CİNSEL SAPKINLIK (PARAFİLİ)

Transkript

CİNSEL SAPKINLIK (PARAFİLİ)
CİNSEL SAPKINLIK (PARAFİLİ)
Parafililer (cinsel sapkınlıklar) ne demektir?
Parafili, cinsel uyarılma ve orgazm için, alışılmadık nesneler, eylemler veya durumları içeren tekrarlayıcı ve yoğun
cinsel dürtü, fantezi veya davranışların zorunlu olması ile karekterizedir. Parafili denebilmesi için kişinin zorunlu ve
tekrarlayıcı bazı koşullara bağlı olarak orgazm olabilmesi gerekir. Zaman zaman yapılan farklı cinsel etkinlikler
parafili olarak değerlendirilmez.
Parafililerin (cinsel sapkınlıklar) çeşitleri nelerdir?
En çok görülen parafili çeşitleri şunlardır:
1-Egzibisyonizm (teşhircilik, göstermecilik): Kişinin genital organlarını, bunu beklemeyen bir yabancıya göstermesi.
2- Fetişizm: Cinsel ilginin cansız nesnelere yönelik olması.
3- Frottörizm (sürtünmecilik): Rızası olmayan bir kişiye dokunması ve sürtünmesi.
4- Pedofili: Ergenlik dönemine girmemiş bir çocukla ya da çocuklarla ilgili cinsel etkinlikte bulunma.
5- Cinsel mazohizm: Hakaret edilme, dövülme, bağlanma ya da başka bir biçimde
ıstırap çekme eylemi. Bu kişilerde cinsel haz alma olmazsa olmaz koşuldur.
6- Cinsel sadizm: Başka birinin psikolojik ya da fiziksel olarak ıstırap çekmesi. Bu kişilerde cinsel haz alma olmazsa
olmaz koşuldur.
7- Voyörizm (gözetlemecilik): Bunu beklemeyen bir kişiyi çıplakken, soyunurken ya da
cinsel etkinlikte bulunurken gözetleme eylemi. Seyredilenin cinsel eylemde olması gerekmez, seyreden cinsel haz
alır.
Bunlar dışında da pek çok parafili çeşidi bulunmaktadır; zoofili (hayvanlarla cinsel eylem), nekrofili (cesetler),
ürofili (idrar)…gibi.
Parafililer (cinsel sapkınlıklar) kaç yaşında başlar?
Parafilik davranışlar çoğunlukla 18 yaşından önce başlar ve en sık 15-25 yaş arasında görülür.
Parafililerin (cinsel sapkınlıklar) görülme sıklığı nedir?
Parafililerin görülme sıklığı ile ilgili güvenilir bilgi az olmakla birlikte tahminlerden daha sık olduğu anlaşılmaktadır.
Erkeklerde görülme oranı daha yüksektir.
Parafililerde (cinsel sapkınlıklar) tedaviler başarılı mıdır?
Tedavinin başarısı, genel olarak kişilik gelişimi ve olgunluk düzeyi ile paralellik gösterir. Kişilik gelişimi daha ileri
düzeylerde olan ve ciddi bir kişilik bozukluğu olmayan hastalarda tedavi daha kolay ve başarılı iken ağır kişilik
bozuklukları gösteren kişilerde tedavi çok daha uzun sürer. Hastanın tedavi motivasyonunun yüksek olması da
tedavi başarısını etkilemektedir.
Parafililerin (cinsel sapkınlıklar) sebepleri nelerdir?
Parafililerin nedenleri henüz tam olarak aydınlatılamamıştır. Normal kabul edilen cinsel arzular ancak çocukluğun
ileri dönemlerinde kurulur. Başlangıçta tüm insanlar çocukluklarının erken dönemlerinde parafili olarak kabul
edilecek arzulara sahiptir. Normal gelişimde, 5-6 yaşlarında bu arzuların etkileri zayıflar. Parafilik kişide, bu
gelişimin daha erken aşamalarında takılma mevcuttur. Bazen kişi olgun cinselliğe hiç erişememiş ve erken
aşamalarda gelişmesi durmuştur.
Parafilisi (cinsel sapkınlıkları) olan biri ne yapmalıdır?
Bir psikiyatri uzmanından yardım alması önerilir. Ancak bu kişiler ilişkilerinde ciddi sıkıntılar yaşasalar bile tedavi
amacıyla nadiren psikiyatriye başvururlar, çoğunlukla eylemleriyle ilgili suç oluşturabilen parafililerde adli
kurumlar aracılığıyla psikiyatrik başvuru gerçekleşir.
Parafililer (cinsel sapkınlıklar) nasıl tedavi edilir?
Tedavide öncelikle psikoterapi, bununla birlikte ilaç tedavileri kullanılır.

Benzer belgeler