travma ve ac‹l cerrah‹ b‹l‹msel takv‹m

Yorumlar

Transkript

travma ve ac‹l cerrah‹ b‹l‹msel takv‹m
TRAVMA VE AC‹L CERRAH‹ B‹L‹MSEL TAKV‹M
YURT‹Ç‹ TOPLANTILAR
Ortopedi Günleri - 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 - 11 Ekim 2008
fiehir: Ankara
Mekan: Sheraton Hotel
‹letiflim: www.totbid.org.tr
9. Türk Spor Yaralanmalar›, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi . . . . . . . .14 - 18 Ekim 2008
fiehir: ‹stanbul
Mekan: Lütfi K›rdar Ulus. Kongre ve Sergi Saray›
‹letiflim: www.turkartroskopi2008.org
4. Türkiye Acil T›p Kongresi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 - 9 Kas›m 2008
fiehir: Antalya
Mekan: Antedon Deluxe Otel
‹letiflim: www.tatkon2008.org
Ankara Cerrahi Günleri - 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 - 15 Kas›m 2008
fiehir: Ankara
Mekan: Sheraton Otel
‹letiflim: [email protected]
5. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yo¤un Bak›m Kongresi . . . . . . . . . . . . . .19 - 23 Kas›m 2008
fiehir: Adana
Mekan: Hilton Otel
‹letiflim: www.dcyogunbakim.org.tr
3. Uluda¤ Genel Cerrahide Güncel Yaklafl›mlar Kongresi . . . . . . . . . . . . . . . .5 - 8 Mart 2009
fiehir: Bursa
Mekan: Almira Otel
‹letiflim: www.uludaggenelcerrahi.org
10. Avrupa Travma ve Acil Cerrahi Kongresi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 - 17 May›s 2009
fiehir: Antalya
Mekan: Sungate Port Royal Hotel
‹letiflim: www.estesonline.org - www.travma.org
YURTDIfiI TOPLANTILAR
European Society for Emergency Medicine (EUSEM) Meeting 2008 . . . . . . .15 - 18 Eylül 2008
fiehir: Münich, Almanya
‹letiflim: www.eusem.org
The American Association for the Surgery of Trauma (AAST) Meeting . . . .14 - 27 Eylül 2008
fiehir: Hawaii, ABD
‹letiflim: www.aast.org
21. PanAmerican Trauma Meeting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 - 22 Kas›m 2008
fiehir: Campinas, Brezilya
‹letiflim: www.aast.org
Australasian Trauma Meeting 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 - 7 Mart 2009
fiehir: Auckland, Yeni Zelanda
‹letiflim: www.trauma2009.co.nz
European Federation of National Associations of
Orthopedics & Traumatology (EFORT) Meeting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 - 6 Haziran 2009
fiehir: Viyana, Avusturya
‹letiflim: www.efort.org
4th World Congress on the Abdominal Compartment Syndrome . . . . . . . . .25 - 27 Haziran 2009
fiehir: Dublin, ‹rlanda
‹letiflim: www.wsacs.org
The American Association for the Surgery of Trauma (AAST) Meeting . . . .30 Eylül - 3 Ekim 2009
fiehir: Pitssburg, ABD
‹letiflim: www.aast.org
x
Ekim - October 2008

Benzer belgeler

Judo Contest Sheet

Judo Contest Sheet POSTIGOS, Juan 000 s2 / 000 s1 [5:00]

Detaylı

Aksel Seyahi, M.D. Associate Professor of Orthopaedics and

Aksel Seyahi, M.D. Associate Professor of Orthopaedics and rehabilitasyonundaki etkisi”, s.24-25, Antalya, Türkiye, 31 Ekim – 5 Kasım 2011. E3. Koyuncu LO, Canbulat N, Seyahi A, Uzun A, Güzelocak E, Demirhan M. 22. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kong...

Detaylı

Oferta Super Ekskluzive

Oferta Super Ekskluzive La Mer Kemer 5*, UAI Kemer

Detaylı