sanatı yönetmek - Turkish Paintings

Yorumlar

Transkript

sanatı yönetmek - Turkish Paintings
“SANATI YÖNETMEK”
ULUSLARARASI SANAT SEMPOZYUMU
Yıldız Teknik Üniversitesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
4-7 Kasım 2014- İstanbul
Değerli Araştırmacılar
Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi olarak 04-07 Kasım 2014
tarihleri arasında İstanbul’da düzenleyeceğimiz Uluslararası Sanat Sempozyumunda “Sanatı
Yönetmek” ana başlığıyla sanatçı-sanat eseri-sanatsever ilişkilerini ele alacağız. Belirlenen bu
üçlemi yöneten sanat yönetmenleri ise tartışmanın odak noktası olacaktır. Ülkemizde sanat
yönetiminin ilk kez söylem kazanmasına imkân tanıyan fakültemizde, bu sempozyum ile
sanat yönetimiyle ilgili tekrar tartışma ortamı yaratabilmek ve geçen 15 yılın ardından
ülkemizde sanat yönetimi alanında gelinen noktayı araştırabilme imkânı bulacağız. Bu sayede
günümüzde sanatçıyla sanatseveri buluşturan sanat yönetmenlerinin geçmişten günümüze
gelişim süreciyle birlikte sanat yönetmenlerinin hukuki hakları ve sorumlulukları ele
alınacaktır.
Sempozyumda sanatseverle-sanat eserinin bir araya gelebildiği ortak mekânlar olan
müzeler, sanat galerileri ve kültür merkezlerinin durumu ile yönetimsel sorunlara da yer
verilecektir. Ayrıca sanatın alt disiplinlerini oluşturan plastik sanatlar, müzik, masaüstü
yayıncılık ve görsel sanatların eğitim süreçlerini tekrardan inceleyebilme imkanı yaratarak
sanatçı yetiştiren eğitim kurumlarının yapısı, eksiklikleri ve ihtiyaçları analiz edilebilecektir.
Bu sempozyum ile sanat eğitiminde yeni yöntemler oluşturarak ülkemizdeki sanat kurumları
ve eğitim merkezlerinin uluslararası platformda söz sahibi olabilmesini hedeflemekteyiz.
Sanat eğitimiyle ilgilenen tüm akademisyenlerin ve uzmanların desteğini ve katılımını
bekleriz.
Prof. İlhan ÖZKEÇECİ
Onursal Başkan
Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Davutpaşa Kampüsü, İstanbul TÜRKİYE
“SANATI YÖNETMEK”
ULUSLARARASI SANAT SEMPOZYUMU
Yıldız Teknik Üniversitesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
4-7 Kasım 2014- İstanbul
Konular:
Sempozyumda sanatçı-sanat eseri-sanatsever ilişkisi ele alınarak bu üçlemi yöneten
sanat yönetmenleri incelenecektir. Sanatçıyla sanatseveri buluşturan sanat yönetmenlerinin
geçmişten günümüze gelişim süreciyle birlikte sanat yönetmenlerinin hukuki hakları ve
sorumlulukları ele alınacaktır. Sempozyumda sanatseverle-sanat eserinin bir araya gelebildiği
ortak mekânlar olan müzeler, sanat galerileri ve tiyatro sahnelerinin durumu ile yönetimsel
sorunları da araştırılacaktır. Ayrıca sanatın alt disiplinlerini oluşturan plastik sanatlar,
masaüstü yayıncılık, görsel sanatlar ve sahne sanatlarının eğitim süreçleri incelenerek sanatçı
yetiştiren eğitim kurumlarının yapısı, eksiklikleri ve ihtiyaçları analiz edilecektir.
Web Adresi: http://yildizsanat.org/tr/ana-sayfa/
Sempozyum Ana Konuları
Sanat Yönetmeni
Sanat Kurumu
Sanat Eğitimi
Müzecilik
Sponsor
Alt Başlıklar
Sanat Piyasası
Sanat Yönetimi
Sanat Eğitimi
Medya ve Sanat
Grafiti ve Sokak Sanatı
Kamusal Alanda Sanat
Sanat Politikaları
Sanat Hukuku
Telif Hakları
Sanatta Ticarileşme
Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Davutpaşa Kampüsü, İstanbul TÜRKİYE
“SANATI YÖNETMEK”
ULUSLARARASI SANAT SEMPOZYUMU
Yıldız Teknik Üniversitesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
4-7 Kasım 2014- İstanbul
Reklam ve Sanat
Kapitalizm ve Sanat İlişkisi
Dijital Sanat
Sosyal Medya ve Sanat
Resim
Heykel
Seramik ve Cam
Tekstil ve Moda Tasarımı
Mimarlık ve İç Mimarlık
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Geleneksel Türk Sanatları
Sinema TV
Fotoğraf
Görsel İletişim Tasarımı
Kültür Endüstrisi ve Medya
Animasyon
Müzik
Müzik Eğitimi
Dans
Sahne Sanatları
Müzik Teknolojisi
Performans Sanatı
Tiyatro
Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Davutpaşa Kampüsü, İstanbul TÜRKİYE
“SANATI YÖNETMEK”
ULUSLARARASI SANAT SEMPOZYUMU
Yıldız Teknik Üniversitesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
4-7 Kasım 2014- İstanbul
Bilim Kurulu:
Prof. İlhan ÖZKEÇECİ (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Prof. Ahmet ATAN (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Prof. Şükrü Hanioğlu (Princeton Üniversitesi)
Prof. Atilla İLKYAZ (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Canan DELİDUMAN (Gazi Üniversitesi)
Prof. Rıfat ŞAHİNER (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. M. Turan AKSOY (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Doç. Dr. Uğur ATAN (Konya Selçuk Üniversitesi)
Doç. Dr. Mehmet ÜSTÜNİPEK (İstanbul Kültür Üniversitesi)
Doç. Dilek TÜRKMENOĞLU (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Doç. Nur ARAL (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Doç. Dr. Koray SAZLI (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Doç. Eylem ARICA (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Yrd. Doç. Birsen GİDERER (Hacettepe Üniversitesi)
Yrd. Doç. Aslıhan ERUZUN ÖZEL (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. M. Emin KAHRAMAN (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şah MALTAŞ (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Ezgi Öykü YILDIZ (İstanbul Kültür Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Zerrin İREN BOYNUDELİK (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. F. Hale ÖZKASIM (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Emine ÖNEL KURT (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Kadriye TEZCAN AKMEHMET (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Yrd. Doç. Muammer Fevzioğlu BOZKURT (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. H. Aslı SELÇUK (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Yrd. Doç. Nesibe Özgül TURGAY (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Z. Ebru AYATA (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Evren Bilge KUTLAY (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Dr. Yaşar DEMİR (Institut Prive Buhara De France)
Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Davutpaşa Kampüsü, İstanbul TÜRKİYE
“SANATI YÖNETMEK”
ULUSLARARASI SANAT SEMPOZYUMU
Yıldız Teknik Üniversitesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
4-7 Kasım 2014- İstanbul
Düzenleme Kurulu:
Prof. İlhan ÖZKEÇECİ (Onursal Başkan)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin KAHRAMAN (Başkan) [email protected]
Yrd. Doç. Dr. Aslıhan ERUZUN ÖZEL(Organizasyon Birimi) [email protected]
Yrd. Doç. Dr. Öykü Ezgi YILDIZ (Sponsorluk Birimi) [email protected]
Dr. Yaşar DEMİR (Organizasyon Birimi)
Öğr. Gör. Ahmet DOLUNAY (Organizasyon Birimi) [email protected]
Öğr. Gör. İsmail Erim GÜLAÇTI (İletişim Birimi) [email protected]
Öğr. Gör. Mehmet İLHAN (Organizasyon Birimi) [email protected]
Arş. Gör. Burak BOYRAZ (Sekreter) [email protected]
Bildiri Başvuru:
• Bildiri özetleri
gönderilecektir.
yalnızca
e-posta
yolu
ile
[email protected]
adresine
• Özetler web sitesinde bulunan konuşmacı yazar tarafından doldurulmuş bildiri kayıt formu
ile birlikte gönderilecektir.
• Yalnızca sempozyum konu başlıkları ve alt başlıklarına uygun bildiriler kabul edilecektir.
• Her bir Bildiri iki bilim kurulu üyesi tarafından değerlendirilecektir.
• Bildiri başvuruları özet olarak kabul edilecektir. Araştırmacılardan bildiri tam metinlerini ise
belirtilen tarihe kadar göndermeleri istenecektir. Kabul edilen bildiriler Sempozyum
Kitabında basılacaktır.
• Bildiri son gönderme tarihi 1 Eylül 2014’tür.
• Bildiriler ile ilgili değerlendirme sonuçları 15 Eylül 2014 tarihinde açıklanacaktır.
Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Davutpaşa Kampüsü, İstanbul TÜRKİYE
“SANATI YÖNETMEK”
ULUSLARARASI SANAT SEMPOZYUMU
Yıldız Teknik Üniversitesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
4-7 Kasım 2014- İstanbul
• Bildiri sunacak yazarların, 30 Eylül 2014 günü mesai bitimine kadar kongreye kayıt
yaptırmaları zorunludur. Katılım ücreti sempozyum yetkililerine ulaşana kadar kayıt
kesinleşmiş sayılmaz.
• Bildiriler daha önce başka bir yerde sunulmamış ve yayınlanmamış olmalıdır.
Bidiri Özeti Hazırlama ve Sunma
-İçerik
• Sempozyumda sunulmak istenilen bildiri özeti, içerik ve kapsam açısından anlaşılır
olmalıdır.
• Bildiri konularının, konu başlıklarına uygun olmaları beklenmektedir. Araştırmanın amaç ve
sonuçlarını özlü ve titiz bir şekilde yansıtan özgün bildiri özetlerine öncelik verilecektir.
-Biçim
• Her özet giriş, gelişme ve sonuç bölümlerini içermelidir.
• Özetler Türkçe veya İngilizce hazırlanmalı, 500 sözcüğü geçmemelidir.
• Özette herhangi bir ek, slayt ya da referans materyali olmamalıdır.
• Sempozyumda sunulması düşünülen bildiri için tercih sözlü ya da poster sunum olarak
bildiri kayıt formunda mutlaka belirtilmelidir. Ancak sözlü sunumlar için ayrılan zaman sınırlı
olduğu için, sunumun sözlü olarak kabul edilme güvencesi verilememektedir. Bildirinin
sunum biçimine, Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda karar verilecektir.
• En az 3, en çok 5 anahtar sözcük yazılmalıdır.
Poster Bildiri Hazırlama Kuralları
1) Her bir poster yatay ekseni 70 cm., düşey ekseni 90 cm. olan alanda sergilenecektir. Bu
boyutları aşan posterler sergilenmeyecektir.
2) Posterdeki yazılar bir metre uzaklıktan rahatça görülebilecek büyüklükte olmalıdır.
3) Her posterin üst kısmında bildirinin, yazar(lar)ının ve çalıştığı kurumların adı yazmalı.
Posterden sorumlu yazarın iletişim adresi mutlaka belirtilmelidir.
Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Davutpaşa Kampüsü, İstanbul TÜRKİYE
“SANATI YÖNETMEK”
ULUSLARARASI SANAT SEMPOZYUMU
Yıldız Teknik Üniversitesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
4-7 Kasım 2014- İstanbul
4) Bildirinin başlığındaki harflerin büyüklüğü en az 2,5 cm. olmalıdır.
5) Poster sunum asılmaya hazır şekilde elden yada posta yolu ile 4 Kasım 2014 tarihine kadar
sempozyum sekretaryasına gönderilmelidir.
Önemli Tarihler:
Sempozyum Tarihi: 4-7 Kasım 2014
Bildiri Özeti Son Gönderme Tarihi: 1 Eylül 2014
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 15 Eylül 2014
Tam Bildiri Metni Son Gönderme Tarihi: 15 Ekim 2014
Kayıt ve Konaklama:
Kayıt Ücreti: 250 TL (15 Ekim’e kadar)
Gecikmeli Kayıt Ücreti: 300 TL (Sempozyumun açılış gününe kadar)
Sempozyuma kayıt hesap numarası:
İŞ BANKASI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ŞUBESİ :
TL HESABI:
IBAN TR 360006 4000 0011 1993 097840
EURO HESABI: IBAN TR 670006 4000 0021 1990 031495
Bankada kayıt ücreti yatırılırken açıklama kısmına “katılımcının Adı–Soyadı ve Sanat
Sempozyumu Katılım Ücreti” ibaresi yer verilmelidir.
Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Davutpaşa Kampüsü, İstanbul TÜRKİYE

Benzer belgeler