Kifejezések: Jelentkezés | Ajánlólevél / Referencialevél

Transkript

Kifejezések: Jelentkezés | Ajánlólevél / Referencialevél
bab.la Kifejezések: Jelentkezés | Ajánlólevél / Referencialevél
holland-török
Ajánlólevél / Referencialevél : Nyitás
Geachte heer
Sayın Yetkili,
Hivatalos, férfi címzett,
ismeretlen név
Geachte mevrouw
Sayın Yetkili,
Hivatalos, női címzett,
ismeretlen név
Geachte heer, mevrouw
Sayın Yetkili,
Hivatalos, címzett neme és
neve ismeretlen
Geachte dames en heren
Sayın Yetkililer,
Hivatalos, több címzett
Geachte dames en heren
Yetkili makama,
Hivatalos, címzett(ek) neve és
neme ismeretlen
Geachte heer Jansen
Sayın Ahmet Bey,
Hivatalos, férfi címzett, ismert
név
Geachte mevrouw Jansen
Sayın Ayşe Hanım,
Hivatalos, női címzett, házas,
ismert név
Geachte mevrouw Jansen
Sayın Dilek Hanım,
Hivatalos, női címzett,
egyedülálló, ismert név
Geachte mevrouw Jansen
Sayın Lale Hanım,
Hivatalos, női címzett, ismert
név, ismeretlen családi állapot
Ik sta graag als referent voor
... ter beschikking.
... için referans olmak benim
için büyük bir mutluluk.
Nyitó mondat, amikor
szerettél azzal a személlyel
együtt dolgozni, akiről írsz
Ik heb ... voor het eerst leren
kennen in ..., toen hij toetrad
tot ...
... ile ilk kez ...'ya katıldığında
...'da çalıştım.
Annak leírása, hogy honnan
ismered a jelentkezőt
... heeft mij om een referentie
gevraagd voor zijn sollicitatie
voor ... . Ik verheug mij zeer,
dat hierbij te kunnen doen.
... benden ... için olan
başvurusuna binayen bir
tavsiye mektubu yazmamı rica
etti. Bunu yapmaktan da son
derece memnunum.
Nyitó mondat, amikor
szerettél azzal a személlyel
együtt dolgozni, akiről írsz
De tijd als baas / promotor /
collega van ... sinds ... was
mij een genoegen.
...'den beri ...'ın patronu /
yöneticisi / iş arkadaşı olmak
çok büyük bir zevkti.
Nyitó mondat, amikor
szerettél azzal a személlyel
együtt dolgozni, akiről írsz
Ik ben zeer verheugd, deze
referentie voor ... te mogen
schrijven. In deze brief wil ik
mijn respect en bewondering
voor deze jonge man / vrouw
tot uitdrukking brengen, die
een voortreffelijke bijdrage
heeft geleverd aan het werk
van mijn groep.
... için bu tavsiye mektubunu
yazmaktan son derece
mutluyum. Bu parlak genç
insanın çalışmasına olan
saygımı ve minnettarlığımı,
grubuma yaptığı önemli
katkıları belirtmek isterim bu
mektupta.
Nyitó mondat, amikor
szerettél azzal a személlyel
együtt dolgozni, akiről írsz
Bijzonder graag schrijf ik een
referentie voor ...
... için bu tavsiye mektubunu
yazarken hiçbir tereddütüm
olmadığını belirtmek isterim.
Nyitó mondat, amikor
szerettél azzal a személlyel
együtt dolgozni, akiről írsz
Het is mij een grote eer een
referentie voor ... te schrijven.
... için bu tavsiye mektubunu
yazmak benim için bir zevk.
Nyitó mondat, amikor
szerettél azzal a személlyel
együtt dolgozni, akiről írsz
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij
een college bij mij volgde / als
... begon te werken.
...'u ...'den beri tanıyorum ki o
dönemde dersime
kaydolmuştu / ...'de çalışmaya
başlamıştı.
Annak leírása, hogy honnan
ismered a jelentkezőt
Ik ken ... sinds ... door mijn
werkzaamheden als ... bij ... .
...'ı ... süredir ...'da ... olarak
tanıyorum.
Honnan ismered a jelentkezőt
Ik was van ... tot ... baas /
promotor / collega / docent
van ... .
...'nın ...'de ...'a kadar patronu
/ yöneticisi / iş arkadaşı /
öğretmeni idim.
Honnan ismered a jelentkezőt
... werkte voor mij als ... aan
verschillende projecten. Op
basis van zijn / haar werk zou
ik hem / haar als een één van
... , ... olarak birçok projede
benim için çalıştı,
çalışmalarına bakıldığında ise
onu sahip olduğumuz en iyi ...
Nyitó mondat, amikor
szerettél azzal a személlyel
együtt dolgozni, akiről írsz
1/4
bab.la Kifejezések: Jelentkezés | Ajánlólevél / Referencialevél
holland-török
de beste ... omschrijven, die
ooit bij ons gewerkt heeft.
olarak değerlendirirdim.
Ajánlólevél / Referencialevél : Készségek
Sinds het begin van onze
samenwerking heb ik hem /
haar als een ... persoon leren
kennen.
Birlikte çalışmaya
başlamamızın ilk gününden
beri onu ... bir insan olarak
bilirim.
A jelentkező személyiségének
pozitív oldala
... onderscheidde zich door ...
... kendisini ... özelliğiyle
diğerlerinden hep ayırdı.
Legfontosabb pozitív
tulajdonságok leírása
Zijn / Haar grootste talent is /
ligt in ...
Onun en büyük yeteneği ...
altında yatar.
A jelentkező erősségeinek
bemutatása
Hij / Zij is een creatieve
probleemoplosser.
O son derece yaratıcı bir
problem çözücüdür.
Egy olyan jelentkező leírása,
aki elfogadja és megoldja a
kihívásokat
Hij / Zij beschikt over een
breed spectrum aan
vaardigheden.
Onun son derece yüksek
aralıkta becerileri bulunmakta.
Általánosságban jó
képességű jelentkező leírása
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën
helder en duidelijk
overbrengen.
O fikirlerini net bir şekilde
ifade eder veya aktarır.
Annak leírása, hogy a
jelentkező jó kommunikációs
készségekkel rendelkezik
Hij / Zij kan goed met
verantwoordelijkheid omgaan.
O sorumluluklarla çok iyi başa
çıkar.
Annak leírása, hogy a
jelentkező képes egy
csapatot/projektet jól
irányítani és jól dolgozik
nyomás alatt is
Hij / Zij beschikt over een
uitgebreide kennis van ...
... konusunda engin / geniş bir
bilgi dağarcığı var.
Annak leírása, hogy a
jelentkező milyen
készségekkel rendelkezik
Hij pikt nieuwe concepten
zeer snel op en staat open
voor opbouwende kritiek en
opmerkingen aangaande zijn
werk.
Yeni konseptleri çok çabuk
kavrar ve yapıcı eleştirilere /
yönlendirmelere her zaman
açıktır.
Okos, ügyes és dinamikus
jelentkező leírása, nagyon
dicsérő
Op deze plaats wil ik graag
aanmerken, dat ... is en de
vaardigheid bezit ...
Burada hemen bahsetmek
isterim ki ..., ... yapma
yeteneğine sahiptir.
Részletes leírása annak, hogy
a jelentkező mire képes
Zijn / Haar buitengewone
vermogen om ... was van
grote waarde.
... onun sıradışı özelliğidir.
A jelentkező legjobb
tulajdonságának leírása
Hij / Zij speelde bij ... steeds
een actieve rol.
O ...'da her zaman aktif rol
alır.
Egy olyan jelentkező leírása,
aki aktív, és szeret részt venni
a munkában
Hij / Zij houdt zich aan
afspraken. Wanneer hij / zij
zorgen of een vraag over een
opdracht, geeft hij / zij helder
zijn / haar mening en geeft
daarmee anderen een stem,
die dezelfde mening delen,
maar deze niet kunnen of
willen uiten.
İşini her zaman planlanan
zamana göre bitirir. Bir sorun
olduğunda fikirlerini /
sorularını açıkça ortaya koyar
ve başkalarının hissedip de
dile getirmedikleri sorunları
direkt olarak dile getirir.
Okos, ügyes és dinamikus
jelentkező leírása, nagyon
dícsérő
2/4
bab.la Kifejezések: Jelentkezés | Ajánlólevél / Referencialevél
holland-török
Ajánlólevél / Referencialevél : Felelősségi körök
Tijdens zijn / haar tijd bij ons
had hij / zij ... . Deze
verantwoordelijkheid omvatte
...
Bizimle çalışırken o ... yaptı.
Bu ... gibi sorumlulukları
içeriyordu.
A feladatkörök leírása, illetve,
hogy azok pontosan mit is
tartalmaznak
Zijn / Haar wekelijkse
werkzaamheden bestonden
uit ...
... onun haftalık görevleri
arasındaydı.
Heti feladatkörök leírása
Zijn / Haar belangrijkste
verantwoordelijkheden waren
...
... onun ana sorumlulukları
arasındaydı.
A jelentkező korábbi
feladatköreinek leírása
Ajánlólevél / Referencialevél : Értékelés
Ik wil graag benadrukken, dat
het een genoegen was om
met ... te werken. Hij / Zij is
een betrouwbare en slimme
persoon met een goed gevoel
voor humor.
Şunu söylemek istiyorum ki ...
ile birlikte çalışmak oldukça
memnun edicidir, iyi bir espri
anlayışıyla o zeki ve güvenilir
bir insandır.
A jelentkező pozitív
értékelése
Wanneer zijn / haar prestatie
in ons bedrijf een indicatie is
voor zijn / haar prestatie bij u,
dan zou hij / zij echt een
enorme aanwinst zijn voor uw
firma.
Bizim şirketimizdeki
performansı sizin için iyi bir
belirteç olacaktır ve sizin için
o pahabiçilmez bir değer
olacaktır.
Nagyon pozitív értékelésnél
Naar mijn mening is ... een
zeer hardwerkende en
ambitieuze medewerker, die
een project steeds volledig
begrijpt.
Bence ..., çalışkan ve işlere
kendi kendine başlayan ve bir
projenin tam olarak ne
istediğini bilen biri.
Pozitív értékelésnél
... levert consequent
kwalitatief hoogwaardig werk
binnen de afgesproken termijn
af.
... zaman kısıtlaması olan
işlerde sürekli olarak yüksek
kaliteli işler üretir.
Pozitív értékelésnél
Het enige minpunt dat ik op
zijn / haar prestatie
aanmerken kan, is ...
Performansındaki tek zayıf
nokta ...
Értékelésnél negatív oldal
ismertetése
Naar mijn mening moet ...
voor andere kandidaten in
aanmerking komen, omdat ...
İnanıyorum ki ...diğer
adaylardan bir adım önde
değerlendirilmelidir çünkü ...
Valamilyen különleges okból
ajánlani a jelentkezőt, nagyon
pozitív értékelés
Ajánlólevél / Referencialevél : Lezárás
… zou een grote aanwinst zijn
voor uw bedrijf. Voor verdere
informatie kunt u mij per email of telefoon bereiken.
... programınız için harika bir
ilave olacak. Eğer daha fazla
yardımım dokunacaksa, bana
e-posta veya telefonla yoluyla
ulaşabilirsiniz.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
... kan ik uitdrukkelijk
aanbevelen. Hij / Zij zou een
aanwinst zijn voor uw bedrijf.
...'yu son derece güçlü bir
şekilde tavsiye ediyorum.
Programınıza çok yararlı
olacak.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Ik ben ervan overtuigd dat ...
ook in de toekomst zeer
productief zal zijn. Ik kan hem
/ haar van harte aanbevelen.
...'nun son derece üretken
olarak çalışmaya devam
edeceğinden eminim. Tüm
kalbimle onu tavsiye
ediyorum.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Ik kan hem / haar zonder
voorbehoud aanbevelen. Bij
verdere vragen kunt u mij per
e-mail of telefoon bereiken.
Tüm yüreğimle tavsiye
ediyorum onu. Daha fazla
sorunuz olursa lütfen bana
telefon ya da e-posta yoluyla
ulaşın.
Rendkívül pozitív ajánlólevél
lezárásakor
3/4
bab.la Kifejezések: Jelentkezés | Ajánlólevél / Referencialevél
holland-török
Ik geloof in zijn / haar
buitengewone vaardigheden
en kan hem / haar sterk
aanbevelen voor een
vervolgopleiding aan uw
universiteit, waar hij / zij zich
kan ontwikkelen en zijn / haar
talenten kan ontplooien.
Onun muhteşem
yeteneklerine tüm kalbimle
güveniyor ve onu ... için
üniversitenizde bir üst
öğrenim görmesi amacıyla
tavsiye ediyorum.
Rendkívül pozitív ajánlólevél
lezárásakor
Het is mij een grote eer hem /
haar mijn sterke aanbeveling
te geven. Ik hoop u hiermee
van dienst te zijn.
Onu size tavsiye edebilmek
bile son derece tatmin edici.
Umarım bu bilgiler yardımcı
olur.
Rendkívül pozitív ajánlólevél
lezárásakor
Ik kan ... van harte als
veelbelovende kandidaat
aanbevelen.
Son derece parlak bir aday
olarak ...'u heyecanla tavsiye
ediyorum size.
Rendkívül pozitív ajánlólevél
lezárásakor
Zelden had ik de gelegenheid
iemand zo zonder
voorbehoud een aanbeveling
te kunnen geven. Het is mij
een genoegen om dit in het
geval van ... te doen.
Çok nadir içimden gelerek
birisi için tavsiye mektubu
yazabiliyorum. ... için bunu
yapmak benim için büyük bir
zevk.
Rendkívül pozitív ajánlólevél
lezárásakor
Ik respecteer ... als collega;
desondanks moet ik u in alle
eerlijkheid meedelen, dat ik
hem / haar voor uw bedrijf
helaas niet aanbevelen kan.
...'e iş arkadaşı olarak saygı
duyuyorum ancak dürüst
olmak gerekirse onu sizin
şirketiniz için
öneremeyeceğim.
Amikor nem gondolod, hogy a
jelentkező alkalmas a
pozícióra
Bij verdere vragen sta ik
graag tot uw beschikking.
Sorularınız olursa
memnuniyetle cevaplamaya
hazırım.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Voor verdere informatie kunt u
mij per brief of e-mail
bereiken.
Sorularınız olursa
memnuniyetle e-posta veya
mektup yoluyla cevaplamaya
hazırım.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
4/4
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Benzer belgeler

Uitdrukkingen: Solliciteren | Referentie (Turks-Spaans)

Uitdrukkingen: Solliciteren | Referentie (Turks-Spaans) ... benden ... için olan başvurusuna binayen bir tavsiye mektubu yazmamı rica etti. Bunu yapmaktan da son derece memnunum.

Detaylı

Frasi: Domande di lavoro | Lettera di referenze

Frasi: Domande di lavoro | Lettera di referenze De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.

Detaylı