saat
yy ‘kroket, haring, kaasblokjes/rolletjes’ gibi sıcak ve soğuk mezeler:
1 saat.
5
GIDA EMNİYETİ KONUSUNDA HASTA VE ZİYARETÇİLERE TAVSİYELER
–– Zuivel en zuivelproducten
Het toetje en eventuele andere zuivelproducten die u geserveerd krijgt
tijdens de maaltijden, mogen na afloop van de maaltijd niet bewaard
worden, ook niet in de koelkast. Nadat deze producten zijn geserveerd,
loopt de temperatuur ervan namelijk snel op boven de 7°C.
U kunt ze wel veilig nuttigen binnen één uur na serveren. Mocht u later
op de middag een toetje willen hebben, dan kunt u vla of yoghurt krijgen
vanuit de afdelingskeuken. Als u tijdens de drankenronde kiest voor
een zuivelproduct (melk of karnemelk), dan wordt u geadviseerd dit zo
spoedig mogelijk op te drinken.
–– Fruit
Hard fruit, zoals appels en sinaasappels mag u bewaren op uw
nachtkastje. Zacht fruit zoals perziken en druiven moeten (voorzien
van een sticker met uw naam en datum) bewaard worden in de
patiëntenkoelkast. Na drie dagen (inclusief dag van openen) worden deze
producten verwijderd. Bij het ontbreken van een sticker worden deze
producten verwijderd.
–– Pakken vruchtensap
Na opening moeten pakken vruchtensap worden bewaard in de koelkast,
voorzien van uw naam en datum van opening. Na drie dagen (inclusief
dag van openen) worden deze verwijderd. Ook hier geldt dat deze
producten, bij het ontbreken van een sticker, verwijderd worden.
–– Voorgeschreven tussendoortjes van de afdeling Diëtetiek
Voor onderstaande tussendoortjes gelden de volgende bewaartermijnen:
yy pakjes drinkvoeding: ongeopend  let op houdbaarheidsdatum;
geopend  2 uur
yy shakes, energieverrijkte vla, kwark- yoghurt- en vruchtendranken:
1 uur
yy warme en koude hapjes, zoals kroket, haring, kaasblokjes/rolletjes:
1 uur.
6
Getirilen gıda maddeleri konusunda tavsiyeler
Gıdalardan hastalanmayı önlemek için ziyaretçilerinizin
getirdiği gıda maddeleri konusunda da bir kaç kural vardır.
Gıda türleri
Genel tavsiye: tercihan bozulma riski olan gıda maddeleri getirmeyin.
Bozulma riski olan gıda maddeleri başkaları arasında: et ve salam türleri,
balık, salatalık ve süt ürünleridir. Meyve, kek ve bazı pasta türleri, örneğin
kek, daha uzun sürede bozulurlar bu nedenle daha az bozulma riski vardır.
Buna rağmen bozulma riski olan gıda maddeleri getirirseniz aşağıdaki talimat
geçerlidir.
–– Paketli ürünlerde ‘son saklama tarihi ‘ ve ‘son kullanma tarihlerine’ dikkat
edin. Son kullanma tarihi en azından bir kaç gün daha olan ürünleri satın
alın. Ziyarete gelene kadar buzdolabında saklayın
–– Üstünde tarih olmayan taze gıda maddelerinin üstüne satın aldığınız
tarihi kendiniz yazın. Paketli olmayan ve son kullanma veya saklama
tarihi olmayan gıda maddeleri iki günden fazla saklanamaz. Bu nedenle
bu tür gıda maddelerini (örneğin salatalık veya taze kesilmiş salam)
ziyarete geleceğiniz gün satın alın ve ziyarete geleceğiniz zamana kadar
buzdolabında saklayın.
Evden Isala klinieken sevkiyat
Gıda maddelerini Isala kliniklerine getirirken serin tutmanızı tavsiye ederiz.
Bu örneğin bir termos veya dipvriz ürünleri taşıdığınız izole edilmiş bir
torbada olabilir. Gıda maddeleri yanına önceden soğutulmuş elemanlar da
koyabilirsiniz.
7
GIDA EMNİYETİ KONUSUNDA HASTA VE ZİYARETÇİLERE TAVSİYELER
Adviezen voor het meebrengen
van voedingsmiddelen
Om voedselinfecties te voorkomen geldt er ook een aantal
regels voor het meebrengen van voedingsmiddelen door uw
bezoek.
Soorten voedingsmiddelen
Het algemene advies luidt: neem liever geen risicovolle voedingsmiddelen
mee. Risicovolle voedingsmiddelen zijn onder andere soep, vlees en
vleeswaren, vis, rauwkost en zuivelproducten. Voedingsmiddelen zoals fruit,
koek en sommige gebaksoorten, bijvoorbeeld cake, bederven veel minder
snel en dragen daarom minder risico.
Als u desondanks toch risicovolle voedingsmiddelen wilt meenemen, dan
gelden hiervoor de volgende instructies.
–– Let goed op de ‘tenminste houdbaar tot’ datum (THT) of de ‘tenminste te
gebruiken tot’ (TGT) datum van verpakte producten. Koop een product
dat nog zeker een aantal dagen houdbaar is. Bewaar het in uw koelkast
tot het moment dat u op bezoek gaat.
–– Zet op niet-gedateerde verse producten zelf de datum van aankoop.
Producten die niet zijn verpakt en geen THT- of TGT-datum hebben,
mogen niet langer dan twee dagen bewaard worden. Het is daarom
aan te raden dat u dit soort producten (bijvoorbeeld rauwkost of vers
gesneden vleeswaren) koopt op de dag dat u op bezoek komt en in uw
koelkast bewaart, tot het moment dat u op bezoek gaat.
Transport van huis naar Isala klinieken
Het is aan te raden om de producten tijdens het transport naar de Isala
klinieken koel te houden. Dit kan bijvoorbeeld in een koeltas of een
geïsoleerde tas, waarin u ook diepvriesproducten kunt vervoeren. Ook kunt u
een koelelement bij de producten leggen.
8
Ziyaret sırasında
(Eğer getirdiğiniz gıda maddeleri) hemen yenmiyecekse, bölümde bulunan
hastalara ait buzdolabına konulmasını sağlayın. Bunu aşağıdaki şekilde
yapabilirsiniz:
–– Ürünün üstüne hasta veya ev sakininin adını ve ürünün buzdolabına
konduğu günü yazın. Eğer ürün açılırsa, açıldığı günün de yazılması
gereklidir. Ad ve tarih belirtilmeyen gıda ürünleri, gıda asistanının
buzdolabını kontrolu sırasında atılır.
–– Hastaların/ev sakinlerinin
buzdolabında asılı saklama şemasında (Bewaarschema) çeşitli ürünlerin
ne kadar süreyle saklanabileceğine bakın.
Son olarak
Hastahane dışardan getirilen gıda maddelerinden sorumlu değildir.
Bu broşürde yazılı bilgiler konusunda sormak istediğiniz bir şey varsa,
bölümüzündeki gıda asistanına (voedingsassistent) sorabilirsiniz.
9
GIDA EMNİYETİ KONUSUNDA HASTA VE ZİYARETÇİLERE TAVSİYELER
Tijdens het bezoek
Zorg ervoor dat de door u meegebrachte voedingsmiddelen onmiddellijk in
de daarvoor beschikbare patiëntenkoelkast op de afdeling worden gezet
(tenzij de producten direct worden opgegeten). U moet hierbij als volgt te
werk gaan:
–– Voorzie het product van de naam van de patiënt of bewoner, en de datum
waarop het product in de koelkast wordt gelegd. Als het product wordt
geopend, moet ook de datum van openen vermeld worden. Producten
die niet zijn voorzien van naam en data, worden bij een controle van de
koelkast door de voedingsassistent verwijderd.
–– Kijk op het Bewaarschema dat bij de patiënten/bewoners op de koelkast
hangt, hoe lang de diverse producten bewaard mogen worden.
Tot slot
Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor meegebrachte voedingsmiddelen.
Mocht u naar aanleiding van deze brochure vragen hebben, dan kunt u zich
wenden tot de voedingsassistent van uw afdeling.
10
Isala klinieken
Sophia lokali
Dokter van Heesweg 2
Postbus 10400
8000 GK Zwolle
tel: (038) 424 50 00
Weezenlanden lokali
Groot Wezenland 20
Postbus 10500
8000 GM Zwolle
tel: (038) 424 20 00
Metnin sorumluluğı
Bu broşür ‘Expertisecentrum Isala Facilitair’, ‘Voedselveiligheid’ bölümü
tarafından ‘stafdienst Concerncommunicatie van de Isala klinieken’ işbirliğiyle
hazırlanmıştır.
GIDA EMNİYETİ KONUSUNDA HASTA VE ZİYARETÇİLERE TAVSİYELER
Isala klinieken
Locatie Sophia
Dokter van Heesweg 2
Postbus 10400
8000 GK Zwolle
t (038) 424 50 00
Locatie Weezenlanden
Groot Wezenland 20
Postbus 10500
8000 GM Zwolle
t (038) 424 50 00
Verantwoording tekst
Deze brochure is samengesteld door de afdeling Voedselveiligheid van
het Expertisecentrum Isala Facilitair in samenwerking met de stafdienst
Concerncommunicatie van de Isala klinieken.
5659 / 0608
11