Untitled

Transkript

Untitled
Okul Öncesi 1 öğrencilerimiz, okulumuzdaki ve sınıfımızdaki rutinler
sorgulama serüvenlerini, rutin kuklalarını yaparak sürdürdüler. Okul rutinleri
arasında benzerlik ve farklılıkları kuklalarını kullanarak tartıştılar.
3. sınıf öğrencilerimiz sınıflarımıza konuk oldular ve “Bilkentli Olmak”
konulu sunumlarını paylaştılar.
Temizlik niçin gereklidir? Eller neden yıkanmalı? Ellerimizi yıkamazsak
neler olur? Tuvalet öncesi ve sonrası, yemek öncesi ve sonrası vb. durumlarda
ellerin neden yıkanması gerektiğini tartıştılar. Grup olarak düşüncelerini beyin
fırtınası yaparak açıkladılar.
‘’Alara’nın Bir Günü’’ öyküsü okundu. Öğrencilerimiz öyküde geçen okul ve
sınıf rutinlerini belirleyerek öğrenme günlüklerine ifade ettiler.
Matematik çalışmalarında geometrik şekilleri öğrenmeye devam ettiler.
Makarna ve oyun hamurlarını kullanarak, kare, daire, üçgen ve dikdörtgen
şekillerini oluşturdular. Evden getirdikleri güncel yaşam objeleri ile ‘’geometrik
şekiller köşeleri’’ oluşturdular. Şekil yürüyüşü oyunu ile öğrendiklerini pekiştirme
ve eğlenme fırsatı edindiler.
Satranç dersinde öğrencilerimiz; satranç tahtası üzerinde gidilen yatay
yollar, dikey yollar ve çapraz yolları gösterdiler. İstasyon masalarındaki
çalışmalarla öğrendiklerini pekiştirdiler.
Beden Eğitimi dersinde öğrencilerimiz; büyük ve küçük kas becerilerini
geliştirici oyunlar oynadılar. İşbirliğinde bulunma ve grup içinde birlikte hareket
edebilme becerisini kazandılar.
We are working on the letter B this week. We practised writing and made pictures of things that start
with B. We learned the song “Bring your bat and bring your ball-b-b”. We are continuing to talk about daily
routines and learning colours and shapes.
Okul Öncesi 2 öğrencilerimiz, geçtiğimiz hafta tat alma duyu organımız
olan dilimizi, bu hafta ise koklama duyu organımız burnu incelediler. Tat alma
tomurcuklarını büyüteçler ile gözlemleyerek
“Nasıl tat alıyoruz?, Beynimiz
nelerin tadını algılıyor?” sorularına cevaplar bulmaya çalıştılar. Tat alma ve dilimiz
ile ilgili ppt sunumu izlediler. Ekşi, tatlı, tuzlu ve acı yiyecekleri tadarak dilin tat
alma bölümlerini keşfetmek öğrencilerimiz için oldukça eğlenceli bir deneyim oldu.
Tat alma deneyimiz ile ekşi, tatlı, tuzlu, acı tatları dilimizin hangi bölümleri
ile algılıyoruz? Sorusundan yola çıkarak dilleri ile aldıkları tatları çalışma
kağıtlarına kaydettiler. Çalışmanın sonucunda diğer arkadaşlarının çalışma
kağıtları ile kendi çalışma kağıtlarını karşılaştırarak doğru sonuca ulaşmaya
çalıştılar.
Bu hafta koklama duyusu üzerine çalışmalar yaparak sorgulama sürecine
devam eden öğrencilerimiz, “Burnumuz ve gözümüz kapalıyken farklı yiyeceklerin
ne olduğunu tahmin edebilir miyiz?” Sorusundan yola çıkarak deney yaptılar. 2’ li
gruplar halinde çalışarak, yiyecek ya da içeceğin ne olabileceğini koklayarak
tahmin ettiler. Sonuçlarını çeteleme yaparak not ettiler.
Farklı koku kaynaklarını incelediler. Hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları
kokuları belirleyerek resmettiler. Koku alma duyumuzun nasıl algıladığını
anlayabilmek
için
koku
tanecikleri
ile
deney
yaptılar.
Ortamdaki
koku
taneciklerinin farkına vararak nasıl koku aldığımızı anlamaya çalıştılar.
Okuma -Yazma Hazırlık dersimizde öğrencilerimiz; “Ll” sesi ile başlayan
varlıkları bularak sözlük defterlerine resimlediler. “Leylek leylek lekirdek, hani
bana çekirdek” tekerlemesi eşliğinde sınıflarında “Ll” sesi köşesi oluşturdular.
3. sınıf öğrencilerimiz sınıflarımıza konuk oldular ve “Bilkentli Olmak”
konulu sunumlarını paylaştılar.
Satranç dersinde öğrencilerimiz; satranç tahtası üzerinde gidilen yatay
yollar, dikey yollar ve çapraz yolları gösterdiler. Masalardaki çalışmalarla
öğrendiklerini pekiştirdiler.
Okul Psikoloğu Sayın Filiz ÖZBAKIR, "Okul ve Çevreye Uyum" teması
kapsamında öğrencilerimizle tanışma amaçlı bir grup rehberlik etkinliği
gerçekleştirdi.
Görsel Sanatlar dersimizde; pastel boya tekniğini kullanarak “En Sevdiğim
Canlılar, Ailem ve Ben ” konulu resim çalışmalarını tamamladılar. Uygulamalar daha
sonra sizlere iletilecektir.
Müzik dersimizde bu hafta “Dişlerini Fırçala” isimli şarkıyı öğrendiler. “Ta,
Ta-Te” ve bir vuruşluk sus tartım kalıpları çalıştılar.
We are continuing to review colours and shapes in fun and different ways. In literacy
lessons we talked about the letter T and made things that start with T (tree, teddy bears). We
also talked about our noses and smelled different things, such as garlic, chocolate, pudding,
toothpaste and onions.
1.Sınıflar bu hafta da “Okulda İşbirliği” ile ilgili çalışmalarına devam
ettiler.
Türkçe dersinde; okudukları “Tonton ve Arkadaşları” kitabı üzerinde
anladıklarını paylaştılar. İşbirliği yapmanın hayatımızı kolaylaştırdığını fark
ettiler. Öğrendiklerini bahçede uyguladıkları “Kartopu Tekniği” ile tekrar ettiler.
Yakın çevresi ve arkadaşlarıyla işbirliği yapmanın önemini “Öğrenme
Günlükleri”ne yazarak/çizerek belirttiler.
Öğrenciler, “Okulda kimlerle hangi konuda işbirliği yapılır?” sorusunu ikili
olarak cevaplandırdılar.
Türkçe dersinde “Ll” sesi üzerinde yazım çalışmaları yaptılar.
Meraklı Potpot kitabı üzerinde de öğrendikleri “Ee” ve “Ll” seslerini
bularak renkli kalemleri ile işaretlediler ve çalışmalarını tamamladılar.
Matematik
dersinde;
geometrik
cisimler
üzerinde
çalışmalarını
sürdürdüler. Öğrendikleri geometrik cisimleri kullanarak legolardan modeller
oluşturdular.
Öğrencilerin getirdikleri geometrik cisimlerden “Geometrik Cisimler
Müzesi” oluşturdular. Sınıflar birbirlerini ziyaret ederek yorumlarını paylaştılar.
Geometrik cisimlere benzeyen nesneleri buldular, grupladılar. Posterler
hazırladılar.
Hazırladıkları
posterleri
birbirlerine
sunarak
öğrendiklerini
paylaştılar.
Satranç dersinde öğrencilerimiz; satranç tahtası üzerinde gidilen yatay
yollar, dikey yollar ve çapraz yolları gösterdiler. Masalardaki çalışmalarla
öğrendiklerini pekiştirdiler.
Beden Eğitimi dersinde; “Bakkallar, Manavlar, Balıkçılar” ve “Sekerek Yer
Kapmaca” oyunları ile dostça oyunu kurallarına göre oynamayı, kazananı kutlamayı,
kaybetmeyi ve kabullenmeyi öğrendiler.
PYP Bulletin Grade One English
September 29th – October 10th
This week we practiced colors and numbers. Students and teachers read The
New Hat to each other. We worked in our First Explorers Activity books. We
read Brown Bear and made our own little Brown Bear books.
We read the book Howard B. Wigglebottom Learns to Listen
pictures of good listening.
and we drew
We labeled important items in the classroom—cupboard, computer, table, chair,
window, whiteboard, paper towel, trashcan, lights, door, bookshelf, clock, wall.
We had a break for the Sacrifice Holiday. Happy Bayram! Then we came back to
school and did some fun activities to practice group/team work.
We did group activities such as a hula hoop pass, a magic stick activity, and word
searches. We shared our ideas and made a chart about how we work together as
a group.
-
We read the book How Do Dinosaurs Eat Their Food and discussed
behavior for the cafeteria.
-
We read the book Bear in a Square and made our own shape books. We
also reviewed shapes and made shape collages in our English notebooks.
2. Sınıflarımız “Sağlıklı Yaşam” sorgulama ünitesi kapsamında organlarımız
hakkında bilgiler edinmeye devam ettiler.
Organlarımızın yerleri ve görevleri hakkındaki bilgilerinden yararlanarak
kart oyunu oynadılar.
Organlarımızın yerleri ve görevleri ile ilgili bir yelek modeli hazırladılar ve
bu yelekleri giyerek sınıf arkadaşlarına sunum yaptılar.
“3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü” kapsamında yürüyüş yapmanın kalp sağlığı için
önemini tartıştılar ve kampüs içinde “Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü” etkinliğini
gerçekleştirdiler.
Sağlığımızı korumanın organlarımız için önemini anlatan kitabı dikkatle
dinlediler.
Dinlediklerinden
anladıkları
ile
ilgili
“Y
tablosu”
çalışmasını
tamamladılar.
Matematik derslerinde; iki basamaklı sayıların okunuşu, yazılışı, basamak ve
sayı değerlerine ilişkin çeşitli çalışmalar yaptılar.
İki basamaklı sayılar ile ilgili modellemeler yapma çalışmalarına devam
ettiler.
Ritmik sayma yaparken 100’lük sayı tablosu ile çalıştılar. Sayarken oluşan
sayı örüntülerini keşfettiler.
We had a guest story teller Mr. Alec Williams come and tell stories and
short poems in the library.
We read our book ‘The Monster Pet’ and listened to the story then we
completed the following worksheets. We drew and labelled everything that the
monster pet ate.We filled in the blanks and sequenced the story.
We played the ‘food catapult’ game which can be found at the following
website:
http://www.eslgamesplus.com/food-and-drinks-esl-vocabulary-game-catapultgame/
We drew and labelled a plate of food and discussed whether it was
healthy or not.
We made a collage of healthy and unhealthy foods.
We talked about foods that are good for us.
Müzik
dersinde;
öğrenciler
bir
öyküyü
müzik
dilini
kullanarak
canlandırdılar. Vücudumuzun bölümlerine notaları yerleştirdiler ve bunu sınıf
kapılarına astılar. “Hapşu” şarkısını öğrendiler.
Görsel
Sanatlar
dersinde;
öğrencilerimiz
sağlıklı
olmak
için
sorumluluklarımız sorgulama hattına bağlı kalarak zihin haritalarını oluşturdular.
Uygulamalar tamamlandıktan sonra kendi kat koridorlarında sergilenecektir.
3. Sınıflar bu hafta
öğrencilerinin
“Bütünün Parçasıyım” ünitesi kapsamında; Bilkent
sahip olmaları gereken tutum ve profilleri anlatan “Bilkentli Olmak”
afişlerini okul öncesi öğrencilerimize sundular.
Bilkentli bir öğrencide bulunması
gereken tutum ve profillerin neler olması gerektiğini vurguladılar.
“İnanç
ve Değerler” konusunda seçtikleri bir kurum ile ilgili yaptıkları
araştırma ödevlerini paylaştılar. AFAD, LÖSEV, AKUT, TEMA vb. kurumların
özellikleri ve görev alanları hakkında bilgilendirmeler yaptılar.
Türkçe derslerimizde; noktalama işaretleri konusu üzerinde duruldu. “Orman
Yolculuğu” kitabımızdan seçtiğimiz bir sayfada noktalama işaretlerini yerinde
kullanma konusu grup çalışmasıyla yapıldı. Bu uygulama ile noktalama işaretleri ve
kullanıldığı alanlar tekrar edilmiş oldu.
Matematik derslerimizde; örüntü, örüntü kuralları ve örüntüde eksik bırakılan
terimi bulma çalışmaları yapıldı. Konu ile ilgili slaytlar izlenerek ve etkinlikler
yapılarak konunun kavranılması sağlandı.
Kütüphane etkinlikleri kapsamında seçtikleri materyallerle hikaye
oluşturma
çalışmaları
yapıldı.
Yapılan
bu
etkinliklerimizle
öğrencilerimizin bilişsel düşünme süreci ve yaratıcılık yönlerine olumlu
katkılar sağlandı.
Görsel Sanatlar dersinde;
fantastik otoportrelerini tamamladılar. Bireysel
gercekleştirilen çalışmada sanatın elemanlarından çizgi, nokta ve renk üzerinde
yoğunlaştılar. “Sevgi Dolu Bir Dünyanın Parçasıyım” başlıklı çalışmalarımızı ilgili kat
koridorlarında izleyebilirsiniz .
Beden Eğitimi dersinde öğrenciler; hem birey olarak hem de grup içinde
farklılıklarını gözlemlediler ve grup dinamiğinde rollerini fark ettiler. “On Pas” oyunu
oynadılar. Basketbolda paslaşmalar yaptılar.
This week we fed Bobo his
We wrote our weekend newsletters.
word; learn-learning-learnt.
We read and dramatized pages 5-12 of The Emperor’s New Clothes story. We
answered questions about the story in our table groups.
We made booklets about the different groups we belong to. We chose three groups
that we belong to and wrote about the activities we do in those groups.
We talked about the rules and expectations of the school we belong to.
We chose a learner profile for some of the rules and expectations at school.
We stuck a copy of the leaner profiles in our notebooks.
4. Sınıflar araştırma becerilerini kullanarak “Solunum Sistemi” ile ilgili
sunumlar hazırladılar. Arkadaşlarının sunumlarını izlerken hem yeni bilgiler
öğrenme hem de dinleme - izleme becerilerini geliştirme olanağı buldular.
Yaptıkları deney ve incelemelerle solunum sistemi organlarını tanıma
olanağı buldular. Deney sonuçlarını kaydederek sütun grafiklerini oluşturdular.
Oksijenin vücudumuzdaki yolculuğuna katılarak edindikleri bilgileri birbirleriyle
paylaşıp şiirler, bilmeceler yazdılar.
“Solunum Sistemi” ile ilgili okudukları bilgilerden yola çıkarak hazırladıkları
soruları soru havuzlarında topladılar. Çektikleri soruların yanıtlarını vererek soru
oluşturma ve soruya yanıt verme becerilerini pekiştirdiler.
“Vücudumun Bilmecesi”
adlı şiiri okuyan öğrencilerimiz şiirde geçen
sözcükler arasındaki eş anlam ve zıt anlam ilişkisi üzerinde durdular. Eş anlamlı
sözcükleri bulma etkinliğinde grupla çalışmanın değerini ve eş anlamlı sözcüklerin
sözcük hazinemizi geliştirdiğini fark ettiler. Ünitemizi pekiştiren ikinci kitapları
“Kanka Bey’in İnsan Vücudu Dersleri” kitabını keyifle okumaya devam ediyorlar.
Matematik dersinde; verilen rakamları kullanarak 4,5,6 basamaklı sayılar
oluşturup çözümleme çalışması yaptılar. Sayıları kolay okuyabilmek için bölüklere
ayırmanın önemini fark ettiler. Farklı örneklerle sayıların okunuşu ve yazılışını
pekiştirdiler.
Bilişim Teknolojileri dersinde öğrencilerimiz; vücudumuzdaki sistemleri
araştırdılar. Kendi seçtikleri yaşamsal organları sorgulayıp verilen kriterlere
bağlı kalarak sunum hazırladılar.
Görsel Sanatlar dersinde; görsel biçimlendirme ögelerini kullanarak
tasarım
çalışmaları
yaptılar.
Uygulamaları
kendi
kat
koridorlarında
sergilenecektir.
Last week:

We learned the differences between fact and opinion through
activities.

We stated our own classroom facts and opinions.

We discussed how a KWL chart is used.

In Process Writing class we started to brainstorm our ideas for our
“Daily Routines”.

We began to read “The Time Capsule”.
This Week:

We discussed non-fiction/ fiction.

We discussed subject/ object pronouns.

We continued to write about our daily routines.
Next Week:

We will discuss Simple Present Tense.

We will continue with “The Time Capsule” and make maps.

Listening activity with modern songs.

We will analyze how a compound noun is formed.

We will continue to write about our daily routines.

Benzer belgeler

Untitled

Untitled Canlılar, Ailem ve Ben ” konulu resim çalışmalarını tamamladılar. Uygulamalar daha sonra sizlere iletilecektir.

Detaylı

Untitled

Untitled aynı” ilişkilerini temellendirme oyunları oynadılar. Farklı nesneler ile “Hangisi daha az? Hangisi daha çok? Hangi sayı kümeleri aynı?” sorularını yönelterek akranlarına neden aynı ya da değil açık...

Detaylı

3. SINIF I. SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ TEMA Bulunduğumuz

3. SINIF I. SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ TEMA Bulunduğumuz şekillerini oluşturdular. Evden getirdikleri güncel yaşam objeleri ile ‘’geometrik şekiller köşeleri’’ oluşturdular. Şekil yürüyüşü oyunu ile öğrendiklerini pekiştirme ve eğlenme fırsatı edindiler.

Detaylı